Bibliotekets personalenkät 2012/13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotekets personalenkät 2012/13"

Transkript

1 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1

2 Innehåll Frågorna Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket): Jag har använt mig av: Betygsätt följande verksamheter Kommenterarer:... 5 Boka en bibliotekarie... 5 Boka undervisning... 5 Beställ fjärrlån... 5 Bibliotekets e-böcker... 5 Lämna inköpsförslag... 5 Stöd vid publicering Tror du att biblioteket skulle kunna vara ett stöd vi upprättandet av kurslistor, t.ex. genom att kontrollera kvalitén på de bibliografiska poster, tillgänglighet, eventuella e-alternativ, etc.? Ge förslag på hur biblioteket kan utvidga sin roll som en resurs för studenternas lärande:... 6 Sammanfattning

3 Efter den stora biblioteksenkäten som gick ut våren 2011 beslöts att i fortsättningen dela upp den i en student respektive en personalenkät. Syftet med detta är att kunna ställa mer riktade frågor till respektive respondentgrupp. Enkäten lades ut 10/ och samlades in 14/ Inbjudan att delta sändes ut via mejl där en länk till undersökning fanns. Enkäten gick ut i två versioner, en svensk och en engelsk. Sammanlagt fick vi in 153 svar (117+36), något som kan jämföras med de 190 som svarade på enkäten 2011 och uppgav annan respondentkategori än student. Enkäten kan sägas bestå av två delar, en med färdiga svarsalternativ och en med rutor för fria kommentarer. Efter en inledande fråga om den kategori till vilken respondenterna anser sig tillhöra ställdes frågor kring sex delar av vår verksamhet: beställning av fjärrlån, bokning av undervisning, stöd vid publicering, Boka en bibliotekarie, Lämna inköpsförslag samt om bibliotekets e-böcker. Om e-böckerna ställdes först frågan om huruvida man använt sig av tjänsten, sedan vilket betyg man på en skala från ett till fyra ville ge den. Därefter lämnades utrymme frö fria kommentaraer kring var och en av dessa tjänster. Till detta ställdes sedan även frågan om huruvida respondenterna ansåg att biblioteket skulle kunna vara ett stöd vi upprättandet av kurslistor. Slutligen gavs respondenterna möjlighet att ge förslag på hur biblioteket kan utvidga sin roll som en resurs för studenternas lärande. Frågorna 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket): Den första frågan rörde vilken respondentkategori som man tillhör. övrig personal 5% professor 9% doktorand 26% lärare 38% forskare 22% 3

4 Dominerande enskild kategori är lärarna med 38 %. Övriga respondentkategorier domineras av två doktorander 26 % och forskare 22 %., hit räknas även professorerna. 5 % utgörs av övrig personal. 2. Jag har använt mig av: Den andra frågan för vilka olika tjänster som respondenterna använt sig av. Frågan besvarades av 95 respondenter (sammanlagt lämnades 208 svar, något som var möjligt då mer än ett svarsalternativ kunde fyllas i). Fördelningen av svaren visas i grafen nedan: Boka en bibliotekarie Boka undervisning Beställ fjärrlån Bibliotekets e- böcker Lämna inköpsförslag Stöd vid publicering (rådgivning vid DiVA-frågor; copyright-frågor; impact-frågor; OA-frågor; etc.) Den överlägset mest anlitade tjänsten 85 % var fjärrlånebeställningar. 50 % har använt e-böckerna. Dryga 40 % har lämnat in inköpsförslag. Knappa 40 % har bokat undervisning. Kring 30 % har bokat en bibliotekarie och knappa 30 % har fått stöd vid publicering. 3. Betygsätt följande verksamheter Den tredje frågan rörde den skattade nöjdheten med de olika tjänsterna. I tabellen visas antalet svar, fördelningen av givna betyg samt medelbetyg, sorterade i storleksordning. Antal svar Medel Beställa fjärrlån 84 3,64 Boka undervisning 50 3,46 Stöd vid publicering 39 3,41 Boka en bibliotekarie 40 3,4 Lämna inköpsförslag 50 3,38 Bibliotekets e-böcker 58 3,05 4

