Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz"

Transkript

1 Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007

2 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/ Kontaktuppgifter och frågor erhölls från Rådhusgruppen, men intervjuerna gjordes självständigt och anonymt på annan plats än Rådhusgruppens kontor. Sammanlagt intervjuades 30 kunder, medan två inte var tillgängliga, och två kunder avböjde från att vara med på grund av brist på tid. Tiden att intervjua varierade beroende på hur ingående samtalet var och hur villiga kunderna var att motivera sina svar, men den ungefärliga tiden var 5-10 minuter. I allmänhet var det lätt att få tag i kunderna, och generellt sett gav de utförlig kritik och många var villiga att motivera sina svar. Det var ett trevligt bemötande hos kunderna, ingen blev irriterad över intervjuerna även om några kunder var märkbart stressade. Inom några dagar blev det klart när kontakt kunde ske med nästan samtliga kunder, om inte intervjuerna redan hade genomförts. En starkt positiv respons från kunderna var helt övervägande, och det har varit svårt att hitta svagheter hos Rådhusgruppen. 2.1 Initiativtagare till projekten genomförda av Rådhusgruppen I frågan om vem det var som hade tagit initiativ till de projekt som Rådhusgruppen hade genomfört var det tydligt vilka som oftast var initiativtagare. 23 av de 30 tillfrågade svarade att det var de själva eller någon annan inom deras organisation som hade tagit initiativet till projekten. Rådhusgruppen själva har tagit få initiativ till projekt. Endast en kund svarade att Rådhusgruppen ensam tagit initiativ, dock svarade fem kunder att det varierar eftersom de har varit involverade i flera projekt. Men av de fem kunderna som svarade att det varierar, följde kunderna upp sitt svar med att det oftast är kunden som tar kontakt. Några tillfrågade blev tvungna att tänka efter ordentligt eftersom det var ett bra tag sedan Rådhusgruppen hade anlitats. En kund visste inte på grund av att han/hon helt enkelt inte kom ihåg. 2.2 Hur kunden kom i kontakt med Rådhusgruppen I denna fråga svarade kunderna på nio olika sätt. Svaret som var vanligast var att kunderna kände konsulterna sedan tidigare. 12 kunder hade fått kontakt med Rådhusgruppen på det sättet. Åtta kunder svarade att de hade fått tips om Rådhusgruppen från annat håll, det var därför det näst vanligaste sättet kunden kommit i kontakt med Rådhusgruppen. Tipset hade kommit från olika håll, till exempel från kollegor, kontakter genom andra kunder och så vidare. En av kunderna sade att han blivit tipsad och...hade vetskap om Rådhusgruppens förträfflighet.. De resterande svaren var spridda. Fyra tillfrågade hade erfarenhet från tidigare projekt, ofta inom företaget. En kund hade fått information på nätet, från Rådhusgruppens hemsida. En annan kund hade fått information via ett mejlutskick, en tredje via en samarbetspartner som var med i samma projekt. Det var också en kund som hade fått kontakt via en utbildningsinbjudan, en annan på ett möte. En kunds hade varit med i samma medlingsgrupp som vederbörande konsult. 1

3 2.3.1 Genomförande av uppdrag angående kompetens. Frågorna när det gäller genomförande av uppdrag besvarades genom att ge betyg på en skala på 1-5 där 5 var det högsta betyget och 1 var det lägsta. Det påpekades dock att kvalitativa svar också uppskattades som motivering. Det var i denna fråga en genomgående mycket positiv respons. 18 av 30 tillfrågade kunder gav betyget fem, de 12 resterande gav betyget 4. Inget lägre betyg delades ut. Det gav snittbetyget 4,6. Flera kunder konstaterade att kompetensen var det som stack ut i genomförandet av uppdraget. Det påpekades bland annat att Rådhusgruppen har en väldigt bred kompetens. En kund sammanfattade det så här: Rådhusgruppen är väldigt kunniga, har mycket bra koll på politik. En annan svarade: På en skala 1-5? 10!. Det var inte en enda kund som hade någon negativ kritik angående Rådhusgruppens kompetens, alla var väldigt positiva. En kund motiverade sin femma med att Rådhusgruppen var mycket snabba, och att de är väl införstådda i problematiken Genomförande av uppdrag angående kvalité Denna fråga besvarades också på en skala mellan 1-5 liksom resten av frågorna om genomförande av uppdraget och det uppmuntrades också här att motivera sitt svar, även om många avböjde från att göra det. Det gick tidigt att urskilja en utbredd positiv syn på Rådhusgruppens kvalité i genomförandet, om än inte lika starkt positivt som kompetensen. 11 kunder av 30 gav betyget 5 vilket inte var en lika hög siffra som kompetensen. En kund insisterade på att ge betyget 4,5, och 15 kunder gav betyget 4. Två kunder valde att ge betyget 3, och den sista kunden gav betyget 2. Kunden som gav betyget två ansåg att Rådhusgruppens kvalité och kreativitet var en besvikelse. En av kunderna som gav betyget 3 var inte helt nöjd med Rådhusgruppens kvalité på genomförandet. Dessa två negativt kritiska kommentarer var dock de enda, annars var det uteslutande positiva kommentarer som kanon och ofta kommenterades det perfekt eller inga problem. En kund tyckte att det hade blivit problem i kvalitén, men att det var problem som inte berodde på Rådhusgruppen själva utan på grund av att det fanns brister i information hos kunden som hade skapat missförstånd. Samma kund tyckte samtidigt att Rådhugruppen hade löst problemet på ett mycket smidigt sätt i slutet på projektet. Snittbetyget på Rådhusgruppens genomförande när det gäller kvalité var 4, Genomförande av uppdrag angående kreativitet Inom kreativitet valde två kunder att inte svara på grund av att uppdraget Rådhugruppen hade blivit anlitade att genomföra inte var av den karaktären att det gick att bedöma Rådhusgruppens kreativitet. Det blev ganska tidigt klart att kunderna tyckte att det svårt bedöma och några beklagade sig över att det var en svår fråga. Det gick också att urskilja ett generellt sett lägre betyg inom kreativitet än inom de andra områderna. Det blev här vanligare med betyget tre än betyget fem, något som bara inträffade inom frågan om kostnadseffektiviteten förutom kreativiteten. Det var 6 kunder som gav betyget 5. Även här var det en som gav betyget 4,5 och 12 kunder som gav betyget 4. Två kunder gav betyget 3,5 samtidigt som det var 7 kunder som gav betyget 3. Inga lägre betyg valdes av kunderna. 2

4 Samma kund som hade gett en tvåa i betyg på kvalitén och sagt att kvalitén var en besvikelse, ansåg även här att kreativiteten hade varit en besvikelse och inte uppfyllt de förväntningar som kunden i fråga hade på Rådhusgruppen. En annan kund ansåg att kunden i fråga hade kommit med många idéer under projektets gång, men att dessa inte hade förbättrats av Rådhusgruppens närvaro. Kundens idéer fick helt enkelt inte något utrymme utan kom i skymundan. Det fanns också en kund som hade varit involverad med flera olika konsulter inom Rådhusgruppen, som egentligen ville ge olika betyg för de olika konsulterna. Snittbetyget på kreativiteten var 3,95, ett relativt sett lägre betyg än på andra områden. Snittbetyget räknades ut på 28 tillfrågade, de två som valde att inte svara exkluderades ur beräkningen Genomförande av uppdrag angående tidsplanen Angående genomförande av tidsplanen var nästan samtliga tillfrågade väldigt positiva och hade inga klagomål, med några undantag. 20 kunder av 30 tillfrågade gav betyget 5, vilket är näst flest femmor inom de olika områderna. 7 kunder gav betyget 4, 2 kunder gav betyget 3 och en kund gav betyget 2. Ingen kund valde att ge det lägsta betyget. Det var alltså generellt sett mycket bra. Flera kunder sade att det fungerade perfekt, en kund som ofta hade jobbat med Rådhusgruppen sade: Jag är alltid nöjd. En annan kund sade: Jag har jobbat med Rådhusgruppen i flera år, det har aldrig varit något som helst problem. Det fanns dock några kunder som pekade på missar från Rådhusgruppens sida när det gäller att hålla tidsplanen. I ett uppdrag som Rådhusgruppen hade blivit anlitade att göra hade en del av uppdraget innehållt bevakning. Rapporteringen av denna bevakning hade varit sen. En kund sade att projektet drog ut på tiden. En annan anmärkning var att det hade varit ett dokument som kom in för sent. Det var också en kund som ansåg att tidsplanen stack ut negativt i genomförande av uppdraget. Samma kund hade samtidigt gett väldigt bra kritik på de andra områderna, så det betydde inte att tidsplanen var katastrofal. De flesta anmärkningar var alltså småsaker och i det stora hela var det väldigt bra respons, vilket också speglas av snittbetyget 4, Genomförande av uppdrag angående kostnadseffektivitet Kostnadseffektiviteten var den delen som det gavs lägst betyg på. En hel del kunder kommenterade att det kostade mycket. Samtidigt påpekade åtskilliga att det inte betydde att det inte var värt det eller att det var skyhögt pris. Det var också det området där det blev störst svarsbortfall. 4 kunder kunde inte svara på frågan, på grund av att de helt enkelt inte hade vetskap om priset på projektet. 4 kunder av 30 tillfrågade tilldelade betyget 5 till Rådhusgruppens kostnadseffektivitet. 11 kunder gav betyget 4 och 10 kunder gav betyget 3. Den enda ettan delades ut i frågan om kostnadseffektivitet, en kund gav det betyget. Kunderna var villiga att motivera sina betyg. En kund tyckte att Rådhusgruppen hade varit mycket kostnadseffektiva och skulle gett en femma om det inte vore för att de anlitat en annonsbyrå i nedåtgående led som var klart sämre. Andra kommentarer var: Rådhusgruppen har inte den lägsta taxan, men det är fortfarande värt det, Rätt normalt pris, men det är inte billigt och Det är ju alltid dyrt med konsulter. 3

5 Snittbetyget som gavs var 3,65, vilket var det lägsta i undersökningen. Kostnadseffektiviteten är dock den enda delen i undersökningen där ett högt betyg inte betyder rätt betyg. Ett högt betyg är ju självfallet önskvärt från kundens sida, men det kan också tyda på en för låg prissättning från Rådhusgruppens sida. Snittbetyget 3,65 kan därför ses som ett bra betyg inom detta område. Det är till och med möjligt att det kan argumenteras att det finns ett visst utrymme att höja priserna, även om det självklart finns andra faktorer att ta in i detta övervägande Genomförande av uppdrag angående bemötande Inom denna fråga fick Rådhusgruppen fantastisk respons. I snitt stack denna faktor ut tydligt. Många höjde Rådhusgruppen till skyarna när det gällde bemötandet och inte en enda negativ kommentar om bemötandet lades fram. 28 kunder av 30 tillfrågade gav betyget 5. De resterande 2 kunderna gav betyget 4. Många valde att kommentera denna faktor och gav tydliga motiveringar. Ofta sades det kommentarer som utmärkt och jättebra. Andra kommentarer var bland annat: Exeptionellt bemötande, Många trevliga människor som är lätta att ha att göra med., Förtroendeingivande och Kreativ grupp med väldigt bra bemötande. Det var alltså inte en enda kund som utryckte klagomål på Rådhusgruppens bemötande vilket gör att bemötandet sticker ut. Det speglar snittbetyget, som är 4,93. Det är det klart högsta snittbetyget Genomförande av uppdrag: samanfattning Kunderna fick också en fråga om de tyckte att det var något som stack ut inom genomförandet av uppdraget, antingen negativt eller positivt. Majoriteten av kunderna svarade att de tyckte att Rådhusgruppen höll en jämn nivå, men det fanns några som tyckte att antingen kompetensen eller bemötandet stack ut positivt. De kommentarerna stärks också tack vare de bra snittbetyg dessa två faktorer fått. Bemötande var det högsta på 4,93 och kompetensen var det näst högsta på 4,6. Det kan vara av intresse att titta på det totala snittbetyget. Det pekar på det övergripande intrycket på genomförandet av uppdraget hos kunderna. Det totala snittbetyget blev 4,32. Viktigt att påpeka är att detta sammanfattade snittbetyg inte tar hänsyn till hur stor vikt man lägger på de olika faktorerna. 2.4 Användning som kunden haft av projektet Kunderna fick sedan en fråga om vad de tyckte att de hade haft för användnig av projektet. Frågan ställdes som en öppen fråga i syfte att få en större motivering och mer synpunkter på Rådhusgruppen. Det var lätt att få svar och det gav mycket, även om en minoritet av de tillfrågade på grund av långtgående och pågående projekt hade svårt att svara på frågan. Däremot var det lätt att urskilja att de flesta tillfrågade kände att de haft stor användning av projektet och att det hade lett till både stora och små förändringar. Många kunder hade också anlitat Rådhusgruppen i många olika projekt, vilket i vissa fall gjorde det svårt att peka på 4

6 vilken användning kunden hade haft av användning. Vissa projekt var helt avgörande med Rådhusgruppens närvaro. Många uppdrag hade varit organisatoriska uppdrag av olika slag. En kund sade att projektet har legat till grund för nytt arbete, en annan sade: skapat lugn i organisationen och givit bra förutsättningar. Kunskapsuppbyggnad var en annan vanlig typ av användning som kunden haft. En kund gav mycket bra lovord och talade om att projektet hade handlat om argumentationsmässig kunskapsuppbyggnad att bemöta motparter, och tack vare Rådhusgruppens närvaro hade en helt ny strategigrupp skapats. Några kunder fyllde ut sin beskrivning om användningen med fantastiska lovord om Rådhusgruppen. En kund beskrev Rådhusgruppens arbete så här: Rådhusgruppen har hjälpt oss ändra vår identitet, hjälpt oss hitta nya arenor. Jag är väldigt förtjust, rakt av. En annan sade: Vi fick ovärdelig hjälp. En tredje sade Det har varit inspirerande och lärorikt och Bra ingång, rätt nivå, rätt peppning, det har fungerat bra. Även om några kunder inte tyckte att projektet lett till någon stor förändring, hade nästan alla känt att dem hade haft stor användning av projektet. Det var endast en kund hade en tydlig negativ inställning till projektet och sade att kvalitén och kreativiteten hade varit en besvikelse, trots det ansåg kunden att användningen hade varit ganska stor. Rådhusgruppens breda kontaktnät är positiv faktor som ofta kom upp i samtalen med kunderna. En kund som hade fått hjälp att hitta nya kontakter sade att Rådhusgruppen Har fungerat som en kunskapsbrygga från mina gamla till nya kunskaper. Övriga användningsområden är många, men det är tydligt att samtliga projekt har varit mycket användbara. De har påbörjat beslutsprocesser, utvecklat kunskaper inom lobbying och opinionsbildning, fungerat som bollplank med idéer, utvärderingsprojekt mm. En kund påpekade att det varit väldigt bra att det kommit någon med externa ögon till organisationen som gör att det kan uppfattas som objektivt. Kunden fortsatte med att säga att konsulten i fråga inte var snäll, vilket var positivt i projektet tack vare bra och strukturerad kritik. 2.5 Skulle kunden tänka sig att rekommendera Rådhusgruppen? Detta var en Ja- och Nej-fråga. Samtliga tillfrågade kunder svarade ja på denna fråga och det var generellt sett aldrig någon tvekan. Oftast var det ett tydligt tonläge hos kunderna som tydde på att de med glädje skulle göra det. En del kunder valde att följa upp sitt svar med en motivering eller med vissa reservationer. Två kunder svarade att de skulle kunna göra det där kompetensen passar. En annan svarade att de endast skulla kunna tänka sig rekommendera en av konsulterna i Rådhusgruppen just på grund av att de endast hade vetskap om en av konsluterna. Vidare fanns tre kunder som sade att de redan hade rekommenderat Rådhusgruppen för andra kunder och att de skulle fortsätta göra det. 5

7 2.6 Skulle kunden tänka sig anlita Rådhusgruppen igen? Detta var också en Ja- och Nej-fråga. Samtliga tillfrågade kunder förutom en svarade ja på denna fråga. Kunden som valde att inte svara Ja på denna fråga svarade kanske på grund av att det var dyrt. Två kunder sade att de hade intresse av att göra det inom kort. En kund skulle utan tvekan tänka sig anlita Rådhusgruppen igen, men på grund av vissa regleringar fanns det komplikationer som försvårade nya uppdrag. En annan kund kunde bara tänka sig anlita Rådhusgruppen för liknande uppdrag. Dessa exempel är undantag och i allmänhet var det ingen tvekan, utan det var en väldigt positiv ton i svaren. Många hade dessutom redan anlitat Rådhusgruppen i flera uppdrag och hade därför inga problem att göra det igen. 2.7 Den sammantagna värderingen av Rådhusgruppen Den sammantagna värderingen av Rådhusgruppen ställdes som en fråga mellan 1-10 där 10 var högsta betyg. Denna fråga var lätt att få svar på av kunderna och det var många motiveringar som lades fram. Ingen kund gav betyget 10, men 1 kund gav betyget 9,5 och 4 kunder betyget 9. Det betyget som samlade flest röster, 13 stycken, var betyget 8. En kund gav betyget 7,5 och 8 kunder betyget 7. Vidare gav 2 kunder betyget 6 och en kund betyget 4. Ingen kund gav ett lägre betyg. I denna liksom alla andra frågor fanns en generellt sett väldigt positiv bild av Rådhusgruppens insats. Det fanns dock viss negativ kritik. En kund ansåg att Rådhusgruppen saknar starkt varumärke. Detta på grund av att det är en löst sammansatt grupp. En annan kund tyckte att det fanns en risk som beställare när man anlitar små konsultföretag för stora uppdrag. Det fanns också en kund som tyckte att det märktes att Rådhusgruppen hade väldigt mycket att göra, och tyckte att det fanns en risk att det skulle gå ut över arbetet. Den sista negativa kritiken var: Rådhusgruppen sticker inte ut i jämförelse med andra konsultföretag. Dessa synpunkter var dock de enda negativa som påpekades av kunderna. Det var annars en väldigt positiv bild som gavs, med många lovord från kunderna. En kund som gav betyget 8 motiverade det med att Rådhusgruppen är lätta att nå och att kunden får snabb respons. En annan kund tyckte att Speciellt bra är det breda kontaktnät som Rådhusgruppen har. Kontaktnätet har varit en synpunkt som kommit upp hela vägen genom undersökningen. Det har varit topp, svarade en kund medan en annan sade: Kunde inte blivit bättre. Det var också flera som ansåg att Rådhusgruppen var duktiga på att anpassa sig till kunden, och på samma sätt som en kund ansåg att Rådhusgruppen inte stack ut, tyckte en annan att den gjorde just det. En ytterligare kommentar var att Rådhusgruppen hade väldigt bra framtoning och förstod fackförbunden väldigt bra. Det var sammantaget postiv bra kritik, och snittbetyget var 7,63. 6

8 3 Källkritik Det finns i kundundersökningen viss risk att några av svaren delvis är missvisande. Detta gällde inte frågorna av öppen karaktär, utan frågorna där betyg sattes. Kunderna hade i enstaka fall en förmåga att ge för positiva svar. Det märktes genom ett par kommentarer som motiverade betygen som sattes. I samtal där kunden lät stressad eller upptagen var betygen nästan uteslutande bra. I några andra samtal verkade kunden helt enkelt inte vara tillräckligt motiverad för att tänka efter ordentligt. Betyget blev därför en femma utan närmare eftertanke. Ett exempel på det är en kund som skulle ge betyg på kostnadseffektiviteten i projektet. Kunden sade att projektet var dyrt, men det var OK, ändå gav han betyget 5, som var mycket bra. Det fanns också ett par exempel på denna tendens där kunderna tyckte att det hade varit OK, och gett en femma. Nu i efterhand finns det utrymme för reflektioner om hur detta kan undvikas. Ett alternativ är en annan skala på betygen, där betygssättningen tvingar tillfrågade att tänka efter mer på svaret. En sådan skala skulle kunna vara mellan 1-7 eller 1-6. Det enda problemet är att det kanske skulle vara svårare att bedöma en sådan skala. Ett annat alternativ är att frågeställaren upprepar frågan eller säkrar svaret hos kunden när han/hon svarat på ett sätt som uppfattas som missvisande. Det kan dock ses som framtvingande av ett annat svar, samtidigt som det är omöjligt som frågeställare att avgöra med 100 procents säkerhet om svaret är missvisande eller inte. Trots de missvisande svaren är det viktigt att göra tydligt att detta inte var en genomgående trend i undersökningen, utan enstaka fall, hos stressade, halvt upptagna eller icke-engagerade kunder i undersökningen. 4 Avslutning Resultatet från kundundersökningen har sammanfattningsvis varit mycket bra, och det har inte funnits stort utrymme till kritik. Det allmäna intrycket har varit bra och tonläget hos de intervjuade kunderna har med några undantag varit tveklöst positivt. Bara en sådan faktor som att samtliga kunder skulle kunna rekommendera Rådhusgruppen för andra kunder pekar på att Rådhusgruppen utför sina uppdrag på ett mycket tillfredställande sätt. Annars är det tydligt att bemötandet och kompetensen är något som kunderna anser sticker ut, inte bara från kommentarer utan också från snittbetyget. Det har också gjorts tydligt att det är kunderna som är en klar majoritet av initiativtagarna i projekten och att det vanligaste sättet att ha kännedom om Rådhusgruppen är att kunden känner konsulten i fråga sedan tidigare. Kunderna har känt att de har haft stor användning av projekten och att det i flesta fall lett till förändring. Det sammanfattade snittbetyget var 7,63 på en skala mellan 1-10, något som ter sig lägre än vid genomförande av projekt. Det lägsta betyget som delades ut på denna fråga var en fyra, därefter en sexa, vilket är ett tydligt tecken på att Rådhusgruppen genomför sitt uppdrag på ett utmärkt sätt. 7

9 Vem tog initiativ till projektet/projekten? Statistik - Rådhusgruppen: 1 kund - Både och pga olika projekt: 5 kunder - Vet inte: 1 kund (länge sedan, kommer inte ihåg) - Kunden: 23 kunder Hur kom kunden i kontakt med Rådhusgruppen? - Kände sedan tidigare: 12 kunder - Tidigare projekt: 4 kunder - Information på nätet: 1 kund - Mejlutskick: 1 kund - Tips från annan: 8 kunder - Via partner i samma projekt: 1 kund - Utbildningsinbjudan: 1 kund - Ett möte: 1 kund - Medlinggrupp: 1 kund Genomförande av uppdrag i när det gäller kompetens, skala 1-5: - 5: 18 kunder - 4: 12 kunder - 3: 0 kunder - 2: 0 kunder - 1: 0 kunder - Snitt: 4,6 Genomförande av uppdrag när det gäller kvalité, skala 1-5: - 5: 11 kunder - 4: 15 kunder - 4,5: 1 kund - 3: 2 kunder - 2: 1 kund - 1: 0 kunder - Snitt: 4,25 Genomförande av uppdrag när det gäller kreativitet, skala 1-5: - 5: 6 kunder - 4,5: 1 kund - 4: 12 kunder - 3,5: 2 kunder - 3: 7 kunder - 2: 0 kunder - 1: 0 kunder - Vet inte på grund av att projektet inte var av den karaktären, 1 kund - Snitt: 3,95 8

10 Genomförande av uppdrag när det gäller tidsplanen, skala 1-5: - 5: 20 kunder - 4: 7 kunder - 3: 2 kunder - 2: 1 kund - 1: 0 kunder - Snitt: 4,53 Genomförande av uppdrag när det gäller kostnadseffektivitet, skala 1-5: - 5: 4 kunder - 4: 11 kunder - 3: 10 kunder - 2: 0 kunder - 1: 1 kund - Ej sett pris: 4 kunder - Snitt: 3, 65 Genomförande av uppdrag när det gäller bemötande, skala 1-5: - 5: 28 kunder - 4: 2 kunder - 3: 0 kunder - 2: 0 kunder - 1: 0 kunder - Snitt: 4,93 Totalt snitt i genomförande av uppdrag: 4,32 Skulle kunden kunna tänka sig att rekommendera Rådhusgruppen för andra kunder? Samtliga kunder svarade ja på denna fråga och det verkade inte vara någon större tvekan. Skulle kunden kunna tänka sig att anlita Rådhusgruppen för nya uppdrag? Alla förutom en kund svarade ja på denna fråga. Kunden som inte svarade ja svarade kanske. Sammantagen värdering av Rådhusgruppen, skala 1-10: - 10: 0 kunder - 9,5: 1 kund - 9: 4 kunder - 8: 13 kunder - 7,5: 1 kund - 7: 8 kunder - 6: 2 kunder - 5: 0 kunder - 4: 1 kund - Inget lägre betyg - Snitt: 7,63 9

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

ENKÄT 2013 SAMVERKAN

ENKÄT 2013 SAMVERKAN ENKÄT 2013 SAMVERKAN "Jag kämpar och tänker inte ge upp!" Rapport Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg Lindhultsganan 23 41674 GÖTEBORG 073-822 30 03 goteborg@autism.se 1 Sammanfattning Föreningen

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

FARs kvalitetskontroll så funkar den

FARs kvalitetskontroll så funkar den FARs kvalitetskontroll så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete titeln auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet. Som auktoriserad

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN

NU HAR HON SLUTAT FLEXTIDSFÄLLAN FLEXTIDSFÄLLAN NU HAR HON SLUTAT Tidsjakt. Anna Halmerius registrerade flex när hon egentligen jobbade övertid, men hann aldrig ta ledigt. Och det var hon inte ensam om som distriktssköterska i Västra

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2009-06-16 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Utvärdering av anhöriggrupp riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga

Utvärdering av anhöriggrupp riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga Utvärdering av anhöriggrupp riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga Elisabeth Davidsson Mars 2008 Utvärdering av anhöriggrupp - riktad mot Parkinsonssjukas anhöriga Bakgrund Det övergripande syftet med projekt

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-06-01- Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning 2006 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1 Kund-/brukarundersökning Bygglov

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

I-Forum 1 2015-02-26

I-Forum 1 2015-02-26 I-Forum 1 2015-02-26 Sammanställning Ledord för dagen Visionärt Personligt Öppenhet Diskussionsfrågor 1. Hur ska sektionen skapa medlemsnytta? Vad vill du att sektionen ska göra? Hur ska vi spendera/investera

Läs mer

Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra

Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt Rapport till Mistra avseende Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Projekt: Mistra Dnr INT 2011/1 Stockholm 16 juni 2011 tony.carlsson@spiut.se

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-0-0 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun 2(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF

Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Presentation Utvärdering av Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt finansierat av ESF Robert Gustafson 28 januari 2010 Målsättning för Örebro kommuns Kompetensutvecklingsprojekt Målsättningen för projektet

Läs mer

Använda sociala medier

Använda sociala medier linköpings universitet Använda sociala medier Råd till dig som arbetar på Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY PRODUKTION: Linda Carlén Hallström, Elin Karlsson och Sara Råsberg. Fotografer: David

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Redovisning TMU-enkäten 2012 Br. Logen 80 Gustav Fröding. Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt

Redovisning TMU-enkäten 2012 Br. Logen 80 Gustav Fröding. Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt Redovisning TMU-enkäten 12 Br. Logen 8 Gustav Fröding Redovisning av enkäten Grupparbete Sammanfattning av grupparbetena övrigt Fråga 1 Hur är trivseln innan logesalen? Snitt=4,3 3 2 1 1. Hur är trivseln

Läs mer

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI Med detta frågeformulär vill vi få mer kunskap kring hur uppsatsarbete och handledning upplevs och fungerar vid ämnet psykologi.

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna PRESSMEDDELANDE 2011-12-12 Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna Två av tio svenskar som bor i hus tycker att tekniken begränsar umgänget med familjen. Lika stor andel tycker att tekniken

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år!

Jeanette Svedjeholm. Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Grattis! Karisma, personlighet, utseende... helt enkelt IT! C Jeanette Svedjeholm Vad ger man tjejen som redan har allt!? Therese, 28 år! Gästbemötande Viktigt att förklara situationen och ha ögonkontakt

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären?

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? - ett kort seminarium om hur man formulerar, förvaltar och följer upp avtal - Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi - Rikard Blom, e-avrop SOI:s

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Samsung Electronics Nordic AB: Manual

Samsung Electronics Nordic AB: Manual Samsung Electronics Nordic AB: Manual» Klassificering Samtliga observationer klassificeras enligt nedanstående procentsatser med färgbeteckning. 0 % I 25 % I 50 % I 75 % I 100 %» Betygsättning av mätpunkter

Läs mer

Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss?

Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss? Rapport Fokusgrupp Nacka Seniorcenter Talliden 2010-03-19 Vad är viktigt för att vi ska kunna skapa bra förutsättningar för ett gott liv hos oss? Maria Liwendahl, Kvalitetsutvecklare VSS Innehållsförteckning

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Varför ska vi bedöma bilder och hur kan vi som fotografer utvecklas av det? Sammanställt av Eds Fotoklubb www.edsfotoklubb.se Frågan varför och hur vi

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan

2012-12- l O. Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j<... (M) om ökad risk rör kvalitetsbrister' irörskolan Kommunfullmäktige i Huddinge 10 december 2012 2012-12- l O Interpellation till rörskolenämndens o~iföirarld{ie1eriali'>riei~.j

Läs mer

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Den nya betygsskalan lanserades av Jan Björklund under parollen Det ska löna sig att plugga och betygen ska vara rättvisa. Men har det verkligen

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer