Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!"

Transkript

1 Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologinoch har därmed uppnått en hög status hos våra kunder och i branschen. Vår ambition är att våra kunder skall kunna ta emot information och underhållning på ett enkelt och lättförståeligt sätt. För att uppnå detta samarbetar vi med både erfarna och oerfarna användargrupper. De kunskaper och erfarenheter vi uppnår gör det möjligt för oss att utveckla produkter med inbyggd framtid. Produkter som man har glädje av i många år och som vi kan uppdatera. Vi arbetar också aktivt tillsammans med våra distributörer och återförsäljare. Vi skapar sammarbeten både i konsument marknaden och i den proffisionella marknaden. Slutligen, i vår produkt utveckling fokuserar vi kontinuerligt på våra kärnvärderingar och vår strävan att tillmötesgå förväntnignarna på att vara uppfinningsrika, pålitliga, starka och djärva. Vår vision är därför att entusmiasera våra kunder och branschen i helhet. VIKTIGT! Detta är endast en installations vägledning. Eftersom program och användargränssnitt kommer att förändras löpande, kommer du alltid att kunna hämta den fullständiga, senast uppdaterade handboken i PDF-format på vår hemsida med adressen: Vi rekommenderar att du läser punkt 2.1. om säkerhet, innan du första gången ansluter din mottagare till elnätet. Med vänliga hälsningar, Force Electronics A/S Januari

2 Att använda denna manual Den här manualen beskriver din nya Force mottagare och visar hur man installerar och manövrerar den. Flera olika versioner av produkten beskrivs. Det är betydande skillnader mellan markbundna (terristriella) mottagare, som antyds i produktnamnet som då innehåller bokstaven T t.ex. 310T eller 320T, och satellit mottagare, vars produktnamn då innehåller bokstaven S t.ex. 310S och 320S. Sektioner i manualen som bara syftar till en specifik produktgrupp symboliseras med dessa bilder: Markbunden Satellit Viktiga Villkor Du har köpt en licens för mjukvaran. Du har inte köpt ägande rätten till mjukvaran utan en licens som berättigar dig till att använda mjukvaran i uttrustningen. Därför, under inga som helst förhållanden har du rätt att kopiera mjukvaran, oavsett anledning. Force Electronics A/S reserverar sig rätten att på regelbunden basis ändra mjukvaran och lägga till ytterligare finesser eller tjänster än de du ursprungligen betalade för det kan baseras på en form av prenumeration eller någon annan typ av betalning. Force Electronics reserverar sig även rätten att använda MAIL systemet eller ett annat liknande system för att skicka specifikt marknadsförings material. Force Electronics kommer låta satellit kanal listan för de skandinaviska användarna på 1 Väst och 5 Öst vara gratis. Emellertid, reserverar sig Force rätten, att vid en given tidpunkt, begära en symbolisk prenumration för att uppdatera listan med andra satelliter. Om du inte kan godta dessa villkor, får du inte förbinda apperaturen med strömtillförsel. Kontakten mellan utrustningen och strömtillförseln kommer att uppfattas som att det har upprättats ett godkännande av ovan nämnda villkor. OBSERVERA att initiellt användande av utrustningen automatiskt registreras i enheten. Ändringar i mjukvara och användar gränssnitt kan förekomma utan varning. Funktionaliteten är ENBART garanterad vid användning av Force original tillbehör eller tillbehör som är godkända av Force. Gå in på vår hemsida för att få senaste informationen om tillbehör: VARNING: Vi rekommenderar att du läser sektionen 2.1 om säkerhet innan du anknyter din mottagare med strömtillförsel för första gången. För att minska risken av brand eller elektriska stötar, så får inte mottagaren utsättas för regn eller fukt. Ta inte av locket. Den här produkten innehåller delar som inte kan repareras av användaren. Service skall utföras av kvalificerad servicepersonal. WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE VAR FÖRSIKTIG! Undvik att blockera ventilations öppningarna. Om dessa är blockerade kan enheten överhettas. Undvik att ha öppen eld (t.ex. ett tänt stearinljus) ovanpå apparaten. Apparaten får inte utsättas för regn, fukt, dropp eller stänk eller behållare med vätska, t.ex. vaser, skall inte placeras ovanpå apparaten. Apparaten är tillverkad för att fungera i omgivningar där temperaturen inte överstiger 35. 2

3 Innehåll 1 Hur du får ut mest av din mottagare Sätta igång Support Installation Säkerhet Anslut till parabol Installera parabolen Anslut till en befintlig parabol (installation) Anslut till flera paraboler eller LNB huvuden (installation) LNB montage (installation) Montage av F-kontakten Anslut parabolen till mottagaren Anslutning till marksänd antenn Anslut till TV Ta emot analoga kanaler Anslutning till video Anslut till en DVD spelare (enbart modell 320) Ljud anslutning till Hi-fi utrustning (enbart modell 320) Fördela signaler till andra TV apparater i hemmet Modem anslutning Ström anslutning Lär känna din utrustning Manövrerings möjligheter på mottagaren Programkort Fjärrkontroll Beredskapsläge när mottagaren inte är i bruk Starta Installations Guide Välj språk TV-format Meny TV-format TV-SCART (Start > TV-format) UHF kanal (Start > TV-format) RF System Aktiv antenn Positioner (start) Kanal sökning (Start) Spara din konfiguration LNB Installering Välja program på din Force mottagare Meny system Snabbvals knappar Kanalväljare EPG Utökad info grön knapp Info ruta Byt mellan TV och Radio Ljud kontroll Språk kontroll Text TV Timer TV Manager Beredskapsläge (Stand-By) Hämta post Sök EPG Kort uppdatering Redigering av timerinställningar Radering av timerinställningar Vuxenlås Kanal lista manövrering Markbundna mottagare Organisera kanal listorna Uppdatera kanal listan Automatisk kanal sökning: Manuell sökning: UHF Kanal listor Satellit Mottagare Organisering av kanal listor Sök efter kanaler Paket Information

4 9 Genvägar Snabbvals meny Snabbvals knappar Kontrollera källan till din TV signal Ytterligare funktioner Conditional Access (CA) Management Meddelande via Post systemet Uppdatering av mjukvaran Markbunden mottagare Satellit mottagare Timeout på skärmen Korrigera klockan för olika tidzoner Menylås Modem Aktiv antenn kontroll Språk kontroll Ta bort all installerad information Specifikationer

5 1 Hur du får ut mest av din mottagare Din Force mottagare är din nyckel till att kunna ta emot ett stort utbud av TV och radio program. Med din mottagare medföljer också en fjärrkontroll, som du kan använda till att kontrollera mottagarens alla funktioner via en lättmanövrerad meny som du ser på TV-skärmen. Den här manualen visar hur du installerar och anpassar din Force mottagare och sedan hur du manövrerar den för att uppnå maximal förnöjelse. Force utvecklar och förbättrar kontinuerligt produkterna. Mjukvaran och användar gränssnittet kommer att förändras på en regelbunden basis, men du kommer alltid att kunna ladda ner den senast uppdaterade manualen i PDF format från vår hemsida: 1.1 Sätta igång Din nya mottagare skall vara förpackad i en ren och oskadad låda. Om inte, kontakta din leverantör omedelbart. Lådan skall innehålla följande: Force mottagare Fjärrkontroll Två AA batterier Manual SCART kabel Ström kabel Om du har en satellit mottagare, kommer du behöva en parabol för att kunna ta emot TV signalerna. Det finns olika typer av satellit utrustning beroende på vilken/vilka satelliter du vill kunna ta in. De här beskrivs mer detaljerat nedan. Parabolen måste placeras i en så säker position som möjligt att den inte blockeras. Det här jobbet utföres bäst av en erfaren professionell installatör. En mer utförlig beskrivning av vilken utrustning som behövs står under sektionen 2.2 Om du har en markbunden mottagare, kommer du behöva en mer passande antenn. En redan befintlig analog antenn kan vara tillräklig, men i många fall kan en ny behövas, eller så kan det bli nödvändigt att justera riktiningen på antennen för att kunna ta emot en bra signal. Prata med din återförsäljare för att få bäst råd. Mer ingående information kommer i sektionen 2.3. Många tjänster, framförallt vid satellit sändning, är krypterade och det krävs då ett insättningsbart kort så att du kan se sändningarna. Det här kan ha ingått med din mottagare; din återförsäljare kan ge dig närmare upplysningar om vad och vilket kort som behövs. Du behöver hitta en passande plats för din Force mottagare, sedan koppla ihop den med din parabol eller antenn, TV n och annan utrustning som du kan ha. Force utrustning kan kopplas samman på många olika sätt till din anläggning. SCART kabeln som följer med din mottagare är det bästa sättet att koppla samman mottagaren med TV n. Du kan sedan sätta på strömmen till din anläggning, och starta installations guiden som kommer anpassa installationen efter dina önskemål. De här stegen beskrivs närmare under sektionen 4.1 nedan. Efter det kan du bara luta dig tillbaka och njuta av din nya Force mottagare. Se till att alla kontakter är korrekt anslutna innan du sätter på strömmen för första gången. Anslut mottagaren med en bra antenn för att försäkra dig om att alla tillgängliga kanaler hittas under installationen. 1.2 Support Om du har några frågor angående din Force produkt eller problem under installationen, var vänlig och ta kontakt med din Force återförsäljare. Force arbetar i sammarbete med våra distributörer och försäkrar att de skall ha tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa dig. Du kan också ta kontakt med Force direkt på adress Om du gör det, var vänlig och bifoga serie numret på din mottagare tillsammans med namnet på den Force återförsäljare som du köpte den av. Alternativt, gå in på vår hemsida där kan du kanske få svar på din fråga i Frequently Asked Questions (FAQ) sektionen. Du kan även lägga in din fråga där. 5

6 2 Installation 2.1 Säkerhet Force-mottagaren ska placeras på ett fast och stabilt underlag i ren miljö och på behörigt avstånd från värmeutvecklande objekt, som andra elektroniska apparater, radiatorer och liknande. Kylflänsarna i botten och lock får inte täppas till, och det måste finnas ett fritt utrymme på minst 5 cm ovanför Force-mottagaren. Anslut inte mottagaren till elnätet innan alla andra anslutningar är gjorda, såsom antenn, TV, DVD, video och andra tillbehör. Force-mottagaren bör stå i beredskapsläge, när den inte används så att den kan ta emot uppdateringar.. Detta beror på att vissa uppdateringar bara kan ske i beredskapsläge. Däremot så bör du slå av strömmen om det är troligt att bilxten skulle kunna slå ner, eftersom den innehåller mycket känsliga komponenter. Det är också nödvändigt att du tillfälligt stänger av mottagaren när du byter program kort, som beskrivs närmare i sektion 3.2. Eftersom det inte finns någon strömbrytare på mottagaren, är det viktigt att stick-kontakten måste vara fritt tillgänglig. OBSERVERA! Garantin omfattar inte skador som har uppstått direkt eller indirekt till följd av blixtnedslag eller annan induktionsström. VARNING! Locket får inte tas av, eftersom utrustningen innehåller områden med stark ström. Vid oauktoriserat ingrepp, fysisk skadegörelse eller inte avsedd användning av mottagaren gäller inte garantin. 2.2 Anslut till parabol Installera parabolen Montera parabolen på en vägg, en antennmast eller ett fristående rör. Det saknar betydelse om parabolen monteras högt eller lågt, men det är viktigt att den monteras på något stabilt material. Observera att t.ex. en trägavel på ett hus kan vara problematisk, eftersom den kommer att ge sig med tiden. Framför parabolen måste det finnas ett fritt synfält mot söder, (se Figur 1). Rikta parabolen mot söder och placera den nästan lodrätt (ca. 25 graders lutning på beslaget). Dra inte åt skruvar och bultar för hårt, innan parabolen är fininställd. En bra tumregel: Avståndet till eventuella hinder bör vara dubbelt så stor som höjden på hindren. Med andra ord: Om ett hinder är 1 meter högt, ska parabolen vara 2 meter från det. Figur 1 (Placering av parabol) TIPS: Du kan måla din parabol så att den smälter in bättre i omgivningen. Observera dock att då gäller inte garantin på själva parabolen. VARNING! Det finns spänning i LNB-tuneringången Anslut till en befintlig parabol (installation) Om du redan har en parabol, måste du kontrollera vilken LNB-typ som parabolen är monterad med. Vi rekommenderar att man använder en universaltyp. Om din Force mottagare inte monteras med en korrekt LNB typ kan mottagaren visa fel kanal och program information. 6

7 2.2.3 Anslut till flera paraboler eller LNB huvuden (installation) Din Force mottagare kan ta emot signaler från flera satelliter, utan att det är nödvändigt att vrida själva parabolen. Du ska använda en s.k. DiSEqC-omkopplare, som gör att mottagaren kan styra flera LNB-enheter på en kabel. Med rätt DISEqC-kombination kan mottagaren styra upp till 4 LNB-enheter på en kabel. Be din återförsäljare berätta om möjligheterna. Observera! Force garanterar korrekt funktion endast tillsammans med Force-tillbehör eller tillbehör som godkänts av Force. Se vår hemsida för fler upplysningar. Figur 2 (LNB anslutning 2 huvuden) visar hur du med en DiSEqC-omkopplare kan samla signalerna från två paraboler i en kabel. Naturligtvis kan också två LNB-enheter vara monterade på samma parabol. Force mottagaren växlar automatiskt mellan de två LNB enheterna eller parabolerna. I Figur 3 (LNB anslutning 4 huvuden) kan du se hur ansluter upp till fyra LNB enheter till bara en kabel. LNB enheten kan antingen vara av standard eller av generell typ. Med den här illustrerade anslutningen, skulle du mest troligt få in signaler från satelliter vid 1 Väst, 5 Öst, 13 Öst och 19 Öst. Figur 3 (LNB anslutning 4 huvuden) Figur 2 (LNB anslutning 2 huvuden) LNB montage (installation) Se till att LNB:n inte utsätts för stötar eller slag, eftersom den innehåller mycket känslig elektronik. Montera LNB:n i parabolens hållare, så att LNB:s kabeluttag riktas lodrätt mot marken. Montera nu en 7 mm kvalitetskabel med fast innerledare på LNB:n via F-kontakten, se Figur 4 (Montage av F-kontakt). Undvik skarpa böjar på ledningen, eftersom det kan ge sämre bildkvalitet Montage av F-kontakten. Se upp så att det inte blir kortslutning mellan innerledare och skärm (trådarna kring innerledaren). Metallskydd Inre ledare Isolering Isolering Figur 4 (Montage av F-kontakt) Observera! LNB:ns F-kontakt måste skyddas mot fukt. Detta görs bäst med en självvulkaniserande specialkabeltejp, som finns hos fackhandlaren, eller med fett av något slag, t.ex. vaselin. Använd aldrig härdande silikon Anslut parabolen till mottagaren Använd en kabel av god kvalitet. Tänk på att det rör sig om mycket högfrekventa signaler som går genom kabeln. Kabeln ska vara av typen med s.k. fast innerledare. Se till att innerledare inte är snett avklippt, eftersom det kan skada både LNB och din Force-mottagare. I ett sådant fall gäller inte garantin för reparationen. Kabeln ska ha 75 ohms impedans. Normalt kan man dra ca. 50 meter kabel från parabol till mottagare utan försämring av signalkvaliteten. Om signalkvaliteten utsätts för påfrestning på grund av utrustning eller kabellängd, kan LNB-spänningen ökas - se sektion 4.7. Kontakta din återförsäljare om du ska installera en linjeförstärkare. Anslut parabolen till den översta ingången på mottagaren som är märkt ANT IN som visas i figur 5. 7

8 IN IN VIDEO SCART ANT OUT DATA LINE DIGITAL AUDIO RF OUT TV L R NETSTIK V - 50 HZ C C Figur 5 (Satellit mottagare 320 sedd från baksidan) Viktigt! 'DATA'-porten på mottagaren används bara vid service. Förbindelse av enheter som inte är godkända av Force innebär att garantin på mottagaren inte gäller. 2.3 Anslutning till marksänd antenn Antennen måste vara riktad mot den marksända TV sändarens räckvidd. Högpresterande antenner finns tillgängliga för områden där signalen är svag. En modern antenn som är installerad för analog mottagning kan ge tillräcklig mottagning, men pga olika signalfrekvenser kanske du bara kan få in vissa TV kanaler. Din lokala handlare kan ge dig mer ingående information. Force mottagaren klarar av att strömföra en aktiv antenn. Det här är inte möjligt under installationen Koaxialkabeln som kommer från din antenn ska förbindas med kontakten antenn in Det är kontakten överst till vänster på bakstycket. IN IN VIDEO SCART ANT OUT DATA LINE DIGITAL AUDIO RF OUT TV L R NETSTIK V - 50 HZ C C Figur 6 (Marksänd mottagare 320 sedd från baksidan) Viktigt! 'DATA'-porten på mottagaren används bara vid service. Förbindelse av enheter som inte är godkända av Force innebär att garantin på mottagaren inte gäller. 8

9 2.4 Anslut till TV Det finns två möjligheter att ansluta mottagaren till din TV. Den ena anslutningsmöjligheten är via SCART (REKOMMENDERAS). Den andra möjligheten är vanlig antennkabel (RF). SCART-anslutningen ger den bästa bild- och ljudkvaliteten på de flesta moderna TV-apparater. SCART-kabeln ska anslutas från TV SCART (nedersta SCART-kontakten) på mottagaren till en ledig SCART-kontakt på TV-apparaten. Om du föredrar att använda RF-modulator, ska du förbinda en vanlig antennkabel från RF-utgången på Forcemottagaren till antennkontakten på din TV. Signalen från Force mottagaren kan läggas i vilken som helst av kanalerna mellan 21 to 69. Som standard, brukar kanal 38 användas. Det här väljs under installationen eller under vanlig användning. 2.5 Ta emot analoga kanaler Om du använder din vanliga antenn ingång till din TV, kan du inkludera analoga TV signaler via den här anslutningen. Om du har en satellit mottagare, behöver du även en analog TV antenn. Anslut den här antennen till RF IN på Force mottagaren. För terrestriella mottagare, finns redan signalerna anslutna till antennen via Antenna In. Lägg till en kort RF kabel mellan ANT OUT and RF IN på Force mottagaren. 2.6 Anslutning till video Den analoga utgången (RF Out) kan användas till att ansluta en video. Om du har en 320 modell, råder vi dig till att använda VCR SCART utgången eftersom det ger en bättre bild. Kontrollera att videon är ansluten till Video SCART uttaget. Om du har en stereo video och vill spela in sändningar från din Force mottagare i stereo, måste du använda en fullt konfigurerad SCART kabel. Force mottagaren har olika kontroller för att ge större flexibilitet när det gäller interaktionen mellan mottagaren och din TV och video (eller DVD) anläggning. Se närmare under sektion Anslut till en DVD spelare (enbart modell 320) Om din TV anläggning inte har ett separat SCART uttag för en DVD spelare (det kan vara märkt med VCR på TV n) kan du ansluta en DVD spelare istället för videon till video uttaget på Force mottagaren. När DVD spelaren är igång, kommer TV n automatiskt ta emot den signalen. 2.8 Ljud anslutning till Hi-fi utrustning (enbart modell 320) Det finns två alternativ till hur du kan ansluta din Force mottagare till din Hi-fi utrustning. En analog signal finns tillgänglig vid de två PHONO pluggarna, som är markerade L och R. En seriell digital signal (SPDIF) finns tillgänglig vid DIGITAL AUDIO utgången. Se närmare i din Hi-fi utrustnings manual för att se vilken som är den mest passande att använda. 9

10 2.9 Fördela signaler till andra TV apparater i hemmet Din Force mottagare kan användas på många sätt i interaktion med andra TV apparater i ditt hem. Du kan t.ex. ansluta RF OUT via koaksial kabel till andra TV apparater eller videos. De här kan antingen visa den kanal du valt från Force mottagaren, eller visa en analog signal vilket visas närmare under sektion 2.5. Ett liknande arrangemang visas i figur 7 för satellit mottagare och i figur 8 för markbundna mottagare. Huvud Tv n som är kopplad till Force mottagaren TV Fördelare Tv i ett annat rum Tv i ett annat rum Figur 7 (Satellit mottagare, fördelning) Huvud Tv n som är kopplad till Force mottagaren TV Fördelare Tv i ett annat rum Tv i ett annat rum Figur 8 (Marksänd mottagare, fördelning) Om du har ytterligare en Force mottagare, kan den anslutas till ANT OUT uttaget på den första mottagaren. Flera mottagare kopplade till samma parabol eller antenn kan monteras på det här sättet Modem anslutning Vissa Force mottagare är utrustade med ett modem vilket kan användas till, bland annat, att beställa "Pay per view" filmer i vissa nätverk. Modemet ansluts via ett RJ11 uttag. Din service tillhandahavare kommer indikera när den här uppkopplingen är nödvändig Ström anslutning När alla andra anslutningar har gjorts, sätts först kontakten i mottagaren, därefter sätts kontakten i stickkontakten och strömmen slås på. Apparaten är dubbelisolerad, klass 2 påslagen. Strömförbrukningen är 6W i beredskapsläge och 15W när mottagaren är 10

11 3 Lär känna din utrustning 3.1 Manövrerings möjligheter på mottagaren På högra sidan av mottagarens framsida finns det 4 knappar för att manövrera mottagaren manuellt (se Figur 9 (mottagarens framsida). State Knap Knap 1 (Ok) Knap 2 (^) Knap 3 (v) Knap 4 (Exit) Standby Tænd Ingen Ingen Exit funktion funktion On Kort tryk: kanal liste Kanal + Kanal - Menu Lang tryk: sluk Kanal liste OK Op Ned Exit Menu OK Op Ned Exit Kortläsare A B Figur 9 (mottagarens framsida) De här knapparna ger dig tillgång till meny systemet varifrån du kan manövrera de flesta åtgärder utan att använda själva fjärrkontrollen. Det är samma funktioner här som de som du annars manövrerar via knapparna på fjärrkontrollen. Till vänster bland knapparna, är det två LEDS en röd och en blå. När strömmen är påslagen på mottagaren, blinkar båda lamporna när enheten är initialiserad. Efter det kommer följande indikationer: Rød Blå Standby Til Fra I brug Normalt input Fra Til Ingen input Fra Blinker Søger efter kanaler Fra Blinker Lägg märke till att när enheten sätts i beredskapsläge, kommer både de röda och blå LEDsen att lysa en kort stund medan enheten avslutar aktiviteten. 3.2 Programkort Programkort används med det inbyggt anpassade åtkomst systemet i mottagaren som gör det möjligt för dig att kunna se krypterade kanaler. Det finns två kortläsare på högra sidan av mottagaren. Varning: stäng av strömtillförseln innan du byter programkort. För in kortet i läsaren så att guldbrickan riktas nedåt. Kortens status kan du kontrollera via menyn som visas på skärmen och som beskrivs närmare i sektion

12 3.3 Fjärrkontroll Fjärrkontrollen som medföljer din Force mottagare kan manövrera alla mottagarens funktioner. Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren. Tryck lätt på knapparna för att sedan släppa och fullfölj en åtgärd. Du kan vanligtvis se hur åtgärden fullföljs genom att följa händelserna på TV ns skärm. Knapparna kan tryckas ner i relativt snabb tidsföljd, men tillåt det gå tillräckligt lång tid för varje åtgärd att utföras innan du trycker ner nästa knapp. Fjärrkontrollen behöver 2 st AAA batterier som medföljer din mottagare. Försäkra dig alltid om att batterierna är i bra status och att de inte läcker. När utrustningen inte skall användas på ett längre tag skall du ta ut batterierna. Dåliga batterier påverkar fjärrkontrollens användnings förmåga. Ljud till/från (mute) På/Av Program knappar Radio Nu och nästa (EPG) Godkänn val Lämna meny Meny Språk val Genväg till Elektronisk Program Guide Välj meny alternativ Åter till tidigare meny eller TV program Text TV Kanal byte upp/ner Färgade genvägsknappar till menyerna Figur 10 (Fjärrkontroll) Du kan försätta mottageren i och ur beredskapsläge genom att använda den röda knappen överst på fjärrkontrollen. När mottagaren är i beredskapsläge lyser en röd LED på framsidan av mottagaren. När mottagaren är påslagen kommer den röda sluta att lysa och en blå LED kommer istället att lysa. Mottagaren kommer alltid att visa samma kanal som den var inställd på sist den användes, innan den sattes i standby. Den här delen (figur 11) av fjärrkontrollen används alltså till att välja kanal och till att manövrera menyn. Pilknapparna tillåter dig att förflytta dig mellan listor och menyer på skärmen. När du vill komma åt eller bekräfta ett val trycker du OK. De färgade knapparna är genvägar. I vissa menyer kan du röra dig snabbt genom att trycka på relevant färg. Menyn visar funktionen som används på den specifika sidan. De färgade knapparna kan alltså användas när du ser på Text-TV och kan bli programmerade till att utföra olika åtgärder under tiden du ser på TV. Figur 11 (Fjärrkontrollens huvudknappar) 3.4 Beredskapsläge när mottagaren inte är i bruk När mottagaren inte är i bruk skall den sättas i BEREDSKAPSLÄGE (STANDBY) genom att använda fjärrkontrollen eller knappen på mottagarens framsida. Att bryta strömtillförseln till mottagaren är inte rekommenderat, eftersom mottagaren då inte har möjlighet att ta emot uppdateringar och mail m.m. Bryt strömtillförseln om du byter programkort. Under åska bör du slå av strömmen för att förhindra eventuell uppkomst av skada. 12

13 4 Starta 4.1 Installations Guide Första gången, och enbart den första gången, som du slår på mottagaren, kommer en installations guid lotsa dig igenom processen när du anpassar din mottagare efter dina önskemål. Installations proceduren varierar pga vilken produkt det är du har köpt. I vissa nätverk är mottagaren programmerad till att kunna ta emot ett visst antal kanaler. I andra fall söker mottagaren själv efter tillgängliga kanaler. Marksända mottagare söker alltid själva efter kanaler. Alla val och komponeringar som du gjort med installations guiden kan alltid ändras vid senare tillfälle via menyn på skärmen. 4.2 Välj språk Om du väljer ett lands flagga kommer hela menyn att ändra sig till det aktuella språket se Figur 12 (). Det här är alltså huvudspråket för ljud och undertexter. Välj språk genom att trycka på pilknapparna tills du har markerat det relevanta språket med en röd ram. Tryck OK. Du kommer nu se ett meddelande Please wait reading settings. Låt det ta några sekunder för den här processen att fullföljas. Figur 12 (välj språk) 4.3 TV-format Meny TV-format Med TV-format menas om du har en vanlig 4:3 TV eller en Widescreen 16:9 TV. Aktivera punkten med OK, välj med piltangenterna och tryck på OK för att välja. 4:3 Den här inställningen passar för de flesta TVs 16:9 Den här inställningen är endast för bredbilds-tv. Välj inte 16:9-formatet om du inte är säker på att du har en bredbilds-tv eller en bredbildskompatibel TV, eftersom bilden annars kommer att visas i fel format. Figur 13 (TV-format) TV-SCART (Start > TV-format) Om du använder SCART anslutningen till TV n, finns det tre olika signal alternativ. Se i din TV manual vilken den tar emot och välj den som ger bäst bildkvalié. Du kanske behöver pröva lite olika alternativ innan du finner rätt, men det bara brukligt. 1. CVBS/Video. Det här är "standard" signalen, och kan användas till alla TV s med en video ingång. De 2 följande möjligheterna är lite mer speciella, men ger i gengäld de bästa bilderna. 2. RGB det här er den bästa bild kvalitén och rekommenderas. 3. S-Video det här ger en bra bild kvalité men finns inte tillgängligt i alla TV utrustningar. Vid de 2 senaste alternativen hänvisar vi dig även till bruksanvisningen till din TV. Eventuellt får du prova dig fram. Markera rutan, tryck OK, välj sedan önskat format genom att använda upp/ner pilarna. Tryck OK för att slutföra. 13

14 4.3.3 UHF kanal (Start > TV-format) Det här gör det möjligt för dig att välja kanal som skall användas genom RF utgången och som skall överföra den kodade kanalen. Här kan du välja kanalerna från 21 till och med 69. Med detta stora antal kanaler finns det alltså alltid möjlighet att finna en kanal som inte överlappar eller stör en grannkanal. Om du inte använder RF utgången på din mottagare kan du ignorera det här avsnittet. Om du använder RF utgången, se ifall kanal 36 redan används. Om den inte är upptagen, använd då den som den som standard. Om kanal 36 redan är upptagen, välj en ledig analog kanal mellan 21 till 65. Markera det valda alternativet, tryck OK, och välj den önskade kanalen i listan RF System Här kan du välja det RF-system som din TV använder. När du har avslutat alla dina val på den här sidan, markera SPARA och tryck OK Aktiv antenn Om du har en aktiv antenn till din marksända mottagare, välj +5 volt, låt den annars förbli 0 volt. 4.4 Positioner (start) Här väljer du antalet satelliter som din parabolinstallation har tillgång till, se Figur 14 (Position). Ett typisk Norden-system med 2 LNB huvuden skulle alltså markera satelliterna Thor and Sirius. Markera positionerna med pilknapparna och tryck OK för att välja. Tryck OK igen för att välja bort. De valda satelliterna är de med ett X i rutan brevid namnet. Om satelliterna som du vill kunna ta emot inte visas här, kan de bli valda senare genom att söka på tillgängliga kanaler, se sektion Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Figur 14 (Positioner) Installations guiden ställer in bas parametrarna för LNB huvudena, men mer avancerade inställningar konfigureras först efter det att guiden är färdig. De här beskrivs i sektion Kanal sökning (Start) Om du har en marksänd mottagare, kommer den nu söka efter alla tillgängliga TV och radio kanaler. Det här kan ta flera minuter, men du kommer att se att UHF kanalernas nummer ökar och ett gult block som visar processen; alla kanaler upp till 69 kontrolleras i ordning. Om du har anslutit mottagaren korrekt, kommer listan på tillgängliga kanaler att visas till höger på din TV skärm. I vilken ordning kanalerna i kanallistan visas beror på vilken frekvens de överförs på. Om du av någon anledning inte kan ta emot en signal i det här läget för att kanalsökningen inte fungerar, gör färdigt uppstartnings processen och undersök senare genom att använda menyn på skärmen. När väl sökningen är färdig trycker du OK på fjärrkontrollen. Om ett programkort är nödvändigt för att kunna få mottagning, skall du nu föra in kortet i läsare A eller B, med den blanka kontaktsidan nedåt. Om du har anslutit mottagaren korrekt visas listan med tillgängliga kanaler till höger på TV-skärmen. OBSERVERA: Vid uppstarten kan du få ett felmeddelande som säger "ingen åtkomst". Programkortet behöver då uppdateras med dina rättigheter. Det här kommer ta ungefär 20 minuter. Slå på mottagaren och låt kortet sitta tills det är helt uppdaterat. I de flesta nätverk uppstår inga problem. 14

15 4.6 Spara din konfiguration Du avslutar din installation genom att markera SPARA och trycka OK. Nu kommer klockan visas på mottagarens display så länge du har en signal från antennen eller parabolen. Det kan vara så att klockan visar fel tid. Om den är fel på exakt timme tal, så har mottagaren blivit inställd på fel tidzon. Det här kan ändras via menyn på skärmen som beskrivs närmare på sektion LNB Installering Ytterligare konfigurering av LNB huvuden görs efter det att bas installationen är färdig. Från huvudmenyn väljer du: INSTÄLLNING LISTOR POSITIONS. Sedan trycker du på den gula snabbvals knappen för LNB kontroll för att kunna se menyn visad på skärmen, se figur 15. Figur 15 (installera LNB) Om kabeln till parabolen förtunnar signalen för mycket och kvalitén är nedsatt, kan LNB volten ökas. Ändra LNB POWER från standard till +1 volt. Om din parabol är kopplad till flera mottagare, måste du försäkra dig om att mottagaren som försörjer LNB med ström, är direkt ansluten till LNB n, och att den fortsätter att försörja LNB n med ström även när mottagaren är i beredskapsläge. På den här menyn, ändra Beredskapsläge från Av till På. Om du bara har en ensam mottagare behåller du inställning på Av. Om du har en DiSEqC enhet som kontrollerar din/dina LNB (se sektion 2.2.3), skickas ett uppdrag till DiSEqC enheten varje gång du byter kanal, även om DiSEqC inställningen inte förändras. Om du sätter MULTISWITCH på Av, skickas enbart det här uppdraget när det är nödvändigt. Men det rekommenderas att ha den här inställningen på På. 5 Välja program på din Force mottagare 5.1 Meny system Menysystemet i en Force-mottagare är omfattande, men lätt att hitta i. Det påminner mycket om hur man navigerar i ett datorprogram. Det finns ett urval av huvudmeny alternativ, och dessa leder till undermenyer där ytterligare valmöjligheter finns tillgängliga. För att kunna ställa in de olika parametrarna i Force-mottagaren måste man gå in i huvudmenyn. Detta gör man genom att trycka på MENY på fjärrkontrollen. I menyerna väljer/aktiverar man menypunkter eller funktioner genom att placera den röda boxen på den aktuella punkten med hjälp av piltangenterna och trycka på OK på fjärrkontrollen. På bilden nedan syns huvudmenyn. Den röda boxen är här placerad på menypunkten EPG. Figur 16 (Huvudmeny med röd ruta) När du är klar, markera SLUTA och tryck ENTER. Alternativt kan du trycka MENY igen vid vilken tidpunkt som helst för att gå ur meny systemet. Om du gör ett meny val som du inte vill ha, kan du gå tillbaks till den tidigare menyn genom att välja SLUTA eller genom att trycka på EXIT knappen. Om du väljer EXIT knappen, sparas inga ändringar på menyn. 15

16 5.2 Snabbvals knappar I vissa menyer används de färgade snabbvals knapparna. När så är fallet, visas de i rad på vänster sida av menyn med en beskrivning av deras tilldelade funktion. Ett exempel på en sådan meny visas nedan. Om du vill öppna en undermeny med utökad funktionalitet här, tryck på gul knapp. Den blå knappen i den här illustrationen har ingen funktion. Figur 17 (Meny med snabbvals knappar) 5.3 Kanalväljare En av funktionerna som du kommer använda ofta är kanal väljaren. När du tittar på ett TV program (oavsett vilket) och du vill växla till ett annat program, kan du göra på de här tre sätten: 1. För att byta till nästa kanal, tryck antingen på pilknappen upp/ner eller CH +/- knappen på fjärrkontrollen. Du kan upprepa detta för att kunna se varje kanal i ordning. 2. Om du vill ha en bättre överblick över tillgängliga kanaler, tryck på OK knappen. Du kommer då få tillgång till en kanalväljare som visas i Figur 18 (Kanal väljare). Använd pilknapparna upp/ner för att förflytta dig upp och ner på listan på skärmen, eller använd pilknapparna vänster/höger för att förflytta dig till nästa/tidigare sidan i listan. Använd Radio/TV knappen för att växla mellan deras separata listor. Markera önskad kanal, tryck sedan OK. Du kan också söka i listan, som beskrivs i sektion Du kan också ange kanalnumret direkt. Tryck t.ex. 125 och vänta några sekunder. Mottagaren växlar nu till kanal 125. Du kan också knappa in kanalnumret och sedan trycka OK för snabbare växling. Figur 18 (Kanal väljare) Du kan söka på kanal väljare genom att använda den blå snabbvals knappen som visas i Figur 18 (Kanal väljare). Markbundna nätverk överför ett begränsat antal kanaler, så du kan bara söka genom att använda ett text fält. För att skriva text, markera bokstaven och tryck sedan OK. Nummer kan tryckas direkt från fjärrkontrollen. Ta bort är knappen längst ner till höger. När du är klar, välj OK i mitten längst ner på skärmen, tryck OK på fjärrkontrollen, välj sedan SPARA. Kanallistan visar sedan enbart de valda programmen tillsammans med den valda texten, vilket t.ex. skulle kunna vara namnet på sändaren, typ SKY. För att ta bort ett val, gå tillbaks till kanal väljaren tryck på den blå knappen igen. Markera Reset, tryck OK på fjärrkontrollen, markera sedan SUMBIT. Hela listan skall då åter bli synlig. På satellit mottagaren, kan du söka tillgängliga kanaler i en specifik kategori, t.ex. sport. Du kommer då enbart se de kanaler som är kategoriserade som sport kanaler; likadant kan du t.ex. söka språk, paket, position eller ett specifikt text fält som du fyllt i själv. 5.4 EPG EPG är en Elektronisk Program Guide, som kan ge en snabb överblick av det aktuella utbudet av program. När du kommer in i EPG-översikten, ser du en översikt av alla kanaler där EPG-data är tillgängliga. Du kommer åt EPG genom att trycka på EPG knappen på fjärrkontrollen. Alternativt, gå in i huvudmenyn och välj EPG. Klicka på OK över en programtitel för att växla till angiven kanal. För att bläddra i listan kan du använda höger- /vänsterpil. När du valt EPG, kommer du se en överblick över alla kanaler som har tillgänglig EPG data. Alla kanaler har inte EPG information. Vissa kanaler, framför allt terrestriella, visar enbart aktuell och nästa kanal. I andra nätverk visas information för upp till 7 dagar framåt.du kan söka på listan med hjälp av upp/ner pilknapparna inom sidan, och med 16

17 vänster/höger pilknapparna rör du dig från den ena sidan till den andra. För att byta en kanal i EPG, markera programmet och tryck OK. Figur 19 (EPG) Inläsning - gul knapp. Väljs med den gula snabbknappen på fjärrkontrollen. Mottagaren kommer nu att läsa in EPGdata. En svart ruta kommer att visa processen. Sök blå knapp. Väljs med den blå snabbknappen på fjärrkontrollen. Nu kan du söka på språk, datum eller sändningstid upp till 7 dagar framåt. Se figur Utökad info grön knapp Vill du se detaljer om något av programmen i EPG-översikten, markerar du programmet och trycker på den gröna snabbknappen. (Observera: Det är programleverantören som bestämmer vilken information som ska visas). Du är nu inne i menyn för det enskilda programmet. I denna meny kan du ställa en timer för ett program upp till 7 dagar framåt, som du antingen vill se eller spela in på video, se figur 20. Funktionerna är följande: Byt till röd knapp. Väljs med den röda snabbknappen på fjärrkontrollen, och mottagaren byter omedelbart till kanalen. TV manager gul knapp. Mottagaren lägger till programmet i TV Timer Manager, vilken sedan kommer visa programmet vid utsatt tid. Kom ihåg att inte göra detta med ett program som samtidigt sänds. Figur 20 (EPG utökad information) Figur 21 (EPG Sök) Som beskrevs ovan, den EPG data som visas beror på vad som finns tillgängligt. EPG behöver uppdateras regelbundet. När enbart nuvarande och nästa program visas, görs det här automatiskt. I annat fall kan du uppdatera EPG manuellt genom att använda den gula snabbvalsknappen som visas ovan, eller så kan du sätta det på timer som då gör det automatiskt, viket visas i sektion 6.4. Mottagaren får sin EPG information från en specifik kanal. För markbundna mottagare installerar man detta genom UHF kanal listan. Från huvudmenyn, välj LISTA, sedan UHF kanaler. Välj en UHF kanal som för EPG information, tryck på den gula snabbvals knappen. Sedan ÄNDRA. Försäkra dig om att det är ett kryss i rutan brevid EPG, tryck sedan SPARA. Den här processen kan upprepas om det finns fler kanaler som bär EPG information. På skärmen för UHF kanaler, kan du se bokstaven E för de kanaler som kan bära EPG information. För satellit mottagare, åtgärdas det här i Frekvens listan. Från huvudmenyn, välj LISTA, sedan Frekvenser. Välj en frekvens som bär EPG information, tryck på den gula snabbvals knappen. Sedan ÄNDRA. Försäkra dig om att det är ett kryss i rutan brevid EPG, tryck sedan SPARA. Den här processen kan upprepas om det finns fler kanaler som bär EPG information. På skärmen för UHF kanaler, kan du se bokstaven E för de kanaler som kan bära EPG information. 17

18 5.5 Info ruta När du byter kanal kommer du se en informations ruta om det nya programmet där det står namnet på den valda kanalen,titeln på nuvarande program, tiden när programmet började och en ruta som visar hur stor del av programmet som blivit överfört i jämnförelse med den totala nerladdnings tiden. Den visar också titeln på nästa program och tiden då det programmet börjar. Viss information kanske inte finns tillgänglig för den valda kanalen. Informations rutan når du alltså genom att trycka INFO på fjärrkontrollen när som helst. Om du trycker in INFO två gånger kommer du se en utökad program beskrivning. Figur 22 (Info ruta) 5.6 Byt mellan TV och Radio Genom att trycka på RADIO på fjärrkontrollen, kan du byta mellan TV och Radio kanaler. Radio kanalerna har sina egna kanal listor som man kommer åt och organiserar på samma sätt som TV-kanal listorna. 5.7 Ljud kontroll Du kan ändra på ljud volymen på Force mottagaren med fjärrkontrollen. Du kan stänga av ljudet genom att använda Ljud På/Av knappen överst till vänster på fjärrkontrollen. Eftersom dessa funktioner även går att kontrollera från TV ns fjärrkontroll, kan de hamna i konflikt. Det rekommenderas att du enbart använder en av dessa fjärrkontroller. Volymen på VHS Scart och den digitala ljud utgången påverkas inte av justeringar som görs på Force mottagaren. Du kan bestämma om du vill styra den analoga ljud utgången från mottagaren eller inte. Från huvud menyn, välj SYSTEM, och sedan TV FORMAT. Bestäm här ett av följande alternativ för Phono; DIREKT här är volymen alltid i maximum och kan kontrolleras via din Hi-Fi utrustning. FÖLJ TV här betämmer du volymen via mottagarens fjärrkontroll. Vuxenlås: En kanal kan låsas så att man bara kommer åt den genom att slå in en PIN kod. Du gör detta på en kanal genom att markera rutan för tid, tryck OK och slå de klockslag som du vill att kanalen skall vara låst. Om du vill ha den permanent låst, slå 00:00 i både start och slut tiderna. För att kunna aktivera låset, måste Vuxenlås bli aktiverat, detta beskrivs närmare i sektion Språk kontroll Vissa program överförs med valalternativ på språk till ljud kanalen och undertexten. I det här fallet matchar det här språket det val av språk du har till skärm menyerna, men du kan välja vilket annat tillgängligt språk du vill genom att trycka på LANG knappen på fjärrkontrollen. Du kommer se en meny som tillåter dig att stänga av eller sätta på den vänstra och högra ljud kanalen. Ett kryss i rutan indikerar att ljud kanalen är på. När du har gjort ditt nya val, markera SPARA och tryck OK på fjärrkontrollen. 5.9 Text TV Om en kanal sänder text-tv, kan du se den via att trycka på TEXT knappen på fjärrkontrollen eller genom att välja TELETEXT via huvudmenyn. Välj en önskad sida genom att slå in numret. De färgade knapparna på fjärrkontrollen ger direkt åtkomst till sidorna 100, 200, 300 och 400. Lägg märke till att Text-TV inte sänds med marksända kanaler i vissa länder. 18

19 6 Timer Force-mottagaren kan på ett helt unikt och enkelt sätt ställas in till att utföra olika uppgifter vid en bestämd tidpunkt. I huvudmenyn väljer du Timer, och ser då en översikt över de uppgifter som timern ska styra (förutsatt att du har valt några). Som standard är timern inställd på att hämta post. För att lägga in en ny uppgift trycker du på den gröna snabbknappen på fjärrkontrollen (Skapa) Markera fältet för "Funktion" och tryck på OK. Du får nu en lista med följande möjligheter: Tryck på MENY knappen på fjärrkontrollen för att få upp huvudmenyn. Välj TIMER Alternativt kan du programera någon av snabbvals knapparna som då tar dig direkt till Timer. Nu kommer nuvarande status av timern visas på skämen, se figur 23. Timern är standard inställd på att ladda ner meddelanden dagligen. Lägg märke till att du lägger in tid på dygnets alla 24 timmar (klockan 6 på kvällen läggs alltså in som 18.00). För att lägga in ett nytt uppdrag, tryck på den gröna snabbvals knappen på fjärrkontrollen (Skapa). Markera "Funktion" fältet och tryck OK. Du kommer nu se en lista med följande alternativ: TV Manager Stand-By Hämta post Sök EPG Kortuppdatering Figur 23 (Timer-överblick) Figur 24 (Timer funktionsval) Du kan dölja en timerfunktion genom att välja den timerfunktion du önskar dölja och därefter trycka på den röda snabbknappen. Nu ska starttidpunkten vara dold. Om du vill att timern ska vara aktiv igen, trycker du på den röda snabbknappen igen. Nu ska starttidpunkten synas igen. 6.1 TV Manager Force-mottagaren kan ställas in till att automatisk ge besked när ett program startar. När tiden för programmets start kommer, visar mottagaren ett meddelande på skärmen, och du kan sedan välja att växla till programmet eller låta bli genom att trycka på EXIT på fjärrkontrollen. Figur 25 (TV Manager) Figur 26 (TV Manager inställningar) För att ställa in timern på att indikera när ett speciellt program börjar: Gå från huvudmenyn ner i TIMER. Tryck på OK. Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen. I fältet "Funktion" väljer du "TV Manager". I fältet "Kanal" väljer du den kanal du vill se. I fältet "Text kan du skriva in en text som gör det lättare att komma ihåg denna inställning, t.ex. vilket program du ville se. 19

20 I fältet "Dag väljer du vilket datum programmet startar (varje dag eller ett datum upp till 30 dagar framåt). I fältet "Start" anger du starttiden. Välj SPARA. Du kommer nu in i timeröversikten, där du kan se din nyss valda timerfunktion i listan, tillsammans med eventuella tidigare valda timerfunktioner. Force-mottagaren ger ett meddelande när programmet startar. 6.2 Beredskapsläge (Stand-By) Här kan du ställa in mottagaren till att automatiskt övergå till beredskapsläge vid en bestämd tidpunkt. Detta kan vara praktiskt om du brukar glömma att ställa om mottagaren. Denna funktion sparar ström och förlänger mottagarens livstid. Gör så här: Figur 27 (Beredskapsläge) Gör så här : Gå från huvudmenyn ner i "TIMER. Tryck på OK. Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen. I fältet "Funktion" väljer du "Stand-By I fältet "Dag" väljer du viket datum mottagaren ska övergå till beredskapsläge (varje dag eller ett datum upp till 30 dagar framåt) I fältet "Start" knappar du in tidpunkten då mottagaren ska övergå till beredskapsläge Välj SPARA Du kommer nu in i timeröversikten, där du kan se din nyss valda timerfunktion i listan, tillsammans med eventuella tidigare valda timerfunktioner. Force-mottagaren kommer att utföra denna funktion när tidpunkten är inne. 6.3 Hämta post Mottagaren är som standard inställd på att dagligen kontrollera om det har kommit nya meddelanden. Du kan själv ställa in en tidpunkt då du vill kontrollera om det har kommit nya meddelanden. T.ex. kanske du vill hämta meddelanden 2 gånger per dag. Gör så här: Figur 28 (ta emot post) Gör följande : Gå från huvudmenyn ner i "TIMER. Tryck på OK. Tryck på den gröna knappen på fjärrkontrollen. I fältet "Funktion" väljer du "Hämta post I fältet "Dag" väljer du viket datum mottagaren ska kontrollera om det finns nya meddelanden (varje dag eller ett datum upp till 30 dagar framåt) I fältet "Start" knappar du in den tidpunkt då mottagaren ska kontrollera om det finns nya meddelanden. Välj SPARA Du kommer nu in i timeröversikten, där du kan se din nyss valda timerfunktion i listan (tillsammans med eventuella tidigare valda timerfunktioner). Force-mottagaren kommer att utföra denna funktion när tidpunkten är inne. 20

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Bruksanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S S 1 S 2 Mediamaster 9602 S, 9610 S Din Mediamaster är enkel att använda och anpassad för framtida behov. Till en början behöver du läsa instruktionerna i denna

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) Copyrigth (Copyrigth 2006 Bitwise Technologies Ltd) Reproduktion, distribution, lagring eller överföring av detta dokument helt eller delvis är förbjudet utan skriftlig tillåtelse utställd av Bitwise Technologies

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer