Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande ellära. Materiellåda art nr. 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa."

Transkript

1 1 Mtrl: Materiellåda art nr Grundläggande ellära 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade. Kan du koppla på mer än ett sätt? Räcker det med en sladd? Hur gör du då? Lampan lyser när det går ström genom lampan.

2 2 2. Kan du få lampan att lysa om du använder en järntråd och en sladd, istället för två sladdar? Prova. Försök sedan med plasttråd (fisklina), koppartråd, tunt snöre i stället för järntråden. Går det till och med att använda två trådar och inte alls någon sladd. Skriv ned vad ni fann: Det ni nu har funnit beror på att järn och koppar är metaller och metaller leder ström.

3 3 3. I lådan finns batterier och lampor i särskilda hållare. Ett batteri som ser ut så här ritar man så här och en glödlampa som ser ut så här ritas så här Det finns också sladdar med kontakter. De kallas banankontakter. Koppla ihop en lampa med ett batteri så att den lyser. Nu måste du förstås använda två sladdar. Du använder en bricka med en lampa och du ser att den är märkt med bilden för en lampa. På brickan finns också 2 små rör, som kallas uttag. Sladdarnas kontakter sätter man i sådana uttag. Den andra brickan är lite högre och har märket för ett batteri. De kopplas ihop så här. Sladd Sladd Kopplingen kan då ritas så här: Sladd Sladd (Sladden ritas ofta som ett U men den behöver inte läggas så) Skruva ur lampan. Vad händer? Strömmen genom lampan bryts då lampan skruvas ur.

4 4 Vi kan jämföra med en vattenpump och ett vattenhjul, t.ex. ett kvarnhjul. Pump Vattenhjul Vatten Så länge vatten pumpas runt så dras vattenhjulet runt. Om pumpen stannar eller det blir stopp i en ledning så slutar vattenhjulet att gå runt. Rita in med blå färg hur vattnet rinner i ledningarna. I vår koppling med batteriet och lampan är det batteriet som är pump och pumpar ström genom lampan.

5 5 4. Det finns även strömbrytare i lådan. En strömbrytare markeras så här Koppla in en strömbrytare så att du kan tända och släcka lampan med strömbrytaren. Du behöver en sladd till. Så här kopplar du ihop delarna. Sätt först ena änden av en sladd i batteriets ena uttag och sladdens andra ände i strömbrytarens ena uttag. Fortsätt sedan med nästa sladd från strömbrytarens andra uttag till det ena uttaget på lampan. Den sista sladden går från lampans andra uttag till batteriets andra uttag. Man kan då rita så här Rita lampan gul i kopplingen här ovanför. Hur många sladdar behövs för kopplingen? Tryck ned kontakten på strömbrytaren. Vad händer? Släpp kontakten. Vad händer? Varför tror du att det kallas strömbrytare?

6 6 5. Byt ut strömbrytaren mot en andra lampa så att du alltså har två lampor och ett batteri. Om man ritar så ser det ut så här: Lyser de båda lamporna lika starkt? Lyser de starkare eller svagare än när det bara var en lampa inkopplad? Om du inte minns hur starkt en ensam lampa lyser kan du koppla en lampa till batteriet som på sidan 3. Vad händer om du skruvar ur en lampa? Detta kallas att seriekoppla lamporna. Det går då lika stor ström genom lamporna - de lyser lika starkt. Tänk på jämförelsen med pump och vattenhjul. Nu har vi två vattenhjul efter varandra. Om pumpen stannar eller vi stänger någon ledning så slutar båda hjulen att snurra. Pump Vattenhjul

7 7 6. Försök koppla in strömbrytaren så att du kan tända och släcka lamporna med den. Nu behöver du en sladd till. Du behöver alltså fyra sladdar till den här kopplingen. Din koppling kan se ut så här. Kan du tända och släcka lamporna med strömbrytaren? Hur gör du då? Om vi kopplar in en kran i vattenledningen så kan vi stoppa vattnet. Den kan vi rita så här Rita in i bilden med pumpen och vattenhjulen var du skulle placera en kran så att båda hjulen stannar om du stänger kranen. Pump Vattenhjul

8 8 7. Tag bort strömbrytaren och försök koppla lamporna så att de lyser lika starkt som när du bara hade en lampa. Du måste koppla ena änden av båda lamporna till batteriets + och andra änden till -. Så här kan man rita kopplingen: Och så här kopplar man: Eller så här: Lyser lamporna lika starkt eller lyser en starkare än den andra? Så här skulle det se ut om vi jämförde med vattenpumpen: Rita in i bilden ovanför var du skulle placera en kran så att båda hjulen stannar om du stänger kranen. Koppla in strömbrytaren så att du kan tända och släcka båda lamporna. Då behöver du en sladd till. Tänk efter var vi skulle stoppa vattnet för att få båda vattenhjulen att stanna. I den här uppgiften är lamporna kopplade bredvid varandra - det kallas att de är parallellkopplade. Lika lampor, som är parallellkopplade, lyser lika starkt.

9 9 8. Vi fortsätter med lamporna kopplade som i uppgift 7. Var skulle du sätta en kran för att stänga av vattnet till det ena hjulet men låta vattnet forsa förbi det andra hjulet så att det fortsätter att snurra? Rita in en kran i bilden och fyll i med blå färg hur vattnet rinner i ledningen. Placera en strömbrytare i din koppling så att du kan stänga av strömmen till en lampa men låta den fortsätta genom den andra lampan. Rita färdig kopplingen. Tag en sladd och en strömbrytare till. Koppla så att den ena tänder och släcker en lampa. Den andra gör detsamma med den andra lampan. Rita in hur du kopplade.

10 10 9. Här skall du ha ett batteri, 3 lampor och 4 sladdar. Seriekoppla lamporna. Om du inte minns vad som menas med seriekoppling så kan du gå tillbaka till sidan 6. Vad händer om du skruvar ur en eller två lampor? Det går inte fram någon ström då man skruvar ur en lampa eller drar ur en kontakt. Tag bort en lampa och en sladd så att du har två lampor som lyser. Vi kallar dem nr 1 och nr 2. Koppla den tredje lampan, nr 3, parallellt med nr 2 som du redan kopplat in. Då behöver en sladd till. Om du kopplat rätt lyser alla tre lamporna. Så här ser det ut Lyser de lika starkt? Vilken lyser starkast? Om du skruvar ur lampa 1 så slocknar alla lamporna. Prova. Vad händer om du skruvar ur en av de båda andra?

11 I lådan finns strömbrytare med tre uttag att sätta sladdens banankontakt i. Vi skall nu använda en sådan strömbrytare i stället för en av lamporna. Sladden från batteriet kopplar vi till uttaget i mitten. Det heter C. Från A drar vi en sladd till en av lamporna och sedan en ny sladd till batteriets andra uttag. Från B gör vi på samma sätt med den andra lampan. Så här ser kopplingen ut. A C B Men så här kopplar vi sladdar Eller så här Vad händer om du ställer strömbrytarens arm först mot A och sedan mot B?

12 Ibland vill man ha 2 strömbrytare till en lampa. Ofta har man kopplat belysningen i en trappa så att man kan tända och släcka med en strömbrytare högst upp och en längst ned. Det kallas därför en trappkoppling. Till en sådan koppling behöver du ett batteri, en lampa, 2 st strömbrytare av samma sort som du använde på förra sidan och 5 st sladdar. Kopplingen ser ut så här: A A C B B C Du kan lätt kontrollera att lampan kan tändas och släckas med vilken som helst av strömbrytarna. Försök förklara varför det fungerar så:

13 I en påse i lådan finns 1 meter av en tunn järntråd och i en annan påse 1 meter av en tjockare tråd. Fäst den tunna tråden på plattan med två klämmor på uttagen. Trådens ena ände skall fästas i den ena uttaget och den andra änden i den andra uttaget. Klämmorna kallas krokodilklämmor. Varför tror du att de fått ett sådant namn? Seriekoppla ett batteri och en lampa med den tunna tråden. Hur starkt lyser nu lampan? Byt till den tjocka tråden. Lyser lampan starkare eller svagare nu? Du minns väl att lampan lyser starkare när det går mera ström genom den? Att lampan lyser olika starkt beror på något som kallas resistans (eller ibland motstånd). Vi kan säga att tråden gör motstånd mot strömmen och därför lyser inte lampan så starkt. Resistansen är större i en tunn tråd än den är i en tjock tråd. Låt strömmen gå genom båda trådarna efter varandra innan den går genom lampan. Hur lyser lampan nu? Vad har alltså hänt med strömmen? Koppla trådarna parallellt istället. Lamporna 2 och 3 i kopplingen i uppgift 6 är kopplade parallellt. Hur lyser lampan nu? Strömmen genom lampan blir mindre om man kopplar den i serie med trådarna men större om man kopplar trådarna parallellt.

14 I radioapparater, bandspelare, datorer och många andra apparater finns motstånd (resistorer). Vi vet nu att sådana kan användas för att minska den elektriska strömmen. I en koppling brukar ett motstånd ritas så här: Rektangeln markerar själva motståndet och strecken på sidorna ledningarna till och från motståndet. I din låda hittar du några motstånd markerade 1 Ω och 3,3 Ω. Motstånd mäts i Ω (ohm, uttalas åm) precis som du mäter din vikt i kg och anger priser i kr. Koppla ihop batteriet, motståndet på 1 Ω och lampan i serie (efter varandra). Om du tar bort tråden du använde förut så kan du sätta fast motståndet med klämmorna. Det kan ritas så här: Lyser lampan lika starkt som när du hade någon av trådarna i stället för motståndet? Koppla även in det andra motståndet i serie med det första, så här: Hur lyser lampan nu? Koppla med en sladd förbi motstånden, så här:

15 15 Händer det något med lampan? Det beror på att strömmen lättare går fram genom kopplingstrådarna som är tjocka och inte så lätt genom motstånden, som liknar de tunna trådarna vi hade förut. Nu kopplar vi även motstånden parallellt före lampan, så här: Blir strömmen större eller mindre än då vi hade ett motstånd? Det beror på att det går lite ström genom varje motstånd och den sammanlagda strömmen går sedan genom lampan.

16 I lådan finns även ett motstånd som kallas skjutmotstånd. Det kallas ibland även potentiometer och består av en tråd lindad på en liten rulle. Man kan föra en spak längs rullen och alltså koppla in mer eller mindre av tråden. Skjutmotståndet ritas ofta så här: Det finns tre uttag för banankontakter på plattan med skjutmotståndet. Spaken är som du ser kopplad till uttaget i mitten. I bilden är det uttaget med pilen. Koppla in skjutmotståndet i stället för motstånden i uppgift 13, så här: Vad händer med lampan om du flyttar spaken längs rullen? Hur har då strömmen genom lampan ändrats? Ett skjutmotstånd kan man alltså använda för att ändra strömmen lite (så det inte syns på lampan) eller mycket. Ett annat sätt att koppla lampan och skjutmotståndet är detta: Prova även den kopplingen. Fungerar den på samma sätt?

17 15. I den sista uppgiften skall du försöka koppla två lampor och skjutmotståndet till batteriet. Om du flyttar spaken längs rullen så skall den ena lampan lysa starkare och den andra svagare. Om du flyttar spaken så långt som möjligt åt det ena hållet skall en lampa slockna medan den andra lyser fullt. Om du flyttar så långt som möjligt åt det andra hållet så skall det bli tvärtom. 17

18 1 Ellära för mellanstadiet. Mtrl: Materiellåda art nr 1. I den första uppgiften skall du använda ett batteri, 2 sladdar med banankontakter och en lös glödlampa. Koppla så att lampan lyser. Rita hur du kopplade. Kan du koppla på mer än ett sätt? ja, man kan byta plats mellan + och - Räcker det med en sladd? ja Hur gör du då? jag håller lampan med dess botten mot batteriets ena pol, t.ex +-sidan av batteriet. Lampan lyser när det går ström genom lampan.