5 Störst nöjdhet gavs åt fjärrlånebeställningarna som även fick det största antalet svar. Lägst betyg gavs åt e-böckerna. I diagrammet nedan visas hur betygen fördelades (1 minst, 4 mest): Stöd vid publicering Lämna inköpsförslag Bibliotekets e-böcker Beställ fjärrlån Boka undervisning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Notera att andelen högsta betyg i alla frågor, utom den om e-böcker, gavs av över 50 % av respondenterna. 5. Kommenterarer: Under följande rubriker gavs respondenterna möjlighet att fritt kommenterar de tjänster som de betygsatt, men även att svara på två ytterligare frågor, dels om man trodde att bibliotekset på något sätt kunde vara till hjälp vid upprättandet av kurslistor, dels om man hade några tankar om hur biblioteket kan utvidga sin roll som en resurs för studenternas läande. Sist fanns möjlighet att ge övriga kommentarer eller förslag till förbättringar av bibliotekets verksamhet. Boka en bibliotekarie Kommentarerna från de som använt tjänsten var samtliga positiva. En kommentar klagade på att tjänsten var alltför dåligt marknadsförd (22 svar). Boka undervisning Goda omdömen från de som använt tjänsten. En kommentar föreslår en uppdelning av undervisningen i grundläggande och avancerad infosök (26 svar). Beställ fjärrlån Samtliga kommentarer från sådana som använt sig av tjänsten var mycket goda (35 svar). Bibliotekets e-böcker Blandade kommentarer som ibland tycks handla om e-böcker i allmänhet. Annars positiva kommentarer som blanda med klagomål över att det inte går att skriva ut hela böcker, att det är svårt att hitta sökfunktioer, att inte mycket av kurslitteraturen finns tillgänglig (22 svar). Lämna inköpsförslag Här blandas positiva kommentarer med sådana som uttrycker brist på feed-back efter insänd 5

6 beställning eller på att beställningar tagit alltför lång tid. En kommentar ställer frågan huruvida enskilda forskare kan ge förslag på tidskriftsprenumerationer då risken då finns att det enbart är ett enskilt behov som uttrycks (21 svar). Stöd vid publicering I stort sett uppskattande kommentarer, men även frågor om huruvida det är möjligt för biblioteket att importera poster direkt från andra databaser (något som vi redan gör från SCOPUS och WoS). Dessutom frågor om vi kan bistå med förslag på tidskrifter att publicera i (22 svar). 6. Tror du att biblioteket skulle kunna vara ett stöd vi upprättandet av kurslistor, t.ex. genom att kontrollera kvalitén på de bibliografiska poster, tillgänglighet, eventuella e-alternativ, etc.? På denna fråga fick vi in 64 svar. Några kommentarer uttycker en oförståelse om vad det hela handlar men bland de som förstått erbjudandet var alla positiva. Några nämnde dock tidsaspekten, alltså behovet av att en sådan process ska vara snabb då redan i nuläget finns ett problem med att få ut listor i tid. 7. Ge förslag på hur biblioteket kan utvidga sin roll som en resurs för studenternas lärande: Här framkommer ett ganska stort förtroende för våra tjänster, dock handlar flera av kommentarerna om vikten av marknadsföring och paketering av dessa. Någon ser bristande ämneskunnande bland bibliotekspersonalen som ett hinder för djupare samarbete. Andra ser gärna att biblioteket även lär ut hur vetenskapliga texter ska läsas och sammanfattas. Även källkritik och referenshandtering nämns som lämpliga saker att lära ut (31 svar). Sammanfattning Sammantaget gavs höga betyg och goda omdömen. Respondenterna var utan undantag nöjda med våra tjänster. Vad beträffar frågan om huruvida biblioteket kan vara till nytta vid upprättandet av kurslistor fick vi från de som rätt uppfattat frågan en god respons förutsatt att detta inte skulle försena processen. Däremot kan i fallet med e-böcker anas en viss tveksamhet. Ska någon direkt uppmaning lyftas fram så är det att vi bättre måste marknadsföra våra tjänster, något som flera av kommentarerna lyfte fram. En sensmoral skulle kunna vara att det vi gör är bra men att vi måste bli synligare. 6

7 7

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz

Kundundersökning Rådhusgruppen. Av Magnus Gerentz Kundundersökning Rådhusgruppen Av Magnus Gerentz 25/6 2007 1 Inledning Nedan följer en rapport om kundundersökningen som genomfördes på uppdrag av Rådhusgruppen mellan den 11/6 och 19/6 2007. Kontaktuppgifter

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot Undersökning via webbpanel/webbenkät: Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot september 2014 Fakta om undersökningen Metod:

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer