Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS"

Transkript

1 Allmänt om funktionen Allmänt om funktionen Drivaxelfrånskiljande kraftuttag används framför allt när mycket stora effektuttag krävs. Fördelen är att drivaxlarna då är frånkopplade och all kraft kan användas till att driva kraftuttaget. Kraftuttaget sitter mellan växellådan och bakaxeln. Obs! Drivaxelfrånskiljande kraftuttag får endast styras via BWS-styrenheten. På så sätt får andra styrenheter i fordonet information om att kraftuttaget är inkopplat. Det är nödvändigt för att bland annat motorvarvtalsstyrningen ska fungera korrekt. Stationär och rullande drift Normalt används funktionen under stationär drift, eftersom kraftöverföringen till drivaxlarna är urkopplad. Rullande drift kan förekomma, till exempel för fordon avsett för gatsopning. Då måste en annan kraftkälla än den ordinarie motorn kopplas in mot fordonets drivaxlar, till exempel hydraulisk drivning. 11:60-06/09 Utgåva 8 sv-se 1 (18)

2 Allmänt om funktionen Direktväxel Det är mycket viktigt att direktväxeln i huvudväxellådan används för att minimera värmeutvecklingen i växellådan vid kraftuttagskörning. Direktväxel innebär att växeln är vald så att växellådan har utväxlingen 1:1. För växellåda med överväxel (GRSO) ska näst högsta växeln användas. För växellåda utan överväxel (GR, GRS) ska högsta växeln användas. På Allisonväxellåda är 4:an direktväxel. När kraftuttaget kopplas in enligt anvisningarna i det här dokumentet kommer styrenheten för Opticruise respektive Allison att lägga i direktväxeln automatiskt när följande villkor är uppfyllda: Styrenheten har fått kvittenssignal. Växelspaken har förts till läge D och automatläge (Opticruise) respektive Driveläge (Allison). Kopplingen har tryckts ner (gäller inte helt automatiserad Opticruise). Obs! Med den här inkopplingen behöver inte föraren göra en uppväxling till direktväxeln varje gång kraftuttaget aktiveras. 11:60-06/09 Utgåva 8 sv-se 2 (18)

3 Allmänt om funktionen Kvittenssignal Information om att kraftuttaget är aktiverat visas i kombinationsinstrumentet. Det ska alltid gå en kvittenssignal till BWS-styrenheten när kraftuttaget är aktiverat och drivaxlarna frånkopplade. Kvittenssignalen är alltid jordande. Styrenheten informerar andra system i fordonet. Kraftuttagets status behövs för att tillåta motorvarvtalsstyrning när en växel ligger i och parkeringsbromsen är aktiverad, det vill säga vid stationär drift. Kraftuttagets status behövs för att tillåta motorvarvtalsstyrning vid användning av hjulbromsarna när fordonet rullar och en växel ligger i. Det här förekommer när fordonet drivs via kraftuttaget, till exempel vid hydraulisk drivning av vissa gatsopningsbilar. Kvittens för aktivering av kraftuttag i nyare kombinationsinstrument Flera styrenheter behöver kännedom om kraftuttagets status för att förhindra att felkoder skapas på grund av skillnader i hastighetsberäkningar baserade på hjulvarvtal och kardanaxelvarvtal. Skillnaden uppstår när kraftuttaget används, eftersom hjulvarvtalet blir 0 men inte kardanaxelvarvtalet. Kvittens för aktivering av kraftuttag i äldre kombinationsinstrument :60-06/09 Utgåva 8 sv-se 3 (18)

4 Allmänt om funktionen Motorvarvtalsstyrning Om det drivaxelfrånskiljande kraftuttaget har kopplats in enligt anvisningarna i det här dokumentet fungerar inte vissa ordinarie skyddsvillkor för att skydda drivlinan. Detta är nödvändigt för att kunna varvtalsstyra motorn för den här tillämpningen 1. Scania rekommenderar Fjärreglering av motorvarvtal som alternativ för motorvarvtalsstyrning när kraftuttaget är inkopplat. Mer information om motorvarvtalsstyrning finns i dokumenten under Motorvarvtal. Om andra alternativ för motorvarvtalsstyrning används (till exempel Handgas eller Begränsad handgas), kan bland annat följande inträffa: Motorstyrenheten ändrar till hastighetsstyrning av fordon istället för styrning av motorvarvtal om den förväntade fordonshastigheten är högre än 20 km/h. Det inträffar om hastighetsgivaren inte flyttas. Se nästa avsnitt. Beröring av koppling- och bromspedal avaktiverar motorvarvtalsstyrningen. 1. Ordinarie skyddsvillkor som normalt sänker motorvarvtal till tomgång för att förhindra att motor och bromsar arbetar mot varandra är: a) Ansatt färd- eller parkeringsbroms när en växel är ilagd och kopplingspedalen inte är nedtrampad. b) Ansatt färd- eller parkeringsbroms på fordon med momentomvandlare när momentomvandlarens mekanväxel (lockup) är aktiverad. 11:60-06/09 Utgåva 8 sv-se 4 (18)

5 Allmänt om funktionen Flytt av hastighetsgivare Hastighetsgivaren ska placeras på kardanaxeln efter det drivaxelfrånskiljande kraftuttaget av följande anledningar: Hastighetsgivaren visar korrekt hastighet också vid kraftuttagskörning. Färdskrivaren registrerar korrekt användning av fordonet. Tillfälliga felkoder i broms- och växellådsstyrenheterna undviks. Felkoderna stör inte driften, men gör det svårare att identifiera verkliga fel. Om motorvarvtalet styrs med funktionerna Handgas eller Begränsad handgas går motorregulatorn över till farthållarläge när hastighetsgivaren registrerar hastigheter över 20 km/h. Undvik att använda de här alternativen för motorvarvtalsstyrning vid drivning av drivaxelfrånskiljande kraftuttag. Opticruise ger föraren möjlighet att ändra växel så länge inget kardanaxelvarvtal registreras. 11:60-06/09 Utgåva 8 sv-se 5 (18)

6 Allmänt om funktionen Villkor för aktivering och avaktivering Logik för aktivering och avaktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag finns normalt i den utrustning som valts för påbyggnaden. Dessutom kan ett antal utökade villkor sättas i BWS-styrenheten. Exempel: Mer information om motorvarvtalsstyrning finns i dokumentet Översikt över motorvarvtalsstyrning. Parkeringsbromsvillkor Villkor för neutralläge Övre motorvarvtalsgräns för aktivering Undre motorvarvtalsgräns för aktivering Övre fordonshastighetsgräns för aktivering Undre fordonshastighetsgräns för aktivering Avaktivering av gaspedal Rekommendationer: Använd alltid parkeringsbromsvillkor vid aktivering och avaktivering. Använd Avaktivering av gaspedal när fordonets påbyggnad är betongpump med stor räckvidd, skylift, eller liknande. Gäller för motorvarvtalsstyrning läge 1, 3 och 4. 11:60-06/09 Utgåva 8 sv-se 6 (18)

7 Allmänt om funktionen Helt automatiserad Opticruise På fordon med helt automatiserad Opticruise styr gaspedalen kopplingen. För kopplingsmanövreringen gäller följande: Kopplingen stänger vid nedtryckt gaspedal. Kopplingens stängning styrs av hur mycket gaspedalen trycks ner. Ju mer gaspedalen trycks ner, desto snabbare stängning. Kopplingen öppnar om gaspedalen släpps upp innan kopplingen är helt stängd. Ställ körlägesväljaren i läge N (neutral) för att koppla ur kraftuttaget. Obs! Värdet för parametern Bromsning vid drift med drivaxelfrånskiljande kraftuttag styr om kopplingen ska öppna när bromspedalen ansätts eller om den ska förbli stängd. Standardvärdet är att kopplingen öppnar. Skyddslogik vid urkoppling När kraftuttaget kopplas ur och de drivande hjulaxlarna kopplas in på nytt måste kardanaxelns vridmoment och varvtal ut från huvudväxellådan vara reducerade till nivåer som är tillräckligt låga för i- och urkopplingen. I normala fall gör användaren det genom att lägga huvudväxellådan i neutralläge innan strömställaren för kraftuttaget slås ifrån. Obs! För att skydda fordonet mot handhavandefel som kan orsaka mekaniska skador rekommenderar Scania att en skyddskrets kopplas in. Skyddskretsens funktion är att hålla kraftuttaget inkopplat tills det utgående varvtalet från huvudväxellådan är tillräckligt lågt. 11:60-06/09 Utgåva 8 sv-se 7 (18)

8 Chassivillkor Chassivillkor Allmän information Funktionen kan kopplas in på fordon med chassinummer enligt sammanställningar i det här avsnittet. Om ett visst driftfall önskas för fordon med lägre chassinummer, måste Scanias återförsäljare kontaktas för information om hur inkopplingen ska utföras. Obs! Lägg märke till skillnaden i chassinummerserier för fordon avsedda för stationär respektive rullande drift. 11:60-06/09 Utgåva 8 sv-se 8 (18)

9 Chassivillkor Fordon för stationär drift Fordon med manuell växellåda, med eller utan Opticruise: Fordon med automatväxellåda: Fordonets tillverkningsperiod Fordonets tillverkningsperiod Produktionsort Chassinummer Produktionsort Chassinummer Södertälje Södertälje Zwolle Zwolle Angers Angers Fordon för rullande drift Fordon med Euro 3-motorer: Fordon med Euro 4-, Euro 5- och Euro 6-motorer: Fordonets tillverkningsperiod Fordonets tillverkningsperiod Produktionsort Chassinummer Produktionsort Chassinummer Södertälje Södertälje Zwolle Zwolle Angers Angers :60-06/09 Utgåva 8 sv-se 9 (18)

10 Chassivillkor Obligatoriska tillval för alla växellådsalternativ Förberedelser från fabrik Tillval Alternativ Variantkod BWS Med 3319A Elektrisk förberedelse för drivaxelfrånskiljande kraftuttag Med 3545A Obs! Kundvalet 3545A omfattar endast den elektriska förberedelsen. Påbyggaren sätter själv dit strömställare, kontrollampor, solenoid, kraftuttag och kvittensgivare. Bilden visar en översikt av kundvalet 3319A och 3545A. V152 och C231 finns på insidan av vänster rambalk. C231 avslutas utan förbindningsdon. C A 3319 A 3545 A :60-06/09 Utgåva 8 sv-se 10 (18)

11 Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning Alternativ 1: Manuell växellåda med eller utan Opticruise Allmänt om inkopplingen Hastighetsgivaren flyttas till kardanaxeln efter det drivaxelfrånskiljande kraftuttaget. För Opticruise: Opticruise väljer automatiskt direktväxeln när kvittenssignalen blir aktiv. Växeln aktiveras när kopplingen trycks ner. Opticruise aktiverar alltid manuellt läge vid kraftuttagskörning. Om direktväxeln inte föreslås måste föraren växla upp till den varje gång kraftuttaget aktiveras. Hastighetsgivaren Scania rekommenderar användning av samma antal kuggar som på det ursprungliga givarhjulet när hastighetsgivaren flyttas till utgående kardanaxel. Om antalet kuggar (pulser per varv) ändras, måste SOPS-filen uppdateras med SDP3 (Scania Diagnos & Programmer 3). Följande varianter är möjliga: Tillval Pulser per varv Variantkod Varvtalskonstant för hastighetsgivare A D Variantkoden 1541B för fördelningsväxellåda redovisas inte i tabellen, eftersom Scania inte rekommenderar kombinationen fördelningsväxellåda och drivaxelfrånskiljande kraftuttag. Exempel: Betongpumpbil :60-06/09 Utgåva 8 sv-se 11 (18)

12 Inkopplingsanvisning Signaltyp och aktivering av funktion Signaltyp Signalriktning Notering Jordförbindelse till C260-4 a In Aktivering av solenoid, som aktiverar kraftuttaget Jordförbindelse till C260-3 In Kvittenssignal för aktiverat kraftuttag b a. Alternativt kan C260-5 (aktivering med +24 V) eller C eller C (Extern CAN) användas. Justeras med SDP3. b. Ska ange när det drivaxelfrånskiljande kraftuttaget har gått i ingrepp. Först efter det tillåts till exempel motorvarvtalsstyrning. Parametrar som kan justeras med SDP3 Obs! Följ förslagen i tabellen, i synnerhet för följande parametrar: Kvittens från annan utrustning Villkor för ansatt parkeringsbroms (annan utrustning) Parameter Möjligt värde Från fabrik För den här inkopplingen System Val av signalingång för aktiveringssignal av Aktiv låg Aktiv låg Aktiv låg kraftuttag 3 eller annan utrustning Aktiv hög CAN Kvittens från kraftuttag 3 eller annan utrustning Med Med Med Utan Ljusindikering (kontrollampa) för kraftuttag 3 Med Utan Med BWS Utan Utan Typ av aktivering (Kraftuttag 3 eller annan utrustning) Manuell Manuell Manuell Automatisk Automatisk Körläge Körläge 11:60-06/09 Utgåva 8 sv-se 12 (18)

13 Inkopplingsanvisning Parameter Möjligt värde Från fabrik För den här inkopplingen System Villkor för ansatt parkeringsbroms (Kraftuttag Ett Inget Ett 3 eller annan utrustning) Två Två Inget Villkor för neutralläge (Kraftuttag 3 eller annan Ett a Inget Ett a BWS utrustning) Två a Två a Inget Bromsning vid drift med drivaxelfrånskiljande Öppna koppling Öppna koppling Öppna koppling GMS kraftuttag b Håll kopplingen stängd Håll kopplingen stängd Undre avaktiveringsgräns, motorvarvtal Ingen undre gräns Ingen undre gräns Ingen undre gräns (Kraftuttag 3 eller annan utrustning) r/min r/min Övre avaktiveringsgräns, motorvarvtal Ingen övre gräns Ingen övre gräns Ingen övre gräns (Kraftuttag 3 eller annan utrustning) r/min r/min Undre avaktiveringsgräns, fordonshastighet Ingen undre gräns Ingen undre gräns Ingen undre gräns BWS (Kraftuttag 3 eller annan utrustning) km/h km/h Övre avaktiveringsgräns, fordonshastighet Ingen övre gräns Ingen övre gräns Ingen övre gräns (Kraftuttag 3 eller annan utrustning) km/h km/h Cylinderbalansering Aktiv Aktiv Aktiv EMS Inaktiv Inaktiv a. På fordon med manuell växellåda kräver dessa villkor att växellådan är försedd med en separat neutrallägesgivare. b. Den här parametern introducerades :60-06/09 Utgåva 8 sv-se 13 (18)

14 Inkopplingsanvisning Artikelinformation och inkopplingspositioner 1 Strömställare Slutande Sätts dit av påbyggaren 2 Kvittensgivare Sätts dit av påbyggaren 3 Solenoid Sätts dit av påbyggaren S171 S171 Ledningsarean ska vara minst 1,5 mm 2. Jordning och förbindningsdon är förmonterade på fabrik. Artiklarna kan köpas hos Scanias återförsäljare. C C260 1 C493 C V152 S231 2 S231 V :60-06/09 Utgåva 8 sv-se 14 (18)

15 Inkopplingsanvisning Alternativ 2: Automatväxellåda Allmänt om inkopplingen För flytt av hastighetsgivare, se alternativ 1. Villkoren som ska styra aktivering och avaktivering av kraftuttagen sätts i BWSstyrenheten (se bilden på nästa sida) med SPD3. En sammanställning av justerbara parametrar finns under alternativ 1. Den mekaniska aktiveringen av kraftuttaget görs av solenoiden. En kvittensgivare indikerar att de drivande axlarna kopplats ur och kraftuttaget kopplats in, och lampa 2 visar förändringen för föraren. Relä A kortsluter kretsen mellan C449 stift 6 och C449 stift 4. Kortslutningen indikerar för växellådans styrenhet att de drivande axlarna kopplats ur och kraftuttaget kopplats in. Relä B kortsluter C260 stift 3 mot jord för att indikera förändringen för övriga styrenheter i fordonet. Relä C aktiveras när C449 stift 5 indikerar att växellådan är låst på fjärde växeln (Allisonfunktionen Lock-up 4th gear). Utgången som aktiverar reläet är aktiv låg (jordande). Lampa 3 visar när växellådan har lagt i direktväxeln och det är tillåtet att börja öka motorvarvtalet och lägga på moment. Exempel: Brandbil med vattenpump :60-06/09 Utgåva 8 sv-se 15 (18)

16 Inkopplingsanvisning Omprogrammering av Allisonväxellådan Allisonväxellådans styrenhet måste programmeras om till ett för ändamålet avsett Novation package där Pump Mode Program ingår. Omprogrammeringen görs av Allisons återförsäljare eller verkstad. Exemplet utgår från Allison Vocation Package 124, Fire and Emergency Vehicles. Fördelen med det här exemplet är att alla nödvändiga elledningar och stift är tillgängliga via förbindningsdon C449. Andra val kräver omstiftning. Jämför alltid med Allisons inkopplingsanvisningar för aktuellt Vocation Package. Obs! SDP3 känner endast igen Vocation Package som har programmerats av Scania. Orsaken är att artikelnumret inte är giltigt. Felkoder kan läsas ut men inte kopplas till förklarande text. 11:60-06/09 Utgåva 8 sv-se 16 (18)

17 Inkopplingsanvisning Artikelinformation och inkopplingspositioner 1 Strömställare Slutande Sätts dit av påbyggaren 2 Lampa 1 Sätts dit av påbyggaren 3 BWS Obligatoriskt tillval Sätts dit av Scania 4 Solenoid Sätts dit av påbyggaren 5 Kvittensgivare Sätts dit av påbyggaren 6 Lampa 2 Sätts dit av påbyggaren 7 Relä A Sätts dit av påbyggaren 8 Relä B Sätts dit av påbyggaren 9 Relä C Sätts dit av påbyggaren 10 Lampa 3 Sätts dit av påbyggaren +24V 1 C BWS C C V C GMS Allison:143 Allison:117 Allison:103 Allison: De gråa fälten i bilden visar vad som är förberett på Scania. De vita fälten visar den inkoppling som påbyggaren måste göra. Artiklarna finns att köpa från Scanias återförsäljare. 11:60-06/09 Utgåva 8 sv-se 17 (18)

18 Inkopplingsanvisning Exempel på skyddslogik för urkoppling De heldragna linjerna i bilden till höger visar inkoppling av skyddslogiken för drivaxelfrånskiljande kraftuttag tillsammans med Allisonväxellåda. Exemplet utgår från Allison Vocation Package 124, Fire and Emergency Vehicles. Skyddslogiken hindrar att urkoppling genomförs innan växellådans varvtal är tillräckligt lågt. Reläet aktiverar ingången C493 stift 3 (jordförbindelse) så länge som C449 stift 10 indikerar att utgående axel från växellådan är över ett visst varvtal. Varvtalsinställningen kan regleras av Allisons återförsäljare eller verkstad. Logiskt villkor för aktivering och avaktivering av utgång C493 stift 14 sätts i BWSstyrenheten med SDP3. Ingången C493 stift 3 och utgång C493 stift 14 benämns Kraftuttag 1 (annan utrustning) i SDP3, och ska sättas till Annan utrustning. Dioderna förhindrar backspänning på utgångarna för BWS-styrenheten. 1 Relä Sätts dit av påbyggaren 2 BWS Obligatoriskt tillval Sätts dit av Scania 3 Dioder Sätts dit av påbyggaren +24V C BWS 3 +24V GMS C493 C Allison: Allison:117 3 C Allison:103 Allison: Allison: V Skyddslogik för urkoppling med Allisonväxellåda Mer information finns i dokumentet Skydds- och säkerhetsföreskrifter Ledningsarean ska vara minst 1,5 mm 2. Ledningarna sätts dit av påbyggaren. Artiklarna finns att köpa hos Scanias återförsäljare. 11:60-06/09 Utgåva 8 sv-se 18 (18)

Aktivering av EK-kraftuttag via BWS. Allmän information. Skyddsvillkor. Fasta skyddsvillkor. Valbara skyddsvillkor

Aktivering av EK-kraftuttag via BWS. Allmän information. Skyddsvillkor. Fasta skyddsvillkor. Valbara skyddsvillkor Allmän information Allmän information Funktionen Aktivering av EK-kraftuttag är avsedd för att aktivera det svänghjulsdrivna kraftuttaget från förarplats och/eller från utsidan av hytten, och då lämpligen

Läs mer

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag. Funktion

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag. Funktion Funktion Funktion Funktionen är avsedd att användas för att aktivera kraftuttaget från förarplatsen och från utsidan av hytten. Kraftuttaget styrs av BCI-styrenheten. För att styrningen av kraftuttaget

Läs mer

Exempel på inkoppling av extern motorvarvtalsstyrning på kroklyftbil

Exempel på inkoppling av extern motorvarvtalsstyrning på kroklyftbil Bakgrund Bakgrund Vid användning av kroklyft eller tippflak kan det för att underlätta manövreringen av fordonet vara önskvärt att tillfälligt öka motorvarvtalet. Om gaspedalen används för varvtalsökning

Läs mer

Växlande blinkning med helljus. Funktion. Beteende

Växlande blinkning med helljus. Funktion. Beteende Funktion Funktion Fordonet blinkar omväxlande med höger och vänster helljus. Fjärrljusen kan inkluderas i blinkningen. Beteende Funktionen kan konfigureras på följande sätt: Blinkning oavsett fordonshastighet.

Läs mer

Aktivering av ED-kraftuttag. Funktion

Aktivering av ED-kraftuttag. Funktion Funktion Aktivering av ED-kraftuttag Funktionen är avsedd att användas för att aktivera kraftuttaget från förarplatsen och från utsidan av hytten. Kraftuttaget styrs av BCI-styrenheten. ED-kraftuttag är

Läs mer

C489 Förbindningsdon för standardfunktioner C489. C489 är ett 21-poligt förbindningsdon som ger tillgång till allmänna funktioner i fordonet.

C489 Förbindningsdon för standardfunktioner C489. C489 är ett 21-poligt förbindningsdon som ger tillgång till allmänna funktioner i fordonet. är ett 21-poligt förbindningsdon som ger tillgång till allmänna funktioner i fordonet. Förbindningsdonet är brunt och sitter på den inre delen av påbyggnadskonsolen. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494

Läs mer

Aktivering av arbetsbelysning. Beskrivning. Allmänt. Eftermontering av tryckknapp. Inkopplingsalternativ PGRT

Aktivering av arbetsbelysning. Beskrivning. Allmänt. Eftermontering av tryckknapp. Inkopplingsalternativ PGRT Beskrivning Beskrivning Allmänt Funktionen används för att tända och släcka arbetsstrålkastare. Dessa kan vara placerade på hyttens bakvägg, på ramen, på olika påbyggnader eller i skåp. Eftermontering

Läs mer

Påbyggnadsinformation i kombinationsinstrumentet

Påbyggnadsinformation i kombinationsinstrumentet Kombinationsinstrumentet är förberett med möjligheten att koppla in och parametersätta olika typer av funktionsindikeringar, för att anpassa fordonets förarmiljö rätt till dess användningsområde. sindikeringarna

Läs mer

Valbara utsignaler (UF 356) Valbara utsignaler. Inverterad signal

Valbara utsignaler (UF 356) Valbara utsignaler. Inverterad signal Valbara utsignaler Valbara utsignaler Dokumentet beskriver vilka valbara utsignaler som finns för förbindningsdon C493, stift 8-12 (förbindningsdon för utökad funktionalitet). Signalerna väljs och justeras

Läs mer

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden):

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden): Allmänt om strömförbrukning Allmänt om strömförbrukning VIKTIGT! För att inte batterierna ska ta skada måste generatorns laddningskapacitet vara anpassad till strömförbrukningen. Batterier, generator och

Läs mer

C449 Förbindningsdon för automatväxellåda och släpfordonsanslutning

C449 Förbindningsdon för automatväxellåda och släpfordonsanslutning Inledning för Inledning för är ett 18-poligt förbindningsdon som ger tillgång till funktioner för automatväxellåda och släpfordonsanslutningar. Mer information om in- och utgångar samt inkopplingsexempel

Läs mer

Konstant motorvarvtalsbegränsare

Konstant motorvarvtalsbegränsare Bakgrund Bakgrund Det finns 3 alternativ för hur funktionen för konstant motorvarvtalsbegränsare kan aktiveras. När fordonet är utrustat med BCI-funktionalitet (Bodywork Communication Interface): Med hjälp

Läs mer

P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm.

P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm. PRESS info P13102SE / Per-Erik Nordström 29 jan 2013 Scania har marknadens bredaste utbud av tunga lastbilar Tack vare Scanias moduluppbyggda produktsystem kan kunderna välja bland miljontals specifikationer

Läs mer

Inkoppling av larm till förberett kablage. Beskrivning

Inkoppling av larm till förberett kablage. Beskrivning Larmstyrenheten har anslutningar som kan fås förberedda från fabrik för att kunna koppla in följande funktioner: Lastrummets centrallås för gemensam manövrering tillsammans med dörrlåset. En rörelsegivare

Läs mer

Hög strålkastarplacering. Allmänt om hög strålkastarplacering. Inkopplingsalternativ

Hög strålkastarplacering. Allmänt om hög strålkastarplacering. Inkopplingsalternativ Allmänt om hög strålkastarplacering Allmänt om hög strålkastarplacering Funktionen hög strålkastarplacering ersätter ordinarie färdbelysning och körriktningsvisarlyktor, till exempel när en snöplog är

Läs mer

BICT:01 BICT. sv-se. Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24. Utgåva 5. Scania CV AB 2015, Sweden

BICT:01 BICT. sv-se. Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24. Utgåva 5. Scania CV AB 2015, Sweden BICT:01 Utgåva 5 sv-se BICT Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24 339 837 Scania CV AB 2015, Sweden Introduktion 3 Om BICT 3 Inställningar 4 Översikt 5 Beskrivning av termer 6 Grafiska symboler i programmet

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

Extra manöverenhet för luftfjädring. Beskrivning PGRT

Extra manöverenhet för luftfjädring. Beskrivning PGRT Beskrivning Beskrivning Standardmanöverenheten för luftfjädring är placerad vid sidan av förarstolen. Med manöverenheten kan fordonet nivåregleras. Vid lasthantering med luftfjädrat fordon kan det finnas

Läs mer

10:00-00. Kraftuttag. Utgåva 4. Scania CV AB 2008, Sweden

10:00-00. Kraftuttag. Utgåva 4. Scania CV AB 2008, Sweden Utgåva 4 sv Kraftuttag Scania CV AB 2008, Sweden Allmänt om kraftuttag Allmänt om kraftuttag Inledning För att driva en hydraulpump, vattenpump, kompressor eller annan utrustning krävs någon form av kraftuttag.

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Brand- och skaderisk i anslutning till heta komponenter

Brand- och skaderisk i anslutning till heta komponenter Heta komponenter Heta komponenter VARNING! Avgassystemet på en lastbil kan vid hög arbetsbelastning uppnå temperaturer över 500 C. Brandrisken kan bli stor om påbyggnadsutrustning placeras alltför nära

Läs mer

Anslutning av extra sidomarkeringslyktor. Beskrivning. Aktivering

Anslutning av extra sidomarkeringslyktor. Beskrivning. Aktivering Beskrivning Beskrivning Sidomarkeringslyktor kan kopplas in på olika sätt beroende på om fordonet levereras förberett från fabrik: Alla fordon kan kompletteras med sidomarkeringslyktor genom att ansluta

Läs mer

Omfattande bränslebesparing Scania Opticruise med prestandalägen

Omfattande bränslebesparing Scania Opticruise med prestandalägen PRESS info P13303SE / Per-Erik Nordström 21 mars 2013 Omfattande bränslebesparing Scania Opticruise med prestandalägen Flera nya funktioner, däribland Scania Active Prediction, har integrerats i Scania

Läs mer

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem Allmänt Allmänt Det finns möjlighet att beställa komponenter från fabrik för att driva hydraulisk utrustning. Följande komponenter finns tillgängliga: Reglage Hydrauloljetank med tryckbegränsningsventil

Läs mer

alt alt X

alt alt X Allmän information om beställning Allmän information om beställning Beställ kraftuttag och elektriska förberedelser för kraftuttag från fabrik. Att komplettera i efterhand blir mycket dyrt. Behovsrekommendationer

Läs mer

Kraftuttag 9. Innehåll

Kraftuttag 9. Innehåll Innehåll KRAFTUTTAG Kraftuttagsmöjligheter Växellådsdrivna kraftuttag Kopplingsoberoende kraftuttag Motorkraftuttag Kraftuttag - Automatväxellåda 5 KRAFTUTTAG - PÅBYGGNAD 6 KRAN BAKOM HYTT 7 Bakmonterad

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Extra baklyktor. Allmänt om inkoppling av extra baklyktor. Baklyktor PGRT

Extra baklyktor. Allmänt om inkoppling av extra baklyktor. Baklyktor PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Baklyktor Det finns 3 typer av baklyktor: Kompakt 7-kammarlykta LED-lykta 7-kammarlykta Inkoppling av extra baklyktor kan göras på följande 2 sätt: 1. Anslutning med ledningsnät

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

PRESS info. Nya Scania Opticruise: Pionjären får nya funktioner

PRESS info. Nya Scania Opticruise: Pionjären får nya funktioner PRESS info P09902SE / Per-Erik Nordström 17 september 2009 Nya Scania Opticruise: Pionjären får nya funktioner Nya Scania Opticruise finns nu helautomatiserad, det vill säga med automatisk koppling, eller

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

Parametrar Stöldskydd. Inledning

Parametrar Stöldskydd. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Förberedelser för frontmonterad utrustning. Allmänt om förberedelser för frontmonterad utrustning

Förberedelser för frontmonterad utrustning. Allmänt om förberedelser för frontmonterad utrustning Allmänt om förberedelser för frontmonterad utrustning Allmänt om förberedelser för frontmonterad utrustning Fordonet levereras i standardutförande med 2 bogsersprintar, placerade i ramens framkant. Undantaget

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet

Parametrar Sikt och synlighet Inledning Inledning Det här dokumentet beskriver parametrar som är kopplade mot sikt och synlighet. Endast parametrar som bedöms användbara för påbyggare är listade. Vilka parametrar och inställningar

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning

Volvo FE Hybrid. Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning Volvo FE Hybrid Förstavalet inom miljöanpassad distribution och renhållning En ren och lönsam framtidslösning Volvo Lastvagnar har över tjugo års erfarenhet av hybridteknologi. Redan 1985 presenterades

Läs mer

I detta tillägg beskrivs det hur man använder den elektroniskt styrda mekaniska växellådan COMFORT-MATIC i Fiat Ducato. För att kunna använda

I detta tillägg beskrivs det hur man använder den elektroniskt styrda mekaniska växellådan COMFORT-MATIC i Fiat Ducato. För att kunna använda F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C I detta tillägg beskrivs det hur man använder den elektroniskt styrda mekaniska växellådan COMFORT-MATIC i Fiat Ducato. För att kunna använda växellådan riktigt

Läs mer

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering

Felsökning. Förklaring Åtgärder. indikering Värmetimer. 1 Tid 2 Förprogrammering 3 Värme 4 Bakåt 5 Framåt 6 Minnesindikator 7 Indikator för fjärrkontroll 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid 10 Temperatur

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

Parametrar Chassi. Inledning

Parametrar Chassi. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH

Serviceinformation. Volvo Lastvagnar AB. Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Serviceinformation Volvo Lastvagnar AB Produktinformation på Volvo Lastvagnar för räddningstjänstens personal FM FH Förord Beskrivningarna och serviceprocedurerna som tas upp i denna handbok är baserade

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011

PRESS info. Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare. P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 PRESS info P11906SE / Per-Erik Nordström 16 sep 2011 Scania breddar utbudet av anläggningsfordon ytterligare Scania fortsätter att bredda sitt utbud av bygg- och anläggningsfordon för att möta nya tillämpningar

Läs mer

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS /TC Innehåll Innehåll... 2 /TC... 3 -uppbyggnad och funktion... 4 /TC-uppbyggnad och funktion... 6 /TC med EDC-uppbyggnad och funktion... 7 Gränsvärden för fram- och bakhjulens rullningsomkrets... 9 Kontrollampor...

Läs mer

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar

TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar TigerShark 2.0 Instruktionsbok samt installationsanvisningar 1 TigerShark boat lift solutions Innehållsförteckning Komma-i-gång... 3 Kontrollpanelen...4 Lyfta/sänka båten med automatik...4 Lyfta/sänka

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 TMJ1 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 412 24/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE

Läs mer

Magnum & Hydro Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning

Magnum & Hydro Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning Magnum & Hydro SE Installation & Bruksanvisning Magnum Hydro Användarbeskrivning Magnum & Hydro P-LIGHT är anpassad för helt separerade belysningskretsar, dvs att man kopplar in släpets/trailerns 2 belysningskretsar

Läs mer

Tillsatsbromssystem Scania Retarder

Tillsatsbromssystem Scania Retarder 110 971 110 972 Tillsatsbromssystem Scania Retarder Innehåll Innehåll Allmänt Tillsatsbromssystemet, allmän beskrivning... 4 Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan... 5 Driftekonomi... 5 Avgasbroms...

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

6 ACS-Systemet (Advanced Control System)

6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6 ACS-Systemet (Advanced Control System) 6.1 Manöverboxens utförande 1) Display för batteriladdning 2) Display för körprogram 3) Hastighet upp 4) Varningsblinkers 5) Vänster blinkers 6) Joystick 7) Statusdisplay

Läs mer

2 (7) * * * Alla reglage i en spak

2 (7) * * * Alla reglage i en spak PRESS info P09X02SE / Per-Erik Nordström 15 oktober 2009 Helautomatiserad växling ingen lyx i en lyxturistbuss Nya Scania Opticruise för bussar är helt automatiserat och befriar därmed föraren från allt

Läs mer

Allmänt om bränsleförbrukning. Sammanfattning

Allmänt om bränsleförbrukning. Sammanfattning Sammanfattning Sammanfattning Det här dokumentet sammanfattar och förklarar vilka faktorer som påverkar ett fordons bränsleförbrukning. Det finns flera olika faktorer som påverkar ett fordons bränsleförbrukningen:

Läs mer

Laboration i Maskinelement

Laboration i Maskinelement Laboration i Maskinelement Bilväxellådan Namn: Personnummer: Assistents signatur: Datum: Inledning I den här laborationen ska vi gå lite djupare i ämnet maskinelement och ge oss in på något som förmodligen

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000

ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX DIAGNOSTISK VALIDERING BSI ELEKTRISK ARKITEKTUR BI-VAN CAN COM2000 G10 SERIE FÖR FUNKTIONSKONTROLL VINDRUTETORKARE Tillämpning för PEUGEOT-fordon 206 (Från och med DAM 9076 ) 307

Läs mer

Modifiering av tryckluftssystemet. Villkor för modifiering och ombyggnation PGRT VIKTIGT!

Modifiering av tryckluftssystemet. Villkor för modifiering och ombyggnation PGRT VIKTIGT! Villkor för modifiering och ombyggnation Villkor för modifiering och ombyggnation VIKTIGT! Bromskretsarna får inte användas för anslutning av extra tryckluftstankar. Ombyggnation av bromssystemet som kräver

Läs mer

Flamco Fill-PE Tillägg

Flamco Fill-PE Tillägg Flamco Fill-PE Tillägg installation och drift Flamco www.flamcogroup.com FLMO FILL-PE INSTRUKTIONER FÖR INSTLLTION OH RIFT TILLÄGG innehåll sida 1. Igångkörning av 3 1.1. Igångkörning av Fill-PE 3 1.2.

Läs mer

FAKTABLAD. Konstantfarthållare. Volvo Trucks. Driving Progress

FAKTABLAD. Konstantfarthållare. Volvo Trucks. Driving Progress Volvo Trucks. Driving Progress FAKTABLAD n hjälper föraren att hålla en jämn och bränslebesparande hastighet. Systemet reglerar automatiskt hastigheten till den inställda hastigheten som föraren valt.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktigt före monteringen... 2 Förberedelser... 3 Placering Styrenhet...3 Magnetkontakter...3 Anslutning

Läs mer

Bulkbilar. Allmänt om bulkbilar. Uppbyggnad. Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader.

Bulkbilar. Allmänt om bulkbilar. Uppbyggnad. Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Allmänt om bulkbilar Allmänt om bulkbilar Bulkpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Uppbyggnad För att minska risken för ramsvängningar är det lämpligt att använda ett så kort axelavstånd

Läs mer

7414036-9 G 21 C 7/14

7414036-9 G 21 C 7/14 (19) SVERIGE SW [B] (11)UTLÄGGNINGSSKRIFT (51) Internationell klass ' 7414036-9 G 21 C 7/14 PATENT-OCH (44 Ansökan utlagd och utlägg- 76-08 - 09 Publiceringsningsskriften publicerad (41) Ansökan allmänt

Läs mer

Den naturliga ledaren.

Den naturliga ledaren. Scania Fjärrbilar 2 SCANIA FJÄRRBILAR Den naturliga ledaren. Vi på Scania vet att långsiktig framgång bygger på ett gott samarbete. Med dina behov framför ögonen tar vi fram lösningar som sträcker sig

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 7 Förprogrammering. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 7 Förprogrammering. Service only Kapitel 7 Förprogrammering Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Förprogrammering Innehållsförteckning Kapitel 7 Förprogrammering 7.1 Allmän information... 7-3 7.1.1 Begreppsdefinitioner... 7-3 7.1.2

Läs mer

M6040N/M7040N/M8540N Smalspårig traktor

M6040N/M7040N/M8540N Smalspårig traktor R M M6040N/M7040N/M8540N Smalspårig traktor M40-SERIEN Traktorer i en klass för sig. Den nya M40N-serien är en kombination av effektiva och prisvärda traktorer som är extremt mångsidiga och som passar

Läs mer

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original Översättning av bruksanvisning i original Happy Bike Instruktionsbok och Underhållsanvisning Elcykel SG-20-F OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ]

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN D012385/02 UTKAST ver. 3.00, 10 december 2010 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

Classicdoor s66 motormontage

Classicdoor s66 motormontage Classicdoor s66 motormontage Figur 1. Översiktsbild på motorupphängning Montera ihop skenorna och montera motorn på skenan Enligt bild Figur 3. Montage av väggfäste sker i närheten av fjäderstången och

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

Klassregler Dragracing, SUPER STREET Reglerna gäller för 2016-2017

Klassregler Dragracing, SUPER STREET Reglerna gäller för 2016-2017 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - DRAGRACING - SST Super Street - Klassregler Dragracing, SUPER STREET Reglerna gäller för 2016-2017 Utgåva: Nov. 2015, innehåller ändringar införda under Officiella meddelanden

Läs mer

Allmän information om påbyggnadskonsol och förbindningsdon

Allmän information om påbyggnadskonsol och förbindningsdon Påbyggnadskonsol och förbindningsdon Påbyggnadskonsol och förbindningsdon Påbyggnadskonsolen är en plåtprofil som fungerar som fäste för förbindningsdon avsedda för påbyggnadsfunktioner. Detaljerad information

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Handbok CompAlbu El (Rev 2) EL-COMPALUBE HANDBOK

Handbok CompAlbu El (Rev 2) EL-COMPALUBE HANDBOK EL-COMPALUBE HANDBOK COMPALUBE automatiskt smörjsystem Ditt fordon är utrustat med ett centralsmörjsystem från STS. Systemet är konstruerat för att automatiskt smörja alla punkter som anslutits till det.

Läs mer

Midi & Maxi Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning

Midi & Maxi Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning Midi & Maxi SE Installation & Bruksanvisning Midi Maxi Användarbeskrivning Midi & Maxi P-LIGHT är anpassad för helt separerade belysningskretsar, dvs att man kopplar in släpets/trailerns 2 st belysningskretsar

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

Baklyktor. Utförande. Beroende på hur fordonet är specificerat vid beställning levereras fordonet med någon av följande baklyktor:

Baklyktor. Utförande. Beroende på hur fordonet är specificerat vid beställning levereras fordonet med någon av följande baklyktor: Beroende på hur fordonet är specificerat vid beställning levereras fordonet med någon av följande baklyktor: Kontakta Scanias återförsäljare för mer information. Kompakt 7-kammarlykta LED-lykta 7-kammarlykta

Läs mer

Instruktioner för hantering av DFS med MKII Programmer

Instruktioner för hantering av DFS med MKII Programmer Dat 130826-VF5 MKII Programmer för DFS s 1-4 Instruktioner för hantering av DFS med MKII Programmer Allmänt sid 2 Funktioner sid 3 Kontrollkörning sid 4 Teckenkarta Stoneridge Nordic AB www.stoneridgenordic.se

Läs mer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning S www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA Transportlarm! Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA AutoSecurity transport

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Bakre underkörningsskydd. Allmänt

Bakre underkörningsskydd. Allmänt Allmänt Allmänt För att uppfylla UN ECE R58 måste lastbilar vara utrustade med ett bakre underkörningsskydd. Underkörningsskyddet kan levereras från fabrik eller sättas dit av påbyggaren. I detta dokument

Läs mer

Bränsleoptimerade dragbilar från Scania

Bränsleoptimerade dragbilar från Scania PRESS info P09904SE / Per-Erik Nordström 17 september 2009 Bränsleoptimerade dragbilar från Scania I samband med lanseringen av nya R-serien introducerar Scania nya dragbilar som skräddarsytts för europeisk

Läs mer

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt nabbguide Rörmotor för solmarkiser Anvisningar för konsultation I denna snabbguide är numreringssystemet oberoende och motsvarar inte numreringen i texten i den kompletta manualen. Denna snabbguide ersätter

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållet i denna publikation kan när som helst ändras utan föregående varsel som följd av den fortlöpande utvecklingen inom metodik,

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

BRUKSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

BRUKSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR BRUKSANVISNING FÖR LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 020-152-S Version 1.00 LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO

Läs mer

A-serien A 72 A 82 A 92

A-serien A 72 A 82 A 92 A-serien A 72 A 82 A 92 SE Innehåll Inbyggd styrka 3 Hytt 4-5 Transmission och kraftöverföring 6 Motor 7 Hydraulik 8-9 Tekniska specifikationer 10 Extrautrustning 11 Valtra service 11 2 Inbyggd styrka

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

TEKNISK INFORMATION FÖR FORDONSEFTERMARKNADEN

TEKNISK INFORMATION FÖR FORDONSEFTERMARKNADEN OMFATTANDE INNOVATIVT AFFÄRSORIENTERAT TEKNISK INFORMATION FÖR FORDONSEFTERMARKNADEN www.autodata-group.com www.autodata-group.com Omfattande Autodatas verkstadslösningar tillhandahåller den mest omfattande

Läs mer