DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL"

Transkript

1 DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Bruksanvisning 1 SVENSKA

2 INLEDNING Daglig användning Du behöver inte läsa hela bruksanvisningen för att kunna se satellit-tv, men på längre sikt bör du läsa igenom den för att få största möjliga utbyte av ditt parabolsystem. TRIAX DVB 63S/65S är förprogrammerade från fabriken. Det gör att monteringen av parabolsystemet går snabbt och lätt. Dock bör du läsa sida 4 till 14 som handlar om anslutningsmöjligheterna för mottagarens inkoppling. Värt att veta Placera din TRIAX satellitmottagare på en plan, vågrät, stabil yta. Mottagaren får ej övertäckas eller placeras på en annan värmealstrande apparat. Utsätt inte mottagaren för luftfuktighet över 80 %, ej temperatur under + 15 eller över Placera mottagaren så att inte luftcirkulationen runt om hindras. Ovanför mottagaren bör det dessutom alltid vara minst 10 cm fri höjd. Anslut eller ändra aldrig några kablar när apparaten är ansluten till elnätet. Vid åska bör mottagaren kopplas ifrån elnätet och parabolen. Säljarens ansvar omfattas inte av skador som uppstått vid ingrepp av obehörig person, direkta eller indirekta skador på grund av blixt eller åska samt skador pga. icke auktoriserade programkort. Tag inte bort locket på mottagaren. Använda batterier och Annat miljöfarligt material skall återlämnas till miljöstation. Har du frågor, kontakta din TRIAX återförsäljare som gärna står till tjänst. Lycka till med din nya TRIAX satellitmottagare. 2

3 INNEHÅLL Läs först: Värt att veta!... 2 Innehåll... 3 Installation och anslutning Nätanslutning och anslutning av utomhusenhet... 5 Mottagning av betal-tv... 5 Användning av TRIAX SR 50/55 via fjärrkontroll RC Anslutning... 6 Anslutning till Tv apparat... 7 Inställning av UHF-utgångskanal... 8 Videobandspelare... 9 Super VHS-videobandspelare... 9 AUX IN/OUT... 9 Förstärkare Seriel port / USB Modem TRIAX-Link Inställningar OSD-språkval (Menyspråk) Grundinställningar Installation Programsökning Tillbaka till fabriksinställning Systemkonfiguration Ändring av grundprogrammering Ändring/radering av program i programlistan Flyttning av program Lås av program Ändring av PIN kod Borttagning av programlås för enskilda program Mjukvara-uppdatering Användning Programval Info-box Reglering av ljudstyrka Val av annat språk Byte mellan tv/radio Tillbaka till sist inställda program Visa klocka och programinfo Andra programinformationer / Transponderinfo Text-TV EPG Timer Hjälp Tekniska begrepp Tekniska specifikationer

4 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Viktiga användningstips Med den så kallade On Screen Display (textinformation på skärmen, se exempel) förenklas användningen av mottagaren, och antalet funktionsknappar minimeras. Alla funktioner visas på skärmen och kan styras med få knappar. Sammanhörande funktioner är sammanfattade som menyer. Den valda funktionen markeras med en blå rad. I den nedersta delen av skärmen visas en kort kommentar till den markerade funktionen. Begreppen, som visas i OSD-menyn, är tryckt med fet skrift i denna bruksanvisning t.ex. Gå in i huvudmenyn med menyknappen. Välj nu menyraden inställningar, med hjälp av musknappen, så den blir mörk blå. Bekräfta alltid med OK. 4

5 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Anslutning av en DVB-mottagare till en satellitanläggning a. Anslut koaxialkabeln från parabolens LNB till LNB-ingången (LNB IN) på DVB-mottagaren bakpanel. b. Om du har en analog mottagare, anslut den till LNB-utgången (LNB OUT) på DVB mottagaren. d. Anslut antennen till RF IN (AERIAL) RF-OUT (Tv) går vidare till Tv:n eller den analoga mottagaren. e. Vid användning av scartsladd ansluts den analoga mottagaren till scartuttaget märkt AUX IN/OUT. f. Videobandspelaren till scartuttaget märkt VCR. g. Tv:n ansluts till scartuttaget märkt Tv. h. Eventuell anslutning av RF-utgången på den analoga mottagaren till RF-ingångsuttaget på din Tv. c Nätanslut mottagaren d Analog receiver TV TV a b e AERIAL g AERIAL DC 13/18V MAX 0,4 A RECEIVER 2 SERIAL PORT PARALLEL PORT USB TELEPHONE AERIAL AUX IN/OUT TV AUDIO OUT DOLBY DIGITAL/PCM R L TV VCR AC 230 V 50 Hz MAX 30 VA VORSICHT! ELEKTROSCHOK-GEFAHR NICHT ÖFFNEN! CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN! POWER ON/OFF f c HI-FI system VIDEO AUDIO IN Digital R L AERIAL Mottagning av betal-tv Satellitmottagaren har möjlighet att ta emot betal-tv i 3 olika kodningsstandarder. Viaccess-standarden är inbyggd i mottagaren. Om Du önskar att ta emot ett program utsänt i denna standard skall du bara sätta in betalkortet i den inbyggda kortläsaren. Det två extra modulplatser, sk. Common Interface kontakter, där kan du sätta in olika Conditional Access moduler. Det finns CAM s för många olika kodningsstandarder, t.ex. CONAX, Irdeto, Viaccess, Nagravision, Cryptoworks, etc. Tala med din återförsäljare om du vill ha mer information. 5

6 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Användning av TRIAX SR 50/55 via RC65 Fjärrkontrollen till TRIAX DVB65S heter RC65. Den kan ställas om så den också kan användas till vår analoga satellitmottagare TRIAX SR50 och SR55. Fabriksinställningen för RC65 är single-mode d.v.s. endast betjäning av TRIAX DVB65S (SAT2 knappen har således ingen funktion). Genom att trycka på OK samtidigt med SAT2, förvandlas RC65 till en dual-mode fjärrkontroll. SAT1 = Betjäning av TRIAX DVB65S SAT2 = Betjäning av TRIAX SR50/SR55 Fjärrkontrollen kan åter igen göras om single-mode genom att man samtidigt trycker OK och SAT1. Anslutning Följande punkter a b c osv. hänvisar till teckningen på sidan 5 och figur 1 på sidan som kan fällas ut. Nätanslutning Mottagaren bör först anslutas till elnätet, när mottagaren är helt ansluten med tillhörande enheter. Därmed undviker du att ödelägga mottagaren eller andra enheter. c. Efter att allt är anslutet, ansluter du mottagaren med den medlevererade nätkabeln med en kontakt till 230V/50 Hz. Utomhusenhet Anslutning av en mottagare a. Anslut mottagarens LNB-ingång med hjälp av en koaxialkabel till LNB:t på din utomhusenhet. Anslutning av en extra mottagare på samma utomhusenhet, enligt punkt a b. Om man skall ansluta en extra mottagare (t.ex. en analog mottagare eller en ADR-mottagare), så kan du ansluta LNBingången på den extra mottagaren till LNB-utgången på DVB mottagaren med en koaxialkabel. För att den extra mottagaren ska kunna förses med satellitsignal, måste din DVB mottagare stå i Stand By mode. Om DVB mottagaren startas, övertar denna LNB-kontrollen med första prioritet. 6

7 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Anslutning till en Tv via SCART-kabel: För att få bästa möjliga bildkvalité, bör du ansluta din TRIAX DVB mottagare till Tv:n med hjälp av en SCART-kabel. Gör följande: g. Anslut mottagare (SCART-kontakt Tv ) och Tv med en SCART-kabel. Om din Tv är utrustad med SCART- kontakt skiftar Tv:n automatiskt till din satellitmottagare. Via RF-kabel: Om din Tv ej är försedd med en SCART-kontakt, tag bort och flytta din ordinarie Tv antenn från TV:n till TV ANTENN ingång på din satellit mottagare. Anslut den medföljande RF-kabeln till RF out på satellit mottagaren till Tv:ns antenn ingång. Med denna anslutningsform är det endast möjligt att återge ljudet i mono. Anslutningen görs enligt följande: h. Anslut mottagaren (RF-utgång) med en anslutningssladd till Tv:ns antenningång. Kabeln som kommer från den terresta antennen förbinds med mottagaren (RF IN). Du kan nu starta mottagaren med stand-by knappen eller med sifferknapparna. Därefter ställer du in din Tv på mottagarens utkanal (38). Välj en fri programplats och ställ in din Tv på kanal 38 (se ev. Tv:ns bruksanvisning). Om du ej får en klar bild på kanal 38 kan denna eller en nära liggande kanal användas av någon lokal sändare. Detta kan konstateras om man tar ut antennkabeln ur kontakten (RF IN) på mottagaren. Om du kortvarigt får en klar bild, skall du använda, en annan sändarkanal i mottagarens område från kanal 21 till kanal 61. 7

8 INSTALLATION OCH ANSLUTNING Inställningen av UHF-utgångs kanalen Följ detta tillvägsgångssätt: Gå in i huvudmenyn med menu-knappen. Huvudmeny > Inställningar Välj nu menyraden Inställningar, och med hjälp av musknappen markeras den raden. Nu framträder undermenyn Inställningar. Välj nu på samma sätt menyraden Audio/Video inställningar. Nu framträder undermenyn Audio/Video. Huvudmeny > Inställningar > Audio/Video Välj nu menyraden UHF-utgångskanal, markera raden med hjälp av musknappen. Ställ nu in din Tv på en ledig UHF-kanal mellan 21 och 61. Knappa därpå med hjälp av de numeriska knapparna in den nya utgångskanalen i din mottagare. 8

9 INSTÄLLNING OCH ANSLUTNING Den nya UHF-kanalen visas nu i mottagarens display, och mottagaren sänder nu på den visade kanalen. Om du trots detta inte kan motta bild utan störningar på denna kanal, får du göra om proceduren, tills du finner en ledig kanal som är fri från andra sändare. När du har hittat en optimal UHF-kanal, måste du komma ihåg att lagra denna på din Tv. I menyn Audio/Video kan du nu göra ytterligare inställningar, eller med menu-knappen trycka dig tillbaka till normal drift. Denna inställning lagras automatiskt när du lämnar menyn. Om din Tv har automatisk frekvenssökning, ställer du in Din mottagare på en tillfällig UHF-kanal och startar därpå Tv:ns automatiska frekvenssökning. Gör om proceduren tills du finner en egen utgångskanal och lagra den därefter. Kanalen skall nu ev. finjusteras på Tv:n. Videobandspelare (VCR) f. Anslut videobandspelaren till SCART kontakten VCR. Videobandspelaren levererar vid återgivningen en styrsignal till mottagaren. Därmed kommer videobandspelaren automatiskt koppla videon till Tv:n. Super VHS - Videobandspelare Om du har en Super VHS-videobandspelare, kan du göra inspelningar i Super-VHS-kvalitet från din DVB-mottagare. NB: Denna inställning är aktiv för SCART-kontakten TV och VCR på din mottagare. AUX IN/OUT e. Reserv kontakt för anslutning av en analog satellitmottagare eller en extra Tv eller VCR (AV2). Förstärkare Analog För att få bästa möjliga ljudkvalité kan du ansluta mottagaren till en HiFi förstärkare. Du skall då ansluta Phono-kontakten Audio R och Audio L på mottagaren meden passande kabel till ingången på din Hifi-förstärkare (t.ex. AUX). 9

10 ANSLUTNINGAR Digital Om din förstärkare har en digital ingång så ansluter du kontakten AUDIO OUT DIGITAL med den digitala ingången på din förstärkare. Samplingsfrekvenserna 16, 22.05, 24, 32, 44.1 och 48 KHz är lämpliga. Seriell port RS 232 RS 232-porten används till uppdatering av softwaren (mjukvaran) och förprogrammeringen via PC. USB Universal Serial Bus förbindelsen är en höghastighets dataförbindelse till ex. en PC. Detta är således förbindelsen mellan din satellitmottagare och din PC, vid de tillfällen då mottagaren i framtiden används till bl.a. Internet-via-satellit. Modem TRIAX DVB 65S har inbyggt telefon modem. Modemet är en del av din satellitmottagare för programstyrning. Användaren har endast tillträde till modemet via programmen. Modemet styrs automatiskt från program via dvs. tjänster du beställer via din fjärrkontroll t.ex. Pay-Per-View tjänster (beställa en film ), hem shopping eller andra framtida tjänster. Modemet kan inte användas om telefon linjen är upptagen. Installera modemet Avbryt mottagarens nätanslutning, innan modemet anslutes. Via en standard telefonsladd ansluter du mottagarens modem till ett telefonuttag Mottagaren anslutes därefter till 220V. OBS! TRIAX DVB 63S har ej inbyggt modem TRIAX-Link Med TRIAX DVB 63S/65S kan användandet enkelt utvidgas till att också kunna betjänas från andra rum. Det enda som behövs är en TRIAX-Link mottagare, som levereras som extra tillbehör. Från satellitmottagarens RF utgång via en koaxialkabel till det andra rummet. I detta rum ansluter du kabeln till TRIAX-Link mottagaren och vidare till Tv:n i detta rum. Med fjärrkontrollen är det nu möjligt att styra satellitmottagaren, även om den är placerad utanför fjärrkontrollens räckvidd. 10

11 Inställningar När mottagaren nu är ansluten, kan det vara nödvändigt att optimera den. INSTÄLLNINGAR OSD-språk (menyspråk) Under denna menypunkt kan du ställa in önskat menyspråk. Det finns möjlighet att ställa in tyska, engelska, franska, Italienska, turkiska, norska, finska, danska spanska och svenska. För att ändra OSD-språket görs följande: Gå in i huvudmenyn med menu-knappen Välj menyraden Meny-språk, och markera den med musknappen. Undermenyn Meny-språk framträder. Med hjälp av musknappen väljer man det önskade språket. Med musknapparna upp/ned flyttar sig markören en rad i taget upp eller ned, och med musknapparna vänster / höger flyttar sig markören fyra rader i taget upp eller ned. 11

12 INSTÄLLNINGAR Bläddrar man mellan nästa och föregående sida. Lagra inställningen genom att trycka på OK. Med tillbaka-knappen kommer man tillbaka till huvudmenyn. Grundinställningar För att kunna utnyttja din egen DVB optimalt, skall du dessutom ställa in den efter eget behov. Gå in i huvudmenyn genom att trycka på menu. Markera raden Inställningar med hjälp av musknappen. Nu framträder undermenyn Inställningar Ytterligare grundinställningar Markera raden Grundinställningar med hjälp av musknappen. Nu framträder menyn Grundinställningar (basis). Med musknapparna upp/ned kan du flytta musen i menyn. 12

13 INSTÄLLNINGAR Inställningar > Basis Barnlås: Din mottagare är försedd med barnlås. Därmed kan program, som du har spärrat (se sid ) endast väljas efter att man har angett den fyrsiffriga PIN-koden På denna rad kan du med OK-knappen ställa in och annullera barnlås. Tidsskillnad GMT (tim.): Din mottagare är försedd med en klocka. Den synkroniseras via satellitmottagaren efter Greenwich Mean Time. Du skall endast korrigera tiden med hjälp av att trycka på OK-knappen efter din lokaltid. För Sverige är det + 1 timme, i sommartid +2 timmar. Klockan visas i standby i mottagarens display. Land: Med denna funktion sker automatisk omställning av sommar- och vintertid. Med OKknappen trycker du fram aktuellt land. Då denna information i dag inte fungerar hos alla programleverantörer bör man låta inställningen ingen vara markerad. Inställningar > Audio/Video Bildformat tv: Med hjälp av OK-knappen kan du ställa in på 4:3 eller 16:9 i överensstämmelse med din Tv:s bildformat. Med denna funktion anpassas bildformatet automatiskt till din Tv. Språk (audio / undertext): På denna rad ställer du in förvalda språk med hjälp av OK-knappen. Med denna funktion ställs språket in automatiskt under förutsättning att det sänds på det förvalda språket. 13

14 INSTÄLLNINGAR Inställningar> Audio/Video SCART-inställning: Ställ in denna menyrad med hjälp av OK-knappen, så att scartingången överensstämmer med din Tv. VIDEO, RGB, CVBS eller S-VHS. För standard inställning välj RGB Undertext: På denna linje väljer du med hjälp av OK-knappen (på / av) om du vill att undertexterna ska visas, i de fall då det sänds. Installation Efter att du nu har ställt in din mottagare inviduellt efter dina önskemål, skall du om det är nödvändigt också ställa in mottagaren efter din antenn. Från fabrik är din mottagare förprogrammerad till Thor/Intelsat och Sirius med universal LNB (se sidorna tekniska begrepp). Dessa program kan mottagas utan ytterligare inställningar på en liknande antennanläggning. Om du önskar att mottaga andra satelliter eller önskar använda ett annat LNB, ställer du din mottagare på önskade data enligt följande: Tryck på menu, för att komma in i Huvudmenyn. Markera med musknappen raden Inställningar. Därmed framträder menyn Inställningar. Markera raden LNB-inställning med hjälp av musknappen upp/ned. Bekräfta med OK Nu framträder menyn LNB. 14

15 INSTÄLLNINGAR > Inställningar > LNB Följande inställningar kan göras i denna undermeny: DiSEqC - på och av DiSEqC (se sidorna med tekniska begrepp) användes till styrning av switch och LNB. På denna rad till- eller från kopplas DiSEqC med hjälp av OK-knappen. Inställningar av DiSEqC (position/option) och LNB egenskaper I menyn är det uppfört 4 switchmöjligheter för Di- SEqC-styrning. Din mottagare är förprogrammerad således, att Thor/Intelsat mottas på switchinställning A/A och Sirius på switchinställning B/A. Om det är en matrixswitch på din anläggning och det är uppbyggt annorlunda eller om du mottar andra satelliter, kan man anpassa mottagaren till dessa förhållande enligt följande sätt: Välj den satellit och DiSEqC-inställning, som du önskar att ändra. (t.ex. DiSEqC AB/ingen satellit), Markera raden med hjälp av musknappen upp/ned. Tryck på OK-knappen Det framträder nu en meny där man kan välja olika satelliter. Markera med hjälp av musknappen den önskade satelliten. Med musknapen upp/ned flyttas markören en rad upp- eller ned, med musknappen vänster/höger bläddrar man till följande eller föregående sida. Skulle den önskade satelliten ej finnas i listan, väljer du av reservplatserna, märkta med UserX (t.ex. User1). Den markerade raden förs nu in i menyn. LNB-inställning Satellit: På denna rad ställer du in den satellit som den önskade transpondern befinner sig på. Markera raden med musknappen. 15

16 INSTÄLLNINGAR > Inställningar > LNB Bearbeta nu på detta sätt menyerna: > Inställningar > LNB, tills angivelserna i denna meny svarar till utomhusenheterna. Ställ in ingen satellit för de switchkriterier, som du ej andvänder. Ytterligare inställningar Markera Fortsätt, vid den satellit som du önskar att kontrollera. Nu framträder menyn > LNB > Kontroll med angivelse av den valda DiSEqC-inställningen. (t.ex. A/B). LNB-inställning LOF låg band: LOF (lokaloscilattorfrekvens) är den frekvens, som med ett LNB omvandlar den mottagna frekvensen, till den sk. mellanfrekvensen, som sedan kan mottagas av satellitmottagaren. Ett sk Universal LNB arbetar med 2 LOF er för att kunna omvandla hela mottagningsområdet från 10.7 till 11,7 GHz (low-band) och 11,7 till 12,75 GHz (high band). Ange på denna rad med hjälp av de numeriska knapparna ditt LNB:s low-band LOFfrekvens. Standard inställning är 9,75 GHz (09,750GHz) LOF hög band Ange ditt LNB:s hög-band LOF-frekvens med hjälp av de numeriska knapparna. Standard inställning är 10,600 GHz. Övergång LOF låg/hög: Ange den frekvens där ditt LNB skiftar från lågband till högband med hjälp av de numeriska knapparna. Standard inställning är 11,750 GHz. 16

17 INSTÄLLNINGAR Testtransponder Följande punkter i denna meny ska endast ändras om du själv önskar att göra en kontroll av en satellitsignal från en satellit som du själv har valt (User 1 till 15, se sida 15). Transponderfrekvens: Ange den frekvensen som de digitala programmen sänds på med hjälp av de sifferknapparna. Polarisation: Ange den polarisationen (horisontallt eller vertikalt), som det önskade programmet sänds i med hjälp av de OK-knappen. Symbolrate: Symbolraten säger oss, vilken datamängd som sänds per. sekund. Denna kan t.ex. vara (27000 symboler per. sekund). Tryck med hjälp av de sifferknapparna den symbolrate, som det önskade programmet sänds i. FEC-rate: Med FEC anges felkorrigeringen i förhållande till sändaren. Ange med hjälp av OK-knappen motsvarande FEC. Inställningen kan vara 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 eller AUTO. Signal: På denna rad visas signalkvalitén, om du har angivit testranspondens värden korrekt. Röd skala Dålig mottagning, ingen digitalmottagning möjlig Gul skala God mottagning Grön skala Mycket god mottagning 17

18 INSTÄLLNINGAR Programsökning Som redan nämnt är din mottagare förprogrammerad för mottagning av sateliterna Thor/Intelsat och Sirius. För att kunna mottaga nya program från ev. andra satelliter har du flera möjligheter att göra en programsökning. Efter avsökningen meddelas på skärmen hur många program din mottagare har funnet, och hur många av dem som är nytillkomna. Nya program framträder med gul skrift i den samlade programlistan och kan därefter plockas in i favoritlistan. Ändring av grundprogrammering. Gå in i huvudmenyn med menu-knappen. Välj nu menyraden Sök med musknappen. Då framträder undermenyn: Huvudmeny>sök > Sök > Allt Vid aktivering av funktionen allt blir alla inställda satelliter och transpondrar avsökta. Nya program framträder härefter med gult i programlistan. Välj nu menyraden Allt, och markera den med hjälp av musknappen. Då framträder meddelandet start sökning på skärmen. Tryck på OK-knappen för att starta sökningen. Med ett tryck på OK-knappen kan du avbryta funktionen. Sökningen kan pågå 25 minuter. 18

19 INSTÄLLNINGAR > Sök > Satellit I denna meny kan du göra en sökning speciellt för en satellit. Inga andra satelliter kommer då med i sökningen. Välj nu menyraden Satellit, som du markerar med musknappen. Meddelandet starta sökning framträder på skärmen. Innan måste du dock välja den satellit, som du vill göra en sökning på. Välj därför menyraden satellit och tryck OK. Då framträder ett menyfönster med de fyra olika satellitpositionerna. Markera med hjälp av musknappen önskad satellit och tryck OK. Markera starta sökning och tryck OK För att avbryta funktionen, tryck OK igen. Sökningen kan ta över 15 minuter. > Sök > Transponder Under denna menypunkt kan du direkt avsöka en transponder (se sidorna tekniska begrepp) för olika program. Satellit: På denna rad ställer du in den satellit som den önskade transpondern befinner sig på. Markera raden med musknappen. Dock är det nödvändigt att trycka in transponderns data. Välj menyraden Transponder, och markera den med musknappen. Då framträder menyn > sök > transponder. 19

20 INSTÄLLNINGAR > Sök > Transponder Transponderfrekvens: Ange den önskade frekvensen med sifferknapparna. Polarisation: Ange polarisationen med OK-knappen (horisontellt eller vertikalt), som de önskade programmen sänds på. Symbolrate: Symbolraten talar om, vilken datamängd som sänds per. sekund. Denna kan t.ex. vara (27000 symboler per. sekund). Ange med hjälp av sifferknapparna den gällande symbolraten. När du har gjort alla inställningar, påbörjar du sökningen, genom att markera raden starta sökning och därefter bekräfta med OK-knappen. > Sök > Program Skulle ett program ej hittas vid de olika beskrivna sökningsmetoderna, kan det vara nödvändigt, att till detta program även ange ett programspecifikt Service-ID-nummer. Gå i så fall in i menyn > Sök > program. Menyn skiljer sig från menyn transponder endast med menypunkten Service ID. Gå fram som beskrivs i > Sök > Transponder, och fyll i Service-ID-nr. med hjälp av sifferknapparna. Starta sökning med ett tryck på OK-knappen. 20

21 INSTÄLLNINGAR Tillbaka till fabriksinställning Radera alla lagrade program Du kan när som helst komma tillbaka till den fabriksinställda programlistan. Om programlistan är ändrad på grund av programleverantörens ändringar, kan du också radera dem helt, för att utföra en ny sökning. Gå in i huvudmenyn med menu-knappen. Välj nu menyraden Inställningar, och markera den med musknappen. Nu framträder undermenyn > Inställningar. Huvudmeny > inställningar Markera nu menyraden Fabriksinställning med musknappen. Nu framträder undermenyn > Fabriksinställning Tillbaka till fabriksinställning Genom denna funktion återställs fabriksinställningen, och egna inställningar raderas. Radera alla program Genom denna funktion raderas sparade program fullständigt. Markera den önskade raden med musknappen. Var uppmärksam på informationen som visas i menyerna. 21

22 INSTÄLLNINGAR Systemkonfiguration Under denna menypunkt kan du se specifik apparatdata. Markera denna rad i undermenyn Inställningar med musknappen. Med tillbaka-knappen eller menu-knappen kan du lämna menyn. Ändring av grundprogrammering Om du ej är tillfredsställd med din mottagares förprogrammering, kan du ändra programlistan efter dina egna önskningar. Denna funktion är också nödvändig för att kunna sortera programmen efter en sökning. Till detta bör du veta följande: Din mottagare har två programlistor. Användarlistan (favoritlistan) och den samlade listan. I användarlistan är det de program, som du kan aktivera med sifferknapparna och programknappen upp/ned. I den samlade listan är det alla program, de förprogrammerade och alla som kan mottas efter en sökning. Nya program visas med gult i denna tabell efter en sökning och kan så överföras från den samlade listan till favoritlistan. Lägga till/radera program i användarlistan (favoritlistan) För att lägga till eller radera program i favoritlistan görs följande: Gå in i huvudmenyn med ett tryck på menuknappen. Markera nu med musknappen menyraden Tvprogram för att lägga till tv-program, eller Radioprogram för att lägga till radioprogram. Nu framträder undermenyn > Program Val 22

23 INSTÄLLNINGAR Markera raden Val med musknappen. Nu framträder menyn > Program > val Här listas varje enskilt program upp på menyn. Alla existerande program framträder med vit skrift, nyfunna i gul skrift. Program som finns i favoritlistan är markerade med ett gult kryss. Kodade program markeras med en nyckel. Markera med musknappen ett program eller en grupp, som du önskar att bearbeta. Med tryck på knappen OK förses nu denna rad med ett gult kryss (läggs in i favoritlistan). Om ett enskilt program läggs in, så blir menyn transparent och bilden framträder i bakgrunden. Om de gula kryssen tas bort, så blir det programmet borttaget ur favoritlistan. Det finns dock kvar i den stora listan och kan åter igen flyttas tillbaka. Om man markerar en grupp, så berörs hela gruppen vid ändringar. Om du har markerat ett program så ändras enbart det programmet. Program som läggs till som nya i favoritlistan läggs sist, men kan sorteras till önskad plats. 23

24 INSTÄLLNINGAR Flytta program För att kunna sortera din favoritlistan efter egna önskemål skall du göra följande: Gå in i huvudmenyn med menu-knappen. Markera nu med musknappen raden Tv-program för att sortera tv-program, eller Radioprogram för att sortera radioprogrammen. Nu framträder undermenyn > Program. Markera med musknappen raden Flytta. Nu framträder Favoritlistan. Markera med musknappen det program, som du vill placera på ett annat ställe i listan. Nu kan du flytta det markerade programmet med musknappen till den plats i listan, där du önskar att placera det. Det är också möjligt att med sifferknapparna ställa in den programplats som önskas. Programplatsen visas för dig i menyn. Genom att trycka på OK-knappen flyttas programmet till markerad plats. Gör om proceduren tills programlistan är som du önskar. Med ett tryck på menu-knappen kommer du tillbaka till normaldrift. 24

25 INSTÄLLNINGAR Lås av program Du kan här låsa ett program. Ett låst program visas först på skärmen, när du efter inställning av det har slagit in din personliga PIN-kod. Om denna kod en gång är inslagen är barnlåset upphävt tills mottagaren åter igen stängs av (standby) För att låsa ett program görs följande: Gå in i huvudmenyn genom att trycka på menu-knappen. Markera med musknappen raden Tv-program för att låsa Tv-programmet, eller radioprogrammet. Nu framträder undermenyn > Tv program. Markera nu med musknappen raden lås. Nu framträder Favoritlistan. Markera nu med musknappen det program, som du vill låsa. Programmet förses med ett gult kryss. Gör om denna procedur tills du har låst de program som önskas Genom att trycka på menu-knappen kommer du igen tillbaka till normaldrift. För att aktivera barnlåset måste du åter igen slå in Din personliga PIN-kod. EPG Program som man önskar skall ha EPG funktionen (max. 30) skall markeras. I likhet med betjäningen som beskrivs i föregående avsnitt, markeras dessa. Härefter är det programinformation från dessa program som visas när i-knappen aktiveras och om denna information utsänds från programleverantören. 25

26 INSTÄLLNINGAR Ändring av PIN-kod PIN-koden är fabriksinställd till För att aktivera programspärren skall du i stället för fabriksinställningen slå in din personlige PINkod. VIKTIGT! Glöm ej din PIN-kod. Om det dock skulle ske, kontakta din återförsäljare. För att ändra PIN-koden skall du göra följande: Markera raden Ändra PIN med musknappen i Huvudmenyn> Inställningar. Bekräfta med ett tryck på OK-knappen. Slå in den nya PIN-koden med sifferknapparna. Slå in koden åter igen. Genom att trycka på OK-knappen kommer tillbaka till meny inställningar. Borttagning av programlåset på enskilda program Efter att ha slagit in din personliga PIN-kod för att komma in i menyn gör du som beskrivet på sidan 25 och tar bort de gula (röda) kryssen med hjälp av OK-knappen. På detta sätt kan programlåsen för enskilda program hävas. 26

27 INSTÄLLNINGAR Software (mjukvaran) TRIAX A/S har äganderätt över softwaren (mjukvaran). Du har som ägare till en DVB 63S/65S rätt till att använda softwaren till din DVB mottagare. Det får ej göras någon form av redigeringar/ändringar eller kopiering av softwaren till andra föremål utan skriftlig tillåtelse från TRIAX A/S. TRIAX A/S förbehåller sig rätten att vid vilken tidspunkt som helst ändra softwaren Uppdatering av software TRIAX DVB 63S/65S kan uppdateras med ny software så snart den finns tillgänglig från TRIAX. Hela mottagarens betjäningssätt är en del av denna software, (mjukvara) och de flesta funktionerna aktiveras härigenom. Uppdateringen kan ske på två olika sätt: 1. Via TRIAX:s Web site: 2. Via download från satellit Uppdatering via PC Din TRIAX DVB 63S/65S kan uppdateras med den senaste softwaren från TRIAX Web site. Här finner du också nödvändig information/ instruktion. Uppdatering via satellit TRIAX lämnar den senaste softwaren tillgänglig via satelliterna på 5 öst och 1 väst. Detta betyder i praxis att du måste ha utrustning för att motta 5 öst, GHz, horisontellt (symbolrate ) eller 1 väst, GHz, horisontellt (symbolrate ) om du vill utnyttja denna möjlighet. Observera att skärm menyer, betjäning osv. kan ändras efter en uppdatering. 27

28 DAGLIG ANVÄNDNING Starta/stäng av mottagaren Starta mottagaren genom att trycka på stand-byknappen på mottagaren eller på fjärrkontrollen. Genom att återigen att trycka på stand-by-knappen på mottagaren eller fjärrkontrollen stänger man av mottagaren. Mottagaren står nu i stand-by och displayen visar då klockan. För att stänga av mottagaren helt från nätet måste du trycka på till/från knappen på baksidan. Tryck igen för att starta mottagaren. Programval Med hjälp av program upp/ned knapparna: Du kan flytta program eller programplatser upp eller ned med mottagarens eller fjärrkontrollens programknappar upp/ned. Med hjälp av sifferknapparna: Med sifferknapparna trycker du in önskat programnummer. T.ex. 1 för programplats 1 1 och därefter 4 för programplats 14 1 därefter 0, därefter 2 för programplats 102 När man trycker in ett flersiffrigt programnummer har man ca. 3sek. på sig att göra färdig intryckningen. Om man endast vill trycka in ett enkelt eller tvåsiffrigt tal, kan man påskynda genom att trycka på OK efter att man har slagit in numren. Med hjälp av programlistan: Tryck på list-knappen. Därefter framträder en programlista. I Tv-funktionen framträder det endast Tv-program, och i radiofunktionen endast radioprogram. Det för tillfället inställda programmet är markerade med gult. Nu kan du med musknappen markera det önskade programmet blått. 28

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DT-250HD Användarmanual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DT-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DT-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen.

Viktigt. Indikerar fara. MENU (Text inom citationstecken) Indikerar en knapp på fjärrkontrollen eller digital boxen. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel.

Technology in action. http://www.sagem.com. Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. Technology in action http://www.sagem.com Alla fakta som ges i denna bruksanvisning ges i upplysningssyfte och kan ändras utan varsel. MOTTAGARE FÖR MARKSÄND DIGITALTV ITD 64 ITD 62 ITD 60 BRUKSANVISNING

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer