TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TigerShark 2.0. Instruktionsbok. samt installationsanvisningar"

Transkript

1 TigerShark 2.0 Instruktionsbok samt installationsanvisningar 1

2 TigerShark boat lift solutions Innehållsförteckning Komma-i-gång... 3 Kontrollpanelen...4 Lyfta/sänka båten med automatik...4 Lyfta/sänka båten manuellt...5 ivåjustering av båtlyft...6 Lyfta/sänka båten utanför båtlyftens stopplägen...7 Fjärrkontrollen...8 Lyfta/sänka båten med fjärrkontroll...8 Övriga funktioner med fjärrkontroll: Installation Stopplägesgivaren...12 Funktionsbeskrivning av stopplägesgivare...13 Justering av stopplägesgivare (lyft)...14 Justering av stopplägesgivare (sänkning)...15 Inkoppling av stopplägesgivare till kontrollpanel...16 Installation Montering av stopplägesgivare på lyftmotor Använda båtlyft utan stopplägesgivare Säkerhetsstoppsfunktion Installation Inkoppling av lyftmotorer till kontrollpanelen Appendix Kopplingschema för kontrollpanel Programmera in en sändare till TigerShark Ta bort sändare från TigerShark

3 Komma-i-gång Hur du använder kontrollpanelen samt fjärrkontrollen till båtlyften Teckenförklaring: = Kort tryck = Håll ned/upp 3

4 AUTOLYFT AUTOLYFT AUTOLYFT AUTOLYFT TigerShark boat lift solutions Lyfta/sänka båten med automatik Du kan med automatik sänka eller höja båten till förinställt läge genom ett kort tryck på spaken för båt upp/ned. Båten sänks eller höjs till det läge som ställts in som ändpunkt vid installation, se sida 12. AUTOLYFT AV AV AV AV AV AV AV AV AV Lyfta båten med automatik: AUTOLYFT AUTOLYFT Kontrollpanelen AUTOLYFT AUTOLYFT Sänka båten med automatik: FT 4

5 AUTOLYFT AUTOLYFT Lyfta/sänka båten manuellt Du kan sänka eller höja båten manuellt utan att använda stoppautomatiken. är båten har höjs eller sänkts till sitt ändläge slås lyften av. Båten sänks eller höjs endast så länge spaken hålls upp eller ner. Båten kan sänkas eller höjas till det läge som ställts in som ändläge, se sida 12. AUTOLYFT AUTOLYFT AUTOLYFT AUTOLYFT AUTOLYFT AUTOLYFT AV AV AV AV AV AV AV AV AV Lyfta båten manuellt: AUTOLYFT Sänka båten manuellt: 5

6 TigerShark boat lift solutions AUTOLYFT AUTOLYFT AUTOLYFT AUTOLYFT AV AV AV AV AV AV AV AV AV ivåjustering av båtlyft LEVEL IVÅ LEVEL IVÅ Du kan nivåjustera lyftmotorerna separat med hjälp av kontrollpanelen. Detta genom att stänga av ena motorn med BÅT IVÅ-brytaren. UPP Detta kan vara aktuellt om båtlyften O kommit i lutning eller om BÅT en UPP nivåjustering behöver göras på grund av andra omständigheter. VARIG! Visa aktsamhet vid nivåjustering då för hög justering kan utsätta båtlyftens last för fara. OFF ivåjustera båtlyften uppåt: PÅ AV O OFF AUTOLYFT AUTOLYFT AUTOLYFT AUTOLYFT ivåjustera båtlyften nedåt: PÅ AUTOLYFT Observera! Vilken motor som används för nivåjustering varierar mellan olika båtlyftar. Kontrollera med din installatör innan bruk. AV Observera! Vilken motor som används för nivåjustering varierar mellan olika båtlyftar. Kontrollera med din installatör innan bruk. 6

7 Lyfta/sänka båten utanför båtlyftens stopplägen Du kan sänka eller höja båten utanför de förinställda stopplägena för båt-. lyften. Detta kan vara användbart vid t.ex. låg eller högvatten då lyften inte går.tillräckligt lågt eller högt. Håll spaken mot för att komma förbi det automatiska stoppet. VARIG! Att lyfta/sänka båten utanför förinställda ändlägen kan orsaka allvarliga skador på utrustningen vid oaktsamhet. Var därför mycket försiktig vid användandet av denna funktion. AUTOLYFT Lyfta utanför stopplägen: AUTOLYFT AV AV AUTOLYFT TOLYFT AUTOLYFT AUTOLYFT AV AV AV AV Sänka utanför stopplägen: 7

8 TigerShark boat lift solutions Fjärrkontrollen Lyfta/sänka båten med fjärrkontroll Du kan med automatik sänka eller höja båten till förinställt läge genom ett kort tryck på knapparna för båt upp/ned. Båten sänks eller höjs till det läge som ställts in som ändpunkt vid installation. Lyfta båten med automatik*: 1 2 Tryck ned båda pilknapparna. Lysdioden tänds upp. 2 *) Varning: Om din båtlyft ej är utrustad med en stopplägesgivare existerar ej denna automatiska stoppfunktion. Du måste då hålla knapparna nedtryckta under hela processen, tänk då på att båtlyften kan köras utanför sina maxlägen vilket kan skada utrustningen. Ett tryck på uppknappen höjer båtlyften till stoppläget. Sändaren stänger av sig efter 4 sekunders inaktivitet. För återaktivering, repetera steg 1. ot: Sändaren är redan ihopparad med motagaren. 8

9 Sänka båten med automatik*: 1 2 Tryck ned båda pilknapparna. Lysdioden tänds upp. 2 *) Varning: Om din båtlyft ej är utrustad med en stopplägesgivare existerar ej denna automatiska stoppfunktion. Du måste då hålla knapparna nedtryckta under hela processen, tänk då på att båtlyften kan köras utanför sina maxlägen vilket kan skada utrustningen. Ett tryck på nerknappen sänker båtlyften till stoppläget. Sändaren stänger av sig efter 4 sekunders inaktivitet. För återaktivering, repetera steg 1. ot: Sändaren är redan ihopparad med motagaren. 9

10 TigerShark boat lift solutions Övriga funktioner med fjärrkontroll: Fjärrkontrollen kan också användas för styrning av andra föremål på eller kring båten. Standardfjärrkontrollen stödjer styrning av två olika objekt. edan ges olika förslag på vad det skulle kunna vara. Din återförsäljare kan erbjuda sändare som medger styrning av fler objekt samtidigt. Kontakta din återförsäljare för mer information. Observera att extrautrustning kan komma att krävas. Övriga objekt kan t.ex. vara jetskiliftar, hamnkranar, båtkranar, ramper, båttraverser. 10

11 Installation Hur du installerar kontrollpanelen VARIG! Den här sektionen av manualen är endast till för behöriga elektriker och installatörer. Ingrepp i högspänningsutrustning är..förbjudet enligt lag för privatperson utan tillbörande utbildning/behöriget. 11

12 TigerShark boat lift solutions Stopplägesgivaren Stopplägesgivaren sitter i anslutning på motorn för båtlyften. Det är en enhet som med hjälp av mikrobrytare känner av hur högt eller lågt båtlyften är hissad. är båtlyften är i toppläget aktiveras en brytare för högläge och bryter strömmen till motorn. är båtlyften är i sitt bottenläge aktiveras en brytare för lågläge och bryter strömmen till motorn. Mikrobrytare Justeringsskruvar Brytarvred Motoranslutning 12

13 Funktionsbeskrivning av stopplägesgivare Stopplägesgivaren, som kopplas till motoraxeln, vrids runt när motoraxeln.snurrar och vrider i sin tur på brytarvreden. Brytarvreden skall justeras så att när motoraxeln snurrat tillräckligt, d.v.s. när lyften är sitt önskade topp- eller bottenläge, aktiverar mikrobrytarna som bryter strömmen till motorn. VARIG! Var noga med att kontrollera vilket av brytarvreden som är för topp- respektive bottenläge. Detta är beroende av hur stopplägesgivaren är installerad. Mikrobrytare Justeringsskruvar Brytarvred Motoranslutning 13

14 TigerShark boat lift solutions Justering av stopplägesgivare (lyft) För att stopplägesgivaren skall fungera ordentligt måste den justeras vid installation. Detta görs i två steg, dels när båtlyften är i sitt toppläge samt när båtlyften är i sitt bottenläge - då justeras brytarvreden. Justera båtlyft alternativt lyftmotorer till det läge som motsvarar det högsta läget för lyften. Det vill säga det högsta läget som du vill skall kontrolleras med AUTOLYFT. OBSERVERA! I detta exempel är den undre brytaren vald att kontrollera sänkningsreläet. Detta kan skilja sig åt mellan olika installationer. Beroende på hur lägesgivaren monteras kan brytarnas betydelse reverseras. Vidtag därför nödvändiga försiktighetsåtgärder vid installtion och provning så att inte person- eller egendomsskador uppstår. är lyften är i det önskade toppläget, vrid den skruv som överensstämmer med vred/brytare du valt som reglage för höjd. Vrid skruven tills dess att brytarvredet aktiverar mikrobrytaren med ett klick. är brytarvredet kommer till detta läget vid lyftning kommer mikrobrytaren att bryta strömmen till det relä som styr lyftfunktionen. OBSERVERA! Denna funktion måste kontrolleras noga för att undvika felaktig drift av båtlyften. 14

15 Justering av stopplägesgivare (sänkning) För att stopplägesgivaren skall fungera ordentligt måste den justeras vid installation. Detta görs i två steg, dels när båtlyften är i sitt toppläge samt när båtlyften är i sitt bottenläge - då justeras brytarvreden. Justera båtlyft alternativt lyftmotorer till det läge som motsvarar det lägsta läget för lyften. Det vill säga det lägsta läget som du vill skall kontrolleras med AUTOLYFT. OBSERVERA! I detta exempel är den undre brytaren vald att kontrollera sänkningsreläet. Detta kan skilja sig åt mellan olika installationer. Beroende på hur lägesgivaren monteras kan brytarnas betydelse reverseras. Vidtag därför nödvändiga försiktighetsåtgärder vid installtion och provning så att inte person- eller egendomsskador uppstår. är lyften är i det önskade lägsta läget, vrid den skruv som överensstämmer med vred/brytare du valt som reglage för sänkning. Vrid skruven till dess att brytarvredet aktiverar mikrobrytaren med ett klick. är brytarvredet kommer till detta läget vid säkning kommer mikrobrytaren att bryta strömmen till det relä som styr sänkningsfunktionen. OBSERVERA! Denna funktion måste kontrolleras noga för att undvika felaktig drift av båtlyften. 15

16 TigerShark boat lift solutions Inkoppling av stopplägesgivare till kontrollpanel edan visas hur kopplingarna skall ske från mikrobrytarnas poler till kopplingsplinten i kontrollpanelen. Kopplingar mellan kontrollpanel och radiomottagare. C A R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 L2 L1 B A C B A BLÅ RÖD SVART C B A A VARIG! Det är mycket viktigt att installationen av detta moment görs noggrant och genomtänkt. Om mikrobrytarna kopplas fel vilket medför att dess funktion sätts ur spel kommer lyften ITE att stanna vid de automatiska stopplägena med allvarliga skador på utrustningen som följd. Prova därför lyftutrustningen utan lyftautomatik innan driftsättning, se avsnitt Lyfta/sänka båten utanför båtlyftens stopplägen för information om hur detta görs. TIPS! Om båtlyften inte..stannar vid ändläget kan det åtgärdas..enklast genom att växla ledare B och C i plinten. Då reverseras..brytarvredens funktion. 16

17 Installation Hur du installerar stopplägesgivaren samt säkerhetsstoppsfunktion VARIG! Den här sektionen av manualen är endast till för behöriga elektriker och installatörer. Ingrepp i högspänningsutrustning är..förbjudet enligt lag för privatperson utan tillbörande utbildning/behöriget. 17

18 TigerShark boat lift solutions Montering av stopplägesgivare på lyftmotor Montering av stopplägesgivaren kan se ut på olika sett beroende på vilken typ av båtlyft den skall installeras på. Här följer ett par exempel. Stopplägesgivare Vevaxel Lyftmotor På bilden här är stopplägesgivaren monterad i 90 graders vinkel mot vevaxeln. Motoranslutningens kugghjul på stopplägesgivaren är kopplad till ett kugghjul på båtlyftens vevaxel. OBSERVERA! Denna funktion måste kontrolleras noga för att undvika felaktig drift av båtlyften. 18

19 Vevaxel Stopplägesgivare Vevaxel Stopplägesgivare 19

20 TigerShark boat lift solutions Alternativ 2 Stopplägesgivare Vevaxel Alternativ 3 Stopplägesgivare Vevaxel 20

21 Alternativ 4 Stopplägesgivare 21

22 TigerShark boat lift solutions Använda båtlyft utan stopplägesgivare. Om systemet skall användas utan stopplägesgivare måste systemet mofifieras något för att fjärrkontrollen skall kunna användas. edan beskrivs de steg som måste genomföras. 1 Montera byglingstråd i radiomottagaren Sätt dit en byglingstråd mellan terminal 1-2 och 2-3. Använd 1 mm kabel. *) Varning: Om denna modifikation utförs så tar man bort den automatiska stoppfunktionen. Båtlyften då kan köras utanför sina maxlägen vilket kan skada utrustningen. 2 Ta bort den gula samt grå kabeln från switchen enligt schemat nedan Den övre gula och grå kablen skall tas bort. Efter steg 1 & 2 har genomförts kan båtlyften höjas/sänkas genom att hålla knapparna nedtryckta på fjärrkontrollen. Alternativt använda nivåkontrollen på kontrollpanelens framsida. 22

23 Säkerhetsstoppsfunktion Tigershark 2.0 har flera säkerhetsfunktioner som standard för att förebygga problem. För att göra lyften ännu säkrare kan ytterligare en funktion aktiveras. Aktiveringen av denna funktion kräver att TigerShark 2.0 är färdiginkopplad samt funktionstestad. OBS! är säkerhetsstoppsfunktionen kopplats in skall liften testas så man kan verifiera att programmeringen lyckades. Aktivera säkerhetsstoppsfunktion: 1. Genomför en fullständig lyftcykel, upp samt ner, för att säkerställa att ändlägena på lyften befinner sig på rätt platser. 2. Sänk lyften till den nedersta positionen, lyften skall AUTO stanna PÅ när stopplägesgivaren känner av bottenläget. AUTOLYFT AUTOLYFT AV AV ~ 3. Tryck på angiven knapp på radiomottagaren. En röd lysdiod tänds.. 4. Tryck omedelbart brytaren till 5. Lyften går upp, och stannar när stopplägesbrytaren känner av toppläget. Radiomottagaren lagrar tiden det tagit för lyften att nå hela vägen upp. 6. är radiomottagaren lagrat tiden kommer en gul lysdiod att blinka i radiomottagaren. Detta kan vara svårt att se därför rekommenderar vi att man testar funktionen manuellt. Manuellt test av säkerhetsfunktionen: 1. Justera stopplägesbrytarens topposition till ett läge högre upp än innan. 2. Sänk lyften till dess lägsta nivå. 3. Höj lyften, antingen manuellt eller med sändaren. 4. Lyften skall nu stanna innan stopplägesbrytaren aktiveras. 5. Återställ stopplägesbrytaren till dess tidigare position. AUTOLYFT AUTOLYFT AV AV 23

24 TigerShark boat lift solutions medvetet lämnad blank 24

25 Installation Hur du kopplar in lyftmotorer till kontrollpanelen VARIG! Den här sektionen av manualen är endast till för behöriga elektriker och installatörer. Ingrepp i högspänningsutrustning är..förbjudet enligt lag för privatperson utan tillbörande utbildning/behöriget. 25

26 TigerShark boat lift solutions Inkoppling av lyftmotorer till kontrollpanelen På marknaden finns ett antal olika motorlösningar, här tas de vanligaste upp. Observera att just er motor kan saknas. Läs då bruksanvisningarna för er motor för rätt inkoppling. Inkopplingssymboler = Toppklämma = Skruv = Stift Standard färgkodad motor 230 V A.O. Smith, Baldor, Dayton, Electrogear, Emerson, Leeson, Lincon, Marathon and other colored motor wires. R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 Motor RÖD Motor BLÅ Motor GUL Motor ORAGE Motor VIT MOTOR SVART Motor RÖD Motor BLÅ Motor GUL Motor ORAGE Motor VIT MOTOR SVART GROUD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ GROUD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ Motor 1 Motor 2 TIPS: För att byta riktning, växla MOTOR RED & BLACK. 26

27 Standard T-motor 230 V A.O. Smith, Baldor, Dayton, Deco, GE, Electrogear, Emerson, Leeson, Lincon, Marathon, SMC and other T-numbered motor wires. R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 T8 T1 T4 T3 T2 T5 T8 T1 T4 T3 T2 T5 JORD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ JORD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ Motor 1 Motor 2 TIPS: För att byta riktning, växla MOTOR RED & BLACK. 27

28 TigerShark boat lift solutions Eastbay motor 230 V R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 1 B A 5 D 1 B A 5 D 2 4 JUMPER 2 4 JUMPER C 3 E C 3 E GUL BLUE GUL BLUE JORD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ JORD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ Motor 1 Motor 2 TIPS: För att byta riktning, växla E(RED) & D(Orange). 28

29 AO Smith motor 230 V R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 Motor GUL Motor VIT Motor SVART Motor ORAGE Motor RÖD Motor BLÅ JORD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ JORD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ L2 4 L L2 4 L1 Motor GUL Motor VIT Motor SVART Motor ORAGE Motor RÖD Motor BLÅ Motor 1 Motor 2 TIPS: För att byta riktning, växla MOTOR RED & BLACK. 29

30 TigerShark boat lift solutions Leeson Balldor motor 230 V R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 T8 T1 T4 T3 T2 T5 T8 T1 T4 T3 T2 T5 JORD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ JORD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ Motor 1 Motor 2 TIPS: För att byta riktning, växla T8 & T5. 30

31 General Electric motor 230 V R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 Motor SVART Motor WHITE Motor RÖD Motor GUL JORD RÖD SVART ORAGE JORD RÖD SVART ORAGE A A Motor SVART Motor WHITE Motor RÖD Motor GUL OT USED OT USED Motor 1 Motor 2 TIPS: För att byta riktning, växla MOTOR RED & BLACK. 31

32 TigerShark boat lift solutions Century Magnatech motor 230 V R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 Motor RÖD Motor BLÅ Motor GUL Motor VIT Motor SVART Motor RÖD Motor BLÅ Motor GUL Motor VIT Motor SVART JORD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ JORD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ Motor 1 Motor 2 TIPS: För att byta riktning, växla MOTOR RED & BLACK. 32

33 Emerson motor 230 V R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 MOTOR RÖD eller T8 MOTOR BLÅ eller T1 MOTOR GUL eller T4 MOTOR ORAGE eller T3 MOTOR VIT eller T2 GROUD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ GROUD MOTOR SVART eller T5 4 MOTOR RÖD eller T8 MOTOR BLÅ eller T1 MOTOR GUL eller T4 MOTOR ORAGE eller T3 RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ MOTOR VIT eller T2 MOTOR SVART eller T5 4 Motor 1 Motor 2 TIPS: För att byta riktning, växla MOTOR RED & BLACK. 33

34 TigerShark boat lift solutions Leeson motor 230 V R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 JORD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ JORD RÖD SVART ORAGE AVÄDS EJ Motor BLÅ Motor GUL Motor BRU Motor LILA Motor BLÅ Motor 1 Motor 2 Motor GUL Motor BRU Motor LILA TIPS: För att byta riktning, växla ORAGE & BLACK. 34

35 Baldor motor 230 V R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 JORD 4 L1 3 Motor RÖD / T8 Motor BRU / J Motor VIT / T2 RÖD SVART ORAGE L2 Motor SVART / T5 AVÄDS EJ 4 L1 3 Motor RÖD / T8 Motor BRU / J Motor VIT / T2 JORD RÖD SVART ORAGE L2 Motor SVART / T5 AVÄDS EJ Motor 1 Motor 2 TIPS: För att byta riktning, växla Motor RED / T8 and Motor BLACK / T5 35

36 TigerShark boat lift solutions Appendix Kopplingsscheman internt kontrollpanelen VARIG! Den här sektionen av manualen är endast till för behöriga elektriker och installatörer. Ingrepp i högspänningsutrustning är..förbjudet enligt lag för privatperson utan tillbörande utbildning/behöriget. 36

37 Kopplingschema för kontrollpanel 2 fas, 120 VAC Leveransutförande L1 L2 L3 L1 L2 L L3 L2 L V IKOMMADE EUTRAL IKOMMADE FAS 1 230V Isolera R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 37

38 TigerShark boat lift solutions Förändringsinstruktion Leveransutförande -> 1 fas, 230 VAC L1 L2 L3 L1 L2 L L3 L2 L V ICOMIG EUTRAL () ICOMIG PHASE 1 (120V) 230V Isolate R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 Byt plats på den bruna och svarta kabeln 38

39 Kopplingsschema 1 fas, 230 VAC L1 L2 L3 L1 L2 L L3 L2 L V IKOMMADE EUTRAL IKOMMADE FAS 1 120V Isolera R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 39

40 TigerShark boat lift solutions Förändringsinstruktion Leveransutförande -> 3 fas, 400 VAC Flytta den röda ledaren från plint till 1 på huvudplinten L1 L2 L3 L1 L2 L L3 L2 L V ICOMIG EUTRAL () ICOMIG PHASE 1 (120V) 230V Isolate R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 Flytta den svarta ledaren från från 5 till 3 40

41 Kopplingsschema 3 fas, 400 VAC L1 L2 L3 L1 L2 L L3 L2 L V IKOMMADE EUTRAL 230V IKOMMADE FAS 1 IKOMMADE FAS 2 IKOMMADE FAS 3 Isolera R 1 B 1 O 1 R 2 B 2 O 2 41

42 TigerShark boat lift solutions Programmera in en sändare till TigerShark Det kan uppkomma ett läge då du vill addera en sändare till båtlyften alternativt ersätta en försvunnen sändare. Följ då nedanstående beskrivning. Programmera in sändare (görs inuti TigerShark kontrollbox samt med fjärrkontrollen. 1 Tryck och håll inne programmeringsknappen i sex sekunder för att tömma minnet. Den röda LEDn skall slockna. 2 Tryck in programmerinsknappen under ca en sekund. Den röda LEDn skall nu tändas. 3 Tryck på den röda knappen på sändaren. 4 Den röda LEDn kommer att blinka tre gånger. Inlärningsprocessen är färdig. 42

43 Ta bort sändare från TigerShark För att avregistrera samtliga sändare från radiomottagaren gör på följande vis: Avregistrera sändare (genomförs via TigerShark manöverlåda) 1 Lokalisera radiomottagaren i manöverlådan. Tryck in och håll ner inlärningsknappen i sex sekunder. Den röda lysdioden inuti mottagarlådan skall slockna. Alla sändare är nu avregistrerade från systemet. 43

44 TigerShark boat lift solutions IM-TGS-RX002-A2-SE 44

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Classicdoor s66 motormontage

Classicdoor s66 motormontage Classicdoor s66 motormontage Figur 1. Översiktsbild på motorupphängning Montera ihop skenorna och montera motorn på skenan Enligt bild Figur 3. Montage av väggfäste sker i närheten av fjäderstången och

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll (väggenhet) med 5 kanaler Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt nabbguide Rörmotor för solmarkiser Anvisningar för konsultation I denna snabbguide är numreringssystemet oberoende och motsvarar inte numreringen i texten i den kompletta manualen. Denna snabbguide ersätter

Läs mer

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Installationsanvisning Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Echolog... 1 1.2 Versioner... 2 2 I/O-modul 3 2.1 Fastsättning... 4 2.2 Elmätare...

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2

BRUKSANVISNING KRM-1 & KRM-2 -1 & -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) GIVRENS KONSTRUKTION. Elektronik. B. Övre kapsling med tätning.. Lägre kapsling med tätning. dapterplatta med packning. E. Optisk rökgivare. F. Gummihylsa (endast för isolerade

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL. Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering.

BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL. Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering. BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering. 7 8 Världens minsta förstärkare på x 80WATT (får plats intill gamla system, kan LINK anändas (längre

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

Installationsanvisning KomfortEl 41S

Installationsanvisning KomfortEl 41S Installationsanvisning KomfortEl 41S www.abelko.se Varning!! Läs detta först! 1. KomfortEl 41S-46S-48S med reläsäkring RS1 är samtliga avsedda att styra direktelvärmeanläggningar i småhus. 2. En förutsättning

Läs mer

Manual Elstyrning EL130

Manual Elstyrning EL130 Manual Elstyrning EL130-3 drifter Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL130_rev1 100-130 2008-06-10 1 20 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL AVA51

INSTALLATIONSMANUAL AVA51 INSTALLATIONSMANUAL AVA51 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se efter i bilmodellens

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL. Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering.

BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL. Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering. BRUKSANVISNING MDS BT-80 MONTERINGSMANUAL Olika inkopplingsmetoder och tips för en snygg montering. 1 2 1. MDS BT-80. Heldigital förstärkare med Bluetooth överföring. Kan kopplas ihop med alla högtalare

Läs mer

Marki WS Combi. Installations- & bruksanvisning

Marki WS Combi. Installations- & bruksanvisning Marki WS Combi Installations- & bruksanvisning Marki WS COMBI är en trådbunden styrning för manuell och automatisk kontroll av motordrivna solskydd som markiser, screens etc. Automatiken kan styra en 230V

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras:

För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: MONTERINGSANVISNING FÖRBEREDELSER För att kunna montera CarGard II i din bil måste ett antal anslutningspunkter i bilens elsystem identifieras: LÄMPLIG ANSLUT- PUNKT FUNKTION SPÄNNING NINGSPUNKT A spänningsmatning

Läs mer

Total Control snabbguide

Total Control snabbguide Total Control snabbguide Total Control, tillverkad av Irritrol systems är en bevattningsdator med möjlighet att styra 6-24 olika bevattningssektioner. Varje sektion kopplas till en magnetventil som öppnar

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning.

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Jan 00 rev2 Barriär rulldraperi motordrivet Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Läs noggrant igenom monteringsanvisningen och följ de instruktioner som ges i denna. Scandistrip Door AB fråntar

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580

Nordline. Monteringsanvisning Garageport. Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Nordline Monteringsanvisning Garageport Lertagsgatan 7 69434 Hallsberg 019-125580 Byggmå& på din port A: ÖppningsmåC skall vara samma som angiven portbredd. Portbladen är några cm bredare. B: ÖppningsmåC

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Multifunktionstestlampa 6-24V No: K 151

Multifunktionstestlampa 6-24V No: K 151 Fördelar med multifunktionell provningslampa K 151: Omedelbar polaritets-indikering med röd /grön LED-indikering Ej om-polning eller om-klämning av kontakterna för att bestämma polaritet Driftstesta elektriska

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 1 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI STONET 6kW 907230 NARVI STONET 9kW 907232 1. PAKETET MED ELEKTRISKT BASTUAGGREGAT INNEHÅLLER: 1. Bastuaggregat med styrenhet 2. Fästplattor + fästskruvar 3. Temperaturgivare

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VOLVO S/V40

INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VOLVO S/V40 INSTALLATIONSANVISNING BC250/500 VOLVO S/V40 Original Med BC 250 Volvo S40 2.0T, 1998 2000 Fas I Volvo S40 2.0T Effekt: 160 hk Effekt: 197 hk Moment: 240 Nm Moment: 280 Nm Volvo S40 2.0T, 2001-> Fas II

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

JP JOYSTICKS PJP-008 & PJP-014

JP JOYSTICKS PJP-008 & PJP-014 BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick med inbyggda PWM-utgångar. Beroende på modell är möjligt att styra upp till 9st dubbelverkande funktioner varav 6st kan vara steglösa. Utgångarna är proportionella

Läs mer

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationshandbok Danfoss heating solutions Innehåll 1. Inledning.... 4 2. CF2 + Systemöversikt... 4 3. Funktionsöversikt.... 4 4. Montering och installationsanvisning

Läs mer

Centronic SensorControl SC861

Centronic SensorControl SC861 Centronic SensorControl SC861 sv Montage- och bruksanvisning Sol- och vindsensor Solcellsdriven Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Silverline Light Design

Silverline Light Design RGB Color Light Set Manual Silverline Light Design RGB Startset Spotlight Gratulerar till ert inköp av Silverline Light Design RGB Set. Vi hoppas ni kommer att finna mycket nöje och tillfredsställelse

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14

MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 MONTERINGSANVISNING för BoatGard 950 S BÅTLARM ALARM SYSTEM CSD AB 96-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktigt före monteringen... 2 Förberedelser... 3 Placering Styrenhet...3 Magnetkontakter...3 Anslutning

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Snabbguide i handhavande av. PGC TWD RC-Series Reciprocator Control System. Styrning av vertikalrörelse hos 2 pistolförare

Snabbguide i handhavande av. PGC TWD RC-Series Reciprocator Control System. Styrning av vertikalrörelse hos 2 pistolförare Snabbguide i handhavande av PGC TWD RC-Series Reciprocator Control System Styrning av vertikalrörelse hos 2 pistolförare Triggning av 8 färgsprutor (option) T1 T2 Copyright 2000-2006 Betraco Automation

Läs mer

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare

AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare AT3000 Kabel-, rör-, metall- och installationssökare E-nr. 421 00 50 Elma AT3000 sida 2 Förord Amprobe AT-3000 är det professionella sökverktyget för lokalisering av kablar och rör. Den robusta konstruktionen

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING 1189 INSTALLATIONSANVISNING LÅSA Revision 1 2 INSTALLATION ALLMÄNT Kombinerad läsare och lås. Används tillsammans med någon av våra centralenheter för att få ett komplett låsöppnings- och/eller larmförbikopplingssystem.

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Miniratt. Användarmanual. SVAB Hydraulik Ulvsättersgatan 2 S-694 91 HALLSBERG TEL: +46 (0) 582-152 30 FAX: +46 (0) 582-152 32

Miniratt. Användarmanual. SVAB Hydraulik Ulvsättersgatan 2 S-694 91 HALLSBERG TEL: +46 (0) 582-152 30 FAX: +46 (0) 582-152 32 Miniratt SVAB Hydraulik Ulvsättersgatan 2 S-694 91 HALLSBERG TEL: +46 (0) 582-152 30 FAX: +46 (0) 582-152 32 Användarmanual http://www.svab.se epost@svab.se 10 3.5 Invertering av ratten Följ anvisningarna

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Golfkiosk Modulo 122/222

Golfkiosk Modulo 122/222 Version: 1.0 2014-10-07: 2014 evry.com Golfkiosk Modulo 122/222 EVRY One Halmstad AB Sida 2 / 28 Innehåll 1 ÖVERSIKT 3 2 INSTALLATION 4 2.1 Rekommendation om placering, rumstemperatur, bultning och inkoppling

Läs mer

ACS ic+ Gånglägesautomatik Bruksanvisning. www.mente-marine.com

ACS ic+ Gånglägesautomatik Bruksanvisning. www.mente-marine.com ACS ic+ Gånglägesautomatik Bruksanvisning Mente Marine P.O. Box 472 FIN-65101 Vaasa, Finland Fax: +358 (0)9 43982741 Email: info@mente-marine.com www.mente-marine.com Copyright Mente Marine Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. Enfas elmotor typ: E80, E100, E150. OBS! Ägaren/användaren måste läsa och fullständigt förstå informationen som anges här.

Bruksanvisning. Enfas elmotor typ: E80, E100, E150. OBS! Ägaren/användaren måste läsa och fullständigt förstå informationen som anges här. Bruksanvisning Enfas elmotor typ: E80, E100, E150 OBS! Ägaren/användaren måste läsa och fullständigt förstå informationen som anges här. Innehåll A. Mått- och parameterskiss B. Delnamn C. Varningar D.

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

Konduktiva nivåreläer Typ: NL28..

Konduktiva nivåreläer Typ: NL28.. 008.0 SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNING Konduktiva nivåer Typ: NL8... Allmänt:. Användningsområde:. Drifttagning:. Tekniska data: 5. Funktionsbeskrivning: 6. Underhåll/service: 7. Installationsbeskrivning:

Läs mer

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda.

HOME. Elektroniskt dörrlås. Användarmanual. www.burg.biz. Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. Elektroniskt dörrlås HOME Utomordentligt säker. Utomordentligt enkel att använda. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Användarmanual BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz

Läs mer

Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12

Monteringsinstruktion WiPro all in one Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Monteringsinstruktion WiPro "all in one" Fiat Ducato 250 (Euro 5, from modell 2012) Version 05/12 Undantag från ansvar: Denna monteringsinstruktion vänder sig till professionella serviceverkstäder. Därför

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning OBS! Läs igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan installationen inleds. Installationen och användningen ska i övrigt

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Univox CTC. Hörslingesystem för receptioner och kassor. Installationsanvisning

Univox CTC. Hörslingesystem för receptioner och kassor. Installationsanvisning Univox CTC Hörslingesystem för receptioner och kassor Installationsanvisning Tack för att du har valt att köpa en Univox -produkt från Bo Edin AB. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med produkten. Vi

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

TERMOMAT 4 - bruksanvisning. Elektronisk differenstemperaturregulator för styrning av solvärmesystemets cirkulationspump.

TERMOMAT 4 - bruksanvisning. Elektronisk differenstemperaturregulator för styrning av solvärmesystemets cirkulationspump. TRMOMT 4 - bruksanvisning lektronisk differenstemperaturregulator för styrning av solvärmesystemets cirkulationspump. TRMOMT 4 lektronisk differenstemperaturregulator för styrning av solvärmesystemets

Läs mer

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING

TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING TILL ANVÄNDAREN GARAGE BB-30.5 BRUKSANVISNING Innehåll Rubrik Sid nr Säkerhet 3 Avfallshantering 3 Användarinstruktion 4 Beskrivning av garaget 4 Innan användandet 4 Normalt användande 4 Befintliga icke

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

SNABBGUIDE T 100 19 SE. Vidi. Veni. Mini MRL. Hydroware Support: 0472-45156. Hydroelite 3G-1 Snabbguide Driv och styrsystem. 2014-10-20 Utgåva: 10.

SNABBGUIDE T 100 19 SE. Vidi. Veni. Mini MRL. Hydroware Support: 0472-45156. Hydroelite 3G-1 Snabbguide Driv och styrsystem. 2014-10-20 Utgåva: 10. Hydroware Elevation Technology AB Box 66, SE-34221 ALVESTA, Sweden Hydroelite 3G-1 Driv och styrsystem INSTALLATION T 100 19 SE 2014-10-20 Utgåva: 10.1 FE/LAK Sida 1/12 SNABBGUIDE Veni Vidi MRL Mini This

Läs mer