Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz"

Transkript

1 Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007

2 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/ Kontaktuppgifter och frågor erhölls från Rådhusgruppen, men intervjuerna gjordes självständigt och anonymt på annan plats än Rådhusgruppens kontor. Sammanlagt intervjuades 30 kunder, medan två inte var tillgängliga, och två kunder avböjde från att vara med på grund av brist på tid. Tiden att intervjua varierade beroende på hur ingående samtalet var och hur villiga kunderna var att motivera sina svar, men den ungefärliga tiden var 5-10 minuter. I allmänhet var det lätt att få tag i kunderna, och generellt sett gav de utförlig kritik och många var villiga att motivera sina svar. Det var ett trevligt bemötande hos kunderna, ingen blev irriterad över intervjuerna även om några kunder var märkbart stressade. Inom några dagar blev det klart när kontakt kunde ske med nästan samtliga kunder, om inte intervjuerna redan hade genomförts. En starkt positiv respons från kunderna var helt övervägande, och det har varit svårt att hitta svagheter hos Rådhusgruppen. 2.1 Initiativtagare till projekten genomförda av Rådhusgruppen I frågan om vem det var som hade tagit initiativ till de projekt som Rådhusgruppen hade genomfört var det tydligt vilka som oftast var initiativtagare. 23 av de 30 tillfrågade svarade att det var de själva eller någon annan inom deras organisation som hade tagit initiativet till projekten. Rådhusgruppen själva har tagit få initiativ till projekt. Endast en kund svarade att Rådhusgruppen ensam tagit initiativ, dock svarade fem kunder att det varierar eftersom de har varit involverade i flera projekt. Men av de fem kunderna som svarade att det varierar, följde kunderna upp sitt svar med att det oftast är kunden som tar kontakt. Några tillfrågade blev tvungna att tänka efter ordentligt eftersom det var ett bra tag sedan Rådhusgruppen hade anlitats. En kund visste inte på grund av att han/hon helt enkelt inte kom ihåg. 2.2 Hur kunden kom i kontakt med Rådhusgruppen I denna fråga svarade kunderna på nio olika sätt. Svaret som var vanligast var att kunderna kände konsulterna sedan tidigare. 12 kunder hade fått kontakt med Rådhusgruppen på det sättet. Åtta kunder svarade att de hade fått tips om Rådhusgruppen från annat håll, det var därför det näst vanligaste sättet kunden kommit i kontakt med Rådhusgruppen. Tipset hade kommit från olika håll, till exempel från kollegor, kontakter genom andra kunder och så vidare. En av kunderna sade att han blivit tipsad och...hade vetskap om Rådhusgruppens förträfflighet.. De resterande svaren var spridda. Fyra tillfrågade hade erfarenhet från tidigare projekt, ofta inom företaget. En kund hade fått information på nätet, från Rådhusgruppens hemsida. En annan kund hade fått information via ett mejlutskick, en tredje via en samarbetspartner som var med i samma projekt. Det var också en kund som hade fått kontakt via en utbildningsinbjudan, en annan på ett möte. En kunds hade varit med i samma medlingsgrupp som vederbörande konsult. 1

3 2.3.1 Genomförande av uppdrag angående kompetens. Frågorna när det gäller genomförande av uppdrag besvarades genom att ge betyg på en skala på 1-5 där 5 var det högsta betyget och 1 var det lägsta. Det påpekades dock att kvalitativa svar också uppskattades som motivering. Det var i denna fråga en genomgående mycket positiv respons. 18 av 30 tillfrågade kunder gav betyget fem, de 12 resterande gav betyget 4. Inget lägre betyg delades ut. Det gav snittbetyget 4,6. Flera kunder konstaterade att kompetensen var det som stack ut i genomförandet av uppdraget. Det påpekades bland annat att Rådhusgruppen har en väldigt bred kompetens. En kund sammanfattade det så här: Rådhusgruppen är väldigt kunniga, har mycket bra koll på politik. En annan svarade: På en skala 1-5? 10!. Det var inte en enda kund som hade någon negativ kritik angående Rådhusgruppens kompetens, alla var väldigt positiva. En kund motiverade sin femma med att Rådhusgruppen var mycket snabba, och att de är väl införstådda i problematiken Genomförande av uppdrag angående kvalité Denna fråga besvarades också på en skala mellan 1-5 liksom resten av frågorna om genomförande av uppdraget och det uppmuntrades också här att motivera sitt svar, även om många avböjde från att göra det. Det gick tidigt att urskilja en utbredd positiv syn på Rådhusgruppens kvalité i genomförandet, om än inte lika starkt positivt som kompetensen. 11 kunder av 30 gav betyget 5 vilket inte var en lika hög siffra som kompetensen. En kund insisterade på att ge betyget 4,5, och 15 kunder gav betyget 4. Två kunder valde att ge betyget 3, och den sista kunden gav betyget 2. Kunden som gav betyget två ansåg att Rådhusgruppens kvalité och kreativitet var en besvikelse. En av kunderna som gav betyget 3 var inte helt nöjd med Rådhusgruppens kvalité på genomförandet. Dessa två negativt kritiska kommentarer var dock de enda, annars var det uteslutande positiva kommentarer som kanon och ofta kommenterades det perfekt eller inga problem. En kund tyckte att det hade blivit problem i kvalitén, men att det var problem som inte berodde på Rådhusgruppen själva utan på grund av att det fanns brister i information hos kunden som hade skapat missförstånd. Samma kund tyckte samtidigt att Rådhugruppen hade löst problemet på ett mycket smidigt sätt i slutet på projektet. Snittbetyget på Rådhusgruppens genomförande när det gäller kvalité var 4, Genomförande av uppdrag angående kreativitet Inom kreativitet valde två kunder att inte svara på grund av att uppdraget Rådhugruppen hade blivit anlitade att genomföra inte var av den karaktären att det gick att bedöma Rådhusgruppens kreativitet. Det blev ganska tidigt klart att kunderna tyckte att det svårt bedöma och några beklagade sig över att det var en svår fråga. Det gick också att urskilja ett generellt sett lägre betyg inom kreativitet än inom de andra områderna. Det blev här vanligare med betyget tre än betyget fem, något som bara inträffade inom frågan om kostnadseffektiviteten förutom kreativiteten. Det var 6 kunder som gav betyget 5. Även här var det en som gav betyget 4,5 och 12 kunder som gav betyget 4. Två kunder gav betyget 3,5 samtidigt som det var 7 kunder som gav betyget 3. Inga lägre betyg valdes av kunderna. 2

4 Samma kund som hade gett en tvåa i betyg på kvalitén och sagt att kvalitén var en besvikelse, ansåg även här att kreativiteten hade varit en besvikelse och inte uppfyllt de förväntningar som kunden i fråga hade på Rådhusgruppen. En annan kund ansåg att kunden i fråga hade kommit med många idéer under projektets gång, men att dessa inte hade förbättrats av Rådhusgruppens närvaro. Kundens idéer fick helt enkelt inte något utrymme utan kom i skymundan. Det fanns också en kund som hade varit involverad med flera olika konsulter inom Rådhusgruppen, som egentligen ville ge olika betyg för de olika konsulterna. Snittbetyget på kreativiteten var 3,95, ett relativt sett lägre betyg än på andra områden. Snittbetyget räknades ut på 28 tillfrågade, de två som valde att inte svara exkluderades ur beräkningen Genomförande av uppdrag angående tidsplanen Angående genomförande av tidsplanen var nästan samtliga tillfrågade väldigt positiva och hade inga klagomål, med några undantag. 20 kunder av 30 tillfrågade gav betyget 5, vilket är näst flest femmor inom de olika områderna. 7 kunder gav betyget 4, 2 kunder gav betyget 3 och en kund gav betyget 2. Ingen kund valde att ge det lägsta betyget. Det var alltså generellt sett mycket bra. Flera kunder sade att det fungerade perfekt, en kund som ofta hade jobbat med Rådhusgruppen sade: Jag är alltid nöjd. En annan kund sade: Jag har jobbat med Rådhusgruppen i flera år, det har aldrig varit något som helst problem. Det fanns dock några kunder som pekade på missar från Rådhusgruppens sida när det gäller att hålla tidsplanen. I ett uppdrag som Rådhusgruppen hade blivit anlitade att göra hade en del av uppdraget innehållt bevakning. Rapporteringen av denna bevakning hade varit sen. En kund sade att projektet drog ut på tiden. En annan anmärkning var att det hade varit ett dokument som kom in för sent. Det var också en kund som ansåg att tidsplanen stack ut negativt i genomförande av uppdraget. Samma kund hade samtidigt gett väldigt bra kritik på de andra områderna, så det betydde inte att tidsplanen var katastrofal. De flesta anmärkningar var alltså småsaker och i det stora hela var det väldigt bra respons, vilket också speglas av snittbetyget 4, Genomförande av uppdrag angående kostnadseffektivitet Kostnadseffektiviteten var den delen som det gavs lägst betyg på. En hel del kunder kommenterade att det kostade mycket. Samtidigt påpekade åtskilliga att det inte betydde att det inte var värt det eller att det var skyhögt pris. Det var också det området där det blev störst svarsbortfall. 4 kunder kunde inte svara på frågan, på grund av att de helt enkelt inte hade vetskap om priset på projektet. 4 kunder av 30 tillfrågade tilldelade betyget 5 till Rådhusgruppens kostnadseffektivitet. 11 kunder gav betyget 4 och 10 kunder gav betyget 3. Den enda ettan delades ut i frågan om kostnadseffektivitet, en kund gav det betyget. Kunderna var villiga att motivera sina betyg. En kund tyckte att Rådhusgruppen hade varit mycket kostnadseffektiva och skulle gett en femma om det inte vore för att de anlitat en annonsbyrå i nedåtgående led som var klart sämre. Andra kommentarer var: Rådhusgruppen har inte den lägsta taxan, men det är fortfarande värt det, Rätt normalt pris, men det är inte billigt och Det är ju alltid dyrt med konsulter. 3

5 Snittbetyget som gavs var 3,65, vilket var det lägsta i undersökningen. Kostnadseffektiviteten är dock den enda delen i undersökningen där ett högt betyg inte betyder rätt betyg. Ett högt betyg är ju självfallet önskvärt från kundens sida, men det kan också tyda på en för låg prissättning från Rådhusgruppens sida. Snittbetyget 3,65 kan därför ses som ett bra betyg inom detta område. Det är till och med möjligt att det kan argumenteras att det finns ett visst utrymme att höja priserna, även om det självklart finns andra faktorer att ta in i detta övervägande Genomförande av uppdrag angående bemötande Inom denna fråga fick Rådhusgruppen fantastisk respons. I snitt stack denna faktor ut tydligt. Många höjde Rådhusgruppen till skyarna när det gällde bemötandet och inte en enda negativ kommentar om bemötandet lades fram. 28 kunder av 30 tillfrågade gav betyget 5. De resterande 2 kunderna gav betyget 4. Många valde att kommentera denna faktor och gav tydliga motiveringar. Ofta sades det kommentarer som utmärkt och jättebra. Andra kommentarer var bland annat: Exeptionellt bemötande, Många trevliga människor som är lätta att ha att göra med., Förtroendeingivande och Kreativ grupp med väldigt bra bemötande. Det var alltså inte en enda kund som utryckte klagomål på Rådhusgruppens bemötande vilket gör att bemötandet sticker ut. Det speglar snittbetyget, som är 4,93. Det är det klart högsta snittbetyget Genomförande av uppdrag: samanfattning Kunderna fick också en fråga om de tyckte att det var något som stack ut inom genomförandet av uppdraget, antingen negativt eller positivt. Majoriteten av kunderna svarade att de tyckte att Rådhusgruppen höll en jämn nivå, men det fanns några som tyckte att antingen kompetensen eller bemötandet stack ut positivt. De kommentarerna stärks också tack vare de bra snittbetyg dessa två faktorer fått. Bemötande var det högsta på 4,93 och kompetensen var det näst högsta på 4,6. Det kan vara av intresse att titta på det totala snittbetyget. Det pekar på det övergripande intrycket på genomförandet av uppdraget hos kunderna. Det totala snittbetyget blev 4,32. Viktigt att påpeka är att detta sammanfattade snittbetyg inte tar hänsyn till hur stor vikt man lägger på de olika faktorerna. 2.4 Användning som kunden haft av projektet Kunderna fick sedan en fråga om vad de tyckte att de hade haft för användnig av projektet. Frågan ställdes som en öppen fråga i syfte att få en större motivering och mer synpunkter på Rådhusgruppen. Det var lätt att få svar och det gav mycket, även om en minoritet av de tillfrågade på grund av långtgående och pågående projekt hade svårt att svara på frågan. Däremot var det lätt att urskilja att de flesta tillfrågade kände att de haft stor användning av projektet och att det hade lett till både stora och små förändringar. Många kunder hade också anlitat Rådhusgruppen i många olika projekt, vilket i vissa fall gjorde det svårt att peka på 4

6 vilken användning kunden hade haft av användning. Vissa projekt var helt avgörande med Rådhusgruppens närvaro. Många uppdrag hade varit organisatoriska uppdrag av olika slag. En kund sade att projektet har legat till grund för nytt arbete, en annan sade: skapat lugn i organisationen och givit bra förutsättningar. Kunskapsuppbyggnad var en annan vanlig typ av användning som kunden haft. En kund gav mycket bra lovord och talade om att projektet hade handlat om argumentationsmässig kunskapsuppbyggnad att bemöta motparter, och tack vare Rådhusgruppens närvaro hade en helt ny strategigrupp skapats. Några kunder fyllde ut sin beskrivning om användningen med fantastiska lovord om Rådhusgruppen. En kund beskrev Rådhusgruppens arbete så här: Rådhusgruppen har hjälpt oss ändra vår identitet, hjälpt oss hitta nya arenor. Jag är väldigt förtjust, rakt av. En annan sade: Vi fick ovärdelig hjälp. En tredje sade Det har varit inspirerande och lärorikt och Bra ingång, rätt nivå, rätt peppning, det har fungerat bra. Även om några kunder inte tyckte att projektet lett till någon stor förändring, hade nästan alla känt att dem hade haft stor användning av projektet. Det var endast en kund hade en tydlig negativ inställning till projektet och sade att kvalitén och kreativiteten hade varit en besvikelse, trots det ansåg kunden att användningen hade varit ganska stor. Rådhusgruppens breda kontaktnät är positiv faktor som ofta kom upp i samtalen med kunderna. En kund som hade fått hjälp att hitta nya kontakter sade att Rådhusgruppen Har fungerat som en kunskapsbrygga från mina gamla till nya kunskaper. Övriga användningsområden är många, men det är tydligt att samtliga projekt har varit mycket användbara. De har påbörjat beslutsprocesser, utvecklat kunskaper inom lobbying och opinionsbildning, fungerat som bollplank med idéer, utvärderingsprojekt mm. En kund påpekade att det varit väldigt bra att det kommit någon med externa ögon till organisationen som gör att det kan uppfattas som objektivt. Kunden fortsatte med att säga att konsulten i fråga inte var snäll, vilket var positivt i projektet tack vare bra och strukturerad kritik. 2.5 Skulle kunden tänka sig att rekommendera Rådhusgruppen? Detta var en Ja- och Nej-fråga. Samtliga tillfrågade kunder svarade ja på denna fråga och det var generellt sett aldrig någon tvekan. Oftast var det ett tydligt tonläge hos kunderna som tydde på att de med glädje skulle göra det. En del kunder valde att följa upp sitt svar med en motivering eller med vissa reservationer. Två kunder svarade att de skulle kunna göra det där kompetensen passar. En annan svarade att de endast skulla kunna tänka sig rekommendera en av konsulterna i Rådhusgruppen just på grund av att de endast hade vetskap om en av konsluterna. Vidare fanns tre kunder som sade att de redan hade rekommenderat Rådhusgruppen för andra kunder och att de skulle fortsätta göra det. 5

7 2.6 Skulle kunden tänka sig anlita Rådhusgruppen igen? Detta var också en Ja- och Nej-fråga. Samtliga tillfrågade kunder förutom en svarade ja på denna fråga. Kunden som valde att inte svara Ja på denna fråga svarade kanske på grund av att det var dyrt. Två kunder sade att de hade intresse av att göra det inom kort. En kund skulle utan tvekan tänka sig anlita Rådhusgruppen igen, men på grund av vissa regleringar fanns det komplikationer som försvårade nya uppdrag. En annan kund kunde bara tänka sig anlita Rådhusgruppen för liknande uppdrag. Dessa exempel är undantag och i allmänhet var det ingen tvekan, utan det var en väldigt positiv ton i svaren. Många hade dessutom redan anlitat Rådhusgruppen i flera uppdrag och hade därför inga problem att göra det igen. 2.7 Den sammantagna värderingen av Rådhusgruppen Den sammantagna värderingen av Rådhusgruppen ställdes som en fråga mellan 1-10 där 10 var högsta betyg. Denna fråga var lätt att få svar på av kunderna och det var många motiveringar som lades fram. Ingen kund gav betyget 10, men 1 kund gav betyget 9,5 och 4 kunder betyget 9. Det betyget som samlade flest röster, 13 stycken, var betyget 8. En kund gav betyget 7,5 och 8 kunder betyget 7. Vidare gav 2 kunder betyget 6 och en kund betyget 4. Ingen kund gav ett lägre betyg. I denna liksom alla andra frågor fanns en generellt sett väldigt positiv bild av Rådhusgruppens insats. Det fanns dock viss negativ kritik. En kund ansåg att Rådhusgruppen saknar starkt varumärke. Detta på grund av att det är en löst sammansatt grupp. En annan kund tyckte att det fanns en risk som beställare när man anlitar små konsultföretag för stora uppdrag. Det fanns också en kund som tyckte att det märktes att Rådhusgruppen hade väldigt mycket att göra, och tyckte att det fanns en risk att det skulle gå ut över arbetet. Den sista negativa kritiken var: Rådhusgruppen sticker inte ut i jämförelse med andra konsultföretag. Dessa synpunkter var dock de enda negativa som påpekades av kunderna. Det var annars en väldigt positiv bild som gavs, med många lovord från kunderna. En kund som gav betyget 8 motiverade det med att Rådhusgruppen är lätta att nå och att kunden får snabb respons. En annan kund tyckte att Speciellt bra är det breda kontaktnät som Rådhusgruppen har. Kontaktnätet har varit en synpunkt som kommit upp hela vägen genom undersökningen. Det har varit topp, svarade en kund medan en annan sade: Kunde inte blivit bättre. Det var också flera som ansåg att Rådhusgruppen var duktiga på att anpassa sig till kunden, och på samma sätt som en kund ansåg att Rådhusgruppen inte stack ut, tyckte en annan att den gjorde just det. En ytterligare kommentar var att Rådhusgruppen hade väldigt bra framtoning och förstod fackförbunden väldigt bra. Det var sammantaget postiv bra kritik, och snittbetyget var 7,63. 6

8 3 Källkritik Det finns i kundundersökningen viss risk att några av svaren delvis är missvisande. Detta gällde inte frågorna av öppen karaktär, utan frågorna där betyg sattes. Kunderna hade i enstaka fall en förmåga att ge för positiva svar. Det märktes genom ett par kommentarer som motiverade betygen som sattes. I samtal där kunden lät stressad eller upptagen var betygen nästan uteslutande bra. I några andra samtal verkade kunden helt enkelt inte vara tillräckligt motiverad för att tänka efter ordentligt. Betyget blev därför en femma utan närmare eftertanke. Ett exempel på det är en kund som skulle ge betyg på kostnadseffektiviteten i projektet. Kunden sade att projektet var dyrt, men det var OK, ändå gav han betyget 5, som var mycket bra. Det fanns också ett par exempel på denna tendens där kunderna tyckte att det hade varit OK, och gett en femma. Nu i efterhand finns det utrymme för reflektioner om hur detta kan undvikas. Ett alternativ är en annan skala på betygen, där betygssättningen tvingar tillfrågade att tänka efter mer på svaret. En sådan skala skulle kunna vara mellan 1-7 eller 1-6. Det enda problemet är att det kanske skulle vara svårare att bedöma en sådan skala. Ett annat alternativ är att frågeställaren upprepar frågan eller säkrar svaret hos kunden när han/hon svarat på ett sätt som uppfattas som missvisande. Det kan dock ses som framtvingande av ett annat svar, samtidigt som det är omöjligt som frågeställare att avgöra med 100 procents säkerhet om svaret är missvisande eller inte. Trots de missvisande svaren är det viktigt att göra tydligt att detta inte var en genomgående trend i undersökningen, utan enstaka fall, hos stressade, halvt upptagna eller icke-engagerade kunder i undersökningen. 4 Avslutning Resultatet från kundundersökningen har sammanfattningsvis varit mycket bra, och det har inte funnits stort utrymme till kritik. Det allmäna intrycket har varit bra och tonläget hos de intervjuade kunderna har med några undantag varit tveklöst positivt. Bara en sådan faktor som att samtliga kunder skulle kunna rekommendera Rådhusgruppen för andra kunder pekar på att Rådhusgruppen utför sina uppdrag på ett mycket tillfredställande sätt. Annars är det tydligt att bemötandet och kompetensen är något som kunderna anser sticker ut, inte bara från kommentarer utan också från snittbetyget. Det har också gjorts tydligt att det är kunderna som är en klar majoritet av initiativtagarna i projekten och att det vanligaste sättet att ha kännedom om Rådhusgruppen är att kunden känner konsulten i fråga sedan tidigare. Kunderna har känt att de har haft stor användning av projekten och att det i flesta fall lett till förändring. Det sammanfattade snittbetyget var 7,63 på en skala mellan 1-10, något som ter sig lägre än vid genomförande av projekt. Det lägsta betyget som delades ut på denna fråga var en fyra, därefter en sexa, vilket är ett tydligt tecken på att Rådhusgruppen genomför sitt uppdrag på ett utmärkt sätt. 7

9 Vem tog initiativ till projektet/projekten? Statistik - Rådhusgruppen: 1 kund - Både och pga olika projekt: 5 kunder - Vet inte: 1 kund (länge sedan, kommer inte ihåg) - Kunden: 23 kunder Hur kom kunden i kontakt med Rådhusgruppen? - Kände sedan tidigare: 12 kunder - Tidigare projekt: 4 kunder - Information på nätet: 1 kund - Mejlutskick: 1 kund - Tips från annan: 8 kunder - Via partner i samma projekt: 1 kund - Utbildningsinbjudan: 1 kund - Ett möte: 1 kund - Medlinggrupp: 1 kund Genomförande av uppdrag i när det gäller kompetens, skala 1-5: - 5: 18 kunder - 4: 12 kunder - 3: 0 kunder - 2: 0 kunder - 1: 0 kunder - Snitt: 4,6 Genomförande av uppdrag när det gäller kvalité, skala 1-5: - 5: 11 kunder - 4: 15 kunder - 4,5: 1 kund - 3: 2 kunder - 2: 1 kund - 1: 0 kunder - Snitt: 4,25 Genomförande av uppdrag när det gäller kreativitet, skala 1-5: - 5: 6 kunder - 4,5: 1 kund - 4: 12 kunder - 3,5: 2 kunder - 3: 7 kunder - 2: 0 kunder - 1: 0 kunder - Vet inte på grund av att projektet inte var av den karaktären, 1 kund - Snitt: 3,95 8

10 Genomförande av uppdrag när det gäller tidsplanen, skala 1-5: - 5: 20 kunder - 4: 7 kunder - 3: 2 kunder - 2: 1 kund - 1: 0 kunder - Snitt: 4,53 Genomförande av uppdrag när det gäller kostnadseffektivitet, skala 1-5: - 5: 4 kunder - 4: 11 kunder - 3: 10 kunder - 2: 0 kunder - 1: 1 kund - Ej sett pris: 4 kunder - Snitt: 3, 65 Genomförande av uppdrag när det gäller bemötande, skala 1-5: - 5: 28 kunder - 4: 2 kunder - 3: 0 kunder - 2: 0 kunder - 1: 0 kunder - Snitt: 4,93 Totalt snitt i genomförande av uppdrag: 4,32 Skulle kunden kunna tänka sig att rekommendera Rådhusgruppen för andra kunder? Samtliga kunder svarade ja på denna fråga och det verkade inte vara någon större tvekan. Skulle kunden kunna tänka sig att anlita Rådhusgruppen för nya uppdrag? Alla förutom en kund svarade ja på denna fråga. Kunden som inte svarade ja svarade kanske. Sammantagen värdering av Rådhusgruppen, skala 1-10: - 10: 0 kunder - 9,5: 1 kund - 9: 4 kunder - 8: 13 kunder - 7,5: 1 kund - 7: 8 kunder - 6: 2 kunder - 5: 0 kunder - 4: 1 kund - Inget lägre betyg - Snitt: 7,63 9

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201406 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 1. CEQ-kommentarer Kurser år 1

CEQ-kommentarer Kurser år 1. CEQ-kommentarer Kurser år 1 CEQ-kommentarer Kurser år 1 Innehåll LP1... 2 Industriell ekonomi, allmän kurs, MIOA01... 2 LP2... 2 Endimensionell analys, FMAA05... 2 Linjär Algebra, FMA420... 3 LP3... 4 Mekanik grundkurs, FMEA10...

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

ENKÄT 2013 SAMVERKAN

ENKÄT 2013 SAMVERKAN ENKÄT 2013 SAMVERKAN "Jag kämpar och tänker inte ge upp!" Rapport Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsganan 23 41674 GÖTEBORG 073-822 30 03 goteborg@autism.se 1 Sammanfattning Föreningen

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-10-09 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(5) Enkät till brukare Genomförande och respons Undersökningen

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

Utvärdering av psykologkandidatpraktiken(vfu) inom Region Örebro Län våren 2017.

Utvärdering av psykologkandidatpraktiken(vfu) inom Region Örebro Län våren 2017. 1 (6) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildningscentrum, Berit Eriksson, 20170705 Leg Psykolog/studierektor Utvärdering av psykologkandidatpraktiken(vfu) inom Region Örebro Län våren 2017.

Läs mer

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Borås stad Eskilstuna kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Linköpings kommun Norrköpings kommun Västerås stad Örebro kommun Inledning Detta är en jämförande

Läs mer

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte.

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte. Maria Wilhelms Kommunikation och facklig utveckling 070 573 66 66 maria.wilhelms@vision.se Sida 1 Till Visions förbundsstyrelse Sammanfattning Sammanfattning Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever

NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever NQF Inclusive Testutvärdering MCAST, MT Intervjuresultat för elever Utfört av auxilium, Graz maj 2011 Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Publikationen återspeglar endast

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Trädvård LK0196, 20078.1516 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Johan Östberg Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-12-2016-01-22 Antal svar 30 Studentantal 36 Svarsfrekvens

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Fristående nätkurs Kurs: Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Kurskod:

Läs mer

Uppföljning av fritidsklubbsverksamheten

Uppföljning av fritidsklubbsverksamheten Uppföljning av fritidsklubbsverksamheten Ewa Franzén november 2010 2010-11-17 1 (7) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND OCH SYFTE...2 2. METOD...2 3. REDOVISNING...2 4. ANALYS...5 5. SLUTSATSER OCH

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140905 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare Kvalitetsindex LSS, handläggare Lansen Omsorg AB Blåklockan Rapport 20160614 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140317 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall Genomförda intervjuer

Läs mer

Genomförandet av mätningen 2013

Genomförandet av mätningen 2013 2 Genomförandet av mätningen 2013 I sammanställningen redovisas resultaten från den enkät som genomfördes vid Socialförvaltningens Vuxensektion under 2013. Enkäten utförs årligen. Sammanställningar kommer

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011

FÖRÄLDRAENKÄTER. Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanfattning av föräldrars svar på enkäter för uppföljning av Terapikollovistelse 2011 Enkäten syftar till att fånga upp föräldrars syn på kolonivistelsen och samarbetet med Terapikolonierna.

Läs mer

Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra

Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt Rapport till Mistra avseende Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Projekt: Mistra Dnr INT 2011/1 Stockholm 16 juni 2011 tony.carlsson@spiut.se

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Nöjd kund-undersökning 2012 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, och Södermalms stadsdelar.

Nöjd kund-undersökning 2012 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, och Södermalms stadsdelar. 1 Nöjd kund-undersökning 2012 Konsumentvägledning Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen, Norrmalm, och Södermalms stadsdelar. Box 38001, 10068 Stockholm Telefon: 08-508 44 220 Fax: 08-674 43 29 www.sverigeskonsumenter.se

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene?

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende 2014 Resultat Nationell brukarundersökning 2014 särskilt boende

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110225 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

INREDNINGSKURSER.SE Lektion 8 - Samarbetet med kunden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! Lektion 8 Samarbetet med kunden INREDNINGSKURSER.

INREDNINGSKURSER.SE Lektion 8 - Samarbetet med kunden !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! Lektion 8 Samarbetet med kunden INREDNINGSKURSER. Lektion 8 Samarbetet med kunden Du får aldrig glömma att kundens hem är deras hem. Det innebär en svårighet som homestaging-konsult då det innebär att man måste involvera kunden samtidigt som man ska göra

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet

Uppföljning av kvalitetsgarantier i äldreboendet FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Socialkontoret Elisabeth Gerhardsson, Verksamhetsutvecklare Tfn 0515-85322 E-post elisabeth.gerhardsson@falkoping.se Datum 2004-03-29 Dnr 1 (8) Uppföljning av kvalitetsgarantier

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS)

SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) SÅ HANTERAR DU ARGA KUNDER (13 TIPS) Missnöjda kunder är en av de svåraste och mest jobbiga uppdragen att hantera. Men att kunna hantera sina missnöjda kunder på rätt sätt är otroligt viktigt och kan ofta

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

SACO:s löneenkät 2017

SACO:s löneenkät 2017 SACO:s löneenkät 017 I början av november 017 fick SACO:s medlemmar möjlighet att svara på en enkät om årets lönesamtal. Enkäten besvarades av 5 medlemmar av de 43 medlemmar som genomfört lönesättande

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Gruppsammansättning inom PU-processen

Gruppsammansättning inom PU-processen Gruppsammansättning inom PU-processen KPP306 Produkt- och processutveckling Christoffer Löfstrand 4/10/2012 Handledare: Rolf Lövgren Ett delmoment I kursen KPP306 Process- och Produktutveckling är att

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2013022 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Delaktighetsundersökning 2013

Delaktighetsundersökning 2013 Helena Räf November 2013 Delaktighetsundersökning 2013 En utvärdering som behandlar medlemmars känsla av påverkan och inflytande inom redaktionen Word Inledning Syfte & bakgrund Word är en tidning som

Läs mer

Utvärdering av psykologkandidatpraktiken (vfu) inom Region Örebro Län våren 2016.

Utvärdering av psykologkandidatpraktiken (vfu) inom Region Örebro Län våren 2016. 1 (6) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildningscentrum, Berit Eriksson, 2016-07-08 Leg Psykolog/studierektor Utvärdering av psykologkandidatpraktiken (vfu) inom Region Örebro Län våren 2016.

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2013-12-16 TN-295/2012 623 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2012 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Uppföljning av lönesamtalen, lönerevision 2013

Uppföljning av lönesamtalen, lönerevision 2013 Uppföljning av lönesamtalen, lönerevision 2013 SACO- föreningen, Institutet för språk och folkminnen, oktober 2013 I början av oktober fick SACO:s medlemmar möjlighet att svara på en enkät om årets lönesamtal.

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Anmälan mot Lunds universitet angående ett examensarbete på en civilingenjörsutbildning

Anmälan mot Lunds universitet angående ett examensarbete på en civilingenjörsutbildning Lunds universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen Anna Sandström BESLUT 2010-11-29

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66 Asylboende Malmö 2016-04-05 Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 respondenter: 66 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Fråga 1 Hur nöjd är du med Programupplägget? 1 Inte alls nöjd 0 0% 2 0 0% 3 6 13% 4 23

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2014-0-0 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal - Genomförda intervjuer

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kandidatarbete i skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning EX0593, 30269.1213 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund C Kursledare = Dimitris Athanassiadis Värderingsresultat Värderingsperiod:

Läs mer

Serviceanalys Lund juni 2016

Serviceanalys Lund juni 2016 Serviceanalys Lund juni 2016 Uppdraget Hur vet vi att vi ger god service? Det var frågan som vi ställde oss själva i Visitlund. För att ta reda på detta fick företaget Nordic Mystery uppdraget att besöka

Läs mer

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR - Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad 0

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1.

1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på min tur att prata. 4. Säg det jag vill säga. 1. Att lyssna 1. Titta på den som talar. 2. Tänk på vad som sagts. 3. Vänta på

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20131217 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2013-12-16 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(11) Omvårdnadstjänster Genomförande och respons Undersökningen

Läs mer

Personlig sammanfattning av Mentorskursen

Personlig sammanfattning av Mentorskursen Personlig sammanfattning av Mentorskursen Veronica retar sig mest på att jag frågar hur dagen varit varje dag fast hon inte svarar. Det hon uppskattar mest med mig är när jag gör praktiska saker med henne,

Läs mer

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-06-01- Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1 Kund-/brukarundersökning Bygglov

Läs mer

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Stöd och service Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2013

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2013 Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2013 I anslutning till vårterminens kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 har 557 lärare

Läs mer