Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2"

Transkript

1 DATA LOG En snabbguide för båda kopplingsur kan du hitta längst bak i denna beskrivning (sid 11) Instruktioner Beskrivning DATA LOG är ett digitalt kopplingsur med 1 kanal med LCD-display. Dess möjligheter sträcker sig från korta PÅ/AV cykler/perioder (1-59 sek.), repetitiva cykler/perioder, slumpvalsprogrammering, automatiskt byte av sommar- respektive vintertid och en tidsräknare. Dess menyer kan visas i 5 olika språk, inkl svenska, och den visar ett kronogram över den specifika dagens program. Denna är indelad i 48 sektioner, där varje sektion representerar 30 minuter. Den blinkande sektionen innehåller den nuvarande tiden. Installation VIKTIGT! Elektriska komponenter skall installeras av en auktoriserad installatör. OBSERVERA! Kopplingsuret är skyddat mot störningar internt. Dock kan mycket starka elektromagnetiska fält störa dess funktion. Sådana störningar kan undvikas genom att följa råden nedan. - Kopplingsuret skall inte installeras nära induktiva laster t ex motorer, transformatorer, kontaktorer etc. - En separat strömförsörjning rekommenderas, om detta krävs skall denna vara utrustad med ett nätverksfilter. - Induktiva laster skall vara utrustade med störningsdämpning t ex varistor, RC filter etc. Om kopplingsuret skall användas i kombination med annan utrustning i installationen, är det nödvändigt att kontrollera så att det inte skapas några störningar i gruppen. Montering Monteras på DIN-skena, enligt kopplingsschema. Kopplingsschema Dimensioner Fabriksinställningar Förutom korrekt tid och datum är följande inställt från fabrik Tid: CET (Central European Time) Klocka: 24h läge Årstid: Automatisk ändring av sommar-/vintertid Semester: AV Slumpvals läge: AV C1 Räknare: Nollad (0000h) Program: Inga (minnet är tomt)

2 Programmering Programmeringen är meny-baserad. Om flera funktioner blir programmerade samtidigt, tänk då på att vissa funktioner har högre prioritet än andra. Prioriteringsordningen är som följer: Permanentläge Semesterprogram Slumpvalsprogram Puls PÅ Puls AV Program AV Program PÅ Cyklingsprogram Det som för närvarande håller på att programmeras blinkar alltid i lcd-fönstret. När man trycker på OK -knappen kommer menyn upp. Om det inte är rätt språk, behöver du återställa kopplingsuret. Återställning Tryck ner samtliga fyra knappar och håll dessa intryckta under ca 3 sekunder, då raderas ALL programmering och språkmenyn öppnas. Språkmenyn Använd UPP och NER knapparna för att välja ett språk, bekräfta språkvalet med OK. Då öppnar sig MENY DATUM (menyn för datuminställningar). Datum- och klockinställning Tryck Meny (OK), för att öppna menyn, använd sedan och knapparna och bläddra dig fram till MENY DATUM. Bekräfta med OK för att gå in i DATUM ÅR. Siffrorna för årtalet blinkar då och du ändrar dessa med och knapparna. Bekräfta med OK. Sifforna för månad och datum ställs in på samma sätt. När du bekräftar datumet med OK, kommer korrekt veckodag att ställas in och displayen kommer automatiskt att ändras till TIMMA TID. Använd och knapparna och ändra först timmen, bekräfta med OK, repetera sedan för minutprogrammeringen. När detta bekräftas med OK kommer man vidare till MENY PROGRAM. Om du först vill kontrollera datum/tid kan man i det här läget trycka C en gång och kopplingsuret går då automatiskt tillbaka till normalläget. Grundläggandeprogrammering Programmenyn I normalläget, tryck på Menyknappen för att öppna MENY PROGRAM. Tryck på OK och displayen kommer att visa PROGRAM PROG 01. Här kan du med hjälp av och knapparna välja vilket av programmen du vill programmera Bekräfta med OK. PÅ-AV Programmering Displayen kommer att visa PROG 01: PROGRAM. Bekräfta med OK och displayen kommer visa PROG 01: C1: ON. Använd och för att välja kopplingstyp: ON-OFF, Puls eller Cykling. Bekräfta valet med OK. Displayen visar då automatiskt MA: JA. Om du då vill att ovan val ska gälla på måndagar, tryck OK. Om inte ändrar du valet med och knapparna, displayen visar då MO: NEJ, tryck sedan OK. Upprepa processen för samtliga dagar i veckan, och godkänn dessa på samma sätt. När du har valt dagar, behöver du ställa in tiden då kanalstatusen du valt ovan ska gälla. Använd dig av och knapparna för att ställa in från vilken timme detta ska gälla, bekräfta med OK, ställ sedan in minuterna på samma sätt. När du bekräftar detta med OK kommer displayen att visa PROGRAM PROG 02: bekräfta detta val med OK. Följ samma procedur som för Program 01. Det finns 50 minnesplatser (PRO G01 till PROG 50). När du programmerat klart, trycker du på C upprepade gånger till dess att kopplingsuret återgår till normalläget. Första gången efter programmering startar inte programmet förrän nästkommande tidpunkt i programmen aktiveras. Granska programmerade kanaltillstånd Tryck på Menyknappen för att öppna MENY PROGRAM, tryck sedan OK för att få fram PROGRAM PROG 01 i displayen. Tryck sedan och knapparna för att gå igenom samtliga program (1 50) Ändra eller radera program Tryck på Menyknappen för att öppna MENY PROGRAM, tryck sedan OK för att få fram PROGRAM PROG 01 i displayen. Tryck sedan och knapparna för att gå till det program du vill ändra (1 50), tryck sedan OK, programmet kommer då visas i displayen med ordet ÄNDRA. Knapparna och ändrar mellan ÄNDRA och RENSA, gör ditt val och bekräfta med OK. Om du väljer RENSA, kommer programmet att raderas och displayen kommer att visa PROGRAM och ett tomt program på den programplats du valt att radera, dvs PROG XX. Om du väljer ÄNDRA, kommer du in i programmet och börja med att välja kopplingstyp. Hur du går tillväga härifrån kan du läsa i styckena ovan. För att återgå till normalläget trycker du på C upprepade gånger tills dess att kopplingsuret återgår till normalläge.

3 Manuellt läge/överstyrning Nuvarande kanalstatus (C1) kan temporärt aktiveras alternativt avaktiveras genom att trycka på. En symbol dyker upp i displayen i form av en hand, och kommer att visas till dess att ett program ändrar kanalstatus. Det är också möjligt att aktivera alternativt avaktivera kanalen permanent genom att följa dessa steg: Tryck på Menyknappen för att öppna MENY PROGRAM, bläddra med och knapparna för att komma fram till MENY MANUELL, bekräfta genom att trycka på OK. Displayen kommer då att visa MANUELL C1:ON. Därefter bläddrar du med och och väljer mellan ON OFF ON (Permanent) OFF (Permanent). Bekräfta med OK och gå tillbaka till normalläget genom att upprepade gånger trycka på C. För att återgå från permanentläge, repetera denna anvisning och välj ON eller OFF. I ON and OFF tillstånden, kan du också ändra kanalstatus genom att trycka på knappen, när tiduret är i normalläge. Tänk på att detta ändrar endast permanentläget PÅ eller AV, dvs kopplingsuret går inte ur permanentläget. Symbolerna för dessa tillstånd visas i displayen, enligt bilden i början av denna instruktion. Avancerad programmering / Specialfunktioner (MENY EXTRA) Pulsprogrammering Med pulsprogrammering kan man göra ändringar mellan kontakterna från 1 till 59 sekunder, och då både ON alternativt OFF pulser. Tryck på Menyknappen i normalläget för att gå in i MENY PROGRAM. Tryck OK och displayen kommer då visa PROGRAM PROG 01. Tryck OK igen och displayen kommer visa PROG 01: PROGRAM. Tryck OK ytterligare en gång och PROG 01: C1: ON visas. Använd och knapparna och välj PULS, bekräfta med OK. Displayen visar då MA: JA, om du vill använda dig av pulsprogrammeringen på måndagar trycker du återigen på OK, annars använder du och knapparna för att bläddra dig fram till MA: NEJ. Tryck OK, för att sedan repetera processen för samtliga veckodagar, och bekräfta dessa med OK. När du har valt dagar, behöver du ställa in tiderna då pulsprogrammeringen skall användas. Använd och knapparna för att ställa in korrekt timme, bekräfta med OK. Upprepa proceduren för minuterna, och bekräfta med OK. Displayen visar då PULS ON, här väljer du nu sekunderna då kontakten skall slutas genom att använda och knapparna, bekräfta med OK. Displayen visar då PULS OFF, här väljer du nu sekunder då kontakten skall öppnas genom att använda och knapparna, bekräfta med OK. Om du vill ha en ON Puls först, skall du programmera in PULS ON med ett lägre sekundtal som ett första läge innan PULS OFF, och givetvis tvärtom om du vill ha en OFF PULS först. Vinter-/Sommartidändringar Tryck på Menyknappen och bläddra med hjälp av och knapparna fram till MENY EXTRA. Bekräfta med OK, dipslayen visar då EXTRA ÅRSTID, tryck OK igen och du kan då välja tre olika alternativ med hjälp av och knapparna. Dessa tre val är AUTO, MANUELL och NEJ V S, bekräfta med OK. AUTO (automatisk vinter-/sommartidsändringar, genomförs den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober). Inga ändringar är möjliga med denna inställning. När du väljer detta val, visar displayen ÅRS AUTO V S och datumet då ändringen kommer att slå igenom, använder du dig av och knapparna i det här läget ser du när sommartiden blir till vintertid. Tryck OK och du ser vid vilken tid denna ändring kommer att slå igenom. Samma sak gäller här om du använder dig av och knapparna kan du se motsvarande tidpunkt för årstidsändring. Tryck OK och du kommer till menyn EXTRA SEMESTER. MANUELL (tillåter att du på egen hand kan ställa in Vinter-/Sommartidsändringen) När du väljer detta val, visar displayen ÅRS MANUEL V S och datumet för ändringen mellan vinter- till sommartid, bekräfta med OK. Du kan välja vilken månad denna ändring ska ske. Bekräfta månaden med OK, och valet SS (Sista Söndagen): JA, bekräfta detta val med OK om du vill programmera in att kopplingsuret automatiskt ska välja den sista söndagen i den månaden åt dig. Om du däremot vill välja dag själv väljer du alternativet SS:NEJ med hjälp av och knapparna och OK. Om du gör detta val (SS:NEJ) kommer du att få välja vilken dag i den aktuella månaden kopplingsuret ska byta mellan vinter-/sommartid. Detta gör du med hjälp av och knapparna och OK. Därefter kommer du att på samma sätt få välja vilken timme och under vilken minut denna ändring ska ske.

4 När detta slutligen är valt blir du uppmanad att göra samma procedur för ändringen mellan sommar-/vintertid, följ proceduren ovan för denna programmering. När du bekräftar detta kommer du automatiskt att komma till menyn EXTRA SEMESTER. NEJ V S (ingen ändring mellan årstiderna) Om du väljer detta val och bekräftar med OK, kommer inte kopplingsuret att anpassa sig efter årstiderna, och du kommer även att automatiskt förflyttas till menyn EXTRA SEMESTER. Semesterprogram Denna funktion tillåter dig att upphäva program och ställa in kopplingsuret på AV (OFF) under en specifik tidsperiod. När denna tidsperiod har passerats, återställs tidigare program till normal drift. Använd Menyknappen för att komma in i menyn, använd och knapparna för att komma fram till EXTRA, bekräfta med OK och använd återigen och knapparna för att komma fram till SEMESTER. Bekräfta med OK, displayen visar då SEMESTER START, tryck återigen OK och du flyttas till START TID. Använd och knapparna för att ställa in vilken timme semesterperioden påbörjas, bekräfta ditt val med OK, fortsätt sedan med med att programmera minuter, månad och dag på samma sätt, bekräfta samtliga val med OK. Displayen kommer då visa SEMESTER SLUT. Programmera sluttiden på semesterperioden på samma sätt som SEMESTER START genom att välja timmar, minuter, månad och dag då semesterperioden ska avslutas. När du bekräftar denna med OK, kommer du tillbaka till EXTRA menyn och läget EXTRA SLUMPMAS i det här läget trycker du på C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Under den inprogrammerade semesterperioden kommer en symbol av en reväska att synas i displayen i normalläget. Radera semesterprogrammet För att radera ett semesterprogram, går du in i menyn under EXTRA SEMESTER och när det står SEMESTER START i menyn använder du och knapparna för att komma fram till RENSA, bekräfta raderingen med OK. Tryck sedan C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Slumpmässiga program DATA LOG kan hantera slumpmässiga PÅ (ON) och AV (OFF) ändringar. Slumpmässiga program fungerar mellan 07:00 och 24:00. Programmet SLUMPMAS. 1 hanterar slumpmässiga ändringar i varierande varaktighet, mellan 10 minuter och 1 timme. Programmet SLUMPMAS. 2 hanterar slumpmässiga ändringar i varierande varaktighet, mellan 2 och 4 timmar. Från normalläget trycker du på menyknappen och använder och knapparna för att bläddra fram till EXTRA SLUMPMAS., bekräfta detta val med OK. Då visar displayen SLUMPMAS. 1, använd och knapparna och välj mellan 1, 2 och STOPP (vilket avaktiverar det nuvarande slumpmässiga programmet). Bekräfta ditt val OK knappen och programmeringen är klar, tryck därefter på C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Om något av de två slumpmässiga programmen har valts kommer slumpvalssymbolen att synas i displayen under normalläget. Under tiden som ett slumpvalsprogram är i drift kommer alla andra program att upphävas, dessa program återställs när slumpvalsprogrammet avaktiveras. Räknare För att kontrollera hur länge (antal timmar) som kanalen har varit aktiv (C1ON), kan man genom räknaren se detta (upp till 9999 timmar). Denna räknare är inte nollad när kopplingsuret är återställt (Se återställning) Från normalläget trycker du på menyknappen och använder och knapparna för att bläddra fram till EXTRA RÄKNARE, genom att bekräfta detta val med OK, får du upp RÄKNARE C1: i displayen tillsammans med antalet timmar som kanalen C1 har varit aktiv. Härifrån trycker du på C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Om du önskar att återställa räkneverket, så utgår du från ovan läge där det står RÄKNARE C1: i displayen. Där bekräftar du med OK, då kommer du till menyn RAKN C1: RENSA, tryck OK och då kommer du till RENSA C1 NEJ, använd och knapparna för att välja mellan JA eller NEJ, bekräfta ditt val med OK. Tryck sedan C upprepade gånger för att återgå till normalläget. 12 (FM EM) eller 24h läge Du kan välja om tiden ska visas i 12- alternativt 24h läge. Från normalläget trycker du på menyknappen och använder och knapparna för att bläddra fram till EXTRA 12/24, bekräfta ditt menyval med att trycka OK. I denna meny kan du sedan välja 12h- alternativt 24h läge, bekräfta ditt val med OK. Tryck sedan C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Om du väljer 12h läget, visas även AM (FM) alt. PM (EM) i displayen, beroende på vilken tid det är på dygnet.

5 Cyklingsprogram/Periodprogram En cykel, kallas även för period, är en sekvens av repetitiva ändringar i programmeringen. Varje programmerad cykel tar upp två minnesplatser (PROG XX, PROGXX+1). Från normalläget trycker du på menyknappen för att komma till MENY PROGRAM, tryck därefter OK. Använd och knapparna för att välja ett program (PROG XX), bekräfta med OK och i displayen står det PROG(XX) PROGRAM, bekräfta detta med OK. Du kommer då till C1: ON, ändra detta med och knapparna till dess att det står C1: PER, tryck därefter OK. Därefter står det i displayen DAG STA. MÅ: JA, här väljer du vilken dag du vill att programmet ska startas. Om du vill att programmet ska startas på måndagar trycker du OK, annars använder du och knapparna och väljer DAG STA. MÅ: NEJ, även detta bekräftas med OK. Därefter upprepar du proceduren för övriga veckodagar, och bekräftar dessa på samma sätt. När du har valt vilka dagar programmet ska gälla, är det dags att programmera in tiden för cyklingen/perioden, där du som vanligt börjar med att ställa in från vilken heltimme programmet ska gälla. Använd och knapparna för att ställa in rätt heltimme och bekräfta med OK. Fortsätt därefter med minutinställningen som fungerar på samma sätt, bekräfta med OK. När detta är gjort kommer displayen att visa DAG SLUT MÅ: JA, här ställer du in den sista dagen för detta program. Repetera samma procedur som när du ställde in varifrån detta program skall gälla ifrån, se ovan. Förutom dagar ställer du även in heltimme och minuter för de dagar där programmet inte skall användas. Nu har du alltså programmerat in under vilka dagar och tider som cyklings/periodprogrammet ska gälla ifrån och till. Här efter skall du ställa in under vilka tider som cyklingen skall äga rum. Kopplingsuret tar dig hit automatiskt efter det att sluttiden är fastställd. I displayen står det TIMMA ON TID, ställ in med hjälp av och knapparna siffrorna för timmar och minuter (max 23h59min min 0h1min), bekräfta tiden med OK. Då kommer du till TIMMA OFF TID, även här ställer du tiden med hjälp av och knapparna för timmar och minuter (max 23h59min min 0h1min) Innan du programmerar ett cyklingsprogram/periodprogram, vänligen kontrollera att minnesplatsen direkt efter den tilltänkta minnesplatsen är ledig. Valet PER: kommer inte vara tillgängligt om så inte är fallet. Cyklingsprogram/periodprogram är inte tillåtna på minnesplats 50. Programmera inte överlappande cykler/perioder, då ett program körs kommer inte den överlappande cykeln/perioden att starta. Cykler/perioder visas i kronografen som PÅ (ON)från start till slut. Specifikationer Maximal belastning Nätspänning V AC Glödlampa 3 000W Märkström 16 (10)A/250V AC Ej kompenserad lysrör 1 200W Strömförbrukning 6 VA (ca 1W) Kompenserat lysrör 1 200W Omgivningstemperatur -10 C till +45 C Lågvoltshalogenlampa 1 000VA Installation DIN-skena Halogen (230V) 2 500W Skydd IP20 Lågenergilampa 10x23W Kortast inkopplingstid 1 sek Gångnoggrannhet <1sek/dag vid +23 C Gångreserv 5år Programplatser 50

6 DATA LOG 2 Beskrivning DATA LOG 2 är ett digitalt kopplingsur med 2 oberoende kanaler med LCD-display. Dess möjligheter sträcker sig från korta PÅ/AV cykler/perioder (1-59 sek.), repetitiva cykler/perioder, slumpvalsprogrammering, automatiskt byte av sommar- respektive vintertid och en tidsräknare. Dess menyer kan visas på 5 olika språk, inkl svenska, och den visar ett kronogram över den specifika dagens program för båda kanalerna. För att byta kronogram mellan C1 och C2, tryck på C. Denna är indelad i 48 sektioner, där varje sektion representerar 30 minuter. Den blinkande sektionen innehåller den nuvarande tiden. Installation VIKTIGT! Elektriska komponenter skall installeras av en auktoriserad installatör. OBSERVERA! Kopplingsuret är skyddat mot störningar internt. Dock kan mycket starka elektromagnetiska fält störa dess funktion. Sådana störningar kan undvikas genom att följa råden nedan. - Kopplingsuret skall inte installeras nära induktiva laster t ex motorer, transformatorer, kontaktorer etc. - En separat strömförsörjning rekommenderas, om detta krävs skall denna vara utrustad med ett nätverksfilter. - Induktiva laster skall vara utrustade med störningsdämpning t ex varistor, RC filter etc. Om kopplingsuret skall användas i kombination med annan utrustning i installationen, är det nödvändigt att kontrollera så att det inte skapas några störningar i gruppen. Montering Monteras på DIN-skena, enligt kopplingsschema. Kopplingsschema Dimensioner Fabriksinställningar Förutom korrekt tid och datum är följande inställt från fabrik Tid: CET (Central European Time) Klocka: 24h läge Årstid: Automatisk ändring av sommar-/vintertid Semester: AV Slumpvals läge: AV C1 Räknare: Nollad (0000h) C2 Räknare: Nollad (0000h) Program: Inga (minnet är tomt)

7 Programmering Programmeringen är meny-baserad. Om flera funktioner blir programmerade samtidigt, tänk då på att vissa funktioner har högre prioritet än andra. Prioriteringsordningen är som följer: Permanentläge Semesterprogram Slumpvalsprogram Puls PÅ Puls AV Program AV Program PÅ Cyklingsprogram Det som för närvarande håller på att programmeras blinkar alltid i lcd-fönstret. När man trycker på OK -knappen kommer menyn upp. Om det inte är rätt språk, behöver du återställa kopplingsuret. Återställning Tryck ner samtliga fyra knappar och håll dessa intryckta under ca 3 sekunder, då raderas ALL programmering och språkmenyn öppnas. Språkmenyn Använd UPP och NER knapparna för att välja ett språk, bekräfta språkvalet med OK. Då öppnar sig MENY DATUM (menyn för datuminställningar). Datum- och klockinställning Tryck Meny (OK), för att öppna menyn, använd sedan och knapparna och bläddra dig fram till MENY DATUM. Bekräfta med OK för att gå in i DATUM ÅR. Siffrorna för årtalet blinkar då och du ändrar dessa med och knapparna. Bekräfta med OK. Sifforna för månad och datum ställs in på samma sätt. När du bekräftar datumet med OK, kommer korrekt veckodag att ställas in och displayen kommer automatiskt att ändras till TIMMA TID. Använd och knapparna och ändra först timmen, bekräfta med OK, repetera sedan för minutprogrammeringen. När detta bekräftas med OK kommer man vidare till MENY PROGRAM. Om du först vill kontrollera datum/tid kan man i det här läget trycka C en gång och kopplingsuret går då automatiskt tillbaka till normalläget. Grundläggande programmering Programmenyn Båda kanalerna kan programmeras i samma programmeny (prog 1 prog 50), men med olika kopplingar för varje kanal (undantaget Cyklings-/periodprogram). För att endast programmera på en kanal välj i programmenyn när du valt programplats på den kanal som du inte vill programmera. PÅ AV Programmering I normalläget, tryck på menyknappen för att få upp MENY PROGRAM, tryck OK och displayen visar PROGRAM PROG 01. Tryck OK igen och displayen visar PROG 01: PROGRAM, bekräfta ditt val med OK och du kommer till PROG 01: C1: ON. Använd och knapparna för att välja kopplingstyp, ON-OFF, Puls, Cykling eller Valet du gör bekräftas med OK. Displayen visar då PROG 01 C2-----, denna kopplingstyp kan du ändra med och knapparna och får då valen: ON-OFF, Puls, Cykling eller -----, bekräfta ditt val med OK. Om du har valt som kopplingstyp på båda kanalerna, kommer automatiskt kanal C2 att ändras till ON, bekräfta med OK. Efter bekräftelsen visar displayen MA: JA. Om du vill att programmet ska gälla på måndagar bekräftar du detta med OK, annars använder du och knapparna för att ändra till MA: NEJ, vilket betyder att programmet inte kommer att köras på måndagar. Bekräfta ditt val med OK, följ sedan samma process för övriga veckodagar, och bekräfta dessa på samma sätt med OK. När dagarna är valda ska du även bestämma under vilka tider programmet ska gälla. Använd och knapparna för att bestämma från vilken timme, bekräfta ditt val med OK, gör sen samma process för minuterna, bekräfta även detta val med OK. När detta är gjort visar displayen PROGRAM PROG 02:. Bekräfta detta med OK och displayen visar PROG 02: PROGRAM. Tryck OK ytterligare en gång och displayen visar då PROG 02 C1: ON, följ anvisningarna enligt ovan Program 01. Totalt finns det 50 minnesplatser (PROG01 till PROG50). När du är klar med programmeringen, trycker du på C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Första gången efter programmering startar inte programmet förrän nästkommande tidpunkt i programmen aktiveras. Granska programmerade kanaltillstånd Tryck på Menyknappen för att öppna MENY PROGRAM, tryck sedan OK för att få fram PROGRAM PROG 01 i displayen. Tryck sedan och knapparna för att gå igenom samtliga program (1 50) Ändra eller radera program Tryck på Menyknappen för att öppna MENY PROGRAM, tryck sedan OK för att få fram PROGRAM PROG 01 i displayen. Tryck sedan och knapparna för att gå till det program du vill ändra (1 50), tryck sedan OK, programmet kommer då visas i displayen med ordet ÄNDRA. Knapparna och ändrar mellan ÄNDRA och RENSA, gör ditt val och bekräfta med OK. Om du väljer RENSA, kommer programmet att raderas och displayen kommer att visa PROGRAM och ett tomt program på den programplats du valt att radera, dvs PROG XX. Om du väljer ÄNDRA, kommer du in i programmet och börja med att välja kopplingstyp, hur du går tillväga härifrån kan du läsa i styckena ovan. För att återgå till normalläget trycker du på C upprepade gånger tills dess att kopplingsuret återgår till normalläge.

8 Manuellt läge/överstyrning I normalläget kan kanalerna aktiveras eller avaktiveras temporärt: C1 med knappen och C2 med knappen. Displayen visar då en handsymbol vid den kanalens symbol och kanalen stannar i den positionen till nästkommande programaktiverande tidpunkt. Kanalerna kan också permanent aktiveras eller avaktiveras (vilket innebär att inga programmerade kopplingstyper kommer att utföras). Nedan kan du läsa hur man går tillväga för detta. I normalläget, tryck på menyknappen för att få upp MENY PROGRAM, använd sedan och knapparna för att ändra den andra raden i displayen till MANUELL, tryck därefter på OK för att bekräfta, du kommer då till MANUELL C1: ON, använd därefter och knapparna för att välja mellan ON OFF ON (Permanent) OFF (Permanent) eller Bekräfta ditt val med OK, därefter visar displayen MANUELL C2: -----, använd därefter och knapparna för att välja mellan ON OFF ON (Permanent) OFF (Permanent) eller Bekräfta ditt val med OK. Tryck sedan C upprepade gånger till dess att kopplingsuret återgår till normalläget. För att ta sig ur ett permanentläge, repetera ovan instruktion och välj antingen ON eller OFF. I positionerna ON (Permanent) OFF (Permanent), kan du också ändra kanalstatus i normalläget genom att använda och knapparna. Tänk på att detta ändrar endast permanentläget PÅ eller AV, dvs kopplingsuret går inte ur permanentläget. Symbolerna för dessa tillstånd visas i displayen, enligt bilden i början av denna instruktion. Avancerad programmering / Specialfunktioner (MENY EXTRA) Pulsprogrammering Med pulsprogrammering kan man göra ändringar mellan kontakterna från 1 till 59 sekunder, och då både ON alternativt OFF pulser. Tryck på Menyknappen i normalläget för att gå in i MENY PROGRAM. Tryck OK och displayen kommer då visa PROGRAM PROG 01. Tryck OK igen och displayen kommer visa PROG 01: PROGRAM. Tryck OK ytterligare en gång och PROG 01: C1: ON visas. Använd och knapparna och välj PULS, bekräfta med OK, displayen visar då PROG 01: C Använd och knapparna för att välja kopplingstypen för kanal 2 (C2) ON OFF, PULS, PER. eller -----, bekräfta ditt val med OK. Displayen visar då MA: JA, om du vill använda dig av pulsprogrammeringen på måndagar trycker du återigen på OK, annars använder du och knapparna för att bläddra dig fram till MA: NEJ. Tryck OK, för att sedan repetera processen för samtliga veckodagar, och bekräfta dessa med OK. När du har valt dagar, behöver du ställa in tiderna då pulsprogrammeringen skall användas. Använd och knapparna för att ställa in korrekt timme, bekräfta med OK. Upprepa proceduren för minuterna, och bekräfta med OK. Displayen visar då PULS ON, här väljer du nu sekunderna då kontakten skall slutas genom att använda och knapparna, bekräfta med OK. Displayen visar då PULS OFF, här väljer du nu sekunder då kontakten skall öppnas genom att använda och knapparna, bekräfta med OK. Om du vill ha en ON Puls först, skall du programmera in PULS ON med ett lägre sekundtal som ett första läge innan PULS OFF, och givetvis tvärtom om du vill ha en OFF PULS först. Vinter-/Sommartidändringar Tryck på Menyknappen och bläddra med hjälp av och knapparna fram till MENY EXTRA. Bekräfta med OK, dipslayen visar då EXTRA ÅRSTID, tryck OK igen och du kan då välja tre olika alternativ med hjälp av och knapparna. Dessa tre val är AUTO, MANUELL och NEJ V S, bekräfta med OK. AUTO (automatisk vinter-/sommartidsändringar, genomförs den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober). Inga ändringar är möjliga med denna inställning. När du väljer detta val, visar displayen ÅRS AUTO V S och datumet då ändringen kommer att slå igenom, använder du dig av och knapparna i det här läget ser du när sommartiden blir till vintertid. Tryck OK och du ser vid vilken tid denna ändring kommer att slå igenom. Samma sak gäller här om du använder dig av och knapparna kan du se motsvarande tidpunkt för årstidsändring. Tryck OK och du kommer till menyn EXTRA SEMESTER. MANUELL (tillåter att du på egen hand kan ställa in Vinter-/Sommartidsändringen) När du väljer detta val, visar displayen ÅRS MANUEL V S och datumet för ändringen från vinter till sommartid, bekräfta med OK. Du kan välja vilken månad denna ändring ska ske. Bekräfta månaden med OK, och valet SS (Sista Söndagen): JA, bekräfta detta val med OK om du vill programmera in att kopplingsuret automatiskt ska välja den sista söndagen i den månaden åt dig. Om du däremot vill välja dag själv väljer du alternativet SS:NEJ med hjälp av och knapparna och OK. Om du gör detta val (SS:NEJ) kommer du att få välja vilken dag i den aktuella månaden kopplingsuret ska byta mellan vinter-/sommartid. Detta gör du med hjälp av och knapparna och OK. Därefter kommer du att på samma sätt få välja vilken timme och under vilken minut denna ändring ska ske. När detta slutligen är valt blir du uppmanad att göra samma procedur för ändringen mellan sommar-/vintertid, följ

9 proceduren ovan för denna programmering. När du bekräftar detta kommer du automatiskt att komma till menyn EXTRA SEMESTER. NEJ V S (ingen ändring mellan årstiderna) Om du väljer detta val och bekräftar med OK, kommer inte kopplingsuret att anpassa sig efter årstiderna, och du kommer även att automatiskt förflyttas till menyn EXTRA SEMESTER. Semesterprogram Denna funktion tillåter dig att upphäva program och ställa in kopplingsuret på AV (OFF) under en specifik tidsperiod. När denna tidsperiod har passerats, återställs tidigare program till normal drift. Använd Menyknappen för att komma in i menyn, använd och knapparna för komma fram till EXTRA, bekräfta med OK och använd återigen och knapparna för att komma fram till SEMESTER. Bekräfta med OK, displayen visar då SEMESTER START, tryck återigen OK och du flyttas till START TID. Använd och knapparna för att ställa in vilken timme semesterperioden påbörjas, bekräfta ditt val med OK, fortsätt sedan med med att programmera minuter, månad och dag på samma sätt, bekräfta samtliga val med OK. Displayen kommer då visa SEMESTER SLUT. Programmera sluttiden på semesterperioden på samma sätt som SEMESTER START genom att välja timmar, minuter, månad och dag då semesterperioden ska avslutas. När du bekräftar denna med OK, kommer du tillbaka till EXTRA menyn och i läget EXTRA SLUMPMAS i det här läget trycker du på C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Under den inprogrammerade semesterperioden kommer en symbol av en reväska att synas i displayen i normalläget. Radera semesterprogrammet För att radera ett semesterprogram, går du in i menyn under EXTRA SEMESTER och när det står SEMESTER START i menyn använder du och knapparna för att komma fram till RENSA, bekräfta raderingen med OK. Tryck sedan C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Slumpmässiga program DATA LOG kan hantera slumpmässiga PÅ (ON) och AV (OFF) ändringar. Slumpmässiga program fungerar mellan 07:00 och 24:00. Programmet SLUMPMAS. 1 hanterar slumpmässiga ändringar i varierande varaktighet, mellan 10 minuter och 1 timme. Programmet SLUMPMAS. 2 hanterar slumpmässiga ändringar i varierande varaktighet, mellan 2 och 4 timmar. Från normalläget trycker du på menyknappen och använder och knapparna för att bläddra fram till EXTRA SLUMPMAS., bekräfta detta val med OK. Då visar displayen SLUMPMAS. 1, använd och knapparna och välj mellan 1, 2 och STOPP (vilket avaktiverar det nuvarande slumpmässiga programmet). Bekräfta ditt val med OK knappen och programmeringen är klar. Tryck därefter på C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Om något av de två slumpmässiga programmen har valts kommer slumpvalssymbolen att synas i displayen under normalläget. Under tiden som ett slumpvalsprogram är i drift kommer alla andra program att upphävas, dessa program återställs när slumpvalsprogrammet avaktiveras. Räknare För att kontrollera hur länge (antal timmar) som kanalerna har varit aktiva (C1ON och C2ON), kan man genom räknaren se detta (upp till 9999 timmar). Denna räknare är inte nollad när kopplingsuret är återställt (Se återställning) Från normalläget trycker du på menyknappen och använder och knapparna för att bläddra fram till EXTRA RÄKNARE, genom att bekräfta detta val med OK, får du upp RÄKNARE C1: i displayen tillsammans med antalet timmar som kanalen C1 har varit aktiv. Använd och knapparna för att se samma räknare fast för kanal2 (C2). Härifrån trycker du på C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Om du önskar att återställa räkneverket, så utgår du från ovan läge där det står RÄKNARE C1: i displayen. Där bekräftar du med OK, då kommer du till menyn RAKN C1: RENSA, tryck OK och då kommer du till RENSA C1 NEJ, använd och knapparna för att välja mellan JA eller NEJ, bekräfta ditt val med OK. Samma procedur gäller för kanal 2 (C2), skillnaden är att du gör denna procedur efter det att du tagit fram räknaren för just den kanalen. Tryck sedan C upprepade gånger för att återgå till normalläget. 12 (FM EM) eller 24h läge Du kan välja om tiden ska visas i 12- alternativt 24h läge. Från normalläget trycker du på menyknappen och använder och knapparna för att bläddra fram till EXTRA 12/24, bekräfta ditt menyval med att trycka OK. I denna meny kan du sedan välja 12h- alternativt 24h läge, bekräfta ditt val med OK. Tryck sedan C upprepade gånger för att återgå till normalläget. Om du väljer 12h läget, visas även AM (FM) alt. PM (EM) i displayen, beroende på vilken tid det är på dygnet.

10 Cyklingsprogram/Periodprogram En cykel, kallas även för period, är en sekvens av repetitiva ändringar i programmeringen. Varje programmerad cykel tar upp två minnesplatser (PROG XX, PROGXX+1). Från normalläget trycker du på menyknappen för att komma till MENY PROGRAM, tryck därefter OK. Använd och knapparna för att välja ett program (PROG XX), bekräfta med OK och i displayen står det PROG(XX) PROGRAM, bekräfta detta med OK. Du kommer då till C1: ON, ändra detta med och knapparna till dess att det står C1: PER, tryck därefter OK. För att programmera cykler/perioder på kanal 2 (C2) välj -----, dvs C1: -----, med hjälp av och knapparna, bekräfta valet med OK, displayen visar då C2: ON, bläddra med hjälp av och knapparna till C2: PER, bekräfta även detta val med OK. Därefter står det i displayen DAG STA. MA: JA, här väljer du vilken dag du vill att programmet ska startas. Om du vill att programmet ska startas på måndagar trycker du OK, annars använder du och knapparna och väljer DAG STA. MA: NEJ, även detta bekräftas med OK. Därefter upprepar du proceduren för övriga veckodagar, och bekräftar dessa på samma sätt. När du har valt vilka dagar programmet ska gälla, är det dags att programmera in tiden för cyklingen/perioden, där du som vanligt börjar med att ställa från vilken heltimme programmet ska gälla. Använd och knapparna för att ställa in rätt heltimme och bekräfta med OK. Fortsätt därefter med minutinställningen som fungerar på samma sätt, bekräfta med OK. När detta är gjort kommer displayen att visa DAG SLUT MA: JA. Här ställer du in den sista dagen för detta program. Repetera samma procedur som när du ställde varifrån detta program skall gälla från, se ovan. Förutom dagar ställer du även in heltimme och minuter för de dagar då programmet inte skall användas. Nu har du alltså programmerat in under vilka dagar och tider som cyklings/periodprogrammet ska gälla. Härefter skall du ställa in under vilka tider som cyklingen skall äga rum. Kopplingsuret tar dig hit automatiskt efter det att sluttiden är fastställd. I displayen står det TIMMA ON TID, ställ in med hjälp av och knapparna siffrorna för timmar och minuter (max 23h59min min 0h1min), bekräfta tiden med OK. Då kommer du till TIMMA OFF TID, även här ställer du tiden med hjälp av och knapparna för timmar och minuter (max 23h59min min 0h1min) Innan du programmerar ett cyklingsprogram/periodprogram, vänligen kontrollera att minnesplatsen direkt efter den tilltänkta minnesplatsen är ledig. Valet PER: kommer inte vara tillgängligt om så inte är fallet. Cyklingsprogram/periodprogram är inte tillåtna på minnesplats 50. Programmera inte överlappande cykler/perioder. Då ett program körs kommer inte den överlappande cykeln/perioden att starta. Cykler/perioder visas i kronografen som PÅ (ON)från start till slut. Specifikationer Maximal belastning Nätspänning V AC Glödlampa 3 000W Märkström 2x16 (10)A/250V AC Ej kompenserad lysrör 1 200W Strömförbrukning 8 VA 2kretsar (ca 1W) Kompenserat lysrör W Omgivningstemperatur -10 C till +45 C Lågvoltshalogenlampa 1 000VA Installation DIN-skena Halogen (230V) 2 500W Skydd IP20 Lågenergilampa 10x23W Kortast inkopplingstid 1 sek Gångnoggrannhet <1sek/dag vid +23 C Gångreserv 5år Programplatser 50

11 Snabbguide Programmering av DATA LOG och DATA LOG 2, dygns- och veckour Generell information Kopplingsuret har textvägledning i displayen. Läs alltid den texten. Kopplingsuret är förprogrammerat med datum, tid, engelsk meny och har automatiskt skifte mellan sommar-/vinteritd. En sol respektive snöflinga markerar vad som gäller just nu, andra datum för detta skifte kan väljas. Dagar kan programmeras i block, dvs flera dagar med samma kopplingstider tar bara upp en minnesplats i kopplingsuret, undantaget från detta är cyklings/periodprogrammen som tar upp 2 minnesplatser. Antal minnesplatser: 50 Gångreserv: 5 år Funktioner Läs alltid texten i displayen. och knapparna används för att bläddra i menyer och välja funktioner. OK/MENY knappen används för att öppna menyn och för att bekräfta valda funktioner. Tryck OK/MENY och bläddra sedan i menyn med och knapparna Tryck C för att avbryta Menyer: Program Manuell Datum Timma Extra Enkel programmering Dygn-/veckoprogrammering Läs alltid texten i displayen 1. Tryck MENY PROGRAM visas 2. Tryck OK PROG 01 visas, välj ledig minnesplats med och knapparna 3. Tryck OK PROGRAM visas 4.1 Tryck OK C1: ON visas, välj ON alt. OFF och knapparna (C1= kanal1) 4.2 Tryck OK C2: ON visas, välj ON alt. OFF och knapparna (C2= kanal2) Gäller endast DATA LOG 2 5. Tryck OK MA: JA visas, välj JA eller NEJ med och knapparna (MA= måndag) 6. Tryck OK fortsätt med övriga veckodagar 7. Tryck OK TID visas, välj timme med och knapparna 8. Tryck OK Minut visas, välj minuter med och knapparna 9. Tryck OK PROG 02: visas, fortsätt med programmeringen för att lägga till fler tider, alternativt tryck C upprepade gånger för att återgå till normalläget Överstyrning Tryck knappen för och välja ON eller OFF manuellt fram tills nästa kopplingstid för (C1) Tryck knappen för och välja ON eller OFF manuellt fram tills nästa kopplingstid för (C2) Permanent överstyrning Läs alltid texten i displayen Tryck MENY PROGRAM visas, välj manuell med och knapparna Tryck OK C1:ON visas, välj ON eller OFF (= Permanent) Bekräfta med OK och tryck C två gånger för att återgå till normalläge Efter ovan funktion är vald, kan du byta mellan ON eller OFF genom att trycka knappen för C1 eller genom att trycka knappen C2 i normalläget Funktionen kan kopplas ifrån genom att i programmenyn välja endast ON eller OFF Ändring/Rensning av kopplingstider Läs alltid texten i displayen Tryck MENY PROGRAM visas Tryck OK PROG 01 visas, välj programmet du önskar ändra/rensa med och knapparna Tryck OK ÄNDRA visas, välj ÄNDRA eller RENSA (raderar hela programmet) med och knapparna Tryck OK och ändra programmet efter dina behov (gäller endast om du valt ÄNDRA) Använd och knapparna för att ändra tid eller funktion. Du kan avbryta ändringen genom att trycka C. Pulsprogram (1-59 sek) Läs alltid texten i displayen 1. Tryck MENY Program visas 2. Tryck OK PROG 01 visas, välj ledig minnesplats med och knapparna 3. Tryck OK PROGRAM visas 4. Tryck OK C1: ON visas, välj PULS med och knapparna 5. Tryck OK MA: JA visas, välj JA eller NEJ med och knapparna (MA= måndag) 6. Tryck OK kontinuerligt för att välja övriga veckodagar 7. Tryck OK TID visas, välj timme med och knapparna 8. Tryck OK MINUT visas, välj minuter med och knapparna 9. Tryck OK PULS ON visas, välj pulsstart 10. Tryck OK PULS OFF visas, välj pulsstopp

12 11. Tryck OK PROG 02 visas, fortsätt med programmeringen för att lägga till fler tider, alternativt tryck C upprepade gånger för att återgå till normalläget Cykel/Periodprogram Läs alltid texten i displayen 1. Tryck MENY PROGRAM visas 2. Tryck OK PROG 01 visas, välj ledig minnesplats med och knapparna 3. Tryck OK Program visas 4. Tryck OK C1: ON visas, välj PER. (PER: står för period) med och knapparna 5. Tryck OK MA: JA visas, välj JA eller NEJ med och knapparna (MA= måndag) för cykling/period startdag 6. Tryck OK kontinuerligt för att välja övriga veckodagar 7. Tryck OK TID visas, välj timme med och knapparna 8. Tryck OK MINUT visas, välj minuter med och knapparna 9. Tryck OK MA: JA visas, välj JA eller NEJ med och knapparna (MA= måndag) för cykling/period slutdag 10. Tryck OK kontinuerligt för att välja övriga veckodagar 11. Tryck OK TID visas, välj timme med och knapparna 12. Tryck OK MINUT visas, välj minuter med och knapparna 13. Tryck OK TID visas, välj timme med och knapparna för att bestämma timmen då programmet går PÅ 14. Tryck OK MINUT visas, välj minuter med och knapparna för att bestämma minuterna då programmet går PÅ 15. Tryck OK TID visas, välj timme med och knapparna för att bestämma timmen då programmet går AV 16. Tryck OK MINUT visas, välj minuter med och knapparna för att bestämma minuterna då programmet går AV 17. Tryck OK PROG 03 visas, fortsätt med programmeringen för att lägga till fler tider, alternativt tryck C upprepade gånger för att återgå till normalläget Version 1.0

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Digitala Kopplingsur ASTRO LOG

Digitala Kopplingsur ASTRO LOG ASTRO LOG Instruktioner Beskrivning ASTRO LOG är ett digitalt kopplingsur framtaget för ljusstyrning mellan soluppgång och solnedgång. Den inkluderar ett program som automatiskt justerar påslag (solnedgång)

Läs mer

Digital Time Switch Digitalt Kopplingsur DATA LOG Översikt Display och Programmeringsknappar Veckodag / Datum (dd-mm-år) Kretsstatus ON OFF Aktuell tid - PÅ - AV - Permanent - Förbikoppling - Puls - Cykel

Läs mer

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRO NOVA CITY ANVÄNDARHANDBOK

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRO NOVA CITY ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Sidan 1 / 12 ANVÄNDARHANDBOK 1 BESKRIVNING är ett kopplingsur avsett att styra belysningslaster i förhållande till tiderna för gryning och skymning. Det innehåller ett program som automatiskt

Läs mer

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag 310 788 01 TR 622 top TERMINA 2-kanaligt Veckour Beroende på version Är förprogrammerad Med rätt tid och växlar automatiskt mellan sommar/vintertid Säkerhets- anvisning Inkoppling och installation får

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

2-kanals veckour Bruksanvisning

2-kanals veckour Bruksanvisning Beställnings-nr: 1073 00 1 Programmering/avläsning 2 Inställning av aktuell tid 3 Inställning av veckodag 4 Visning av veckodag (1 = må, 2 = ti.. 7 = sö) 5 Pil t för visning av veckodagarna 6 Timmar 7

Läs mer

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se

Multifunktionsur. Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest. www.legrand.se Multifunktionsur Ett lättanvänt digitalt kopplingsur som gör vardagen till en fest www.legrand.se Inställningar i klartext Det har aldrig varit lättare att programmera ett ur Driftsläge Lagrade program

Läs mer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Läs mer

94164S-02 2004-08 SP405. Bruksanvisning. Veckour. Spare den här bruksanvisning. Flexivent AB. Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500. www.flexivent.

94164S-02 2004-08 SP405. Bruksanvisning. Veckour. Spare den här bruksanvisning. Flexivent AB. Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500. www.flexivent. 94164S-02 2004-08 SP405 Bruksanvisning Veckour Spare den här bruksanvisning Flexivent AB Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500 www.flexivent.se Innhåll 1 Inledning...2 1.1 Sammenkoppling av SP405/befintliga manöverpanel...2

Läs mer

TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr ; och 2-kanal-veckokopplingsur

TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr ; och 2-kanal-veckokopplingsur TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr 610 0 101; 612 0 101 1- och 2-kanal-veckokopplingsur 309 163 01 S FIN DK N 0,5mm 2-2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T theben 0 6 12 18 24 TR 610 top2

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

STT-117 N VARNING! alla programinställningar raderas.

STT-117 N VARNING! alla programinställningar raderas. 310 763 Y FIN Bedienungsanleitung (Seite 2 20) Mode d emploi (pag. 21 38) Operating Instructions (pag. 39 56) Instrucciones de servicio (S. 57 74) Istruzioni d uso (pag. 75 91) Käyttöohjeet (Si. 92 108)

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR PEMK 15.02 3.5.1995 BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR ALLMÄNT Nyckelomkopplaren på kopplingsurets frontpanel bör under normalgång vara vid FUNKTION/NYCKELN UR -positionen och då lyser signalljuset

Läs mer

Operating Manual (2...9) Bruksanvisning ( ) Betjeningsvejledning ( ) Instrukcja obsługi ( )

Operating Manual (2...9) Bruksanvisning ( ) Betjeningsvejledning ( ) Instrukcja obsługi ( ) GB N DK FIN PL H Operating Manual (2...9) Bruksanvisning (10...17) Bruksanvisning (18...25) Betjeningsvejledning (26...33) Käyttöohje (34...41) Instrukcja obsługi (42...49) Kezelési útmutató (50...57)

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 13 Kellokytkin

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 13 Kellokytkin 2 2 309 163 04 TERMINA TR 610 top2 TR 612 top2 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 0,5mm - 2,5mm 2 4 5 6 C2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R10a-30T S 610 0 101 612 0 101 0 6 12 18 24 top2 TR 610 0

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Fuktare LQQA, cirkulerande vatten

Fuktare LQQA, cirkulerande vatten Size -84 5 Fig. 4 5 4 6 7 9 7 8. Styrskåpet utv.. Styrskåp inv.. Avstängningsventil (ingår ej) 4. Vattenfilter, porositet max. 5 μm (ingår ej) 5. Vattenlås LQAZ-8 (tillbehör) 6. Utloppsledning 7. Fuktarinsats

Läs mer

Filtrena AB Hjalmar Petris väg 37 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44800 Fax. 0470-44801 www.filtrena.se sales@filtrena.se

Filtrena AB Hjalmar Petris väg 37 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44800 Fax. 0470-44801 www.filtrena.se sales@filtrena.se INSTALLATIONSANVISNING Automatiksats J -Filter Filtrena AB Hjalmar Petris väg 37 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44800 Fax. 0470-44801 www.filtrena.se sales@filtrena.se 1 Krets och anslutningsscheman för automatik

Läs mer

Digital termostat LCD skärm med ur

Digital termostat LCD skärm med ur Instruktion Blueline 505 Digital termostat LCD skärm med ur Teknisk specifikation: Driftspänning: Huvudströmbrytare Omgivning temp luft Omgivning temp golv Mått Färg 100-240VAC 50/60HZ 2- pol. 250VAC.

Läs mer

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 10-1 Sid 1 Tider för 2 kanaligt kopplingsur. C1 C2 Reglermotor

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner

Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner s Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner Digitalt veckokopplingsur 7LF41/årsur 7LF415. 7LF4 111 230 VAC 1-kanal 7LF4 112 24 VAC/DC 1-kanal utan

Läs mer

Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se

Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se INSTALLATIONSANVISNING Automatiksats J -Filter Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se 1 Krets och anslutningsscheman för automatik OBS!!

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

DV1-DV2. Bruksanvisning. Index DIGITALA KOPPLINGSUR. Digitala programmerbara tidur. Stor display med text guide för att underlätta programmeringen

DV1-DV2. Bruksanvisning. Index DIGITALA KOPPLINGSUR. Digitala programmerbara tidur. Stor display med text guide för att underlätta programmeringen Bruksanvisning DIGITALA KOPPLINGSU DV1-DV2 Index Säkerhetsvarningar sida 1 Tekniska egenskaper sidan 1 Mått sida 2 Kopplings schema sida 2 Display och knappsats beskrivning sidan 2 Inställning sidan 2

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

TM-6331H--1~4 TM ~4 TM-6331AB--1~2 TM ~4 TM-619H--1~4 TM-619L--1~4

TM-6331H--1~4 TM ~4 TM-6331AB--1~2 TM ~4 TM-619H--1~4 TM-619L--1~4 DIGITAL TIMER 619-Programmeringsläge Användarmanual TM-6331H--1~4 TM-6331--1~4 TM-6331AB--1~2 TM-619--1~4 TM-619H--1~4 TM-619L--1~4 Control Logic (Lithium CR2032 säkerhetskopiering minne, utbytbart) Denna

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

FD 300-serien Årsur och huvudur

FD 300-serien Årsur och huvudur PEMK 25.02 30.1.2004 FD 300-serien Årsur och huvudur BRUKSANVISNING KKFD-305 KKFD-310 KKFD-315 KKFS-300 5-kanalers kopplingsur 10-kanalers kopplingsur 15-kanalers kopplingsur Impulsgivare (huvudur) sida

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

easy&cosy digital thermostat Installationsguide

easy&cosy digital thermostat Installationsguide easy&cosy digital thermostat Installationsguide SE SE Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av display och knapparnas funktioner 4 Installation av termostat och ledningsdragning 5 Basfunktioner

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

PROTECTION 2 ANALOGA KOPPLINGSUR GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR

PROTECTION 2 ANALOGA KOPPLINGSUR GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR PROTECTION 2 ANALOGA KOPPLINGSUR GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR MicroRex Analoga kopplingsur Beprövad och äkta analog teknik från varumärket Rex: Den pålitliga

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

Installationsanvisning Automatik J40-J175

Installationsanvisning Automatik J40-J175 Installationsanvisning Automatik J40-J175 Beskrivning meny hantering i Zelio Logic Huvudbild vid normalt läge: Huvudbilden växlar mellan visning av Filtrering och Datum/tid Automatiken är fabriksinställd:

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Manual Radiostyrd klocka RM912TC

Manual Radiostyrd klocka RM912TC 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TC EGENSKAPER 1. Radiostyrda egenskaper Automatisk synkronisering av klockan med radiosignal varje hel timme. Klockan visar datum och veckodag på ett av fyra språk (E/F/G/I).

Läs mer

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual

Smile Monitor & Ref & Programmerings & Användarmanual Smile VDS Smile Monitor 3-0107 & 3-0108 Ref. 6545 & 6550 Programmerings & Användarmanual Smile VDS Detta är en snabbguide och ej som komplett manual. Avancerad manual för Smile finns på www.fermax.com

Läs mer

>>> LEXIC ANALOGA OCH DIGITALA KOPPLINGSUR. kopplingsurssfären. > Det analoga uret Plug & Play med digitala egenskaper som automatiskt

>>> LEXIC ANALOGA OCH DIGITALA KOPPLINGSUR. kopplingsurssfären. > Det analoga uret Plug & Play med digitala egenskaper som automatiskt LEXIC ANALOGA OCH DIGITALA KOPPLINGSUR >>> För alla behov Legrands kopplingsur har under många år legat i framkant när det gäller kvalitet och utveckling. Nu kommer vi med flera nyheter, både när det gäller

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Fjärrkontroll med timer

Fjärrkontroll med timer Fjärrkontroll med timer Trådlös timerkontroll med 16 programmerbara kanaler för att styra enskilda mottagare på daglig basis vid en förprogrammerad tid och upp till maximalt 12 gånger om dagen. Fjärrkontrollen

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Centronic SensorControl SC43

Centronic SensorControl SC43 Centronic SensorControl SC43 sv Monterings- och bruksanvisning Ljussensor till tidsautomatik TC52 Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI ...3 Programmering...6 Montering...8 Manuell spolning...9 El-schema... 10 Innehåll 2 RETURSPOLNINGSAUTOMATIK GÖINGEFILTER

Läs mer

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr Sida: 1 av 12 Bruksanvisning Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr 121346-00 R F P L N Allmänt 2 Optioner 2 Installation 3 Inställningar 4 DCF synkronisering 4 RDS/GPS synkronisering 4 Minutimpulssynk 4 Programmering

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING EGENSKAPER: * Kompatibel med samtliga ARC-sändare (inkluderar programmerbar sändare och sändare av kodvalstyp, fjärrkontroll

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10

Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Användar Manual OPUS 2, 4 och 10 Innehåll I - Allmän beskrivning I.1 Introduktion I.2 Hanterings principer I.3 Beskrivning av Opus funktioner I.4 Ringnings följd efter prioritet

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Telis 1 RTS fjärrkontroll

Telis 1 RTS fjärrkontroll Telis 1 RTS fjärrkontroll Användningsmanual Telis 1 RTS Silver Art.nr.: 1810637 Telis 1 RTS Lounge Art.nr.: 1810649 Telis 1 RTS fjärrkontroll 1- kanals fjärrkontroll för RTS att serva applikationen Telis

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Driftanvisning och användartips för Webasto parkeringsvärmare Parkeringsvärmare, tidur, fjärrstart, telefonstart

Driftanvisning och användartips för Webasto parkeringsvärmare Parkeringsvärmare, tidur, fjärrstart, telefonstart Snabbinstruktion Driftanvisning och användartips för Webasto parkeringsvärmare Parkeringsvärmare, tidur, fjärrstart, telefonstart Grattis till ett bra val! Bästa Webastokund! Denna snabbinstruktion innehåller

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX

Nordisk Synsupport AB Informationsteknik för synskadade. Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Användarmanual & Monterings anvisning IDEA-CX Nordisk Synsupport Tel. +46 (0)470 72 98 88 1. Ingående Delar ( Gäller standard system) 2. Montering och kopplingar 3. Genomgång av funktioner och knappar

Läs mer

Program P3 sida 3 Program P4 sida 3 Program P5 sida 3 Program P6 sida 3

Program P3 sida 3 Program P4 sida 3 Program P5 sida 3 Program P6 sida 3 AstronomiskT skymningsrelä ASTO 2 Astronomical twilight switches: User Manual Bruksanvisning Index Säkerhetsvarningar sida 1 Tekniska egenskaper sida 1 Mått sida 1 Kopplings schema sida 1 Display och knappsats

Läs mer

BRUKSANVISNING NEO. En kort beskrivning av olika funktioner på Adax Neo

BRUKSANVISNING NEO. En kort beskrivning av olika funktioner på Adax Neo NEO BRUKSANVISNING 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator för dagsänkning 2 Önskad temperatur 3 Indikator för värmeavgivelse 4 Indikator för nattsänkning 5 Funktionsknapp 6 Knapp för start av dagsänkning (5 dagar i

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm Användarmanual & Installations information 1 Innehåll Bäste OASIS användare 1. System inställningar (pålarmning)...4 2. Under pålarmnings processen...4 3. Efter pålarmning...

Läs mer

Article: 08095873 Version: 01.01

Article: 08095873 Version: 01.01 Article: 08095873 Version: 01.01 SE Devireg TM 535 Installationsanvisning och manual Gratulerar till... ditt golvvärmesystem från DEVI Du har fått ett golvvärmesystem från DEVI installerat. DEVI är Europas

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Flerfunktionskronograf DS8

Flerfunktionskronograf DS8 Flerfunktionskronograf DS8 FUNKTIONER Funktion Beskrivning Visning Sida 2 T1 Första tidszon. Visare och/ digital T2 Andra tidszon. Visare och/ digital VÄXLING AV TID Alternativ för att välja tidszon för

Läs mer