Aktivering av arbetsbelysning. Beskrivning. Allmänt. Eftermontering av tryckknapp. Inkopplingsalternativ PGRT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktivering av arbetsbelysning. Beskrivning. Allmänt. Eftermontering av tryckknapp. Inkopplingsalternativ PGRT"

Transkript

1 Beskrivning Beskrivning Allmänt Funktionen används för att tända och släcka arbetsstrålkastare. Dessa kan vara placerade på hyttens bakvägg, på ramen, på olika påbyggnader eller i skåp. Eftermontering av tryckknapp Om fordonet inte redan på fabrik har utrustats med arbetsbelysning, så är tryckknappen för arbetsbelysningen på panelen för extrabelysning ersatt med ett täcklock. Under täcklocket finns dock strömställaren ansluten och funktionsfärdig. Tryckknapp med symbol (key top) finns som reservdel hos Scanias återförsäljare. Eftermontering av tryckknappen utförs enligt följande: Ta bort täcklocket högst upp till höger på panelen för extrabelysning. Tryck in tryckknappen så att den snäpper fast i strömställaren. Inkopplingsalternativ Det finns 2 olika inkopplingsalternativ beroende på vilken styrenhet för reglering av sikt- och synlighetsfunktioner som fordonet är utrustat med. Den senaste benämns CUV2 i dokumentet och den tidigare benämns CUV1. Styrenhetsutförande framgår av fordonets individuella chassispecifikation, ICS. Inkopplingsalternativen har ingen klar chassinummergräns därför används istället variantkoder. Den individuella chassispecifikationen (ICS) kan beställas med den individuella huvudmåttritningen (ICD) under Ritningar (kräver inloggning). Styrenhet CUV2 CUV1 Variantkod 3115B 3115A 11:60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 1 (1)

2 Beskrivning Aktiveringsvillkor För att kunna aktivera funktionen krävs att följande villkor är uppfyllda: Vredet för huvudstrålkastare S1 är i position för parkeringsljus eller hel- och halvljus. 1 Fordonshastigheten framåt överstiger inte förinställt värde, se vidare Aktivering. Obs! Aktiveringsvillkoren gäller inte om aktivering via CAN-gränssnitt används, se vidare Inkopplingsalternativ 4. S Produktionsort Chassinummer 26 feb Scania Södertälje Scania Zwolle Scania Angers För fordon producerade t.o.m. 26 februari 2006 och med startnyckeln i körläge har huvudstrålkastarvredets position ingen inverkan på funktionen, se tabell nedan. 11:60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 2 (1)

3 Beskrivning Aktivering Arbetsbelysningen kan aktiveras med strömställaren för arbetsbelysning, placerad på panelen för extrabelysning, eller med en extern strömställare. Den externa återfjädrande strömställaren ska ge en momentan jordförbindelse till stift 8 i förbindningsdon. Lampan i strömställaren för arbetsbelysning lyser som indikering på att arbetsbelysningen är tänd. Eftersom strömställarna som används för att aktivera arbetsbelysningen är återfjädrande kan belysningen tändas eller släckas oberoende av varandra, i eller utanför hytten. Parametern Avstängning av arbetsbelysning vid en viss hastighet kan justeras med Scania Diagnos & Programmer 3 (SDP3). Panel för extrabelysning Parametrar som kan justeras med SDP3 Styrenhet Möjliga värden I steg om Inställning från fabrik CUV km/h 1 km/h 20 km/h CUV km/h 5 km/h 20 km/h Om arbetsbelysningen är tänd och fordonets hastighet framåt överskrider det förinställda parametervärdet släcks belysningen automatiskt. Om hastigheten därefter sjunker under det förinställda värdet tänds inte belysningen. Funktionen måste aktiveras på nytt. Övrigt Kretsen för arbetsbelysning, utgången -, är elektroniskt skyddad mot överbelastning. Det finns därför ingen säkring som bryter kretsen vid kortslutning eller för högt effektuttag. Styrenheten bryter strömmen så länge överbelastningen kvarstår. Det krävs ingen återställning efter det att felet har åtgärdats. 11:60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 3 (1)

4 Beskrivning Arbetsbelysning kombinerat med backljus På fordon producerade fr.o.m. 20 januari 2006 är det möjligt att via fordonets styrenhet tända arbetsbelysningen och backljuset samtidigt. Aktiveringen av funktionen har 2 olika beroenden: På fordon tillverkade fr.o.m. 20 januari 2006 tänds backljuset och arbetsbelysningen samtidigt, oberoende av om aktiveringssignalen kommer från backväxeln eller någon av strömställarna för arbetsbelysning, se övre tabellen nedan. På fordon tillverkade fr.o.m. 24 augusti 2006 tänds backljuset och arbetsbelysningen samtidigt om aktiveringssignalen kommer från backväxeln. Om aktiveringssignalen kommer från någon av strömställarna för arbetsbelysning tänds endast arbetsbelysningen, se nedre tabellen nedan. För att arbetsbelysningen ska kunna tändas tillsammans med backljuset på fordon tillverkade t.o.m. 19 januari 2006 krävs en särskild inkoppling, se inkopplingsalternativ 3. Funktionen att ha arbetsbelysning ihop med backljus aktiveras och avaktiveras genom att strömställaren för arbetsbelysning på instrumentpanelen hålls intryckt ca 3 s. När den dubbla funktionen sedan aktiveras kort med strömställaren blinkar dioden i knappen. VIKTIGT! P.g.a. risken för överhettning i bakljuslyktorna får inte backljuset vara tänt i mer än 20 minuter. 11:60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 4 (1)

5 Beskrivning Produktionsort Chassinummer 24 aug Scania Södertälje Scania Zwolle Scania Angers Produktionsort Chassinummer 20 jan aug 2006 Scania Södertälje Scania Zwolle Scania Angers :60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 5 (1)

6 Chassivillkor Chassivillkor Fordonets tillverkningsperiod Förberedelser från fabrik Produktionsort Chassinummer Tillval Alternativ Variantkod 21 jan Arbetsbelysning Med 1412A Scania Södertälje Förberedd 1412B Scania Zwolle Ledningsnät för påbyggnad från hytt till ram -polig 2411B Scania Angers polig 2411E ++-polig 2411F Ledningsnät för påbyggnad i ram 2 m 3023A 8 m 3024D 12 m 3023C Fordonets tillverkningsperiod Förberedelser från fabrik Produktionsort Chassinummer Tillval Alternativ Variantkod - 20 jan 2005 Arbetsbelysning Med 1412A Scania Södertälje Förberedd 1412B Scania Zwolle Ledningsnät för påbyggnad från hytt till ram 4-polig 2411A Scania Angers polig 2411B 4+-polig 2411C 4++-polig 2411D +-polig 2411E Ledningsnät för påbyggnad i ram 2 m 3023A m 3024B 12 m 3023C 11:60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 6 (1)

7 Alternativ 1: Arbetsbelysning utan relä Högsta belastning: CUV2 1 x 0 W + 10 W (för högre effekt se rubrik Arbetsbelysning med relä) CUV1 210 W Signaltyp och aktivering av funktion Signaltyp Jordförbindelse till -8 Notering Växelvis aktivering och avaktivering av arbetsbelysningen Parametrar som kan justeras med SDP3 Parameter Styrenhet Möjligt värde Från fabrik System CUV km/h a 20 km/h VIS Avstängning av arbetsbelysning vid viss hastighet Arbetsbelysning tillsammans med backljus a. Ställs in i steg om 1 km/h. CUV1 Utan 20 km/h VIS 5 40km/h b CUV2 och CUV1 Alternativ 1 Alternativ 1 VIS Alternativ 2 c b. Ställs in i steg om 5 km/h. c. På fordon producerade fr.o.m. 20 januari 2006 kan backljuset tändas tillsammans med arbetsbelysningen, se mer under rubriken Arbetsbelysning kombinerat med backljus. Mer information om parametrarna finns under Justerbara parametrar. 11:60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se (1)

8 Artikelinformation och inkopplingspositioner 1 Strömställare Slutande och återfjädrande 2 Ledning a Ledningsarea minst 2,5 mm 2 3 Ledning a Ledningsarea minst 0,5 mm² 4 Ledning a Ansluts med ringsko till G15 Ledningsarea minst 0,5 mm² 5 Ledningsnät för påbyggnad Fördraget från fabrik från hytt till ram 6 Ledningsnät för påbyggnad Ledningsarea minst 1,5 mm² i ram Medföljer från fabrik, sätts dit av påbyggare Ledningsnät för påbyggnad Ledningsarea minst 2,5 mm² i ram Medföljer från fabrik, sätts dit av påbyggare 8 Lampa (CUV2) Arbetsstrålkastare - den totala effekten för samtliga arbetsstrålkastare får inte överstiga 0 W + 10 W. Lampa (CUV1) Arbetsstrålkastare - den totala effekten för samtliga arbetsstrålkastare får inte överstiga 210 W. a. Valfria lediga stift kan användas i förbindningsdon, angivna stift är endast exempel. Observera att valet påverkar anslutningen (don- och stiftnumrering) i DIN-förbindningsdonen på ram. G15 5 C C :60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 8 (1)

9 Alternativ 2: Arbetsbelysning med relä Den här inkopplingen görs på samma sätt oberoende av vilken styrenhet fordonet är utrustat med. CUV2 eller CUV1. Signaltyp och aktivering av funktion Signaltyp Jordförbindelse till -8 Notering Växelvis aktivering och avaktivering av arbetsbelysningen Parametrar som kan justeras med SDP3 Parameter Styrenhet Möjligt värde Från fabrik System CUV km/h a 20 km/h VIS Avstängning av arbetsbelysning vid viss hastighet Arbetsbelysning tillsammans med backljus a. Ställs in i steg om 1 km/h. CUV1 Utan 20 km/h VIS 5 40km/h b CUV2 och CUV1 Alternativ 1 Alternativ 1 VIS Alternativ 2 c b. Ställs in i steg om 5 km/h. c. På fordon producerade fr.o.m. 20 januari 2006 kan backljuset tändas tillsammans med arbetsbelysningen, se mer under rubriken Arbetsbelysning kombinerat med backljus. Mer information om parametrarna finns under Justerbara parametrar. 11:60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 9 (1)

10 Artikelinformation och inkopplingspositioner 1 Strömställare Slutande och återfjädrande 2 Ledning Ledningsarea minst 0,5 mm 2 3 Ledning a Ledningsarea minst 0,5 mm 2 4 Ledning a Ansluts med ringsko till G15 Ledningsarea minst 0,5 mm 2 5 Ledning a Ledningsarea minst 2,5 mm 2 6 Ledningsnät för påbyggnad från Fördraget från fabrik hytt till ram Ledningsnät för påbyggnad i ram Ledningsarea minst 1,5 mm 2 Medföljer från fabrik, sätts dit av påbyggare 8 Ledningsnät för påbyggnad i ram Ledningsarea minst 2,5 mm 2 Medföljer från fabrik, sätts dit av påbyggare 9 Lampa Arbetsstrålkastare - den totala effekten på anslutna arbetsstrålkastare får inte överstiga 360 W 10 Kraftrelä Högst 40 A, 30 A resistiv last + 10 A lamplast, enbart lamplast högst 18 A kontinuerligt Placeras i elcentralen C G V 30 C a. Valfria lediga stift kan användas i förbindningsdon, angivna stift är endast exempel. Observera att valet påverkar anslutningen (don- och stiftnumrering) i DIN-förbindningsdonen på ram. 11:60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 10 (1)

11 Alternativ 3: Arbetsbelysning tillsammans med backljus Allmänt Det här alternativet används för tidigt producerade fordon, på vilka man önskar kunna tända arbetsstrålkastarna tillsammans med backljusen. Beskrivningen omfattar även arbetsbelysning på släpfordon. Funktionen aktiveras med en tvåläges strömställare (pos. 15) som placeras på en ledig plats i instrumentpanelen. Obs! För att underlätta installationen bör fordonet vara utrustat med tillvalet Släpfordonsanslutning 1x15 poler (variantkod 666D). Arbetsbelysning tillsammans med backljus bör användas endast på fordon med följande chassinummer. Produktionsort Chassinummer 19 jan Scania Södertälje Scania Zwolle Scania Angers :60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 11 (1)

12 Signaltyp och aktivering av funktion Signaltyp Jordförbindelse till -8 Notering Växelvis aktivering och avaktivering av funktionerna arbetsbelysning och backljus vid jordsignal Parametrar som kan justeras med SDP3 Parameter Styrenhet Möjligt värde Från fabrik System CUV km/h a 20 km/h VIS Avstängning av arbetsbelysning vid viss hastighet a. Ställs in i steg om 1 km/h. b. Ställs in i steg om 5 km/h. CUV1 Utan 20 km/h VIS 5 40km/h b Mer information om parametrarna finns under Justerbara parametrar. 11:60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 12 (1)

13 Artikelinformation och inkopplingspositioner 1 Strömställare Slutande och återfjädrande 2 Ledning Ledningsarea minst 0,5 mm 2 3 Ledning a Ledningsarea minst 0,5 mm 2 4 Ledning a Ansluts med ringsko till G15 Ledningsarea minst 0,5 mm 2 5 Ledning Ledningsarea minst 2,5 mm 2 6 Ledningsnät för påbyggnad från Fördraget från fabrik hytt till ram Ledningsnät för påbyggnad i ram Ledningsarea minst 1,5 mm 2 Medföljer från fabrik, sätts dit av påbyggare 8 Ledningsnät för påbyggnad i ram Ledningsarea minst 2,5 mm 2 Medföljer från fabrik, sätts dit av påbyggare 9 Lampa Arbetsstrålkastare - den totala effekten på anslutna arbetsstrålkastare får inte överstiga 360 W 10 Kraftrelä Högst 40 A, 30 A resistiv last + 10 A lamplast, enbart lamplast högst 18 A kontinuerligt Placeras i elcentralen 11 Ledning a Ledningsarea minst 2,5 mm 2 C449 C449 C449 C V G15 C449 C162 C :60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 13 (1)

14 12 Kraftrelä Högst 40 A, 30 A resistiv last + 10 A lamplast, enbart lamplast högst 18 A kontinuerligt Placeras i elcentralen 13 Ledning Ledningsarea minst 2,5 mm 2 14 Lampa Arbetsstrålkastare - den totala effekten på anslutna arbetsstrålkastare får inte överstiga 360 W 15 Strömställare Tvåläges med fasta lägen - för aktivering av funktionen arbetsljus och backljus tända samtidigt polig släpfordonsanslutning Fördraget från fabrik under förutsättning att fordonet är specificerat med 15-polig släpfordonsanslutning 1 Diod Diodenhet för placering i elcentralen a. Valfria lediga stift kan användas i förbindningsdon, angivna stift är endast exempel. Observera att valet påverkar anslutningen (don- och stiftnumrering) i DIN-förbindningsdonen på ram. 11:60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 14 (1)

15 Alternativ 4: Aktivering via CAN-gränssnitt Aktivering via CAN-gränssnitt kan göras endast på fordon med följande chassinummer: Produktionsort Chassinummer 24 jan Scania Södertälje Scania Zwolle Scania Angers Utöver chassispecifikationens givna villkor tillkommer följande för inkopplingsalternativ 4: Tillval Alternativ Variantkod Påbyggnadsstyrenhet BWS Med 3319A Signaltyp och aktivering av funktion När begäran görs via CAN gäller inte villkoren under rubriken Aktiveringsvillkor. Signaltyp CAN Notering Följande CAN-signal aktiverar arbetsbelysning:scania Bodywork Control Message 2. Work Light Control(Work light on requested) a Följande CAN-signal avaktiverar arbetsbelysning:scania Bodywork Control Message 2. Work Light Control(Work light off requested) a a. Då CAN-signalen Scania Bodywork Control Message 2. Work Light Control sätts till Work light on requested (01b) respektive Work light off requested (00b) fungerar inte strömställaren för arbetsbelysning eller en extern strömställare. För att dessa ska fungera krävs att CAN-signalen Scania Bodywork Control Message 2. Work Light Control sätts till Not available or not installed (11b). 11:60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 15 (1)

16 Obs! CAN-signalen Scania Bodywork Control Message 2. Message Configuration Version måste sättas till 02h för att begäran ska tolkas av påbyggnadsstyrenheten BWS. CAN-gränssnittet beskrivs mer i detalj i avsnittet CAN-gränssnitt för påbyggnad. 11:60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 16 (1)

17 Artikelinformation och inkopplingspositioner 1 CAN-nätverk Externt CAN-nätverk för påbyggnad C48- CAN låg, C48-6 CAN hög 2 Ledning Partvinnade ledare Ledningsarea minst 0,5 mm² Fördraget på fabrik 3 Ledningsnät för påbyggnad Fördraget från fabrik från hytt till ram 4 Ledningsnät för påbyggnad i ram Ledningsarea minst 1,5 mm 2 Medföljer från fabrik, sätts dit av påbyggare 5 Ledning Ledningsarea minst 0,5 mm² C259 C259 C259 C Obs! Om inkoppling av externt CAN-nätverk för påbyggnad görs inne i hytten, ska anslutning av CAN låg ske mot C och CAN hög mot C Om inte CAN-anslutningen i C48 utnyttjas av andra noder i det externa CAN-nätverket, ska den från fabrik gjorda byglingen av CAN-signaler från C259 till tas bort, se vidare avsnittet CAN-gränssnitt för påbyggnad. 3 C C486 C :60-08/03 Utgåva 2.1 sv-se 1 (1)

Aktivering av EK-kraftuttag via BWS. Allmän information. Skyddsvillkor. Fasta skyddsvillkor. Valbara skyddsvillkor

Aktivering av EK-kraftuttag via BWS. Allmän information. Skyddsvillkor. Fasta skyddsvillkor. Valbara skyddsvillkor Allmän information Allmän information Funktionen Aktivering av EK-kraftuttag är avsedd för att aktivera det svänghjulsdrivna kraftuttaget från förarplats och/eller från utsidan av hytten, och då lämpligen

Läs mer

Extra baklyktor. Allmänt om inkoppling av extra baklyktor. Baklyktor PGRT

Extra baklyktor. Allmänt om inkoppling av extra baklyktor. Baklyktor PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Baklyktor Det finns 3 typer av baklyktor: Kompakt 7-kammarlykta LED-lykta 7-kammarlykta Inkoppling av extra baklyktor kan göras på följande 2 sätt: 1. Anslutning med ledningsnät

Läs mer

Anslutning av extra sidomarkeringslyktor. Beskrivning. Aktivering

Anslutning av extra sidomarkeringslyktor. Beskrivning. Aktivering Beskrivning Beskrivning Sidomarkeringslyktor kan kopplas in på olika sätt beroende på om fordonet levereras förberett från fabrik: Alla fordon kan kompletteras med sidomarkeringslyktor genom att ansluta

Läs mer

Hög strålkastarplacering. Allmänt om hög strålkastarplacering. Inkopplingsalternativ

Hög strålkastarplacering. Allmänt om hög strålkastarplacering. Inkopplingsalternativ Allmänt om hög strålkastarplacering Allmänt om hög strålkastarplacering Funktionen hög strålkastarplacering ersätter ordinarie färdbelysning och körriktningsvisarlyktor, till exempel när en snöplog är

Läs mer

Aktivering av ED-kraftuttag. Funktion

Aktivering av ED-kraftuttag. Funktion Funktion Aktivering av ED-kraftuttag Funktionen är avsedd att användas för att aktivera kraftuttaget från förarplatsen och från utsidan av hytten. Kraftuttaget styrs av BCI-styrenheten. ED-kraftuttag är

Läs mer

Extra manöverenhet för luftfjädring. Beskrivning PGRT

Extra manöverenhet för luftfjädring. Beskrivning PGRT Beskrivning Beskrivning Standardmanöverenheten för luftfjädring är placerad vid sidan av förarstolen. Med manöverenheten kan fordonet nivåregleras. Vid lasthantering med luftfjädrat fordon kan det finnas

Läs mer

Växlande blinkning med helljus. Funktion. Beteende

Växlande blinkning med helljus. Funktion. Beteende Funktion Funktion Fordonet blinkar omväxlande med höger och vänster helljus. Fjärrljusen kan inkluderas i blinkningen. Beteende Funktionen kan konfigureras på följande sätt: Blinkning oavsett fordonshastighet.

Läs mer

C489 Förbindningsdon för standardfunktioner C489. C489 är ett 21-poligt förbindningsdon som ger tillgång till allmänna funktioner i fordonet.

C489 Förbindningsdon för standardfunktioner C489. C489 är ett 21-poligt förbindningsdon som ger tillgång till allmänna funktioner i fordonet. är ett 21-poligt förbindningsdon som ger tillgång till allmänna funktioner i fordonet. Förbindningsdonet är brunt och sitter på den inre delen av påbyggnadskonsolen. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494

Läs mer

Exempel på inkoppling av extern motorvarvtalsstyrning på kroklyftbil

Exempel på inkoppling av extern motorvarvtalsstyrning på kroklyftbil Bakgrund Bakgrund Vid användning av kroklyft eller tippflak kan det för att underlätta manövreringen av fordonet vara önskvärt att tillfälligt öka motorvarvtalet. Om gaspedalen används för varvtalsökning

Läs mer

Konstant motorvarvtalsbegränsare

Konstant motorvarvtalsbegränsare Bakgrund Bakgrund Det finns 3 alternativ för hur funktionen för konstant motorvarvtalsbegränsare kan aktiveras. När fordonet är utrustat med BCI-funktionalitet (Bodywork Communication Interface): Med hjälp

Läs mer

Inkoppling av larm till förberett kablage. Beskrivning

Inkoppling av larm till förberett kablage. Beskrivning Larmstyrenheten har anslutningar som kan fås förberedda från fabrik för att kunna koppla in följande funktioner: Lastrummets centrallås för gemensam manövrering tillsammans med dörrlåset. En rörelsegivare

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning

Parametrar Sikt och synlighet. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet

Parametrar Sikt och synlighet Inledning Inledning Det här dokumentet beskriver parametrar som är kopplade mot sikt och synlighet. Endast parametrar som bedöms användbara för påbyggare är listade. Vilka parametrar och inställningar

Läs mer

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS Allmänt om funktionen Allmänt om funktionen Drivaxelfrånskiljande kraftuttag används framför allt när mycket stora effektuttag krävs. Fördelen är att drivaxlarna då är frånkopplade och all kraft kan användas

Läs mer

Påbyggnadsinformation i kombinationsinstrumentet

Påbyggnadsinformation i kombinationsinstrumentet Kombinationsinstrumentet är förberett med möjligheten att koppla in och parametersätta olika typer av funktionsindikeringar, för att anpassa fordonets förarmiljö rätt till dess användningsområde. sindikeringarna

Läs mer

Roterande varningsljus. Aktivering

Roterande varningsljus. Aktivering Allmänt Allmänt Det här dokumentet beskriver följande: Tillval från fabriken för roterande varningsljus. Anslutning av roterande varningsljus på tak. Anslutning av extra roterande varningsljus på chassi

Läs mer

C449 Förbindningsdon för automatväxellåda och släpfordonsanslutning

C449 Förbindningsdon för automatväxellåda och släpfordonsanslutning Inledning för Inledning för är ett 18-poligt förbindningsdon som ger tillgång till funktioner för automatväxellåda och släpfordonsanslutningar. Mer information om in- och utgångar samt inkopplingsexempel

Läs mer

Elcentraler. Allmänt. Det finns 4 stycken elcentraler i fordonet:

Elcentraler. Allmänt. Det finns 4 stycken elcentraler i fordonet: Allmänt Det finns 4 stycken elcentraler i fordonet: Allmänt Benämning Beteckning Placering Huvudelcentral P2 I hytten framför passagerarsätet Påbyggnadselcentral P9 under instrumentpanelen bakom skyddskåpan

Läs mer

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag. Funktion

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag. Funktion Funktion Funktion Funktionen är avsedd att användas för att aktivera kraftuttaget från förarplatsen och från utsidan av hytten. Kraftuttaget styrs av BCI-styrenheten. För att styrningen av kraftuttaget

Läs mer

Förberedelser för belysning. Allmänt om förberedelser för belysning. Förberedelse för identifieringslyktor. Beställningsalternativ

Förberedelser för belysning. Allmänt om förberedelser för belysning. Förberedelse för identifieringslyktor. Beställningsalternativ Allmänt om förberedelser för belysning Allmänt om förberedelser för belysning Det finns flera förberedelser för belysning som kan beställas från fabrik. Belysningen kan anpassas efter respektive marknads

Läs mer

Arbetsbelysning. Allmänt. Mer information om arbetsbelysning finns i dokument Aktivering av arbetsbelysning.

Arbetsbelysning. Allmänt. Mer information om arbetsbelysning finns i dokument Aktivering av arbetsbelysning. Allmänt Alla förberedelser inkluderar strömställare i strömställarmodulen, genomföringshål och ett ledningsnät med förbindningsdon. Det går även att få lyktor ditsatta på fabrik. Samtliga lyktor finns

Läs mer

Allmän information om påbyggnadskonsol och förbindningsdon

Allmän information om påbyggnadskonsol och förbindningsdon Påbyggnadskonsol och förbindningsdon Påbyggnadskonsol och förbindningsdon Påbyggnadskonsolen är en plåtprofil som fungerar som fäste för förbindningsdon avsedda för påbyggnadsfunktioner. Detaljerad information

Läs mer

Parametrar Stöldskydd. Inledning

Parametrar Stöldskydd. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Strömställare. Detta dokument är en sammanställning av strömställare som är användbara för påbyggare.

Strömställare. Detta dokument är en sammanställning av strömställare som är användbara för påbyggare. Allmänt Allmänt Detta dokument är en sammanställning av strömställare som är användbara för påbyggare. Strömställare delas in i grupper beroende på hur de skickar signaler till den utrustning de styr:

Läs mer

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem

Komponenter för hydraulisk utrustning. Allmänt. Åtgärder före start av nytt hydraulsystem Allmänt Allmänt Det finns möjlighet att beställa komponenter från fabrik för att driva hydraulisk utrustning. Följande komponenter finns tillgängliga: Reglage Hydrauloljetank med tryckbegränsningsventil

Läs mer

Parametrar Chassi. Inledning

Parametrar Chassi. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Bakre underkörningsskydd

Bakre underkörningsskydd Allmänt Allmänt För att uppfylla säkerhetskraven i föreskriften UNECE R58 måste lastbilar vara utrustade med ett bakre underkörningsskydd. Det bakre underkörningsskyddet kan antingen levereras ditsatt

Läs mer

Valbara utsignaler (UF 356) Valbara utsignaler. Inverterad signal

Valbara utsignaler (UF 356) Valbara utsignaler. Inverterad signal Valbara utsignaler Valbara utsignaler Dokumentet beskriver vilka valbara utsignaler som finns för förbindningsdon C493, stift 8-12 (förbindningsdon för utökad funktionalitet). Signalerna väljs och justeras

Läs mer

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder

Påbyggnadsfästen och hålbilder. Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Allmän information om påbyggnadsfästen och hålbilder Ett fordon kan beställas med eller utan hål för påbyggnadsfästen i ramen. Fordonet kan också beställas

Läs mer

Jordning och spänningsmatning. Jordning i chassiramen VIKTIGT!

Jordning och spänningsmatning. Jordning i chassiramen VIKTIGT! Utför all jordning för påbyggnad i chassiramen i vänster ramsidobalk. Jordning i höger ramsidobalk skapar spänningsförluster eftersom batteriets minuspol är ansluten till vänster ramsidobalk. Använd i

Läs mer

Baklyktor. Utförande. Beroende på hur fordonet är specificerat vid beställning levereras fordonet med någon av följande baklyktor:

Baklyktor. Utförande. Beroende på hur fordonet är specificerat vid beställning levereras fordonet med någon av följande baklyktor: Beroende på hur fordonet är specificerat vid beställning levereras fordonet med någon av följande baklyktor: Kontakta Scanias återförsäljare för mer information. Kompakt 7-kammarlykta LED-lykta 7-kammarlykta

Läs mer

BICT:01 BICT. sv-se. Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24. Utgåva 5. Scania CV AB 2015, Sweden

BICT:01 BICT. sv-se. Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24. Utgåva 5. Scania CV AB 2015, Sweden BICT:01 Utgåva 5 sv-se BICT Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24 339 837 Scania CV AB 2015, Sweden Introduktion 3 Om BICT 3 Inställningar 4 Översikt 5 Beskrivning av termer 6 Grafiska symboler i programmet

Läs mer

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden):

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden): Allmänt om strömförbrukning Allmänt om strömförbrukning VIKTIGT! För att inte batterierna ska ta skada måste generatorns laddningskapacitet vara anpassad till strömförbrukningen. Batterier, generator och

Läs mer

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation

Användning och ansvar. Användning. Målgrupp. Förutsättningar. Regler. Påbyggnation Målgrupp Scanias påbyggnadsinformation är i första hand avsedd för påbyggare och gäller vid alla påbyggnationer och ombyggnationer av Scanias lastbilschassier och kompletta lastbilar. Förutsättningar Grundläggande

Läs mer

Draganordningar. Allmänt om draganordningar PGRT

Draganordningar. Allmänt om draganordningar PGRT Allmänt om draganordningar Allmänt om draganordningar är ett samlingsbegrepp för en eller flera komponenter som fordonet måste utrustas med för att kunna dra ett släpfordon. Draganordningens uppgift är

Läs mer

Arbete med huvudelcentralen

Arbete med huvudelcentralen Allmänt om huvudelcentralen Allmänt om huvudelcentralen Obs! Påbyggare ska i första hand använda påbyggnadselcentralen för att ansluta påbyggnadens funktioner till fordonets elsystem. Om arbete måste utföras

Läs mer

Innehåll. om 10 sv Scania CV AB (849) 1998, Sweden 1 711 208

Innehåll. om 10 sv Scania CV AB (849) 1998, Sweden 1 711 208 Innehåll Inledning...2 Scanias ADR-fordon...2 Batterifrånskiljare...5 Förstärkt elsystem...7 Avskärmning av heta ytor...9 Tillsatsbroms...10 Stoppklossar...11 Extravärmare...12 Brandsläckningsutrustning...15

Läs mer

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS /TC Innehåll Innehåll... 2 /TC... 3 -uppbyggnad och funktion... 4 /TC-uppbyggnad och funktion... 6 /TC med EDC-uppbyggnad och funktion... 7 Gränsvärden för fram- och bakhjulens rullningsomkrets... 9 Kontrollampor...

Läs mer

Anpassningar för bakände. Anpassad längd på baköverhäng BEP-L020

Anpassningar för bakände. Anpassad längd på baköverhäng BEP-L020 Anpassad längd på baköverhäng Anpassad längd på baköverhäng Baköverhängets längd kan från fabriken beställas i steg om 10 mm mellan begränsningsvärdena 750 mm och 5 200 mm, se bilden. Tillåten längd på

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

MultiDrive 2 PB.F2 / RMS

MultiDrive 2 PB.F2 / RMS MultiDrive PB.F / RMS Teknisk beskrivning Svensk ALLMÄN BESKRIVNING PB.F Olsbergs Power Box, PB.F är konstruerad för system där det inte finns krav på integrerat nödstopp i strömförsörjningsenheten. Den

Läs mer

Arbete med påbyggnadselcentralen, P9. Allmänt om påbyggnadselcentralen. Placering

Arbete med påbyggnadselcentralen, P9. Allmänt om påbyggnadselcentralen. Placering Allmänt om påbyggnadselcentralen Påbyggnadselcentralen ska användas för anslutning av påbyggnadsfunktioner till fordonets elsystem. Allmänt om påbyggnadselcentralen För fordon utan tillval är påbyggnadselcentralen

Läs mer

Arbete med hybridfordon

Arbete med hybridfordon Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Scanias hybridfordon är parallellhybrider och utgörs av en förbränningsmotor och en elmotor. I en parallellhybrid kan fordonet

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

Brand- och skaderisk i anslutning till heta komponenter

Brand- och skaderisk i anslutning till heta komponenter Heta komponenter Heta komponenter VARNING! Avgassystemet på en lastbil kan vid hög arbetsbelastning uppnå temperaturer över 500 C. Brandrisken kan bli stor om påbyggnadsutrustning placeras alltför nära

Läs mer

Bakre underkörningsskydd. Allmänt

Bakre underkörningsskydd. Allmänt Allmänt Allmänt För att uppfylla UN ECE R58 måste lastbilar vara utrustade med ett bakre underkörningsskydd. Underkörningsskyddet kan levereras från fabrik eller sättas dit av påbyggaren. I detta dokument

Läs mer

Intelligent heating system

Intelligent heating system SWEDEN Intelligent heating system DIGI LINE IHS MANUAL Uppstart av radiatorn Digi-Line IHS: 1. Anslut strömkabel till strömkälla. OBS: Fast installation skall utföras av behörig elektriker. 2. Sätt igång

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Modifiering av tryckluftssystemet. Villkor för modifiering och ombyggnation PGRT VIKTIGT!

Modifiering av tryckluftssystemet. Villkor för modifiering och ombyggnation PGRT VIKTIGT! Villkor för modifiering och ombyggnation Villkor för modifiering och ombyggnation VIKTIGT! Bromskretsarna får inte användas för anslutning av extra tryckluftstankar. Ombyggnation av bromssystemet som kräver

Läs mer

MultiDrive 2 PB.F2 / RMS

MultiDrive 2 PB.F2 / RMS MultiDrive PB.F / RMS Teknisk beskrivning Svensk ALLMÄN BESKRIVNING PB.F Olsbergs nya Power Box, PB.F är konstruerad för system där det inte finns krav på integrerat nödstopp i strömförsörjningsenheten.

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

Tankbilar. Allmänt om tankbilar. Uppbyggnad PGRT. Tankpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader.

Tankbilar. Allmänt om tankbilar. Uppbyggnad PGRT. Tankpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Allmänt om tankbilar Allmänt om tankbilar Tankpåbyggnader betraktas som extra vridstyva påbyggnader. Uppbyggnad Axelavståndet bör väljas så kort som möjligt för att minska risken för ramsvängningar. Påbyggnadens

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.5 axema Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 -

Läs mer

Midi & Maxi Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning

Midi & Maxi Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning Midi & Maxi SE Installation & Bruksanvisning Midi Maxi Användarbeskrivning Midi & Maxi P-LIGHT är anpassad för helt separerade belysningskretsar, dvs att man kopplar in släpets/trailerns 2 st belysningskretsar

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Förberedelser för frontmonterad utrustning. Allmänt om förberedelser för frontmonterad utrustning

Förberedelser för frontmonterad utrustning. Allmänt om förberedelser för frontmonterad utrustning Allmänt om förberedelser för frontmonterad utrustning Allmänt om förberedelser för frontmonterad utrustning Fordonet levereras i standardutförande med 2 bogsersprintar, placerade i ramens framkant. Undantaget

Läs mer

OPER:01. Användarinstruktion. sv-se. Driftanalys. Utgåva 3. Scania CV AB 2015, Sweden

OPER:01. Användarinstruktion. sv-se. Driftanalys. Utgåva 3. Scania CV AB 2015, Sweden OPER:01 Utgåva 3 sv-se Användarinstruktion Driftanalys Scania CV AB 2015, Sweden Allmänt Allmänt Den här användarinstruktionen är skriven för mekaniker och tekniker hos Scanias återförsäljare. Alla som

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

Installation instructions, accessories. Dragkablage 7-polig. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Dragkablage 7-polig. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 9172640 1.2 9499587, 9499589, 9499590, 9441161 Dragkablage 7-polig M3702107 Sida 1 / 11 Utrustning A0000162 M3702108 Sida 2 / 11 INLEDNING Läs igenom hela instruktionen innan

Läs mer

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga

5. Vill du ansluta Gobius till ett extra instrument från t ex VDO, Wema, Faria eller annat fabrikat, skall du använda den analoga Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius 1 nivåvakt för vatten och bränsletankar, version 4.0 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 1 sensor,

Läs mer

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här

Nya Gobius för septiktankar, version 4. Installationsanvisning. Börja här Dokumentrevision, 5,02, augusti 2015 Nya Gobius för septiktankar, version 4 Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. 3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet,

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 411 17/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

CAN-gränssnitt för påbyggnad. Scanias CAN-gränssnitt för påbyggnad. CAN-anslutning. Krav på CAN-kommunikation med fordonet

CAN-gränssnitt för påbyggnad. Scanias CAN-gränssnitt för påbyggnad. CAN-anslutning. Krav på CAN-kommunikation med fordonet CAN-anslutning På fordon med BWE (Bodywork Electrical System) är CAN-anslutningen för påbyggnadsutrustning förbindningsdonet C493, stift 3 (CAN-low) och stift 4 (CANhigh). Om fordonet är utrustat med fabriksditsatt

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT FILIALER / IMPORTÖRER / REGIONKONTOR ÅTERFÖRSÄLJARE AV NYA CITROËNFORDON CITROËNS AUKTORISERADE VERKSTÄDER

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT FILIALER / IMPORTÖRER / REGIONKONTOR ÅTERFÖRSÄLJARE AV NYA CITROËNFORDON CITROËNS AUKTORISERADE VERKSTÄDER CITROËN AC / QCAV / MTD INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT FILIALER / IMPORTÖRER / REGIONKONTOR ÅTERFÖRSÄLJARE AV NYA CITROËNFORDON CITROËNS AUKTORISERADE VERKSTÄDER LEXIA PROXIA CD 29 Nr. 169 26/03/2004 DENNA

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT. ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207 CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 31 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 207 21/02/2005 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE SOM DIREKT

Läs mer

Påbyggnadsmodul KSM ECAS. Färdskrivare. Luftfjädring. Bromssystem EBS ZBR. Dörrmodul Passagerarsida. Dörrmodul Förarsida

Påbyggnadsmodul KSM ECAS. Färdskrivare. Luftfjädring. Bromssystem EBS ZBR. Dörrmodul Passagerarsida. Dörrmodul Förarsida TGA CAN bus system Dörrmodul Passagerarsida Dörrmodul Förarsida FFR Färddator EDC MS 6.1 Motorstyrning ZBR Centraldatorenhet Instrument Färdskrivare EBS Bromssystem ECAS Luftfjädring KSM Påbyggnadsmodul

Läs mer

Tillsatsbromssystem Scania Retarder

Tillsatsbromssystem Scania Retarder 110 971 110 972 Tillsatsbromssystem Scania Retarder Innehåll Innehåll Allmänt Tillsatsbromssystemet, allmän beskrivning... 4 Höga motorvarvtal ger bästa bromsverkan... 5 Driftekonomi... 5 Avgasbroms...

Läs mer

Teknisk information. Vippströmställare. Huvuddata för referensprodukt. E-nummer 18 213 87. 1 x 1.5 mm 2 till 2 x 2.5 mm 2 EK- och FK-ledare

Teknisk information. Vippströmställare. Huvuddata för referensprodukt. E-nummer 18 213 87. 1 x 1.5 mm 2 till 2 x 2.5 mm 2 EK- och FK-ledare Strömställare Strömställare ELP03026 E-nummer 18 213 87 Vippströmställare Trapp/1-pol (6/1) 16AX Märkspänning 250 V~ Anslutningar Skruv - Pozidrive 1 (+/-) Överkopplingsklämmor 2 st 1 x 1.5 mm 2 till 2

Läs mer

Professionella produkter - för säkerhets skull! Monteringsanvisning LEGION DC Ljusramp. Tvåfärgad blå/orange eller vit/orange

Professionella produkter - för säkerhets skull! Monteringsanvisning LEGION DC Ljusramp. Tvåfärgad blå/orange eller vit/orange Monteringsanvisning LEGION DC Ljusramp Tvåfärgad blå/orange eller vit/orange Längder: 1092 mm, 1372 mm, 1524 mm INNAN MONTERING Se till att personen som installerar ljusrampen har tillräcklig kunskap för

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM Dokumentinformation Copyright 204 (c) Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett

Läs mer

Magnum & Hydro Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning

Magnum & Hydro Ver. 13-01. SE Installation & Bruksanvisning Magnum & Hydro SE Installation & Bruksanvisning Magnum Hydro Användarbeskrivning Magnum & Hydro P-LIGHT är anpassad för helt separerade belysningskretsar, dvs att man kopplar in släpets/trailerns 2 belysningskretsar

Läs mer

Allmänt om bränsleförbrukning. Sammanfattning

Allmänt om bränsleförbrukning. Sammanfattning Sammanfattning Sammanfattning Det här dokumentet sammanfattar och förklarar vilka faktorer som påverkar ett fordons bränsleförbrukning. Det finns flera olika faktorer som påverkar ett fordons bränsleförbrukningen:

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Infästning på hyttens utsida

Infästning på hyttens utsida Allmänt Allmänt Det här dokument beskriver hålmarkeringarnas placering på hyttens utsida. Syftet är att underlätta påbyggnad vid ditsättning av extra tillbehör eller utrustning. Hålmarkeringarna varierar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

12 VDC LED (RGB) Färgpalett (FP) 8 färger. Färgsekvensmotor (FSM) 11 färgscheman 2 justerbara tider

12 VDC LED (RGB) Färgpalett (FP) 8 färger. Färgsekvensmotor (FSM) 11 färgscheman 2 justerbara tider atablad/manual Välj ur färgpalett en färg som lyser med fast sken eller använd färgsekvensmotorn som följer valt färgschema. Justerbara tider medför en mängd variationer i ljusspelet. Från snabba stroboskop

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual

ProEvo ProSafe LIGHT. Installationsmanual & Användarmanual ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 ProEvo ProSafe LIGHT Installationsmanual & Användarmanual Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com Hemsida: www.jrlarmcenter.com

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Gobius för vatten och bränsletankar, med kontinuerlig mätning

Gobius för vatten och bränsletankar, med kontinuerlig mätning Dokumentrevision 4.01, maj 2010 Gobius för vatten och bränsletankar, med kontinuerlig mätning Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel,

Läs mer

VIDA RELEASE NEWS OM DET HÄR DOKUMENTET UTGÅVA: VIDA 2014D INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER

VIDA RELEASE NEWS OM DET HÄR DOKUMENTET UTGÅVA: VIDA 2014D INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER UTGÅVA: VIDA 2014D INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER OM DET HÄR DOKUMENTET... 1 INSTALLATION... 2 KOMMUNIKATIONSVERKTYG... 3 NYA BILMODELLER OCH INFORMATION... 3 FLIKEN START... 3 FLIKEN BILPROFIL...

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOS- INSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr 166 02/03/2004 DETTA MEDDELANDE SKA DELAS UT SAMT LÄSAS OCH KOMMENTERAS FÖR ALLA SOM DIREKT ELLER

Läs mer