REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13."

Transkript

1 REDOVISNING KVALITETSARBETE/ SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE LÄSÅRET 2012/13. Förskola pedagogisk omsorg. Enhet: Kärna Förskoleenhet Förskolechef: Linda Hellberg Gustafson 1. PRESENTATION AV ENHETEN. Enheten ligger i en mindre växande tätort med närhet till skog och hav. Närheten till skog och mark ger stora möjligheter för barnen att lära känna naturens skiftande årstider och det rika djurlivet. Kärna Förskoleenhet består av 5 förskolor med totalt 11 avdelningar. Draken 1 avdelning med 19 platser i åldrarna 1-5 år. Ekebacken 4 avdelningar med 76 platser med åldersindelade grupper. Kalvegrinna 4 avdelningar med 76 platser med barn i åldrarna 1-5 år. Nallebjörnen 1 avdelning med 19 platser och barn i åldrarna 1-5 år. Sagoslottet 1 avdelning med 19 platser och barn i åldrarna 1-5 år. Samtliga kök på de fem förskolorna har mottagningskök som bedrivs av Måltidsservice. Matrådsmöten sker mellan pedagoger och måltidspersonal för att få en god kvalitet utifrån de förutsättningar som finns. Våra gårdar ser lite olika ut beroende på om förskolan ligger i nära anslutning till skogen eller i centrum. Tillsammans med föräldrar och barn har vi arbetat för att förbättra och göra nya spännande miljöer för barnen. 2. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET. Sagoavslutning på hela enheten på Förskolans Dag med Grodan och Främlingen. Sångsamlingar på skolan för barn födda 2007 Uteveckan under 4 dagar i skogen för barn födda 2007 tillsammans med dagbarnvårdarna. Barnkulturföreställningar för barn födda 2007 och 2008 Skördefest Vänskapsdag Renovering av golv på Kalvegrinna och Nallebjörnen Krisövning utifrån vår krisplan Utvecklat överlämningsdokument mellan förskola/förskoleklass/fritids 1

2 Godkännande av ytterligare utmärkelser av Grön Flagg 3. KOMPETENSUTVECKLING. Genus Fronter Lekens betydelse ( Egenledelse i lek och lärande ) Matematik Winst HLR Mentorsutbildning Språk Grön Flagg Krishantering Teknik och Naturkunskap Barns inflytande i förskolan Drama 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL DE NATIONELLA MÅLEN Normer och värden Mål: Utveckla barnens förmåga till hänsyn, respekt och empati för andra människor och djur. Genom samtal i leken, samlingar och sagotemat Grodan och Främlingen har barnen lärt sig värna om och uppskatta varandra utifrån den man är oavsett kön, nationalitet eller handikapp. Pedagogerna har genom olika rollspel visat på dåligt respektive bra kamratskap vilket inspirerat barnen till egna rollspel i positiv anda. Handdockorna har också haft en stor betydelse för att belysa gott kamratskap och inlevelsen hos barnen har varit stor. Med de äldre barnen har kompissamtal förekommit för att förklara och förstå hur man skall vara mot varandra och pedagogerna har hjälpt barnen sätta ord på känslorna. Barnen har lärt sig ställa tillrätta om man gjort fel. De flesta barnen säger/gör förlåt. Barnen har blivit duktiga på att trösta och hjälpa varandra. Genom ytterligare indelning i smågrupper har barnen blivit lugnare och öppnare mot varandra och även vågat tala mer med varandra om hur man känner i olika situationer. Barnen kan nu också leka längre stunder med varandra. Barnen vågar ta mer plats och tar hjälp vid behov av vuxen. Vi fortsätter att utveckla och analysera vårt sätt att möta barnen. 2

3 Utveckling och lärande Mål: Låta varje barn utvecklas i sin takt Främja en språkutvecklande och matematisk utvecklande miljö Skapa en nyfikenhet inom teknik och naturkunskap Pedagogen lyssnar in vad barnen har för intressen och försöker anpassa verksamheten efter deras önskemål. Utmana barnen på en lagom nivå vilket gör att barnen vill veta mer om det man presenterar, experimenterar. Barnen har tagit del av och utforskat teknikens möjligheter genom roliga experiment. Barnen har fått bygga och konstruera egna modeller utifrån olika material. Barnen har utvecklat sin matematiska förmåga genom antal, form, färg och grupperingar dels inomhus men även ute i naturen. Genom Läslyktan har barnen lärt sig skapa egna bilder och utvecklat sitt ordförråd. Tecken som stöd har varit en god hjälp i utvecklingen. Tecken som stöd har använts i olika situationer ex. måltid, samling, tambursituationer, utevistelse m.m. vilket har ökat förståelsen för begrepp, tid och rum. Detta arbete fortlöper och utvecklas vidare. Språket är en källa till kommunikation och med ökat ordförråd har kommunikationen utvecklats mellan barnen. Genom barnens lust att experimentera har en ökad kunskap om vätskor, färger och material utökats. Barnen kommer med egna förslag där pedagogen ger barnen möjlighet att testa. Barns inflytande Mål: Barnen är medbestämmande utifrån deras tankar och idéer Pedagogen lyssnar in vad barnen har för intresse och försöker anpassa verksamheten efter deras önskemål. Barnen får möjlighet att välja. Låta barnen pröva nytt enligt önskemål och som pedagog oftare säga JA. Pedagogen ser till att pojkar och flickor får samma möjligheter till olika typer av lekmaterial. Regler och användning av dessa diskuteras med barnen. Barnen har fått vara med och bestämma inför inköp av material. Barnen tillfrågas vilken aktivitet de vill delta i. Genom att lyssna på barnen känner de att de är viktiga och en god relation och respekt för varandra skapas. Pedagogen låter barnen berätta sina upplevelser av olika slag vilket kan generera i ett tema i gruppen. 3

4 Förskola och Hem Mål: En öppen och nära dialog med vårdnadshavarna För att få en god dialog med vårdnadshavarna är det viktigt med den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi synliggör barnets utveckling och lärande genom utvecklingssamtal och avstämning vid inskolningssamtal. Genom månadsbrev, Fronter, föräldramöten och föräldrasamrådsmöten beskrivs avdelningens aktiviteter och lärande utifrån läroplanen. Bildcollage sätts upp i tamburen för att åskådliggöra verksamheten som uppdateras kontinuerligt. Vid Drop-in och olika traditionella firande samlas barn, pedagoger och vårdnadshavare. Vi behöver utveckla användandet av fronter för vårdnadshavarna. Fortsätter arbeta med det goda mötet i vardagen samt att vi fortsätter att ha en tydlig kommunikation med varandra och vårdnadshavarna. Många goda positiva samtal från vårdnadshavare när barnen lämnade förskolan i våras. Det gäller att hela tiden utveckla värdskapet inom enheten. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Mål: Trygg övergång till skolan Skapa en god kommunikation förskola/skola Ett nytt överlämningsdokument från förskola till förskoleklass/fritidshem har framtagits på förskolan. Ett möte har ägt rum för att gemensamt (förskola/förskoleklass/fritidshem) gå igenom överlämningsdokumentet för godkännande och eventuell revidering. Uppföljningsmöte förskola/förskoleklass/fritidshem sker under hösten på förskolan. Sångsamlingar på skolan för blivande förskoleklassbarn har skett under våren. Lärarna har varit och hälsat på blivande förskolebarn på förskolan samt besökt förskolans utevecka. De gemensamma sångstunderna på skolan är väldigt uppskattade av barnen och hoppas vi fortsätter. Fler besök för barnen i skolan önskas ex. gympa. En utökad kommunikation mellan förskola/förskoleklass/fritidshem är önskvärd. 4

5 Uppföljning, utvärdering och utveckling Vi arbetar utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Planera Genomföra Utvärder Förbättra Vi arbetar utifrån en årsplan. Årsplanen säkerställer att arbetsfördelningen blir jämnt fördelad under året. Det blir också klart och tydligt vad och när det skall göras under året. Måluppfyllelse - Resultat Dålig Mindre god God Mycket god x 5. ENHETENS EGNA MÅL/UTVECKLINGSOMRÅDEN 2012/2013 OCH MÅLUPPFYLLELSEN I DESSA. Ange mål/utvecklingsområde: Hållbar utveckling Natur/Teknik Tecken som stöd IT Årsplan Måluppfyllelse - Resultat Dålig Mindre god God Mycket god x : Användning av fronter till vårdnadshavarna har utökats. Ytterligare utmärkelse av Grön Flagg har godkänts för förskolan Kalvegrinna. Förskolorna Draken, Nallebjörnen och Sagoslottet har nu ansökt om Grön Flagg och har fått ett godkännande av arbetet. 6. ENKÄTER. På grund av låg svarsfrekvens är det svårt att avläsa resultatet. Av de få svar som inkommit framgår dock att trivsel och trygghet, förskolemiljön samt bemötande fått höga poäng.. 7. ENHETENS UTVECKLINGSOMRÅDEN/MÅL FÖR 2013/

6 Hållbar utveckling Natur och teknik IT 8. LIKABEHANDLINGSPLAN ENHETENS PLAN GÄLLANDE ARBETET MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH TRAKASSERIER. Likabehandlingsplan finns men håller på att revideras. 9. EVENTUELLA AVSLUTANDE KOMMENTARER VAD GÄLLER ENHETENS KVALITETSARBETE OCH MÅLUPPFYLLELSE. Förskolans verksamhet planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas i förhållande till läroplanen. Verksamheten dokumenteras och pedagogerna använder sig av portfolio för varje enskilt barn. Pedagogerna strävar alltid efter ett gott värdskap i mötet med bl.a. barn och vårdnadshavare. Personalen arbetar aktivt för barnens inflytande på verksamheten och ger barnen god omsorg, utveckling och lärande. 6

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2012/2013. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2012/2013 I Ur och Skur Vattendroppens Sammanfattning Det har varit ett spännande år med duktiga kollegor, vi har vilket har märkts på både barn och föräldrar. Vi hade en tredagarsinskolning

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 LÄRKAN Lärkan Intro Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskoleenhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer