Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S"

Transkript

1 Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1

2 S 2

3 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna bruksanvisning, men efter ett tag klarar du av att hantera Mediamastern utan bruksanvisningen. Innehåll För din säkerhet 3 Installation av Mediamaster 4 Översikt av bakpanelens kontakter 5 Frontpanel 5 Anslutning till olika enheter 6 CA-modul och programkort 8 Första gången Mediamastern startas 8 Innan du fortsätter... 9 Meny information 9 Knappar 9 Fjärrkontroll 10 Om programkort och CA-modul 11 PIN-kod 11 Grundinställningar 12 Välkomstmeny 12 Att titta på TV 16 Välj kanal 16 Programinformation. i -knappen 16 Radio knappen 17 Ljudnivå 17 Videobandspelare 18 Analog satellitmottagare 18 Programtextning och text-tv. TEXT-knappen 18 Inställningar från huvudmenyn 19 Radioguide, TV-guide 19 CD 20 Kanalspärr, föräldrakontroll 20 Common interface (CA-modulen) 21 Installation 22 Antennkonfiguration 22 Kanalsökning 23 Språkval 24 Systeminställningar 24 Telefonmodem 25 Mottagaruppgradering 25 Symboler och text i teckenfönstret 25 Framtida möjligheter 26 Ordlista 27 Tekniska data 28 För din säkerhet PLACERA APPARATEN SÅ ATT INTE LUFTCIRKULATIONEN RUNT OM HINDRAS! Apparaten får ej övertäckas eller placeras på en annan värmealstrande apparat! Använd en mjuk duk fuktad i en mild tvållösning för rengöring av höljet. Nokia erbjuder en högkvalitetsprodukt. För att hålla denna höga kvalitesnivå får service endast utföras av ett servicecenter auktoriserat av Nokia. Anslut eller ändra aldrig några kablar när apparaten är ansluten till nätet. Tag inte bort locket på apparaten. Observera att det enda sättet att helt stänga av apparaten från elnätet (230 V) är att dra ur stickproppen! Apparaten får ej utsättas för värme, kyla eller hög fuktighet. Observera, att ny mjukvara kan förändra apparatens funktion. Rätt till ändringar förbehålls! DiSEqC är ett varumärke tillhörande EUTELSAT. EMC direktiv 89/336/EEC är applicerad på denna apparat. S 3

4 TV EXIT MENU OK GUIDE TEXT Installation av Mediamaster Kartongen med din Mediamaster innehåller följande delar: Mediamastern en fjärrkontroll med batterier en fullkopplad SCART-kabel för att ansluta din Mediamaster till TVn eller en bandspelare en bruksanvisning SCART-kabel Bruksanvisning Om SCART-kontakter På bakpanelen är Mediamatern utrustad med SCART-kontakter (se figur). När du ansluter externa enheter till någon av dessa kontakter skall du alltid använda fullkopplade SCARTkablar. Det finns SCART-kablar vilka ej är fullkopplade på marknaden. Det är dock inte säkert att de anslutna enheterna fungerar tillfredsställande med dessa kablar. SCART-kontakt Anslut Mediamastern till satellitantennen Montering av satellitantennen Montera satellitantennen utomhus. Du skall sedan förbinda antennen med din mottagare genom en speciell kabel (koaxialkabel). Om du inte har denna kabel kan du köpa den från din återförsäljare tillsammans med F-kontakter. Anslut kabeln från antennens LNB till LNB uttaget på Mediamasterns bakpanel. Om du behöver montera F-kontakter på kabeln Preparera båda ändarna på kabeln så som visas på ritningen. Böj den yttre skärmstrumpan bakåt över kabeln. Skjut på F-kontakten och vrid den medsols tills den fastnar. Försäkra dig om att ca 3 mm av tråden sticker fram utanför kontakten. 15 mm 8 mm F-kontakt 3 mm S 4

5 Översikt av bakpanelens kontakter Nätkabel 230 V AC +/- 15%, 50 Hz 0/12 VOLT för en extern omkopplare TV SCART för en SCARTkabel till SCARTingången på TV:n TELEPHONE LINE för modem koppling till telefonjacket LNB * Satellitantenn ingång (Fkontakt) VCR CONTROL för en IR-diod kabel till en videobandspelare AUDIO L R Stereo-utgångar för anslutning till ett HiFi system. VCR SCART för en videobandspelare SAT SCART för en analog satellitmottagare RS232 för en skrivare, PC eller ett höghastighetsmodem SCSI (9610 S) för en CD-ROM spelare eller andra höghastighetsdatautrustningar * LNB kabeln förser också mikrovågshuvudet (LNB) med en matningsspänning på 13/18 V (V/H polarisation) och en 22kHz tonsignal för LNB omkoppling. Frontpanel Welcome Spår för CA-modulen med programkort Display visar programinformation. När Mediamastern startar upp visas mjukvaruversion och boot-loader nummer att sätta Mediamastern i beredskapsläge/programläget att stega upp och ned i programnummer S 5

6 Anslutning till en TV Tag inte bort antennkabeln mellan TVn och TV-antennen. Anslut en SCART-kabel mellan SCART-kontakten på baksidan av Mediamastern till SCART-kontakten på TV:n. Gå direkt till "Förberedelser av fjärrkontrollen" på sidan 8. Anslutning till en TV och en videobandspelare Se bruksanvisningen till videobandspelaren för fullständig information. Anslut en SCART-kabel mellan TVn och TV SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut den andra SCART-kabeln mellan videobandspelaren och VCR SCART-kontakten p å Mediamastern. Anslut en RF-kabel mellan RF-utgången på videobandspelaren och RF-ingången på TVn. Anslut den ordinarie TV-antennen direkt till RF-ingången på videobandspelaren. Gå direkt till "Förberedelser av fjärrkontrollen" på sidan 8. S 6

7 Anslutning till en analog satellitmottagare och en videobandspelare Anslut en SCART-kabel mellan TVn och TV SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en SCART-kabel mellan TV-SCART-kontakten på den analoga satelliitmottagren och SAT-SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en SCART-kabel mellan videobandspelaren och VCR SCART-kontakten på Mediamastern. Anslut en RF-kabel mellan RF-utgången på videobandspelaren och RF-ingången på TVn. Anslut den ordinarie TV-antennen direkt till RF-ingången på videobandspelaren (till TVn om ingen videobandspelare är ansluten) För att växla signalen från satellitantennen mellan den analoga mottagaren och Mediamastern måste du ha en prioriteringsomkopplare (Smart priority switch) från Nokia (se inkopplingsexempel). Anslut en koaxialkabel mellan utgång A på prioriteringsomkopplaren (tillbehör) och LNB ingången på den analoga mottagaren. Anslut en koaxialkabel mellan utgång B på prioriteringsomkopplaren (tillbehör) och LNB ingången på Mediamastern. OBS: Med denna koppling har den analoga mottagaren prioritet över Mediamastern och kan ta emot satellitsignaler oberoende av alla andra enheter. Mediamastern kan ta emot signaler bara när den analoga mottagaren är i beredskapsläge eller att stickproppen är urdragen. Med videobandspelare Mediamaster Utan videobandspelare NOKIA Smart priority switch Videobandspelare Analog satellitmottagare B A B A Mediamaster Analog satellitmottagare Anslutning till en stereoanläggning Anslut en RCA stereo-kabel mellan AUDIO L R utgångarna på Mediamastern och LINE, AUX, SPARE eller EXTRA ingångarna på din stereoanläggning. S 7

8 Montering av batterier i fjärrkontrollen Tag bort locket till batteriutrymmet på undersidan av fjärrkontrollen. Sätt i batterierna 2 x AAA (1,5 V) såsom visas på bilden och enligt markeringen i "batterihuset". Sätt på locket igen. CA-modul och programkort Om du vill se TV-program från en speciell programdistributör måste du använda en CA-modul (Conditional Access) med tillhörande programkort (Smart Card). CA-modulen ger tillgång till kodade kanaler från din programdistributör. Modulen kan även generera egna menyer vilka ej beskrivs i denna bruksanvisning. Om ingen CA-modul användes kan du endast titta på s.k. fria TV-program. OBS: Mottagaren får ej vara nätansluten då CA-modulen monteras! Sätt programkortet i uttaget på CA-modulen så att Microchipet (den gula metallpunkten) kommer uppåt och inåt. Sätt CA-modulen med programkort i kortläsaren bakom luckan på frontpanelen. Pilen på modulen (ovansidan) skall vara uppåt och inåt. Första gången Mediamastern startas Nu kan du ansluta Mediamasterns nätkontakt till ett 230 V eluttag. Sätt igång din TV. Tryck TV-knappen på fjärrkontrollen för att sätta igång din Mediamaster. När du ser "Välkomstmenyn", tryck OK på fjärrkontrollen. S 8

9 Innan du fortsätter... bör du läsa följande som handlar om menyer och knappar. Meny information Det textfält som visas på TV:ns bildskärm kallas här i bruksanvisningen för en meny. Den innehåller olika slags information och oftast kan man här välja mellan olika alternativ och inställningar. I nedre delen finns ibland även en kortfattad information om valt alternativ. En meny kan bestå av flera rader. Texten på de rader som är aktuella att välja mellan är ljust färgade. Ej ljust färgade texter är ej valbara av olika orsaker. Knappar Dubbelpil Med knapparna UPP/NER på fjärrkontrollen kan du flytta markören mellan olika rader i en meny. Med HÖGER/VÄNSTER -knapparna kan du välja mellan olika alternativ. När du flyttat markören till önskad rad, tryck på OK-knappen för att bekräfta valet. På fjärrkontrollen finns också två DUBBELPILAR som pekar uppåt/nedåt. Dessa använder du för att bläddra mellan sidorna i menyer som består av flera sidor. De användes också när du önskar att förflytta dig snabbt i TV- och radiolistorna (10 steg åt gången). VÄNSTER UPP OK NER HÖGER Dubbelpil S 9

10 Fjärrkontroll Detta avsnitt beskriver hur du manövrerar Mediamastern med fjärrkontrollens knappar. Du kan också t ex ändra program med knapparna under luckan på Mediamasterns frontpanel. Till och frånslag av Mediamastern (beredskapsläge). Tryck en gång för val av språk alternativt ljudkanal. Tryck två gånger för att växla till radioläge. TV Återgår från en menu för titta på ett TV-program. Växlar mellan radio- och TV-kanaler. Alternera mellan marksänd TV, videobandspelare, analog- och digital TV. 0-9 Direktval av kanalnummer och andra numeriska kommandon. GUIDE MENU EXIT VÄNSTER/ HÖGER UPP/NER DUBBEL- PILAR OK Ger en lista över nuvarande och kommande program Visas endst om programdistributören sänder informationen. Visar huvudmenyn på TV-skärmen. Går tillbaka en nivå i menyer. Återgår till huvudmenyn från en undermeny. Ger en kort/utökad information om nuvarande och kommande program (om programdistributören har det med i sin sändning). Flyttar markören i vänster/höger riktning i menyer. Flyttar markören upp eller ner i menyer. Val av TV och radiokanaler mot högre/lägre kanalnummer. Stegar upp och ner i menyer (i block om10). Bekräfta val från menyerna. Dubbelpil UPP VÄNSTER HÖGER NER Dubbelpil + - Öka eller minska ljudvolymen i Mediamastern. Max volym blir den som är inställd på TVn. Volyminställningen påverkar även volymen till videobandspelaren. Kopplar ljudet från eller till. TEXT Att välja text-tv-information. Tryck en gång för att ändra text-tvs undertitel. Tryck två gånger för att koppla in text-tv (om den är i sändning). Observera att knapparnas funktioner kan ändras vid exempelvis direktbeställning och liknande situationer. För att byta batterier i fjärrkontrollen, se instruktion på sidan 8. S 10

11 Om programkort och CA-modul För att ha möjlighet att ta emot betal-tv -kanaler måste du ha en CA-modul och ett programkort från den distributör du har valt. Programdistributören är den som distribuerar programmen till din Mediamaster. Om du prenumererar på program från mer än en distributör måste du byta programkort och eventuellt även CA-modul. Programkortet är mycket viktigt i många sammanhang. Det är specifikt för varje programdistributör, och ger dig därmed tillgång till just dennes kodade TV-kanaler. Det är möjligt att titta på fria kanaler utan CA-modul och kort. CA-modulen med kort skall alltid sitta i. Ta inte bort dem i onödan, eller om din programdistrubutör ber dig att göra det. Detta är viktigt, därför att om din distributör skickar ut ny information till mottagaren kan den endast ta emot denna när kortet och CAmodulen sitter i kortläsaren. PIN-kod Programkortet är laddat med en 4-siffrig kod, en så kallad PINkod (Personlig Identifikation). Normalt är koden Koden är nödvändig för att du skall kunna utnytja kommande information från programdistributören. Mer om detta senare. S 11

12 Grundinställningar Välkomstmeny I samband med installationen av Mediamastern måste vissa grundinställningar utföras. En kort information om varje inställning ges i menyns nedre del. När detta är gjort kan du börja se på TV-program eller lyssna på satellitradio. Tryck på fjärrkontrollen för att starta upp mottagaren från beredskapsläget. Efter en kort stund kommer Välkomstmenyn att visas på TVns bildskärm. Tryck OK för att gå vidare. Val av språk och land Välj det språk du vill att menyerna skall visas på. Detta blir också huvudspråk i de fall det sänds fler än ett språk för tal och textning i t ex filmer. Om mottagaren är utrustad med telefonmodem blir du också uppmanad att välja land. Du skall välja det land där mottagaren är installerad. Antennkonfiguration För att ställa in din utrustning (satellitantenn och LNB) måste du använda följande menyer. LNBn är den enhet som är monterad på satellitantennen. För följande inställningar måste du veta de frekvenser som gäller för den/de LNB du använder. Om du har en satellitantenn med ett LNB: Raden med alternativet En antenn/lnb för THOR är markerad. Detta är det mest vanliga alternativet och om du vet du kommer att titta på sändningar från THOR behöver du bara trycka på OK. Men om du har ett annat alternativ, välj ett från någon av de andra raderna. Observera att THOR, ASTRA och HOTBIRD alla har en förprogrammerad kanal, vilket är till stor hjälp när du justerar in antennen mot en av dessa satelliter. Ett tryck på OK från någon av raderna med satellitnamn resulterar i att en meny liknande den till höger kommer upp på TV-skärmen. Den första raden visar namnet på satelliten. På raden LNB frekvens väljer du det frekvensalternativ som gäller för din LNB. Alternativen är: Universal (vilket är det mest vanliga), DiSEqC, 9.750, , , , , , samt en möjlighet att välja alternativ med sifferknapparna på fjärrkontrollen. Gå vidare till Antenninställning på nästa sida. S 12

13 Om du har en satellitantenn utrustad med två LNB eller två antenner med ett LNB på varje antenn: Mediamastern är förprogrammerad för LNB-kombinationen ASTRA/HOTBIRD. Den är också förprogrammerad för anslutning till en extern omkopplare. Den externa omkopplaren skall vara antingen; 1. En DiSEqC omkopplare (Nivå 1 eller 2) eller 2. En 0/12 V omkopplare. Båda dessa växlar automatiskt mellan två LNB, men det är en viktig skillnad mellan dem. DiSEqC omkopplaren kan monteras nära LNBn, vilket innebär att du bara behöver en kabel ner till Mediamastern. 0/12 V omkopplaren måste monteras nära Mediamastern, vilket innebär att du måste ha två kablar, en från varje LNB, hela vägen ner till Mediamastern. Om du har gjort valet ASTRA/HOTBIRD från denna meny, måste du ansluta en av dessa omkopplare. I den menu som visas när du valt kombinationen ASTRA/HOT- BIRD, måste du göra ytterligare två inställningar: 1. Välj ASTRA på den första raden och LNB typ för denna satellit på den andra raden. 2. Välj HOTBIRD på den första raden och LNB typ för denna satellit på den andra raden. När du utför antenjusteringen som beskrivs nedan, så glöm inte att ändra mellan ASTRA och HOTBIRD i denna meny. DiSEqC omkopplare 0/12 V omkopplare Om din antenn/lnb kombination skiljer sig från alternativen enligt ovan (måste du välja En antenn/lnb för annan satellit eller Multiantenn/LNB er för flera satellitpositioner ). Gå till menyn Antennkonfiguration längre fram i denna bruksanvisning. Antenninställning Mediamastern är förprogrammerad för att ta emot signaler från THOR (ASTRA och HOTBIRD). Om antennen redan är korrekt inställd skall du nu se program från den satelliten bakom menyn. Om inte, eller om bilden/ljudet inte är tillfredsställande måste antennen finjusteras för att förbättra mottagningskvaliten. Kontrollera signalnivån i menyns nedre del. När du har gjort de nödvändiga inställningarna för din kombination och har bild och ljud fortsätter du till Kanalsökning genom att trycka på OK. S 13

14 Kanalsökning Från Kanalsökningsmenyn kommer Mediamastern automatiskt att söka efter TV- och radiokanaler som sänds digitalt från den satellit antennen är riktad mot. Sökningen sker enligt ett visst schema. De kanaler som finns kommer att listas i två kolumner. Den vänstra kolumnen innehåller TV-kanaler, den högra radiokanaler. Observera att kanalsökningen kan ta flera minuter att genomföra. När sökproceduren är klar indikeras Färdig... för att titta på TV, tryck OK i den nedre delen på menyn. När du tryckt på OK kommer en ny meny upp ovanpå TV-bilden. Du har nu tillfälle att justera klockan. Det gör du med UPP/NER knapparna och ± 1/2 timme åt gången. Mottagaren håller därefter tiden rätt inställd. Nu är du redo att titta på TV. Gå vidare till Att titta på TV i denna bruksanvisning (sidan 16). Antennkonfiguration Följande beskrivning är en Avancerad procedur och är endast nödvändig om du har specialutrustning ansluten. Om du har andra antennkombinationer anslutna kan du välja detta från denna meny som visas när du gör ett val från Antennkonfigurations menyn, rad En antenn/ LNB för annan satellit eller på raden Multiantenn/LNB er för flera satellitpositioner. Antennalternativ: Välj ett Antennalternativ från 1 till 8. Observera att parametrarna i menyn är förprogrammerade men du kan ändra vilken som helst av dem för att passa din kombination. Namn för denna satellit: Välj namn för ditt antennalternativ. LNB frekvens: Val är möjligt för olika typer av LNB. Välj den frekvens för den LNB som gäller för din kombination. Du kan också välja ett värde med sifferknapparna på fjärrkontrollen. 0/12 V antennbrytare : Kontroll av en extern LNB-omkopplare som t ex växlar mellan två satellitantenner. DiSEqC val: Det finns i princip två typer av externa DiSEqC-omkopplare på marknaden för närvarande. En för anslutning av två LNBer och en för anslutning av upp till fyra LNBer. Om du ansluter en tvåingångs-omkopplare vilken är av typen Ton burst väljer du Mini A för den LNB som är ansluten till ingång A och Mini B för den LNB som är ansluten till ingång B. Om du har en fyraingångs-omkopplare, definerad som DiSEqC, nivå 1 eller 2, väljer du DiSEqC 1,2,3, och 4 för varje LNB ansluten till respektive ingång på omkopplaren. Ett OK från någon av alternativen i menyn för dig till Kanalsökningsinställning enligt nedan. S 14

15 Kanalsökning Den information du vill skriva in i denna menu finns i olika tidskrifter som innehåller satellitprograminformation eller ges av din programdistributör. Antennkonfigurationsnamn: Stega mellan de namn du har skrivit in i menyn Antennkonfigurationsinställning. Praktiskt betyder det att du väljer mellan de LNB som är anslutna. Transponderfrekvens: Med sifferknapparna på fjärrkontrollen skriver du in transponderns frekvens. Polarisation: Välj Horisontell eller Vertikal polarisation. Datahastighet: Skriv in värdet för datahastighet med sifferknapparna. FEC: Välj hastighet för typ av FEC (Forward Error Correction). Nätverkssökning: Välj Ja för att söka genom alla transpondrar som används av en speciell programdistributör. Ja är förvald inställning. Välj Nej för att endast söka från en transponder. Tryck OK och du får nu fram den meny från vilken Mediamastern startar kanalsökningen. OBS! Om mer än en LNB är ansluten måste du genomföra nedladdningsproceduren för varje LNB. S 15

16 Att titta på TV Starta/stäng av Tryck eller en av sifferknapparna på fjärrkontrollen för att starta Mediamastern från beredskapsläget. Den kan också startas med -knappen bakom frontluckan på mottagaren. Tryck för att åter sätta Mediamastern i beredskapsläge. I beredskapsläget visas tiden på displayen. Välj kanal Välj kanal med siffer-knapparna eller med UPP/NER-knapparna. Programinformation. -knappen Här följer en beskrivning av de viktigaste funktionerna i din Mediamaster när du ser på digital satellit-tv. Informationens utseende kan avvika från de exempel som visas här. Vissa av de funktioner och menyer som visas i exemplen kommer endast att kunna användas om de ingår som information i programdistributörens utbud. Varje gång du byter kanal får du under 4-5 sek en information om programmet. Den innehåller: kanalnummer, namn samt start- och stopptid för pågående program (om den är i sändning). Tryck en gång så kan du få fram följande information om det program du tittar på: Rätt tid. En kort information om programmet i sändning samt nästa program. Växla mellan pågående och nästa program med HÖGER/ VÄNSTER-knapparna. Kanalnummer och namn. Slutligen start- och stopptid för det aktulla programmet. Här kan du också få information om andra kanaler. Välj med UPP/ NER-knapparna. Om du stannar på ett annat kanalnamn och trycker OK lämnar du menyn och den valda kanalens program visas på TVn. Om du har valt Nästa på en programrad och tryckt OK, sätter du en Påminnelse markering. Det betyder att medan du tittar på ett annat program blir påmind om när det markerade programmet startar. Trycker du på knappen ytterligare en gång visas en mer utförlig information av pågående eller kommande program (om den är i sändning) Tryck EXIT eller för att lämna menyn. S 16

17 Radio knappen Ett tryck på ger dig en menu där du kan ändra det talade språket i pågående TV-program (det förutsätter att mer än ett språk finns i sändning). I Vissa TV-program sänds också radiokanaler som är valbara från denna menu. Dessa kanaler betecknas i menyn med Spår 1,2,3.. Två tryck på leder till det specifika Radiokanalläget. Namnet på radiokanalen visas i programfönstret på Mediamastern samt på TVns skärm. Tryck på för att få mer utförlig information om radioprogrammet (om den finns i sändning). Tryck på TV eller för att gå tillbaks till TV-mottagning. Ljudnivå Tryck på PLUS och MINUS-knapparna för att ändra ljudvolymen. En indikering visas på TVn då volymen ändras. Den maximala ljudnivån kan ej bli högre än den som är inställd på TVn. Observera, att ändringar av volymen även påverkar volymen till din videobandspelare. Du kan stänga av ljudet helt med -knappen. Att ljudet är avstängt visas på TVn med samma symbol. Lista på TV och radiokanaler Tryck OK medan du tittar på TV eller lyssnar till satellitradio så visas en programlista på TVn. Tryck på UPP/NER för att stega till andra kanaler. Tryck dubbelpil för att stega 10 kanaler åt gången. Tryck OK för val. Se också TV- och Radioguide instruktioner längre fram i bruksanvisningen. S 17

18 Videobandspelare Med en videobandspelare (VCR) ansluten kan du titta på/spela in program. När du trycker på videons startknapp visas innehållet från videon och avbryter TV-programmet från Mediamastern. Tryck TV för att se TV-program igen eller stanna videon. Observera, att under en pågående inspelning kommer även allt som visas på TVns skärm att bli inspelat. Om du, under pågående inspelning, t. ex. vill titta på en meny, så kommer även den att spelas in. Analog satellitmottagare Om du har en analog satellitmottagare ansluten och sätter på den, så visas programmet från den mottagaren. Stäng av den analoga mottagaren och programmet från Mediamastern visas på TVn. Du kan också växla mellan program från Mediamastern, den analoga mottagaren och marksänd TV (normal TV) med TV-knappen på fjärrkontrollen. Programtextning och text-tv. TEXT-knappen Ett tryck på TEXT medan du tittar på TV ger en menu där det är möjligt att ändra ett programtextningsspråk. Det är bara möjligt att ändra om fler språk är i sändning. Det språk som är automatiskt valt visas i språkrutan. Tryck TV för att gå ur menyn. Två tryck på TEXT ger text-tv menyn (om text-tv sänds). Välj sidnummer med siffer-knapparna eller UPP/NER-knapparna på fjärrkontrollen. Tryck VÄNSTER/HÖGER för snabbförflyttning till de olika alternativen som visas på sidorna. Tryck OK på valt nummer och sidan visas. S 18

19 Inställningar från huvudmenyn Huvudmenyn Tryck på MENU för att få fram huvudmenyn. Tryck TV för att lämna menyn. Undermenyer från huvudmenyn Om du väljer en av de ljusfärgade rubrikerna och sedan trycker OK kommer en undermeny att visas. Från den kan nu olika inställningar utföras. Radioguide Denna guide ger dig en överblick av programinformation från radiokanalerna. Stega till olika kanalnummer med UPP/NER-knapparna. Om du stannar på en av raderna och trycker på OK, lämnar du menyn, och det program som var angivet på raden kopplas in. Tryck på HÖGER -knapp för att få information om kommande program. Tryck för att få utökad information. Gemensamt för både TV och radioguiden gäller, att informationen om programmen endast kommer att visas om den ingår i sändningen. TV-guide Beroende på mjukvaruversion i Mediamastern kan du ha en sju-dagars TV-guide. Om inte, fungerar TV-guiden på samma sätt som radioguiden ovanför. Det är möjligt att förse mottagaren med en senare mjukvaruversion via nedladdning från satellit. Om du har en sju-dagars TV-guide är det möjligt att se kommande program för nästa sju dagar. Ändra datum (längst upp i menyn) med dubbel-pilarna. Tryck på UPP/NER/VÄNSTER/HÖGER -knapparna för att flytta mellan och i menuerna. Ett eller två tryck på medan du är i ett av fälten ger information respektive utökad information (om den är i sändning). S 19

20 TV-kanaler Menyn TV-kanaler visar en lista med nummer och namn över TVkanaler. Tryck på dubbel-pilarna för att stega snabbare i listorna (i steg om 10). Tryck OK för att välja en markerad kanal. Radiokanaler Menyn Radiokanaler visar en lista med namn och nummer över Radiokanaler. Tryck på dubbel-pilarna för att stega fortare i listorna (i steg om 10). Tryck OK för att välja en markerad kanal. CD (9610 S) Välj raden CD, och du kan manövrera en ansluten CD-spelare. För att kunna använda befintliga och kommande CD-ROM-spelare måste dessa vara utrustade enligt följande: a) SCSI-2 anslutning b) Ha följande standard: CD-XA / CD-DA / CD-ROM / Video-CD / Photo-CD Kanalspärr, föräldrakontroll Behörighetskontrollen gör det möjligt att styra åtkomsten till Mediamastern eller enbart till vissa kanaler i den. Slå PIN-koden 0000 eller 1234 och du når menyn där du kan låsa olika funktioner i Mediamastern. S 20 Meddelanden Om programdistributören har några speciella meddelanden att framföra, kan de visas här.

21 Installation I installationsmenyn kan du lägga till eller ändra redan gjorda inställningar. Mer om detta i kapitlet Installation. Common interface (CA-modulen) Här får du behörighet till program och menyer i CA-modulen (Common Interface) tillsammans med det programkort du sätter in i CA-modulen. Se även den dokumentation som levereras med modulen. S 21

22 Installation Installation Välj denna meny från raden Installation i huvudmenyn. Denna meny ger dig möjlighet att ändra eller lägga till i de inställningar som gjordes vid grundinställningen av Mediamastern. Notera att i nedre delen av menyerna ges värdeful information till varje rubrikrad. Antennkonfiguration Om du har ändrat din antennkombination sedan grundinställningen kan du behöva ändra vissa inställningar. Antennalternativ: Välj ett Antennalternativ från 1 till 8. Observera att parametrarna i menyn är förprogrammerade men du kan ändra vilken som helst av dem för att passa din kombination. Namn för denna satellit: Välj namn för ditt antennalternativ. LNB frekvens: Val är möjligt för olika typer av LNB. Välj den frekvens för den LNB som gäller för din kombination. Du kan också välja ett värde med sifferknapparna på fjärrkontrollen. 0/12 V antennbrytare: Kontroll av en extern LNB-omkopplare som växlar mellan två satellitantenner. DiSEqC val: Det finns i princip två typer av externa DiSEqC-omkopplare på marknaden för närvarande. En för anslutning av två LNBer och en för anslutning av upp till fyra LNBer. Om du ansluter en tvåingångs-omkopplare vilken är av typen Ton burst väljer du Mini A för den LNB som är ansluten till ingång A och Mini B för den LNB som är ansluten till ingång B. Om du har en fyraingångs-omkopplare, definerad som DiSEqC, nivå 1 eller 2, väljer du DiSEqC 1,2,3, och 4 för varje LNB ansluten till respektive ingång på omkopplaren. S 22

23 Kanalsökning Den information du vill skriva in i denna meny finns i olika tidskrifter som innehåller satellitprograminformation, eller kan lämnas av din programdistributör. Antennkonfigurationsnamn: Stega mellan de namn du har skrivit in i Antennkonfigurationsinställnings menyn. Praktiskt betyder det att du väljer mellan de LNB som är anslutna. Transponderfrekvens: Med sifferknapparna på fjärrkontrollen skriver du in transponderns frekvens. Polarisation: Välj Horisontell eller Vertikal polarisation. Datahastighet: Skriv in värdet för datahastighet med siffer-knapparna. FEC: Välj hastighet för typ av FEC (Forward Error Correction). Nätverkssökning: Välj Ja för att söka genom alla transpondrar som används av en speciell programdistributör. Ja är förvald inställning. Välj Nej för att endast söka från en transponder. Tryck OK och du får nu fram den meny från vilken Mediamastern startar nedladdningen av kanaler från satelliten/satelliterna. OBS! Om mer än en LNB är ansluten måste du genomföra nedladdningsproceduren för varje LNB. Avancerad kanalsökning Den information du vill skriva in i denna menu finns i olika tidskrifter som innehåller satellitprograminformation, eller kan lämnas av din programdistributör. Detta är i princip samma meny som ovan men med några nya alternativ för att göra mottagning av icke DVB (Digital Video Broadcast) signaler möjligt. Notera att kanaler inställda i denna meny kan inte utnyttja särdragen i DVB om PID (Package Identifier) användes. Gör inga ändringar här utan att du är absolut säker på vad du gör. Antennkonfigurationsnamn: Välj den satellit från vilken signalerna skall tas emot. Transponderfrekvens: Skriv in transponderfrekvensen. Polarisation: Välj Horisontell, Vertikal eller Auto. Symbol Rate: Välj Auto eller skriv in värdet med siffer-knapparna. FEC: Välj hastighet för typ av FEC (Forward Error Correction). PID Video: Skriv in PID-värdet (Package Identifier) för video-komponenten. PID ljud: Skriv in PID-värdet (Package Identifier) för ljudsignalen. PID PCR: Skriv in PID-värdet för PCR (Programme Clock Reference). S 23

24 Sortera kanaler Välj TV-kanaler eller Radiokanaler. Härifrån kan du sortera kanalerna och lägga dem i den ordning du själv vill. Du kan också ta bort kanaler du inte vill ha kvar. Följ anvisnigarna i menyerna. Språkinställningar Här kan du ändra menyspråk, talat språk och programtextningsspråk. Följ instruktionerna som ges i den undre delen av menyn. S 24 Systeminställningar Bildformat för TV: Välj det TV format som passar din TV: 4:3 är förtv med normalt bildformat 16:9 är för Bioduksformat. Fullskärm/Letterbox: Detta alternativ kan användas på en 4:3 TV. Fullskärm fyller upp bildskärmen men förlorar viss information på sidorna. Letterbox ger en större bild. Time out för kanalinfo: Anger i sekunder under hur lång tid som kanalinformationen skall visas. Time out för siffror: Den tid under vilken du måste trycka på nästa knapp. Om inget knapptryck sker under denna tid annuleras det första trycket.

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9802 S Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9802 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9780 S MEDIAMASTER 9780 S Innehåll Allmän information 4 För din säkerhet 4 Fjärrkontroll 5 Front och baksida 6 Om programkort 7 Allmänt 7 Hur du sätter i kortet 7 PIN-kod 7

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Din manual NOKIA 9902S http://sv.yourpdfguides.com/dref/527889

Din manual NOKIA 9902S http://sv.yourpdfguides.com/dref/527889 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 9902S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9902 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9902 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9902 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9902 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Snabbguide. Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen. Antenn RF. Video SCART

Snabbguide. Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen. Antenn RF. Video SCART Snabbguide Satellitantenn Satellitantennen måste monteras så att den har fri sikt till satelliten. Montera satellitantennen enligt monteringsanvisningarna. Om du redan har en satellitantenn monterad, notera

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare

TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare TRIAX CR 111 CG Digital CryptoGuard Kabel-TV mottagare 305011 Bruksanvisning Säkerhetsanvisning Säkerhetsanvisning Mottagaren uppfyller internationell elsäkerhetsstandard. Läs säkerhetsförskrifterna för

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

42.MST 1/D (E4210405)

42.MST 1/D (E4210405) BRUKSANVISNING Fältstyrkemätare 42.MST 1/D (E4210405) Råsundavägen 15 169 67 Solna, Tel. 08-705 65 95 Fax. 08-705 65 99 info@elmanet.se www.elmanet.se Innehållsförteckning 1 INFORMATION... 3 2 INTRODUKTION...

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Installationsmanual Strong 6750 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2 Mjukvarunedladdning. Sid 3-6 Fabriksåterställning Sid 7-8 Föräldrakontroll Sid 9-15 Installationsmanual Strongsats hemsida Viasats hemsida

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799

BRUKSANVISNING. dw450 SVENSK-2 000318 00799 SVENSK-2 000318 00799 Innehållsförteckning FÖRORD Säkerhetsinstruktioner... s. 3 Nätanslutning... s. 3 De olika delarna... s. 3 PRODUKTINFORMATION Display och knappar på framsida... s. 4 Anslutningar på

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Bruksanvisning HUMAX OPEN-TV VACI & OTV 17/1-00

Bruksanvisning HUMAX OPEN-TV VACI & OTV 17/1-00 Bruksanvisning Säkerhet 2 Copyright och ordlista 3 Fjärrkontrollen 4-5 Anslutningar 6-10 Start av mottagaren 11 Funktionsguide 12-13 Huvudmenyn 13-24 Motoriserat system 25-27 HUMAX OPEN-TV VACI & OTV 17/1-00

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen

Snabbguide. Kortläsaren på högra sidan av 212 T. Start första gången. Språk. Montering av batterier i fjärrkontrollen Bruksanvisning Snabbguide Anslutning av TV och videobandspelare Montering av batterier i fjärrkontrollen RF video SCART 1 3 2 Kortläsaren på högra sidan av 212 T Kortläsaren på höger sida av Mediamaster

Läs mer

Detta ingår i förpackningen!

Detta ingår i förpackningen! Användarmanual 2 Detta ingår i förpackningen! OBS! Spara originalemballaget till digitalboxen för den händelse du behöver returnera den. Digitalbox. Nätkabel för att få ström till digitalboxen. Digital-TV-kort.

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V

Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM E R E L E A G U E C A N A L + / P R E M I M T V D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I M T V E R E L E A G U E Installationsmanual FILM / SPORT / INTERAKTIVA TJÄNSTER Detta ingår i förpackningen! OBS!

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304

BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 BRUKSANVISNING (SE) VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning innan du ansluter mottagaren. DIGIALITY VC-CI 304 1 2 DIGIALITY VC-CI 304 Grundanvändning och Grundfunktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Grundläggande

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberLAN TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberLAN LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL

Guide 2 ANVÄNDARMANUAL Guide 2 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 1 HUVUDMENY 7 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL 2 2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR 7 2.1 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR 8 2.1.1 LJUDSPRÅK 8 2.1.2 TEXTNING 8 2.1.3 TV VOLYM 8 2.1.4 TIME OUT FÖR KANALDATA

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX

INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX INKOPPLING AV NY DIGITALBOX ARRIS 3000 HD-BOX När du har fått din nya digitalbox är det viktigt att den kopplas in korrekt och att kortet sedan aktiveras med den nya boxen. Följ enkelt denna guide för

Läs mer

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 HUMAX VACI-5350 & OTV Säkerhet 2 Copyright & Ordlista 3 Fjärrkontroll 4-5 Mottagarens anslutningar 6-8 Hänvisningar 9 Start av mottagaren 10 Funktionsguide 11-12 13-30

Läs mer

0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 DVB 360 S

0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 DVB 360 S 0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 1 OK DVB 360 S 0_DVB360S_COV 3/11/04 16:24 Page 2 DIGITAL 7 cm 10 cm 10 cm 10 cm 1_DVB360S_SV 28/10/04 9:23 Page 1 Allmän information Innehåll Säkerhet...2 Välkommen till

Läs mer

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen...

Innehåll. Säkerhetsföreskrifter... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 SVENSKA. Viasat-programguiden... 26. Fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter.... 3 Välkommen till digital satellit-tv!... 4 Uppdateringar av din mottagare.... 4 Miljöinformation... 4 Copyrightmeddelanden.... 4 Fjärrkontrollen................. 5 Sätta

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C

SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C SNABBGUIDE HDTV-BOX CXHD-5000C I denna Snabbguide följer generella inkopplingsrutiner. Detaljerade inkopplingsförfaranden finner du alltid i den användarmanual som bifogas tillsammans med den digital-tv-box

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Digitaalinen satelliitti-tv-vastaanotin Digital satellit-tv-mottagare Digital satellite-tv-receiver F1-FOX VA-FOX CR-FOX NA-FOX CX-FOX

Digitaalinen satelliitti-tv-vastaanotin Digital satellit-tv-mottagare Digital satellite-tv-receiver F1-FOX VA-FOX CR-FOX NA-FOX CX-FOX Digitaalinen satelliitti-tv-vastaanotin Digital satellit-tv-mottagare Digital satellite-tv-receiver Suomi- Käyttöopas Svensk- Bruksanvisning English- User manual F1-FOX VA-FOX CR-FOX NA-FOX CX-FOX Innehåll

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning...

I. Allmän Information... 3. 1. Introduktion... 3. 2. Huvudfunktioner... 3. 3. För Er Säkerhet... 4. 4. Allmänt om mottagarens användning... I. Allmän Information... 3 1. Introduktion... 3 2. Huvudfunktioner... 3 3. För Er Säkerhet... 4 4. Allmänt om mottagarens användning... 4 5. Frontpanel... 5 6. Baksida... 6 7. Fjärrkontroll... 7 8. Installation

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Digital Satellite Module. Handbok

Digital Satellite Module. Handbok Digital Satellite Module Handbok Den här produkten uppfyller de krav som definieras i EEG-direktiven 89/336 och 73/23. Innehåll 3 Daglig användning, 4 Lär dig använda fjärrkontrollen Beo4 för att styra

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Bruksanvisning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867

Din manual PHILIPS 28PT4523 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1010867 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 28PT4523. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater...

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater... Multi Box Kompakt enhet med 3 DVB-T mottagare Se fria digitala kanaler på alla TV 3 inbyggda modulatorer Automatisk installation NICAM stereo 12-voltsdrift Mycket låg effektförbrukning alla TV-apparater...

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be

Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be Snabbguide Nokia, Nokia Connecting People and Navi Bars are registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or trade names of their owners.

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box. FiberKoax TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box FiberKoax 5 GHZ 1 2 Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen hittar du: TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUT WIRELE VIDEO & DVD VIEWER Bruksanvisning Version 1.0 1 1. Förpackningens innehåll Kontrollera förpackningens innehåll. Den ska innehålla följande delar: 1. ändare 2. Mottagare 3. Adapter (2 stycken)

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN

INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN INSTALLATIONSGUIDE FIBERLAN 1 LED ON OFF WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES POWER FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IP-box MOTOOA VIP1903 IP-box med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda din nya

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113

INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN. Arris VIP1113 INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberLAN Arris VIP1113 FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER: Digitalbox för HD FiberLAN Installationsguide Nätverkskabel HDMI-kabel 1 2 MNO PQR WXYZ TEXT INFO EPG OK TV REC VOD

Läs mer

Digital satellitantenn med manöverpanel. MobilSat +

Digital satellitantenn med manöverpanel. MobilSat + Digital satellitantenn med manöverpanel MobilSat + Modellerna MSP-S & MSP-C INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1. Användning... 2 1.2. Allmänna anvisningar... 3 1.3. Manöverpanelen... 3 2. Grundläggande funktioner...

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual Tv när du vill användarmanual Innehåll 1. Huvudmenyn s. 3 2. TV-Guide s. 3 3. Miniguide s. 4 4. Starta om program som redan börjat s. 4 5. Playtjänster s. 4 6. Pausa och spola i direktsänd tv s. 4 7. Påminnelse

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL

DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL DIGITAL * DIGITAL * DIGITAL TRIAX DVB 63S/65S TRIAX Bruksanvisning 1 SVENSKA INLEDNING Daglig användning Du behöver inte läsa hela bruksanvisningen för att kunna se satellit-tv, men på längre sikt bör

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

Optiskt LNB För installation med fibernod-system

Optiskt LNB För installation med fibernod-system 100511 500xx Optiskt LNB För installation med fibernod-system Installation och injustering parabol med Optiskt LNB Anvisningen förutsätter att parabolantenn har installerats på lämplig plats för aktuell

Läs mer

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

1. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer