DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL"

Transkript

1 DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Bruksanvisning 1 SVENSKA

2 INLEDNING Daglig användning Du behöver inte läsa hela bruksanvisningen för att kunna se satellit-tv, men på längre sikt bör du läsa igenom den för att få största möjliga utbyte av ditt parabolsystem. TRIAX DVB 63S/65S är förprogrammerade från fabriken. Det gör att monteringen av parabolsystemet går snabbt och lätt. Dock bör du läsa sida 4 till 14 som handlar om anslutningsmöjligheterna för mottagarens inkoppling. Värt att veta Placera din TRIAX satellitmottagare på en plan, vågrät, stabil yta. Mottagaren får ej övertäckas eller placeras på en annan värmealstrande apparat. Utsätt inte mottagaren för luftfuktighet över 80 %, ej temperatur under + 15 eller över Placera mottagaren så att inte luftcirkulationen runt om hindras. Ovanför mottagaren bör det dessutom alltid vara minst 10 cm fri höjd. Anslut eller ändra aldrig några kablar när apparaten är ansluten till elnätet. Vid åska bör mottagaren kopplas ifrån elnätet och parabolen. Säljarens ansvar omfattas inte av skador som uppstått vid ingrepp av obehörig person, direkta eller indirekta skador på grund av blixt eller åska samt skador pga. icke auktoriserade programkort. Tag inte bort locket på mottagaren. Använda batterier och Annat miljöfarligt material skall återlämnas till miljöstation. Har du frågor, kontakta din TRIAX återförsäljare som gärna står till tjänst. Lycka till med din nya TRIAX satellitmottagare. 2

3 INNEHÅLL Läs först: Värt att veta!... 2 Innehåll... 3 Installation och anslutning Nätanslutning och anslutning av utomhusenhet... 5 Mottagning av betal-tv... 5 Användning av TRIAX SR 50/55 via fjärrkontroll RC Anslutning... 6 Anslutning till Tv apparat... 7 Inställning av UHF-utgångskanal... 8 Videobandspelare... 9 Super VHS-videobandspelare... 9 AUX IN/OUT... 9 Förstärkare Seriel port / USB Modem TRIAX-Link Inställningar OSD-språkval (Menyspråk) Grundinställningar Installation Programsökning Tillbaka till fabriksinställning Systemkonfiguration Ändring av grundprogrammering Ändring/radering av program i programlistan Flyttning av program Lås av program Ändring av PIN kod Borttagning av programlås för enskilda program Mjukvara-uppdatering Användning Programval Info-box Reglering av ljudstyrka Val av annat språk Byte mellan tv/radio Tillbaka till sist inställda program Visa klocka och programinfo Andra programinformationer / Transponderinfo Text-TV EPG Timer Hjälp Tekniska begrepp Tekniska specifikationer

4 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Viktiga användningstips Med den så kallade On Screen Display (textinformation på skärmen, se exempel) förenklas användningen av mottagaren, och antalet funktionsknappar minimeras. Alla funktioner visas på skärmen och kan styras med få knappar. Sammanhörande funktioner är sammanfattade som menyer. Den valda funktionen markeras med en blå rad. I den nedersta delen av skärmen visas en kort kommentar till den markerade funktionen. Begreppen, som visas i OSD-menyn, är tryckt med fet skrift i denna bruksanvisning t.ex. Gå in i huvudmenyn med menyknappen. Välj nu menyraden inställningar, med hjälp av musknappen, så den blir mörk blå. Bekräfta alltid med OK. 4

5 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Anslutning av en DVB-mottagare till en satellitanläggning a. Anslut koaxialkabeln från parabolens LNB till LNB-ingången (LNB IN) på DVB-mottagaren bakpanel. b. Om du har en analog mottagare, anslut den till LNB-utgången (LNB OUT) på DVB mottagaren. d. Anslut antennen till RF IN (AERIAL) RF-OUT (Tv) går vidare till Tv:n eller den analoga mottagaren. e. Vid användning av scartsladd ansluts den analoga mottagaren till scartuttaget märkt AUX IN/OUT. f. Videobandspelaren till scartuttaget märkt VCR. g. Tv:n ansluts till scartuttaget märkt Tv. h. Eventuell anslutning av RF-utgången på den analoga mottagaren till RF-ingångsuttaget på din Tv. c Nätanslut mottagaren d Analog receiver TV TV a b e AERIAL g AERIAL DC 13/18V MAX 0,4 A RECEIVER 2 SERIAL PORT PARALLEL PORT USB TELEPHONE AERIAL AUX IN/OUT TV AUDIO OUT DOLBY DIGITAL/PCM R L TV VCR AC 230 V 50 Hz MAX 30 VA VORSICHT! ELEKTROSCHOK-GEFAHR NICHT ÖFFNEN! CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN! POWER ON/OFF f c HI-FI system VIDEO AUDIO IN Digital R L AERIAL Mottagning av betal-tv Satellitmottagaren har möjlighet att ta emot betal-tv i 3 olika kodningsstandarder. Viaccess-standarden är inbyggd i mottagaren. Om Du önskar att ta emot ett program utsänt i denna standard skall du bara sätta in betalkortet i den inbyggda kortläsaren. Det två extra modulplatser, sk. Common Interface kontakter, där kan du sätta in olika Conditional Access moduler. Det finns CAM s för många olika kodningsstandarder, t.ex. CONAX, Irdeto, Viaccess, Nagravision, Cryptoworks, etc. Tala med din återförsäljare om du vill ha mer information. 5

6 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Användning av TRIAX SR 50/55 via RC65 Fjärrkontrollen till TRIAX DVB65S heter RC65. Den kan ställas om så den också kan användas till vår analoga satellitmottagare TRIAX SR50 och SR55. Fabriksinställningen för RC65 är single-mode d.v.s. endast betjäning av TRIAX DVB65S (SAT2 knappen har således ingen funktion). Genom att trycka på OK samtidigt med SAT2, förvandlas RC65 till en dual-mode fjärrkontroll. SAT1 = Betjäning av TRIAX DVB65S SAT2 = Betjäning av TRIAX SR50/SR55 Fjärrkontrollen kan åter igen göras om single-mode genom att man samtidigt trycker OK och SAT1. Anslutning Följande punkter a b c osv. hänvisar till teckningen på sidan 5 och figur 1 på sidan som kan fällas ut. Nätanslutning Mottagaren bör först anslutas till elnätet, när mottagaren är helt ansluten med tillhörande enheter. Därmed undviker du att ödelägga mottagaren eller andra enheter. c. Efter att allt är anslutet, ansluter du mottagaren med den medlevererade nätkabeln med en kontakt till 230V/50 Hz. Utomhusenhet Anslutning av en mottagare a. Anslut mottagarens LNB-ingång med hjälp av en koaxialkabel till LNB:t på din utomhusenhet. Anslutning av en extra mottagare på samma utomhusenhet, enligt punkt a b. Om man skall ansluta en extra mottagare (t.ex. en analog mottagare eller en ADR-mottagare), så kan du ansluta LNBingången på den extra mottagaren till LNB-utgången på DVB mottagaren med en koaxialkabel. För att den extra mottagaren ska kunna förses med satellitsignal, måste din DVB mottagare stå i Stand By mode. Om DVB mottagaren startas, övertar denna LNB-kontrollen med första prioritet. 6

7 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Anslutning till en Tv via SCART-kabel: För att få bästa möjliga bildkvalité, bör du ansluta din TRIAX DVB mottagare till Tv:n med hjälp av en SCART-kabel. Gör följande: g. Anslut mottagare (SCART-kontakt Tv ) och Tv med en SCART-kabel. Om din Tv är utrustad med SCART- kontakt skiftar Tv:n automatiskt till din satellitmottagare. Via RF-kabel: Om din Tv ej är försedd med en SCART-kontakt, tag bort och flytta din ordinarie Tv antenn från TV:n till TV ANTENN ingång på din satellit mottagare. Anslut den medföljande RF-kabeln till RF out på satellit mottagaren till Tv:ns antenn ingång. Med denna anslutningsform är det endast möjligt att återge ljudet i mono. Anslutningen görs enligt följande: h. Anslut mottagaren (RF-utgång) med en anslutningssladd till Tv:ns antenningång. Kabeln som kommer från den terresta antennen förbinds med mottagaren (RF IN). Du kan nu starta mottagaren med stand-by knappen eller med sifferknapparna. Därefter ställer du in din Tv på mottagarens utkanal (38). Välj en fri programplats och ställ in din Tv på kanal 38 (se ev. Tv:ns bruksanvisning). Om du ej får en klar bild på kanal 38 kan denna eller en nära liggande kanal användas av någon lokal sändare. Detta kan konstateras om man tar ut antennkabeln ur kontakten (RF IN) på mottagaren. Om du kortvarigt får en klar bild, skall du använda, en annan sändarkanal i mottagarens område från kanal 21 till kanal 61. 7

8 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Inställningen av UHF-utgångs kanalen Följ detta tillvägsgångssätt: Gå in i huvudmenyn med menu-knappen. Huvudmeny > Inställningar Välj nu menyraden Inställningar, och med hjälp av musknappen markeras den raden. Nu framträder undermenyn Inställningar. Välj nu på samma sätt menyraden Audio/Video inställningar. Nu framträder undermenyn Audio/Video. Huvudmeny > Inställningar > Audio/Video Välj nu menyraden UHF-utgångskanal, markera raden med hjälp av musknappen. Ställ nu in din Tv på en ledig UHF-kanal mellan 21 och 61. Knappa därpå med hjälp av de numeriska knapparna in den nya utgångskanalen i din mottagare. 8

9 INSTÄLLNING OCH ANSLUTNING Den nya UHF-kanalen visas nu i mottagarens display, och mottagaren sänder nu på den visade kanalen. Om du trots detta inte kan motta bild utan störningar på denna kanal, får du göra om proceduren, tills du finner en ledig kanal som är fri från andra sändare. När du har hittat en optimal UHF-kanal, måste du komma ihåg att lagra denna på din Tv. I menyn Audio/Video kan du nu göra ytterligare inställningar, eller med menu-knappen trycka dig tillbaka till normal drift. Denna inställning lagras automatiskt när du lämnar menyn. Om din Tv har automatisk frekvenssökning, ställer du in Din mottagare på en tillfällig UHF-kanal och startar därpå Tv:ns automatiska frekvenssökning. Gör om proceduren tills du finner en egen utgångskanal och lagra den därefter. Kanalen skall nu ev. finjusteras på Tv:n. Videobandspelare (VCR) f. Anslut videobandspelaren till SCART kontakten VCR. Videobandspelaren levererar vid återgivningen en styrsignal till mottagaren. Därmed kommer videobandspelaren automatiskt koppla videon till Tv:n. Super VHS - Videobandspelare Om du har en Super VHS-videobandspelare, kan du göra inspelningar i Super-VHS-kvalitet från din DVB-mottagare. NB: Denna inställning är aktiv för SCART-kontakten TV och VCR på din mottagare. AUX IN/OUT e. Reserv kontakt för anslutning av en analog satellitmottagare eller en extra Tv eller VCR (AV2). Förstärkare Analog För att få bästa möjliga ljudkvalité kan du ansluta mottagaren till en HiFi förstärkare. Du skall då ansluta Phono-kontakten Audio R och Audio L på mottagaren meden passande kabel till ingången på din Hifi-förstärkare (t.ex. AUX). 9

10 ANSLUTNINGAR Digital Om din förstärkare har en digital ingång så ansluter du kontakten AUDIO OUT DIGITAL med den digitala ingången på din förstärkare. Samplingsfrekvenserna 16, 22.05, 24, 32, 44.1 och 48 KHz är lämpliga. Seriell port RS 232 RS 232-porten används till uppdatering av softwaren (mjukvaran) och förprogrammeringen via PC. USB Universal Serial Bus förbindelsen är en höghastighets dataförbindelse till ex. en PC. Detta är således förbindelsen mellan din satellitmottagare och din PC, vid de tillfällen då mottagaren i framtiden används till bl.a. Internet-via-satellit. Modem TRIAX DVB 65S har inbyggt telefon modem. Modemet är en del av din satellitmottagare för programstyrning. Användaren har endast tillträde till modemet via programmen. Modemet styrs automatiskt från program via dvs. tjänster du beställer via din fjärrkontroll t.ex. Pay-Per-View tjänster (beställa en film ), hem shopping eller andra framtida tjänster. Modemet kan inte användas om telefon linjen är upptagen. Installera modemet Avbryt mottagarens nätanslutning, innan modemet anslutes. Via en standard telefonsladd ansluter du mottagarens modem till ett telefonuttag Mottagaren anslutes därefter till 220V. OBS! TRIAX DVB 63S har ej inbyggt modem TRIAX-Link Med TRIAX DVB 63S/65S kan användandet enkelt utvidgas till att också kunna betjänas från andra rum. Det enda som behövs är en TRIAX-Link mottagare, som levereras som extra tillbehör. Från satellitmottagarens RF utgång via en koaxialkabel till det andra rummet. I detta rum ansluter du kabeln till TRIAX-Link mottagaren och vidare till Tv:n i detta rum. Med fjärrkontrollen är det nu möjligt att styra satellitmottagaren, även om den är placerad utanför fjärrkontrollens räckvidd. 10

11 Inställningar När mottagaren nu är ansluten, kan det vara nödvändigt att optimera den. INSTÄLLNINGAR OSD-språk (menyspråk) Under denna menypunkt kan du ställa in önskat menyspråk. Det finns möjlighet att ställa in tyska, engelska, franska, Italienska, turkiska, norska, finska, danska spanska och svenska. För att ändra OSD-språket görs följande: Gå in i huvudmenyn med menu-knappen Välj menyraden Meny-språk, och markera den med musknappen. Undermenyn Meny-språk framträder. Med hjälp av musknappen väljer man det önskade språket. Med musknapparna upp/ned flyttar sig markören en rad i taget upp eller ned, och med musknapparna vänster / höger flyttar sig markören fyra rader i taget upp eller ned. 11

12 INSTÄLLNINGAR Bläddrar man mellan nästa och föregående sida. Lagra inställningen genom att trycka på OK. Med tillbaka-knappen kommer man tillbaka till huvudmenyn. Grundinställningar För att kunna utnyttja din egen DVB optimalt, skall du dessutom ställa in den efter eget behov. Gå in i huvudmenyn genom att trycka på menu. Markera raden Inställningar med hjälp av musknappen. Nu framträder undermenyn Inställningar Ytterligare grundinställningar Markera raden Grundinställningar med hjälp av musknappen. Nu framträder menyn Grundinställningar (basis). Med musknapparna upp/ned kan du flytta musen i menyn. 12

13 INSTÄLLNINGAR Inställningar > Basis Barnlås: Din mottagare är försedd med barnlås. Därmed kan program, som du har spärrat (se sid ) endast väljas efter att man har angett den fyrsiffriga PIN-koden På denna rad kan du med OK-knappen ställa in och annullera barnlås. Tidsskillnad GMT (tim.): Din mottagare är försedd med en klocka. Den synkroniseras via satellitmottagaren efter Greenwich Mean Time. Du skall endast korrigera tiden med hjälp av att trycka på OK-knappen efter din lokaltid. För Sverige är det + 1 timme, i sommartid +2 timmar. Klockan visas i standby i mottagarens display. Land: Med denna funktion sker automatisk omställning av sommar- och vintertid. Med OKknappen trycker du fram aktuellt land. Då denna information i dag inte fungerar hos alla programleverantörer bör man låta inställningen ingen vara markerad. Inställningar > Audio/Video Bildformat tv: Med hjälp av OK-knappen kan du ställa in på 4:3 eller 16:9 i överensstämmelse med din Tv:s bildformat. Med denna funktion anpassas bildformatet automatiskt till din Tv. Språk (audio / undertext): På denna rad ställer du in förvalda språk med hjälp av OK-knappen. Med denna funktion ställs språket in automatiskt under förutsättning att det sänds på det förvalda språket. 13

14 INSTÄLLNINGAR Inställningar> Audio/Video SCART-inställning: Ställ in denna menyrad med hjälp av OK-knappen, så att scartingången överensstämmer med din Tv. VIDEO, RGB, CVBS eller S-VHS. För standard inställning välj RGB Undertext: På denna linje väljer du med hjälp av OK-knappen (på / av) om du vill att undertexterna ska visas, i de fall då det sänds. Installation Efter att du nu har ställt in din mottagare inviduellt efter dina önskemål, skall du om det är nödvändigt också ställa in mottagaren efter din antenn. Från fabrik är din mottagare förprogrammerad till Thor/Intelsat och Sirius med universal LNB (se sidorna tekniska begrepp). Dessa program kan mottagas utan ytterligare inställningar på en liknande antennanläggning. Om du önskar att mottaga andra satelliter eller önskar använda ett annat LNB, ställer du din mottagare på önskade data enligt följande: Tryck på menu, för att komma in i Huvudmenyn. Markera med musknappen raden Inställningar. Därmed framträder menyn Inställningar. Markera raden LNB-inställning med hjälp av musknappen upp/ned. Bekräfta med OK Nu framträder menyn LNB. 14

15 INSTÄLLNINGAR > Inställningar > LNB Följande inställningar kan göras i denna undermeny: DiSEqC - på och av DiSEqC (se sidorna med tekniska begrepp) användes till styrning av switch och LNB. På denna rad till- eller från kopplas DiSEqC med hjälp av OK-knappen. Inställningar av DiSEqC (position/option) och LNB egenskaper I menyn är det uppfört 4 switchmöjligheter för Di- SEqC-styrning. Din mottagare är förprogrammerad således, att Thor/Intelsat mottas på switchinställning A/A och Sirius på switchinställning B/A. Om det är en matrixswitch på din anläggning och det är uppbyggt annorlunda eller om du mottar andra satelliter, kan man anpassa mottagaren till dessa förhållande enligt följande sätt: Välj den satellit och DiSEqC-inställning, som du önskar att ändra. (t.ex. DiSEqC AB/ingen satellit), Markera raden med hjälp av musknappen upp/ned. Tryck på OK-knappen Det framträder nu en meny där man kan välja olika satelliter. Markera med hjälp av musknappen den önskade satelliten. Med musknapen upp/ned flyttas markören en rad upp- eller ned, med musknappen vänster/höger bläddrar man till följande eller föregående sida. Skulle den önskade satelliten ej finnas i listan, väljer du av reservplatserna, märkta med UserX (t.ex. User1). Den markerade raden förs nu in i menyn. LNB-inställning Satellit: På denna rad ställer du in den satellit som den önskade transpondern befinner sig på. Markera raden med musknappen. 15

16 INSTÄLLNINGAR > Inställningar > LNB Bearbeta nu på detta sätt menyerna: > Inställningar > LNB, tills angivelserna i denna meny svarar till utomhusenheterna. Ställ in ingen satellit för de switchkriterier, som du ej andvänder. Ytterligare inställningar Markera Fortsätt, vid den satellit som du önskar att kontrollera. Nu framträder menyn > LNB > Kontroll med angivelse av den valda DiSEqC-inställningen. (t.ex. A/B). LNB-inställning LOF låg band: LOF (lokaloscilattorfrekvens) är den frekvens, som med ett LNB omvandlar den mottagna frekvensen, till den sk. mellanfrekvensen, som sedan kan mottagas av satellitmottagaren. Ett sk Universal LNB arbetar med 2 LOF er för att kunna omvandla hela mottagningsområdet från 10.7 till 11,7 GHz (low-band) och 11,7 till 12,75 GHz (high band). Ange på denna rad med hjälp av de numeriska knapparna ditt LNB:s low-band LOFfrekvens. Standard inställning är 9,75 GHz (09,750GHz) LOF hög band Ange ditt LNB:s hög-band LOF-frekvens med hjälp av de numeriska knapparna. Standard inställning är 10,600 GHz. Övergång LOF låg/hög: Ange den frekvens där ditt LNB skiftar från lågband till högband med hjälp av de numeriska knapparna. Standard inställning är 11,750 GHz. 16

17 INSTÄLLNINGAR Testtransponder Följande punkter i denna meny ska endast ändras om du själv önskar att göra en kontroll av en satellitsignal från en satellit som du själv har valt (User 1 till 15, se sida 15). Transponderfrekvens: Ange den frekvensen som de digitala programmen sänds på med hjälp av de sifferknapparna. Polarisation: Ange den polarisationen (horisontallt eller vertikalt), som det önskade programmet sänds i med hjälp av de OK-knappen. Symbolrate: Symbolraten säger oss, vilken datamängd som sänds per. sekund. Denna kan t.ex. vara (27000 symboler per. sekund). Tryck med hjälp av de sifferknapparna den symbolrate, som det önskade programmet sänds i. FEC-rate: Med FEC anges felkorrigeringen i förhållande till sändaren. Ange med hjälp av OK-knappen motsvarande FEC. Inställningen kan vara 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 eller AUTO. Signal: På denna rad visas signalkvalitén, om du har angivit testranspondens värden korrekt. Röd skala Dålig mottagning, ingen digitalmottagning möjlig Gul skala God mottagning Grön skala Mycket god mottagning 17

18 INSTÄLLNINGAR Programsökning Som redan nämnt är din mottagare förprogrammerad för mottagning av sateliterna Thor/Intelsat och Sirius. För att kunna mottaga nya program från ev. andra satelliter har du flera möjligheter att göra en programsökning. Efter avsökningen meddelas på skärmen hur många program din mottagare har funnet, och hur många av dem som är nytillkomna. Nya program framträder med gul skrift i den samlade programlistan och kan därefter plockas in i favoritlistan. Ändring av grundprogrammering. Gå in i huvudmenyn med menu-knappen. Välj nu menyraden Sök med musknappen. Då framträder undermenyn: Huvudmeny>sök > Sök > Allt Vid aktivering av funktionen allt blir alla inställda satelliter och transpondrar avsökta. Nya program framträder härefter med gult i programlistan. Välj nu menyraden Allt, och markera den med hjälp av musknappen. Då framträder meddelandet start sökning på skärmen. Tryck på OK-knappen för att starta sökningen. Med ett tryck på OK-knappen kan du avbryta funktionen. Sökningen kan pågå 25 minuter. 18

19 INSTÄLLNINGAR > Sök > Satellit I denna meny kan du göra en sökning speciellt för en satellit. Inga andra satelliter kommer då med i sökningen. Välj nu menyraden Satellit, som du markerar med musknappen. Meddelandet starta sökning framträder på skärmen. Innan måste du dock välja den satellit, som du vill göra en sökning på. Välj därför menyraden satellit och tryck OK. Då framträder ett menyfönster med de fyra olika satellitpositionerna. Markera med hjälp av musknappen önskad satellit och tryck OK. Markera starta sökning och tryck OK För att avbryta funktionen, tryck OK igen. Sökningen kan ta över 15 minuter. > Sök > Transponder Under denna menypunkt kan du direkt avsöka en transponder (se sidorna tekniska begrepp) för olika program. Satellit: På denna rad ställer du in den satellit som den önskade transpondern befinner sig på. Markera raden med musknappen. Dock är det nödvändigt att trycka in transponderns data. Välj menyraden Transponder, och markera den med musknappen. Då framträder menyn > sök > transponder. 19

20 INSTÄLLNINGAR > Sök > Transponder Transponderfrekvens: Ange den önskade frekvensen med sifferknapparna. Polarisation: Ange polarisationen med OK-knappen (horisontellt eller vertikalt), som de önskade programmen sänds på. Symbolrate: Symbolraten talar om, vilken datamängd som sänds per. sekund. Denna kan t.ex. vara (27000 symboler per. sekund). Ange med hjälp av sifferknapparna den gällande symbolraten. När du har gjort alla inställningar, påbörjar du sökningen, genom att markera raden starta sökning och därefter bekräfta med OK-knappen. > Sök > Program Skulle ett program ej hittas vid de olika beskrivna sökningsmetoderna, kan det vara nödvändigt, att till detta program även ange ett programspecifikt Service-ID-nummer. Gå i så fall in i menyn > Sök > program. Menyn skiljer sig från menyn transponder endast med menypunkten Service ID. Gå fram som beskrivs i > Sök > Transponder, och fyll i Service-ID-nr. med hjälp av sifferknapparna. Starta sökning med ett tryck på OK-knappen. 20

21 INSTÄLLNINGAR Tillbaka till fabriksinställning Radera alla lagrade program Du kan när som helst komma tillbaka till den fabriksinställda programlistan. Om programlistan är ändrad på grund av programleverantörens ändringar, kan du också radera dem helt, för att utföra en ny sökning. Gå in i huvudmenyn med menu-knappen. Välj nu menyraden Inställningar, och markera den med musknappen. Nu framträder undermenyn > Inställningar. Huvudmeny > inställningar Markera nu menyraden Fabriksinställning med musknappen. Nu framträder undermenyn > Fabriksinställning Tillbaka till fabriksinställning Genom denna funktion återställs fabriksinställningen, och egna inställningar raderas. Radera alla program Genom denna funktion raderas sparade program fullständigt. Markera den önskade raden med musknappen. Var uppmärksam på informationen som visas i menyerna. 21

22 INSTÄLLNINGAR Systemkonfiguration Under denna menypunkt kan du se specifik apparatdata. Markera denna rad i undermenyn Inställningar med musknappen. Med tillbaka-knappen eller menu-knappen kan du lämna menyn. Ändring av grundprogrammering Om du ej är tillfredsställd med din mottagares förprogrammering, kan du ändra programlistan efter dina egna önskningar. Denna funktion är också nödvändig för att kunna sortera programmen efter en sökning. Till detta bör du veta följande: Din mottagare har två programlistor. Användarlistan (favoritlistan) och den samlade listan. I användarlistan är det de program, som du kan aktivera med sifferknapparna och programknappen upp/ned. I den samlade listan är det alla program, de förprogrammerade och alla som kan mottas efter en sökning. Nya program visas med gult i denna tabell efter en sökning och kan så överföras från den samlade listan till favoritlistan. Lägga till/radera program i användarlistan (favoritlistan) För att lägga till eller radera program i favoritlistan görs följande: Gå in i huvudmenyn med ett tryck på menuknappen. Markera nu med musknappen menyraden Tvprogram för att lägga till tv-program, eller Radioprogram för att lägga till radioprogram. Nu framträder undermenyn > Program Val 22

23 INSTÄLLNINGAR Markera raden Val med musknappen. Nu framträder menyn > Program > val Här listas varje enskilt program upp på menyn. Alla existerande program framträder med vit skrift, nyfunna i gul skrift. Program som finns i favoritlistan är markerade med ett gult kryss. Kodade program markeras med en nyckel. Markera med musknappen ett program eller en grupp, som du önskar att bearbeta. Med tryck på knappen OK förses nu denna rad med ett gult kryss (läggs in i favoritlistan). Om ett enskilt program läggs in, så blir menyn transparent och bilden framträder i bakgrunden. Om de gula kryssen tas bort, så blir det programmet borttaget ur favoritlistan. Det finns dock kvar i den stora listan och kan åter igen flyttas tillbaka. Om man markerar en grupp, så berörs hela gruppen vid ändringar. Om du har markerat ett program så ändras enbart det programmet. Program som läggs till som nya i favoritlistan läggs sist, men kan sorteras till önskad plats. 23

24 INSTÄLLNINGAR Flytta program För att kunna sortera din favoritlistan efter egna önskemål skall du göra följande: Gå in i huvudmenyn med menu-knappen. Markera nu med musknappen raden Tv-program för att sortera tv-program, eller Radioprogram för att sortera radioprogrammen. Nu framträder undermenyn > Program. Markera med musknappen raden Flytta. Nu framträder Favoritlistan. Markera med musknappen det program, som du vill placera på ett annat ställe i listan. Nu kan du flytta det markerade programmet med musknappen till den plats i listan, där du önskar att placera det. Det är också möjligt att med sifferknapparna ställa in den programplats som önskas. Programplatsen visas för dig i menyn. Genom att trycka på OK-knappen flyttas programmet till markerad plats. Gör om proceduren tills programlistan är som du önskar. Med ett tryck på menu-knappen kommer du tillbaka till normaldrift. 24

25 INSTÄLLNINGAR Lås av program Du kan här låsa ett program. Ett låst program visas först på skärmen, när du efter inställning av det har slagit in din personliga PIN-kod. Om denna kod en gång är inslagen är barnlåset upphävt tills mottagaren åter igen stängs av (standby) För att låsa ett program görs följande: Gå in i huvudmenyn genom att trycka på menu-knappen. Markera med musknappen raden Tv-program för att låsa Tv-programmet, eller radioprogrammet. Nu framträder undermenyn > Tv program. Markera nu med musknappen raden lås. Nu framträder Favoritlistan. Markera nu med musknappen det program, som du vill låsa. Programmet förses med ett gult kryss. Gör om denna procedur tills du har låst de program som önskas Genom att trycka på menu-knappen kommer du igen tillbaka till normaldrift. För att aktivera barnlåset måste du åter igen slå in Din personliga PIN-kod. EPG Program som man önskar skall ha EPG funktionen (max. 30) skall markeras. I likhet med betjäningen som beskrivs i föregående avsnitt, markeras dessa. Härefter är det programinformation från dessa program som visas när i-knappen aktiveras och om denna information utsänds från programleverantören. 25

26 INSTÄLLNINGAR Ändring av PIN-kod PIN-koden är fabriksinställd till För att aktivera programspärren skall du i stället för fabriksinställningen slå in din personlige PINkod. VIKTIGT! Glöm ej din PIN-kod. Om det dock skulle ske, kontakta din återförsäljare. För att ändra PIN-koden skall du göra följande: Markera raden Ändra PIN med musknappen i Huvudmenyn> Inställningar. Bekräfta med ett tryck på OK-knappen. Slå in den nya PIN-koden med sifferknapparna. Slå in koden åter igen. Genom att trycka på OK-knappen kommer tillbaka till meny inställningar. Borttagning av programlåset på enskilda program Efter att ha slagit in din personliga PIN-kod för att komma in i menyn gör du som beskrivet på sidan 25 och tar bort de gula (röda) kryssen med hjälp av OK-knappen. På detta sätt kan programlåsen för enskilda program hävas. 26

27 INSTÄLLNINGAR Software (mjukvaran) TRIAX A/S har äganderätt över softwaren (mjukvaran). Du har som ägare till en DVB 63S/65S rätt till att använda softwaren till din DVB mottagare. Det får ej göras någon form av redigeringar/ändringar eller kopiering av softwaren till andra föremål utan skriftlig tillåtelse från TRIAX A/S. TRIAX A/S förbehåller sig rätten att vid vilken tidspunkt som helst ändra softwaren Uppdatering av software TRIAX DVB 63S/65S kan uppdateras med ny software så snart den finns tillgänglig från TRIAX. Hela mottagarens betjäningssätt är en del av denna software, (mjukvara) och de flesta funktionerna aktiveras härigenom. Uppdateringen kan ske på två olika sätt: 1. Via TRIAX:s Web site: 2. Via download från satellit Uppdatering via PC Din TRIAX DVB 63S/65S kan uppdateras med den senaste softwaren från TRIAX Web site. Här finner du också nödvändig information/ instruktion. Uppdatering via satellit TRIAX lämnar den senaste softwaren tillgänglig via satelliterna på 5 öst och 1 väst. Detta betyder i praxis att du måste ha utrustning för att motta 5 öst, GHz, horisontellt (symbolrate ) eller 1 väst, GHz, horisontellt (symbolrate ) om du vill utnyttja denna möjlighet. Observera att skärm menyer, betjäning osv. kan ändras efter en uppdatering. 27

28 DAGLIG ANVÄNDNING Starta/stäng av mottagaren Starta mottagaren genom att trycka på stand-byknappen på mottagaren eller på fjärrkontrollen. Genom att återigen att trycka på stand-by-knappen på mottagaren eller fjärrkontrollen stänger man av mottagaren. Mottagaren står nu i stand-by och displayen visar då klockan. För att stänga av mottagaren helt från nätet måste du trycka på till/från knappen på baksidan. Tryck igen för att starta mottagaren. Programval Med hjälp av program upp/ned knapparna: Du kan flytta program eller programplatser upp eller ned med mottagarens eller fjärrkontrollens programknappar upp/ned. Med hjälp av sifferknapparna: Med sifferknapparna trycker du in önskat programnummer. T.ex. 1 för programplats 1 1 och därefter 4 för programplats 14 1 därefter 0, därefter 2 för programplats 102 När man trycker in ett flersiffrigt programnummer har man ca. 3sek. på sig att göra färdig intryckningen. Om man endast vill trycka in ett enkelt eller tvåsiffrigt tal, kan man påskynda genom att trycka på OK efter att man har slagit in numren. Med hjälp av programlistan: Tryck på list-knappen. Därefter framträder en programlista. I Tv-funktionen framträder det endast Tv-program, och i radiofunktionen endast radioprogram. Det för tillfället inställda programmet är markerade med gult. Nu kan du med musknappen markera det önskade programmet blått. 28

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

TRIAX DVB 75SI $WWE UMD. 9lUWDWWYHWD /\FNDWLOOPHGGLQQ\D75,$;VDWHOOLWPRWWDJDUH

TRIAX DVB 75SI $WWE UMD. 9lUWDWWYHWD /\FNDWLOOPHGGLQQ\D75,$;VDWHOOLWPRWWDJDUH Bruksanvisning SV TRIAX DVB 75SI $WWE UMD Du behöver inte läsa hela bruksanvisningen för att kunna se TV via satelliterna 36.000 km bort från rummet. Likaväl tycker vi att du ska ta dig tid att läsa igenom

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

450 förprogrammerade programplatser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD) 2 SCART anslutningar (byte mellan TV och VCR/DEKODER) OSD On Screen Display (tysk och

450 förprogrammerade programplatser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD) 2 SCART anslutningar (byte mellan TV och VCR/DEKODER) OSD On Screen Display (tysk och 65 $1$/2*6$7(//,70277$*$5( 450 förprogrammerade programplatser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD) 2 SCART anslutningar (byte mellan TV och VCR/DEKODER) OSD On Screen Display (tysk och engelsk 2%6HMVYHQVN) Programspärr

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9802 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 HUMAX VACI-5350 & OTV Säkerhet 2 Copyright & Ordlista 3 Fjärrkontroll 4-5 Mottagarens anslutningar 6-8 Hänvisningar 9 Start av mottagaren 10 Funktionsguide 11-12 13-30

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

Digital-TV-Box DCB-101

Digital-TV-Box DCB-101 SE-5 000701 00864 Digital-TV-Box 001 är nyckeln till den nya digitala tekniken för överföring av multimediatjänster via kabel-tv-nätet. Detta öppnar en ny värld av information i ditt hem. 002 kan förutom

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk-

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk- Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual CI-5100T Innehåll

Läs mer

Digitaalinen satelliitti-tv-vastaanotin Digital satellit-tv-mottagare Digital satellite-tv-receiver F1-FOX VA-FOX CR-FOX NA-FOX CX-FOX

Digitaalinen satelliitti-tv-vastaanotin Digital satellit-tv-mottagare Digital satellite-tv-receiver F1-FOX VA-FOX CR-FOX NA-FOX CX-FOX Digitaalinen satelliitti-tv-vastaanotin Digital satellit-tv-mottagare Digital satellite-tv-receiver Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual F1-FOX VA-FOX CR-FOX NA-FOX CX-FOX Innehåll

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Huvudcentraler att växa med

Huvudcentraler att växa med Huvudcentraler att växa med Från vad du vill, till vad du vill! 4 baskonfigurationer ESX-200: QPSK/8PSK-mottagare, CI, VSB RF, NICAM, ASI-ut ETX-200: COFDM-mottagare, CI, VSB RF, NICAM, ASI-ut ECX-200:

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3

Innehåll. Kapitel 5. Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Säkerhetsinstruktioner... 3 Bruksanvisning Innehåll Innehåll Säkerhetsinstruktioner... 3 Kapitel 1 Information före installation... 4 Allmänna egenskaper... 4 Tillbehör... 4 Kapitel 2 Beskrivning av Digital-TV mottagaren. 5 Frontpanel...

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9902 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9902 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL

ANSLUTNING AV KOAXIALKABEL Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för Digital-TV mottagaren, använd manualen för framtida referens

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Så här får du ut mest av din mottagare...................................................................2 1.1 Sätta igång......................................................................................2

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Den nya Cytrac DX. Nyhet! Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd. Innovative Mobile Technology

Den nya Cytrac DX. Nyhet! Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd. Innovative Mobile Technology Den nya Cytrac DX Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd Nyhet! Innovative Mobile Technology Den nya Cytrac DX Sedan mer än 20 år har vi specialiserat oss på att utveckla parabolsystem. Nu

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Installations- och användarmanual

Installations- och användarmanual Installations- och användarmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER D I S C O V E R Y H Ä S S L E H O L M F O T O : B I L D B Y R Å N I C A N A L + / P R E M I E R E L E A GU E M T V Innehållsförteckning

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Satellitsignal upp till 10 km

Satellitsignal upp till 10 km z Allt z För Välj Med...a step into a digital world 130516 02161 signal upp till 10 km För en eller två paraboler samt terrest 1-2 paraboler z terrest signal i en fiber z mellan Quad- eller Quatro utgång

Läs mer

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE

AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE VID-TRANS12KN 2.4GHz AUDIO/VIDEO SYSTEM SÄNDARE & MOTTAGARE ANVÄNDARMANUAL SVENSKA Viktiga säkerhetsföreskrifter: Denna utrustning genererar och använder radiofrekvensenergi och om den inte installeras

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S Version 1.4b RRA85-2 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. Sändare. Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL. Sändare. Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL Sändare Mottagare SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - För att förhindra kortslutningar bör denna produkt endast användas inomhus och i torra utrymmen. Utsätt inte komponenterna för regn eller väta.

Läs mer

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com

Ver. 200805. Digitalmottagare. Artikelnummer 38-2915 Modell 8303. www.clasohlson.com Ver. 200805 Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 www.clasohlson.com SVENSKA Digitalmottagare Artikelnummer 38-2915 Modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Instructions for use DSB-B560N

Instructions for use DSB-B560N DSB-B560N Instructions for use Användningsinstruktion... S Brugsvejledning... D Bruksanvisning... N Käyttöohjeet... F Kasutusjuhend... E Lietošanas instrukcija... L Naudojimo instrukcija... Руководство

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer