Tillsatsbromssystem Scania Retarder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsatsbromssystem Scania Retarder"

Transkript

1 Tillsatsbromssystem Scania Retarder

2

3 Innehåll Innehåll Allmänt Tillsatsbromssystemet, allmän beskrivning... 4 Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan... 5 Driftekonomi... 5 Avgasbroms... 6 Retarder... 7 Körning i halt väglag... 8 Handhavande av fordon med ABS Tillsatsbromsen samverkar med ABS / EBS systemet Reglage Konstantfartbromsning, allmänt Konstantfartbromsning med EDC-utrustade fordon Inkoppling av konstantfartbromsen Konstantfartbromsning med handspak Konstantfartbromsning med bromspedalstyrning Så här används bromspedalen Så här används handspaken Uppvärmning med hjälp av retardern om-14 sv Scania CV AB (943) 1999, Sweden

4 Innehåll Handhavande av fordon utan ABS Reglage Så här används handspaken Uppvärmning med hjälp av retardern Varningssystem Varningssystem, allmänt Felkodsfunktion Återställning Tillsyn av Scania Retarder Olje- och filterbyte Kontroll av oljenivå Oljekvalitet

5 Inledning Inledning Detta häfte beskriver hur tillsatsbromsen fungerar och hur den ska användas. Följ våra anvisningar som finns i detta häfte. Tillsatsbromsen är kraftfull och bromsar bara drivhjulen. I mycket halt väglag är det olämpligt att använda tillsatsbromsen då fordonet kan tappa väggreppet. Detta gäller även fordon utrustade med ABS eftersom ABS-systemet har en viss reaktionstid vilket kan ge en kort hjullåsning.! VARNING! Använd inte tillsatsbromsen vid mycket halt väglag. 3

6 Allmänt Allmän beskrivning av tillsatsbromssystemet Scanias integrerade tillsatsbromssystem är ett komplement till fordonets hjulbromsar. Tillsatsbromsen är starkare än dieselmotorn och detta ger en avsevärd bromsförmåga. Använd tillsatsbromsen när du ska bromsa länge i utförsbackar. Kör inte fortare än att tillsatsbromsen förmår hålla farten. Spar hjulbromsarna till kortvariga inbromsningar. Detta för att minska både bromsslitaget och risken för värmemattning, (fading). EB Tillsatsbromsens huvuddelar är retardern R och avgasbromsen EB. Båda styrs av samma elektroniska styrenhet E som ser till att avgasbroms och retarder samverkar på bästa sätt. Om fordonet är utrustat med ABS- eller EBS-system kommunicerar styrenheten E med dessa system. E R Tillsatsbromsen finns till fordon med och utan ABS-bromsar. Fordon utan ABS-bromsar har en tillsatsbroms i ett förenklat utförande. 4

7 Allmänt Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan Retarderbromsning alstrar mycket värme som måste kylas bort av det ordinarie kylsystemet. Retarderns bromseffekt regleras ned om kylsystemet inte hinner kyla bort värmen som bildas. Höga motorvarvtal ger bästa kylning. Då pumpar motorns kylvätskepump som mest. Håll därför motorn över 1800 r/min när du använder tillsatsbromsen. Då får du störst nytta av både retarder och avgasbroms. Driftekonomi Driftekonomin blir inte lidande av att du låter motorn varva högt när du bromsar med retardern. Du spar mycket pengar på minskat bromsslitage genom att använda tillsatsbromsen flitigt E 25 r/min x Max

8 2 125km/h Allmänt Avgasbroms Avgasbromsen ger bäst verkan vid höga motorvarvtal och låga växlar. Utnyttja avgasbromsen bäst genom att växla ned i tid och låta motorn varva ordentligt, gärna upp mot rödmarkeringen på varvtalsmätaren. Detta ger också störst nytta av dieselmotorns bromsande egenskaper r/min x Max E 25 r/min x km Motorbromsning sker vid låg växel och högt motorvarvtal. 6

9 125km/h Allmänt Retarder Retardern R är en oljebroms som drivs från växellådans utgående axel. Retardern är effektivast i höga farter. Styrenheten E ökar oljemängden och oljetrycket gradvis vartefter farten minskar och bevarar på så sätt bromsförmågan ned till ca 20 km/h. Det är däremot din uppgift som förare att växla ned och hålla motorvarvtalet uppe för att bromsverkan ska bli maximal r/min x km Obs! Fordon med Opticriuse växlar automatiskt ned när retarderspaken står i läge 5 eller när kylvattnets temperatur blir för hög Retarderbromsning sker vid hög växel och hög hastighet. Motorvarvtalet är också högt. 7

10 Allmänt Körning i halt väglag Gäller både fordon med och utan ABS-bromsar. Tillsatsbromsen är kraftfull och bromsar bara på drivhjulen. Använd tillsatsbromsen med försiktighet vid halt väglag. Risk finns för hjullåsning. Detta gäller även fordon med ABS-bromsar som kan få en kortvarig hjullåsning Körning i mycket halt väglag Använd hjulbromsarna genom att bromsa mjukt med bromspedalen. Då bromsar alla hjulen på ekipaget och risken för sladd och hjullåsning minskar Kör med ökade säkerhetsmarginaler. 8

11 Allmänt! VARNING! Använd inte tillsatsbromsen vid mycket halt väglag. Följande regler gäller för fordon med ABS-bromsar. Se till att strömställaren C är frånslagen. Detta för att undvika automatisk inkoppling av retardern och konstantfartbromsning via bromspedalen Rör inte heller strömställaren A för konstantfartbromsning. 9

12 Fordon med ABS Handhavande av fordon med ABS eller EBS Tillsatsbromsen och ABSsystem När ABS-systemet arbetar aktivt kopplas tillsatsbromsen ur automatiskt. Tillsatsbromsen kopplas in igen så snart väggreppet medger. Du bör dock vara medveten om att alla ABS-system har en viss reaktionstid och därför gäller reglerna i avsnittet körning i halt väglag. Tillsatsbromsen och EBSsystem EBS-systemet är ett förfinat ABS-system. EBS-systemet kan även reglera retarderns bromsverkan. Retarderns bromsverkan regleras då efter fordonets vikt via en lastkännande funktion i EBS-systemet. 10

13 Fordon med ABS Reglage Fordon med ABS har fyra reglage för tillsatsbromsen. 1. Strömställaren A för konstantfartbromsning. 2. Handspaken B. 3. Strömställaren C för bromspedalstyrd retarder. 4. Den vanliga bromspedalen. Spaken B och strömställaren A fungerar som vanligt även om strömställaren C (AUT) är frånslagen. 11

14 Fordon med ABS Allmänt om konstantfartbromsning Konstantfartbromsning är avsedd för långvarig bromsning i utförsbackar. När konstantfartbromsningen arbetar är fordonets hjulbromsar helt overksamma och svala. Detta förbättrar både säkerhet och driftekonomi Se till att avgasbromsens strömställare är tillslagen. Annars har du bara tillgång till retardern. AUT Konstantfartbromsning med EDC-utrustade fordon EDC-motorerna är försedda med farthållare. Om farthållaren är inställd på t.ex. 70 km/h och konstantfartbromsningen är inställd på 73 km/h håller fordonet jämn fart utan att man behöver röra pedalerna. Farthållaren kopplas ur automatiskt om du försöker att ändra den inställda hastigheten för konstantfartbromsen medan farthållaren gasar _0767 Obs! Konstantfartbromsen kan bara aktiveras med strömställaren på retarderspaken för att den ska fungera tillsammans med EDCmotorns konstantfarthållare. 12

15 Fordon med ABS Inkoppling av konstantfartbromsning Inkoppling av konstantfartbromsningen går att göra med strömställare A på spaken eller med bromspedalen när strömställare C är aktiverad. Om det inte går att hålla konstant fart utför en backe så har motorn troligen för lågt varvtal. Växla i så fall ned och starta konstantfartbromsningen på nytt E Max 0 r/min x

16 Fordon med ABS Konstantfartbromsning med handspak och strömställare A Bromsa med handspaken så att fordonet kommer ned i den fart du vill hålla. Välj en växel så att motorvarvtalet blir över 1800 r/min. Tryck in strömställaren A och släpp den sedan. Nu håller fordonet farten ända tills du ger gas eller bromsar på nytt. Begärd konstantfart med strömställaren A har alltid högre prioritet än den konstantfart som begärs med bromspedalen. Detta är ofta användbart, bl.a. på serpentinvägar. 14

17 Fordon med ABS Konstantfartbromsning med bromspedalstyrning Se till att strömställaren C för bromspedalstyrning är tillslagen. Bromsa med bromspedalen så att fordonet kommer ned i rätt fart och släpp sedan upp pedalen. Välj en växel så att motorvarvtalet blir över 1800 r/min. Tillsatsbromsens styrenhet minns den lägsta fart fordonet hade medan du bromsade. Fordonet kommer att hålla farten ända tills du ger gas igen. Om du bromsar på nytt med pedalen så gäller den nya farten. Om du har använt strömställaren på spaken för att sätta igång konstantfartbromsningen, så går det inte att ställa in ny konstantfart med bromspedalen. 15

18 Fordon med ABS Så här används bromspedalen När du trycker ned bromspedalen kommer retardern R att bromsa mer och mer. När du har tryckt ned pedalen en bit kommer även hjulbromsarna B att bromsa. Gaspådrag kopplar ur retardern. VIKTIGT! Retardern kan inte bromsa för fullt utan att hjulbromsarna ansätts. Därför ska bromspedalen bara användas kortvarigt t.ex. för att snabbt anpassa farten, eller för att aktivera konstantfartbromsningen. Släpp upp pedalen så snart fordonet har kommit ned i önskad fart. R

19 Fordon med ABS! VARNING! Använd inte hjulbromsarna till att hålla jämn fart i utförsbackar. Långvarig hjulbromsning medför att hjulbromsarna blir upphettade. Hettan kan i sin tur orsaka dyrbart slitage och i värsta fall farlig värmemattning (fading). Använd istället konstantfartbromsningen eller spaken B vid långvarig bromsning i utförsbackar. Då används inte hjulbromsarna tills du verkligen behöver dem. 17

20 Fordon med ABS Så här används handspaken Spaken har sex lägen. Tillsatsbromsen är avstängd när spaken står högst upp i läge 0. Läget längst ned ger störst bromsverkan. När du för spaken nedåt kommer tillsatsbromsen att bromsa mer och mer. Det är retardern R som bromsar först och mest. När strömställaren för avgasbromsen är tillslagen aktiveras avgasbromsen EB då spaken förs till max-läget. I detta läge ger tillsatsbromsen sin bästa bromsverkan. Avgasbromsens strömställare sitter på instrumentpanelen. Vi föreslår att du lämnar den tillslagen. AUT

21 Fordon med ABS Både retarder R och avgasbroms EB kopplas ur så snart du ger gas. Detta gäller vare sig du gasar med pedalen, handgasen eller använder farthållaren som finns på fordon med EDC. Obs! Kör inte fordonet om du har höjt motorvarvtalet med handgasreglaget. Detta gäller fordon utan EDC. R EB Fäll upp spaken till läge 0 efter avslutad bromsning. Annars kommer tillsatsbromsen att bromsa på nytt så snart du slutar gasa. Gaspådrag kopplar däremot inte ur tillsatsbromsen när kopplingspedalen hålls ned. Fordonet kommer inte heller att börja rulla snabbare för att du trycker ned kopplingspedalen. På så sätt fortsätter tillsatsbromsen att bromsa även när du kopplar ur och ger gas vid nedväxling

22 Fordon med ABS Uppvärmning med hjälp av retardern Vid kall väderlek kan du snabbt värma upp motorn, kylsystemet och hytten genom att köra fordonet och samtidigt bromsa med retardern. 2 4 Gör så här 1. Ha motorn avstängd och spänningen frånslagen. 2. Tryck in strömställaren A på spaken och håll den intryckt. Starta motorn. 3. Vänta några sekunder efter att motorn har startat och släpp sedan strömställaren. Använd inte läge 5. Det kan resultera i att temperaturen ökar så snabbt att retardern kopplas bort innan hela kylsystemet har blivit jämnt uppvärmt Kör upp fordonet i fart. Bromsa med spaken i läge 2 till 4 samtidigt som du gasar. Uppvärmningen kopplas bort när kylsystemet har blivit varmt. Därefter fungerar tillsatsbromsen som vanligt. 20

23 Fordon utan ABS Handhavande av fordon utan ABS Reglage Fordon utan ABS har en handspak B för tillsatsbromsen. Kontrollampan D lyser när du bromsar med tillsatsbromsen. Det finns ingen strömställare för konstantfartbromsning då detta kräver att fordonet är utrustat med ABS. 21

24 Fordon utan ABS Så här används handspaken Spaken har sex lägen. Bredvid spaken finns en kontrollampa. Lampan lyser när tillsatsbromsen bromsar. Tillsatsbromsen är avstängd när spaken står högst upp i läge 0. Läget längst ned ger störst bromsverkan. När du för spaken nedåt kommer tillsatsbromsen att börja bromsa. Samtidigt tänds kontrollampan. Det är retardern R som bromsar först och mest. När strömställaren för avgasbromsen är tillslagen aktiveras avgasbromsen EB då spaken förs till max-läget. I detta läge ger tillsatsbromsen sin bästa bromsverkan. Avgasbromsens strömställare sitter på instrumentpanelen. Vi föreslår att du lämnar den tillslagen. AUT

25 Fordon utan ABS Fäll upp spaken till läge 0 efter avslutad bromsning. Annars kommer tillsatsbromsen att bromsa även när du gasar. Vänj dig att titta på kontrollampan då och då. Se efter att den släcks när du har bromsat färdigt. Du kan koppla ur och ge gas vid nedväxling utan att fordonets fart ökar. Tillsatsbromsen fortsätter att bromsa även här, ända tills du fäller upp spaken till läge 0. Obs! Avgasbromsa inte samtidigt som du gasar. Det är skadligt för motorn

26 Fordon utan ABS Uppvärmning med hjälp av retardern Vid kall väderlek kan du snabbt värma upp motorn, kylsystemet och hytten genom att köra fordonet och samtidigt bromsa med retardern. Gör så här: 1. Kör upp fordonet i fart. 2. Bromsa med spaken i läge 2 till 4 samtidigt som du gasar. Fäll upp spaken till läge 0 så snart temperaturen blivit behaglig inne i hytten. Obs! Avgasbromsa inte samtidigt som du gasar. Det är skadligt för motorn. 2 4 Använd inte läge 5. Det kan resultera i att temperaturen ökar så snabbt att termostaten öppnar passagen till kylaren. Värmen kyls då bort istället för att värma upp hytten

27 Varningssystem Allmänt om varningssystem Styrenheten sköter en mängd olika uppgifter samtidigt. En av dess viktigaste uppgifter är att oavbrutet övervaka funktionen hos hela tillsatsbromssystemet. Styrenheten vidtar olika åtgärder om ett fel uppträder. Den gör detta för att förhindra att felet får dyrbara följder. Om ett fel uppträder kommer styrenheten också att tända varningslampan (RET) på instrumentpanelen. Skulle felet upphöra så slocknar varningslampan oftast av sig själv. RET Lampan ska lysa tre sekunder varje gång spänningen slås på (test)

28 Varningssystem Om fordonet är utrustat med ABS kan ett fel i ABS-systemet ge följdfel i Retardersystemet. I dessa fall ska ABS-lampan lysa samtidigt. Den beskrivs i häfte ABS/TC. Vissa sorters fel sätter t.ex. konstantfartbromsningen ur funktion. Eller så går det inte att använda bromspedalen för att retarderbromsa eller sätta igång konstantfartbromsningen. Spaken brukar dock fungera även när sådana fel har uppträtt. Varningssystemet kan behöva återställas då och då. Det finns många orsaker till att styrenheten har tänt varningslampan; det räcker med att någon har tagit isär en kabelskarv medan spänningen varit påslagen. Sådant är lätt hänt, och styrenheten kommer då att tro att ett riktigt fel har uppträtt. Givetvis finns det också riktiga fel, t.ex. glappkontakt, men ibland kan sådana fel upphöra av sig själva. ABS RET

29 Varningssystem Du bör återställa varningssystemet om RET-lampan inte slocknar av sig själv. Detta för att se om ett nytt fel uppträder. Om felet kvarstår, så att RET-lampan tänds på nytt, ska du uppsöka Scania-verkstad. Var dock medveten om att tillsatsbromsen kanske fungerar med nedsatt effekt eller inte alls. Kör därför med så goda marginaler att du klarar dig med hjulbromsarna. Vänj dig vid att titta på RET- och ABS-lampan tillsammans. Systemen kommunicerar med varandra och ett fel i ABS-systemet kan göra att RET-lampan också lyser. RET ABS

30 Varningssystem Felkodsfunktion De felkoder som registrerats av styrenheten kan läsas ut med Scania Diagnosdator på verkstad eller med hjälp av blinkkoder från diagnoslampan på instrumentpanelen Ställ startnyckeln i körläge. 2. Tryck in diagnosknappen minst 1 sekund och släpp upp den sedan. 3. Först visas en blinkkod i tre block som talar om i vilket slags fordon styrenheten sitter. Detta kallas för konfiguration. 4. Sedan följer felkoder. Varje felkod består av två block, tiotal och ental. Mellan varje felkod är det en paus på 4,5 sekund s s 3 1. Konfiguration 2. Felkod Felkod

31 Varningssystem Återställning av varningslampan 1. Tryck in diagnosknappen och håll den intryckt. 2. Ställ startnyckeln i körläge och vänta minst tre sekunder. 3. Släpp diagnosknappen. Nu är återställningen fullbordad. 4. Kör med fordonet och kontrollera att ABS-lampan slocknar, och att RET-lampan också slocknar. Om RETlampan tänds på nytt trots upprepade återställningar, bör en Scania-verkstad undersöka fordonet. Felet finns lagrat i styrenheten trots att du har återställt varningssystemet. Scania-verkstaden kan läsa av felet

32 Tillsyn Byte av olja och filter Filtret ska bytas vid varje oljebyte. Oljevolym vid byte är ca 5 liter. Tänk på miljön och undvik spill. 5. Provkör fordonet och bromsa med retardern. Obs! Var noga med renligheten. Retardern är känslig för föroreningar. 1. Vrid startnyckeln till körläge, tryck in diagnosströmställaren. På så sätt töms merparten av ackumulatorns oljevolym så att all olja samlas i retardersumpen. 2. Tappa ur oljan. Rengör den magnetiska avtappningsproppen och dra sedan fast den med 26 Nm.! VARNING! Var försiktig med olja, speciellt om den är het. Använd skyddsglasögon och skyddhandskar. 3. Byt retarderns oljefilter. Dra fast de fyra fästskruvarna korsvis med 20 Nm. 4. Fyll olja i nivåhålet (ca 5 liter) och dra fast proppen med 26 Nm. 30

33 Tillsyn Kontroll av oljenivå 1. Provkör fordonet och bromsa med retardern. 2 Efter körning: Slå på startspänningen. Tryck på diagnosknappen för att tömma ackumulatorn.! VARNING! Se upp för het olja! Använd skyddsglasögon och skyddshandskar Ta bort nivåproppen och kontrollera oljenivån, ner till 10 mm under nivåhålet är godkänt. Dra fast proppen med 26 Nm : Oljepåfyllning 2 Oljenivå 3 Oljefilter 4 Oljeavtappning 31

34 Tillsyn Oljekvalitet Olja enligt: ATF Motorolja SAE 10W-30 eller SAE 5W-30 Oljan ska dessutom uppfylla normen Allison C4. Obs! Oljor som inte uppfyller normen Allison C4 kan förstöra funktionen, kanalerna kan slamma igen. 32

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS /TC Innehåll Innehåll... 2 /TC... 3 -uppbyggnad och funktion... 4 /TC-uppbyggnad och funktion... 6 /TC med EDC-uppbyggnad och funktion... 7 Gränsvärden för fram- och bakhjulens rullningsomkrets... 9 Kontrollampor...

Läs mer

Innehåll. om 10 sv Scania CV AB (849) 1998, Sweden 1 711 208

Innehåll. om 10 sv Scania CV AB (849) 1998, Sweden 1 711 208 Innehåll Inledning...2 Scanias ADR-fordon...2 Batterifrånskiljare...5 Förstärkt elsystem...7 Avskärmning av heta ytor...9 Tillsatsbroms...10 Stoppklossar...11 Extravärmare...12 Brandsläckningsutrustning...15

Läs mer

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS Allmänt om funktionen Allmänt om funktionen Drivaxelfrånskiljande kraftuttag används framför allt när mycket stora effektuttag krävs. Fördelen är att drivaxlarna då är frånkopplade och all kraft kan användas

Läs mer

P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm.

P-seriens kompakta hyttmått ger extra utrymme för påbyggnad och särskilt enkelt insteg. Finns med upp till 440 hk och 2300 Nm. PRESS info P13102SE / Per-Erik Nordström 29 jan 2013 Scania har marknadens bredaste utbud av tunga lastbilar Tack vare Scanias moduluppbyggda produktsystem kan kunderna välja bland miljontals specifikationer

Läs mer

Arbete med hybridfordon

Arbete med hybridfordon Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Scanias hybridfordon är parallellhybrider och utgörs av en förbränningsmotor och en elmotor. I en parallellhybrid kan fordonet

Läs mer

Parametrar Drivlina. Inledning

Parametrar Drivlina. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Aktivering av EG-kraftuttag. Funktion. Information om hur kraftuttag kan kombineras finns i dokumentet Kombinationer av kraftuttag.

Aktivering av EG-kraftuttag. Funktion. Information om hur kraftuttag kan kombineras finns i dokumentet Kombinationer av kraftuttag. Funktion Funktionen är avsedd att användas för att aktivera kraftuttaget från förarplatsen och från utsidan av hytten. Kraftuttaget styrs av BCI-styrenheten (Bodywork Communication Interface). Information

Läs mer

Påfyllning av kylvätska

Påfyllning av kylvätska Arbete med fordonets kylsystem Arbete med fordonets kylsystem VARNING! Vid modifieringar i kylsystemet måste kylsystemet tömmas, fyllas på och provtryckas. Kylsystemet är avancerat och små fel kan orsaka

Läs mer

FAKTABLAD. Konstantfarthållare. Volvo Trucks. Driving Progress

FAKTABLAD. Konstantfarthållare. Volvo Trucks. Driving Progress Volvo Trucks. Driving Progress FAKTABLAD n hjälper föraren att hålla en jämn och bränslebesparande hastighet. Systemet reglerar automatiskt hastigheten till den inställda hastigheten som föraren valt.

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Serviceinformation. Oljebytessats för ZF-automatväxel 8HP

Serviceinformation. Oljebytessats för ZF-automatväxel 8HP Fara för brännskador genom kontakt med het olja. Lätt till medelallvarig skada möjlig. Använd skyddsglasögon. Använd skyddshandskar. Använd skyddskläder. Materiell skada möjligt genom elektrostatisk urladdning

Läs mer

PRESS info. Nya Scania Opticruise: Pionjären får nya funktioner

PRESS info. Nya Scania Opticruise: Pionjären får nya funktioner PRESS info P09902SE / Per-Erik Nordström 17 september 2009 Nya Scania Opticruise: Pionjären får nya funktioner Nya Scania Opticruise finns nu helautomatiserad, det vill säga med automatisk koppling, eller

Läs mer

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola

De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola De 16 stegen till körkortet En guide av Ringens Bilskola 1. Körställning A Stol/bälte B Reglage 2. Inledande manövrering A Start/stannande B Krypkörning/styrning 3. Växling A Uppväxling B Bromsning C Nedväxling

Läs mer

Allmänt om bränsleförbrukning. Sammanfattning

Allmänt om bränsleförbrukning. Sammanfattning Sammanfattning Sammanfattning Det här dokumentet sammanfattar och förklarar vilka faktorer som påverkar ett fordons bränsleförbrukning. Det finns flera olika faktorer som påverkar ett fordons bränsleförbrukningen:

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Luca Q-class, Luca E-class

Luca Q-class, Luca E-class medemagruppen Snabbguide Luca Q-class, Luca E-class Innehåll Snabbguide You-Q Luca...3 Inledning...3 Användaren...4 Användningsmiljö...4 Kontrollera rullstolen före användning...5 Använda rullstolen...5

Läs mer

Förhöjt tomgångsvarvtal

Förhöjt tomgångsvarvtal Bakgrund Bakgrund Funktionen för förhöjt motorvarvtal styrs av BCI-styrenheten (Bodywork Communication Interface). Funktionen kan antingen aktiveras med hjälp av analoga signaler eller Extern CAN (Controller

Läs mer

2 (7) * * * Alla reglage i en spak

2 (7) * * * Alla reglage i en spak PRESS info P09X02SE / Per-Erik Nordström 15 oktober 2009 Helautomatiserad växling ingen lyx i en lyxturistbuss Nya Scania Opticruise för bussar är helt automatiserat och befriar därmed föraren från allt

Läs mer

Tillägg till Garanti- och Servicehäftet för Peugeot Partner med Dangel 4x4 fyrhjulsdrift

Tillägg till Garanti- och Servicehäftet för Peugeot Partner med Dangel 4x4 fyrhjulsdrift Tillägg till Garanti- och Servicehäftet för Peugeot Partner med Dangel 4x4 fyrhjulsdrift 1 2 Dangel 4x4 är ett sofistikerat och robust drivsystem som avsevärt förbättrar din Peugeot Partners framkomlighet

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Loh Electronics AB, Box 22067, Örebro Besöksadress: Karlsdalsallén 53 Örebro Tel

Loh Electronics AB, Box 22067, Örebro Besöksadress: Karlsdalsallén 53 Örebro Tel Varvtalsregulator H-Version Beskrivning Varvtalsregulator version H är avsedd för A-traktorer där hastigheten begränsas enligt de regler som gäller för A-traktorer. Avsikten med denna modell är att kunna

Läs mer

Omfattande bränslebesparing Scania Opticruise med prestandalägen

Omfattande bränslebesparing Scania Opticruise med prestandalägen PRESS info P13303SE / Per-Erik Nordström 21 mars 2013 Omfattande bränslebesparing Scania Opticruise med prestandalägen Flera nya funktioner, däribland Scania Active Prediction, har integrerats i Scania

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Noteringslista Drivlina. Beställningsformulär. Beställningsformuläret är avsett för beställning av parameterjustering hos Scaniaverkstad.

Noteringslista Drivlina. Beställningsformulär. Beställningsformuläret är avsett för beställning av parameterjustering hos Scaniaverkstad. Beställningsformulär Beställningsformulär Beställningsformuläret är avsett för beställning av parameterjustering hos Scaniaverkstad utrustad med SDP3. Datum Beställare/kontaktperson Kommentar/övrigt Företag

Läs mer

Automatisk neutral. Allmänt PGRT

Automatisk neutral. Allmänt PGRT Allmänt Allmänt Den här funktionen finns för fordon med följande funktioner: Automatväxellåda Helt automatiserad Opticruise (fordon utan kopplingspedal) För att öka förarkomforten lägger funktionen automatiskt

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

EMISSIONSKONTROLL DIESELPARTIKELFILTER (DPF)

EMISSIONSKONTROLL DIESELPARTIKELFILTER (DPF) EMISSIONSKONTROLL DIESELPARTIKELFILTER (DPF) Råd för att detektera och åtgärda haverier i partikelfiltersystem med tillsatser. Tack vare framsteg inom elektronik så registrerar fordon utrustade med denna

Läs mer

Förhöjt tomgångsvarvtal. Funktion. Beteende

Förhöjt tomgångsvarvtal. Funktion. Beteende Funktion Funktion Att höja motorns tomgångsvarvtal är lämpligt för att till exempel varmköra motorn eller fylla fordonets tryckluftssystem. Funktionen är användbar där det finns risk att kraften eller

Läs mer

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem Allmänt Allmänt Det finns möjlighet att beställa komponenter från fabrik för att driva hydraulisk utrustning. Följande komponenter finns tillgängliga: Reglage Hydrauloljetank med tryckbegränsningsventil

Läs mer

VOLVO S80, V70 drive. TiLLäGG TiLL instruktionsbok

VOLVO S80, V70 drive. TiLLäGG TiLL instruktionsbok VOLVO S80, V70 drive TiLLäGG TiLL instruktionsbok Allmänt Tystare och renare Miljöomsorg är ett av Volvo Personvagnars kärnvärden vilket vägleder all vår verksamhet. Denna målinriktning har resulterat

Läs mer

Manuell frigöring av magnetbromsar

Manuell frigöring av magnetbromsar Bruksanvisning Permobil C400 + Manuell frigöring av magnetbromsar Allmänt Rullstolen är utrustad med en manuell bromsfrigöring som kan frikopplas för att göra det möjligt att flytta rullstolen manuellt.

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet

Parametrar Sikt och synlighet Inledning Inledning Det här dokumentet beskriver parametrar som är kopplade mot sikt och synlighet. Endast parametrar som bedöms användbara för påbyggare är listade. Vilka parametrar och inställningar

Läs mer

I detta tillägg beskrivs det hur man använder den elektroniskt styrda mekaniska växellådan COMFORT-MATIC i Fiat Ducato. För att kunna använda

I detta tillägg beskrivs det hur man använder den elektroniskt styrda mekaniska växellådan COMFORT-MATIC i Fiat Ducato. För att kunna använda F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C I detta tillägg beskrivs det hur man använder den elektroniskt styrda mekaniska växellådan COMFORT-MATIC i Fiat Ducato. För att kunna använda växellådan riktigt

Läs mer

Aktivering av EK-kraftuttag via BWS. Allmän information. Skyddsvillkor. Fasta skyddsvillkor. Valbara skyddsvillkor

Aktivering av EK-kraftuttag via BWS. Allmän information. Skyddsvillkor. Fasta skyddsvillkor. Valbara skyddsvillkor Allmän information Allmän information Funktionen Aktivering av EK-kraftuttag är avsedd för att aktivera det svänghjulsdrivna kraftuttaget från förarplats och/eller från utsidan av hytten, och då lämpligen

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

Nästa Toyota Prius är här. Följ med!

Nästa Toyota Prius är här. Följ med! Customersonly B - Porto Betalt Nästa Toyota Prius är här. Följ med! miljö innovation + ekonomi På Toyota har vi en nollvision om utsläpp. Vi arbetar för att våra bilar inte ska ha några farliga utsläpp

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSSYSTEMET ÄR VÄSENTLIGT FÖR DIN SÄKERHET Bromsarna måste svara direkt och exakt varje gång du trycker ner pedalen.

Läs mer

Sida 1 av 5 Automatväxellåda Bilar med 4växlad automatväxellåda (tvärställd) (CD4E) Förberedande kontroll Mondeo 2001 (10/200002/2007) Skriv ut Felsökning och diagnos Förberedande kontroller VARNING!Ansätt

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Snabbguide. Läsanvisningar på baksidan

Snabbguide. Läsanvisningar på baksidan Snabbguide Läsanvisningar på baksidan Kombinationsinstrument och ratt. Kontrollampor för utvändig belysning. Display. Varvtalsmätare. Hastighetsmätare 5. Bränsleförbrukningsmätare 6. Oljetrycksmätare 7.

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

MOTORNS SMÖRJSYSTEM 12-1 INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 2 MOTOROLJANS KYLARE SPECIALVERKTYG... 3

MOTORNS SMÖRJSYSTEM 12-1 INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION... 2 MOTOROLJANS KYLARE SPECIALVERKTYG... 3 12-1 MOTORNS SMÖRJSYSTEM INNEHÅLL 12109000129 ALLMÄN INFORMATION... 2 SMÖRJMEEL... 3 SPECIALVERKTYG... 3 ÅTGÄR I BIL... 3 Kontroll av motorolja... 3 Byte av motorolja... 3 Byte av oljefilter... 4 Kontroll

Läs mer

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual

TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual TOUCH TRAINER Underhåll & Troubleshooting Manual Regelbundet underhåll på din TOCA Touch Trainer förlänger livslängden på din tillgång och försäkrar dig om att varje träningspass flyter på utan problem.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

VOLVO S60 & V60 DRIV. Tillägg till instruktionsbok

VOLVO S60 & V60 DRIV. Tillägg till instruktionsbok VOLVO S60 & V60 DRIV Tillägg till instruktionsbok Om detta tillägg Denna trycksak Denna bruksanvisning är ett kompletterande tillägg till bilens ordinarie instruktionsbok. Volvo Personvagnar AB Tillägget

Läs mer

Handbok CompAlbu El (Rev 2) EL-COMPALUBE HANDBOK

Handbok CompAlbu El (Rev 2) EL-COMPALUBE HANDBOK EL-COMPALUBE HANDBOK COMPALUBE automatiskt smörjsystem Ditt fordon är utrustat med ett centralsmörjsystem från STS. Systemet är konstruerat för att automatiskt smörja alla punkter som anslutits till det.

Läs mer

De-/monteringsinstruktion VAG DSG6 02E Mechatronic

De-/monteringsinstruktion VAG DSG6 02E Mechatronic De-/monteringsinstruktion VAG DSG6 02E Mechatronic Märke Modell Produkt VAG DQ250 Mechatronic Version 1.1 Documentkod P0051.03.01 Innehållsförteckning 1. Nödvändiga verktyg... 3 2. Demonteringsinstruktion...

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Installation Farthållare Fiat Ducato 2006->2011 Euro4 motor

Installation Farthållare Fiat Ducato 2006->2011 Euro4 motor Installation Farthållare Fiat Ducato 2006->2011 Euro4 motor Farthållaren passar alla motorer och alla växellådor. Beskrivning: Denna farthållare är helt elektronisk och godkänd enligt E1 normen, KBA (ABE)

Läs mer

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL MK F Hjf MS 141:15FMV :1 MVSCHF PHTRUCK2, , utg. 1 PÅHÄNGSTRUCK. Förpackning.

Vårdsystem FM M Sida 1 av 7 AL MK F Hjf MS 141:15FMV :1 MVSCHF PHTRUCK2, , utg. 1 PÅHÄNGSTRUCK. Förpackning. FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-06-03) Vårdsystem FM M7782-023849 Sida 1 av 7 ALLMÄNT PÅHÄNGSTRUCK Normtabell Korttidsförvaring Om användning ska ske inom 12 månader ska endast

Läs mer

Manual och skötselinstruktioner.

Manual och skötselinstruktioner. Manual och skötselinstruktioner. KitchenFriend Sous Vide Cirkulator SV 1300 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektriska apparater skall grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade.

Läs mer

Smart Touch 09. Bruksanvisning 09-4

Smart Touch 09. Bruksanvisning 09-4 Smart Touch 09 Bruksanvisning 09-4 Smart Touch 09 Pos 1. Pos 15. Pos 2. Pos 14 Pos 3. Pos 13. Pos 4. Pos 5. Pos 6. Pos 7. Pos 12. Pos 11. Pos 10. Pos 8. Pos 9. Bilden visar Smart Touch för fullt utrustad

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Beskrivning av processen runt uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 2 Metod för uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 3 Kalibreringsmetod för W i

Läs mer

TWIN-3. Sve. Bruksanvisning. Twin 3 Rev 1.1 (2012-12-11) 1

TWIN-3. Sve. Bruksanvisning. Twin 3 Rev 1.1 (2012-12-11) 1 TWIN-3 Sve Bruksanvisning Twin 3 Rev 1.1 (2012-12-11) 1 TWIN automatiskt smörjsystem Din maskin är utrustad med ett TWIN-3 automatiskt smörjsystem från Groeneveld. Systemet som är konstruerat speciellt

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning ruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...98 1.1 Styrreglage... 98 1.2 Laddare för batteri under pakethållaren... 99 2 Styrreglage...100 2.1 Styrreglagets funktioner... 100 3 Gasreglage...103

Läs mer

Parametrar Chassi. Inledning

Parametrar Chassi. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Exempel på inkoppling av extern motorvarvtalsstyrning på kroklyftbil

Exempel på inkoppling av extern motorvarvtalsstyrning på kroklyftbil Bakgrund Bakgrund Vid användning av kroklyft eller tippflak kan det för att underlätta manövreringen av fordonet vara önskvärt att tillfälligt öka motorvarvtalet. Om gaspedalen används för varvtalsökning

Läs mer

Bruksanvisning för konvektorelement. Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning.

Bruksanvisning för konvektorelement. Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning. Bruksanvisning för konvektorelement 99103 Denna produkt är endast lämpad för välisolerade utrymmen eller tillfällig användning. 1 SVENSK A Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt

Läs mer

Register your product and get support at Straightener HP8339. Användarhandbok

Register your product and get support at   Straightener HP8339. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 SV Användarhandbok l a b c d e f g h i j k Svenska 1 Introduktion Gratulerar till din nya produkt och välkommen till

Läs mer

Valbara utsignaler (UF 356) Valbara utsignaler. Inverterad signal

Valbara utsignaler (UF 356) Valbara utsignaler. Inverterad signal Valbara utsignaler Valbara utsignaler Dokumentet beskriver vilka valbara utsignaler som finns för förbindningsdon C493, stift 8-12 (förbindningsdon för utökad funktionalitet). Signalerna väljs och justeras

Läs mer

Serviceinformation Oljebytessats automatlåda 5HP / 6HP

Serviceinformation Oljebytessats automatlåda 5HP / 6HP Skaderisk för hud och ögon genom heta delar och heta vätskor. Bränn- och skållningsskador är möjliga. Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder! Elektronikkomponenterna för Mechatronik kan

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5

Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5 Universal Installationsmanual GoldCruise GC90 med manöverspak GC5 Farthållaren passar de flesta bilar med elektronisk gaspedal samt både manuell och automat växellåda. För detaljerad information om kompatibla

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

Installation Farthållare Toyota iq 2009->

Installation Farthållare Toyota iq 2009-> Installation Farthållare Toyota iq 2009-> 00000-28072-00 Farthållaren passar alla motorer och växellådor samt med eller utan Start/Stopp funktion. Beskrivning: Denna farthållare är helt elektronisk och

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA

UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA UNDERVISNINGSPLAN STOCKHOLMS TRAFIKSÄKERHETSCENTER GILLINGE AB 186 91 VALLENTUNA Tel växel: 08 514 40 300 Fax: 08 514 40 315 Företrädare: Jan Ledin jan.ledin@gillinge.se Tel. dir: 08 514 40 306 Tillståndshavare:

Läs mer

Gobius Fritid för slutna avfallstankar. Installationsanvisning. Börja här

Gobius Fritid för slutna avfallstankar. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 1.01, mars 2017 Gobius Fritid för slutna avfallstankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik?

Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? www.shuferi.se Vilka av följande skyltar betyder att du måste lämna företräde mot mötande eller korsande trafik? A och B. A och C. B och D. C och D. Vem får parkera på en parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade?

Läs mer

Bruksanvisning Anton

Bruksanvisning Anton Bruksanvisning Anton 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning Bruksanvisning...

Läs mer

Serviceinformation Oljebytessats för ZF-automatväxel 5HP/6HP

Serviceinformation Oljebytessats för ZF-automatväxel 5HP/6HP Fara för brännskador genom kontakt med het olja. Lätt till medelallvarig skada möjlig. Använd skyddsglasögon. Använd skyddshandskar. Använd skyddskläder. Materiell skada möjligt genom elektrostatisk urladdning

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...89 2 Skärm och styrreglage... 91 2.1 Styrreglagets funktioner... 91 2.2 Funktionsskärm... 93 2.3 Gasreglage... 96 3 Batteri och laddare...97

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a

Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a Elektronikbox till pelletsbrännare Janfire Flex-a R0 SV Janfire 2010 Innehållsförteckning 1 Funktionsbeskrivning...3 1.1 Manöverpanelen...4 1.1.1 Drift indikations dioder...4 1.1.2 Larmdioder...5 1.1.3

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl

Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl VOLVO FH16 MER ÄN PRESTANDA Många lastbilar är till synes lika. Men inte Volvo FH16! Den har ett antal andra dimensioner som ingen annan lastbil har. Massivt vridmoment som fl yttar bil och last oavsett

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

CO 2 -givare. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska 2014-04-22 A001

CO 2 -givare. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska 2014-04-22 A001 CO 2 -givare Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 1.1 Mätning av CO 2-halt... 1 2 Riktlinjer för installation... 2 3 Beskrivning av gränssnitt...

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellen Triumph Rocket III Touring. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har

Läs mer

Aktivering av arbetsbelysning. Beskrivning. Allmänt. Eftermontering av tryckknapp. Inkopplingsalternativ PGRT

Aktivering av arbetsbelysning. Beskrivning. Allmänt. Eftermontering av tryckknapp. Inkopplingsalternativ PGRT Beskrivning Beskrivning Allmänt Funktionen används för att tända och släcka arbetsstrålkastare. Dessa kan vara placerade på hyttens bakvägg, på ramen, på olika påbyggnader eller i skåp. Eftermontering

Läs mer

Manual för Elektrisk scooter

Manual för Elektrisk scooter Manual för Elektrisk scooter Page1 Var alltid försiktig när du kör Använd hjälm och rätta dig efter regler som finns. VIKTIGT Batteriunderhåll och laddningsinstruktioner Scootern måste vara laddad första

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer