Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz"

Transkript

1 Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007

2 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/ Kontaktuppgifter och frågor erhölls från Rådhusgruppen, men intervjuerna gjordes självständigt och anonymt på annan plats än Rådhusgruppens kontor. Sammanlagt intervjuades 30 kunder, medan två inte var tillgängliga, och två kunder avböjde från att vara med på grund av brist på tid. Tiden att intervjua varierade beroende på hur ingående samtalet var och hur villiga kunderna var att motivera sina svar, men den ungefärliga tiden var 5-10 minuter. I allmänhet var det lätt att få tag i kunderna, och generellt sett gav de utförlig kritik och många var villiga att motivera sina svar. Det var ett trevligt bemötande hos kunderna, ingen blev irriterad över intervjuerna även om några kunder var märkbart stressade. Inom några dagar blev det klart när kontakt kunde ske med nästan samtliga kunder, om inte intervjuerna redan hade genomförts. En starkt positiv respons från kunderna var helt övervägande, och det har varit svårt att hitta svagheter hos Rådhusgruppen. 2.1 Initiativtagare till projekten genomförda av Rådhusgruppen I frågan om vem det var som hade tagit initiativ till de projekt som Rådhusgruppen hade genomfört var det tydligt vilka som oftast var initiativtagare. 23 av de 30 tillfrågade svarade att det var de själva eller någon annan inom deras organisation som hade tagit initiativet till projekten. Rådhusgruppen själva har tagit få initiativ till projekt. Endast en kund svarade att Rådhusgruppen ensam tagit initiativ, dock svarade fem kunder att det varierar eftersom de har varit involverade i flera projekt. Men av de fem kunderna som svarade att det varierar, följde kunderna upp sitt svar med att det oftast är kunden som tar kontakt. Några tillfrågade blev tvungna att tänka efter ordentligt eftersom det var ett bra tag sedan Rådhusgruppen hade anlitats. En kund visste inte på grund av att han/hon helt enkelt inte kom ihåg. 2.2 Hur kunden kom i kontakt med Rådhusgruppen I denna fråga svarade kunderna på nio olika sätt. Svaret som var vanligast var att kunderna kände konsulterna sedan tidigare. 12 kunder hade fått kontakt med Rådhusgruppen på det sättet. Åtta kunder svarade att de hade fått tips om Rådhusgruppen från annat håll, det var därför det näst vanligaste sättet kunden kommit i kontakt med Rådhusgruppen. Tipset hade kommit från olika håll, till exempel från kollegor, kontakter genom andra kunder och så vidare. En av kunderna sade att han blivit tipsad och...hade vetskap om Rådhusgruppens förträfflighet.. De resterande svaren var spridda. Fyra tillfrågade hade erfarenhet från tidigare projekt, ofta inom företaget. En kund hade fått information på nätet, från Rådhusgruppens hemsida. En annan kund hade fått information via ett mejlutskick, en tredje via en samarbetspartner som var med i samma projekt. Det var också en kund som hade fått kontakt via en utbildningsinbjudan, en annan på ett möte. En kunds hade varit med i samma medlingsgrupp som vederbörande konsult. 1

3 2.3.1 Genomförande av uppdrag angående kompetens. Frågorna när det gäller genomförande av uppdrag besvarades genom att ge betyg på en skala på 1-5 där 5 var det högsta betyget och 1 var det lägsta. Det påpekades dock att kvalitativa svar också uppskattades som motivering. Det var i denna fråga en genomgående mycket positiv respons. 18 av 30 tillfrågade kunder gav betyget fem, de 12 resterande gav betyget 4. Inget lägre betyg delades ut. Det gav snittbetyget 4,6. Flera kunder konstaterade att kompetensen var det som stack ut i genomförandet av uppdraget. Det påpekades bland annat att Rådhusgruppen har en väldigt bred kompetens. En kund sammanfattade det så här: Rådhusgruppen är väldigt kunniga, har mycket bra koll på politik. En annan svarade: På en skala 1-5? 10!. Det var inte en enda kund som hade någon negativ kritik angående Rådhusgruppens kompetens, alla var väldigt positiva. En kund motiverade sin femma med att Rådhusgruppen var mycket snabba, och att de är väl införstådda i problematiken Genomförande av uppdrag angående kvalité Denna fråga besvarades också på en skala mellan 1-5 liksom resten av frågorna om genomförande av uppdraget och det uppmuntrades också här att motivera sitt svar, även om många avböjde från att göra det. Det gick tidigt att urskilja en utbredd positiv syn på Rådhusgruppens kvalité i genomförandet, om än inte lika starkt positivt som kompetensen. 11 kunder av 30 gav betyget 5 vilket inte var en lika hög siffra som kompetensen. En kund insisterade på att ge betyget 4,5, och 15 kunder gav betyget 4. Två kunder valde att ge betyget 3, och den sista kunden gav betyget 2. Kunden som gav betyget två ansåg att Rådhusgruppens kvalité och kreativitet var en besvikelse. En av kunderna som gav betyget 3 var inte helt nöjd med Rådhusgruppens kvalité på genomförandet. Dessa två negativt kritiska kommentarer var dock de enda, annars var det uteslutande positiva kommentarer som kanon och ofta kommenterades det perfekt eller inga problem. En kund tyckte att det hade blivit problem i kvalitén, men att det var problem som inte berodde på Rådhusgruppen själva utan på grund av att det fanns brister i information hos kunden som hade skapat missförstånd. Samma kund tyckte samtidigt att Rådhugruppen hade löst problemet på ett mycket smidigt sätt i slutet på projektet. Snittbetyget på Rådhusgruppens genomförande när det gäller kvalité var 4, Genomförande av uppdrag angående kreativitet Inom kreativitet valde två kunder att inte svara på grund av att uppdraget Rådhugruppen hade blivit anlitade att genomföra inte var av den karaktären att det gick att bedöma Rådhusgruppens kreativitet. Det blev ganska tidigt klart att kunderna tyckte att det svårt bedöma och några beklagade sig över att det var en svår fråga. Det gick också att urskilja ett generellt sett lägre betyg inom kreativitet än inom de andra områderna. Det blev här vanligare med betyget tre än betyget fem, något som bara inträffade inom frågan om kostnadseffektiviteten förutom kreativiteten. Det var 6 kunder som gav betyget 5. Även här var det en som gav betyget 4,5 och 12 kunder som gav betyget 4. Två kunder gav betyget 3,5 samtidigt som det var 7 kunder som gav betyget 3. Inga lägre betyg valdes av kunderna. 2

4 Samma kund som hade gett en tvåa i betyg på kvalitén och sagt att kvalitén var en besvikelse, ansåg även här att kreativiteten hade varit en besvikelse och inte uppfyllt de förväntningar som kunden i fråga hade på Rådhusgruppen. En annan kund ansåg att kunden i fråga hade kommit med många idéer under projektets gång, men att dessa inte hade förbättrats av Rådhusgruppens närvaro. Kundens idéer fick helt enkelt inte något utrymme utan kom i skymundan. Det fanns också en kund som hade varit involverad med flera olika konsulter inom Rådhusgruppen, som egentligen ville ge olika betyg för de olika konsulterna. Snittbetyget på kreativiteten var 3,95, ett relativt sett lägre betyg än på andra områden. Snittbetyget räknades ut på 28 tillfrågade, de två som valde att inte svara exkluderades ur beräkningen Genomförande av uppdrag angående tidsplanen Angående genomförande av tidsplanen var nästan samtliga tillfrågade väldigt positiva och hade inga klagomål, med några undantag. 20 kunder av 30 tillfrågade gav betyget 5, vilket är näst flest femmor inom de olika områderna. 7 kunder gav betyget 4, 2 kunder gav betyget 3 och en kund gav betyget 2. Ingen kund valde att ge det lägsta betyget. Det var alltså generellt sett mycket bra. Flera kunder sade att det fungerade perfekt, en kund som ofta hade jobbat med Rådhusgruppen sade: Jag är alltid nöjd. En annan kund sade: Jag har jobbat med Rådhusgruppen i flera år, det har aldrig varit något som helst problem. Det fanns dock några kunder som pekade på missar från Rådhusgruppens sida när det gäller att hålla tidsplanen. I ett uppdrag som Rådhusgruppen hade blivit anlitade att göra hade en del av uppdraget innehållt bevakning. Rapporteringen av denna bevakning hade varit sen. En kund sade att projektet drog ut på tiden. En annan anmärkning var att det hade varit ett dokument som kom in för sent. Det var också en kund som ansåg att tidsplanen stack ut negativt i genomförande av uppdraget. Samma kund hade samtidigt gett väldigt bra kritik på de andra områderna, så det betydde inte att tidsplanen var katastrofal. De flesta anmärkningar var alltså småsaker och i det stora hela var det väldigt bra respons, vilket också speglas av snittbetyget 4, Genomförande av uppdrag angående kostnadseffektivitet Kostnadseffektiviteten var den delen som det gavs lägst betyg på. En hel del kunder kommenterade att det kostade mycket. Samtidigt påpekade åtskilliga att det inte betydde att det inte var värt det eller att det var skyhögt pris. Det var också det området där det blev störst svarsbortfall. 4 kunder kunde inte svara på frågan, på grund av att de helt enkelt inte hade vetskap om priset på projektet. 4 kunder av 30 tillfrågade tilldelade betyget 5 till Rådhusgruppens kostnadseffektivitet. 11 kunder gav betyget 4 och 10 kunder gav betyget 3. Den enda ettan delades ut i frågan om kostnadseffektivitet, en kund gav det betyget. Kunderna var villiga att motivera sina betyg. En kund tyckte att Rådhusgruppen hade varit mycket kostnadseffektiva och skulle gett en femma om det inte vore för att de anlitat en annonsbyrå i nedåtgående led som var klart sämre. Andra kommentarer var: Rådhusgruppen har inte den lägsta taxan, men det är fortfarande värt det, Rätt normalt pris, men det är inte billigt och Det är ju alltid dyrt med konsulter. 3

5 Snittbetyget som gavs var 3,65, vilket var det lägsta i undersökningen. Kostnadseffektiviteten är dock den enda delen i undersökningen där ett högt betyg inte betyder rätt betyg. Ett högt betyg är ju självfallet önskvärt från kundens sida, men det kan också tyda på en för låg prissättning från Rådhusgruppens sida. Snittbetyget 3,65 kan därför ses som ett bra betyg inom detta område. Det är till och med möjligt att det kan argumenteras att det finns ett visst utrymme att höja priserna, även om det självklart finns andra faktorer att ta in i detta övervägande Genomförande av uppdrag angående bemötande Inom denna fråga fick Rådhusgruppen fantastisk respons. I snitt stack denna faktor ut tydligt. Många höjde Rådhusgruppen till skyarna när det gällde bemötandet och inte en enda negativ kommentar om bemötandet lades fram. 28 kunder av 30 tillfrågade gav betyget 5. De resterande 2 kunderna gav betyget 4. Många valde att kommentera denna faktor och gav tydliga motiveringar. Ofta sades det kommentarer som utmärkt och jättebra. Andra kommentarer var bland annat: Exeptionellt bemötande, Många trevliga människor som är lätta att ha att göra med., Förtroendeingivande och Kreativ grupp med väldigt bra bemötande. Det var alltså inte en enda kund som utryckte klagomål på Rådhusgruppens bemötande vilket gör att bemötandet sticker ut. Det speglar snittbetyget, som är 4,93. Det är det klart högsta snittbetyget Genomförande av uppdrag: samanfattning Kunderna fick också en fråga om de tyckte att det var något som stack ut inom genomförandet av uppdraget, antingen negativt eller positivt. Majoriteten av kunderna svarade att de tyckte att Rådhusgruppen höll en jämn nivå, men det fanns några som tyckte att antingen kompetensen eller bemötandet stack ut positivt. De kommentarerna stärks också tack vare de bra snittbetyg dessa två faktorer fått. Bemötande var det högsta på 4,93 och kompetensen var det näst högsta på 4,6. Det kan vara av intresse att titta på det totala snittbetyget. Det pekar på det övergripande intrycket på genomförandet av uppdraget hos kunderna. Det totala snittbetyget blev 4,32. Viktigt att påpeka är att detta sammanfattade snittbetyg inte tar hänsyn till hur stor vikt man lägger på de olika faktorerna. 2.4 Användning som kunden haft av projektet Kunderna fick sedan en fråga om vad de tyckte att de hade haft för användnig av projektet. Frågan ställdes som en öppen fråga i syfte att få en större motivering och mer synpunkter på Rådhusgruppen. Det var lätt att få svar och det gav mycket, även om en minoritet av de tillfrågade på grund av långtgående och pågående projekt hade svårt att svara på frågan. Däremot var det lätt att urskilja att de flesta tillfrågade kände att de haft stor användning av projektet och att det hade lett till både stora och små förändringar. Många kunder hade också anlitat Rådhusgruppen i många olika projekt, vilket i vissa fall gjorde det svårt att peka på 4

6 vilken användning kunden hade haft av användning. Vissa projekt var helt avgörande med Rådhusgruppens närvaro. Många uppdrag hade varit organisatoriska uppdrag av olika slag. En kund sade att projektet har legat till grund för nytt arbete, en annan sade: skapat lugn i organisationen och givit bra förutsättningar. Kunskapsuppbyggnad var en annan vanlig typ av användning som kunden haft. En kund gav mycket bra lovord och talade om att projektet hade handlat om argumentationsmässig kunskapsuppbyggnad att bemöta motparter, och tack vare Rådhusgruppens närvaro hade en helt ny strategigrupp skapats. Några kunder fyllde ut sin beskrivning om användningen med fantastiska lovord om Rådhusgruppen. En kund beskrev Rådhusgruppens arbete så här: Rådhusgruppen har hjälpt oss ändra vår identitet, hjälpt oss hitta nya arenor. Jag är väldigt förtjust, rakt av. En annan sade: Vi fick ovärdelig hjälp. En tredje sade Det har varit inspirerande och lärorikt och Bra ingång, rätt nivå, rätt peppning, det har fungerat bra. Även om några kunder inte tyckte att projektet lett till någon stor förändring, hade nästan alla känt att dem hade haft stor användning av projektet. Det var endast en kund hade en tydlig negativ inställning till projektet och sade att kvalitén och kreativiteten hade varit en besvikelse, trots det ansåg kunden att användningen hade varit ganska stor. Rådhusgruppens breda kontaktnät är positiv faktor som ofta kom upp i samtalen med kunderna. En kund som hade fått hjälp att hitta nya kontakter sade att Rådhusgruppen Har fungerat som en kunskapsbrygga från mina gamla till nya kunskaper. Övriga användningsområden är många, men det är tydligt att samtliga projekt har varit mycket användbara. De har påbörjat beslutsprocesser, utvecklat kunskaper inom lobbying och opinionsbildning, fungerat som bollplank med idéer, utvärderingsprojekt mm. En kund påpekade att det varit väldigt bra att det kommit någon med externa ögon till organisationen som gör att det kan uppfattas som objektivt. Kunden fortsatte med att säga att konsulten i fråga inte var snäll, vilket var positivt i projektet tack vare bra och strukturerad kritik. 2.5 Skulle kunden tänka sig att rekommendera Rådhusgruppen? Detta var en Ja- och Nej-fråga. Samtliga tillfrågade kunder svarade ja på denna fråga och det var generellt sett aldrig någon tvekan. Oftast var det ett tydligt tonläge hos kunderna som tydde på att de med glädje skulle göra det. En del kunder valde att följa upp sitt svar med en motivering eller med vissa reservationer. Två kunder svarade att de skulle kunna göra det där kompetensen passar. En annan svarade att de endast skulla kunna tänka sig rekommendera en av konsulterna i Rådhusgruppen just på grund av att de endast hade vetskap om en av konsluterna. Vidare fanns tre kunder som sade att de redan hade rekommenderat Rådhusgruppen för andra kunder och att de skulle fortsätta göra det. 5

7 2.6 Skulle kunden tänka sig anlita Rådhusgruppen igen? Detta var också en Ja- och Nej-fråga. Samtliga tillfrågade kunder förutom en svarade ja på denna fråga. Kunden som valde att inte svara Ja på denna fråga svarade kanske på grund av att det var dyrt. Två kunder sade att de hade intresse av att göra det inom kort. En kund skulle utan tvekan tänka sig anlita Rådhusgruppen igen, men på grund av vissa regleringar fanns det komplikationer som försvårade nya uppdrag. En annan kund kunde bara tänka sig anlita Rådhusgruppen för liknande uppdrag. Dessa exempel är undantag och i allmänhet var det ingen tvekan, utan det var en väldigt positiv ton i svaren. Många hade dessutom redan anlitat Rådhusgruppen i flera uppdrag och hade därför inga problem att göra det igen. 2.7 Den sammantagna värderingen av Rådhusgruppen Den sammantagna värderingen av Rådhusgruppen ställdes som en fråga mellan 1-10 där 10 var högsta betyg. Denna fråga var lätt att få svar på av kunderna och det var många motiveringar som lades fram. Ingen kund gav betyget 10, men 1 kund gav betyget 9,5 och 4 kunder betyget 9. Det betyget som samlade flest röster, 13 stycken, var betyget 8. En kund gav betyget 7,5 och 8 kunder betyget 7. Vidare gav 2 kunder betyget 6 och en kund betyget 4. Ingen kund gav ett lägre betyg. I denna liksom alla andra frågor fanns en generellt sett väldigt positiv bild av Rådhusgruppens insats. Det fanns dock viss negativ kritik. En kund ansåg att Rådhusgruppen saknar starkt varumärke. Detta på grund av att det är en löst sammansatt grupp. En annan kund tyckte att det fanns en risk som beställare när man anlitar små konsultföretag för stora uppdrag. Det fanns också en kund som tyckte att det märktes att Rådhusgruppen hade väldigt mycket att göra, och tyckte att det fanns en risk att det skulle gå ut över arbetet. Den sista negativa kritiken var: Rådhusgruppen sticker inte ut i jämförelse med andra konsultföretag. Dessa synpunkter var dock de enda negativa som påpekades av kunderna. Det var annars en väldigt positiv bild som gavs, med många lovord från kunderna. En kund som gav betyget 8 motiverade det med att Rådhusgruppen är lätta att nå och att kunden får snabb respons. En annan kund tyckte att Speciellt bra är det breda kontaktnät som Rådhusgruppen har. Kontaktnätet har varit en synpunkt som kommit upp hela vägen genom undersökningen. Det har varit topp, svarade en kund medan en annan sade: Kunde inte blivit bättre. Det var också flera som ansåg att Rådhusgruppen var duktiga på att anpassa sig till kunden, och på samma sätt som en kund ansåg att Rådhusgruppen inte stack ut, tyckte en annan att den gjorde just det. En ytterligare kommentar var att Rådhusgruppen hade väldigt bra framtoning och förstod fackförbunden väldigt bra. Det var sammantaget postiv bra kritik, och snittbetyget var 7,63. 6

8 3 Källkritik Det finns i kundundersökningen viss risk att några av svaren delvis är missvisande. Detta gällde inte frågorna av öppen karaktär, utan frågorna där betyg sattes. Kunderna hade i enstaka fall en förmåga att ge för positiva svar. Det märktes genom ett par kommentarer som motiverade betygen som sattes. I samtal där kunden lät stressad eller upptagen var betygen nästan uteslutande bra. I några andra samtal verkade kunden helt enkelt inte vara tillräckligt motiverad för att tänka efter ordentligt. Betyget blev därför en femma utan närmare eftertanke. Ett exempel på det är en kund som skulle ge betyg på kostnadseffektiviteten i projektet. Kunden sade att projektet var dyrt, men det var OK, ändå gav han betyget 5, som var mycket bra. Det fanns också ett par exempel på denna tendens där kunderna tyckte att det hade varit OK, och gett en femma. Nu i efterhand finns det utrymme för reflektioner om hur detta kan undvikas. Ett alternativ är en annan skala på betygen, där betygssättningen tvingar tillfrågade att tänka efter mer på svaret. En sådan skala skulle kunna vara mellan 1-7 eller 1-6. Det enda problemet är att det kanske skulle vara svårare att bedöma en sådan skala. Ett annat alternativ är att frågeställaren upprepar frågan eller säkrar svaret hos kunden när han/hon svarat på ett sätt som uppfattas som missvisande. Det kan dock ses som framtvingande av ett annat svar, samtidigt som det är omöjligt som frågeställare att avgöra med 100 procents säkerhet om svaret är missvisande eller inte. Trots de missvisande svaren är det viktigt att göra tydligt att detta inte var en genomgående trend i undersökningen, utan enstaka fall, hos stressade, halvt upptagna eller icke-engagerade kunder i undersökningen. 4 Avslutning Resultatet från kundundersökningen har sammanfattningsvis varit mycket bra, och det har inte funnits stort utrymme till kritik. Det allmäna intrycket har varit bra och tonläget hos de intervjuade kunderna har med några undantag varit tveklöst positivt. Bara en sådan faktor som att samtliga kunder skulle kunna rekommendera Rådhusgruppen för andra kunder pekar på att Rådhusgruppen utför sina uppdrag på ett mycket tillfredställande sätt. Annars är det tydligt att bemötandet och kompetensen är något som kunderna anser sticker ut, inte bara från kommentarer utan också från snittbetyget. Det har också gjorts tydligt att det är kunderna som är en klar majoritet av initiativtagarna i projekten och att det vanligaste sättet att ha kännedom om Rådhusgruppen är att kunden känner konsulten i fråga sedan tidigare. Kunderna har känt att de har haft stor användning av projekten och att det i flesta fall lett till förändring. Det sammanfattade snittbetyget var 7,63 på en skala mellan 1-10, något som ter sig lägre än vid genomförande av projekt. Det lägsta betyget som delades ut på denna fråga var en fyra, därefter en sexa, vilket är ett tydligt tecken på att Rådhusgruppen genomför sitt uppdrag på ett utmärkt sätt. 7

9 Vem tog initiativ till projektet/projekten? Statistik - Rådhusgruppen: 1 kund - Både och pga olika projekt: 5 kunder - Vet inte: 1 kund (länge sedan, kommer inte ihåg) - Kunden: 23 kunder Hur kom kunden i kontakt med Rådhusgruppen? - Kände sedan tidigare: 12 kunder - Tidigare projekt: 4 kunder - Information på nätet: 1 kund - Mejlutskick: 1 kund - Tips från annan: 8 kunder - Via partner i samma projekt: 1 kund - Utbildningsinbjudan: 1 kund - Ett möte: 1 kund - Medlinggrupp: 1 kund Genomförande av uppdrag i när det gäller kompetens, skala 1-5: - 5: 18 kunder - 4: 12 kunder - 3: 0 kunder - 2: 0 kunder - 1: 0 kunder - Snitt: 4,6 Genomförande av uppdrag när det gäller kvalité, skala 1-5: - 5: 11 kunder - 4: 15 kunder - 4,5: 1 kund - 3: 2 kunder - 2: 1 kund - 1: 0 kunder - Snitt: 4,25 Genomförande av uppdrag när det gäller kreativitet, skala 1-5: - 5: 6 kunder - 4,5: 1 kund - 4: 12 kunder - 3,5: 2 kunder - 3: 7 kunder - 2: 0 kunder - 1: 0 kunder - Vet inte på grund av att projektet inte var av den karaktären, 1 kund - Snitt: 3,95 8

10 Genomförande av uppdrag när det gäller tidsplanen, skala 1-5: - 5: 20 kunder - 4: 7 kunder - 3: 2 kunder - 2: 1 kund - 1: 0 kunder - Snitt: 4,53 Genomförande av uppdrag när det gäller kostnadseffektivitet, skala 1-5: - 5: 4 kunder - 4: 11 kunder - 3: 10 kunder - 2: 0 kunder - 1: 1 kund - Ej sett pris: 4 kunder - Snitt: 3, 65 Genomförande av uppdrag när det gäller bemötande, skala 1-5: - 5: 28 kunder - 4: 2 kunder - 3: 0 kunder - 2: 0 kunder - 1: 0 kunder - Snitt: 4,93 Totalt snitt i genomförande av uppdrag: 4,32 Skulle kunden kunna tänka sig att rekommendera Rådhusgruppen för andra kunder? Samtliga kunder svarade ja på denna fråga och det verkade inte vara någon större tvekan. Skulle kunden kunna tänka sig att anlita Rådhusgruppen för nya uppdrag? Alla förutom en kund svarade ja på denna fråga. Kunden som inte svarade ja svarade kanske. Sammantagen värdering av Rådhusgruppen, skala 1-10: - 10: 0 kunder - 9,5: 1 kund - 9: 4 kunder - 8: 13 kunder - 7,5: 1 kund - 7: 8 kunder - 6: 2 kunder - 5: 0 kunder - 4: 1 kund - Inget lägre betyg - Snitt: 7,63 9

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2012 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät... 2 Metod och genomförande... 2 Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga kommuner Om de

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

De har ingen koll på dem

De har ingen koll på dem De har ingen koll på dem Ett undervisningsexperiment om de och dem Cornelia Bagler Caroline Standar Examensarbete 15 hp Inom Lärande 3 Lärarutbildningen Höstterminen 2011 Handledare Agneta Nordén Examinator

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer