FD 300-serien Årsur och huvudur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FD 300-serien Årsur och huvudur"

Transkript

1 PEMK FD 300-serien Årsur och huvudur BRUKSANVISNING KKFD-305 KKFD-310 KKFD-315 KKFS kanalers kopplingsur 10-kanalers kopplingsur 15-kanalers kopplingsur Impulsgivare (huvudur)

2 sida 2 FD-300 seriens bruksanvisning Innehållsförteckning Teknisk specifikation... 3 Allmänt Inställning av klocktid Programmering Impulsprogrammering Kanalvis radering Kanalvis spärrning Checkning/Radering Manuell styrning Programmering av vardagshelger Inställning av slavur Dubbelprogrammering Parametreringsanvisning Kopplingar Montage... 16

3 Programinformation FD-305, FD-310 och FD-315: sida 3 Användarens minne Sommar/Vintertid till 500 kopplingsfunktioner innehållande både PÅ- och AV-tiden. Årsuret går automatiskt över till sommartid den sista söndagen i mars kl. 03:00 och vintertid den sista söndagen i oktober kl 04:00. Den automatiska övergången kan spärras och övergångsmånaderna kan fritt ändras vid behov. Kalendern tar skottåren i beaktande fram till år Helgdagar Årsuret tar i beaktande de fasta och rörliga helgdagarna fram till år Man kan vid behov avlägsna några eller alla helgdagar. Fasta: Rörliga: Övriga: Nyårsdagen (01.01), Trettondagen (06.01),Första Maj (01.05), Självständighetsdagen (06.12), Julafton (24.12), Juldagen (25.12), Julannandag (26.12) Långfredag, Annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag. Klockan kan dessutom fritt programmeras med 21 övriga helgdagar. Manuell styrning Slavur (sidour) Kopplingsperiod Språk Kanalerna kan vid behov manuellt styras på eller av. Minutslavurens impulslängd är 2 sekunder. Kan vid behov ändras 1-5 sek. 1 sekund... 1 år Finska, Svenska och Engelska Tekniska data FD-305, FD-310 och FD 315: Bruksspänning 230 V / 50Hz Reläutgång Växelkontakt 10 A /230 VAC resistiv belastning Total belastning 40 A Brukstemperatur C Effektförbrukning Max. 8 W Noggrannhet +/ C Reservgång (klocktiden) 200 timmar Godkännanden I enlighet med EMC (89/336/EEC) och LVD (73/23/EEC) direktiven Montage 35 mm:n DIN-skena eller ytmontage Tekniska data FS-300 (impulsgivare): Bruksspänning Brukstemperatur Effektförbrukning Slavur-styrning Godkännanden Montage 230 V / 50 Hz C Max. 18 W 24 V / 650 ma I enlighet med EMC (89/336/EEC) och LVD (73/23/EEC) direktiven 35 mm:n DIN-skena eller ytmontage

4 ALLMÄNT sida 4 Bruksanvisningstext Veckodag Indikatorn för relästyrningen -lyser=styrningen på -då indikatorn blinkar är kanalen manuellt styrd MO TU WE TH FR SA SU FD-305 STOP : 3 2 : 4 5 ENTER Med ENTER-tangenten kvitterar man ett val Med pil-framåt tangenten förflyttar man sig framåt i nummer- eller funktionsvalen Med pil-bakåt tangenten förflyttar man sig bakåt i nummer- eller funktionsvalen Med STOP-tangenten abryter man funktionen och går tillbaka till normal gång Obs! Om klockan är försedd med finskspråking framsida,är motsvarande tangenter PALUU och KUITT. Vid normal gång visas datum samt klockslag i FD-300 kopplingsurets display. Veckodagen indikeras av en lysande LED. Då LED:en för reläindikeringen lyser är kanalen PÅ-kopplad enligt programmet. Om kanalen är manuellt styrd PÅ eller AV blinkar ifågavarande LED. ID-kod Till funktionsmenyn kommer man genom att trycka valfri tangent (med STOP-tangenten räcker det något längre). Ifall att någon ID-kod är i bruk frågar kopplingsuret efter ID-kod. Som utgångsvärde används Code = 300. Välj kod med pilarna ock kvittera med ENTER. ID-koden kan bestämmas i parametreringsmenyn. Se parametreringsanvisning på sidan 14. MO TU WE TH FR SA SU Code? 300

5 1. Inställning av tid sida 5 Ställ in år, datum och klockslag. 1.1 Förflytta dig med piltangenterna till funktionen Tidinställning? och tryck ENTER. Tidinställning? 1.2 Årtalet blinkar. Välj årtal med hjälp av piltangenterna och tryck ENTER. Med STOP-tangenten kan man vid behov avbryta tidinställningen : 3 2 : Månadssiffran blinkar. Välj månad med hjälp av piltangenterna och tryck ENTER. Med STOP-tangenten kan man vid behov återvända till föregående punkt : 3 2 : 4 5 Programmera på motsvarande sätt dag samt klockslag. Den nya tiden stiger i kraft då man på sekundsiffrans plats trycker ENTER. Programmet går tillbaka efter detta till normal gång. Obs! Om klockslaget ändrar sig efter ett strömavbrott ställ in tiden på nytt. Om klockslaget fortfarande ändrar sig efter ett strömavbrott, tag kontakt med närmaste elinstallationsfirma eller klockans tillverkare eftersom reservgångsackumulatorn kan vara slut. 2. Programmering Tidsstyrningar. Innan du påbörjar kopplingsurets bruksprogrammering töm alla kanaler enligt raderingsanvisningen på sida 8. På detta sätt försäkrar man sig om att inte tidigare programmerade kopplingsfunktioner blir kvar och stör det egentliga bruksprogrammet. 2.1 Förflytta dig med piltangenterna till funktionen Programmering? och tryck ENTER. Programmering? 2.2 Välj med hjälp av piltangenterna kanalnummer på den kanal som skall programmeras och tryck ENTER. 01 Kanal?

6 sida I det fall att tidsstyrningarna skall upprepa sig vecka efter vecka och år efter år, tryck ENTER. Tidsstyrningarna är således i kraft året runt (= veckoprogram) Giltighetstid? Då man vill att tidstyrningarna skall begränsas till en viss tid av året, tryck piltangenten. Välj med hjälp av piltangenterna månad och dag då årsprogrammet skall börja. Kvittera valen med ENTER-tangenten Startmånad? Välj med hjälp av piltangenterna månad och dag då årsprogrammet skall sluta. Kvittera valen med ENTER-tangenten Slutdag? I exemplet begränsar årsprogrammet tidsstyrningarna till tiden Välj med hjälp av piltangenterna en veckodag (t.ex. MO) på vilken tidstyrningen skall utföras. Bekräfta valet med att trycka ENTER. Fortsätt på samma sätt tills alla önskade veckodags-ledar lyser. Programmet går till följande punkt då man vid söndagens led trycker endera pil framåt eller ENTER. Om inte en enda veckodag har valts går programmet vidare från söndag till måndag. MO TU WE TH FR SA SU Välj veckodagar. 2.5 Välj med piltangenterna timme och minut då tidstyrningen börjar. Kvittera med ENTER-tangenten. 01 PÅ -tid? Välj med piltangenterna timme och minut då tidstyrningen slutar. Kvittera med ENTER-tangenten. 01 AV -tid? Då kanalen önskas vara PÅ-styrd hela dyget, programmera in följande tider: PÅ 00:00 AV 00:00

7 sida Kvittera tidstyrningen med ENTER-tangenten. Med STOP-tangenten avbryts programmeringen och tidstyrningen sparas inte i minnet. MO TU WE TH FR SA SU Ifall du vill fortsätta programmeringen tryck ENTER. I annat fall avsluta med STOP-tangenten. Fortsätt? 3. Impulsprogrammering Kort tidsstyrning 1-59 sek, t.ex. rastsignal 3.1 Förflytta dig med hjälp av piltangenterna till funktionen Impuls programmering? och tryck ENTER. Impuls programmering? 3.2 Fortsätt programmeringen enligt punkterna Välj med piltangenterna timme och minut då tidsstyrningen skall börja. Kvittera värdena med ENTER-tangenten. 01 PÅ -tid? Välj med piltangenterna impulsens varaktighet ( sekunder). Kvittera värdet med ENTER-tangenten. 01 Varaktighet? :05 s

8 3.4 Kvittera programmerad tidsstyrning med ENTER-tangenten. Med STOP-tangenten lagras tidsstyrningen inte. sida 8 MO TU WE TH FR SA SU :05 s 3.5 Ifall du vill fortsätta att programmera tryck ENTER. I annat fall avsluta med STOP-tangenten. Fortsätt? 4. Kanalvis radering Raderar kanalens ALLA program. 4.1 Förflytta dig med piltangenterna till funktionen Kanalvis radering? och tryck ENTER-tangenten. Kanalvis radering? 4.2 Välj med hjälp av piltangenterna den kanal vars program skall raderas och tryck ENTER. 01 Kanal? 4.3 Radera alla tidsstyrningar för den valda kanalen genom att trycka ENTER. 01 Radera kanalens prog.? 4.4 Ifall du avslutar raderingen av program tryck STOP-tangenten annars tryck på piltagenterna eller ENTER. 01 Programmen raderade!

9 5. Kanalvis spärrning sida 9 Spärrar kanalens styrningar under vald tidsperiod 5.1 Förflytta dig med piltangenterna till funktionen Kanalvis spärrning? och tryck ENTER. Kanavalvis spärrning? 5.2 Välj med piltangenterna den kanal som skall spärras och tryck ENTER. 01 Kanal? 5.3 Välj med piltangenterna månad och dag då tidsstyrningarnas spärrning skall börja. Kvittera valen med ENTER -tangenten Startmånad? Välj med hjälp av piltangenterna månad och dag då tidsstyrningarnas spärrning slutar. Kvittera valen med ENTER -tangenten Prog. spärrade I exemplet är tidsstyrningarna spärrade under tiden Avsluta med STOP-tangenten. Obs! Spärr-programmet avlägsnar sig inte automatiskt, det måste raderas i Checkning/Radering -funktionen ifall man inte vill att det uppepar sig år efter år. 6. Checkning/Radering Inmatade program kan checkas kanalvis och vid behov kan den i displayen synliga på/av-styrningen, impulsstyrningen eller spärrningen raderas. 6.1 Förflytta dig med piltangenterna till funktionen Checkning/Radering? och tryck ENTER. Checkning/ Radering? 6.2 Välj med hjälp av piltangenterna den kanal som skall checkas. 01 Kanal?

10 sida Bläddra igenom programmen med hjälp av piltangenterna. Avsluta checkningen med STOP-tangenten. Radera vid behov tidsstyrningar med ENTER-tangenten. MO TU WE TH FR SA SU :05 s 6.4 Bekräfta raderingen av tidsstyrningen med ENTER-tangenten 01 Radera? 7. Manuell styrning Styra en kanal manuellt på eller av. 7.1 Förflytta dig med piltangenterna till funktionen Manuell styrning? och tryck ENTER. Manuell styrning? 7.2 Välj med hjälp av piltangenterna den kanal som skall styras. I displayen syns kanalens nuvarande status. Automatstyrning betyder att kanalen lyder programmerade tidsstyrningar, Manuellt på betyder att kanalen är konstant PÅ-styrd och Manuellt av betyder att kanalen är konstant AV-styrd. Ifall du vill ändra kanalens status tryck ENTER. 01 Automatstyrn. Kanal?. 7.3 Genom att trycka ENTER ställer man kanalen att lyda automatstyrningen. Med piltangenten kommer du till nästa alternativ. 01 Automatstyrning? 7.4 Genom att trycka ENTER styr man kanalen konstant PÅ. Kanalens LED börjar att blinka. Med piltangenten kommer du till nästa alternativ. 01 Manuellt PÅ?

11 sida Genom att trycka på ENTER styr man kanalen konstant AV. Kanalens LED börjar att blinka. Med piltangenten kommer du till nästa alternativ. 01 Manuellt AV? 8. Programmering av vardagshelger Checka, lägga till och radera helgdagar. 8.1 Förflytta dig med piltangenterna till funktionen Vardagshelg programmering? och tryck ENTER. Vardagshelg programmering? 8.2 Bläddra framåt med hjälp av piltangenterna. Helgdag: Radera vid behov helgdagen genom att trycka ENTER. Bekräfta raderingen med att på nytt trycka ENTER. Helgdag: Radera? 8.4 Lägg till en helgdag genom att bläddra till slut i helgdagarna och tryck ENTER. Helgdag: Lägg till helg? 8.5 Välj månad med hjälp av piltangenterna och tryck ENTER. Helgdag: Välj månad. 8.6 Välj dag med piltangenterna och tryck ENTER. Helgdag: Välj dag. Gå ut ur helgdagsfunktionen med STOP-tangenten.

12 Helgdagar sida 12 Kopplingsuret känner igen följande 13 helgdagar : Fasta: Rörliga: Nyårsdagen (01.01), Trettondagen (06.01),Första Maj (01.05), Självständighetsdagen (06.12), Julafton (24.12), Juldagen (25.12), Julannandag (26.12) Långfredag, Annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, Midsommarafton, Midsommardagen, Alla helgons dag. -Kopplingsuret räknar ut de nya helgdagarna då året ändrar. Denna funktion kan helt kopplas bort. Se anvisning på sidan 14. -Förutom de automatiska helgdagarna kan 21 övriga helgdagar fritt programmeras. Helgdagarna kan programmeras från programmeringstillfället 1 år framåt. Då en helgdag har passerats, avlägsnas den automatiskt från klockans minne. -På helgdagar följer kopplingsuret det program som är programmerat för söndagen för varje enskild kanal. Obs! Då en helgdag programmeras eller raderas på en helgdag, bör klockans datum efter programmeringen tillfälligt ändras en dag bakåt (inte framåt) och sedan tillbaka så att ändringen genast stiger i kraft. Tips Om du av misstag råkar radera en automatisk helgdag, kan du returnera alla helgdagar till de rätta genom att i funktionen Tidinställning ändra året till något annat. Efter kvitteringen gå in i funktionen på nytt och ställ in det rätta året tillbaka ock kvittera. Kopplingsuret räknar automatiskt helgdagarna på nytt. 9. Inställning av slavur Då huvuduret tas i bruk bör klockan informeras om slavurens aktuella visarläge. FS-300 impulsgivarens koppling på sidan Förflytta dig med piltangenterna till funktionen Slavurens inställning? och tryck ENTER. Slavurens inställning? 9.2 Gå och titta vad de stannade slavuren visar. Ställ in den tid som de visar. Slavurens visarläge: 10:32

13 sida Gå tillbaka till normal gång genom att trycka STOP. Om slavurens visarläge är högst en timme före huvuduret ges inga styrimpulser förrän tiden som slavuren visar nås. Ifall slavurens visarläge är någon annan tid än knappt en timme före huvudurets tid, ger kopplingsuret snabba styrimpulser tills huvudurets tid uppnås. 10. Dubbelprogrammering 10.1 Kopplingsuret tillåter dubbelprogrammering. De kopplingsfunktioner som redan finns på kanalen blir i kraft tillsammans med de nyinprogrammerade enligt följande. T.ex. Kanal 3 är programmerad må-fr PÅ 7:30 AV 16:00. Då kanal 3 programmeras på nytt må-fr PÅ 7:00 AV 15:30 är kopplingarna i kraft enligt följande: PÅ-kopplingen sker sker under arbetsdagar 7:00 och AV-kopplingen 16:00. Alltså den tidigare PÅ-kopplingen och den senare AV-kopplingen är i kraft Program som är begränsade till en viss tid av året (årsprogram) har förtur i förhållande till vanliga året-runt program (veckoprogram). Under tiden för årsprogrammet är veckoprogram som inte hör till årsprogrammet spärrade. T.ex. På samma kanal har följande kopplingar programmerats: må-fr på: 07:00 av: 17: må-fr på: 09:00 av: 15:00 Kopplingarna är således i kraft från måndag till fredag 07:00-17:00, förutom i juli månad då kopplingarna är i kraft från måndag till fredag 09:00-15:00. Rekommendation Alltid då du programmerar om en kanal, kontrollera med Checkning/Raderingfunktionen vilka kopplingsfunktioner som finns på kanalen. Radera onödiga PÅ/AV-kopplingar en i taget. Vid oklara fall töm hela kanalen med funktionen Kanalvis radering och programmera om.

14 11. Parametrering sida 14 Obs! Behövs endast vid ändring av klockans egenskaper eller vid testning av klockan. Tryck tangenterna 1. STOP (normal tryckning). 2. STOP och samtidigt, (längre tryckning). 3. och ENTER samtidigt, (längre tryckning). i displayen kommer texten FD-3xx V x.x (modell + programversion) (datum för ibruktagandet) ung. 2 sek och klockan går sedan över till parametreringsmenyn. -Ifall ifrågavarande parameter önskas ändras trycks ENTER tangenten, annars förflyttar man sig framåt med piltangenten. Tillbaka till basdisplayen (normal gång) kommer man med att trycka STOP. 1. Language? Välj språk Finnish, Swedish, English. 2. Code? Ifall ID-kod tas i bruk måste koden matas in varje gång man skall in i huvudmenyn. Koden består av en kombination av tre siffror. Som utgångs-värde används 300. Genom att skriva 000 tas ID-koden inte i bruk. 3. Test program? 1.Channel test,reläerna drar på en i taget med ung. en halv sekunds mellanrum och genom att lyssna kan de enskilda reläerna urskiljas. Kanalindikatorerna (LEDarna) skall tändas samtidigt. 2.Dayled test, veckodagsindikatorerna tänds. 3.Key test, genom att trycka STOP kommer i displayen motsvarande text Return", Arrow left, Arrow right. 4.Genom att trycka ENTER tangenten förflyttas man bort ur testprogrammet och vidare i parametreringsmenyn. Texten Accept syns för ett ögonblick, reläerna släpper och indikatorerna slocknar. 4. Autom.holidays? Automatiska helgdagar, Yes om de tas i bruk. 5. Impulse lenght? Slavurimpulsernas längd i sekunder. Rekommendation ca. 2sek. 6. Time? Sommar/Vintertid automatisk övergång (Trans.) eller normaltid (Norm). 7. Summer/winter Ifall månaderna för övergång till sommar- och vintertid vill ändras transition month? Antaget 03 (mars) och 10 (oktober). (Tiden ändras den sista söndagen i den aktuella månaden) 8. Model? Klockans modell, FD-305,310 eller Memory reset? Raderar alla kopplingsfunktioner, helgdagar och manuella styrningar.

15 12. Kopplingar sida 15 FS-300 impulsgivarens koppling 24 V SK1 SK2 OUT 2 OUT 2 OUT 2 OUT 1 OUT 1 OUT 1 IN 1 IN 2 FD-305 FD-310 FD-315 HUVUDUR FS-300 IMPULSGIVARE V 50 Hz L N 230 V 50 Hz N N N L L L N L FD 300-seriens kopplingsplintar FD 305 FD 310 FD 315 FD 305,310, V 50 Hz L N Manuell strömställarenhet EK 200-serien FD L PE SK1 SK PE SLAVUR 24V EK OUT 2 OUT 1 IN 1 IN 2 A 0 K A 0 K A 0 K A 0 K A 0 K S1 H1 S2 H2 S3 H3 S4 H4 S5 H5 FS L PE N N N L L L PE L N PE N L PE Centraltillverkaren bör iakttaga! Om kopplingsuret placeras som en del av en apparatur som högspänningstestas, bör de till uret ledande driftspänningsledningarna (L och N) lösgöras för den tid som testen pågår.

16 13. Montage sida 16 Ytmontage 1 Kopplingsuret och den manuella strömställarenheten tillsammans. Kopplingsurets spänningsdel fästs vid underlaget. Den manuella strömställarenheten monteras rakt under kopplingsuret. Ledningarna från de apparater som skall styras kopplas till strömställarenhetens kopplingsplintar. Ledningsdragningen mellan enheterna görs med ML 1,5 eller MKEM 1,5 installationsledning. Sedan fästs beröringsskydden och till sist kopplingsurets elektronikdel. Obs! I den manuella strömställarenheten används ett rakt beröringsskydd och kopplingsurets undre beröringsskydd lämmnas bort. Kopplingsuret och den manuella strömställarenhetens montage tillsammans 1 Kopplingsurets övre beröringsskydd 2 Kabel från styrda apparater MMJ 2-3x1,5 3 Strömställarenhetens undre beröringsskydd 4 Ledningar ML1,5 5 Strömställarenhetens raka övre beröringsskydd 6 Kopplingsurets elektronikdel Ytmontage 2 Kopplingsuret och den manuella strömställarenheten skilt. Kopplingsurets spänningsdel monteras på plats. Den manuella strömställarenheten monteras på underlaget och till dess kopplingsplintar dras kablarna från de apparater som skall styras. Ledningsdragningen mellan enheterna görs t.ex. med MMJ 2-3x1,5. Obs! I den manuella strömställarenheten används ett för ledningsgenomföring avsett övre beröringsskydd. Kopplingsuret och den manuella strömställarenhetens montage skilt

17 sida 17 1 Kopplingsurets övre beröringsskydd 2 Kabel MMJ 2-3x1,5 3 Strömställarenhetens undre beröringsskydd 4 Kopplingsurets undre beröringsskydd 5 Strömställarenhetens övre beröringsskydd 6 Kopplingsurets elektronikdel Centralmontage Kopplingsurets spänningsdel och den manuella strömställarenheten monteras antingen i en snabbmonteringsskena eller på ett monteringsunderlag. Till strömställarenhetens kopplingsplintar kopplas ledningarna från de apparater som skall styras. Ledningsdragningen mellan enheterna görs med MKEM 1,5 eller ML 1,5 installationsledning. Efter detta monteras centralens täckplåt (i vilken man gör ett hål motsvarande 45mm x kopplingsurets längd) och till sist fäster man fast kopplingsurets elektronikdel. Obs! Alla beröringsskydd lämnas bort 1 Snabb-montageskenor 2 Ledningar från styrda apparater 3 Ledningarna mellan enheterna 4 Täckplåt 5 45mm standardhål, hålens centermått till varandra minst 150 mm 6 Kopplingsurets elektronikdel

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR

BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR PEMK 15.02 3.5.1995 BRUKSANVISNING FÖR FD 100 -SERIENS KOPPLINGSUR ALLMÄNT Nyckelomkopplaren på kopplingsurets frontpanel bör under normalgång vara vid FUNKTION/NYCKELN UR -positionen och då lyser signalljuset

Läs mer

PEMK ET-200 ANVÄNDARMANUAL ÅRSUR ET ET 210 ET 215

PEMK ET-200 ANVÄNDARMANUAL ÅRSUR ET ET 210 ET 215 PEMK 295.1 3.5.1995 ET-200 ANVÄNDARMANUAL ÅRSUR ET 205 ET 205.1 ET 210 ET 210.1 ET 215 ET 215.1 (HUVUDUR) (HUVUDUR) (HUVUDUR) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk specificering 2 Basdisplay 3 1. Programmering

Läs mer

Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner

Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner s Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner Digitalt veckokopplingsur 7LF41/årsur 7LF415. 7LF4 111 230 VAC 1-kanal 7LF4 112 24 VAC/DC 1-kanal utan

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

2-kanals veckour Bruksanvisning

2-kanals veckour Bruksanvisning Beställnings-nr: 1073 00 1 Programmering/avläsning 2 Inställning av aktuell tid 3 Inställning av veckodag 4 Visning av veckodag (1 = må, 2 = ti.. 7 = sö) 5 Pil t för visning av veckodagarna 6 Timmar 7

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

94164S-02 2004-08 SP405. Bruksanvisning. Veckour. Spare den här bruksanvisning. Flexivent AB. Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500. www.flexivent.

94164S-02 2004-08 SP405. Bruksanvisning. Veckour. Spare den här bruksanvisning. Flexivent AB. Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500. www.flexivent. 94164S-02 2004-08 SP405 Bruksanvisning Veckour Spare den här bruksanvisning Flexivent AB Tel. 0300-73000 Fax 0300-70500 www.flexivent.se Innhåll 1 Inledning...2 1.1 Sammenkoppling av SP405/befintliga manöverpanel...2

Läs mer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

easy&cosy digital thermostat Installationsguide

easy&cosy digital thermostat Installationsguide easy&cosy digital thermostat Installationsguide SE SE Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av display och knapparnas funktioner 4 Installation av termostat och ledningsdragning 5 Basfunktioner

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING

ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING ACCESS GEWA PROG SVENSK BRUKSANVISNING Innehåll INLEDNING... 3 Allmänt om Access Gewa Prog... 3 Grundinställningar... 5 Teckenförklaring... 5 Sätta i batterier... 6 INSTÄLLNINGAR... 6 Val av nivåer...

Läs mer

STT-117 N VARNING! alla programinställningar raderas.

STT-117 N VARNING! alla programinställningar raderas. 310 763 Y FIN Bedienungsanleitung (Seite 2 20) Mode d emploi (pag. 21 38) Operating Instructions (pag. 39 56) Instrucciones de servicio (S. 57 74) Istruzioni d uso (pag. 75 91) Käyttöohjeet (Si. 92 108)

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2

Digitala Kopplingsur DATA LOG DATA LOG 2 DATA LOG En snabbguide för båda kopplingsur kan du hitta längst bak i denna beskrivning (sid 11) Instruktioner Beskrivning DATA LOG är ett digitalt kopplingsur med 1 kanal med LCD-display. Dess möjligheter

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

Fuktare LQQA, cirkulerande vatten

Fuktare LQQA, cirkulerande vatten Size -84 5 Fig. 4 5 4 6 7 9 7 8. Styrskåpet utv.. Styrskåp inv.. Avstängningsventil (ingår ej) 4. Vattenfilter, porositet max. 5 μm (ingår ej) 5. Vattenlås LQAZ-8 (tillbehör) 6. Utloppsledning 7. Fuktarinsats

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Digital Time Switch Digitalt Kopplingsur DATA LOG Översikt Display och Programmeringsknappar Veckodag / Datum (dd-mm-år) Kretsstatus ON OFF Aktuell tid - PÅ - AV - Permanent - Förbikoppling - Puls - Cykel

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag

Överblick per dag över de programmerade kopplingstiderna. Exempel: 5 = Fredag 310 788 01 TR 622 top TERMINA 2-kanaligt Veckour Beroende på version Är förprogrammerad Med rätt tid och växlar automatiskt mellan sommar/vintertid Säkerhets- anvisning Inkoppling och installation får

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Total Control snabbguide

Total Control snabbguide Total Control snabbguide Total Control, tillverkad av Irritrol systems är en bevattningsdator med möjlighet att styra 6-24 olika bevattningssektioner. Varje sektion kopplas till en magnetventil som öppnar

Läs mer

Natt och Dagkalender m/bild

Natt och Dagkalender m/bild Bruksanvisning Natt och Dagkalender m/bild Art.nr.: 508 350 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

Natt och Dagkalendern

Natt och Dagkalendern Bruksanvisning Natt och Dagkalendern med Bild Art.nr 508350 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Tidsintervaller... 5 Batteribackup...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

TM-6331H--1~4 TM ~4 TM-6331AB--1~2 TM ~4 TM-619H--1~4 TM-619L--1~4

TM-6331H--1~4 TM ~4 TM-6331AB--1~2 TM ~4 TM-619H--1~4 TM-619L--1~4 DIGITAL TIMER 619-Programmeringsläge Användarmanual TM-6331H--1~4 TM-6331--1~4 TM-6331AB--1~2 TM-619--1~4 TM-619H--1~4 TM-619L--1~4 Control Logic (Lithium CR2032 säkerhetskopiering minne, utbytbart) Denna

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 13 Kellokytkin

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 13 Kellokytkin 2 2 309 163 04 TERMINA TR 610 top2 TR 612 top2 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 0,5mm - 2,5mm 2 4 5 6 C2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R10a-30T S 610 0 101 612 0 101 0 6 12 18 24 top2 TR 610 0

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Natt- och dagkalendern

Natt- och dagkalendern Bruksanvisning Natt- och dagkalendern Art.nr 508300 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Tidsintervaller... 5 Batteribackup... 6 Byte

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

NORMARBETSTID. Tjänstgöringens omfattning 100% 90% 80% 75% 60% 50% 40% 7 On 8,00 7,20 6,40 6,00 4,80 4,00 3,20

NORMARBETSTID. Tjänstgöringens omfattning 100% 90% 80% 75% 60% 50% 40% 7 On 8,00 7,20 6,40 6,00 4,80 4,00 3,20 JANUARI 1 To Nyårsdagen 2 Fr Klämdag 3 Lö 4 Sö 5 Må Klämdag 6 Ti Trettondagen 7 On 8,00 7,20 6,40 6,00 4,80 4,00 3,20 8 To 16,00 14,40 12,80 12,00 9,60 8,00 6,40 9 Fr 24,00 21,60 19,20 18,00 14,40 12,00

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr Sida: 1 av 12 Bruksanvisning Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr 121346-00 R F P L N Allmänt 2 Optioner 2 Installation 3 Inställningar 4 DCF synkronisering 4 RDS/GPS synkronisering 4 Minutimpulssynk 4 Programmering

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL Manual BC-545 1 INTRODUKTION Manualen är till för att hjälpa dig att komma igång och ställa in vågen samt ge dig information om de grundläggande funktionerna. SÄKERHETSVARNING! Observera att personer med

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT ENDAST INTERN INFORMATION CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 39 TMJ1 SERVICE- AVDELNINGEN ENDAST INTERN INFORMATION Nr. 412 24/10/2007 DETTA MEDDELANDE BÖR ÖVERLÄMNAS, LÄSAS OCH KOMMENTERAS AV ALLA MEDARBETARE

Läs mer

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRO NOVA CITY ANVÄNDARHANDBOK

ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR ASTRO NOVA CITY ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Sidan 1 / 12 ANVÄNDARHANDBOK 1 BESKRIVNING är ett kopplingsur avsett att styra belysningslaster i förhållande till tiderna för gryning och skymning. Det innehåller ett program som automatiskt

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Arma 3003-CMC INSTRUKTIONS BOK ALMA ELECTRONICS AB. Murmansgatan 124 212 25 Malmö Tel: 040-10 14 90 Fax: 040-10 14 99 www.almaelectronics.

Arma 3003-CMC INSTRUKTIONS BOK ALMA ELECTRONICS AB. Murmansgatan 124 212 25 Malmö Tel: 040-10 14 90 Fax: 040-10 14 99 www.almaelectronics. INSTRUKTIONS BOK Arma 3003-CMC ALMA ELECTRONICS AB Murmansgatan 124 212 25 Malmö Tel: 040-10 14 90 Fax: 040-10 14 99 www.almaelectronics.corn Alarm Elecirmip5, IV ALMA ELECTRONICS ALMA3003-CMC ALMA3003-CMC

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

IR-Sändare IR-17SP. Svensk bruksanvisning

IR-Sändare IR-17SP. Svensk bruksanvisning IR-Sändare IR-17SP Svensk bruksanvisning Innehåll INLEDNING...3 Nyheter och förbättringar... 3 Allmänt om IR-17SP... 3 Teckenförklaring... 4 Sätta i batteri... 5 INSTÄLLNINGAR...5 Val av nivåer... 5 Öppna/stänga

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Art. Nr.: 0865 00 Art. Nr.: 0865 00 Funktion Radio-styrenheten 1-10 V är en komponent i radio-bussystemet. Den möjliggör tändning/släckning och ljusdämpning av HF-don eller transformatorer med 1-10 V gränssnitt, så snart

Läs mer

ACCESS MAXI TANGENTBORD SVENSK BRUKSANVISNING

ACCESS MAXI TANGENTBORD SVENSK BRUKSANVISNING ACCESS MAXI TANGENTBORD SVENSK BRUKSANVISNING Innehåll INLEDNING...3 Allmänt om Access Maxi... 3 Beskrivning av Access Maxi... 4 Grundinställningar... 5 Teckenförklaring... 6 Sätta i batterier... 6 Inkoppling

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

Flamco Fill-PE Tillägg

Flamco Fill-PE Tillägg Flamco Fill-PE Tillägg installation och drift Flamco www.flamcogroup.com FLMO FILL-PE INSTRUKTIONER FÖR INSTLLTION OH RIFT TILLÄGG innehåll sida 1. Igångkörning av 3 1.1. Igångkörning av Fill-PE 3 1.2.

Läs mer

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812 Bruksanvisning JätteKnappen Ett förstorat tangentbord till telefonen Svart, art.nr. 200 812 2 Innehållsförteckning JätteKnappen... 4 Vad är Jätteknappen?... 5 Batteri... 5 Telefontillkoppling... 6 Generellt

Läs mer

MEMOdayplanner 2. Art.nr.: 508 770. Rev A SE

MEMOdayplanner 2. Art.nr.: 508 770. Rev A SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 2 Art.nr.: 508 770 Rev A SE Innehållsförteckning Beskrivning... 3 MEMOdayplanner... 3 Montering... 3 Dag och natt... 3 Tavlans baksida... 4 Visning av tid som ljuspelare eller

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Innehåll 1. Introduktion 2. Knappförklaringar 3. Användning 4. Kalibrering 5. Batteri Scandinavian Scale Company AB Järnvägsgatan 23 360 51 Hovmantorp www.scandscale.com Mail :

Läs mer

Normkontaktorer Contax. Egenskaper och fördelar. Teknik Kontaktorer. Brytförmåga. Belastning värme och motor T4.2

Normkontaktorer Contax. Egenskaper och fördelar. Teknik Kontaktorer. Brytförmåga. Belastning värme och motor T4.2 Normkontaktorer Contax Egenskaper och fördelar Teknik Kontaktorer En kontaktor är elektromekaniskt styrd brytare som huvudsak används för att styra en eller trefas laster medan styrningen själv kan ske

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox HCU handterminal. Användarguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox HCU handterminal Användarguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. INNEHÅLLSFÖRTECKNING START...3 1 UPPSÄTTNINGSMENY...3 1.1 SYSTEMUPPSÄTTNING...3 1.1.1 NYTT SYSTEM-ID...3

Läs mer

Radiomottagare typ DBR1-M2-1

Radiomottagare typ DBR1-M2-1 Radiomottagare typ DBR1-M2-1 Bruksanvisning Art nr 003620 Teknisk data Mått (BxHxD) 180x140x68 Matningsspänning 12/24V AC/DC Strömförbrukning max 95 ma Temperaturområde -10 till +55 C Utgångar 1 st relä

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611

Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner. och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 Monterings-, användar-, underhållsinstruktioner och fabriksgaranti för automatisk garageportsöppnare GTA 611 1 7 10 4 3 4 2 6 9 10 10, 13, 17 12 13 5 14 11 0 1 15 16 17 3 1/2 7 1/2 7 3a 3 5 2 3b 3c 2 3

Läs mer

TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr ; och 2-kanal-veckokopplingsur

TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr ; och 2-kanal-veckokopplingsur TERMINA TR 610 top2 och TR 612 top2 Ref. nr 610 0 101; 612 0 101 1- och 2-kanal-veckokopplingsur 309 163 01 S FIN DK N 0,5mm 2-2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T theben 0 6 12 18 24 TR 610 top2

Läs mer

Bruksanvisning för IR-3SP Micro Jack

Bruksanvisning för IR-3SP Micro Jack Bruksanvisning för IR-3SP Micro Jack Inledning IR-3SP Micro Jack är en programmerbar IR-sändare, som har möjlighet att lära in tre olika kanaler från en annan fjärrkontroll t ex TV, video, stereo m m.

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4 Page: 1 of 14 Användarmanual TouchCenter 2 & 4 Styrsystem för alla typer av solskydd Page: 2 of 14 Innehållsförteckning 1 Detta är TouchCenter... 3 2 Elektrisk anslutning och Elektrisk data... 3 3 Viktig

Läs mer

Programmering av Thangram portregister System XIP (VA/08)

Programmering av Thangram portregister System XIP (VA/08) Programmering av Thangram portregister System XIP (VA/08) Håll in PROG-knappen i centralen under 3 sekunder. Den gula lampan tänds. Ute på portregistret/porttelefonen fås en indikation att systemet är

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer