KAMP Företagsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAMP Företagsutveckling"

Transkript

1 KAMP Företagsutveckling

2 Innehållsförteckning 2 Offertförfrågan 3 Projektdefinition Projekt SBID 5 Offert 15 Avtal 17 Individplan för projektmedarbetare 18 Projekt SBID 18 Individkontrakt för projektmedarbetare 19 Projekt SBID 19 Projektdagbok Projekt SBID 20 Projektrapport Protokoll fört vid styrgruppsmöte för 22 Projekt SBID 22 Leverans gällande Projekt SBID 24 Acceptans av Projekt SBIDs genomförande 25 Godkännande av Projekt SBID, dvs Datoriseringen av Svensk Byggplåt ABs interna verksamhet 26 Slutrapport Projekt SBID 27 Utvärderingsrapport Projekt SBID 30

3 3 Offertförfrågan Bakgrund Svensk Byggplåt AB har planer på att datorisera sin interna verksamhet i vad avser det administrativa arbetet. För att kunna göra detta måste vi ha hjälp utifrån- Det är därför vi har skickat denna offertförfrågan till bland andra er. Behov Vi ska alla kunna göra allt vad gäller det administrativa arbetet. Då menar vi bland annat att skriva brev, känna till de interna rutinerna och rycka in för varandra när någon är borta. Förstudie Vi har låtit ett konsultföretag, Knutssons Konsultgrupp AB, genomföra en förstudie för att kartlägga vad vi egentligen behöver och de har kommit fram till följande: Ordbehandling ska alla kunna Använda kalkylprogrammering skall några kunna Några behöver arbeta med desktop publishing Ekonomipersonalen ska arbeta med något ekonomisystem Alla bör ha sin egen dator Någon typ av nätverk för datorerna ska användas Nödvändigt antal skrivare skall installeras Något informationsutbytessystem bör användas Dessa krav finns sammanställda i dokumentet Kravspecifikation för Projekt SBID, som också biläggs denna offertförfrågan. Tidsplan Vi vill ha er offert senast för att kunna välja leverantör före semestern. Vårt mål är att arbetet ska starta direkt efter semesteruppehållet.

4 4 Frågor Vi kommer att samla representanter för de företag, som vi skickar ut denna offertförfrågan till, för en informationsträff den 16 maj 2001 klockan i vår konferenslokal. Vid detta tillfälle kommer ni då att få möjlighet att ställa frågor till oss (och förhoppningsvis också få svar). Har ni frågor både före och efter kan ni vända er till vår informationschef, Karl-Einar Fredrikson. Vi skall försöka hjälpa er så mycket vi kan. Det ligger ju också i vårt intresse att offerterna blir så klara och tydliga som möjligt. Med vänliga hälsningar Anna-Greta Wilhelmsson VD Svensk Byggplåt AB

5 5 Projektdefinition Projekt SBID Bakgrund Företaget Svensk Byggplåt har beslutat sig för att datorisera sin interna verksamhet, Projekt SBID (Svensk Byggplåts Interna Datorisering). Företaget har anlitat en extern konsult från Knutssons Konsultgrupp som har utrett behoven. Detta har mynnat ut i en kravspecifikation. Denna kravspecifikation ligger som grund för den offertförfrågan som Svensk Byggplåt sammanställt. Trygg Datorisering AB har via en av säljarna fått kontakt med Svensk Byggplåt AB och kommer att vara en av fyra leverantörer som lämnar offert. Svensk Byggplåt AB har, på rekommendation av Knutssons Konsultgrupp AB, bestämt sig för att inte anlita (och inte heller ta in offert från) småföretag i detta fall företag med en omsättning mindre än 100 miljoner svenska kronor. Anledningen härtill är att Svensk Byggplåt AB inte vill riskera att leverantörsföretaget skall försvinna, vilket upplevs som ganska vanligt i IT-branschen. Svensk Byggplåt AB har ingen tradition med datorstöd. Den egna produktionen av byggplåt är däremot datoriserad, men ingen av de anställda på den administrativa sidan har arbetat med datorer tidigare. Svensk Byggplåt AB vill datorisera hela sitt interna arbete. Detta inkluderar ordbehandling, kalkylprogrammering, desktop publishing, order-lager-fakturering och ekonomisystem. Huvudkontoret har 250 anställda, uppdelat på fyra enheter. Under VD och staber (personal och ekonomi) finns Produktionsenheten, Försäljningsenheten, Utbildningsenheten samt Logistikenheten. Vidare finns 15 lokalkontor med sammanlagt 150 anställda. Respektive lokalkontor har en Försäljningsenhet, Utbildningsenhet samt en lokalkontorsledning. En grov sammanställning visar att ungefär: (huvudkontoret resp lokalkontoren) anställda skall använda ordbehandling anställda skall använda kalkylprogrammering 10 anställda ska använda desktop publishing anställda skall använda order-lager-faktureringssystemet 10 anställda skall använda sig av ekonomipaketet skall sköta om nätverken. För att utnyttja investeringarna optimalt kommer Svensk Byggplåt AB att koppla ihop alla datorer i lokala nätverk (ett eller flera).

6 6 Idé Svensk Byggplåt AB bör, för huvudkontorets räkning, använda sig av fyra Novell Netware nätverk ett per våningsplan i huset. Alla anställda skall få sin egen PC Alla skall ha Dell Pentium III med 1 GB internminne samt 24GB hårddisk. Alla skall använda sig av Windows 2000 och Microsoft Office Professional (med bland annat ordbehandling, kalkylprogrammering och mailfunktion). Dessutom skall alla ha faxprogrammet Super Fax Delta 3B. De 10 som skall arbeta med desktop publishing skall använda sig av Adobe Publishing Collection. Som order-lager-faktureringsprogram skall Scala användas. För ekonomiarbetet skall Hogias ekonomipaket användas. Alla skall dessutom arbeta med Lotus Notes företrädesvis för Försäljningsenheten, i deras kontakt med lokalkontoren, samt Logistikenheten. På respektive lokalkontor skall alla datorer kopplas samman i Novell Netware. För varje våningsplan på huvudkontoret skall åtta laserskrivare av modell HP Laser Jet 2200D installeras. På respektive lokalkontor skall två skrivare av ovannämnda modell installeras. Mål Svensk Byggplåts mål (affärsmässiga eller övergripande) Målet med hela installationen och datoriseringen är att Svensk Byggplåt AB ska kunna effektivisera sina interna rutiner så mycket att företaget inte behöver anställa fler personer för administrativa sysslor. Detta skulle annars vara fallet. Om inte datoriseringen genomförs räknar företaget att behöva anställa minst två personer till per lokalkontor samt åtta personer till på huvudkontoret inom de närmaste två åren. Detta blir sammanräknat minst 38 personer. Förutom att Svensk Byggplåt AB inte behöver anställa fler, kommer arbetsrutinerna att bli intressantare, eftersom företaget räknar med att alla skall kunna göra allt inom de administrativa delarna. Företaget räknar också med att försäljningsenheten skall kunna bli effektivare och därmed möta eventuella problem (lågkonjunktur och konkurrenter) på ett marknadsaggressivt sätt. Målet för företaget är att allt skall vara igång 1 januari Projektets mål Projektets mål är att leverera en total installation (hårdvara, mjukvara, nätverk, dokumentation och utbildning) inom hela Svensk Byggplåt AB (huvudkontor plus alla lokalkontor). Installationen av hårdvara, mjukvara och nätverk skall vara genomförd senast 15 november 2001 för att utbildning skall kunna genomföras före december månads utgång. All dokumentation skall vara överlämnad

7 7 Bemanningsplan Som projektledare kommer Sven-Erik Lundegård, Trygg Datorisering AB, att fungera. Biträdande projektledare kommer Eva Ullerstig, Trygg Datorisering AB, att vara. Trygg Datorisering AB kommer att behöva ställa upp med tolv personer från tekniksidan, mer eller mindre på heltid. Från försäljningssidan kommer två personer att vara inblandade. Svensk Byggplåt AB kommer att tillhandahålla tre personer som på heltid kommer att delta i projektet. Dessutom kommer Ulla-Karin Nilsson, Svensk Byggplåt AB, att fungera som ordförande i styrgruppen. Riskanalys Riskanalysen i förberedande fas för Projekt SBID bifogas denna projektdefinition. Återkommande riskanalyser skall genomföras 23 september 2001 och 25 november I båda fallen leder projektledaren arbetet och Rolf Johnsson-modellen skall användas. Resultatet av dessa riskanalyser skall presenteras på närmast följande styrgruppsmöten. Uppföljning Uppföljning av fastställda planer påbörjas första veckan. Projektledaren / delprojektledarna använder Individkontrakt gentemot respektive projektmedarbetare. Dessa individkontrakt skall sedan följas upp minst en gång i månaden.

8 8 Kalkyl Hårdvara 400 Dell Pentium IV, 1 GB, 24 GB, 17 tums färgskärm á : :- 62 Laseskrivare HP LaserJet 2200D á 6895: :- 19 nätverk Novell Netware, kablar och programvara á : :- 19 nätverksservrar Compaq Proliant ML530 á : :- Mjukvara 19 nätverkslicenser för Microsoft Office Professional á : :- 400 användarlicenser för Lotus Notes á 5 200: :- 10 licenser för Adobe Publishing Collection á : :- 45 licenser för Hogia Ekonomipaket á : :- Tjänster Projektledare 17 veckor á : :- Biträdande projektledare 17 veckor á : :- Trygg Datorisering AB, teknik 17 veckor för 12 personer á : :- Trygg Datorisering AB, försäljning 17 veckor för 2 personer á : :- Utbildning 40 grupper á 10 personer Startpaket (PC från grunden, Windows, Word, Mail) 5 dagar á 5 000: :- 6 grupper á 9-10 personer Excel 2 dagar á 5 000: :- 1 grupp á 10 personer Adobe Publishing Collection - 5 dagar á 8 000: :- 2 grupper á 10 personer Nätverkshantering dagar á 7 500: :- 8 grupper á 8 10 personer i Scala OLF 4 dagar á 5 000: :- 1 grupp á 10 personer i Hogia ekonomisystem 10 dagar á 6 000: :- 2 grupper á 10 personer Projektarbete 4 dagar á 8 500: :- Alla priser exklusive moms Summa summarum :-

9 9 Projektorganisation Styrgrupp Ulla-Karin Nilsson Lennart Frenndahl Lena-Marie Gren Bengt Swahnström Sven-Erik Lundegård Kvalitetssäkring Projektledare Sven-Erik Lundegård Lars Olofsson Claes Svedberg Katarina Johansson Sven Malm Delprojekt Installation Delprojekt Implementation Delprojekt Test Delprojekt Utbildning Lars-Olof Åhs, DPL Kurt Strid, DPL Eva Ullerstig, DPL Gerd Lovén, DPL Ewa Löfgren Lena Swahn Gertrud Trude Greta Slovén Rebecca Berg Kristina Omgren Gunilla Blomberg Lotta Bladh Jan Wrede Laban Gren Sören Andersson Erik von Spar Ture Svensson

10 Tidsplan 10 Installationsprojektet skall vara slutfört senast den 15 november Detta för att säkerställa att utbildningen av personalen ska vara slutförd före juluppehållet. Avtalet måste vara klart senast 20 juni 2001, för att möjliggöra projektets start direkt efter semesteruppehållet. Se bifogad Tidsplan. Ansvarsfördelning Trygg Datorisering AB ansvarar för att all nödvändig utrustning, all hårdvara samt all mjukvara kommer att finnas tillgänglig enligt uppgjorda planer. Trygg Datorisering AB ansvarar för att kompetens för genomförandet av projektet finns tillgänglig. Svensk Byggplåt AB ansvarar för att samtliga rum kommer att finnas tillgängliga enligt upprättade installationsplaner. Svensk Byggplåt AB ansvarar för att nödvändig personal finns tillgänglig under hela projektet samt att deras normala ansvar i linjeorganisationen övertas av andra. Kvalitetssäkring Som kvalitetssäkrare i vad avser projektet (arbetsformen) fungerar Lars Olofsson och Claes Svedberg, båda från Trygg Datorisering AB. Som kvalitetssäkrare av produkten (installationen) fungerar Katarina Johansson, Trygg Datorisering AB. Som kvalitetssäkrare i vad avser utbildning fungerar Sven Malm, Svensk Byggplåt AB. Metodik Projektarbetet kommer att bedrivas enligt Trygg Datorisering ABs projektmodell. I uppdraget ligger att utbilda all i projektet ingående personal från Svensk Byggplåt AB i Trygg Datorisering ABs projektmodell samt att informera ledningen för Svensk Byggplåt AB hur projektet kommer att bedrivas. Teknisk miljö Hela installationen bygger på Novell Netware. Övrig hårdvara kommer att levereras från Dell, HP och Compaq. Avgränsningar I projektet ingår inte att garantera att alla skall kunna allt inom Svensk Byggplåt ABs administration (vilket var ett av Svensk Byggplåt ABs övergripande mål med projektet).

11 11 Utbildning Trygg Datorisering AB ansvarar för att all i projektet ingående personal får en introduktionsutbildning i Att arbeta i projekt, 3 dagar, - undantagna blir de som redan genomgått denna utbildning. Vidare ansvarar Trygg Datorisering AB för att ledningen för Svensk Byggplåt AB kommer att få en endagars genomgång i projektarbete. För deltagare i delprojekt Test, kommer en tvådagars utbildning att genomföras i Att planera och genomföra test. Ansvar - Trygg Datorisering AB. Dokumenthantering Dokument rörande projektet (arbetsformen) kommer att finnas tillgängliga under mappen \\SBID\Projektet på HKserver1 hos Trygg Datorisering AB. Dokument rörande produkten (installationen) kommer att finnas tillgängliga under mappen \\SBID\Produkten på HKserver1 hos Trygg Datorisering AB. All dokumentation ska skrivas i Microsoft WORD2000 enligt de mallar som finns upplagda. Informationsspridning All projektinformation kommer att finnas tillgänglig på projektets hemsida - ansvarig: biträdande projektledaren. Varje fredag klockan kommer projektmöte att hållas där information om projektet kommer att meddelas ansvarig: projektledaren. Skriftliga projektrapporter kommer att lämnas varannan fredag i samband med projektmöte ansvarig: projektledaren. Styrgruppsprotokoll kommer att finnas tillgängliga senast dagen efter respektive styrgruppsmöte Ändringshantering Eventuella förändringar i förhållande till överenskomna avtal skall i varje enskilt fall diskuteras med projektledaren som då har att ta ställning till hur önskade förändringar påverkar projektet (både vad avser tid, kostnad och projektets slutdatum). Beslut om förändringarna tas av styrgruppen. Ett tilläggsavtal skall upprättas för varje beslutad förändring. Dokumentet Ändringshantering Projekt SBID skall användas.

12 12 Leverans Produkten (installationen) anses levererad när: All hårdvara finns fysiskt på plats All kommunikation är säkerställd All mjukvara finns installerad All produktdokumentation är överlämnad All utbildning genomförd samt att dokumentet Leverans gällande Projekt SBID undertecknas av från Svensk Byggplåt AB utsedd representant. Specifikation av ovanstående se kalkylen. Acceptans Efter leveransen skall Svensk Byggplåt AB testa installationen i verkliga livet. Under tre (3) månader, direkt efter leveransen, skall Trygg Datorisering AB kostnadsfritt åtgärda de problem som eventuellt uppstår. Problemen skall klart och tydligt kunna hänföras till projektet. Efter denna acceptansperiod skall dokument Acceptans av Projekt SBID undertecknas av respektive representant från Svensk Byggplåt AB och Trygg Datorisering AB. Detta dokuments undertecknande innebär att båda parter är överens om att leveransen uppfyller alla ställda krav (enligt kravspecifikation och eventuella tilläggsavtal). Godkännande Efter acceptansen skall Svensk Byggplåt AB godkänna produkten (installationen) genom att utsedd representant från företaget skall underteckna dokument Godkännande av Projekt SBID. Godkännandet innebär att produkten (installationen) överensstämmer med avtal samt uppfyller samtliga ställda villkor (enligt kravspecifikation och eventuella tilläggsavtal) samt att all utbildning är genomförd. Projektavslut Närmast följande helg (fredag söndag) efter leveransen kommer hela projektgruppen och alla i projektet inblandade att genomföra en avslutsresa. Resan skall ha både en professionellt avslutande del och en social del. Projektledaren ansvarar för att avslutsresan planeras och genomförs på ett lika professionellt sätt som hela Projekt SBID. Utvärdering Veckan efter avslutsresan samlar projektledaren samtliga anställda från Trygg Datorisering AB för en genomgång och utvärdering av hela projektet. Därefter samlar projektledaren representanter från Svensk Byggplåt AB för en presentation av Trygg Datorisering ABs utvärdering samt en genomgång där även synpunkter från Svensk Byggplåt AB gås igenom. Dessa utvärderingsmöten ska mynna ut i en rapport Utvärderingsrapport för Projekt SBID som skall spridas inom såväl Svensk Byggplåt AB som Trygg Datorisering AB.

13 13 Bilaga 1 Riskanalys Projekt SBID 1) Risklistan 1) Omogen beställare 2) Negativa medarbetare 3) Önskad effektivitetseffekt uppnås ej 4) Compaq får leveranssvårigheter 5) Ökade priser från Compaq 6) Novell Netware fungerar inte i svensk Byggplåts fysiska miljö 7) Utbildningen kommer inte att hinna genomföras på alla orter 8) Personalen från Svensk Byggplåt kan inte avsätta tillräcklig tid för projektet 9) Trygg Datoriserings personal kan inte avsätta tillräcklig tid för projektet 10) Använda nyckeltal för kalkylen håller ej 11) Oerfaren styrgrupp 12) Styrgruppen är ej beslutsmässig 13) Projektledaren får andra arbetsuppgifter 14) Delprojekt Installation består av för få medarbetare 15) Delprojektledare Test försvinner 16) Utbildningsledare för Test-utbildningen saknas 17) Avgränsningarna ej tillräckligt tydliga 18) Dokumentansvarig ej tillräckligt erfaren 19) Dokumentationen uppfyller inte ställda krav på tydlighet 20) Informationsspridningen fungerar inte 21) Ändringshanteringen kommer ej att följa fastställd rutin 22) Avslutsresan godkänns ej av beställaren 23) Trygg Datoriserings personal ej tillgänglig för utvärdering

14 14 Som ett resultat av riskanalysen kommer ett antal justeringar att göras: Trygg Datorisering AB kommer att bjuda in Svensk Byggplåt AB för att informera om vikten av en erfaren och beslutsmässig styrgrupp samt förtydliga rollen som beställare Trygg Datorisering kompletterar projektgruppen med en dokumentansvarig från Dokumentproffsen AB Trygg Datorisering AB kommer att informera ledningen för Svensk Byggplåt AB om vikten av rutiner för resursbokning i projekt samt att lägga till resurskravet som en egen punkt i avtalet Trygg Datorisering AB kommer att teckna ett specialavtal med Compaq för att minimera risken av leveransproblem samt köpa in utrustningen två veckor tidigare än tidigare planerat. Kostnaden för detta kommer att läggas in i projektbudgeten Trygg Datorisering AB Kommer att samla hela ledningen för Svensk Byggplåt AB för en allmän presentation av projektarbete (förutom den heldag som redan finns inplanerad). Detta för att förtydliga vikten av att följa den modell för projektarbete som Trygg Datorisering AB använder sig av. Rutinen för ändringshantering kommer att lyftas fram från projektets första dag för att minimera risken av att inte följa denna rutin Projektledaren för Projekt SBID kommer att kräva en dokumenterad individplan för samtliga resurser från Trygg Datorisering AB. Detta dokument skrivs mellan projektledaren och resp resurs linjechef Utbildningen av Svensk Byggplåt AB samtlig personal måste planeras in tydligare samt att en friskrivningsklausul skrivs in i avtalet Avslutsresan lyfts ut ur projektbudgeten och kommer att tas separat från Trygg Datorisering ABs egen budget. Projektledaren ansvarar för att projektets avgränsningar tas upp på varje styrgruppsmöte Huruvida önskad effektivitetseffekt uppnås eller ej ligger utanför projektet men Trygg Datorisering AB kommer att upplysa ledningen för Svensk Byggplåt AB om vikten av att de själva satsar mycket på intern information till och löpande uppföljning av den egna personalen, allt i syfte att stärka möjligheterna att Svensk Byggplåt AB kommer att kunna ta till sig det nya systemet.

15 Offert 15 Gällande Offert angående datorisering av Svensk Byggplåt ABs interna verksamhet. Denna offert bygger på Svensk Byggplåt ABs dokument Kravspecifikation Projekt SBID dokumentnummer Omfattning Offerten omfattar hela datoriseringsprocessen av Svensk Byggplåt ABs interna verksamhet. Trygg Datorisering AB kommer att fungera som totalleverantör i vad avser hård- och mjukvara. Trygg Datorisering AB kommer att ha totalansvar för projektet (Projekt SBID) även om viss personal kommer från Svensk Byggplåt AB. Volymer Volymer enligt dokument Projektdefinition Projekt SBID. Tidsplan Projektarbetet kommer att starta och projektet skall vara klart och godkänt senast Prisform All hård- och mjukvara kommer att offereras till fast pris (specifikation se Projektdefinition Projekt SBID). Samtlig hårdvara :- Samtlig mjukvara :- Alla tjänster kommer att offereras enligt incitamentsmodellen med utgångsnivå på svenska kronor. Incitamentsmodellen bygger på att dela risker och vinster. I detta fall innebär det att om totalpriset för levererade tjänster blir mindre än :- betalar Svensk Byggplåt AB bara hälften av skillnaden det faktiska priset och :-. Om totalpriset för levererade tjänster blir mer än :- debiterar Trygg Datorisering AB bara halva priset per timme från och med det tillfälle när summan :- passerades. Utbildningen kommer att offereras till fast pris (specifikation se Projektdefinition Projekt SBID) Utbildning :- Alla priser är exklusive moms. Övriga kostnader För eventuella tillkommande kostnader fakturerar Trygg Datorisering AB de faktiska kostnaderna till Svensk Byggplåt AB.

16 16 Betalningsvillkor Trygg Datorisering AB fakturerar månadsvis i efterskott för såväl beställd hård- och mjukvara som nedlagda timmar i projektet. Betalningsvillkor: 30 dagar efter fakturadatum Acceptansvillkor Genom löpande styrgruppsbeslut genomförs acceptans av projektet, dvs att arbetet utförs enligt projektdefinition och avtal. Den slutliga acceptansen genomförs efter tre månader efter leverans och detta görs genom undertecknande av dokument Acceptans av Projekt SBIDs genomförande Offertnummer Giltighetstid Denna offert gäller till och med Friskrivning Denna offert friskrives för andra uteliggande offerter. Varför Trygg Datorisering AB Trygg Datorisering AB är ett erkänt välrenommerat totalleverantörsföretag (se referenslista) inom PCvärlden. Trygg Datorisering AB har genomfört fem liknande projekt i samma storleksordning eller större. Trygg Datorisering AB har dessutom stor vana av att arbeta i projektform, med egenutvecklad metodik. Trygg Datorisering AB står gärna till tjänst med att ordna demonstrationer hos tidigare kunder om så önskas. Trygg Datorisering AB är inne i en process att ISO 9000-certifieras, vilket förmodligen kommer att slutföras under hösten ISO 9000-certifieringen innebär en trygghet för kunderna eftersom det säkerställer ett dokumenterat arbetssätt och därmed stor träffsäkerhet i vad avser såväl projektet (arbetsformen) som produkten (datoriseringen hos Svensk Byggplåt AB). Stockholm 16 maj 2001 Sture Fox VD Trygg Datorisering AB

17 17 Avtal Parter Avtal mellan Svensk Byggplåt AB och Trygg Datorisering AB. Gällande Svensk Byggplåt ABs datorisering av den interna administrationen, Projekt SBID (Svensk Byggplåts Interna Datorisering). Specifikation enligt offert Tillägg Tillägg till offert : Svensk Byggplåt AB gör en avstämning av projektet och äger efter denna avstämning rätt att säga upp avtalet, betala de faktiska kostnaderna (för beställd hård- och mjukvara samt dittills nedlagda timmar) och avsluta samarbetet med Trygg Datorisering AB. Avtalsnummer Skiljedom Vid oenighet rörande avtalet utser respektive part en skiljeman, vilka i sin tur utser en tredje person skiljedomaren. Dessa tre bildar skiljedomstolen. Denna skiljedomstol löser konflikten inom 6 månader. Bekräftelse Härmed bekräftas att parterna sluter avtal gällande datorisering av Svensk Byggplåt ABs interna verksamhet enligt offert med ovan nämnda tillägg. Stockholm 2 juni 2001 Anna-Greta Wilhelmsson VD Svensk Byggplåt AB AB Sture Fox VD Trygg Datorisering

18 18 Individplan för projektmedarbetare Projekt SBID Ewa Löfgren Ewa Löfgren kommer att ingå i Projekt SBID (Svensk Byggplåts Interna Datorisering) på deltid från och med och på heltid från och med Veckorna 31, 32 och 33 (då Ewa ingår i projektet på deltid) kommer Ewa att arbeta måndag, tisdag och onsdag i respektive vecka. Arbetstid: 39 timmar i veckan. Ewa kommer att ingå i projektet under hela projekttiden, dvs till och med Hennes huvudsakliga uppgift kommer att vara att ingå i Delprojekt Installation samt att stötta delprojektledaren, Lars-Olof Åhs. Vidare ska Ewa vara behjälplig vid Utbildning av installerad personal omgång 1 under vecka 38. Generellt medges ingen semester under tiden till Undantag kan göras stäm av med delprojektledaren i så god tid som möjligt. Vid förhinder att uppfylla denna individplan kontakta delprojektledaren eller projektledaren så fort som möjligt. Denna individplan är upprättad i två exemplar och parterna har tagit varsitt exemplar. Stockholm 17 juni 2001 Torbjörn Andreasson Ewa Löfgren Sven-Erik Lundegård (Ewa Löfgrens chef) Projektledare

19 19 Individkontrakt för projektmedarbetare Projekt SBID Ewa Löfgren Datum Beskrivning Under veckorna 36 och 37 ska du genomföra installation på Svensk Byggplåt ABs lokalkontor i Sundsvall och Kalmar. Hela delprojekt Installation kommer att finnas tillgänglig i Sundsvall måndag och tisdag vecka 36. Därefter åker tre personer till Sollefteå för installationen där. Vid Kalmar-installationen vecka 37 - kommer Lars-Olof Åhs, delprojektledare, att arbeta i Stockholm. Du kommer då att fungera som delprojektledare. Godkännande Detta individkontrakt godkänns av båda parter. Detta individkontrakt har upprättats i två exemplar och båda parter har tagit varsitt exemplar. Stockholm 1 september 2001 Ewa Löfgren Lars-Olof Åhs Delprojektledare

20 20 Projektdagbok Projekt SBID Denna vecka startar vi de första installationerna ute på lokalkontoren, nämligen i Sundsvall och Sollefteå. Lars-Olof Åhs och de övriga i delprojekt Installation åkte idag upp till Sundsvall för att starta. Delprojekt Test kommer att åka upp till Sundsvall respektive Sollefteå på onsdag för att sätta igång med de första testerna. Eva Ullerstig och Gertrud Trude åker till Sundsvall medan Gunilla Blomberg och Sören Andersson åker till Sollefteå. Idag fick jag höra av Lasse på vårt kontor att Sture Fox verkar vara nöjd med hur vi hittills har arbetat i projektet. Varför kan han då aldrig tala om det för oss som arbetar med det??? För övrigt finns det nog inget att tillägga.

21 21 Projektrapport Hänt sedan förra rapporten Sedan förra rapporten har vi datoriserat ytterligare två lokalkontor, nämligen det i Skövde och det i Linköping. Installationen i Skövde gick planenligt, medan installationen i Linköping drog ut på tiden på grund av leveransförsening från Compaq. Avstämning i förhållande till projektplan Leveransproblemen från Compaq kan ställa till trassel i slutet av oktober, eftersom flera lokalkontor skall datoriseras under den perioden. Kommande aktiviteter Lokalkontoret i Hässleholm kommer att datoriseras enligt planerna vecka 43. Styrgruppsmöte kommer att avhållas på måndag (011023). Inget speciellt kommer att avhandlas. Avstämning Svensk Byggplåt AB genomförde sin avstämning och fann ingen anledning att säga upp vårt avtal rörande projektet HURRA!!! Sammanfattning Projektet fortskrider enligt planerna ett litet orosmoln är dock eventuella leveransproblem från Compaq. Vid pennan Sven-Erik Lundegård

22 Protokoll fört vid styrgruppsmöte för Projekt SBID 15 september Närvarande Ulla-Karin Nilsson, Svensk Byggplåt AB, ordförande Lennart Frenndahl, Svensk Byggplåt AB Lena-Marie Gren, Svensk Byggplåt AB Bengt Swahnström, Trygg Datorisering AB Sven-Erik Lundegård, Trygg Datorisering AB Föregående protokoll Protokoll från godkändes Avstämning Sven-Erik redogjorde för projektet och att tidplanen håller. Leveransproblemen från Hewlett-Packard är utredda och kommer förhoppningsvis inte att störa projektet. De närmaste installationerna gäller plan två på huvudkontoret, samt lokalkontoren i Eskilstuna och Östersund, allt enligt planerna. Lennart Frenndahl informerade att lokalkontoret i Växjö har problem med en försening av sin ombyggnad av kontoret. Beslut: Installationen på Växjö-kontoret skjuts fem veckor framåt i tiden, dvs till vecka 47. Eftersom det finns en bufferttid inlagd i projektet kommer detta inte att skjuta på projektets slutdatum. Personal Sören Andersson, Svensk Byggplåt AB, kommer att lyftas ut ur projektet. Han har problem att rätta in sig i ledet, vilket får till följd att han stör projektarbetet. Sören kommer att ersättas av Stina-Sofia Sliwotski, Svensk Byggplåt AB. Acceptans Beslut: Projekt SBID följer arbetsgången enligt projektdefinitionen. Nästa möte: Nästa styrgruppsmöte hålls den 20 oktober 2001 klockan i konferensrummet hos Svensk Byggplåt AB.

23 23 Övrigt Lennart undrade varför inte Sundsvallskontoret kan skicka mail till huvudkontoret. Sven-Erik lovade att undersöka. Vid protokollet Godkännes Sven-Erik Lundegård Ulla-Karin Nilsson

24 Leverans gällande Projekt SBID 24 Hårdvara All hårdvara - enligt projektdefinitionen - finns installerad och all kommunikation är säkerställd Mjukvara All mjukvara - enligt projektdefinitionen - är installerad. Produktdokumentation All produktdokumentation är överlämnad Utbildning I stort sett all utbildning är genomförd. Det som saknas är tre lokalkontors utbildning. Denna kommer att genomföras andra veckan i januari Detta föranleder inga anmärkningar utan utbildningen anses genomförd enligt projektdefinitionen. Godkännande av leverans Härmed godkänns leverans gällande Projekt SBID Stockholm den 16 december 2001 Lars Lintzell Svensk Byggplåt AB

25 Acceptans av Projekt SBIDs genomförande 25 Bakgrund Trygg Datorisering AB har varit huvudleverantör vid Svensk Byggplåt ABs datorisering av den interna verksamheten. Arbetet har genomförts i projektform med namnet SBID (Svensk Byggplåts Interna Datorisering). Projektet har genomförts enligt Trygg Datorisering ABs projektmodell. Projektet har bemannats av såväl Trygg Datorisering AB som Svensk Byggplåt AB. Ordförande i styrgruppen har varit Ulla-Karin Nilsson, Svensk Byggplåt AB. Projektledare har varit Sven-Erik Lundegård, Trygg Datorisering AB. Varför acceptans? För att säkerställa att båda parter, Svensk Byggplåt AB och Trygg Datorisering AB, är överens om att datoriseringsarbetet har utförts enligt överenskomna regler och att resultatet av acceptanstesterna under perioden ( ) har utfallit till belåtenhet. Undertecknandet I och med undertecknandet av detta dokument accepteras att datoriseringen av Svensk Byggplåt ABs interna verksamhet har utförts på ett för båda parter godtagbart sätt. Stockholm den 17 april 2001 Anna-Greta Wilhelmsson VD Svensk Byggplåt AB AB Sture Fox VD Trygg Datorisering

Att utvärdera ett projekt

Att utvärdera ett projekt Att utvärdera ett projekt KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillvägagångssätt...4 Dokumentet Utvärderingsrapport...6 PUA - projektutvärderingsansvarig...7 Bilaga 1 Inbjudan till

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 De olika stegen vid riskanalys... 4 Sannolikhets-/påverkan-matrisen eller Rolf Johnsson-modellen... 7 Influensdiagram vid riskanalys... 9 Exempel:

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Checklistor för riskidentifiering

Checklistor för riskidentifiering Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid

Läs mer

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. Sidan 1 (13) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas

Läs mer

Riskanalys KAMP Företagsutveckling

Riskanalys KAMP Företagsutveckling Riskanalys KAMP Företagsutveckling 2 KAMP Företagsutveckling AB www.kamp.se December 2002 KAMP Företagsutveckling 3 Innehållsförteckning Allmänt... 5 De olika stegen vid riskanalys... 8 Hur skall jag veta

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Protokoll från kvalitetsgranskning Projekt (H)järnkoll Kampanjlän Örebro

Protokoll från kvalitetsgranskning Projekt (H)järnkoll Kampanjlän Örebro Protokoll från kvalitetsgranskning Projekt (H)järnkoll Kampanjlän Örebro 20-11-26 Elisabet Norlinder (H)järnkoll Kampanjlänsansvarig Örebro Kvalitesgranskningsmall Förutsättningar för projektet Poäng 18/1-22/11-26/11-

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun

Uppdragsförslag Nordanstigs kommun www.pwc.com/se Uppdragsförslag Nordanstigs kommun Genomgång och analys avseende biståndsbeslut inom hemtjänstverksamheten i kommunens äldreomsorg April 2015 Kontaktperson för uppdraget är: Margaretha Larsson

Läs mer

1. Etablera projektet

1. Etablera projektet 1. Etablera projektet Detta är det första steget i projektet och definierar ramarna mellan vilka produktframställningen skall ske. 1.1 Projektdefinition 1.1.1 Intressenter Projektets intressenter har identifierats

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Denna artikel ger en övergripande beskrivning av en universell och etablerad projektmetodik. Läsaren förutsätts ha en grundläggande förståelse för processer

Läs mer

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun

PROJEKTPLAN. Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun PROJEKTPLAN Kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundvalls kommun Titel: PROJEKTPLAN kompetenshöjning i demens för personal på äldreboende Sundsvalls kommun Projekt: Stimulansmedel Idnr:

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Projektledning (2 dagar)

Projektledning (2 dagar) Projektledning (2 dagar) Kursen genomförs under 2 dagar och kombinerar projektledningskunskap med praktisk tillämpning av Pejl Projektstyrningsmodell. Teori blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll styrelsemöte Styrelsemöte Tid; Onsdag 23-24 januari 2013 Plats; Quality Hotel Haninge Närvarande Elisabeth Strömberg Lotta Loshammar Pär Gustavsson Mats Svensson Håkan Gillberg Ulla-Karin Solum

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik

Konsultbolag1. Testplan för Europa version 2. Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) 2009-05-14. Europa-projektet. Dokumenthistorik Testplan Projekt Europa Sid 1 (av 9) Europa-projektet Testplan för Europa version 2 Dokumenthistorik Utgåva Datum Författare Kommentar 1 2008-12-16 Ulf Eriksson Ursprunglig version, utkast 2 2008-12-18

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning PPS OCH PROJEKT...2 STYRMODELLEN, ÖVERSIKT...3 GRUNDER, GRUNDPROCESSER, BESLUTSPUNKTER...3 STYRGRUPPENS BESLUTSPROCESS...5 FÄRDIGHETER FÖR PROJEKTSTYRNINGEN...8

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING

LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING Bilaga 3b Konsultupphandling 2011 Sid 1 LEVERANSAVTAL AVSEENDE KONSULTUPPDRAG MED ERSÄTTNING ENLIGT BOK OCH RÄKNING SMHIs Beställningsnr:... SMHIs referens: Axxxxxx (OBS! Beställningsnumret och SMHIs referens

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, 1 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Börje

Läs mer

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

OFFERT: VISIONSPROCESS FÖR MALM- KÖPING

OFFERT: VISIONSPROCESS FÖR MALM- KÖPING OFFERT; VISIONSPROCESS FÖR MALMKÖPING ETT PILOTPROJEKT INOM FLENS KOMMUN HÖSTEN 2009 Flens kommun Lars Rådh 642 81 FLEN OFFERT: VISIONSPROCESS FÖR MALM- KÖPING Kairos Futures casenr: 33565 BAKGRUND Med

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Ämne 2013-05-29. Byte av larmcentral

Ämne 2013-05-29. Byte av larmcentral Byte av larmcentral 1 Nytt avtal Den 1 mars 2013 upphörde SOS-larmavtal med Linköpings kommun (SOS avvecklar sitt affärsområde) Detta har inneburit att alla larm i kommunen har omprogrammerats till ny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-12-06 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-12-06 1 STYRELSEN 2005-12-06 1 Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 6 december 2005, klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande

Läs mer

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Bilaga 4 Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställd av rektor Dnr 1977/2012-010 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Metodbeskrivning... 1 2.1

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Projektplan delprojekt e-rekrytering

Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 1 (6) Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se

IT-företagen (fd LKD) Avtal-90 och ALOS05. För mer information se hemsida www.gatubolaget.goteborg.se Ingemar Larsson tel 031 368 46 17 2007-10-22 1(6) Avtal mellan Göteborgs Gatu AB, Affärsområde Teknisk Service, nedan kallat Gatubolaget (beställare) och XXXXX (leverantör) Bilpoolssystem Allmän beskrivning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklingsprojekt Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för Digital bild och video Projektledare Ellinor Eklund 2011-03-23 -y",västra GÖTALANDSREGIONEN y HABILITERING & HÄLSA

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 2 Agenda vanliga fallgropar i Outsourcingavtalet Fallgropar i Outsourcingavtal Några goda råd på

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning

Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning D 828 TO45-38 Guideline för kvalitetssäkring vid inköp och leverans av laboratorieutrustning Torbjörn Engkvist Svenerik Bäckman Nyckelord: Laboratorium, analytisk kemi, utrustning, inköp, vägledning, guidelines

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars

Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Grundutbildning Kapster & Nextep Öland 20-22 Mars Känner du att du vill kunna använda mer funktioner i Kapster eller Nextep? Vi hjälper dig att använda programmet för att du ska kunna få mer tid över till

Läs mer

Projektdirektiv Ledarskaps-ST

Projektdirektiv Ledarskaps-ST Region Skåne Koncernledning Förnyelsekontoret Projektledare Charlotta Sävblom Tel 044-309 33 25 E-post charlotta.savblom@skane.se Adress Regionhuset, Box 1, 211 00 Lund Datum 2008-09-24 1 (4) Projektdirektiv

Läs mer