19 2 2. Kan du få lampan att lysa om du använder en järntråd och en sladd, istället för två sladdar? Prova. Försök sedan med plasttråd (fisklina), koppartråd, sytråd i stället för järntråden. Går det till och med att använda två trådar och inte alls någon sladd. Skriv ned vad ni fann: Det fungerar bra med järntråd eller koppartråd men inte med de andra. Alla metaller leder ström mer eller mindre bra. Det andra materialen är däremot dåliga ledare för elektrisk ström. Det går även bra med 2 metalltrådar. Det ni nu har funnit beror på att järn och koppar är metaller och metaller leder ström.

20 3 3. I lådan finns batterier och lampor i särskilda hållare. Ett batteri som ser ut så här ritar man så här och en glödlampa som ser ut så här ritas så här Det finns också sladdar med kontakter. De kallas banankontakter. Koppla ihop en lampa med ett batteri så att den lyser. Nu måste du förstås använda två sladdar. Du använder en bricka med en lampa och du ser att den är märkt med bilden för en lampa. På brickan finns också 2 små rör, som kallas uttag. Sladdarnas kontakter sätter man i sådana uttag. Den andra brickan är lite högre och har märket för ett batteri. De kopplas ihop så här. Sladd Sladd Kopplingen kan då ritas så här: Sladd Sladd (Sladden ritas ofta som ett U men den behöver inte läggas så) Skruva ur lampan. Vad händer? Den slocknar Strömmen genom lampan bryts då lampan skruvas ur.

21 4 Vi kan jämföra med en vattenpump och ett vattenhjul, t.ex. ett kvarnhjul. Pump Vattenhjul Så länge vatten pumpas runt så dras vattenhjulet runt. Om pumpen stannar eller det blir stopp i en ledning så slutar vattenhjulet att gå runt. Rita in med blå färg hur vattnet rinner i ledningarna. I vår koppling med batteriet och lampan är det batteriet som är pump och pumpar ström genom lampan.

22 5 4. Det finns även strömbrytare i lådan. En strömbrytare markeras så här Koppla in en strömbrytare så att du kan tända och släcka lampan med strömbrytaren. Du behöver en sladd till. Så här kopplar du ihop delarna. Sätt först ena änden av en sladd i batteriets ena uttag och sladdens andra ände i strömbrytarens ena uttag. Fortsätt sedan med nästa sladd från strömbrytarens andra uttag till det ena uttaget på lampan. Den sista sladden går från lampans andra uttag till batteriets andra uttag. Man kan då rita så här Rita lampan gul i kopplingen här ovanför. Hur många sladdar behövs för kopplingen? 3 st Tryck ned kontakten på strömbrytaren. Vad händer? Lampan tänds och lyser Släpp kontakten. Vad händer? Lampan slocknar Varför tror du att det kallas strömbrytare? Den används för att bryta strömmen

23 6 5. Byt ut strömbrytaren mot en andra lampa så att du alltså har två lampor och ett batteri. Om man ritar så ser det ut så här: Lyser de båda lamporna lika starkt? 1,5 V) Ja, det gör de (samma typ Lyser de starkare eller svagare än när det bara var en lampa inkopplad? Om du inte minns hur starkt en ensam lampa lyser kan du koppla en lampa till batteriet som på sidan 3. De lyser svagare. (Beroende på att spänningen bara blir 0,75V för varje lampa). Vad händer om du skruvar ur en lampa? Båda slocknar Detta kallas att seriekoppla lamporna. Det går då lika stor ström genom lamporna - de lyser lika starkt. Tänk på jämförelsen med pump och vattenhjul. Nu har vi två vattenhjul efter varandra. Om pumpen stannar eller vi stänger någon ledning så slutar båda hjulen att snurra. Pump Vattenhjul

24 7 6. Försök koppla in strömbrytaren så att du kan tända och släcka lamporna med den. Nu behöver du en sladd till. Du behöver alltså fyra sladdar till den här kopplingen. Din koppling kan se ut så här. Kan du tända och släcka lamporna med strömbrytaren? Hur gör du då? Om man trycker ned kontakten i strömbrytaren tänds lamporna, om den släpps slocknar de Om vi kopplar in en kran i vattenledningen så kan vi stoppa vattnet. Det kan vi rita så här Rita in i bilden med pumpen och vattenhjulen var du skulle placera en kran så att båda hjulen stannar om du stänger kranen. här (eller någon annanstans i kretsen) Pump Vattenhjul

25 8 7. Tag bort strömbrytaren och försök koppla lamporna så att de lyser lika starkt som när du bara hade en lampa. Du måste koppla ena änden av båda lamporna till batteriets + och andra änden till -. Så här kan man rita kopplingen: Och så här kopplar man: Eller så här: Lyser lamporna lika starkt eller lyser en starkare än den andra? De lyser lika starkt (Båda får spänningen 1,5V) Så här skulle det se ut om vi jämförde med vattenpumpen: här eller här Rita in i bilden ovanför var du skulle placera en kran så att båda hjulen stannar om du stänger kranen. Koppla in strömbrytaren så att du kan tända och släcka båda lamporna. Då behöver du en sladd till. Tänk efter var vi skulle stoppa vattnet för att få båda vattenhjulen att stanna. I den här uppgiften är lamporna kopplade bredvid varandra - det kallas att de är parallellkopplade. Lika lampor, som är parallellkopplade, lyser lika starkt.

26 9 8. Vi fortsätter med lamporna kopplade som i uppgift 7. Var skulle du sätta en kran för att stänga av vattnet till det ena hjulet men låta vattnet forsa förbi det andra hjulet så att det fortsätter att snurra? Rita in en kran i bilden och fyll i med blå färg hur vattnet rinner i ledningen. Placera en strömbrytare i din koppling så att du kan stänga av strömmen till en lampa men låta den fortsätta genom den andra lampan. Rita färdig kopplingen. Tag en sladd och en strömbrytare till. Koppla så att den ena tänder och släcker en lampa. Den andra gör detsamma med den andra lampan. Rita in hur du kopplade. Brytarna kan även placeras under lamporna

27 10 9. Här skall du ha ett batteri, 3 lampor och 4 sladdar. Seriekoppla lamporna. Om du inte minns vad som menas med seriekoppling så kan du gå tillbaka till sidan 6. Vad händer om du skruvar ur en eller två lampor? Alla lamporna slocknar Det går inte fram någon ström då man skruvar ur en lampa eller drar ur en kontakt. Tag bort en lampa och en sladd så att du har två lampor som lyser. Vi kallar dem nr 1 och nr 2. Koppla den tredje lampan, nr 3, parallellt med nr 2 som du redan kopplat in. Då behöver en sladd till. Om du kopplat rätt lyser alla tre lamporna. Så här ser det ut Lyser de lika starkt? Nej, de lyser inte lika starkt (2 och 3 lyser lika starkt) Vilken lyser starkast? Lampa nr 1 lyser starkast (strömmen genom 1 delas av 2 och 3) Om du skruvar ur lampa 1 så slocknar alla lamporna. Prova. Vad händer om du skruvar ur en av de båda andra? Den som skruvas ur slocknar och de andra båda lyser lika starkt

28 I lådan finns strömbrytare med tre uttag att sätta sladdens banankontakt i. Vi skall nu använda en sådan strömbrytare i stället för en av lamporna. Sladden från batteriet kopplar vi till uttaget i mitten. Det heter C. Från A drar vi en sladd till en av lamporna och sedan en ny sladd till batteriets andra uttag. Från B gör vi på samma sätt med den andra lampan. Så här ser kopplingen ut. A C B Men så här kopplar vi sladdar Eller så här Vad händer om du ställer strömbrytarens arm mot A och sedan mot B? Då den ställs mot A lyser den lampa som är kopplad via A men inte den andra. Då den ställs mot B blir det tvärtom

29 Ibland vill man ha 2 strömbrytare till en lampa. Ofta har man kopplat belysningen i en trappa så att man kan tända och släcka med en strömbrytare högst upp och en längst ned. Det kallas därför en trappkoppling. Till en sådan koppling behöver du ett batteri, en lampa, 2 st strömbrytare av samma sort som du använde på förra sidan och 5 st sladdar. Kopplingen ser ut så här: A A C B B C Du kan lätt kontrollera att lampan kan tändas och släckas med vilken som helst av brytarna. Försök förklara varför det fungerar så: Om båda brytarna står mot A går strömmen genom ledningen AA och vidare genom lampan. Vi har vad som brukar kallas en sluten krets. Om endera strömbrytaren slås över till läget B (med den andra kvar i A) så har vi inte längre en sluten krets. Lampan slocknar alltså. Genom att föra över den andra till läget B, eller den första tillbaka till A så tänds lampan igen.

30 I en påse i lådan finns 1 meter av en tunn järntråd och i en annan påse 1 meter av en tjockare tråd. Fäst den tunna tråden på plattan med två klämmor på uttagen. Trådens ena ände skall fästas i den ena uttaget och den andra änden i den andra uttaget. Klämmorna kallas krokodilklämmor. Varför tror du att de fått ett sådant namn? Seriekoppla ett batteri och en lampa med den tunna tråden. Klämmans tänder ser ut som en tänderna hos en krokodil Hur starkt lyser nu lampan? Den lyser svagt Byt till den tjocka tråden. Lyser lampan starkare eller svagare nu? Starkare Du minns väl att lampan lyser starkare när det går mera ström genom den? Att lampan lyser olika starkt beror på något som kallas resistans (eller ibland motstånd). Vi kan säga att tråden gör motstånd mot strömmen och därför lyser inte lampan så starkt. Resistansen är större i en tunn tråd än den är i en tjock tråd. Låt strömmen gå genom båda trådarna efter varandra innan den går genom lampan. Hur lyser lampan nu? Mycket svagt. Vad har alltså hänt med strömmen? Den har minskat Koppla trådarna parallellt istället. Lamporna 2 och 3 i kopplingen i uppgift 6 är kopplade parallellt. Hur lyser lampan nu? Starkare än när vi hade en tråd. Strömmen genom lampan blir mindre om man kopplar den i serie med trådarna men större om man kopplar trådarna parallellt.

31 I radioapparater, bandspelare, datorer och många andra apparater finns motstånd (resistorer). Vi vet nu att sådana kan användas för att minska den elektriska strömmen. I en koppling brukar ett motstånd ritas så här: Rektangeln markerar själva motståndet och strecken på sidorna ledningarna till och från motståndet. I din låda hittar du några motstånd markerade 1 Ω och 3,3 Ω. Motstånd mäts i Ω (ohm, uttalas åm) precis som du mäter din vikt i kg och anger priser i kr. Koppla ihop batteriet, motståndet på 1 Ω och lampan i serie (efter varandra). Om du tar bort tråden du använde förut så kan du sätta fast motståndet med klämmorna. Det kan ritas så här: Lyser lampan lika starkt som när du hade någon av trådarna i stället för motståndet? Ja, ungefär lika starkt som med den tjocka tråden. Koppla även in det andra motståndet i serie med det första, så här: Hur lyser lampan nu? Ännu svagare Koppla med en sladd förbi motstånden, så här: Händer det något med lampan? Ja, nu lyser den med full styrka

32 15 Det beror på att strömmen lättare går fram genom kopplingstrådarna som är tjocka och inte så lätt genom motstånden, som liknar de tunna trådarna vi hade förut. Nu kopplar vi även motstånden parallellt före lampan, så här: Blir strömmen större eller mindre än då vi hade ett motstånd? Den blir större Det beror på att det går lite ström genom varje motstånd och den sammanlagda strömmen går sedan genom lampan.

33 I lådan finns även ett motstånd som kallas skjutmotstånd. Det kallas ibland även potentiometer och består av en tråd lindad på en liten rulle. Man kan föra en spak längs rullen och alltså koppla in mer eller mindre av tråden. Skjutmotståndet ritas ofta så här: Det finns tre uttag för banankontakter på plattan med skjutmotståndet. Spaken är som du ser kopplad till uttaget i mitten. I bilden är det uttaget med pilen. Koppla in skjutmotståndet i stället för motstånden i uppgift 13, så här: D A Vad händer med lampan om du flyttar spaken längs rullen? Man kan ändra ljusstyrkan Om den rörliga kontakten, D, flyttas till kanten A slocknar lampan. Hur har då strömmen genom lampan ändrats? Strömmen ökar eller minskar beroende på åt vilket håll man flyttar spaken. Ett skjutmotstånd kan man alltså använda för att ändra strömmen lite (så det inte syns på lampan) eller mycket. Ett annat sätt att koppla lampan och skjutmotståndet är detta: B A D Prova även den kopplingen. Fungerar den på samma sätt? Ja

34 I den sista uppgiften skall du försöka koppla två lampor och skjutmotståndet till batteriet. Om du flyttar spaken längs rullen så skall den ena lampan lysa starkare och den andra svagare. Om du flyttar spaken så långt som möjligt åt det ena hållet skall en lampa slockna medan den andra lyser fullt. Om du flyttar så långt som möjligt åt det andra hållet så skall det bli tvärtom. Skjutmotståndet fungerar som en spänningsdelare. När ratten står i mittenläget får varje lampa spänningen 0,75 V och lyser alltså svagt. I ändlägena blir spänningen 1,5V över en lampa och 0 V över den andra, som inte alls lyser.

Vattnets tre tillstånd

Vattnets tre tillstånd Försök till Växjö Nr Namn 1 K Vattnets tre faser, fast, flytande, gas 2 B Örats egenskaper med anatomsik modell, mät ljudnivåer med ljudslang, stämgafflar och dudacap. Koppla enhet och ljudnivå. 3 B Ögats

Läs mer

Facit till Testa dig själv 3.1

Facit till Testa dig själv 3.1 Facit till Testa dig själv 3.1 1. En atom består av en positivt laddad atomkärna och negativt laddade elektroner. 2. a) Negativ laddning b) Positiv laddning 3. a) De stöter bort, repellerar, varandra.

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad?

2. Vad menas med begreppen? Vad är det för olikheter mellan spänning och potentialskillnad? Dessa laborationer syftar till att förstå grunderna i Ellära. Laborationerna utförs på byggsatts Modern Elmiljö för Elektromekanik / Mekatronik. När du börjar med dessa laborationer så bör du ha läst några

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011 PRO EÄR 27 oktober 2011 Tips för att det ska gå bra på provet. Skriv ÖSNINGR på uppgifterna, glöm inte ENHETER och skriv lämpligt antal ÄRDESIFFROR. ycka till! Max 27p G 15p 1. (addning - G) Två laddningar

Läs mer

Efter avsnittet ska du:

Efter avsnittet ska du: ELLÄRA Kapitel 3 Efter avsnittet ska du: veta vad som menas med att ett föremål är elektriskt laddat kunna förklara vad elektricitet är veta vad som menas med strömstyrka, spänning och resistans samt känna

Läs mer

Extrauppgifter Elektricitet

Extrauppgifter Elektricitet Extrauppgifter Elektricitet 701 a) Strömmen genom en ledning är 2,50 A Hur många elektroner passerar varje sekund genom ett tvärsnitt av ledningen? b) I en blixt kan strömmen vara 20 ka och pågå i 0,90

Läs mer

Spänning. Sluten krets, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling.

Spänning. Sluten krets, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling. Spänning Inledning I det här experimentet undersöker du vad skillnaden mellan serie- och parallellkoppling är genom att koppla lampor till varandra på olika sätt. Bakgrund För att det ska flyta ström i

Läs mer

Lokal pedagogisk plan

Lokal pedagogisk plan Syfte med arbetsområdet: Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik

Läs mer

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken.

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: 1. En kopparspik i en potatis sitter ihop med en zinkspik i nästa potatis. 2. Spikarna får inte ta ihop inne i

Läs mer

Elektricitet studieuppgifter med lösning.

Elektricitet studieuppgifter med lösning. Elektricitet studieuppgifter med lösning. 1. Vad behöver man minst för att tillverka ett batteri? Två olika metaller och en syra eller saltlösning. 2. Vad var det som gjorde batteriet till en så banbrytande

Läs mer

Elektricitet och magnetism

Elektricitet och magnetism Elektricitet och magnetism Eldistribution Laddning Ett grundläggande begrepp inom elektricitetslära är laddning. Under 1700-talet fann forskarna två sorters laddning POSITIV laddning och NEGATIV laddning

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd.

Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: Potatisar, eller potatisbitar, kopparspikar, zinkspikar, lysdiod 1,5 V, ledningstråd. 1. En kopparspik i en potatis

Läs mer

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Färdig koppling D1 R2 IC1 R1 D2 R3 D3 R7 R5 T1 T2 R6 T3 R6 Uppgiften innehåller: Namn Värde Utseende Antal R1 11 kω brun, brun, svart, röd, brun 1 st R2 120

Läs mer

BBC micro:bit Programmera och bygg ett tjuvlarm 2.0

BBC micro:bit Programmera och bygg ett tjuvlarm 2.0 BBC micro:bit Programmera och bygg ett tjuvlarm 2.0 Syfte med uppgiften: Eleverna får på ett kreativt sätt lära sig hur en elkrets fungerar samt får en introduktion till BBC micro:bit. Eleverna får också

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Ellära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strömkretslära Mätinstrument Batterier Likströmsnät Tvåpolsatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpol mät och

Läs mer

Testa dig själv 3.1. Testa dig själv 3.2

Testa dig själv 3.1. Testa dig själv 3.2 Testa dig själv 3.1 1. En atom består av en positivt laddad atomkärna och negativt laddade elektroner. 2. a) Negativ laddning b) Positiv laddning 3. a) De stöter bort, repellerar, varandra. b) De dras

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

SM Serien Strömförsörjning

SM Serien Strömförsörjning Resistorn Resistorn, ett motstånd mot elektrisk ström. Resistans är ett engelskt ord för motstånd. Det är inte enbart ett fackuttryck utan är ett allmänt ord för just motstånd. Resist = göra motstånd Resistance

Läs mer

facit och kommentarer

facit och kommentarer 2. Elektricitet facit och kommentarer Testa Dig Själv, Finalen och Perspektiv 139 2. E lekt r icite t Facit till Testa dig själv Testa dig själv 2.1 Förklara begreppen elektrisk laddning En egenskap hos

Läs mer

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar.

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar. Ö : Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar B L Spänningskällan ger spänningen V Brytaren är öppen som i figuren a) Beräkna strömmen

Läs mer

Laboration 1: Likström

Laboration 1: Likström 1. Instrumentjämförelse Laboration 1: Likström Syfte och metod Vi undersöker hur ett instruments inre resistans påverkar mätresultatet. Vi mäter spänningar med olika instrument och inställningar, och undersöker

Läs mer

Mät elektrisk ström med en multimeter

Mät elektrisk ström med en multimeter elab001a Mät elektrisk ström med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Elektrisk ström och hur den mäts Den elektriska strömmen består av laddningar som går inne i en ledare en ledare av koppar är

Läs mer

rep NP genomgång.notebook March 31, 2014 Om du har samma volym av två olika ämnen så kan de väga helt olika. Det beror på ämnets densitet.

rep NP genomgång.notebook March 31, 2014 Om du har samma volym av två olika ämnen så kan de väga helt olika. Det beror på ämnets densitet. 1. Materia 2. Ellära 3. Energi MATERIA Densitet = Hur tätt atomerna sitter i ett ämne Om du har samma volym av två olika ämnen så kan de väga helt olika. Det beror på ämnets densitet. Vattnets densitet

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

ELLÄRA OCH MAGNETISM

ELLÄRA OCH MAGNETISM ELLÄRA OCH MAGNETISM Atomen För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av. En atom består av en kärna och runt den rör sig elektroner. Kraften som håller kvar elektronerna kallas

Läs mer

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik IE06 Inbyggd Elektronik F F3 F4 F Ö Ö PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I, U,, P, serie och parallell KK LAB Pulsgivare, Menyprogram Start för programmeringsgruppuppgift Kirchoffs lagar Nodanalys

Läs mer

IE1206 Inbyggd Elektronik

IE1206 Inbyggd Elektronik IE1206 Inbyggd Elektronik F1 F3 F4 F2 Ö1 Ö2 PIC-block Dokumentation, Seriecom Pulsgivare I, U,, P, serie och parallell KK1 LAB1 Pulsgivare, Menyprogram Start för programmeringsgruppuppgift Kirchoffs lagar

Läs mer

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Automation 5MT001: Lektion 1 p. 1 Lektion 1: Dagens innehåll Electricitet 5MT001: Lektion 1 p. 2 Lektion 1: Dagens innehåll Electricitet Ohms lag Ström Spänning Motstånd 5MT001: Lektion 1 p.

Läs mer

ELLÄRA OCH MAGNETISM

ELLÄRA OCH MAGNETISM ELLÄRA OCH MAGNETISM Atomen För att förstå elektriska fenomen behöver vi veta vad en atom består av. En atom består av en kärna och runt den rör sig elektroner. Kraften som håller kvar elektronerna kallas

Läs mer

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism?

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism? Think, pair, share Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism? Elektricitet och magnetism Vad vill du veta om elektricitet/ magnetism? Frågeställningar utifrån

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Street Savage. MSD0388 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅ 6 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten

Street Savage. MSD0388 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅ 6 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ÅLDER FRÅ 6 ÅR Street Savage MSD0388 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I 6. Likströmskretsar 6.1 Elektrisk ström, I Elektrisk ström har definierats som laddade partiklars rörelse mer specifikt som den laddningsmängd som rör sig genom en area på en viss tid. Elström kan bestå

Läs mer

Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino

Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino NYHET! Utkommer i augusti 2017 Smakprov ur boken Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino av Martin Blom Skavnes och Staffan Melin PROJEKT LJUS s 1 I det här projektet kommer du att bygga en

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM

PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM Namn: Klass: 2012-01-10 PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM Ämne: Fysik Årskurs/termin: År7 /vt 2012 v 2-6 Ansvarig pedagog: Britt-Mari Karlsson, Ing-Mari Ängvide Inledning: Naturvetenskapen

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

Kretsar kring el årskurs 4-6

Kretsar kring el årskurs 4-6 Pedagogisk planering för tema Kretsar kring el årskurs 46 Syfte Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur

Läs mer

Ellära. Lars-Erik Cederlöf

Ellära. Lars-Erik Cederlöf Ellära LarsErik Cederlöf Elektricitet Elektricitet bygger på elektronens negativa laddning och protonens positiva laddning. nderskott av elektroner ger positiv laddning. Överskott av elektroner ger negativ

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se

Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se Emtithal Majeed, Örbyhus skola, Örbyhus www.lektion.se * Skillnader mellan radiorör och halvledarkomponenter 1.Halvledarkomponenter är mycket mindre I storlek 2.De är mycket tåliga för slag och stötar

Läs mer

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd

Prova på. Brun Svart Orange/ Brun Svart Svart Röd Röd Röd Orange/ Röd Röd Svart Röd Kopplingsövningar Det här kapitlet har vi kallat "Prova på". Prova på Det är till för att du ska bekanta dig med det kopplingsbord - breadboard som du ska arbeta med och det universalinstrument av god

Läs mer

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet TENTAMEN Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling Lärare: Joakim Lundin, Magnus Cedergren, Karin Due, Jonas Larsson Datum:

Läs mer

en titt på lärarmaterial och elevtexter

en titt på lärarmaterial och elevtexter en titt på lärarmaterial och elevtexter Ord och begrepp som lärarna antog vara svåra, ellära, åk 7 elektrisk laddning, elektroner, protoner, neutroner, atomkärna, attrahera, repellera, underskott/överskott,

Läs mer

Tentamen i Fysik TEN 1:2 Tekniskt basår 2009-04-14

Tentamen i Fysik TEN 1:2 Tekniskt basår 2009-04-14 Tentamen i Fysik TEN 1: Tekniskt basår 009-04-14 1. En glaskolv med propp har volymen 550 ml. När glaskolven vägs har den massan 56, g. Därefter pumpas luften i glaskolven bort med en vakuumpump. Därefter

Läs mer

Tvåvägsomkopplaren som enkel strömbrytare

Tvåvägsomkopplaren som enkel strömbrytare Tvåvägsomkopplaren som enkel strömbrytare - Ställ omkopplaren i läge samt därefter i läge. Vad händer? - Kan du få omkopplaren att fungera på något annat sätt? 1 Seriekoppling av lampor - Skruva ur en

Läs mer

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 1

Introduktion till. fordonselektronik ET054G. Föreläsning 1 202-0-25 ET054G Föreläsning Elektroniken krymper Elektronik byggs in nästan överallt Massor av funktionalitet på ett chip Priset är lågt (stora serier) Programmerbar logik, uppdatera i stället för att

Läs mer

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Lab nr 1 version 2.1 Laborationens namn Likströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Noggrannhet vid beräkningar Anvisningar

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten

Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Beskrivning elektronikkrets NOT vatten Kretsen som ingår i uppgiften är en typ av rinnande ljus. Den fungerar så att lysdioderna kommer att tändas en efter en beroende på hur mycket spänning som alstras

Läs mer

1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen I samt sätt ut strömriktningen. 3. Beräkna resistansen R. 4. Beräkna spänningen U över batteriet..

1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen I samt sätt ut strömriktningen. 3. Beräkna resistansen R. 4. Beräkna spänningen U över batteriet.. ÖVNNGSPPGFTER - ELLÄRA 1. Skriv Ohm s lag. 2. Beräkna strömmen samt sätt ut strömriktningen. 122 6V 3. Beräkna resistansen R. R 0,75A 48V 4. Beräkna spänningen över batteriet.. 40 0,3A 5. Vad händer om

Läs mer

Hur gör man. Så fungerar det

Hur gör man. Så fungerar det 14. Bli ett batteri! Hur gör man Lägg din ena hand på kopparplattan och den andra handen på aluminiumplattan. Vad händer? Så fungerar det Inuti pelaren går en elektrisk ledning från kopparplattan, via

Läs mer

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric Chalmers Tekniska Högskola 2002 05 28 Tillämpad Fysik Igor Zoric Tentamen i Fysik för Ingenjörer 2 Elektricitet, Magnetism och Optik Tid och plats: Tisdagen den 28/5 2002 kl 8.45-12.45 i V-huset Examinator:

Läs mer

Ladans bearbetning av juluppdraget Min lampa

Ladans bearbetning av juluppdraget Min lampa Ladans bearbetning av juluppdraget Min lampa Barnen fick en i taget visa sin teckning av sin lampa och berätta om den. Vi arbetade i mindre grupper med 4-5 barn. barn utvecklar sin förmåga att lyssna,

Läs mer

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865

Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 ANV206 Instruktioner för batteriladdare FERVE F-2507 45865 OBS! LÄS INSTRUKTIONSBOKEN OCH SÄKERHETSMANUALEN INNAN DU ANVÄNDER DIN BATTERILADDARE. Laddning av syrabatterier och GEL-batterier batteriladdaren

Läs mer

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2 Lina Rogström linro@ifm.liu.se Lösningar till tentamen 150407, Fysik 1 för Basåret, BFL101 Del A A1. (2p) Eva kör en bil med massan 1500 kg med den konstanta hastigheten 100 km/h. Längre fram på vägen

Läs mer

Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6

Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6 Om el och elsäkerhet Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6 Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Tekniska lösningar Årskurs 1 3: Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Årskurs

Läs mer

Manual för att odla GANS (Gas At Nano State)

Manual för att odla GANS (Gas At Nano State) Manual för att odla GANS (Gas At Nano State) För att bygga din Magrav behöver du skapa 3 olika sorters GANS. Proceduren är i stort sett samma för de olika GANsen. Vi börjar med att beskriva hur du skapar

Läs mer

Eftersom det endast är en fristående strömslinga man påverkar då man trycker på knappen säger man att omkopplaren i bild 1 är en enpolig omkopplare.

Eftersom det endast är en fristående strömslinga man påverkar då man trycker på knappen säger man att omkopplaren i bild 1 är en enpolig omkopplare. Olika Switchar Vi ska titta på hur man ordnar äkta bypass med hjälp av en så kallad trepolig till-till fotomkopplare eller, som man också säger, en 3PDT switch. På vägen ska vi titta på några vanliga switchar

Läs mer

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism?

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism? Think, pair, share Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism? Elektricitet och magnetism Frågeställningar utifrån det centrala innehållet Vad är spänning (U),

Läs mer

KAPITEL 4 MTU AB

KAPITEL 4 MTU AB KAPITEL 4 MTU AB 2007 65 TIDSDIAGRAM Ett vanligt diagram består av två axlar. Den ena är horisontell (x) och den andre vertikal (y). Dessutom har man en kurva. W V Ovan har vi som ex. ritat in en kurva

Läs mer

Pedagogisk planering. NO och Teknik i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: NTA- kretsar kring el. Annika Lundin Tierps Kommun

Pedagogisk planering. NO och Teknik i grundsärskolan. Åk 1-6, 7-9. Arbetsområde: NTA- kretsar kring el. Annika Lundin Tierps Kommun Pedagogisk planering NO och Teknik i grundsärskolan Åk 1-6, 7-9 Arbetsområde: NTA- kretsar kring el Annika Lundin Tierps Kommun 2015-01-07 Arbetsområ de: NTA kretsår kring el Arbetsområdets syfte och förmågor

Läs mer

Naturvetenskapliga för lärare, Göteborgs Universitet LNA310GU LABORATION (EB1) DEL 1 - Grundläggande ellära

Naturvetenskapliga för lärare, Göteborgs Universitet LNA310GU LABORATION (EB1) DEL 1 - Grundläggande ellära Göteborgs Universitet Februari 2012 Fysik och Teknisk Fysik 11 sidor Bert Jansson/Ingvar Albinsson, rev. av Johan Borglin Naturvetenskapliga för lärare, Göteborgs Universitet LNA310GU LABORATION (EB1)

Läs mer

Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt.

Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt. Lärarhandledning yngre barn 7-11 år Aktivitetskortens färg: blå VATTEN & ENERGI Syfte Att öka elevernas förståelse för vattenkraft och el-energi i utställningen på ett elevaktivt sätt. Inledning Den kursiva

Läs mer

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar Kapitel: 25 Ström, motstånd och emf (Nu lämnar vi elektrostatiken) Visa under vilka villkor det kan finnas E-fält i ledare Införa begreppet emf (electromotoric force) Beskriva laddningars rörelse i ledare

Läs mer

ELEKTRICITET & MAGNETISM

ELEKTRICITET & MAGNETISM ELEKTRICITET & MAGNETISM Södermalmsskolan vt16 1. Energi - Vad är det? Energi finns omkring oss i allt som rör sig, lever och lite till. Energi är något som får saker att hända. Energi är ett viktigt begrepp

Läs mer

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring DEMONSTRATIONER INDUKTION I Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring Introduktion I litteraturen och framför allt på webben kan du enkelt hitta ett stort antal experiment som

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Elektriska symboler. Transformator. Tre stycken använda i en trefas växelströmkrets. Kondensator, kapacitans. Resistans, motstånd.

Elektriska symboler. Transformator. Tre stycken använda i en trefas växelströmkrets. Kondensator, kapacitans. Resistans, motstånd. Elektriska symboler Transformator. Tre stycken använda i en trefas växelströmkrets. Kondensator, kapacitans Resistans, motstånd Strömbrytare AMPEREmeter VOLTmeter Relä En naturlig uppgift här är att låta

Läs mer

Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren

Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren Bygg en entransistors Booster till datorn eller MP3-spelaren De högtalare som levereras till datorerna har oftast högst mediokra data. Men genom att kombinera lite enkel teknik från elektronikens barndom

Läs mer

Lättläst om Victor Classic X

Lättläst om Victor Classic X Lättläst om Victor Classic X Viktiga knappar på spelaren Sätta på spelaren Till höger på spelarens ovansida finns en knapp. När du trycker på sätter du på spelaren. Du hör ett pip och en röst som säger:

Läs mer

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Författad av Jenny Karlsson Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9 Ämnen: Fysik Speltid: 6/5/5/6 minuter Produktionsår: 2017 INNEHÅLL: Elektricitet, spänning och ström Elsäkerhet och

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Modifieringsförslag till Moody Boost

Modifieringsförslag till Moody Boost Modifieringsförslag till Moody Boost Moody Boost (MB) är en mycket enkel krets, en transistor och ett fåtal passiva komponenter- Trots det finns det flera justeringar som du kan göra för att få pedalen

Läs mer

1 Grundläggande Ellära

1 Grundläggande Ellära 1 Grundläggande Ellära 1.1 Elektriska begrepp 1.1.1 Ange för nedanstående figur om de markerade delarna av kretsen är en nod, gren, maska eller slinga. 1.2 Kretslagar 1.2.1 Beräknar spänningarna U 1 och

Läs mer

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409

Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 1 Byggsats Radio med förstärkare Art.nr: 99409 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad sagitta@sagitta.se Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 www.sagitta.se Inledning Byggsatsen består av en radiomottagare, en

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Linnéuniversitetet Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Laborationshäfte för kursen Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 1. Instrumentjämförelse

Läs mer

Strömmen kan gå dels till lamporna, dels till ackumulatorn, där energin kan sparas. Mätarna visar hur stor strömmen är på olika ställen

Strömmen kan gå dels till lamporna, dels till ackumulatorn, där energin kan sparas. Mätarna visar hur stor strömmen är på olika ställen ** Kort version Solcellen ger ström. Strömmen kan gå dels till lamporna, dels till ackumulatorn, där energin kan sparas. Mätarna visar hur stor strömmen är på olika ställen Titta på mätarna och försök

Läs mer

Styr och ställ. ett känsligt kapitel

Styr och ställ. ett känsligt kapitel Styr och ställ ett känsligt kapitel Att styra är att bestämma åt vilket håll man ska svänga, till exempel när man cyklar. Men det kan betyda mera än att välja riktning. En lokförare kan för övrigt varken

Läs mer

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så?

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så? Varför slår blixtar ofta ner i höga byggnader? När skillnaden i laddning mellan marken och molnet blir tillräckligt stor ger sig en blixt av från molnet till marken. När en blixt slår ner tar den oftast

Läs mer

Nu till själva utförandet! Steg 1

Nu till själva utförandet! Steg 1 Hej och välkommen till min lilla guide. Guidens syfte är att vägleda dig genom alla nödvändiga steg då du ska dra in neonljus i kupén. Det finns så klart en mängd olika tillvägagångssätt, och dom varierar

Läs mer

Dos. Inkoppling. Vatten in från vattentanken. Koncentrat Till Mix pump (slangen som tidigare gick till koncentratdunken)

Dos. Inkoppling. Vatten in från vattentanken. Koncentrat Till Mix pump (slangen som tidigare gick till koncentratdunken) Instruktioner DROPPEN Dos doserar automatiskt Rotstop Gel till rätt blandning av koncentrat för Mix-pumpen. Denna instruktion visar generell inkoppling av Dos-systemet till befintlig stubbehandling på

Läs mer

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad! TENTAMEN I FYSIK FÖR V1, 14 DECEMBER 2010 Skrivtid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

Vad är och var finns elektronik?

Vad är och var finns elektronik? Vad är och var finns elektronik? Inom området elektricitet eller el-lära finns ett delområde som kallas elektronik. Kunskapen om elektriciteten började slå igenom i samhället i slutet på 1800-talet. Vi

Läs mer

SM Serien Strömförsörjning. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar.

SM Serien Strömförsörjning. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar. Zenerdioden. Zenerdioden används i huvudsak för att stabilisera likspänningar. I sin enklaste form tillsammans med ett seriemotstånd, där lasten kopplas parallellt med zenerdioden. I mer avancerade spänningsstabilisatorer

Läs mer

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning

Strömdelning. och spänningsdelning. Strömdelning elab005a Strömdelning och spänningsdelning Namn Datum Handledarens sign Laboration I den här laborationen kommer du omväxlande att mäta ström och spänning samt även använda metoden för indirekt strömmätning

Läs mer

GÖR EL KUL. Jobba gärna ihop med en kompis. Då kan ni hjälpa varandra och diskutera era upptäckter.

GÖR EL KUL. Jobba gärna ihop med en kompis. Då kan ni hjälpa varandra och diskutera era upptäckter. Studiehäfte Elektricitet, hur fungerar det? Vad är det och är det farligt? Vad kan man använda det till? Du har säkert många fler frågor om elektricitet. Med hjälp av Görel kommer du att lära dig grunderna

Läs mer