KAMP Företagsutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAMP Företagsutveckling"

Transkript

1 KAMP Företagsutveckling

2 Innehållsförteckning 2 Offertförfrågan 3 Projektdefinition Projekt SBID 5 Offert 15 Avtal 17 Individplan för projektmedarbetare 18 Projekt SBID 18 Individkontrakt för projektmedarbetare 19 Projekt SBID 19 Projektdagbok Projekt SBID 20 Projektrapport Protokoll fört vid styrgruppsmöte för 22 Projekt SBID 22 Leverans gällande Projekt SBID 24 Acceptans av Projekt SBIDs genomförande 25 Godkännande av Projekt SBID, dvs Datoriseringen av Svensk Byggplåt ABs interna verksamhet 26 Slutrapport Projekt SBID 27 Utvärderingsrapport Projekt SBID 30

3 3 Offertförfrågan Bakgrund Svensk Byggplåt AB har planer på att datorisera sin interna verksamhet i vad avser det administrativa arbetet. För att kunna göra detta måste vi ha hjälp utifrån- Det är därför vi har skickat denna offertförfrågan till bland andra er. Behov Vi ska alla kunna göra allt vad gäller det administrativa arbetet. Då menar vi bland annat att skriva brev, känna till de interna rutinerna och rycka in för varandra när någon är borta. Förstudie Vi har låtit ett konsultföretag, Knutssons Konsultgrupp AB, genomföra en förstudie för att kartlägga vad vi egentligen behöver och de har kommit fram till följande: Ordbehandling ska alla kunna Använda kalkylprogrammering skall några kunna Några behöver arbeta med desktop publishing Ekonomipersonalen ska arbeta med något ekonomisystem Alla bör ha sin egen dator Någon typ av nätverk för datorerna ska användas Nödvändigt antal skrivare skall installeras Något informationsutbytessystem bör användas Dessa krav finns sammanställda i dokumentet Kravspecifikation för Projekt SBID, som också biläggs denna offertförfrågan. Tidsplan Vi vill ha er offert senast för att kunna välja leverantör före semestern. Vårt mål är att arbetet ska starta direkt efter semesteruppehållet.

4 4 Frågor Vi kommer att samla representanter för de företag, som vi skickar ut denna offertförfrågan till, för en informationsträff den 16 maj 2001 klockan i vår konferenslokal. Vid detta tillfälle kommer ni då att få möjlighet att ställa frågor till oss (och förhoppningsvis också få svar). Har ni frågor både före och efter kan ni vända er till vår informationschef, Karl-Einar Fredrikson. Vi skall försöka hjälpa er så mycket vi kan. Det ligger ju också i vårt intresse att offerterna blir så klara och tydliga som möjligt. Med vänliga hälsningar Anna-Greta Wilhelmsson VD Svensk Byggplåt AB

5 5 Projektdefinition Projekt SBID Bakgrund Företaget Svensk Byggplåt har beslutat sig för att datorisera sin interna verksamhet, Projekt SBID (Svensk Byggplåts Interna Datorisering). Företaget har anlitat en extern konsult från Knutssons Konsultgrupp som har utrett behoven. Detta har mynnat ut i en kravspecifikation. Denna kravspecifikation ligger som grund för den offertförfrågan som Svensk Byggplåt sammanställt. Trygg Datorisering AB har via en av säljarna fått kontakt med Svensk Byggplåt AB och kommer att vara en av fyra leverantörer som lämnar offert. Svensk Byggplåt AB har, på rekommendation av Knutssons Konsultgrupp AB, bestämt sig för att inte anlita (och inte heller ta in offert från) småföretag i detta fall företag med en omsättning mindre än 100 miljoner svenska kronor. Anledningen härtill är att Svensk Byggplåt AB inte vill riskera att leverantörsföretaget skall försvinna, vilket upplevs som ganska vanligt i IT-branschen. Svensk Byggplåt AB har ingen tradition med datorstöd. Den egna produktionen av byggplåt är däremot datoriserad, men ingen av de anställda på den administrativa sidan har arbetat med datorer tidigare. Svensk Byggplåt AB vill datorisera hela sitt interna arbete. Detta inkluderar ordbehandling, kalkylprogrammering, desktop publishing, order-lager-fakturering och ekonomisystem. Huvudkontoret har 250 anställda, uppdelat på fyra enheter. Under VD och staber (personal och ekonomi) finns Produktionsenheten, Försäljningsenheten, Utbildningsenheten samt Logistikenheten. Vidare finns 15 lokalkontor med sammanlagt 150 anställda. Respektive lokalkontor har en Försäljningsenhet, Utbildningsenhet samt en lokalkontorsledning. En grov sammanställning visar att ungefär: (huvudkontoret resp lokalkontoren) anställda skall använda ordbehandling anställda skall använda kalkylprogrammering 10 anställda ska använda desktop publishing anställda skall använda order-lager-faktureringssystemet 10 anställda skall använda sig av ekonomipaketet skall sköta om nätverken. För att utnyttja investeringarna optimalt kommer Svensk Byggplåt AB att koppla ihop alla datorer i lokala nätverk (ett eller flera).

6 6 Idé Svensk Byggplåt AB bör, för huvudkontorets räkning, använda sig av fyra Novell Netware nätverk ett per våningsplan i huset. Alla anställda skall få sin egen PC Alla skall ha Dell Pentium III med 1 GB internminne samt 24GB hårddisk. Alla skall använda sig av Windows 2000 och Microsoft Office Professional (med bland annat ordbehandling, kalkylprogrammering och mailfunktion). Dessutom skall alla ha faxprogrammet Super Fax Delta 3B. De 10 som skall arbeta med desktop publishing skall använda sig av Adobe Publishing Collection. Som order-lager-faktureringsprogram skall Scala användas. För ekonomiarbetet skall Hogias ekonomipaket användas. Alla skall dessutom arbeta med Lotus Notes företrädesvis för Försäljningsenheten, i deras kontakt med lokalkontoren, samt Logistikenheten. På respektive lokalkontor skall alla datorer kopplas samman i Novell Netware. För varje våningsplan på huvudkontoret skall åtta laserskrivare av modell HP Laser Jet 2200D installeras. På respektive lokalkontor skall två skrivare av ovannämnda modell installeras. Mål Svensk Byggplåts mål (affärsmässiga eller övergripande) Målet med hela installationen och datoriseringen är att Svensk Byggplåt AB ska kunna effektivisera sina interna rutiner så mycket att företaget inte behöver anställa fler personer för administrativa sysslor. Detta skulle annars vara fallet. Om inte datoriseringen genomförs räknar företaget att behöva anställa minst två personer till per lokalkontor samt åtta personer till på huvudkontoret inom de närmaste två åren. Detta blir sammanräknat minst 38 personer. Förutom att Svensk Byggplåt AB inte behöver anställa fler, kommer arbetsrutinerna att bli intressantare, eftersom företaget räknar med att alla skall kunna göra allt inom de administrativa delarna. Företaget räknar också med att försäljningsenheten skall kunna bli effektivare och därmed möta eventuella problem (lågkonjunktur och konkurrenter) på ett marknadsaggressivt sätt. Målet för företaget är att allt skall vara igång 1 januari Projektets mål Projektets mål är att leverera en total installation (hårdvara, mjukvara, nätverk, dokumentation och utbildning) inom hela Svensk Byggplåt AB (huvudkontor plus alla lokalkontor). Installationen av hårdvara, mjukvara och nätverk skall vara genomförd senast 15 november 2001 för att utbildning skall kunna genomföras före december månads utgång. All dokumentation skall vara överlämnad

7 7 Bemanningsplan Som projektledare kommer Sven-Erik Lundegård, Trygg Datorisering AB, att fungera. Biträdande projektledare kommer Eva Ullerstig, Trygg Datorisering AB, att vara. Trygg Datorisering AB kommer att behöva ställa upp med tolv personer från tekniksidan, mer eller mindre på heltid. Från försäljningssidan kommer två personer att vara inblandade. Svensk Byggplåt AB kommer att tillhandahålla tre personer som på heltid kommer att delta i projektet. Dessutom kommer Ulla-Karin Nilsson, Svensk Byggplåt AB, att fungera som ordförande i styrgruppen. Riskanalys Riskanalysen i förberedande fas för Projekt SBID bifogas denna projektdefinition. Återkommande riskanalyser skall genomföras 23 september 2001 och 25 november I båda fallen leder projektledaren arbetet och Rolf Johnsson-modellen skall användas. Resultatet av dessa riskanalyser skall presenteras på närmast följande styrgruppsmöten. Uppföljning Uppföljning av fastställda planer påbörjas första veckan. Projektledaren / delprojektledarna använder Individkontrakt gentemot respektive projektmedarbetare. Dessa individkontrakt skall sedan följas upp minst en gång i månaden.

8 8 Kalkyl Hårdvara 400 Dell Pentium IV, 1 GB, 24 GB, 17 tums färgskärm á : :- 62 Laseskrivare HP LaserJet 2200D á 6895: :- 19 nätverk Novell Netware, kablar och programvara á : :- 19 nätverksservrar Compaq Proliant ML530 á : :- Mjukvara 19 nätverkslicenser för Microsoft Office Professional á : :- 400 användarlicenser för Lotus Notes á 5 200: :- 10 licenser för Adobe Publishing Collection á : :- 45 licenser för Hogia Ekonomipaket á : :- Tjänster Projektledare 17 veckor á : :- Biträdande projektledare 17 veckor á : :- Trygg Datorisering AB, teknik 17 veckor för 12 personer á : :- Trygg Datorisering AB, försäljning 17 veckor för 2 personer á : :- Utbildning 40 grupper á 10 personer Startpaket (PC från grunden, Windows, Word, Mail) 5 dagar á 5 000: :- 6 grupper á 9-10 personer Excel 2 dagar á 5 000: :- 1 grupp á 10 personer Adobe Publishing Collection - 5 dagar á 8 000: :- 2 grupper á 10 personer Nätverkshantering dagar á 7 500: :- 8 grupper á 8 10 personer i Scala OLF 4 dagar á 5 000: :- 1 grupp á 10 personer i Hogia ekonomisystem 10 dagar á 6 000: :- 2 grupper á 10 personer Projektarbete 4 dagar á 8 500: :- Alla priser exklusive moms Summa summarum :-

9 9 Projektorganisation Styrgrupp Ulla-Karin Nilsson Lennart Frenndahl Lena-Marie Gren Bengt Swahnström Sven-Erik Lundegård Kvalitetssäkring Projektledare Sven-Erik Lundegård Lars Olofsson Claes Svedberg Katarina Johansson Sven Malm Delprojekt Installation Delprojekt Implementation Delprojekt Test Delprojekt Utbildning Lars-Olof Åhs, DPL Kurt Strid, DPL Eva Ullerstig, DPL Gerd Lovén, DPL Ewa Löfgren Lena Swahn Gertrud Trude Greta Slovén Rebecca Berg Kristina Omgren Gunilla Blomberg Lotta Bladh Jan Wrede Laban Gren Sören Andersson Erik von Spar Ture Svensson

10 Tidsplan 10 Installationsprojektet skall vara slutfört senast den 15 november Detta för att säkerställa att utbildningen av personalen ska vara slutförd före juluppehållet. Avtalet måste vara klart senast 20 juni 2001, för att möjliggöra projektets start direkt efter semesteruppehållet. Se bifogad Tidsplan. Ansvarsfördelning Trygg Datorisering AB ansvarar för att all nödvändig utrustning, all hårdvara samt all mjukvara kommer att finnas tillgänglig enligt uppgjorda planer. Trygg Datorisering AB ansvarar för att kompetens för genomförandet av projektet finns tillgänglig. Svensk Byggplåt AB ansvarar för att samtliga rum kommer att finnas tillgängliga enligt upprättade installationsplaner. Svensk Byggplåt AB ansvarar för att nödvändig personal finns tillgänglig under hela projektet samt att deras normala ansvar i linjeorganisationen övertas av andra. Kvalitetssäkring Som kvalitetssäkrare i vad avser projektet (arbetsformen) fungerar Lars Olofsson och Claes Svedberg, båda från Trygg Datorisering AB. Som kvalitetssäkrare av produkten (installationen) fungerar Katarina Johansson, Trygg Datorisering AB. Som kvalitetssäkrare i vad avser utbildning fungerar Sven Malm, Svensk Byggplåt AB. Metodik Projektarbetet kommer att bedrivas enligt Trygg Datorisering ABs projektmodell. I uppdraget ligger att utbilda all i projektet ingående personal från Svensk Byggplåt AB i Trygg Datorisering ABs projektmodell samt att informera ledningen för Svensk Byggplåt AB hur projektet kommer att bedrivas. Teknisk miljö Hela installationen bygger på Novell Netware. Övrig hårdvara kommer att levereras från Dell, HP och Compaq. Avgränsningar I projektet ingår inte att garantera att alla skall kunna allt inom Svensk Byggplåt ABs administration (vilket var ett av Svensk Byggplåt ABs övergripande mål med projektet).

11 11 Utbildning Trygg Datorisering AB ansvarar för att all i projektet ingående personal får en introduktionsutbildning i Att arbeta i projekt, 3 dagar, - undantagna blir de som redan genomgått denna utbildning. Vidare ansvarar Trygg Datorisering AB för att ledningen för Svensk Byggplåt AB kommer att få en endagars genomgång i projektarbete. För deltagare i delprojekt Test, kommer en tvådagars utbildning att genomföras i Att planera och genomföra test. Ansvar - Trygg Datorisering AB. Dokumenthantering Dokument rörande projektet (arbetsformen) kommer att finnas tillgängliga under mappen \\SBID\Projektet på HKserver1 hos Trygg Datorisering AB. Dokument rörande produkten (installationen) kommer att finnas tillgängliga under mappen \\SBID\Produkten på HKserver1 hos Trygg Datorisering AB. All dokumentation ska skrivas i Microsoft WORD2000 enligt de mallar som finns upplagda. Informationsspridning All projektinformation kommer att finnas tillgänglig på projektets hemsida - ansvarig: biträdande projektledaren. Varje fredag klockan kommer projektmöte att hållas där information om projektet kommer att meddelas ansvarig: projektledaren. Skriftliga projektrapporter kommer att lämnas varannan fredag i samband med projektmöte ansvarig: projektledaren. Styrgruppsprotokoll kommer att finnas tillgängliga senast dagen efter respektive styrgruppsmöte Ändringshantering Eventuella förändringar i förhållande till överenskomna avtal skall i varje enskilt fall diskuteras med projektledaren som då har att ta ställning till hur önskade förändringar påverkar projektet (både vad avser tid, kostnad och projektets slutdatum). Beslut om förändringarna tas av styrgruppen. Ett tilläggsavtal skall upprättas för varje beslutad förändring. Dokumentet Ändringshantering Projekt SBID skall användas.

12 12 Leverans Produkten (installationen) anses levererad när: All hårdvara finns fysiskt på plats All kommunikation är säkerställd All mjukvara finns installerad All produktdokumentation är överlämnad All utbildning genomförd samt att dokumentet Leverans gällande Projekt SBID undertecknas av från Svensk Byggplåt AB utsedd representant. Specifikation av ovanstående se kalkylen. Acceptans Efter leveransen skall Svensk Byggplåt AB testa installationen i verkliga livet. Under tre (3) månader, direkt efter leveransen, skall Trygg Datorisering AB kostnadsfritt åtgärda de problem som eventuellt uppstår. Problemen skall klart och tydligt kunna hänföras till projektet. Efter denna acceptansperiod skall dokument Acceptans av Projekt SBID undertecknas av respektive representant från Svensk Byggplåt AB och Trygg Datorisering AB. Detta dokuments undertecknande innebär att båda parter är överens om att leveransen uppfyller alla ställda krav (enligt kravspecifikation och eventuella tilläggsavtal). Godkännande Efter acceptansen skall Svensk Byggplåt AB godkänna produkten (installationen) genom att utsedd representant från företaget skall underteckna dokument Godkännande av Projekt SBID. Godkännandet innebär att produkten (installationen) överensstämmer med avtal samt uppfyller samtliga ställda villkor (enligt kravspecifikation och eventuella tilläggsavtal) samt att all utbildning är genomförd. Projektavslut Närmast följande helg (fredag söndag) efter leveransen kommer hela projektgruppen och alla i projektet inblandade att genomföra en avslutsresa. Resan skall ha både en professionellt avslutande del och en social del. Projektledaren ansvarar för att avslutsresan planeras och genomförs på ett lika professionellt sätt som hela Projekt SBID. Utvärdering Veckan efter avslutsresan samlar projektledaren samtliga anställda från Trygg Datorisering AB för en genomgång och utvärdering av hela projektet. Därefter samlar projektledaren representanter från Svensk Byggplåt AB för en presentation av Trygg Datorisering ABs utvärdering samt en genomgång där även synpunkter från Svensk Byggplåt AB gås igenom. Dessa utvärderingsmöten ska mynna ut i en rapport Utvärderingsrapport för Projekt SBID som skall spridas inom såväl Svensk Byggplåt AB som Trygg Datorisering AB.

13 13 Bilaga 1 Riskanalys Projekt SBID 1) Risklistan 1) Omogen beställare 2) Negativa medarbetare 3) Önskad effektivitetseffekt uppnås ej 4) Compaq får leveranssvårigheter 5) Ökade priser från Compaq 6) Novell Netware fungerar inte i svensk Byggplåts fysiska miljö 7) Utbildningen kommer inte att hinna genomföras på alla orter 8) Personalen från Svensk Byggplåt kan inte avsätta tillräcklig tid för projektet 9) Trygg Datoriserings personal kan inte avsätta tillräcklig tid för projektet 10) Använda nyckeltal för kalkylen håller ej 11) Oerfaren styrgrupp 12) Styrgruppen är ej beslutsmässig 13) Projektledaren får andra arbetsuppgifter 14) Delprojekt Installation består av för få medarbetare 15) Delprojektledare Test försvinner 16) Utbildningsledare för Test-utbildningen saknas 17) Avgränsningarna ej tillräckligt tydliga 18) Dokumentansvarig ej tillräckligt erfaren 19) Dokumentationen uppfyller inte ställda krav på tydlighet 20) Informationsspridningen fungerar inte 21) Ändringshanteringen kommer ej att följa fastställd rutin 22) Avslutsresan godkänns ej av beställaren 23) Trygg Datoriserings personal ej tillgänglig för utvärdering

14 14 Som ett resultat av riskanalysen kommer ett antal justeringar att göras: Trygg Datorisering AB kommer att bjuda in Svensk Byggplåt AB för att informera om vikten av en erfaren och beslutsmässig styrgrupp samt förtydliga rollen som beställare Trygg Datorisering kompletterar projektgruppen med en dokumentansvarig från Dokumentproffsen AB Trygg Datorisering AB kommer att informera ledningen för Svensk Byggplåt AB om vikten av rutiner för resursbokning i projekt samt att lägga till resurskravet som en egen punkt i avtalet Trygg Datorisering AB kommer att teckna ett specialavtal med Compaq för att minimera risken av leveransproblem samt köpa in utrustningen två veckor tidigare än tidigare planerat. Kostnaden för detta kommer att läggas in i projektbudgeten Trygg Datorisering AB Kommer att samla hela ledningen för Svensk Byggplåt AB för en allmän presentation av projektarbete (förutom den heldag som redan finns inplanerad). Detta för att förtydliga vikten av att följa den modell för projektarbete som Trygg Datorisering AB använder sig av. Rutinen för ändringshantering kommer att lyftas fram från projektets första dag för att minimera risken av att inte följa denna rutin Projektledaren för Projekt SBID kommer att kräva en dokumenterad individplan för samtliga resurser från Trygg Datorisering AB. Detta dokument skrivs mellan projektledaren och resp resurs linjechef Utbildningen av Svensk Byggplåt AB samtlig personal måste planeras in tydligare samt att en friskrivningsklausul skrivs in i avtalet Avslutsresan lyfts ut ur projektbudgeten och kommer att tas separat från Trygg Datorisering ABs egen budget. Projektledaren ansvarar för att projektets avgränsningar tas upp på varje styrgruppsmöte Huruvida önskad effektivitetseffekt uppnås eller ej ligger utanför projektet men Trygg Datorisering AB kommer att upplysa ledningen för Svensk Byggplåt AB om vikten av att de själva satsar mycket på intern information till och löpande uppföljning av den egna personalen, allt i syfte att stärka möjligheterna att Svensk Byggplåt AB kommer att kunna ta till sig det nya systemet.

15 Offert 15 Gällande Offert angående datorisering av Svensk Byggplåt ABs interna verksamhet. Denna offert bygger på Svensk Byggplåt ABs dokument Kravspecifikation Projekt SBID dokumentnummer Omfattning Offerten omfattar hela datoriseringsprocessen av Svensk Byggplåt ABs interna verksamhet. Trygg Datorisering AB kommer att fungera som totalleverantör i vad avser hård- och mjukvara. Trygg Datorisering AB kommer att ha totalansvar för projektet (Projekt SBID) även om viss personal kommer från Svensk Byggplåt AB. Volymer Volymer enligt dokument Projektdefinition Projekt SBID. Tidsplan Projektarbetet kommer att starta och projektet skall vara klart och godkänt senast Prisform All hård- och mjukvara kommer att offereras till fast pris (specifikation se Projektdefinition Projekt SBID). Samtlig hårdvara :- Samtlig mjukvara :- Alla tjänster kommer att offereras enligt incitamentsmodellen med utgångsnivå på svenska kronor. Incitamentsmodellen bygger på att dela risker och vinster. I detta fall innebär det att om totalpriset för levererade tjänster blir mindre än :- betalar Svensk Byggplåt AB bara hälften av skillnaden det faktiska priset och :-. Om totalpriset för levererade tjänster blir mer än :- debiterar Trygg Datorisering AB bara halva priset per timme från och med det tillfälle när summan :- passerades. Utbildningen kommer att offereras till fast pris (specifikation se Projektdefinition Projekt SBID) Utbildning :- Alla priser är exklusive moms. Övriga kostnader För eventuella tillkommande kostnader fakturerar Trygg Datorisering AB de faktiska kostnaderna till Svensk Byggplåt AB.

16 16 Betalningsvillkor Trygg Datorisering AB fakturerar månadsvis i efterskott för såväl beställd hård- och mjukvara som nedlagda timmar i projektet. Betalningsvillkor: 30 dagar efter fakturadatum Acceptansvillkor Genom löpande styrgruppsbeslut genomförs acceptans av projektet, dvs att arbetet utförs enligt projektdefinition och avtal. Den slutliga acceptansen genomförs efter tre månader efter leverans och detta görs genom undertecknande av dokument Acceptans av Projekt SBIDs genomförande Offertnummer Giltighetstid Denna offert gäller till och med Friskrivning Denna offert friskrives för andra uteliggande offerter. Varför Trygg Datorisering AB Trygg Datorisering AB är ett erkänt välrenommerat totalleverantörsföretag (se referenslista) inom PCvärlden. Trygg Datorisering AB har genomfört fem liknande projekt i samma storleksordning eller större. Trygg Datorisering AB har dessutom stor vana av att arbeta i projektform, med egenutvecklad metodik. Trygg Datorisering AB står gärna till tjänst med att ordna demonstrationer hos tidigare kunder om så önskas. Trygg Datorisering AB är inne i en process att ISO 9000-certifieras, vilket förmodligen kommer att slutföras under hösten ISO 9000-certifieringen innebär en trygghet för kunderna eftersom det säkerställer ett dokumenterat arbetssätt och därmed stor träffsäkerhet i vad avser såväl projektet (arbetsformen) som produkten (datoriseringen hos Svensk Byggplåt AB). Stockholm 16 maj 2001 Sture Fox VD Trygg Datorisering AB

17 17 Avtal Parter Avtal mellan Svensk Byggplåt AB och Trygg Datorisering AB. Gällande Svensk Byggplåt ABs datorisering av den interna administrationen, Projekt SBID (Svensk Byggplåts Interna Datorisering). Specifikation enligt offert Tillägg Tillägg till offert : Svensk Byggplåt AB gör en avstämning av projektet och äger efter denna avstämning rätt att säga upp avtalet, betala de faktiska kostnaderna (för beställd hård- och mjukvara samt dittills nedlagda timmar) och avsluta samarbetet med Trygg Datorisering AB. Avtalsnummer Skiljedom Vid oenighet rörande avtalet utser respektive part en skiljeman, vilka i sin tur utser en tredje person skiljedomaren. Dessa tre bildar skiljedomstolen. Denna skiljedomstol löser konflikten inom 6 månader. Bekräftelse Härmed bekräftas att parterna sluter avtal gällande datorisering av Svensk Byggplåt ABs interna verksamhet enligt offert med ovan nämnda tillägg. Stockholm 2 juni 2001 Anna-Greta Wilhelmsson VD Svensk Byggplåt AB AB Sture Fox VD Trygg Datorisering

18 18 Individplan för projektmedarbetare Projekt SBID Ewa Löfgren Ewa Löfgren kommer att ingå i Projekt SBID (Svensk Byggplåts Interna Datorisering) på deltid från och med och på heltid från och med Veckorna 31, 32 och 33 (då Ewa ingår i projektet på deltid) kommer Ewa att arbeta måndag, tisdag och onsdag i respektive vecka. Arbetstid: 39 timmar i veckan. Ewa kommer att ingå i projektet under hela projekttiden, dvs till och med Hennes huvudsakliga uppgift kommer att vara att ingå i Delprojekt Installation samt att stötta delprojektledaren, Lars-Olof Åhs. Vidare ska Ewa vara behjälplig vid Utbildning av installerad personal omgång 1 under vecka 38. Generellt medges ingen semester under tiden till Undantag kan göras stäm av med delprojektledaren i så god tid som möjligt. Vid förhinder att uppfylla denna individplan kontakta delprojektledaren eller projektledaren så fort som möjligt. Denna individplan är upprättad i två exemplar och parterna har tagit varsitt exemplar. Stockholm 17 juni 2001 Torbjörn Andreasson Ewa Löfgren Sven-Erik Lundegård (Ewa Löfgrens chef) Projektledare

19 19 Individkontrakt för projektmedarbetare Projekt SBID Ewa Löfgren Datum Beskrivning Under veckorna 36 och 37 ska du genomföra installation på Svensk Byggplåt ABs lokalkontor i Sundsvall och Kalmar. Hela delprojekt Installation kommer att finnas tillgänglig i Sundsvall måndag och tisdag vecka 36. Därefter åker tre personer till Sollefteå för installationen där. Vid Kalmar-installationen vecka 37 - kommer Lars-Olof Åhs, delprojektledare, att arbeta i Stockholm. Du kommer då att fungera som delprojektledare. Godkännande Detta individkontrakt godkänns av båda parter. Detta individkontrakt har upprättats i två exemplar och båda parter har tagit varsitt exemplar. Stockholm 1 september 2001 Ewa Löfgren Lars-Olof Åhs Delprojektledare

20 20 Projektdagbok Projekt SBID Denna vecka startar vi de första installationerna ute på lokalkontoren, nämligen i Sundsvall och Sollefteå. Lars-Olof Åhs och de övriga i delprojekt Installation åkte idag upp till Sundsvall för att starta. Delprojekt Test kommer att åka upp till Sundsvall respektive Sollefteå på onsdag för att sätta igång med de första testerna. Eva Ullerstig och Gertrud Trude åker till Sundsvall medan Gunilla Blomberg och Sören Andersson åker till Sollefteå. Idag fick jag höra av Lasse på vårt kontor att Sture Fox verkar vara nöjd med hur vi hittills har arbetat i projektet. Varför kan han då aldrig tala om det för oss som arbetar med det??? För övrigt finns det nog inget att tillägga.

21 21 Projektrapport Hänt sedan förra rapporten Sedan förra rapporten har vi datoriserat ytterligare två lokalkontor, nämligen det i Skövde och det i Linköping. Installationen i Skövde gick planenligt, medan installationen i Linköping drog ut på tiden på grund av leveransförsening från Compaq. Avstämning i förhållande till projektplan Leveransproblemen från Compaq kan ställa till trassel i slutet av oktober, eftersom flera lokalkontor skall datoriseras under den perioden. Kommande aktiviteter Lokalkontoret i Hässleholm kommer att datoriseras enligt planerna vecka 43. Styrgruppsmöte kommer att avhållas på måndag (011023). Inget speciellt kommer att avhandlas. Avstämning Svensk Byggplåt AB genomförde sin avstämning och fann ingen anledning att säga upp vårt avtal rörande projektet HURRA!!! Sammanfattning Projektet fortskrider enligt planerna ett litet orosmoln är dock eventuella leveransproblem från Compaq. Vid pennan Sven-Erik Lundegård

22 Protokoll fört vid styrgruppsmöte för Projekt SBID 15 september Närvarande Ulla-Karin Nilsson, Svensk Byggplåt AB, ordförande Lennart Frenndahl, Svensk Byggplåt AB Lena-Marie Gren, Svensk Byggplåt AB Bengt Swahnström, Trygg Datorisering AB Sven-Erik Lundegård, Trygg Datorisering AB Föregående protokoll Protokoll från godkändes Avstämning Sven-Erik redogjorde för projektet och att tidplanen håller. Leveransproblemen från Hewlett-Packard är utredda och kommer förhoppningsvis inte att störa projektet. De närmaste installationerna gäller plan två på huvudkontoret, samt lokalkontoren i Eskilstuna och Östersund, allt enligt planerna. Lennart Frenndahl informerade att lokalkontoret i Växjö har problem med en försening av sin ombyggnad av kontoret. Beslut: Installationen på Växjö-kontoret skjuts fem veckor framåt i tiden, dvs till vecka 47. Eftersom det finns en bufferttid inlagd i projektet kommer detta inte att skjuta på projektets slutdatum. Personal Sören Andersson, Svensk Byggplåt AB, kommer att lyftas ut ur projektet. Han har problem att rätta in sig i ledet, vilket får till följd att han stör projektarbetet. Sören kommer att ersättas av Stina-Sofia Sliwotski, Svensk Byggplåt AB. Acceptans Beslut: Projekt SBID följer arbetsgången enligt projektdefinitionen. Nästa möte: Nästa styrgruppsmöte hålls den 20 oktober 2001 klockan i konferensrummet hos Svensk Byggplåt AB.

23 23 Övrigt Lennart undrade varför inte Sundsvallskontoret kan skicka mail till huvudkontoret. Sven-Erik lovade att undersöka. Vid protokollet Godkännes Sven-Erik Lundegård Ulla-Karin Nilsson

24 Leverans gällande Projekt SBID 24 Hårdvara All hårdvara - enligt projektdefinitionen - finns installerad och all kommunikation är säkerställd Mjukvara All mjukvara - enligt projektdefinitionen - är installerad. Produktdokumentation All produktdokumentation är överlämnad Utbildning I stort sett all utbildning är genomförd. Det som saknas är tre lokalkontors utbildning. Denna kommer att genomföras andra veckan i januari Detta föranleder inga anmärkningar utan utbildningen anses genomförd enligt projektdefinitionen. Godkännande av leverans Härmed godkänns leverans gällande Projekt SBID Stockholm den 16 december 2001 Lars Lintzell Svensk Byggplåt AB

25 Acceptans av Projekt SBIDs genomförande 25 Bakgrund Trygg Datorisering AB har varit huvudleverantör vid Svensk Byggplåt ABs datorisering av den interna verksamheten. Arbetet har genomförts i projektform med namnet SBID (Svensk Byggplåts Interna Datorisering). Projektet har genomförts enligt Trygg Datorisering ABs projektmodell. Projektet har bemannats av såväl Trygg Datorisering AB som Svensk Byggplåt AB. Ordförande i styrgruppen har varit Ulla-Karin Nilsson, Svensk Byggplåt AB. Projektledare har varit Sven-Erik Lundegård, Trygg Datorisering AB. Varför acceptans? För att säkerställa att båda parter, Svensk Byggplåt AB och Trygg Datorisering AB, är överens om att datoriseringsarbetet har utförts enligt överenskomna regler och att resultatet av acceptanstesterna under perioden ( ) har utfallit till belåtenhet. Undertecknandet I och med undertecknandet av detta dokument accepteras att datoriseringen av Svensk Byggplåt ABs interna verksamhet har utförts på ett för båda parter godtagbart sätt. Stockholm den 17 april 2001 Anna-Greta Wilhelmsson VD Svensk Byggplåt AB AB Sture Fox VD Trygg Datorisering

Att utvärdera ett projekt

Att utvärdera ett projekt Att utvärdera ett projekt KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillvägagångssätt...4 Dokumentet Utvärderingsrapport...6 PUA - projektutvärderingsansvarig...7 Bilaga 1 Inbjudan till

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 De olika stegen vid riskanalys... 4 Sannolikhets-/påverkan-matrisen eller Rolf Johnsson-modellen... 7 Influensdiagram vid riskanalys... 9 Exempel:

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Checklistor för riskidentifiering

Checklistor för riskidentifiering Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. Sidan 1 (13) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Riskanalys KAMP Företagsutveckling

Riskanalys KAMP Företagsutveckling Riskanalys KAMP Företagsutveckling 2 KAMP Företagsutveckling AB www.kamp.se December 2002 KAMP Företagsutveckling 3 Innehållsförteckning Allmänt... 5 De olika stegen vid riskanalys... 8 Hur skall jag veta

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

Projektadministratör/ -informatör

Projektadministratör/ -informatör Utbildning för Projektadministratör/ -informatör "Projektledarens högra hand" Med modern IT-teknik kan projektarbetet göras mycket effektivare. Denna utbildning lär ut hur modern IT-teknik kan utnyttjas

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09

Projektdirektiv. Uppdrag på toppen av sin kompetens 2015-10-09 Projektdirektiv Uppdrag på toppen av sin 2015-10-09 Projektdirektiv Datum 2015-10-09 Dnr 2015/0293 Version 4.0 Projektnamn: Uppdrag på toppen av sin Projektägare: Jonas Kullberg, Rosa Nilsson,. Checklista

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Protokoll från kvalitetsgranskning Projekt (H)järnkoll Kampanjlän Örebro

Protokoll från kvalitetsgranskning Projekt (H)järnkoll Kampanjlän Örebro Protokoll från kvalitetsgranskning Projekt (H)järnkoll Kampanjlän Örebro 20-11-26 Elisabet Norlinder (H)järnkoll Kampanjlänsansvarig Örebro Kvalitesgranskningsmall Förutsättningar för projektet Poäng 18/1-22/11-26/11-

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell Christian Krysander Tomas Svensson Översikt av Lips Projektstyrningsmodell Utvecklingsmodell Vad är ett projekt? Definition av ett projekt: En grupp

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

IT-enhetens projektmodell. Orion

IT-enhetens projektmodell. Orion s projektmodell rojektmodell Sidan 1 av (18) INNEHÅLL 1 BAKGRUND...2 2 FÖRSTUDIEN...3 2.1 SYFTE...3 2.2 INNEHÅLL...3 2.3 DOKUMENTATION...4 2.4 DOKUMENTATIONSANSVARIG...4 3 ROJEKTSTART...5 3.1 SYFTE...5

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Denna artikel ger en övergripande beskrivning av en universell och etablerad projektmetodik. Läsaren förutsätts ha en grundläggande förståelse för processer

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU

Slutrapportrapport. Bakgrund och Motiv. Syfte nytta med projektet. Mål resultat av projektet 1 (8) System för Videomöten vid SLU 1 (8) Dnr SLU ua 232-124/09 Slutrapportrapport Projekt: System för Videomöten vid SLU Projektledare: Björn Lindell Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2011-01-14 Bilaga 1 - Projektplan: System för Videomöten

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Björn Eriksson (BE) Harald Tägnfors (HT) Isabell Sandström, Sigma nbit AB (IS) an-martin Löwendahl

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll styrelsemöte Styrelsemöte Tid; Onsdag 23-24 januari 2013 Plats; Quality Hotel Haninge Närvarande Elisabeth Strömberg Lotta Loshammar Pär Gustavsson Mats Svensson Håkan Gillberg Ulla-Karin Solum

Läs mer

Projektdirektiv. AD-Data

Projektdirektiv. AD-Data Projektdirektiv AD-Data 2013-09-04 Innehåll Revisionsinformation... 3 Målbeskrivning... 3 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Mål... 4 Avgränsningar... 4 Etapper... 5 Budget... 5 Organisation... 5 Projektorganisation...

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter

257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/416 257 Samarbetsavtal samt projektplan med Riksbyggen gällande kollektiva hyresrätter Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund

Projektplan. Projekt Flytt Rosenlund Projekt Flytt Rosenlund Projektledare Version Datum Christer Johanson 1.0 2015-07-06 Beställare Göteborgs universitet, områdena för Administrativt stöd och Verksamhetsstöd 2015-06-18 Sida 2 av 8 Innehåll

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Känner du att du vill kunna använda mer funktioner i Kapster eller Nextep? Vi hjälper dig att använda programmet för att du ska kunna få mer tid över till

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013

Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Spånga -Tensta December 2013 Projekt implementering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Robotgräsklippare 2014-01-22 PROJEKTPLAN. Robotgräsklippare. Version 1.1. Status. Granskad. Godkänd. Robotgräsklippare.

Robotgräsklippare 2014-01-22 PROJEKTPLAN. Robotgräsklippare. Version 1.1. Status. Granskad. Godkänd. Robotgräsklippare. 2014-01-22 PROJEKTPLAN Version 1.1 Granskad Status Godkänd LIPS Projektplan i 2014-01-22 PROJEKTIDENTITET 2014/2015 Njudungsgymnasiet T4 Namn Ansvar Telefon E-post Isak Linehag Dokumentansvarig 070-332

Läs mer

1. Etablera projektet

1. Etablera projektet 1. Etablera projektet Detta är det första steget i projektet och definierar ramarna mellan vilka produktframställningen skall ske. 1.1 Projektdefinition 1.1.1 Intressenter Projektets intressenter har identifierats

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger Förfrågningsunderlag 2012-05-31 Upphandlingsansvarig Solna Stad Upphandling Företagshälsovård Christina Kalnas 2012:28 Sista anbudsdag: 2012-07-03 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Lena Lefverström

Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess Lena Lefverström Bilaga Projekt Författare Version Dnr en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess 1.0 Förvaltning/avdelning Fastställd av styrgrupp Senast ändrad 2007-12-19 2007-12-19 1 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej,

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej, 008 01 5 Hej, I detta dokument finner du en anpassad modell för projektstyrning. Modellen kan ses som en sammanfattning av de viktigaste moment som ingår i de mer omfattande projektstyrningsmodeller som

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS

Projektplan för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 200 för nytt bostadsförsörjningsprogram. KS 2015-221 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Produktblad VLS Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Genom att göra rätt saker på rätt sätt stärker VLS-abonnenten sin position mot konkurrenterna så att marginalerna förbättras genom

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-02-02 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola,

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, 1 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Börje

Läs mer

16 veckor med Part Construction AB

16 veckor med Part Construction AB 16 veckor med Part Construction AB Från beställning till leverans Processbeskrivning för prefabricerade badrum. Part Construction AB Produktion i Sverige. Leverans över hela Europa. Allt fler upptäcker

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil IKOT-Projekt Kontaktdon till elbil Utveckling och konstruktion av ett nytt, robust och säkert kontaktdon till Volvos nya elbilar. Rapporten innehåller alla steg inom produktutvecklingen från skapande av

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

FÖRSTUDIE TORIUMREAKTOR (LFTR) SLUTRAPPORT

FÖRSTUDIE TORIUMREAKTOR (LFTR) SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE TORIUMREAKTOR (LFTR) SLUTRAPPORT 2015-05-26 Förstudie om Toriumreaktorer (LFTR) 001 Slutgiltig 1(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROJEKTINFORMATION... 2 1.1 PROJEKTMÅL... 2 1.2 BAKGRUND... 2 1.3 SYFTE...

Läs mer