Digitaalinen satelliitti-tv-vastaanotin Digital satellit-tv-mottagare Digital satellite-tv-receiver F1-FOX VA-FOX CR-FOX NA-FOX CX-FOX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitaalinen satelliitti-tv-vastaanotin Digital satellit-tv-mottagare Digital satellite-tv-receiver F1-FOX VA-FOX CR-FOX NA-FOX CX-FOX"

Transkript

1 Digitaalinen satelliitti-tv-vastaanotin Digital satellit-tv-mottagare Digital satellite-tv-receiver Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual F1-FOX VA-FOX CR-FOX NA-FOX CX-FOX

2 Innehåll English Svensk Suomi Säkerhet Sw2 Upphovsrätt Sw3 Mjukvara Sw4 Ordlista Sw5 Frontpanel och anslutningar Frontpanel Sw6 - Sw7 Anslutningar på baksidan Sw8 Inkoppling Parabol (signalkälla) Sw9 TV och kringutrustning Sw10 - Sw11 Fjärrkontrollen Sw12 - Sw13 Daglig hantering Informationsruta Sw14 Byta kanal Sw15 Volymkontroll Sw15 Ljudspår Sw15 Textning Sw16 Text-TV Sw16 Kanallista Sw16 Inställningar och funktioner Huvudmeny Sw17 1. TV- och Radioguide (EPG) Sw18 - Sw19 2. Barnlås Sw20 3. Installation Sw Grundinställning Sw20 - Sw Organisera kanaler/tjänster Sw25 - Sw Kanalsökning Sw28 - Sw Mottagarens status Sw Inbyggt avkodningssystem Sw36 - Sw Fabriksinställningar Sw41 Tillbehör Sw39 Motoriserat system Sw42 - Sw47 Menyöversikt Sw48 - Sw49 Felsökning Sw50 Tekniska data Sw51 - Sw52

3 Säkerhet Mottagaren är konstruerad enligt internationell säkerhetsstandard. Läs noga igenom nedanstående säkerhetsföreskrifter. NÄTDEL : V AC 50/60Hz ÖVERBELASTNING : Anslut inte för många apparater till samma vägguttag. Det kan medföra överbelastning och brand. VÄTSKOR : Mottagaren får inte utsättas för fukt, vatten eller andra vätskor. RENGÖRING : Vid rengörning skall mottagaren kopplas loss från vägguttaget. Använd en torr dammtrasa. Inga lösningsmedel får användas. PLACERING : För att få fullgod ventilation måste det finnas ett fritt utrymme ovanför mottagaren. Placera inte mottagaren på stoppade möbler, mattor eller nära radiatorer. Se till att mottagaren inte blir utsatt för direkt solljus eller regn. TILLBEHÖR : Anslut inga andra tillbehör än dom som rekommenderas av Humax. ANSLUTNING TILL PARABOL (LNB) : Mottagaren skall kopplas loss från vägguttaget då du ansluter eller kopplar bort kabeln från parabolen. ANSLUTNING TILL TV och Video : Mottagaren bör kopplas loss från vägguttaget då du ansluter eller kopplar bort kabeln till TV och Video. JORDNING : LNB-kabeln skall vara jordad enligt överenstämmelse med nationell standard. Varning! Placera endast godkända programkort i mottagarens kortläsare. Andra kort eller föremål kan förstöra eller reducera livslängden på mottagaren. Sw2

4 Upphovsrätt English Svensk Suomi Varumärke VIACCESS är ett varumärke som tillhör France Telecom. CryptoWorks är ett varumärke som tillhör Philips Electronics N.V. Irdeto är ett varumärke som tillhör Mindport BV. Nagravision är ett registrerat varumärke som tillhör Kudelski S.A. Conax är ett varumärke som tillhör Telenor Conax AS. Varning HUMAX ansvarar inte för eventuella problem som kan uppstå vid användning av en icke auktoriserad mjukvara. Garantin gäller inte om annan, än av HUMAX godkänd, mjukvara används. Vidare gäller inte garantin om det kan påvisas att fel uppstått på grund av att andra än av programleverantörerna godkända programkort används. Obs 1 Om du vill se kodade kanaler och betal-tv-program (Pay-Per-View) måste du hos vissa programleverantörer meddela vilka serienummer du har på digital-tv-mottagaren och programkortet. Din mottagare måste kunna paras ihop med ditt programkort för att du skall få tillgång till dom kodade kanalerna. Obs 2 Gällande NA-FOX och mottagning av Nagravision kodade kanaler: Operatören/programleverantören kan via satellitsignalen skicka information om förändringar i kanalutbudet (ny nätverksinformation). Detta uppfattar mottagaren och ändrar/omorganiserar automatiskt kanalerna och kanalinformationen i din mottagare. Meddelandet "Nätverksinformation uppdaterad... visas på skärmen. Humax som tillverkare samt användaren kan inte påverka denna automatik eftersom denna tillhandahålls av Nagravision. Observera att meddelande och uppdatering sker utan förvarning och kan om du har otur ske mitt i en film eller en videoinspelning. (Det här sker ungefär en gång per år.) Information för NA-FOX mottagaren och abonnent på TV-Cabo När användaren gör en kanalsökning reserverar programleverantören för Nagravision-kodade kanaler automatiskt kanalplatserna 001 till 100 för för sitt kanalutbud. Andra kanaler hamnar på kanalnummer 101 och frammåt allteftersom du söker in fler kanaler. Sw3

5 Mjukvara Uppgradera mjukvara I HUMAX digital-tv-mottagare ingår en avancerad fabriksinstallerad mjukvara. Du kan på ett enkelt sätt uppdatera mottagarens mjukvara, se nedan. Detta bör göras om en nyare version än den som är installerad finns tillgänglig. Förbättrade funktioner, anpassning till nya sändningsförhållanden eller tjänster kan vara anledningar till att ny mjukvara släppts. Det kan vara viktigt att hålla sig uppdaterad med vilken mjukvara som används. Särskilt om man upplever problem eller saknar någon funktion. Dom senaste nyheterna och presentation av tillgängliga mjukvaruversioner finns på HUMAX hemsida - Vi rekommenderar användare att registrera sig hos HCSA (HUMAX kundservice) och regelbundet kontrollera om nya mjukvaruversioner finns tillgängliga. Det finns tre sätt att uppdatera mjukvaran: (a) hämta mjukvaran från en mottagare till en annan. (b) ladda ner mjukvaran från internet till dator och sedan från dator till digital-tv-mottagaren. (c) ladda ner mjukvara från satellit, OTA (over-the-air). OTA (Over The Air) är ett enkelt och praktiskt alternativ för att hämta hem ny mjukvara. Humax har dock rätt att besluta om, när och var utsändning av ny mjukvara skall ske via satellitsignalen. Observera att OTA är begränsat till vissa geografiska områden eftersom olika satelliter har olika täckningsområde (område där signalen kan tas emot). SUSS är ett registrerat varumärke och logotyp för HUMAX programvara för OTAnedladdning. Upgradering av mjukvara via satellit kan bara ske under följande omständigheter: 1) utrustningen måste ha lämplig programvara för nedladdning; 2) tillverkaren möjliggör nedladdning av mjukvara via en viss satellit; 3) utrustningen måste vara rätt "inställd mot den satellit som tillverkaren använder. (Se äve sidan Sw35) Sw4 OBS: CR-FOX använder sig av CryptoWorks OTA-system.

6 Ordlista English Svensk Suomi Ordlista Parabolantenn En reflektor som samlar in och fokuserar elektromagnetiska vågor mot ett mikrovågshuvud (LNB). LNB (Mikrovågshuvud) En lågbrusig mikrovågsmottagare. Denna omvandlar satellitsignalen till en lägre frekvens (MF) som sedan kan transporteras vidare i en koaxialkabel till mottagarenheten på din satellitmottagare. Koaxialkabel En särskilt utformad och skärmad kabel som klarar av att transportera signaler med hög frekvens. FEC (Forward Error Correction, felkorrigering) Ett system för korrigering av fel som uppstår vid överföring av digitala (data) signaler. Frekvens Den utsända signalens antal svängningar per sekund, uttrycks i enheten Hertz (Hz). MF (Mellan Frekvens) eller IF (Intermediate Frequency) Den frekvens som används som mellansteg efter omvandling av en mottagen signals högre ursprungsfrekvens. PID (Packet Identifier) En uppsättning siffror som används för att identifiera unika datapaket i en stor dataström (transportström). Polarisation En sändare (satellit) kan sända signalen (elektromagnetiska vågor) med olika polarisation. Exempelvis Horisontellt eller Vertikalt. Denna teknik används för att satelliten skall kunna sända fler kanaler på samma frekvensutrymme. QPSK (Quaternary Phase Shift Keying) Sändningsteknik för digital satellit-tv. (Fasskiftning där fyra olika fasvinklar används.) Transponder Den sändare/frekvens var på satelliten utsänder ett paket med digitala kanaler/tjänster. Nätverk Det samlade paket/utbud av kanaler/tjänster som en operatör/programleverantör erbjuder. Detta utbud kan sändas från en eller flera transpondrar på satelliten. På operatören/programleverantörens huvudtransponder/frekvens sänds datainformation/nätverksinformation om nätverkets alla kanaler. Sw5

7 Frontpanel och anslutningar Frontpanel F1-FOX -för fria okodade kanaler (Free-To-Air) VA-FOX -för fria kanaler och 1 kortläsare för ViACCESS-kodade kanaler CR-FOX -för fria kanaler och 1 kortläsare för CryptoWorks-kodade kanaler Sw6

8 English Svensk Suomi Frontpanel CX-FOX -för fria kanaler och 1 kortläsare för Conax-kodade kanaler CX-FOX C O N A X 1, Tryck på dessa för att ändra kanal upp eller ned. 2 PLATS FÖR PROGRAMKORT Sätt in programkortet med dess kontaktyta nedåt och innåt. 3 FEL-indikering (gul) Anger att det är något fel på mottagaren. 4 STANDBY-indikering (röd) Anger att mottagaren är i viloläge (standby). 5 PÅ-indikering (grön) Anger att mottagaren är i drift. 6 TV/RADIO Tryck för att växla mellan TV- och radioläge. 7 STANDBY Tryck för att växla mellan drift- och viloläge. Sw7

9 Frontpanel och anslutningar Anslutningar på baksidan F1-FOX VA-FOX, CR-FOX, NA-FOX, CX-FOX 1 LNB IN Anslut koaxialkabel från parabol (LNB) här. 2 LNB OUT Används för att koppla satellitsignal vidare till en annan satellit mottagare. 3 RS-232C Används för att ansluta till dator. 4 TV SCART För bästa bildkvalitet ansluts TVn här med en SCART-kabel. 5 VCR SCART För bästa inspelningskvalitet ansluts videon här med en SCART-kabel. 6 AUDIO L/R Audio utgång för anslutning till din stereoanläggning. Sw8

10 Inkoppling English Svensk Suomi Parabolantenn (signalkälla) Ansluta parabolantenn Normalt kan du endast ansluta en parabolantenn (LNB) direkt till ingång LNB IN på mottagaren. Med använding av extern DiSEqC antennomkopplare kan två eller flera paraboler (LNB) kopplas in. Antennomkopplare är extra tillbehör och ingår inte i paketet med digital-tv-mottagaren. DiSEqC 1.0 och att ansluta flera paraboler(lnb) Mottagaren är kompatibel med DiSEqC 1.0. DiSEqC 1.0 är en signaleringsstandard för styrning av externa antenn omkopplare. Detta gör att du har möjlighet att ansluta och välja mellan två eller flera fasta paraboler eller LNB med hjälp av en extern DiSEqC 1.0 omkopplare (switch). Om du exempelvis har 2 LNB eller 2 paraboler och en 2-vägs DiSEqC omkopplare, 1. Anslut en koaxialkabel från den ena LNBn till ingång A på DiSEqC omkopplaren. 2. Anslut en koaxialkabel från den andra LNBn till ingång B på DiSEqC omkopplaren. 3. Anslut en koaxialkabel från utgången på DiSEqC omkopplaren till LNB IN på digital-tv-mottagaren. DiSEqC 1.2 och att ansluta antennmotor Mottagaren är kompatibel med DiSEqC 1.2. DiSEqC 1.2 är en signaleringsstandard för styrning av yttre antennmotor. Se mer på sidan Sw42. Ansluta flera mottagare till samma parabol Om du har ytterligare en analog- eller digital satellitmottagare och vill använda samma parabol (LNB) kan du ansluta den via satellit-mf utgången LNB OUT på mottagarens baksida. Anslut parabolen till LNB IN på digital-tv-mottagaren. Anslut sedan en koaxialkabel mellan LNB OUT på digital-tv-mottagaren och ingången för parabolantenn på den andra mottagaren. När din digital-tv-mottagare är på så har den kontroll över parabol och LNB. Är digital-tvmottagaren i viloläge (stand by) så har den andra mottagaren kontroll över parabol och LNB. Ansluta mottagaren till gemensam parabolanläggning Du kan ansluta mottagaren till en större gemensam parabolanäggning (en så kallad SMATV-anläggning). Se i installationsavsnittet hur du ställer in Antennalternativ till nr. 16, som är särskilt avsett för SMATV-system. Se sidan Sw28. Du kan även ansluta mottagaren till en mindre gemensam anläggning där man använder sig av DiSEqC 1.0 kommando (se ovan). Sw9

11 Inkoppling TV och kringutrustning Innan du kopplar in övrig utrustning förutsätts att parabolantenn och mikrovågshuvud (LNB) är monterad och optimerad mot avsedd satellit. Kontakta en antenninstallatör eller följ dom instruktioner som normalt medföljer din parabolantenn. Det finns flera sätt att ansluta digital-tv-mottagaren till din TV- och stereoanläggning. Vi rekommenderar att du använder ett av följande sätt för att få bästa resultat: Sw10 Specifikationer för anslutningar på mottagarens baksida bygger på CX-FOX. TV enbart 1. Anslut en SCART-kabel mellan TV SCART-utgången på digital-tv-mottagaren och SCARTingången på TVn. 2. Anslut koaxialkabeln från parabolen till LNB IN på digital-tv-mottagaren. TV med video 1. Anslut en SCART-kabel mellan TV SCART-utgången på digital-tv-mottagaren och SCARTingången på TVn. 2. Anslut en SCART-kabel mellan VCR SCART-utgången på digital-tv-mottagaren och SCART-ingången på videobandspelaren. 3. Anslut koaxialkabeln från parabolen till LNB IN på digital-tv-mottagaren. Med ljudanläggning Anslut en RCA-stereokabel från uttagen AUDIO L/R på digital-tv-mottagarens baksida till ingångarna märkta LINE, AUX, SPARE eller EXTRA på din stereoanläggning.

12 English Svensk Suomi Specifikationer för anslutningar på mottagarens baksida bygger på CX-FOX. TV med video och motorstyrd parbol (DiSEqC 1.2) 1. Anslut en SCART-kabel mellan TV SCART-utgången på digital-tv-mottagaren och SCARTingången på TVn. 2. Anslut en SCART-kabel mellan VCR SCART-utgången på digital-tv-mottagaren och SCART-ingången på videobandspelaren. 3. Anslut koaxialkabeln från antennmotorn (DiSEqC 1.2 Motor) till LNB IN på digital-tvmottagaren. Sw11

13 Sw12 Fjärrkontrollen

14 English Svensk Suomi 1 2 SIFFERKNAPPAR Tryck för att välja kanal, ange din låskod eller en siffra i någon meny. INFORMATION (RÖD) Tryck för att visa programinformation. Knappen fungerar även som funktionsknapp "röd" i olika menyer TV/SAT Tryck för att växla mellan TV-bild från digital- TV-mottagarens SCART-kontakt eller TVns antenningång. RADIO Tryck för att växla mellan TV- eller radioläge LJUDSPÅR (GRÖN) Tryck för att välja språk för aktuellt program. Knappen fungerar även som funktionsknapp "grön" i olika menyer. TEXTNING (GUL) Tryck för att välja språk för undertexter på aktuellt program. Knappen fungerar även som funktionsknapp "gul" i olika menyer. UHF (BLÅ) Knappen fungerar som funktionsknapp "blå" i olika menyer. Används för inställning av UHF-utkanal på mottagare med inbyggd RF-modulator (ej XX-FOX modeller). KLOCKA (VIT) Tryck för att visa aktuell tid på TV-skärmen. Knappen fungerar även som funktionsknapp "vit" i olika menyer. AVBRYT (EXIT) Tryck för att backa till föregående meny eller bild LJUD AV/PÅ (MUTE) Tryck för att tillfälligt stänga av ljudet. MENY Tryck för att visa huvudmenyn eller för att gå tillbaka från en undermeny till huvudmenyn. NAVIGERINGSKNAPPAR Tryck för att flytta markören i menyer. Knapparna används även för att stega mellan kanaler samt för att ändra volym på ljudet. OK Tryck för att visa kanallistan. Knappen används även för att bekräfta val i menyer. P+/P- Kanal upp/ned. Tryck för att gå till nästa eller föregående kanal. Knappen används också för att gå framåt eller bakåt i menysidorna. 8 9 VOLYM (V+/V-) Ljudvolym upp/ned. Tryck för att öka eller minska ljudnivån. AV/PÅ (STAND-BY) Tryck för att starta eller stänga av mottagaren. (Stand-by = viloläge) HJÄLP Tryck för att visa hjälpmenyer. EPG Elektronisk program guide, tryck för att visa programtablåer. RCL (minne) Tryck för att växla till den kanalen du valde före aktuell kanal. OBS : Reservation för att bilden på fjärrkontrollen nödvändigtvis inte överenstämmer med verkligheten. Sw13

15 Daglig hantering Informationsruta ("i") En beskrivning av pågående kanal visas automatiskt då man trycker på den röda informationsknappen ( ) eller byter kanal. Sw14 i 10:06 BBC WORLD 18 i 10:06 BBC WORLD 18 BBC News (10:00-10:30) Hjälp EXIT 18 BBC WORLD SIRIUS2 Viasat 11976MHz (V) SR /4 Kodad BBC News (10:00-10:30) Informationsrutan är uppdelad i två delar, kanal- och programinformation. Kanalinformation (Vänster del av rutan) Följande information visas: Aktuell tid, kanalens namn, kanalnummer samt symbol som visar att du kan använda upp/ned knapparna ( ) för att byta kanal. Symboler för textning, text-tv, Dolby Digital ljud och om programmet är kodat visas om programleverantören sänder denna information. Nivån på signalkvaliteten visas med en röd stapel. Programinformation (Höger del av rutan) Följande visas i det fall programleverantören sänder informationen: Programmets namn samt när programmet börjar och slutar. Beskrivning av programmet och status för reserverat program. Programdelen visar både information om nuvarande program och nästföljande program. : Använd höger pilknapp för att få information om nästa program. : Använd vänster pilknapp för att gå tillbaka till information om aktuellt program. När informationsrutan visas på skärmen får du även tillgång till följande funktioner: : Används för att få en mer utförlig beskrivning av programmet. Om ingen information finns tillgänglig visas i stället teknisk information som t.ex nätverk, satellitnamn, frekvens, polarisation, symbolhastighet och FEC. : Använd vit knapp för att reservera ett program. Du kan reservera så att mottagaren växlar till detta program dagligen eller en gång per vecka. När du lämnar denna funktion skall du bekräfta inställningar med OK. Tryck på samma knapp igen under pågående program för att ta bort reservationen.

16 English Svensk Suomi Byta kanal På följande sätt kan du byta kanal: (0-9) Välj önskad kanal direkt med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Välj kanal stegvis upp eller ner. Välj kanal stegvis upp eller ner (fungerar endast i rent bildläge utan menyer på skärmen). Växla mellan aktuell och tidigare använd kanal. Välj kanal via den elektroniska programguiden. Välj läget för TV- eller radiokanaler. Volymkontroll Använd volymknapparna för att reglera ljudnivån. Alternativ möjlighet för att reglera ljudnivån (fungerar endast i rent bildläge utan menyer på skärmen). Stänger tillfälligt av ljudet. Ljudet kommer tillbaka om du trycker en gång till på denna knapp eller på någon av volymknapparna ovan. Ljudspår L TR1 R Ljudspår Tryck på GRÖN knapp om du önskar ändra språket i ett pågående program. Finns andra språk visas en förteckning över dessa. För att byta språk använder du pilknapparna och bekräftar med OK. Använd pilknapparna för att välja om ljudet som finns i båda kanalerna skall höras samtidigt (H+V=normalt läge (stereo)). Alternativt kan du välja att enbart ljudet som finns i Höger eller Vänster kanal skall höras (vissa kanaler kan sända olika språk på respektive stereokanal). Markera önskat språk med pilknapparna upp/ned. Tryck på OK för att bekräfta ditt val och gå ur menyn. Det går även att trycka EXIT för att ta bort menyn. Mottagaren kommer ihåg vilket språk du valt på respektive kanal. Mottagaren väljer sedan automatiskt detta språk nästa gång du växlar till denna kanal. Sw15

17 Daglig hantering Sw16 Alla 11 ORT INT. C.. 12 Viasat3 13 TVN Chile Vi. 14 ORT INT Vi.. 15 Nick/TV6/Pla 16 Viasatsport SE 17 MTV Nordic 18 BBC WORLD 19 Hallmark 20 ZTV Norge Alla 11 ORT INT. C.. 12 Viasat3 13 TVN Chile Vi. 14 ORT INT Vi.. 15 Nick/TV6/Pla 16 Viasatsport SE 17 MTV Nordic 18 BBC WORLD 19 Hallmark 20 ZTV Norge Alla 1 TV3 Norge 11 ORT INT. C.. 2 TV3 Danmark 12 Viasat3 3 TV3 Sverige 13 TVN Chile Vi. 4 ZTV Sverige 14 ORT INT Vi.. 5 TV Nick/TV6/Pla 6 CINEMA 1 16 Viasatsport SE 7 SVT Europa 17 MTV Nordic 8 TVN Chile.. 18 BBC WORLD 9 NTV 19 Hallmark 10 ORT Ukraine 20 ZTV Norg 17 MTV Nordic Kanalinställning MTV Nordic Favoriter Lås Hoppa över Radera SIRIUS MHz (V) SR /4 Favoriter Reality TV 23 TV TV CINEMA 2 26 CINEMA 3 27 RTL 28 VH1 29 Viasat Xtra DK 30 Viasat Xtra SE Textning Om textning finns tillgänglig på kanalen kan du trycka på den gula knappen och få en lista över vilka språk som finns tillgängliga för undertexterna. Markera önskat språk med pilknapparna upp/ned. Tryck på OK för att bekräfta ditt val och gå ur menyn. Tryck på EXIT för att välja bort textning på önskad kanal. Mottagaren kommer ihåg om du valt textning på respektive kanal. Mottagaren startar sedan automatiskt med textning på nästa gång du växlar till denna kanal. Text-TV Använd din TVs fjärrkontroll för att utnyttja text-tv. Det finns ingen möjlighet att välja text-tv-sidor med digital-tv-mottagarens fjärrkontroll. När kanalen innehåller text-tv visas detta med ikonen på informationsrutan. Kanallista Kanallistan visar alla tillgängliga kanaler eller bara dina favoritkanaler. : Tryck OK för att visa kanallistan på skärmen. : Tryck RÖD knapp för att visa listan över alla kanaler. : Tryck GRÖN knapp för att visa den egna favoritlistan., : Används för välja önskad kanal. Kanalinställning Via kanallistan kan du nå menyn Kanalinställning och där kan du ange olika uppgifter som skall gälla för kanalen. 1. Använd för att välja den kanal du vill ställa in. 2. Tryck på MENY-knappen ( ). 3. Förflytta dig i menyn med knapparna för att välja funktion (t.ex. ingå i favoritlista, ha låskod, hoppas över eller radera). 4. Använd för att välja alternativ och bekräfta med. Favoritlista Om du vill lägga till kanaler i favoritlistan använder du snabbmenyn Kanalinställning enligt ovan. Du kan även lägga till kanaler och organisera din favoritlista genom att gå till Huvudmeny > Installation > Organisera kanaler.

18 Inställningar och funktioner English Svensk Suomi Huvudmeny TV-Guide Barnlås Installation Tillbehör Huvudmeny Huvudmenyn innehåller nedanstående alternativ. Detaljerad beskrivning av respektive alternativ följer på sidorna Sw18 till Sw Programguide Din digital-tv-mottagare har en programguide eller så kallad EPG (elektronisk programguide) som hjälper dig att hitta bland alla program. Programguiden visar t.ex. överskådliga programtablåer med startoch sluttider för alla tillgängliga program. Tillgängligheten och mängden programdetaljer varierar beroende på vad programleverantören sänder för information. (Se sidan Sw18) 2. Barnlås Tillgång till kanaler och program kan kontrolleras av en låskod (dvs. en hemlig fyrsiffrig kod som anges av användaren). Första gången du försöker låsa alla kanaler (eller låsa program efter åldersgräns) instrueras du på skärmen att ange en låskod. Låskoden kan du senare ändra. (Se sidan Sw20) 3. Installation I installationsläget utför du all grundinställning av mottagaren (språk, klocka, söka in kanaler, organisera kanaler mm.). Du kan individuellt anpassa vissa av mottagarens funktioner samt kontrollera status för mottagare och kodningssystem. Du kan även kontrollera mjukvaruversion, uppdatera mjukvaran och kontrollera kvaliteten på inkommande signal. (Se sidan Sw20) 4. Tillbehör I denna meny finner du en kalender samt ett diagram för att avläsa din biorytm kurva. (Se sidan Sw41) Sw17

19 Inställningar och funktioner TV-Guide - Nu 15:30 Fre 1 AUG 16 Viasatsport SE (14:30-15:30) Fotboll: Gothia Cup MTV Nordic (15:00-15:30) Spring Break 18 BBC WORLD (15:30-16:00) Hard Talk 19 Hallmark (14:00-16:00) Red Sneakers 20 ZTV Norge (14:50-18:00) 17 MTV Nordic Party Spring Break Nästa Veckovis Reserverade Snabb 1. Programuide Din digital-tv-mottagare har en programguide eller så kallad EPG (elektronisk programguide) som hjälper dig att hitta bland alla program. Programugiden visar t.ex. överskådliga programtablåer med startoch sluttider för alla tillgängliga program. Tillgängligheten och mängden programdetaljer varierar beroende på vad programleverantören sänder för information. Så här når du programguiden. Tryck på EPG-knappen ( ) på fjärrkontrollen eller välj TV- eller Radioguide via huvudmenyn. Välja TV- eller Radioguide. Tryck på TV/Radio-knappen ( ) på fjärrkontrollen för att välja mellan TV- eller radioläge innan du väljer läget programguide. Programguiden har fyra olika lägen. Använd följande knappar om du vill välja läge: Röd ( ) : Visa nuvarande och nästa program. Grön ( ) : Visa veckans program. Gul ( ) : Visa lista med reserverade program. Blå ( ) : Visa den enkla, mindre programguiden. (Snabbläge) Reservera ett program: För att reservera ett program markerar du det med knapparna eller. Tryck därefter på den vita knappen ( ). Du väljer därefter om du vill reservera programmet en gång, dagligen eller veckovis. För att kontrollera din reservation trycker du på den gula knappen ( ) och en lista visas. Nuvarande och nästa program Växla mellan information om pågående och kommande program genom att trycka upprepat på RÖD knapp ( ). Programguiden visar pågående och kommande program med kanalnamn, program, programtid. Aktuellt program visas som en bild i bilden. För att visa ett program i den lilla bilden markerar du det med hjälp av knapparna eller med och bekräftar då med. Sw18

20 English Svensk Suomi TV-Guide - Veckovis 15:30 Fre 1 AUG Idag Tor Fre Lör Sön Mån Tis Ons 16 Viasatsport SE 15:00-15:30 Spring Break Veckovis Tryck på GRÖN knapp ( ) för att få fram listan över veckans program. Välj en dag med pilknapparna. För att se och reservera önskat program gör du på samma sätt som beskrevs i föregående avsnitt. 17 MTV Nordic Spring Break Nu Veckovis Reserverade Snabb TV Guide - Reserverade 15:30 Fre 1 AUG 18 BBC WORLD Fre 01 AUG 2002 Dagligen 06:30-09:00 BBC Morning News Reserverade Tryck på GUL knapp ( ) för att få fram listan över reserverade program. Högst 20 program kan reserveras. För att ta bort ett reserverat program markerar du det med pilknapparna och trycker därefter på VIT knapp ( ). Nu Veckovis Reserverade Snabb Snabb Tryck på BLÅ knapp ( ) och du får fram en enkel programuide i form av en informationsmeny. Menyn visar följande: 16:30 18 BBC WORLD 19 Hallmark 20 ZTV Norge World Business They Still Call Me Bruce Party (16:15-16:30) (16:00-18:00) (14:50-18:00) Blå vertikal linje : visar aktuell tid. Svart/vitt fält : visar hur länge ett program har pågått. Tidstapel : varje stapel består av tre block om 30 minuter vardera. Sw19

21 Inställningar och funktioner Sw20 Barnlås Åldersgräns Ändra låskod Gammal låskod Ny låskod Bekräfta ändrad låskod Grundinställning Språk Klocka & Timer Audio & Video Andra inställningar Ingen blockering * * * * * * * * * * * * Installation Grundinställning Oganisera kanaler/tjänster Kanalsökning Status Inbyggt avkodningssystem Fabriksinställningar 2. Barnlås Du kan spärra kanaler så att dom endast kan ses om en låskod anges. Du kan välja att spärra alla, vissa utvalda eller enligt åldersgräns (om programleverantören sänder sådan information). Så här gör du: 1. Gå in i huvudmenyn och markera "Barnlås med pilknapparna och tryck. Det kommer upp ett fönster där en låskod skall anges. Den är inställd från fabrik till Ange aktuell låskod. 3. Ange en åldersgräns 6, 10, 14, 18, ingen eller total blockering. Använd låskoden för att låsa eller öppna kanaler. 4. För att ändra låskod gör följande: Använd pilknapparna och markera raden Gammal låskod. Ange därefter den gamla låskoden. Markera sedan raden Ny låskod och ange den nya koden. Markera därefter raden Bekräfta den nya koden och ange den nya låskoden en gång till. 5. När den angivna låskoden är korrekt är alla inställningar klara. Om fel låskod anges visas meddelandet "Felaktig låskod. I så fall fungerar fortfarande den gamla låskoden. 3. Installation I installationsläget utför du all grundinställning av mottagaren (språk, klocka, söka in kanaler, organisera kanaler mm.). Du kan individuellt anpassa vissa av mottagarens funktioner samt kontrollera status för mottagare och kodningssystem. Du kan även kontrollera mjukvaruversion, uppdatera mjukvaran och kontrollera kvaliteten på inkommande signal. Gå in i installationsmenyn via huvudmenyn. Här finner du nedanstående inställningar: 3-1. Grundinställning Här kan du ändra digital-tv-mottagarens standardinställning (fabriksinställning) och individuellt anpassa mottagarens funktion i förhållande till dina önskemål, tillkopplad kringutrustning mm. Det här läget innehåller inställningar för språk, tid, inställning för Audio/Video-utgångar, UHF-modulator mm.

22 English Svensk Suomi Språk Välja språk för menyer, ljud och textning. 1. Använd pilknapparna för att stega upp och ner i menyn Grundinställning. Välj raden Språk ock tryck på -knappen. 2. Använd pilknapparna för att stega upp och ner i menyn. Använd pilknapparna för att få fram listan över tillgängliga språk. 3. Använd pilknapparna för att välja önskat språk och tryck sedan på -knappen för att slutföra inställningen. Språk Menyer Ljud Textning Svenska Danska Engelska Finska Franska Tyska Menyspråk Mottagaren har stöd för en mängd olika menyspråk. För produkter avsedda för Europa kan bl.a. Tjeckiska, Danska, Engelska, Franska,Tyska, Ungerska, Italienska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Svenska och Turkiska ställas in. För produkter avseddda för mellanöstern inkluderas bl.a. Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Persiska, Ryska och Turkiska. Tillgängliga språk kan variera beroende version på mjukvara och i vilket land mottagaren är såld. Språk Menyer Ljud Textning Svenska Svenska Danska Engelska Finska Franska Tyska Ljudspråk Välj det språk för ljudet som du föredrar. Om programleverantören sänder detta språk kommer Digital-TV-mottagaren automatiskt att välja detta. Om inte ditt förvalda språk sänds kommer mottagaren automatiskt att välja kanalens huvudspråk för ljudet. Medan du tittar på en kanal kan du med hjälp av GRÖN knapp få upp en snabbmeny där du enkelt kan välja bland andra tillgängliga språk för den aktuella kanalen. Språk Menyer Ljud Textning Svenska Svenska Svenska Danska Engelska Finska Franska Tyska Textningsspråk Välj det språk för textning som du föredrar. Om programleverantören sänder textning på detta språk kommer digital-tv-mottagaren automatiskt att välja detta. Medan du tittar på en kanal kan du med hjälp av GUL knapp få upp en snabbmeny där du enkelt kan välja bland andra tillgängliga språk för den aktuella kanalen. Sw21

23 Inställningar och funktioner Klocka & Timer I den här menyn kan du ställa in klocka och timer. Det finns en timerfunktion där du kan ställa start- och stopptid för en viss kanal. Denna funktion kan användas för väckning eller för att automatiskt starta mottagaren i samband med videoinspelning. Klocka & Timer Aktuell Tid 09:09 Tidsjustering : GMT +01:00 Starta Av Starta på kanal nr. TV 17 MTV Nordic Stäng av Av Aktuell tid Stega med pilknapparna tills uret visar rätt lokal tid. Tiden kan justeras i 30-minuters intervall. Tryck OK för att bekräfta din inställning. Den inställda tiden visas sedan på mottagarens frontpanel, i informationsrutan, i TV-Guiden samt i samband med timerinställning. Klocka & Timer Aktuell Tid 09:09 Tidsjustering : GMT +01:00 Timer Av Starta på kanal no. TV 20 MTV Nordic Stäng av Av Klocka & Timer Aktuell Tid 09:09 Tidsjustering : GMT +01:00 Starta 06:00 Starta på kanal no. TV 17 MTV Nordic Stäng av Av Tidsjustering Aktuell tid baseras på den tidsinformation som aktuell kanal sänder. Normalt är detta GMT-tid. På menyn visas med hur många minuters avvikelse du justerat klockan i förhållande till GMT-tid. Starta Om du vill aktivera timern och ställa starttiden så använd sifferknapparna (0-9) på fjärrkontrollen. Starta på kanal nr. Använd pilknapparna för att välja vilken kanal mottagaren skall starta på. Använd TV/Radio-knappen ( ) på fjärrkontrollen för att växla mellan TV- eller Radiokanaler. Kanalens namn Namnet på den kanal vars nummer du angivet visas. Stäng av Här väljer du tidpunkt när mottagaren skall stänga av. Sw22

24 English Svensk Suomi Audio & Video Audio & Video Videosignal RGB Audiosignal STEREO TV-skärm 4:3 Bildformat Center NTSC-läge 3.58 Videosignal (CVBS/S-Video/RGB) Ställ in: RGB - om du kopplat med en scartkabel till en standard-tv. CVBS - om du kopplat scartkabel till äldre TV utan RGB-ingång. S-Video - om du kopplat till TVns eller videons S-video ingång. Audiosignal Välj om du vill ha ljudet ut från SCART- och RCA-kontakter i Stereo eller Mono. TV-skärm Ställ in det format som din TV har (4:3 eller 16:9). 4:3 - Standard TV 16:9 - Bredbilds-TV (Widescreen) Bildformat Välj i vilket format bilden skall visas på din TV. Om din TV har formatet 4:3 och bilden sänds som 16:9, Letter-box - hela bilden visas i originalformat med svarta kanter över och under bilden. Center - sidorna på filmen klipps av och centrala delen av bilden visas på hela TV-skärmen. Om din TV har formatet 16:9 och bilden sänds som 4:3, Pillar-box - bilden visas i originalformat med svarta kanter på sidorna. Full - bilden expanderas så att den täcker hela TV-skärmen. NTSC-läge Om din TV visar bilden i svart-vitt så ändra den här inställningen. NTSC 3,58-läge är vanligast, men vissa TV-apparater innehåller bara stöd för NTSC 4,43-läge. (Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller och är inte nödvändig i Norden, där PAL är standard i stället för NTSC.) Sw23

25 Inställningar och funktioner Övrigt Välj menyers genomskinlighet, informationsrutans visningstid mm. Andra inställningar Menyers genomskinlighet Genomskinlig Informationsrutans varaktighet på skärmen 5 Menyformat PAL Menyers genomskinlighet Välj om menyerna skall vara genomskinliga eller inte. Använd pilknapparna för att växla mellan genomskinlig och ogenomskinlig. Detta påverkar all skärmgrafik. Informationsrutans varaktighet på skärmen Bestäm hur länge informationsrutan ska visas på skärmen efter kanalbyte (0-20 sek). Bekräfta med OK. Menyformat Välj NTSC, PAL eller AUTO efter den typ av TV du har. Standard i Norden är PAL. I AUTO-läget väljs menyläget automatiskt som NTSC eller PAL beroende på vilken standard kanalen du senast valt sänder med. (Denna funktion är endast tillgänglig på vissa modeller och är inte nödvändig i Norden, där PAL är standard för TV apparater i stället för NTSC.) Sw24

26 English Svensk Suomi Organisera TV-kanaler Organisera alla kanaler/tjänster Organisera favoritlista Organisera TV kanaler/tjänster Kanaler/tjänster 1 TV3 Norge 2 TV3 Danmark 3 TV3 Sverige 4 ZTV Sverige 5 TV CINEMA 1 7 SVT Europa 8 TVN Chile C.. 9 NTV 10 ORT Ukraine 11 ORT INT. Co.. 12 Viasat3 13 TVN Chile Vi.. 14 ORT INT. Via.. 15 Nick/TV6/Pla.. 16 Viasatsport SE 17 MTV Nordic 18 BBC WORLD 19 Hallmark 20 ZTV Norge 1 TV3 Norge Viasat Kodad 12054MHz (V) /4 Radera Flytta Lås Hoppa över Byt namn 3-2. Organisera kanaler/tjänster Denna meny används för att sortera TV- och radiokanaler eller nätverk. För att göra detta krävs en låskod. Fabriksinställd låskod är Organisera TV-Kanaler Organisera alla kanaler/tjänster I det här läget har du möjlighet att radera, flytta, låsa, välja att hoppa över eller byta namn på önskade TV-kanaler i listan. - Använd pilknapparna för att flytta runt och välja kanal i listan. - Använd OK-knappen för att bekräfta dina val. - Tryck på EXIT-knappen för att avbryta åtgärder. Radera Tryck på RÖD knapp ( ) för att markera den/dom kanaler du vill ta bort. Flytta Tryck på GRÖN knapp ( ) för att markera den kanal som skall flyttas. Ikonen visas framför kanalnumret. Använd pilknapparna ( ) för att flytta kanalen till önskad plats. Lås Tryck på GUL knapp ( ) för att låsa vald kanal. Symbolen " " visas då på höger sida om kanalens namn. - Låskod måste sedan anges för att man skall kunna se kanalen. - Upprepa åtgärden ovan för att ta bort låset på kanalen. Hoppa över Tryck på BLÅ knapp ( ) för att markera vilka kanaler som mottagaren skall ignorera/hoppa över när du väljer kanal med knapparna. Symbolen " " visas på höger sida om kanalens namn. - Du kan fortfarande välja kanalen med sifferknapparna (0-9), i kanallistan eller med EPG-knappen ( ). - Upprepa åtgärden ovan för att ta bort kanalens "hoppa över"- markering. Sw25

27 Inställningar och funktioner Byt namn Tryck på VIT knapp ( ) för att ändra kanalens namn. Ett tangentbord visas på skärmen. Detta används för att ange nytt namn på kanalen. : Använd pilknapparna för att välja tecken på tangentbordet. : Tryck på OK-knappen för att bekräfta valt tecken. : RÖD knapp för "standard"-tangentbord : GRÖN knapp för att "utöka" med fler tecken på tangentbordet. : GUL knapp för att spara det nya namnet. : BLÅ knapp för att radera tecken. Organisera favoritlista Favoriter Kanaler/tjänster 13 TV3 Sverige etc 1 TV3 Norge etc 2 TV3 Danmark etc 4 ZTV Sverige etc 5 TV etc 6 CINEMA 1 etc 7 SVT Europa etc 8 TVN Chile C.. etc 9 NTV etc 10 ORT Ukraine etc 11 ORT INT.. 1 TV3 Norge Viasat Kodad 12054MHz (V) /4 Radera Flytta Lås Hoppa över Byt namn Organisera favoritlista Du kan välja att flytta över dina favoritkanaler i en särskild favoritlista. I det här läget kan du lägga till och ta bort kanaler i favoritlistan. För att lägga till en kanal i favoritlistan placerar du markören på önskad kanal och trycker på -knappen. Färgknapparna fungerar på samma sätt som i Organisera alla kanaler/tjänster ovan, förutom på följande sätt: När du tar bort en kanal från favoritlistan tas kanalen endast bort från denna lista men finns kvar i den vanliga kanallistan. Du kan även flytta om ordningen på kanalerna inom favoritlistan. För att lägga till kanaler i favoritlistan gör du följande; 1. Använd högerpil för att flytta markören till listan med alla kanaler (höger fält). 2. Använd pilknapparna för att välja den kanal som du vill lägga till i favoritlistan. 3. Tryck på -knappen. 4. Använd vänsterpil för att flytta över markören till favoritlistan (vänster fält). 5. Tryck på -knappen för spara favoritlistan. OBS : Du kan använda knapparna för att bläddra sidor i kanallistan. Sw26

28 English Svensk Suomi Organisera Radio kanaler/tjänster Kanaler/tjänster 1 Rix FM 11 Super 80's 2 Power 12 Club Dance 3 Radio Sweden 13 Golden Oldies 4 P4 Norge 14 Jazz 5 Rock 15 DR P1 6 Classic 16 DR P3 7 Disco 17 DR Klassisk 8 Easy FM 18 Virgin Radio.. 9 Soul R&b 19 TEAMtalk CH3 10 Star FM 1 Rix FM MTG Kodad 12054MHz (V) /4 Radera Flytta Lås Hoppa över Byt namn Organisera nätverk Nätverk Kanaler/tjänster Viasat 1 TV3 Norge MTG 2 TV3 Danmark NSAB 4 ZTV Sverige (Okänd) 5 TV viasat 6 CINEMA 1 Kingston 7 SVT Europa 8 TVN Chile C.. 9 NTV 10 ORT Ukraine 11 ORT INT.. Radera Byt namn Radera satelliter Sat. Tp (MHz) Kanaler/tjänster SIRIUS 5 Ö V 1 TV3 Norge THOR 1 V H 2 TV3 Danmark (ALL) H 4 ZTV Sverige V 5 TV H 6 CINEMA H 7 SVT Europa H 8 TVN Chile C V 9 NTV V 10 ORT Ukraine 11 ORT INT.. 2 Sirius 5 Ö Universal DiSEqC B Radera Organisera radiokanaler Du organiserar dina radiokanaler på samma sätt som beskrevs i avsnittet Organisera TV-kanaler. Organisera alla kanaler/tjänster I det här läget har du möjlighet att radera, flytta, låsa, välja att hoppa över eller byta namn på önskade kanaler i listan över alla tillgängliga radiokanaler. Organisera favoritlista Du kan välja att flytta över dina favoritkanaler i en särskild favoritlista för radiokanaler. I det här läget kan du lägga till eller ta bort kanaler i denna lista. Du kan även radera, flytta, låsa, välja att hoppa över eller byta namn på önskade kanaler i listan. Du organiserar favoritlistan för radiokanaler på samma sätt som favoritlistan för TV-kanaler. (Se beskrivning på sid. Sw26) Organisera nätverk Du kan redigera kanalerna nätverksvis. Det vill säga dom kanaler som sorterar under respektive nätverk (programleverantör). Programleverantörens namn visas på skärmens vänstra sida och kanaler och tjänster som ingår i det markerade nätverket visas på skärmens högra sida. Endast funktionerna Ta bort och Byt namn kan användas i det här läget. Använd pilknapparna för att flytta markören mellan höger och vänster fält. Använd pilknapparna för att välja nätverk eller kanal. Använd knapparna för att bläddra sidor i kanallistan. Radiokanaler markeras med ikonen. Radera satelliter I det här läget kan du välja att radera alla satelliter eller välja ensklilda satelliter eller transpondrar att radera. Obs, Alla program som sökts in från respektive satellit eller transponder raderas samtidigt. Det högra fältet visar vilka kanaler som hör till respektive satellit eller transponder. 1. Använd pilknapparna ( ) för att välja Alla, Satellit eller Transponder att radera. 2. Tryck på RÖD knapp ( ) för att markera vad som skall raderas. 3. Tryck OK för att radera allt som markerats. Tryck EXIT för att avbryta. Sw27

29 Inställningar och funktioner 3-3. Kanalsökning För att komma åt menyerna Kanalsökning, Barnlås och Organisera kanaler/tjänster måste du ange låskoden. Låskoden är fabriksinställd till Sw28 Kanalsökning Antenninställningar Manuell sökning Automatisk sökning Antenninställningar Antennalternativ Sattelitnamn LNB-frekvens 22KHz-ton DiSEqC-ingång Motoriserat system 1 ASTRA1 Universal Av DiSEqC A Av Antenninställningar Antennalternativ 1 Satellitnamn ASTRA1 LNB-frekvens ASTRA ASTRA2 22KHz-ton EUTELSATW2 Enabled SIRIUS DiSEqC-ingång THOR DiSEqC A Motoriserat system Av Antenninställningar Här ställer du in dom parametrar som gäller för din antenninstallation. Dessa inställningar är avgörande för att mottagaren skall kunna hitta några kanaler. Här ställer du in ett antennalternativ för respektive satellit som mottagaren skall ta emot signal från. Du anger vilken typ/frekvens som respektive mikrovågshuvud (LNB) har, på vilken ingång på eventuell antennomkopplare (switch) som signalen finns. Du kan även ange ett satellitnamn för respektive antennalternativ samt välja om du har ett motoriserat antennsystem för att ta emot satellitsignalen. Dom inställningar du gör här använder mottagaren sig sedan av i dom olika menyerna för kanalsökning. Antennalternativ Det finns 32 antennalternativ och var och ett av dessa kan ha olika kombinationer för inställning av 22KHz-tonomkopplare eller DiSEqC-omkopplare. Detta innebär i princip att om du har ett motoriserat system så kan du växla mella 32 olika satelliter. Och om du ansluter en DiSEqC-omkopplare så kan du växla mellan upp till 4 olika satelliter med hjälp av fasta paraboler (LNB). Satellitnamn Välj ett satellitnamn som skall höra till inställningen för respektive antennalternativ. 1. Tryck på pilknapparna för att visa listan med satellitnamn. 2. Välj önskat satellitnamn. 3. Om det önskat namn inte finns med i listan väljer du Egen. 4. Då visas ett tangentbord där du kan skriva in ett eget namn (max 14 tecken kan användas). OBS : Om det finns tillgänglig tjänst för automatisk uppdatering av mjukvara via satellit så kan det hända att denna service inte fungerar om du ändrar till ett eget satellitnamn.

30 English Svensk Suomi Antenninställningar Antennalternativ Sattelitnamn LNB-frekvens 22KHz-ton DiSEqC-ingång Motoriserat system 1 ASTRA1 Universal Av DiSEqC A Av LNB-frekvens 1. Ange vilken lokaloscillator (LO) -frekvens som ditt mikrovågshuvud (LNB) har. 2. Använd pilknapparna för att välja ett av dom fasta lägena för LNB-frekvens (Universal, 5150, 9750, 10600, 10750,11475MHz) eller ange manuellt egen frekvens i läget (0..9). Det vanligaste i dag är att man har ett så kallat Universal-LNB. Ett universal LNB inehåller 2 st LO-frekvenser (9750 och MHz). Detta innebär att LNBn klarar av att ta emot både högt och lågt frekvensband. Mottagaren väljer automatiskt vilket frekvensband som skall användas med hjälp av en 22 KHz ton som skickas i antennkabeln. Ett annat alternativ är att man har ett mikrovågshuvud med endast en lokaloscillator. Ditt mikrovågshuvud är normalt märkt med vilken/vilka lokaloscillator frekvenser det har. Om du har valt Universal, så avaktiveras möjligheten att själv välja 22KHz-toninställning. 22 KHz Ton Du har möjlighet att ansluta en extern antennomkopplare (tonswitch) som styrs med hjälp av en 22 KHz ton som mottagaren sänder ut i antennkabeln. Välj om 22 KHz ton skall vara På eller Av. Om du har valt Universal enligt ovan, så avaktiveras möjligheten att själv välja 22KHz-toninställning. Detta eftersom denna funktion då används för att växla frekvensband på universal-lnbn. DiSEqC-ingång Du har möjlighet att ansluta extern antennomkopplare typ Tone Burst eller DiSEqC. Dessa omkopplare styrs med hjälp av ett datapaket som signaleras ut i antennkabeln. Välj mellan Av, Tone Burst A till B eller DiSEqC A till D beroende på från vilken ingång på omkopplaren som mottagaren skall hitta önskad satellitsignal. Motoriserat System Om du har en DiSEqC-motor monterad för att kunna vrida parabolen: Välj Motoriserat system På, om du vill ta emot denna satellit (detta antennalternativ) med hjälp av den motorstyrda parabolen. (Läs detaljerad beskrivning på sidan Sw42.) Sw29

31 Inställningar och funktioner Sw30 Manuell sökning Antennalternativ Frekvens Polarisation Symbolhastighet FEC Nätverkssökning Hoppa automatiskt över Avancerat... ASTRA Vertikal /6 Nej Nej Manuell sökning Ställ in korrekta parametrar som gäller för att kunna söka in önskade kanaler från önskad satellit (frekvens, symbolhastighet etc.). Dom värden som gäller för respektive kanal och satellit finner du hos din programleverantör, via någon satellit tidning eller via den satellit information som finns tillgänglig på olika internet platser. På nedre delen av skärmen visas en indikering för signalnivå och signalkvalitet (BER, Bit Error Rate). Denna fungerar som indikering på att du har angivigt rätt parametrar och att din parabol är rätt injusterad. Antennalternativ Välj vilken satellit (antenn) som du skall söka efter kanaler på. Obs! Antennalternativ 16 är inställt för SMATV. Detta antennalternativ är inte avsett för användare med egen parabol. SMATV läget är ett läge avsett för kanalsökning för mottagare som används i stora anläggningar med gemensam parabol. Frekvens Använd sifferknapparna (0-9) på fjärrkontrollen för att ange frekvens. Om du skall söka in alla kanaler från en programleverantör med hjälp av en nätverkssökning så anger du programleverantörens huvud-transponder-frekvens. Om du skall söka in enskilda kanaler så anger du den transponder-frekvens som kanalen befinner sig på. Polarisation Använd pilknapparna för att välja den Polarisation som gäller för satellit-transpondern där önskad kanal/kanaler befinner sig. Automatisk: Mottagaren söker på båda polarisationerna. (Sökningen tar längre tid) Horisontal: 18 Volt matas till LNBn Vertikal: 13,5 Volt matas till LNBn Symbolhastighet Ange den symbolhastighet som gäller för den eller dom kanaler du söker. Använd pilknapparna eller sifferknapparna (0-9) på fjärrkontrollen. FEC (Forward Error Correction) Använd pilknapparna för att ange det FEC-värde som gäller för den eller dom kanaler du söker. Du kan välja något av följande: Automatisk(ger långsammare sökning), 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 eller 7/8.

32 English Svensk Suomi Manuell sökning Antennalternativ Frekvens Polarisation Symbolhastighet FEC Nätverkssökning Hoppa automatiskt över Avancerat... Manuell sökning Antennalternativ Frekvens Polarisation Symbolhastighet FEC Video PID Audio PID PCR PID ASTRA Vertikal /6 Ja Nej 1 ASTRA Vertikal /6 Automatisk Automatisk Automatisk Nätverkssökning Du kan söka in alla kanaler som en programleverantör erbjuder med hjälp av en nätverkssökning. Ställ in programleverantörens huvud-transponder-frekvens och välj Nätverkssökning Ja. Stora programleverantörer sänder normalt en lista med information om sitt nätverk på en angiven transponder-frekvens. Digital-TV-mottagaren kontrollerar denna lista om du väljer Ja och söker automatiskt in alla kanaler som programleverantören erbjuder. Mottagaren söker automatiskt igenom alla frekvenser på aktuell satellit där programleverantören har sina kanaler. Hoppa automatiskt över Om du väljer Ja söker mottagaren bara fria kanaler och hoppar över och söker inte in dom kanaler som är kodade vid sökningstillfället. Avancerad... Här har du möjlighet att söka in kanaler som inte sänder sin kanalidentifiering enligt standard. Detta gör man med hjälp av så kallad PID-sökning. PID=Program Identification Data. Man anger för mottagaren var (på vilken data adress) den skall hitta kanalens video, ljud och klockreferens [PCR]. Programleverantören eller satellitoperatören kan ange PIDadresserna antingen i decimal eller hexadecimal form. Video-PID/Audio-PID/PCR-PID. Så här ställer du in PID-adresserna: 1. Använd pilknapparna för att välja PID-inmatningsläge. 2. Använd sifferknapparna (0-9) på fjärrkontrollen när du ska ange ett decimalt PID-värde. 3. I det hexadecimala inmatningsläget trycker du på en av sifferknapparna (0-9). Ett tangentbord visas där du kan ange det hexadecimala värdet. OBS: Om inget PID-värde anges (Automatisk visas) fungerar funktionerna för avancerad sökning på samma sätt som för manuell sökning. Fortsättning på nästa sida> Sw31

33 Inställningar och funktioner Kanalsökning 11778MHz (V) SR /4 EDTV1 EDTV SPORT EDTV BUSINESS EDTV DRAMA TEST EDTV RADIO 01 EDTV RADIO 02 EDTV 11747MHz (H) /4 TV 5 Radio 2 Free: 1870 EXIT Starta kanalsökning Var du än befinner dig i menyn för manuell sökning (utom på raden Antennalternativ) startar du kanalsökningen genom att trycka på -knappen. Under sökningen visas löpande dom olika frekvenser, symbolhastigheter och FEC-värden som mottagaren söker efter. Det satellitnamn som visas är det namn som du tidigare valt för respektive antennalternativ i menyn för antenninställningar. Statusraden (%) visas nederst på bilden. Under sökningen visas löpande vilka kanaler och tjänster som hittas. Du kan avbryta sökningen genom att trycka på -knappen. När sökningen är avslutad meddelas detta på skärmen. (Se mer om pågående och avslutad sökning på sidan Sw34) Automatisk sökning Mottagaren söker automatiskt efter tillgängliga kanaler på hela satelliten (det antennalternativ du valt överst i menyn). Automatisk sökning Antennalternativ Sattelitnamn Hoppa automatiskt över Sökningstyp Nätverkssökning Symbolhastighet (Ks/s) 1 ASTRA1 Nej Snabb Ja 22000, 27500, Antennalternativ Välj önskad satellit (som du har tillgång till) att söka kanaler på. Det vill säga välj ett av dom antennalternativ som du tidigare konfigurerat i menyn Antenninställningar. Hoppa automatiskt över Om du väljer Ja söker mottagaren bara fria kanaler och hoppar över och söker inte in dom kanaler som är kodade vid sökningstillfället. Sökningstyp Välj mellan Detaljerad eller Snabb sökning. Detaljerad sökning tar längre tid men mottagaren kan eventuellt hitta fler kanaler. När du väljer snabbläget söks kanaler in med hjälp av i mottagaren förprogrammerade värden för respektive satellit. När du väljer detaljerat läge söker mottagaren igenom hela mottagarens frekvensområde ( MHz). Sw32

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 HUMAX VACI-5350 & OTV Säkerhet 2 Copyright & Ordlista 3 Fjärrkontroll 4-5 Mottagarens anslutningar 6-8 Hänvisningar 9 Start av mottagaren 10 Funktionsguide 11-12 13-30

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts.

Garantin täcker inte skador som uppkommer p.g.a. att instruktionerna i den här manualen inte har följts. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708

BRUKSANVISNING. Digitalmottagare. Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183. Ver. 001-200708 BRUKSANVISNING Ver. 001-200708 Digitalmottagare Modell/Malli: 8303 Nr/Nro: 38-2183 Digitalmottagare, art.nr 38-2183, modell 8303 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet

ANVÄNDARMANUAL. DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet ANVÄNDARMANUAL DVB-2004BT Digitalbox för digitala marknätet Index Index & Egenskaper 1 Säkerhetsinformation 2 Digitalboxens fram och baksida 3 Fjärrkontroll 4 Anslutningar, antenn och annan utrustning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

användarmanual boxer on demand

användarmanual boxer on demand användarmanual boxer on demand titta även På Vår InStruktIonSFIlM! 1 Innehåll Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjärrkontrollen...5

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual CXHD-5000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual CXHD-5000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. CXHD-5000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM!

TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! L A U N A M R A D N D ANVÄ N A M E D N O R BOXE TITTA ÄVEN PÅ VÅR INSTRUKTIONSFILM! 1 INNEHÅLL Välkommen till Boxer On Demand... 3 Hur fungerar Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Digital Kabel-TV mottagare. Bruksanvisning K7_ENGLISH 104574

Digital Kabel-TV mottagare. Bruksanvisning K7_ENGLISH 104574 TRIAX CR 310 Digital Kabel-TV mottagare Bruksanvisning K7_ENGLISH 104574 ENGLISH Säkerhetsföreskrifter Varning Följ alltid dessa instruktioner för att du inte ska bli skadad eller att din utrustning skadas.

Läs mer

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4

Användarmanual HD 104 C. Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Användarmanual HD 104 C Digital HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande: 1 HD-box

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT

Multi TV. Smartare digital TV. Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst. Användarmanual JNT Multi TV Smartare digital TV Användarmanual för JNT:s IPTV tjänst Användarmanual JNT 01.02.2011 2 IPTV från JNT INNEHÅLL Om IPTV tjänstens portal... 3 Se på TV... 4 Välja kanal... 4 Kanalinformation...

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE / v1 / sw0.43 / Sept 2011 / CDASnbr / Strålfors Canal Digital AS är Nordens största digital-tv-distributör. Runt

Läs mer

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se

Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se Canal Digital Sverige AB 115 80 Stockholm Kundservice 0770-33 22 11 www.canaldigital.se SE/v1 SWv5.10/Aug 2010/TBHnbr/Strålfors Canal Digital är Nordens största digital-tv-distributör. Runt tre miljoner

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24

DC260HD. Användarmanual. Svenska. PVR Ready. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version Svenska 2010-10-24 DC260HD PVR Ready Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2010-10-24 Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard.

Läs mer

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll

Ägarmanual. Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA. Innehåll Ägarmanual Digital Satellitmottagare FREE-TO-AIR SVENSKA Innehåll Innehåll 2 Övergripande instruktioner 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Koppla in mottagaren 5 Kontrollpanel, fram och bak 6 Fjärrkontroll 7 Installation

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TOPFIELD TF 5510 PVR. Bruksanvisning. Digital satellitmottagare. Personal Video Recorder CONAX

TOPFIELD TF 5510 PVR. Bruksanvisning. Digital satellitmottagare. Personal Video Recorder CONAX TOPFIELD TF 5010 PVR TF 5510 PVR Bruksanvisning Digital satellitmottagare Personal Video Recorder CONAX Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

KOM IGÅNG MED DIN VIASAT-BOX

KOM IGÅNG MED DIN VIASAT-BOX Svenska KOM IGÅNG MED DIN VIASAT-BOX www.viasat.se/om-viasat/kontakt SÅ INSTALLERAR DU www.viasat.se TIPS OCH TRICKS TEKNISK INFORMATION 124 1 INNEHÅLL VERSION 1.0 06-2015 1. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD!...5

Läs mer

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Bruksanvisning 1 SVENSKA INLEDNING Daglig användning Du behöver inte läsa hela bruksanvisningen för att kunna se satellit-tv, men på längre sikt bör

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Nu har vi samlat dem i tre nya kanalpaket: T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna,

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual. DSH-710 Version 2012-02-18. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53

Användarmanual. DSH-710 Version 2012-02-18. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53 Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar boxen. DSH-710 Version 2012-02-18 DSH-710_2.indd 1 2012-02-18 12:36:53 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

TOPFIELD TF 100 C. Bruksanvisning. Digital kabelmottagare CONAX

TOPFIELD TF 100 C. Bruksanvisning. Digital kabelmottagare CONAX TOPFIELD TF 100 C Bruksanvisning Digital kabelmottagare CONAX Innehåll iii Innehåll 1 Introduktion 1 1.1 Funktioner.............................. 1 1.2 Så styrs digitalboxen........................ 2

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen Bruksanvisning Snabbguide Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen RF video SCART 1 3 2 Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Tillvalspaket Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 31.8.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag.

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga.

Univox DLS-33TV. Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart. Bruksanvisning. Univox DLS-33TV slingförstärkare. Soffslinga. Univox DLS-33TV Slingförstärkare med kudde/soffslinga och AutoScart Bruksanvisning Univox DLS-33TV slingförstärkare Slingkudde Soffslinga Art nr Beskrivning 203340 Univox DLS-33TV, Slingförstärkare med

Läs mer

HD 8000S BRUKSANVISNING

HD 8000S BRUKSANVISNING HD 8000S BRUKSANVISNING Säkerhets Föreskrifter Säkerhets Föreskrifter Denna produkt har blivit tillverkat för att tillmötesgå de internationella säkerhetsstandarderna. Vänligen läs all säkerhets- och användningsinformation

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Innehållsförteckning... 3

Innehållsförteckning... 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Försiktighetsåtgärder... 5 1. Viktiga säkerhetsinstruktioner... 5 2. Observera... 5 3. Copyright... 6 4. Ansvarsfriskrivning... 6 5. Varumärken... 6 Innan

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2014-02-25

Användarmanual. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2014-02-25 Användarmanual Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. DIP-701 Version 2014-02-25 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll 4 3. DIP-701 - Front- och

Läs mer