DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL"

Transkript

1 DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Bruksanvisning 1 SVENSKA

2 INLEDNING Daglig användning Du behöver inte läsa hela bruksanvisningen för att kunna se satellit-tv, men på längre sikt bör du läsa igenom den för att få största möjliga utbyte av ditt parabolsystem. TRIAX DVB 63S/65S är förprogrammerade från fabriken. Det gör att monteringen av parabolsystemet går snabbt och lätt. Dock bör du läsa sida 4 till 14 som handlar om anslutningsmöjligheterna för mottagarens inkoppling. Värt att veta Placera din TRIAX satellitmottagare på en plan, vågrät, stabil yta. Mottagaren får ej övertäckas eller placeras på en annan värmealstrande apparat. Utsätt inte mottagaren för luftfuktighet över 80 %, ej temperatur under + 15 eller över Placera mottagaren så att inte luftcirkulationen runt om hindras. Ovanför mottagaren bör det dessutom alltid vara minst 10 cm fri höjd. Anslut eller ändra aldrig några kablar när apparaten är ansluten till elnätet. Vid åska bör mottagaren kopplas ifrån elnätet och parabolen. Säljarens ansvar omfattas inte av skador som uppstått vid ingrepp av obehörig person, direkta eller indirekta skador på grund av blixt eller åska samt skador pga. icke auktoriserade programkort. Tag inte bort locket på mottagaren. Använda batterier och Annat miljöfarligt material skall återlämnas till miljöstation. Har du frågor, kontakta din TRIAX återförsäljare som gärna står till tjänst. Lycka till med din nya TRIAX satellitmottagare. 2

3 INNEHÅLL Läs först: Värt att veta!... 2 Innehåll... 3 Installation och anslutning Nätanslutning och anslutning av utomhusenhet... 5 Mottagning av betal-tv... 5 Användning av TRIAX SR 50/55 via fjärrkontroll RC Anslutning... 6 Anslutning till Tv apparat... 7 Inställning av UHF-utgångskanal... 8 Videobandspelare... 9 Super VHS-videobandspelare... 9 AUX IN/OUT... 9 Förstärkare Seriel port / USB Modem TRIAX-Link Inställningar OSD-språkval (Menyspråk) Grundinställningar Installation Programsökning Tillbaka till fabriksinställning Systemkonfiguration Ändring av grundprogrammering Ändring/radering av program i programlistan Flyttning av program Lås av program Ändring av PIN kod Borttagning av programlås för enskilda program Mjukvara-uppdatering Användning Programval Info-box Reglering av ljudstyrka Val av annat språk Byte mellan tv/radio Tillbaka till sist inställda program Visa klocka och programinfo Andra programinformationer / Transponderinfo Text-TV EPG Timer Hjälp Tekniska begrepp Tekniska specifikationer

4 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Viktiga användningstips Med den så kallade On Screen Display (textinformation på skärmen, se exempel) förenklas användningen av mottagaren, och antalet funktionsknappar minimeras. Alla funktioner visas på skärmen och kan styras med få knappar. Sammanhörande funktioner är sammanfattade som menyer. Den valda funktionen markeras med en blå rad. I den nedersta delen av skärmen visas en kort kommentar till den markerade funktionen. Begreppen, som visas i OSD-menyn, är tryckt med fet skrift i denna bruksanvisning t.ex. Gå in i huvudmenyn med menyknappen. Välj nu menyraden inställningar, med hjälp av musknappen, så den blir mörk blå. Bekräfta alltid med OK. 4

5 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Anslutning av en DVB-mottagare till en satellitanläggning a. Anslut koaxialkabeln från parabolens LNB till LNB-ingången (LNB IN) på DVB-mottagaren bakpanel. b. Om du har en analog mottagare, anslut den till LNB-utgången (LNB OUT) på DVB mottagaren. d. Anslut antennen till RF IN (AERIAL) RF-OUT (Tv) går vidare till Tv:n eller den analoga mottagaren. e. Vid användning av scartsladd ansluts den analoga mottagaren till scartuttaget märkt AUX IN/OUT. f. Videobandspelaren till scartuttaget märkt VCR. g. Tv:n ansluts till scartuttaget märkt Tv. h. Eventuell anslutning av RF-utgången på den analoga mottagaren till RF-ingångsuttaget på din Tv. c Nätanslut mottagaren d Analog receiver TV TV a b e AERIAL g AERIAL DC 13/18V MAX 0,4 A RECEIVER 2 SERIAL PORT PARALLEL PORT USB TELEPHONE AERIAL AUX IN/OUT TV AUDIO OUT DOLBY DIGITAL/PCM R L TV VCR AC 230 V 50 Hz MAX 30 VA VORSICHT! ELEKTROSCHOK-GEFAHR NICHT ÖFFNEN! CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN! POWER ON/OFF f c HI-FI system VIDEO AUDIO IN Digital R L AERIAL Mottagning av betal-tv Satellitmottagaren har möjlighet att ta emot betal-tv i 3 olika kodningsstandarder. Viaccess-standarden är inbyggd i mottagaren. Om Du önskar att ta emot ett program utsänt i denna standard skall du bara sätta in betalkortet i den inbyggda kortläsaren. Det två extra modulplatser, sk. Common Interface kontakter, där kan du sätta in olika Conditional Access moduler. Det finns CAM s för många olika kodningsstandarder, t.ex. CONAX, Irdeto, Viaccess, Nagravision, Cryptoworks, etc. Tala med din återförsäljare om du vill ha mer information. 5

6 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Användning av TRIAX SR 50/55 via RC65 Fjärrkontrollen till TRIAX DVB65S heter RC65. Den kan ställas om så den också kan användas till vår analoga satellitmottagare TRIAX SR50 och SR55. Fabriksinställningen för RC65 är single-mode d.v.s. endast betjäning av TRIAX DVB65S (SAT2 knappen har således ingen funktion). Genom att trycka på OK samtidigt med SAT2, förvandlas RC65 till en dual-mode fjärrkontroll. SAT1 = Betjäning av TRIAX DVB65S SAT2 = Betjäning av TRIAX SR50/SR55 Fjärrkontrollen kan åter igen göras om single-mode genom att man samtidigt trycker OK och SAT1. Anslutning Följande punkter a b c osv. hänvisar till teckningen på sidan 5 och figur 1 på sidan som kan fällas ut. Nätanslutning Mottagaren bör först anslutas till elnätet, när mottagaren är helt ansluten med tillhörande enheter. Därmed undviker du att ödelägga mottagaren eller andra enheter. c. Efter att allt är anslutet, ansluter du mottagaren med den medlevererade nätkabeln med en kontakt till 230V/50 Hz. Utomhusenhet Anslutning av en mottagare a. Anslut mottagarens LNB-ingång med hjälp av en koaxialkabel till LNB:t på din utomhusenhet. Anslutning av en extra mottagare på samma utomhusenhet, enligt punkt a b. Om man skall ansluta en extra mottagare (t.ex. en analog mottagare eller en ADR-mottagare), så kan du ansluta LNBingången på den extra mottagaren till LNB-utgången på DVB mottagaren med en koaxialkabel. För att den extra mottagaren ska kunna förses med satellitsignal, måste din DVB mottagare stå i Stand By mode. Om DVB mottagaren startas, övertar denna LNB-kontrollen med första prioritet. 6

7 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Anslutning till en Tv via SCART-kabel: För att få bästa möjliga bildkvalité, bör du ansluta din TRIAX DVB mottagare till Tv:n med hjälp av en SCART-kabel. Gör följande: g. Anslut mottagare (SCART-kontakt Tv ) och Tv med en SCART-kabel. Om din Tv är utrustad med SCART- kontakt skiftar Tv:n automatiskt till din satellitmottagare. Via RF-kabel: Om din Tv ej är försedd med en SCART-kontakt, tag bort och flytta din ordinarie Tv antenn från TV:n till TV ANTENN ingång på din satellit mottagare. Anslut den medföljande RF-kabeln till RF out på satellit mottagaren till Tv:ns antenn ingång. Med denna anslutningsform är det endast möjligt att återge ljudet i mono. Anslutningen görs enligt följande: h. Anslut mottagaren (RF-utgång) med en anslutningssladd till Tv:ns antenningång. Kabeln som kommer från den terresta antennen förbinds med mottagaren (RF IN). Du kan nu starta mottagaren med stand-by knappen eller med sifferknapparna. Därefter ställer du in din Tv på mottagarens utkanal (38). Välj en fri programplats och ställ in din Tv på kanal 38 (se ev. Tv:ns bruksanvisning). Om du ej får en klar bild på kanal 38 kan denna eller en nära liggande kanal användas av någon lokal sändare. Detta kan konstateras om man tar ut antennkabeln ur kontakten (RF IN) på mottagaren. Om du kortvarigt får en klar bild, skall du använda, en annan sändarkanal i mottagarens område från kanal 21 till kanal 61. 7

8 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Inställningen av UHF-utgångs kanalen Följ detta tillvägsgångssätt: Gå in i huvudmenyn med menu-knappen. Huvudmeny > Inställningar Välj nu menyraden Inställningar, och med hjälp av musknappen markeras den raden. Nu framträder undermenyn Inställningar. Välj nu på samma sätt menyraden Audio/Video inställningar. Nu framträder undermenyn Audio/Video. Huvudmeny > Inställningar > Audio/Video Välj nu menyraden UHF-utgångskanal, markera raden med hjälp av musknappen. Ställ nu in din Tv på en ledig UHF-kanal mellan 21 och 61. Knappa därpå med hjälp av de numeriska knapparna in den nya utgångskanalen i din mottagare. 8

9 INSTÄLLNING OCH ANSLUTNING Den nya UHF-kanalen visas nu i mottagarens display, och mottagaren sänder nu på den visade kanalen. Om du trots detta inte kan motta bild utan störningar på denna kanal, får du göra om proceduren, tills du finner en ledig kanal som är fri från andra sändare. När du har hittat en optimal UHF-kanal, måste du komma ihåg att lagra denna på din Tv. I menyn Audio/Video kan du nu göra ytterligare inställningar, eller med menu-knappen trycka dig tillbaka till normal drift. Denna inställning lagras automatiskt när du lämnar menyn. Om din Tv har automatisk frekvenssökning, ställer du in Din mottagare på en tillfällig UHF-kanal och startar därpå Tv:ns automatiska frekvenssökning. Gör om proceduren tills du finner en egen utgångskanal och lagra den därefter. Kanalen skall nu ev. finjusteras på Tv:n. Videobandspelare (VCR) f. Anslut videobandspelaren till SCART kontakten VCR. Videobandspelaren levererar vid återgivningen en styrsignal till mottagaren. Därmed kommer videobandspelaren automatiskt koppla videon till Tv:n. Super VHS - Videobandspelare Om du har en Super VHS-videobandspelare, kan du göra inspelningar i Super-VHS-kvalitet från din DVB-mottagare. NB: Denna inställning är aktiv för SCART-kontakten TV och VCR på din mottagare. AUX IN/OUT e. Reserv kontakt för anslutning av en analog satellitmottagare eller en extra Tv eller VCR (AV2). Förstärkare Analog För att få bästa möjliga ljudkvalité kan du ansluta mottagaren till en HiFi förstärkare. Du skall då ansluta Phono-kontakten Audio R och Audio L på mottagaren meden passande kabel till ingången på din Hifi-förstärkare (t.ex. AUX). 9

10 ANSLUTNINGAR Digital Om din förstärkare har en digital ingång så ansluter du kontakten AUDIO OUT DIGITAL med den digitala ingången på din förstärkare. Samplingsfrekvenserna 16, 22.05, 24, 32, 44.1 och 48 KHz är lämpliga. Seriell port RS 232 RS 232-porten används till uppdatering av softwaren (mjukvaran) och förprogrammeringen via PC. USB Universal Serial Bus förbindelsen är en höghastighets dataförbindelse till ex. en PC. Detta är således förbindelsen mellan din satellitmottagare och din PC, vid de tillfällen då mottagaren i framtiden används till bl.a. Internet-via-satellit. Modem TRIAX DVB 65S har inbyggt telefon modem. Modemet är en del av din satellitmottagare för programstyrning. Användaren har endast tillträde till modemet via programmen. Modemet styrs automatiskt från program via dvs. tjänster du beställer via din fjärrkontroll t.ex. Pay-Per-View tjänster (beställa en film ), hem shopping eller andra framtida tjänster. Modemet kan inte användas om telefon linjen är upptagen. Installera modemet Avbryt mottagarens nätanslutning, innan modemet anslutes. Via en standard telefonsladd ansluter du mottagarens modem till ett telefonuttag Mottagaren anslutes därefter till 220V. OBS! TRIAX DVB 63S har ej inbyggt modem TRIAX-Link Med TRIAX DVB 63S/65S kan användandet enkelt utvidgas till att också kunna betjänas från andra rum. Det enda som behövs är en TRIAX-Link mottagare, som levereras som extra tillbehör. Från satellitmottagarens RF utgång via en koaxialkabel till det andra rummet. I detta rum ansluter du kabeln till TRIAX-Link mottagaren och vidare till Tv:n i detta rum. Med fjärrkontrollen är det nu möjligt att styra satellitmottagaren, även om den är placerad utanför fjärrkontrollens räckvidd. 10

11 Inställningar När mottagaren nu är ansluten, kan det vara nödvändigt att optimera den. INSTÄLLNINGAR OSD-språk (menyspråk) Under denna menypunkt kan du ställa in önskat menyspråk. Det finns möjlighet att ställa in tyska, engelska, franska, Italienska, turkiska, norska, finska, danska spanska och svenska. För att ändra OSD-språket görs följande: Gå in i huvudmenyn med menu-knappen Välj menyraden Meny-språk, och markera den med musknappen. Undermenyn Meny-språk framträder. Med hjälp av musknappen väljer man det önskade språket. Med musknapparna upp/ned flyttar sig markören en rad i taget upp eller ned, och med musknapparna vänster / höger flyttar sig markören fyra rader i taget upp eller ned. 11

12 INSTÄLLNINGAR Bläddrar man mellan nästa och föregående sida. Lagra inställningen genom att trycka på OK. Med tillbaka-knappen kommer man tillbaka till huvudmenyn. Grundinställningar För att kunna utnyttja din egen DVB optimalt, skall du dessutom ställa in den efter eget behov. Gå in i huvudmenyn genom att trycka på menu. Markera raden Inställningar med hjälp av musknappen. Nu framträder undermenyn Inställningar Ytterligare grundinställningar Markera raden Grundinställningar med hjälp av musknappen. Nu framträder menyn Grundinställningar (basis). Med musknapparna upp/ned kan du flytta musen i menyn. 12

13 INSTÄLLNINGAR Inställningar > Basis Barnlås: Din mottagare är försedd med barnlås. Därmed kan program, som du har spärrat (se sid ) endast väljas efter att man har angett den fyrsiffriga PIN-koden På denna rad kan du med OK-knappen ställa in och annullera barnlås. Tidsskillnad GMT (tim.): Din mottagare är försedd med en klocka. Den synkroniseras via satellitmottagaren efter Greenwich Mean Time. Du skall endast korrigera tiden med hjälp av att trycka på OK-knappen efter din lokaltid. För Sverige är det + 1 timme, i sommartid +2 timmar. Klockan visas i standby i mottagarens display. Land: Med denna funktion sker automatisk omställning av sommar- och vintertid. Med OKknappen trycker du fram aktuellt land. Då denna information i dag inte fungerar hos alla programleverantörer bör man låta inställningen ingen vara markerad. Inställningar > Audio/Video Bildformat tv: Med hjälp av OK-knappen kan du ställa in på 4:3 eller 16:9 i överensstämmelse med din Tv:s bildformat. Med denna funktion anpassas bildformatet automatiskt till din Tv. Språk (audio / undertext): På denna rad ställer du in förvalda språk med hjälp av OK-knappen. Med denna funktion ställs språket in automatiskt under förutsättning att det sänds på det förvalda språket. 13

14 INSTÄLLNINGAR Inställningar> Audio/Video SCART-inställning: Ställ in denna menyrad med hjälp av OK-knappen, så att scartingången överensstämmer med din Tv. VIDEO, RGB, CVBS eller S-VHS. För standard inställning välj RGB Undertext: På denna linje väljer du med hjälp av OK-knappen (på / av) om du vill att undertexterna ska visas, i de fall då det sänds. Installation Efter att du nu har ställt in din mottagare inviduellt efter dina önskemål, skall du om det är nödvändigt också ställa in mottagaren efter din antenn. Från fabrik är din mottagare förprogrammerad till Thor/Intelsat och Sirius med universal LNB (se sidorna tekniska begrepp). Dessa program kan mottagas utan ytterligare inställningar på en liknande antennanläggning. Om du önskar att mottaga andra satelliter eller önskar använda ett annat LNB, ställer du din mottagare på önskade data enligt följande: Tryck på menu, för att komma in i Huvudmenyn. Markera med musknappen raden Inställningar. Därmed framträder menyn Inställningar. Markera raden LNB-inställning med hjälp av musknappen upp/ned. Bekräfta med OK Nu framträder menyn LNB. 14

15 INSTÄLLNINGAR > Inställningar > LNB Följande inställningar kan göras i denna undermeny: DiSEqC - på och av DiSEqC (se sidorna med tekniska begrepp) användes till styrning av switch och LNB. På denna rad till- eller från kopplas DiSEqC med hjälp av OK-knappen. Inställningar av DiSEqC (position/option) och LNB egenskaper I menyn är det uppfört 4 switchmöjligheter för Di- SEqC-styrning. Din mottagare är förprogrammerad således, att Thor/Intelsat mottas på switchinställning A/A och Sirius på switchinställning B/A. Om det är en matrixswitch på din anläggning och det är uppbyggt annorlunda eller om du mottar andra satelliter, kan man anpassa mottagaren till dessa förhållande enligt följande sätt: Välj den satellit och DiSEqC-inställning, som du önskar att ändra. (t.ex. DiSEqC AB/ingen satellit), Markera raden med hjälp av musknappen upp/ned. Tryck på OK-knappen Det framträder nu en meny där man kan välja olika satelliter. Markera med hjälp av musknappen den önskade satelliten. Med musknapen upp/ned flyttas markören en rad upp- eller ned, med musknappen vänster/höger bläddrar man till följande eller föregående sida. Skulle den önskade satelliten ej finnas i listan, väljer du av reservplatserna, märkta med UserX (t.ex. User1). Den markerade raden förs nu in i menyn. LNB-inställning Satellit: På denna rad ställer du in den satellit som den önskade transpondern befinner sig på. Markera raden med musknappen. 15

16 INSTÄLLNINGAR > Inställningar > LNB Bearbeta nu på detta sätt menyerna: > Inställningar > LNB, tills angivelserna i denna meny svarar till utomhusenheterna. Ställ in ingen satellit för de switchkriterier, som du ej andvänder. Ytterligare inställningar Markera Fortsätt, vid den satellit som du önskar att kontrollera. Nu framträder menyn > LNB > Kontroll med angivelse av den valda DiSEqC-inställningen. (t.ex. A/B). LNB-inställning LOF låg band: LOF (lokaloscilattorfrekvens) är den frekvens, som med ett LNB omvandlar den mottagna frekvensen, till den sk. mellanfrekvensen, som sedan kan mottagas av satellitmottagaren. Ett sk Universal LNB arbetar med 2 LOF er för att kunna omvandla hela mottagningsområdet från 10.7 till 11,7 GHz (low-band) och 11,7 till 12,75 GHz (high band). Ange på denna rad med hjälp av de numeriska knapparna ditt LNB:s low-band LOFfrekvens. Standard inställning är 9,75 GHz (09,750GHz) LOF hög band Ange ditt LNB:s hög-band LOF-frekvens med hjälp av de numeriska knapparna. Standard inställning är 10,600 GHz. Övergång LOF låg/hög: Ange den frekvens där ditt LNB skiftar från lågband till högband med hjälp av de numeriska knapparna. Standard inställning är 11,750 GHz. 16

17 INSTÄLLNINGAR Testtransponder Följande punkter i denna meny ska endast ändras om du själv önskar att göra en kontroll av en satellitsignal från en satellit som du själv har valt (User 1 till 15, se sida 15). Transponderfrekvens: Ange den frekvensen som de digitala programmen sänds på med hjälp av de sifferknapparna. Polarisation: Ange den polarisationen (horisontallt eller vertikalt), som det önskade programmet sänds i med hjälp av de OK-knappen. Symbolrate: Symbolraten säger oss, vilken datamängd som sänds per. sekund. Denna kan t.ex. vara (27000 symboler per. sekund). Tryck med hjälp av de sifferknapparna den symbolrate, som det önskade programmet sänds i. FEC-rate: Med FEC anges felkorrigeringen i förhållande till sändaren. Ange med hjälp av OK-knappen motsvarande FEC. Inställningen kan vara 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 eller AUTO. Signal: På denna rad visas signalkvalitén, om du har angivit testranspondens värden korrekt. Röd skala Dålig mottagning, ingen digitalmottagning möjlig Gul skala God mottagning Grön skala Mycket god mottagning 17

18 INSTÄLLNINGAR Programsökning Som redan nämnt är din mottagare förprogrammerad för mottagning av sateliterna Thor/Intelsat och Sirius. För att kunna mottaga nya program från ev. andra satelliter har du flera möjligheter att göra en programsökning. Efter avsökningen meddelas på skärmen hur många program din mottagare har funnet, och hur många av dem som är nytillkomna. Nya program framträder med gul skrift i den samlade programlistan och kan därefter plockas in i favoritlistan. Ändring av grundprogrammering. Gå in i huvudmenyn med menu-knappen. Välj nu menyraden Sök med musknappen. Då framträder undermenyn: Huvudmeny>sök > Sök > Allt Vid aktivering av funktionen allt blir alla inställda satelliter och transpondrar avsökta. Nya program framträder härefter med gult i programlistan. Välj nu menyraden Allt, och markera den med hjälp av musknappen. Då framträder meddelandet start sökning på skärmen. Tryck på OK-knappen för att starta sökningen. Med ett tryck på OK-knappen kan du avbryta funktionen. Sökningen kan pågå 25 minuter. 18

19 INSTÄLLNINGAR > Sök > Satellit I denna meny kan du göra en sökning speciellt för en satellit. Inga andra satelliter kommer då med i sökningen. Välj nu menyraden Satellit, som du markerar med musknappen. Meddelandet starta sökning framträder på skärmen. Innan måste du dock välja den satellit, som du vill göra en sökning på. Välj därför menyraden satellit och tryck OK. Då framträder ett menyfönster med de fyra olika satellitpositionerna. Markera med hjälp av musknappen önskad satellit och tryck OK. Markera starta sökning och tryck OK För att avbryta funktionen, tryck OK igen. Sökningen kan ta över 15 minuter. > Sök > Transponder Under denna menypunkt kan du direkt avsöka en transponder (se sidorna tekniska begrepp) för olika program. Satellit: På denna rad ställer du in den satellit som den önskade transpondern befinner sig på. Markera raden med musknappen. Dock är det nödvändigt att trycka in transponderns data. Välj menyraden Transponder, och markera den med musknappen. Då framträder menyn > sök > transponder. 19

20 INSTÄLLNINGAR > Sök > Transponder Transponderfrekvens: Ange den önskade frekvensen med sifferknapparna. Polarisation: Ange polarisationen med OK-knappen (horisontellt eller vertikalt), som de önskade programmen sänds på. Symbolrate: Symbolraten talar om, vilken datamängd som sänds per. sekund. Denna kan t.ex. vara (27000 symboler per. sekund). Ange med hjälp av sifferknapparna den gällande symbolraten. När du har gjort alla inställningar, påbörjar du sökningen, genom att markera raden starta sökning och därefter bekräfta med OK-knappen. > Sök > Program Skulle ett program ej hittas vid de olika beskrivna sökningsmetoderna, kan det vara nödvändigt, att till detta program även ange ett programspecifikt Service-ID-nummer. Gå i så fall in i menyn > Sök > program. Menyn skiljer sig från menyn transponder endast med menypunkten Service ID. Gå fram som beskrivs i > Sök > Transponder, och fyll i Service-ID-nr. med hjälp av sifferknapparna. Starta sökning med ett tryck på OK-knappen. 20

21 INSTÄLLNINGAR Tillbaka till fabriksinställning Radera alla lagrade program Du kan när som helst komma tillbaka till den fabriksinställda programlistan. Om programlistan är ändrad på grund av programleverantörens ändringar, kan du också radera dem helt, för att utföra en ny sökning. Gå in i huvudmenyn med menu-knappen. Välj nu menyraden Inställningar, och markera den med musknappen. Nu framträder undermenyn > Inställningar. Huvudmeny > inställningar Markera nu menyraden Fabriksinställning med musknappen. Nu framträder undermenyn > Fabriksinställning Tillbaka till fabriksinställning Genom denna funktion återställs fabriksinställningen, och egna inställningar raderas. Radera alla program Genom denna funktion raderas sparade program fullständigt. Markera den önskade raden med musknappen. Var uppmärksam på informationen som visas i menyerna. 21

22 INSTÄLLNINGAR Systemkonfiguration Under denna menypunkt kan du se specifik apparatdata. Markera denna rad i undermenyn Inställningar med musknappen. Med tillbaka-knappen eller menu-knappen kan du lämna menyn. Ändring av grundprogrammering Om du ej är tillfredsställd med din mottagares förprogrammering, kan du ändra programlistan efter dina egna önskningar. Denna funktion är också nödvändig för att kunna sortera programmen efter en sökning. Till detta bör du veta följande: Din mottagare har två programlistor. Användarlistan (favoritlistan) och den samlade listan. I användarlistan är det de program, som du kan aktivera med sifferknapparna och programknappen upp/ned. I den samlade listan är det alla program, de förprogrammerade och alla som kan mottas efter en sökning. Nya program visas med gult i denna tabell efter en sökning och kan så överföras från den samlade listan till favoritlistan. Lägga till/radera program i användarlistan (favoritlistan) För att lägga till eller radera program i favoritlistan görs följande: Gå in i huvudmenyn med ett tryck på menuknappen. Markera nu med musknappen menyraden Tvprogram för att lägga till tv-program, eller Radioprogram för att lägga till radioprogram. Nu framträder undermenyn > Program Val 22

23 INSTÄLLNINGAR Markera raden Val med musknappen. Nu framträder menyn > Program > val Här listas varje enskilt program upp på menyn. Alla existerande program framträder med vit skrift, nyfunna i gul skrift. Program som finns i favoritlistan är markerade med ett gult kryss. Kodade program markeras med en nyckel. Markera med musknappen ett program eller en grupp, som du önskar att bearbeta. Med tryck på knappen OK förses nu denna rad med ett gult kryss (läggs in i favoritlistan). Om ett enskilt program läggs in, så blir menyn transparent och bilden framträder i bakgrunden. Om de gula kryssen tas bort, så blir det programmet borttaget ur favoritlistan. Det finns dock kvar i den stora listan och kan åter igen flyttas tillbaka. Om man markerar en grupp, så berörs hela gruppen vid ändringar. Om du har markerat ett program så ändras enbart det programmet. Program som läggs till som nya i favoritlistan läggs sist, men kan sorteras till önskad plats. 23

24 INSTÄLLNINGAR Flytta program För att kunna sortera din favoritlistan efter egna önskemål skall du göra följande: Gå in i huvudmenyn med menu-knappen. Markera nu med musknappen raden Tv-program för att sortera tv-program, eller Radioprogram för att sortera radioprogrammen. Nu framträder undermenyn > Program. Markera med musknappen raden Flytta. Nu framträder Favoritlistan. Markera med musknappen det program, som du vill placera på ett annat ställe i listan. Nu kan du flytta det markerade programmet med musknappen till den plats i listan, där du önskar att placera det. Det är också möjligt att med sifferknapparna ställa in den programplats som önskas. Programplatsen visas för dig i menyn. Genom att trycka på OK-knappen flyttas programmet till markerad plats. Gör om proceduren tills programlistan är som du önskar. Med ett tryck på menu-knappen kommer du tillbaka till normaldrift. 24

25 INSTÄLLNINGAR Lås av program Du kan här låsa ett program. Ett låst program visas först på skärmen, när du efter inställning av det har slagit in din personliga PIN-kod. Om denna kod en gång är inslagen är barnlåset upphävt tills mottagaren åter igen stängs av (standby) För att låsa ett program görs följande: Gå in i huvudmenyn genom att trycka på menu-knappen. Markera med musknappen raden Tv-program för att låsa Tv-programmet, eller radioprogrammet. Nu framträder undermenyn > Tv program. Markera nu med musknappen raden lås. Nu framträder Favoritlistan. Markera nu med musknappen det program, som du vill låsa. Programmet förses med ett gult kryss. Gör om denna procedur tills du har låst de program som önskas Genom att trycka på menu-knappen kommer du igen tillbaka till normaldrift. För att aktivera barnlåset måste du åter igen slå in Din personliga PIN-kod. EPG Program som man önskar skall ha EPG funktionen (max. 30) skall markeras. I likhet med betjäningen som beskrivs i föregående avsnitt, markeras dessa. Härefter är det programinformation från dessa program som visas när i-knappen aktiveras och om denna information utsänds från programleverantören. 25

26 INSTÄLLNINGAR Ändring av PIN-kod PIN-koden är fabriksinställd till För att aktivera programspärren skall du i stället för fabriksinställningen slå in din personlige PINkod. VIKTIGT! Glöm ej din PIN-kod. Om det dock skulle ske, kontakta din återförsäljare. För att ändra PIN-koden skall du göra följande: Markera raden Ändra PIN med musknappen i Huvudmenyn> Inställningar. Bekräfta med ett tryck på OK-knappen. Slå in den nya PIN-koden med sifferknapparna. Slå in koden åter igen. Genom att trycka på OK-knappen kommer tillbaka till meny inställningar. Borttagning av programlåset på enskilda program Efter att ha slagit in din personliga PIN-kod för att komma in i menyn gör du som beskrivet på sidan 25 och tar bort de gula (röda) kryssen med hjälp av OK-knappen. På detta sätt kan programlåsen för enskilda program hävas. 26

27 INSTÄLLNINGAR Software (mjukvaran) TRIAX A/S har äganderätt över softwaren (mjukvaran). Du har som ägare till en DVB 63S/65S rätt till att använda softwaren till din DVB mottagare. Det får ej göras någon form av redigeringar/ändringar eller kopiering av softwaren till andra föremål utan skriftlig tillåtelse från TRIAX A/S. TRIAX A/S förbehåller sig rätten att vid vilken tidspunkt som helst ändra softwaren Uppdatering av software TRIAX DVB 63S/65S kan uppdateras med ny software så snart den finns tillgänglig från TRIAX. Hela mottagarens betjäningssätt är en del av denna software, (mjukvara) och de flesta funktionerna aktiveras härigenom. Uppdateringen kan ske på två olika sätt: 1. Via TRIAX:s Web site: 2. Via download från satellit Uppdatering via PC Din TRIAX DVB 63S/65S kan uppdateras med den senaste softwaren från TRIAX Web site. Här finner du också nödvändig information/ instruktion. Uppdatering via satellit TRIAX lämnar den senaste softwaren tillgänglig via satelliterna på 5 öst och 1 väst. Detta betyder i praxis att du måste ha utrustning för att motta 5 öst, GHz, horisontellt (symbolrate ) eller 1 väst, GHz, horisontellt (symbolrate ) om du vill utnyttja denna möjlighet. Observera att skärm menyer, betjäning osv. kan ändras efter en uppdatering. 27

28 DAGLIG ANVÄNDNING Starta/stäng av mottagaren Starta mottagaren genom att trycka på stand-byknappen på mottagaren eller på fjärrkontrollen. Genom att återigen att trycka på stand-by-knappen på mottagaren eller fjärrkontrollen stänger man av mottagaren. Mottagaren står nu i stand-by och displayen visar då klockan. För att stänga av mottagaren helt från nätet måste du trycka på till/från knappen på baksidan. Tryck igen för att starta mottagaren. Programval Med hjälp av program upp/ned knapparna: Du kan flytta program eller programplatser upp eller ned med mottagarens eller fjärrkontrollens programknappar upp/ned. Med hjälp av sifferknapparna: Med sifferknapparna trycker du in önskat programnummer. T.ex. 1 för programplats 1 1 och därefter 4 för programplats 14 1 därefter 0, därefter 2 för programplats 102 När man trycker in ett flersiffrigt programnummer har man ca. 3sek. på sig att göra färdig intryckningen. Om man endast vill trycka in ett enkelt eller tvåsiffrigt tal, kan man påskynda genom att trycka på OK efter att man har slagit in numren. Med hjälp av programlistan: Tryck på list-knappen. Därefter framträder en programlista. I Tv-funktionen framträder det endast Tv-program, och i radiofunktionen endast radioprogram. Det för tillfället inställda programmet är markerade med gult. Nu kan du med musknappen markera det önskade programmet blått. 28

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

TRIAX DVB 75SI $WWE UMD. 9lUWDWWYHWD /\FNDWLOOPHGGLQQ\D75,$;VDWHOOLWPRWWDJDUH

TRIAX DVB 75SI $WWE UMD. 9lUWDWWYHWD /\FNDWLOOPHGGLQQ\D75,$;VDWHOOLWPRWWDJDUH Bruksanvisning SV TRIAX DVB 75SI $WWE UMD Du behöver inte läsa hela bruksanvisningen för att kunna se TV via satelliterna 36.000 km bort från rummet. Likaväl tycker vi att du ska ta dig tid att läsa igenom

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Bruksanvisning HUMAX OPEN-TV VACI & OTV 17/1-00

Bruksanvisning HUMAX OPEN-TV VACI & OTV 17/1-00 Bruksanvisning Säkerhet 2 Copyright och ordlista 3 Fjärrkontrollen 4-5 Anslutningar 6-10 Start av mottagaren 11 Funktionsguide 12-13 Huvudmenyn 13-24 Motoriserat system 25-27 HUMAX OPEN-TV VACI & OTV 17/1-00

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799 SVENSK-2 000318 00799 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

BeoVision 10-32 LCD TV produktspecifikationer. Dimensioner. B x H x D 81,4 x 74,2 x 6,4 cm. Vikt 27 kg

BeoVision 10-32 LCD TV produktspecifikationer. Dimensioner. B x H x D 81,4 x 74,2 x 6,4 cm. Vikt 27 kg BeoVision 10-32 LCD TV produktspecifikationer 81,4 x 74,2 x 6,4 cm Vikt 27 kg Inklusive nära väggfästet 81,4 x 74,2 x 6,9 cm Inklusive sidoväggfäste 81,4 x 74,2 x 6,8 cm Inklusive bordsstativ 81,4 x 82,3

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

450 förprogrammerade programplatser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD) 2 SCART anslutningar (byte mellan TV och VCR/DEKODER) OSD On Screen Display (tysk och

450 förprogrammerade programplatser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD) 2 SCART anslutningar (byte mellan TV och VCR/DEKODER) OSD On Screen Display (tysk och 65 $1$/2*6$7(//,70277$*$5( 450 förprogrammerade programplatser (ASTRA, EUTELSAT/HOT BIRD) 2 SCART anslutningar (byte mellan TV och VCR/DEKODER) OSD On Screen Display (tysk och engelsk 2%6HMVYHQVN) Programspärr

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9802 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare

TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare TRIAX T-HD405 VA Digital terrest mottagare 305046 2 Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter...4 Kassering av batterier och mottagare...5 Översikt...6 Framsida Baksida...6 Sätt i batterier i fjärrkontrollen...7

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innehåll Allmän information 4 För din säkerhet 4 Fjärrkontroll 5 Front och baksida 6 Om programkort 7 Allmänt 7 Hur du sätter i kortet 7 PIN-kod 7

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 15 ECO User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Használati útmutató Návod k obsluze Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Detta ingår i förpackningen!

Detta ingår i förpackningen! Användarmanual 2 Detta ingår i förpackningen! OBS! Spara originalemballaget till digitalboxen för den händelse du behöver returnera den. Digitalbox. Nätkabel för att få ström till digitalboxen. Digital-TV-kort.

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 HUMAX VACI-5350 & OTV Säkerhet 2 Copyright & Ordlista 3 Fjärrkontroll 4-5 Mottagarens anslutningar 6-8 Hänvisningar 9 Start av mottagaren 10 Funktionsguide 11-12 13-30

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen...

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter.... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 Uppdateringar av din mottagare.... 4 Miljöinformation... 4 Copyrightmeddelanden.... 4 Fjärrkontrollen................. 5 Sätta

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I M T V E R E L E A G U E Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER Detta ingår i förpackningen! OBS!

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2 DATA LOG En snabbguide för båda kopplingsur kan du hitta längst bak i denna beskrivning (sid 11) Instruktioner Beskrivning DATA LOG är ett digitalt kopplingsur med 1 kanal med LCD-display. Dess möjligheter

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Digital Satellite Module. Handbok

Digital Satellite Module. Handbok Digital Satellite Module Handbok Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Innehåll 3 Daglig användning, 4 Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 för att styra

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Free to Air digital markbox DVB-T

Free to Air digital markbox DVB-T Free to Air digital markbox DVB-T Svensk Bruksanvisning General Agent i Norden. Moon Radio AB Enbärsvägen 8 735 37 Surahammar Sverige www.moon.se Innehållsförteckning Sid. Säkerhet-------------------------------------------------------3

Läs mer

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk-

CI-5100T. Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception. Käyttöopas Svensk- Digi-tv-vastaanotin maanpäällisille lähetyksille Mottagare för marksänd digital-tv Set-Top-Box for terrestrial reception Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual CI-5100T Innehåll

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Din manual NOKIA 9902S http://sv.yourpdfguides.com/dref/527889

Din manual NOKIA 9902S http://sv.yourpdfguides.com/dref/527889 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 9902S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

Digitaalinen satelliitti-tv-vastaanotin Digital satellit-tv-mottagare Digital satellite-tv-receiver F1-FOX VA-FOX CR-FOX NA-FOX CX-FOX

Digitaalinen satelliitti-tv-vastaanotin Digital satellit-tv-mottagare Digital satellite-tv-receiver F1-FOX VA-FOX CR-FOX NA-FOX CX-FOX Digitaalinen satelliitti-tv-vastaanotin Digital satellit-tv-mottagare Digital satellite-tv-receiver Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual F1-FOX VA-FOX CR-FOX NA-FOX CX-FOX Innehåll

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Digital-TV-Box DCB-101

Digital-TV-Box DCB-101 SE-5 000701 00864 Digital-TV-Box 001 är nyckeln till den nya digitala tekniken för överföring av multimediatjänster via kabel-tv-nätet. Detta öppnar en ny värld av information i ditt hem. 002 kan förutom

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7 Fjärrkontroll Innehållsförteckning 1 Fjärrkontroll... 7 2 PVR / Inspelning... 7 2.1 Direktinspelning... 8 2.2 Programmera inspelning via EPG... 8 2.3 Direkt programmering (undermeny Timer)... 8 2.4 Timeshift

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Huvudcentraler att växa med

Huvudcentraler att växa med Huvudcentraler att växa med Från vad du vill, till vad du vill! 4 baskonfigurationer ESX-200: QPSK/8PSK-mottagare, CI, VSB RF, NICAM, ASI-ut ETX-200: COFDM-mottagare, CI, VSB RF, NICAM, ASI-ut ECX-200:

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX

INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX När du har fått din nya digitalbox är det viktigt att den kopplas in korrekt och att kortet sedan aktiveras med den nya boxen. Följ enkelt denna guide för

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Användarens önskemål på funktioner, ex : Förse alla TV-apparater med en stabil signal av god kvalité oavsett antal anslutna TV. Accessmöjlighet av videokälla i alla rum Möjlighet att välja kanal på Sat-mottagaren

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer