BICT:01 BICT. sv-se. Användarinstruktion Gäller från BICT Utgåva 5. Scania CV AB 2015, Sweden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BICT:01 BICT. sv-se. Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24. Utgåva 5. Scania CV AB 2015, Sweden"

Transkript

1 BICT:01 Utgåva 5 sv-se BICT Användarinstruktion Gäller från BICT Scania CV AB 2015, Sweden

2 Introduktion 3 Om BICT 3 Inställningar 4 Översikt 5 Beskrivning av termer 6 Grafiska symboler i programmet 7 Logikschema 11 Att arbeta med BICT 12 Skapa nytt projekt 12 Arbeta med logikscheman 14 Öppna och redigera befintligt BIC-projekt 23 Lägg till/ta bort expansionsenheter 25 Felsökning av logikschema 26 Skriv BIC-program från fil till styrenhet 27 Bilaga 28 Exempel på logikschema 28 Exempel på logikschema för lastbil 29 Exempel på logikschema för buss 30 Scania CV AB (30)

3 Introduktion Introduktion Om BICT BICT står för Bodywork Interface Configuration Tool och är ett mjukvaruverktyg för funktionen konfigurering av påbyggnadsgränssnitt (BIC). Verktyget underlättar inkoppling av påbyggnader och karosser och utnyttjar de funktioner som finns i fordonets elsystem. Med hjälp av mjukvaruverktyget kan påbyggaren eller karossören bygga logik mellan informationssignaler, funktionsbegäran, funktionsobjekt och fysiska in- och utgångar. Logikprogrammeringen sker i ett BIC-projekt, som i sin tur kan innehålla flera logikscheman, för att göra logikprogrammeringen överskådlig. BIC-projektet kan sparas och återanvändas till fler fordon. BICT kan användas både med och utan uppkoppling mot fordon. Utan uppkoppling mot fordon är det möjligt att skapa nya projekt innehållande logikscheman och simulera logikscheman. BIC-projektet kan sparas för att sedan användas för att skriva BIC-program till styrenheten. När BICT är uppkopplat mot fordonet är det möjligt att skriva ett nytt BIC-program till styrenheten eller att uppdatera befintligt BIC-program i styrenheten. Det går också att felsöka BIC-programmet i styrenheten via guider i SDP3. Beroende på fordonets konfiguration kan viss funktionalitet i BICT vara otillgänglig. För att få tillgång till denna funktionalitet kan en ombyggnation göras via tjänsten Conversion. Scania CV AB (30)

4 Introduktion Inställningar Dialogrutan inställningar finns under meny Verktyg. Ändra språk i BICT Via dialogrutan Inställningar kan språk för BICT väljas. BICT måste startas om för att ändringen ska slå igenom. Dialogruta vid start av BICT Kryssa i rutan i dialogrutan Inställningar för att visa dialogrutan Välj hur BICT ska startas när BICT öppnas. Dialogrutan ger användaren valet att skapa ett nytt projekt eller att öppna ett sparat projekt. BICT Settings Language for BICT English Show dialogue box Start BICT OK Cancel Scania CV AB (30)

5 Introduktion Översikt Symboler för Nytt logikschema, Öppna projekt, Spara projekt etc. För mer information, se avsnitt Grafiska symboler i BICT. 2. Signallista med fysiska in- och utgångar. 3. Signallista med funktionsobjekt, informationsobjekt och funktionsbegäran. 4. Fritextfält för att beskriva projektet. 5. Logikschemats namn. 6. Detaljerad information om valt objekt, med länk till eventuell relaterad funktionsbeskrivning. 7. Flikar för olika funktioner. Operatorer. Sök Fritextsökning i BICT. Validera Visar om projektets logikscheman är korrekta. Bibliotek Här kan sparade logikscheman importeras. Scania CV AB (30)

6 Introduktion Beskrivning av termer BICT BIC BIC-program BIC-projekt Logikschema Signal Fysisk ingång Fysisk utgång Funktionsbegäran Informationssignal Funktionsobjekt Expansionsenhet Bodywork Interface Configuration Tool. Mjukvaruverktyg med grafiskt gränssnitt för konfigurering av påbyggnadsgränssnittet. Förkortning för användarfunktion 518, Bodywork Interface Configuration. Program som styr hur användarfunktionen Konfigurering av påbyggnadssystemet (BIC) ska konfigureras. Används för att visualisera BIC-programmet i BICT. Innehåller ett eller flera logikscheman. Del av BIC-program. Kan innehålla signaler, fysiska in- och utgångar, funktionsbegäran och funktionsobjekt. Logikschemat definierar vad som ska realiseras i användarfunktionen Konfigurering av påbyggnadsgränssnitt. BIC-program kan innehålla ett eller flera logikscheman. Samlingsbegrepp för fysisk in- och utgång, funktionsbegäran, informationssignal. Fysiskt stift på styrenheten. Fysiskt stift på styrenheten. Signal för att aktivera en funktion. Signal för att visa status på en CAN-signal från fordonets interna elsystem. Samlar alla signaler som behövs för att begära aktivering av en funktion. Funktionsobjektet används när inkopplingen av en funktion har ett beroende till fler än en signal, t.ex. kraftuttag. Styrenhet för att utöka antalet fysiska in- och utgångar i BWE-systemet. Scania CV AB (30)

7 Introduktion Grafiska symboler i programmet Nedan är en översikt över de symboler som finns i programmet. För mer information om symbolernas betydelse, se förklarande texter i BICT. Nytt logikschema. Snabbkommando, Ctrl+N. Öppna projekt. Snabbkommando, Ctrl+O. Spara projekt. Snabbkommando, Ctrl+S. Ta bort valt logikschema. Dölj alla signalers alias. Visar originalnamn för in- och utgångar istället för deras eventuella alias. Skriv BIC-program till styrenhet. Skriv ut. Välj mellan att skriva ut projektets samtliga logikscheman med anslutningslista till varje logikschema, eller anslutningslistor för hela projektet. Snabbkommando, Ctrl+P. Anpassa ritytan automatiskt. Ritytan anpassas efter objekten i ytan. Logikschemat är upplåst. Klicka en gång på hänglåset för att låsa logikschemat. Logikschemat är låst. För att utföra ändringar krävs det att logikschemat är upplåst. Klicka en gång för att låsa upp. Symbol för fysisk ingång. Hänvisar till ett fysiskt stift på styrenheten. Symbol för fysisk utgång. Hänvisar till ett fysiskt stift på styrenheten. Symbol för funktionsbegäran. Scania CV AB (30)

8 Introduktion Symbol för informationssignal. Symbol för funktionsobjekt. Funktionsobjektet samlar flera informationssignaler och funktionsbegäran. Funktionsobjektet kan även innehålla operatorer. Aktiv hög. Aktiv vid anslutning mot spänning. Aktiv låg. Aktiv vid anslutning mot jord. Analog signal. Digital signal. Ut hög. Spänning via stiftet. Ut låg. Jordning via styrenheten. Utgången kan användas som analog eller digital signal. Scania CV AB (30)

9 Introduktion Operatorer Operatorerna används för att koppla ihop signaler och funktionsobjekt. Inte. Inverterad signal. Utgående signal blir sann om ingående anslutning är falsk och tvärtom. Eller. Utgående signal blir sann om minst en av de ingående signalerna är sann. Genom att klicka på operatorn kan mellan 2 och 10 ingående anslutningar ställas in. Ingångarna läggs även till om ytterligare signaler dras till operatorn. Och. Utgående signal blir sann om samtliga ingående signaler är sanna. Genom att klicka på operatorn kan mellan 2 och 10 ingående anslutningar ställas in. Ingångarna läggs även till om ytterligare signaler dras till operatorn. Förgrening. Delar ingående signal till flera utgående signaler. Genom att klicka på operatorn kan mellan 2 och 10 utgående anslutningar ställas in. Utgångar läggs även till om ytterligare signaler dras till operatorn. Det kan finnas operatorer som inte är tillgängliga för det aktuella fordonets konfiguration. Dessa operatorer kommer inte att kunna användas. För att få tillgång till dessa operatorer kan en ombyggnation göras via tjänsten Conversion. Scania CV AB (30)

10 Introduktion Funktionsobjekt Funktionsobjektet samlar alla signaler som behövs för att använda en funktion. Klicka på den svarta triangeln på funktionsobjektet för att se vilka signaler funktionsobjektet består av. Villkoren för funktionerna ändras med hjälp av parametrar i SDP3. Exempel på funktionsobjekt: Funktionsobjekt för villkorsstyrd utsignal. Funktionsobjekt för kraftuttag. Funktionsobjekt för kraftuttag med kvittens. Scania CV AB (30)

11 Introduktion Logikschema Med hjälp av logikscheman bygger påbyggaren logiken mellan fysiska in- och utgångar, funktionsbegäran, informationssignaler och funktionsobjekt. Funktionsbegäran och fysisk utgång kan endast användas en gång per projekt. När ett nytt BIC-projekt skapas så öppnas ett nytt logikschema automatiskt. Man bör begränsa antalet funktioner per logikschema för att skapa överblick över projektet. Det underlättar mekanikerns felsökningsmöjligheter. Ett projekt kan innehålla flera logikscheman. Nedan visas ett exempel på hur ett logikschema kan se ut. För fler exempel, se Bilaga. Scania CV AB (30)

12 Att arbeta med BICT Ett BIC-projekt används för att visualisera BIC-programmet i BICT. Det kan innehålla ett eller flera logikscheman. Logikschemat i sin tur kan innehålla ett antal informationssignaler, funktionsbegäran, funktionsobjekt och fysiska in- eller utgångar. Skapa nytt projekt 1. Starta BICT. Välj att skapa ett nytt BICprojekt. Du kan här också välja att öppna ett befintligt projekt. Befintliga projekt kan också öppnas via menyval i BICT. 2. Välj fordonstyp för projektet. 3. Välj produktionsperiod för projektet. Det är viktigt att välja rätt produktionsperiod för att undvika valideringsproblem när BIC-programmet ska skrivas till styrenheten. Scania CV AB (30)

13 4. Ange BIC-projektets filnamn och välj var det ska sparas. 5. Använd fritextfältet vid Projektbeskrivning för att beskriva projektet. Om fordonet ska användas i flera länder bör beskrivningen skrivas på engelska eftersom informationen används på verkstäder vid felsökning. Scania CV AB (30)

14 Arbeta med logikscheman Skapa nytt/ta bort logikschema Lägg till ett logikschema eller ta bort valt logikschema i projektet genom att klicka på motsvarande symbol. Det går också att välja kommando i Redigera-menyn eller högerklicka på ritytan och välja kommando i menyn. För att ta bort ett logikschema från ett projekt krävs det att logikschemat är upplåst. Klicka på hänglåset för att låsa upp logikschemat. Lås och lås upp logikschema Lås och lås upp ett logikschema genom att klicka en gång på hänglåset vid logikschemats namn. Endast valt logikschema blir låst/upplåst. Scania CV AB (30)

15 Lägg till/ändra namn på logikschema Logikschemat får automatiskt samma namn som den eller de utgångar, funktionsobjekt eller funktionsbegäran som används. För att byta namn på logikschemat, tryck på knappen Ändra namn vid fältet för logikschemats namn. Om fordonet ska användas i flera länder bör beskrivningen skrivas på engelska eftersom informationen används på verkstäder vid felsökning. Lägg till beskrivning för logikschema Under fältet för logikschemats namn finns ett fritextfält för en beskrivning av syftet med logikschemat. Om fordonet ska användas i flera länder bör beskrivningen skrivas på engelska eftersom informationen används på verkstäder vid felsökning. Scania CV AB (30)

16 Lägg till objekt Lägg till önskade signaler, operatorer och eventuella funktionsobjekt genom att dubbelklicka på dem eller dra in dem till ritytan. För exempel på hur ett logikschema med olika objekt kan se ut, se Bilaga. Ta bort objekt Ta bort enstaka eller alla objekt i valt logikschema via menyval under menyn Redigera eller i menyn som tas fram genom att högerklicka på ritytan. Det går också att ta bort ett eller flera objekt genom att markera objektet/objekten och trycka på Delete-knappen. Scania CV AB (30)

17 Koppla ihop objekt Samtliga signaler, operatorer och eventuella funktionsobjekt kopplas ihop med hjälp av drag and drop. Klicka på en anslutning, håll musknappen nedtryckt och släpp knappen först när datormusen flyttats till ingående anslutning på objektet som den ska kopplas ihop med. Ta bort koppling Ta bort alla kopplingar i logikschemat via menyvalet Ta bort alla kopplingar i valt logikschema under menyn Redigera eller genom att högerklicka på ritytan. Det går också att ta bort en koppling i taget. Klicka på kopplingen och tryck på Deleteknappen. Du kan också använda menyvalet Ta bort markerade anslutningar under menyn Redigera eller högerklicka på ritytan. Scania CV AB (30)

18 Lägg till alias på fysiska in- och utgångar De fysiska in- och utgångarna har en förinställd benämning, t.ex. C259 stift 1, Hög. För att förtydliga vilken in- respektive utgång det rör sig om är det möjligt att lägga till alias, t.ex. Strömställare för att aktivera kraftuttag, EG1. Dubbelklicka eller dra in en in- eller utgång på ritytan. Högerklicka och välj Lägg till/ändra alias och skriv in önskat alias. Ta bort ett redan angivet alias genom att högerklicka och välja Ta bort alias. In- eller utgången får då tillbaka den förinställda benämningen. Det går också att lägga till, ändra eller ta bort alias genom att högerklicka på in- eller utgången direkt i signallistan. Tips! Välj ett beskrivande alias. Detta underlättar vid eventuella felsökningar. Det gör också anslutningslistan mer lättförståelig vid utskrift. Om fordonet ska användas i flera länder bör alias skrivas på engelska eftersom informationen används på verkstäder vid felsökning. Scania CV AB (30)

19 Ersätt fysisk in- och utgång För att ersätta en fysisk in- eller utgång med en annan, dra in- eller utgången från signallistan till vänster och håll den över den gamla ineller utgången. Kontrollera att den in- eller utgång som ska ersättas får en grön ram och släpp sedan den nya in- eller utgången på den gamla. Om in- eller utgången används i flera logikscheman kommer den att ersättas även där. En dialogruta visar en lista över de logikscheman där in- eller utgången ingår. Navigera till ett logikschema genom att klicka på logikschemats namn i listan. Eventuellt alias för den ersatta in- eller utgången kommer att flyttas till den nya. När in- eller utgången har ersatts är det inte möjligt att ångra. Scania CV AB (30)

20 Spara valt logikschema Spara ett logikschema för att återanvända i flera projekt via menyvalet Spara valt logikschema i valfritt bibliotek under menyn Verktyg. En dialogruta visas, där valfritt bibliotek att spara logikschemat i kan väljas. Filen för det sparade logikschemat kan ges ett annat namn än logikschemats namn i BICT. Scania CV AB (30)

21 Simulera logikschema Starta simulering av logikschema via menyvalet Simulera valt logikschema under menyn Verktyg. Observera att analoga signaler inte går att simulera. Simuleringen kan utföras på 2 sätt: 2. Ange ett värde (1, 0 eller?) i rullgardinslistan för önskade signaler. Tryck på playknappen för att räkna fram möjliga scenarier utifrån de förutsättningar som angetts. Tips! För att se alla scenarion som innebär aktivering: välj ett värde på utsignalen som innebär aktivering och sätt insignalerna/informationssignalerna till?. 1. Tryck på insignaler eller informationssignaler för att simulera om signalen/signalerna aktiveras. Scania CV AB (30)

22 Navigera mellan logikscheman Det finns 2 sätt att navigera mellan olika logikscheman. 1. Navigera mellan olika logikscheman i ett projekt genom att använda rullgardinslistan. 2. Navigera mellan olika logikscheman genom att högerklicka på en signal som används i flera logikscheman och välja Används i logikscheman. Scania CV AB (30)

23 Öppna och redigera befintligt BIC-projekt Det är möjligt att öppna ett befintligt BIC--projekt och lägga till och ta bort logikscheman eller importera befintliga projekt och logikscheman. Välj menyvalet Öppna projekt under menyn Arkiv eller klicka på ikonen för Öppna projekt. För att redigera ett sedan tidigare skapat logikschema krävs det att logikschemat är upplåst. Lås upp genom att klicka på hänglåset som finns bredvid logikschemats namn. Scania CV AB (30)

24 Importera logikschema Importera ett logikschema genom att dubbelklicka på det under fliken Bibliotek. I fliken bibliotek går det att navigera mellan olika bibliotek. Det går också att importera ett logikschema via menyvalet Importera ett logikschema under menyn Verktyg. För att ett logikschema ska kunna importeras till ett projekt måste det vara kompatibelt med projektets fordonstyp. Logikschemat måste också finnas sparat i ett bibliotek. Om ett importerat logikschema innehåller en fysisk in- eller utgång som inte finns med i projektet kommer in- eller utgången att ersättas av en platshållare. Platshållaren måste sedan ersättas av en in- eller utgång som finns med i projektet. Importera projekt Importera alla logikscheman från ett projekt till det som är öppet i BICT via menyvalet Importera projekt under menyn Arkiv. Scania CV AB (30)

25 Lägg till/ta bort expansionsenheter Expansionsenheten används för att öka antalet tillgängliga in- och utgångar för BWE-systemet. För att lägga till expansionsenheter till projektet, välj Lägg till/ta bort expansionsenheter under meny Redigera. Välj önskat expansionsenhetsutförande för respektive expansionsenhet och tryck på OK. En ny expansionsenhet mappas upp mot projektet och blir synlig i signallistan. Programmeringen av expansionsenheten fungerar på samma sätt som programmeringen av BCI-styrenheten. För bussar finns en busspecifik expansionsenhet. Den busspecifika expansionsenheten har något färre tillgängliga fysiska in- och utgångar jämfört med de generiska expansionsenheterna. Övriga expansionsenheter är generiska och kan användas både för buss och lastbil. Det kan finnas expansionsenhetsutföranden som inte är tillgängliga för det aktuella fordonets konfiguration. Dessa utföranden kommer inte att kunna väljas. För att få tillgång till dessa utföranden kan en ombyggnation göras via tjänsten Conversion. Scania CV AB (30)

26 Felsökning av logikschema För att kunna felsöka valt logikschema krävs det att SDP3 är uppkopplat mot fordonet. Kommunikation upprättas automatiskt mellan SDP3 och BICT när BICT startas från SDP3. BICT startas via olika guider i SDP3. Guider för felsökning finns under fliken Kontroll. Guider för editering och byte av BIC-program finns under fliken Kalibrering. Scania CV AB (30)

27 Skriv BIC-program från fil till styrenhet För att kunna skriva BIC-program från fil till styrenheten krävs det att BICT är uppkopplat mot fordonet via SDP3. Gör detta genom att starta BICT från SDP3 efter uppkoppling. För att BIC-programmet ska kunna skrivas från fil till styrenheten måste projektet vara validerat. Kontrollera att alla logikscheman är korrekta under fliken Validera. Om det finns fel i något logikschema syns det i fliken Validering. Genom att klicka på fel-länken navigerar BICT till det objekt och logikschema som innehåller felet. Operators Search Validate Library ActivateWorkLight C259 pin 3, High The object has open connections. AND The object has open connections. Lagring av BIC-program Genom programmering av styrenheten skickas BIC-programmet även till Scania. Andra användare med rätt behörighet och tillgång till fordonets chassinummer kommer att kunna ta del av informationen. Om internetuppkoppling saknas kommer BICprogrammet att sparas lokalt. När internet-uppkoppling åter finns skickas informationen till Scania. Scania CV AB (30)

28 Bilaga Bilaga Exempel på logikschema Exemplet visar hur brytkontakterna 1 och 2 kan kopplas in på C259-1 och C259-2 för att styra utgången C259-11, samt skicka ett meddelande till ICL. I exemplet ska fordonet ha växellådan i neutralläge och fordonets hastighet ska vara under 5 km/h. För detta används informationssignalerna Växellåda i neutralläge och Fordonshastighet över 5 km/h. För att få ett villkor med fordonshastighet under 5 km/h används informationssignalen Fordonshastighet över 5 km/h tillsammans med operatorn Inte. Operatorn inverterar informationssignalen så att tolkningen av signalen Fordonshastighet över 5 km/h blir sann om ingående anslutning är falsk. När samtliga villkor till operatorn Och är uppfyllda kommer en signal att aktivera utgången på C samtidigt som ett meddelande visas i ICL. Scania CV AB (30)

29 Bilaga Exempel på logikschema för lastbil Exemplet visar ett logikschema för att aktivera kraftuttag EG1. När kraftuttaget är inkopplat kommer motorvarvtalsstyrningen att aktiveras och aktivering av Driver information request 1 skickas till kombinationsinstrumentet. I exemplet används digitala ingångar C259-1, Hög och C259-2, Låg. Dessa har fått nya alias. Ingångarna har kopplats ihop med ett funktionsobjekt för kraftuttag, EG1 med kvittens. Till det har utsignalen C kopplats och även den fått ett nytt alias. Signalen för att kraftuttaget är inkopplat kopplas mot kombinationsinstrumentet och motorvarvtalsstyrning. Scania CV AB (30)

30 Bilaga Exempel på logikschema för buss Exemplet visar ett logikschema över funktionerna indikering om öppen lucka och förhindra motorstart med nyckel om motorrumsluckan är öppen. I exemplet används 3 ingångar: en för givaren till motorrumsluckan, en för givaren till höger sidolucka och en för givaren till vänster sidolucka. När ingången för motorrumsluckan ger signalen öppen (= aktiv hög) kommer motorstart med nyckel att förhindras. Samtidigt visas ett meddelande om öppen lucka i ICL. När ingången för höger respektive vänster sidolucka ger signalen öppen (= aktiv hög) visas ett meddelande om öppen lucka i ICL. Scania CV AB (30)

Växlande blinkning med helljus. Funktion. Beteende

Växlande blinkning med helljus. Funktion. Beteende Funktion Funktion Fordonet blinkar omväxlande med höger och vänster helljus. Fjärrljusen kan inkluderas i blinkningen. Beteende Funktionen kan konfigureras på följande sätt: Blinkning oavsett fordonshastighet.

Läs mer

Påbyggnadsinformation i kombinationsinstrumentet

Påbyggnadsinformation i kombinationsinstrumentet Kombinationsinstrumentet är förberett med möjligheten att koppla in och parametersätta olika typer av funktionsindikeringar, för att anpassa fordonets förarmiljö rätt till dess användningsområde. sindikeringarna

Läs mer

Aktivering av ED-kraftuttag. Funktion

Aktivering av ED-kraftuttag. Funktion Funktion Aktivering av ED-kraftuttag Funktionen är avsedd att användas för att aktivera kraftuttaget från förarplatsen och från utsidan av hytten. Kraftuttaget styrs av BCI-styrenheten. ED-kraftuttag är

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag via BWS Allmänt om funktionen Allmänt om funktionen Drivaxelfrånskiljande kraftuttag används framför allt när mycket stora effektuttag krävs. Fördelen är att drivaxlarna då är frånkopplade och all kraft kan användas

Läs mer

Parametrar Sikt och synlighet

Parametrar Sikt och synlighet Inledning Inledning Det här dokumentet beskriver parametrar som är kopplade mot sikt och synlighet. Endast parametrar som bedöms användbara för påbyggare är listade. Vilka parametrar och inställningar

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Konstant motorvarvtalsbegränsare

Konstant motorvarvtalsbegränsare Bakgrund Bakgrund Det finns 3 alternativ för hur funktionen för konstant motorvarvtalsbegränsare kan aktiveras. När fordonet är utrustat med BCI-funktionalitet (Bodywork Communication Interface): Med hjälp

Läs mer

KeyControl Utskrifter och historik

KeyControl Utskrifter och historik 4 Utskrifter och historik 4.1 Utskrifter Det har stor betydelse var i programmet man står när man gör sina utskrifter. En markerad nyckel eller person kommer att visas i utskriftsmenyn och då finns det

Läs mer

IHC Win Programmering

IHC Win Programmering IHC Win Programmering Läs noggrant igenom texterna och utför programmerings exemplen enligt de gråtonade rutorna. INSTALLATION Skärmbilden är indelad i två fönster, "Installation" till vänster och "Funktioner"

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16 Version 7.1 2013-10-16 BOOK-IT OFFLINE Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Glimmervägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Inloggning...

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

C489 Förbindningsdon för standardfunktioner C489. C489 är ett 21-poligt förbindningsdon som ger tillgång till allmänna funktioner i fordonet.

C489 Förbindningsdon för standardfunktioner C489. C489 är ett 21-poligt förbindningsdon som ger tillgång till allmänna funktioner i fordonet. är ett 21-poligt förbindningsdon som ger tillgång till allmänna funktioner i fordonet. Förbindningsdonet är brunt och sitter på den inre delen av påbyggnadskonsolen. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Välkommen till QuickQuest 2.0!

Välkommen till QuickQuest 2.0! Välkommen till QuickQuest 2.0! QuickQuest har uppdaterats med flera efterfrågade funktioner och med ett bredare användargränssnitt. Vi hoppas att du kommer finna det ännu enklare att skapa enkätundersökningar

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

3.3. Programmeringsguide. Innehåll. Mars 2014. Den här guiden ger dig en detaljerad introduktion till hörapparatanpassning med Phonak Target

3.3. Programmeringsguide. Innehåll. Mars 2014. Den här guiden ger dig en detaljerad introduktion till hörapparatanpassning med Phonak Target Mars 2014 3.3 Programmeringsguide Den här guiden ger dig en detaljerad introduktion till hörapparatanpassning med Phonak Target Du hittar också [Nyheter] på startskärmen i Phonak Target. Innehåll Innehåll...

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Projektarbete 2: Interaktiv prototyp

Projektarbete 2: Interaktiv prototyp Projektarbete 2: Interaktiv prototyp Jonatan Hilmarch (Grupp 13) 880427-5595 hilmarch@skip.chalmers.se Kurs: Människa-Datorinteraktion TIG061 HT 2010 Projekt 1 - en tillbakablick Enligt projektets systemdefinition

Läs mer

Handbok Dumpa skärmen

Handbok Dumpa skärmen Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Granskare: Lauri Watts Utvecklare: Richard J Moore Utvecklare: Matthias Ettrich Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda Dumpa

Läs mer

KeyControl Efterbeställning av nycklar och cylindrar

KeyControl Efterbeställning av nycklar och cylindrar 2 Efterbeställning av nycklar och cylindrar 2.1 Efterbeställning av nycklar Efterbeställning gör man när en redan befintlig nyckelstämpling ska utökas vad avser antalet kopior. Om en nyckelstämpling ska

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

MANUAL. Version 2. förklaringar & funktioner. version 2.0.3

MANUAL. Version 2. förklaringar & funktioner. version 2.0.3 MANUAL förklaringar & funktioner Version 2 version 2.0.3 sid 2 Innehåll Logga in i idha-online...................................................... pkt 1 sid 3 Profilinställningar.........................................................

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Användarfall......................................... 6 1.1.1 Anpassa en användares meny...........................

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet.

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet. Vad är nytt i Easy Planning 6.23 Många förbättringar har gjorts i denna release. Schemabilden har fått ett nytt utseende, formuläret för nya aktiviteter har nya funktioner samt ett flertal nya funktioner

Läs mer

Att visa flera filmer i samma film

Att visa flera filmer i samma film Att visa flera filmer i samma film Att visa flera olika scener eller klippbilder i samma ruta kan ibland vara användbart, man kanske vill visa olika personer samtidig i en parallell berättelse eller förstärka

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas För att komma åt en applikation i QlikView (hädanefter QV) krävs QV-pluginlicens samt behörighet till applikationen. Beställning av både licens och behörighet

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0 Sidan 1 av 7 Innehåll Photoshop Elements ver 6.0... 2 Startfönster... 3 Öppna flera bilder samtidigt... 4 Öppna en egen gruppbild... 5 Gör en delförstoring (porträttbild) av varje person... 5 Spara...

Läs mer

SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI

SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI SpeechMike Programvaruhandbok 2 COPYRIGHT 1997-2002 Philips Speech Processing. Med ensamrätt. Kopiering, helt eller delvis, är förbjudet utan skriftlig tillåtelse

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0 Quick start manual Smart-House 2015-11-04 Rev 2.0 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 6

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

3.2. Den här guiden ger dig en detaljerad introduktion till hörapparatanpassning med Phonak Target

3.2. Den här guiden ger dig en detaljerad introduktion till hörapparatanpassning med Phonak Target Oktober 2013 3.2 Programmeringsguide Den här guiden ger dig en detaljerad introduktion till hörapparatanpassning med Phonak Target Du hittar också [Nyheter] på startskärmen i Phonak Target. Innehåll Innehåll...1

Läs mer

Aktivering av EK-kraftuttag via BWS. Allmän information. Skyddsvillkor. Fasta skyddsvillkor. Valbara skyddsvillkor

Aktivering av EK-kraftuttag via BWS. Allmän information. Skyddsvillkor. Fasta skyddsvillkor. Valbara skyddsvillkor Allmän information Allmän information Funktionen Aktivering av EK-kraftuttag är avsedd för att aktivera det svänghjulsdrivna kraftuttaget från förarplats och/eller från utsidan av hytten, och då lämpligen

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

KeyControl Lägga upp ett nytt låssystem och låsschema

KeyControl Lägga upp ett nytt låssystem och låsschema 9 Lägga upp ett nytt låssystem och låsschema Normalt läggs ett nytt låssystem upp genom import från låssmeden eller fabrikant, se 8.1 Importera låssystem. Det går även att lägga upp ett låssystem direkt

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 1(5) Fastighetsavdelning 2007-04-03 Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 Nedan följer en mer detaljerad förteckning över de nyheter och förändringar som genomförts i den nya releasen av advantum.

Läs mer

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag. Funktion

Aktivering av drivaxelfrånskiljande kraftuttag. Funktion Funktion Funktion Funktionen är avsedd att användas för att aktivera kraftuttaget från förarplatsen och från utsidan av hytten. Kraftuttaget styrs av BCI-styrenheten. För att styrningen av kraftuttaget

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Addera ett nytt Arranger Track. Skapa Arranger Events

Addera ett nytt Arranger Track. Skapa Arranger Events Datorstudion med Cubase Johan Axelsson 69 Arrangera med Arranger Track Det finns ett annat sätt att arrangera dina projekt, alltså att lägga upp ordningen och längden på intron, verser, refränger, stick

Läs mer

Konfigurera Xenta från Point

Konfigurera Xenta från Point Konfigurera Xenta från Point Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Point med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska

Manager. Doro Experience. för Doro PhoneEasy 740. Svenska Doro Experience för Doro PhoneEasy 740 Svenska Manager Introduktion Använd Doro Experience Manager för att installera och hantera appar på en Doro Experience -enhet genom att använda en webbläsare var

Läs mer

Handbok Artikulate. Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Artikulate. Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Översättare: Stefan Asserhäll Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Inlärningsmetodiken.................................... 5 1.2 De första stegen i Artikulate................................

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! PLC Backup Tool. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! PLC Backup Tool 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/19 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Manual till Lathunden. En programvara från Genetica

Manual till Lathunden. En programvara från Genetica Manual till Lathunden En programvara från Genetica Innehållsförteckning 1 Lathunden SQL... 4 2 Starta programmet... 4 3 Grundstruktur... 5 4 Tablå... 5 4.1 Vänsta sidan av Tablån - Databasen... 5 4.2 Mitten

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Innehållsförteckning: 1 FÖRBEREDELSER INFÖR TURNERINGSSTART... 2 1.1 HUR SKA RESULTATREGISTRERING SKE?... 2 1.2 SKA RULLANDE RESULTATSKÄRMAR ANVÄNDAS?...

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 16 november 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Fiery Driver Configurator...5

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer