Månadens fråga juni Standardrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens fråga juni 2013. Standardrapport"

Transkript

1 Månadens fråga juni 2013 Standardrapport

2 Procent Antal Utbildning av eleverna inom IT och dess användning i olika verksamheter. 38,4% 713 Utbildning av lärarna inom IT-användning och IT-nytta. 75,5% 1402 Modern IT-utrustning till alla elever. 13,7% 255 IT-baserade läromedel (i kombination med lärarstöd) i olika ämnen. 38,7% 718 Annat, nämligen: 6,1% 113 Svarande 1857 Inget svar 0

3 Annat, nämligen: Agilt arbetssätt Alla ska lära sig grunderna i programmering Använd IT för att förbättra verksamheten och resultaten. Ex: använd centrala prov som källa för planering av utbildning. Koppla frågor till moment i undervisningen och se vilka moment sybehöret stärkas. Använda IT för hantering av skoladministration exempelvis sjukanmälan, undervisningsplanering inklusive hemuppgifter, scheman, inlämning av uppgifter etc dvs sådant som skapar verklig användning av IT både för lärere och elever Användning av IT i andra ämnen Att använda IT i vardagen, t ex IT-säkerhet och dess begränsningar i system och på nätet, nät-etikett, avtal tecknade på nätet. Att balansera ivern och inte glömma bort att utbildningen är kärnan. att hjälpa huvudmännen för skolan att inse att it är ett av flera pedagogiska hjälpmedel till stöd för lärandet Att IT anvämnds med genomtänkt pedagogik som gett dokumenterat positiva resultat per utbildningskrona. Att lära sig kommunicera med människor. Via vad som helst utom en dator. Att lärarna kan/vill kommunicera med föräldrar/vårdnadshavare med IT som stöd för att föräldrar/vårdnadashavare får insyn och möjlighet att stötta sina barn med stöd av lärare. Attityden till it inom lärarutbildningen behöver förändras. Begränsad IT-användning och sunt förnuft Bra grundkunskaper i matematik Bra lärare som använder IT när det behövs och det finns bra applikationer. både it-baserade läromedel i kombination med traditionella läromedel Definiera begreppet IT för eleverna Det måste finnas en funktionell, fungerande och kostnadseffektiv plattform i form av datorkommunikation, basutrustning i klassrum, hantering av enheter (datorer, plattor etc) vad avser uppdateringar, reparation och utbyte. Saknas på alltför många skolor idag. Distansutbildning i direktsändning och ondemand Eleverna är prio 1 de är ju kärnan i skolan. Borde inte lärarna efter 20 år med IT i samhället redan kunna IT?? Utrustningen måste ju fungera. lärarledd undervisning är enda vägen. Lärarlösa lektioner är ju bara ett annat ord för läxor men i skolan. Elever behöver lärare att fråga och någon som berättar för dem hur det fungera oavsett ämne. Använd e-böker istället för papper men lär dem att tänka på ergonomi. Bibliotek i skola behövs ju inte om man inför eböker rätt över men kunniga handledare för att hitta litteratur och vad de ska läsa. För stort fokus på fel grejer igen i skolan. Fokusera på lärtid. Att göra bra dataprogram för inlärning har förmodligen ytterligare en lång tid för att blir bra så sats på böcker i datorer och plattor. Fokusera inte bara på ipad - det finns annat som är flerxibelt billigare men minst lika bra. etik, moral när man använder internet, lagar och integritetsfrågor, vad som händer med information man lägger upp osv framtida pedagogik Fri mjukvara och öppna standarder Fria/öppna standarder i stället för kommersiella produkter. Fråga pedagogerna! IT är ett verktyg, inte ett mål i sig! Fungerande utrustning, nätverk och uppkoppling Förståelse av grundläggande principer Förändrad pedagokik/kursupplägg som stödjer den nya paradigmen (alternativ 4) Ge intresserade elever en möjlighet att dela med sig av sina "nya" IT-kunskaper God utbildning i basämnen som matematik och språk. Grundläggande färdigheter utan IT-stöd Grundläggande kunskap hur en dator fungerar grundläggande programmering grundläggande säkerhetstänkande Hantering av information och källkritik Helhetssyn på hur IT påverkar samhället hur ett modernt företag bedriver Systemutveckling inkl olika metoder typ agilt, som de sen kan applicera i sitt skolarbete Hur man använder, och kan använda, it i verkligheten. Koppla it och nytta på ett pedagogiskt sätt så elever kan få nya idéer hur it kan användas. hur man skyddar sitt privatliv, att bilder finns kvar för evigt, etikett på nätet, lag och rätt. Hur tekniken funkar, inte hur man använder den. Högre krav och läxor Högre lön till alla lärare informationssäkerhet Ingen GSIT Insikt i IT och bra utrustning - alla ovan punkter Integrera IT där det passar och så som eleverna använder det utanför skolan Integrera IT i undervisningen integrera it som en normalt inslag i den vanliga utbildningen integrering av IT i undervisningen Integrering av IT-hjälpmedel i den dagliga undervisningen. integritet och säkerhet Integritet på nätet Integritet, källgranskning IT borde vara ett naturligt hjälpmedel i elevernas undervisning och eleverna borde arbeta mer med informationshantering "big data" för att utvecklas och för att bidra till utvecklingen. IT i skolan kan både hjälpa och stjälpa inlärningsprocessen. Den är t.ex idag begränsad till det audiovisuella och kan på sin höjd ersätta läroböcker. Om syftet är att stödja elevers inlärning så behöver IT i skolan utvecklas ännu mer och aktivera fler sinnen såväl som att IT stödet anpassas till elevernas olika utvecklingsfaser. IT möjliggör helt nya sätt att bedriva undervisning och till det behövs helt ny pedagogik. IT i skolan kan både hjälpa och stjälpa. It kostar energi. Gör snåla lösningar IT kultur och historia IT ska in på rätt sätt i undervisningen, t ex lära sig plotta Karl XIIs fälttåg på Google Maps. INTE några skruvade terminalkonton och tvinga kidsen lära sig något gammalt programspråk. IT skall vara ett stöd i andra ämnen/områden. Inte bara som "egennytta". IT, privat nytta IT-anpassad pedagogik och metoder, t.ex. egen wiki. IT-användning med fokus på pedagogik och inlärning. IT-baserad distansundervisning, så att mindre skolor kan dra nytta av de bästa kompetenser inom utbildningen. IT-baserade läromedel I KOMBINATION MED METODIK FÖR EN EFFEKTIV HELHELSLÖSNING (dvs undvik att fastna i

4 verktygstänket). IT-baserade spel, lekar som har som mål att roa och vara utmanande och samtidigt utbilda på de färdigheter som skolan (samhället) kräver IT-etik och -säkerhet (hur beter man sig på nätet och hur skyddar man sig och sin utrustning) IT-etik, näthat, SMS-mobbing Itsäkerhet för lärare och elever Jag tycker inte att man behöver fokusera mer på IT i skolan alls. Det är alldeles för stort fokus redan. På grundskolenivå är IT ett hjälpmedel, och det lär de sig redan tillräckligt. Mer fokus och tid till baskunskap i stället. Det finns en övertro till och glorifiering av IT i skolan (och hela svenska samhället) som måste tonas ner, och där kan Dataföreningen säkert hjälpa till (om viljan finns). Kombinationen av ovanstående i EN gemensam, nationell strategi Konstig fråga då målgruppen knappast kan ha relevant insyn i verksamhet eller pedagogiskt upplägg. Osv Koppling mellan it och pedagogiken Kreativ anv.: alltifrån excelarksprogram till legorobotar. Kritiskt granska IT, politik och demokrati och dess implikationer (FRA, Snowden, etc) källkritik Källkritik på Internet Källkritisk granskning lär eleverna touch typing och åtminstone enklare programmering. Lära sig om öppen källkod Lärarledd undervisning i små grupper. Lärarnas IT-stöd Marknadsanpassade utbildningar som speglar vad som används i arbetslivet mer allmän lärartid Mer lärartid i klassrummet Modern IT-utrustning till alla lärare Ny pedagogik Nytta,användbarhet,källgranskning, beslutsstöd och inbehållsförståelse Nätverk och gemensamma resurser som elever och lärare kan ansluta sin egen utrustning till. Jag utgår från ett antagande att de flesta har egen utrustning. De som inte har det får låna. Olika verksamheters utnyttjande av IT-stöd i respektive verksamhet Pedagogiken måste vara IT-anpassad. Risker och samt skillnad på verbal och skriven text/dialog. Uppförande mm. Satsa på IT som eget ämne i lägre åldrar skapa bra samarbetsytor där lärare kan dela material samt inspireras av varandra Strategi för hur IT ska användas i undervisningen på ett naturligt sätt utifrån respektivie individs förutsättningar, tekniktillgång är inte eller kommer åtminstone inte att vara problemet Syftet med IT, nyttan och IT inte bara är teknik. Säkerhet och integritet Säkerhet, etik och integritet på internet Säkerhetsutbildning Ta hjälp av professionella IT-användare som utbildare takt och ton/juridik, källkritik Tid för lärarna att skaffa sig datorvana utbilda kring sanningen att de kommer ut till en arbetsmarknad där människor inte förstår hälften kring IT jämfört med dem själva. utbildning anpassad efter enskilda elevers behov. Utbildning av eleverna inom IT-etik Utbildning av lärare i hur IT kan användas i pedagogiken för att öka elevens kunskap inom respektive ämne Vad är viktigt at kunna? Vad IT kan hjälpa till med. Sedan lärare och läromedel. Sist vilka tekniska hjälpmedel som behövs. Ville egentligen sätta X även i den 1a rutan och komplettera med att utbildning viktig såväl kring alla positiva aspekter men även kunskap kring de mindre positiva och relativa faror. Visa att det är kul och spännande med IT återuppväcka intresse för programmering/automatisering så tidigt som möjligt. mer hands-onelektronik i kombination med detta. Även en klarsyn på skillnaden mellan IT och kunskap ökad samverkan mellan skolor betr lektionsmaterial etc (typ open source) Öppen Källkod Öppna standarder och tillfälle att se mer än en datormiljö.

5 Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens ,9% Kvot Bekräftade Ej bekräftade Utkastade

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16

Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16 Gruppdiskussioner vid Skolfederationsdagen 2014-09-16 Innehåll IT-arkitektur för skolans inloggning... 1 Kom-igång-frågor... 1 De frågor som diskuterades... 2 Hur hantera köp av digitala läromedel?...

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg?

Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Delrapport: Ny teknik i skolan ger nytt skolupplägg? Beredningen för skola och utbildning Januari 2012 Innehåll Bakgrund... 3 Utblick världen... 4 Ottumwa High School, Iowa - vill skapa det interaktiva

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Malmö högskola Lärarutbildningen. Examensarbete 15 högskolepoäng. Pascal Deraed. IT-classroom. Skolutveckling och ledarskap. Examinator: Jan Härdig

Malmö högskola Lärarutbildningen. Examensarbete 15 högskolepoäng. Pascal Deraed. IT-classroom. Skolutveckling och ledarskap. Examinator: Jan Härdig Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng IT-classroom Pascal Deraed Lärarutbildning 90 hp 2009-06-02 Examinator: Jan Härdig Handledare: Lisbeth Amhag

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Vid frågor

Läs mer