Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt. Rapport. till Mistra. avseende. Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra"

Transkript

1 Strategisk Planering I Utveckling och Tillväxt Rapport till Mistra avseende Utvärdering anbud kommunikationstjänster Mistra Projekt: Mistra Dnr INT 2011/1 Stockholm 16 juni 2011 Spiut Skeppsbron Stockholm

2 Innehållsförteckning INLEDNING...1! KONSULTATION...1! UPPHANDLINGEN...1! Inkomna anbud...1! ANBUDSUTVÄRDERING...2! STEG 1 - KRAVUPPFYLLELSE (SKALL-KRAV)...2! STEG 2-6 GRAFISK FORM OCH PRODUKTION...2! Steg 2 Anbudsvärdering dokumenterad erfarenhet och kompetens...2! Steg 3 Anbudsutvärdering - arbetsprover...2! Steg 4 Anbudsutvärdering - pris...3! Steg 5 Anbudsutvärdering - referenser...4! Sammanställning efter steg 5...5! Steg 6 Anbudsutvärdering - intervjuer...5! STEG 2-6 SKRIBENT...5! Steg 2 Anbudsvärdering dokumenterad erfarenhet och kompetens...5! Steg 3 Anbudsutvärdering - arbetsprover...6! Steg 4 Anbudsutvärdering - pris...6! Steg 5 Anbudsutvärdering - referenser...7! Sammanställning efter steg 5...8! Steg 6 Anbudsutvärdering - intervjuer...8! STEG 2-6 WEBBREDAKTÖR...8! Steg 2 Anbudsvärdering dokumenterad erfarenhet och kompetens...8! Steg 3 Anbudsutvärdering - arbetsprover...9! Steg 4 Anbudsutvärdering - pris...9! Steg 5 Anbudsutvärdering - referenser...9! Sammanställning efter steg ! Steg 6 Anbudsutvärdering - intervjuer...11! RESULTAT...11! UTFALL GRAFISK FORM OCH PRODUKTION...11! UTFALL - SKRIBENT...11! UTFALL - WEBREDAKTÖR...11!

3 INLEDNING Mistra har genomfört en upphandling med syfte att teckna avtal angående kommunikationstjänster. Tjänsterna är uppdelade i tre områden; grafisk form och produktion, skribent samt webbredaktör. KONSULTATION Till sin hjälp har Mistra anlitat Spiut med konsulten Tony Carlsson för att utforma anbudsunderlag, utvärdera inlämnade anbud, skriva slutrapport samt bistå i samband med avtalstecknande. UPPHANDLINGEN Upphandlingen har genomförts som en öppen upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Annonsering har skett i Allego den 4 april och på Mistras webbplats Sista dag för inlämnande av anbud var satt till den 28 april Tjugoåtta (28) anbud inkom, varav ett anbud efter anbudstiden. Detta anbud diskvalificerades därför direkt. I förfrågningsunderlaget erbjöds möjlighet att lämna anbud på ett, två eller alla tre av upphandlingens områden. Åtta av de tjugoåtta anbudsgivarna har lämnat anbud på alla tre tjänsteområden medan femton av anbuden endast lämnat anbud på ett av de tre områdena. Inkomna anbud Grafisk form o produktion Skribent Webbredaktör A4 text & form A4 text & form Appelberg publishing group Typoform Appelberg publishing group Capito Anna Marekvärn grafisk form Capito Frank Kommunikation Appelberg publishing group Frank kommunikation Geelmuyden.Kiese. Bigg annonsbyrå i Stockholm Capito Geelmuyden.Kiese. Global Reporting Sweden Global Reporting Sweden Hallvarsson & Halvarson Coller / Andersson & Jourdan Goodpoint Informedia Communications Designavdelningen Grace Communication Intellecta Corporate Frank kommunikation Hallvarsson & Halvarson Trossa Geelmuyden.Kiese. Global Reporting Sweden Sweden Goodpoint IMCG Sweden Informedia Communications Intellecta Corporate Sid 1

4 Grace Communication Hallvarsson & Halvarsson Informedia communications Intellecta Corporate Matador kommunikation Tilder kommunikation Yra Kvadrat Stockholm Magnus Atterfors kommunikation Margareta Andersson Ord och Vetande Rana reportage Rhetikfabriken Trossa Frågor och svar Frågor inkomna skriftligen innan 15 april har besvarats direkt till frågeställaren samt på Mistras hemsida. ANBUDSUTVÄRDERING Anbudsutvärderingen har genomförts separat för tjänstens tre delar i sex steg; 1. Kravuppfyllelse (skall-krav) 2. Anbudsutvärdering dokumenterad erfarenhet och kompetens 3. Anbudsutvärdering arbetsprover 4. Anbudsutvärdering pris 5. Referenstagning 6. Intervjuer STEG 1 - KRAVUPPFYLLELSE (SKALL-KRAV) I första steget kontrollerades att alla ovillkorliga krav i förfrågningsunderlaget var uppfyllda. Detta gällde såväl skall-kraven som ställts enligt förfrågningsunderlaget samt de uppställda avtalsvillkoren. Samtliga leverantörer utom två uppfyllde kraven och blev godkända som presumtiva leverantörer till Mistra. Anbudet från Matjordsinfo och Margareta Andersson diskvalificerades på grund av för sent inkommet anbud respektive ofullständigt anbud. STEG 2-6 GRAFISK FORM OCH PRODUKTION Steg 2 Anbudsvärdering dokumenterad erfarenhet och kompetens Vid utvärdering av dokumenterad erfarenhet och kompetens har främst bifogade CVn granskats. Både formell erfarenhet i form av utbildning och erfarenhet från tidigare uppdrag har värderats. Vikt 25% Steg 3 Anbudsutvärdering - arbetsprover Sid 2

5 Samtliga inskickade arbetsprover har granskats och värderats. I detta steg har arbetsprovernas kreativitet och kvalitet värderats. Vikt 35% Steg 4 Anbudsutvärdering - pris I steg fyra baserades utvärderingen på det offererade maxpriset för det aktuella området. Anbudet eller anbuden med det lägsta priset ges betyget 4,0. Övriga anbud gavs ett lägre betyg enligt formeln (lägsta pris / aktuellt pris)*4. I de fall anbuden innehållit olika prisuppgifter inom upphandlingens områden har det högsta av de angivna priserna utvärderats. Vikt 20% Anbudsgivare 2 Dokumenterad erfarenhet och kompetens 3 Arbetsprover 4 Offererat pris 4 pris A4 text & form kr 1,9 Typoform kr 3,8 Anna Markevärn grafisk kr 3,5 form Appelberg publishing kr 2,2 group Bigg annonsbyrå i kr 3,8 Stockholm Capito kr 3,1 Coller / Andersson & kr 3,1 Jourdan Designavdelningen kr 3,8 Frank kommunikation kr 2,6 Geelmuyden.Kiese kr 4,0 Global Reporting Sweden kr 3,0 Goodpoint kr 2,4 Grace Communication kr 3,1 Hallvarsson & Halvarsson kr 1,9 Informedia kr 2,9 communications Intellecta Corporate kr 2,4 Matador kommunikation kr 3,8 Tilder kommunikation kr 2,3 Yra kr 3,5 Sid 3

6 Steg 5 Anbudsutvärdering - referenser Referenssamtal har hållits med referenser för de anbudsgivare som efter steg 4 fortfarande har en möjlighet att hamna bland de fyra högst rankade anbuden inför intervjuerna. I tabellen nedan redovisas det högsta totalbetyg anbudsgivaren kan få förutsatt att de får högsta betyg i utvärderingen av steg 5. Vikt 20% Referenser har följaktligen inhämtats från följande anbudsgivare: Anbudsgivare Typoform Grace Communication Matador kommunikation Yra Bigg Annonsbyrå i Stockholm Anna Markevärn grafisk form Vid samtalen ställdes följande frågor och referensen ombeddes ge anbudsgivaren ett betyg mellan 1-4 där 4 är utmärkt. A. Samarbete 1. Hur väl fungerar samarbetet med leverantören? 2. Hur lyhörd är leverantören för förslag från beställaren? 3. Är ni nöjda med det bemötande ni erhållit när problem uppstått i något avseende? B. Effektivitet 1. Hur väl hålls överenskomna leveransplaner? 2. Hur väl hålls indikerade/överenskomna kostnadsramar? 3. I hur hög grad präglas leverantörens arbete av god ordning och reda? 4. Hur väl fungerar den interna samordningen hos leverantörens personal? C. Resultat 1. Har resultatet av det genomförda uppdraget visat sig motsvara förväntningarna? 2. Avser ni att anlita leverantören igen? D. Kreativitet/kompetens 1. Hur väl och snabbt har leverantören förstått uppdragets omfattning och syfte? 2. Hur aktiv är leverantören med att föreslå kreativa lösningar och förbättringar? 3. Kan ni rekommendera leverantören till andra? Därutöver ombeddes referensen att med egna ordalag beskriva anbudsgivaren och ge sitt övergripande omdöme. Anbudsgivare referens Högsta möjliga totalbetyg efter Sid 4

7 steg 5 Typoform 4,0 4,0 Grace Communication 3,8 3,5 Matador kommunikation 3,8 3,4 Yra 3,8 3,3 Bigg annonsbyrå i Stockholm 3,7 3,4 Anna Markevärn grafisk form 3,7 3,3 Geelmuyden.Kiese. 2,8 Designavdelningen 2,9 Capito 3,0 Coller / Andersson & Jourdan 2,3 Global Reporting Sweden 3,2 Informedia communications 2,9 Frank kommunikation 2,8 Intellecta Corporate 2,7 Goodpoint 2,2 Tilder kommunikation 1,9 Appelberg publishing group 2,7 A4 text & form 3,0 Hallvarsson & Halvarsson 3,0 Sammanställning efter steg 5 Anbudsgivare Viktat totalbetyg Typoform 4,0 Grace Communication 3,4 Matador kommunikation 3,3 Yra 3,3 Bigg annonsbyrå i Stockholm 3,3 Anna Markevärn grafisk form 3,2 Steg 6 Anbudsutvärdering - intervjuer Typoform och Grace Communication kallades till intervjuer som hölls i Mistras lokaler på Gamla Brogatan i Stockholm den 8 juni Vid intervjuerna fick leverantörerna en (1) timme på sig att presentera sitt anbud samt svara på eventuella kompletterande frågor. Deltagande från Mistras sida var Fredrik Gunnarsson, Tony Carlsson och Malin Lindgren. STEG 2-6 SKRIBENT Steg 2 Anbudsvärdering dokumenterad erfarenhet och kompetens Sid 5

8 Vid utvärdering av dokumenterad erfarenhet och kompetens har främst bifogade CVn granskats. Både formell erfarenhet i form av utbildning och erfarenhet från tidigare uppdrag har värderats. Vikt 25% Steg 3 Anbudsutvärdering - arbetsprover Samtliga inskickade arbetsprover har granskats och värderats. I detta steg har arbetsprovernas kreativitet och kvalitet värderats. Vikt 35% Steg 4 Anbudsutvärdering - pris I steg fyra baserades utvärderingen på det offererade maxpriset för det aktuella området. Anbudet eller anbuden med det lägsta priset ges betyget 4,0. Övriga anbud gavs ett lägre betyg enligt formeln (lägsta pris / aktuellt pris)*4. I de fall anbuden innehållit olika prisuppgifter inom upphandlingens områden har det högsta av de angivna priserna utvärderats. Vikt 20% Anbudsgivare 2 Dokumenterad erfarenhet och kompetens 3 Arbetsprover 4 Offererat pris pris A4 text & form kr 1,9 Appelberg publishing kr 2,5 group Capito kr 3,1 Frank kommunikation kr 2,1 Geelmuyden.Kiese kr 4 Global Reporting Sweden kr 3,0 Goodpoint kr 2,4 Grace communication kr 3,1 Hallvarsson & Halvarsson kr 1,3 IMCG Sweden kr 2,8 Informedia kr 2,9 communications Intellecta corporate kr 2,6 Kvadrat Stockholm kr 3,5 Magnus Atterfors kr 3,8 kommunikation Ord & vetande kr 3,8 Rana reportage kr 2,9 Sid 6

9 Rhetikfabriken kr 3,1 Trossa kr 2,2 Steg 5 Anbudsutvärdering - referenser Referenssamtal har hållits med referenser för de anbudsgivare som efter steg 4 fortfarande har en möjlighet att hamna bland de fyra högst rankade anbuden inför intervjuerna. I tabellen nedan redovisas det högsta totalbetyg anbudsgivaren kan få förutsatt att de får högsta betyg i utvärderingen av steg 5. Vikt 20% Referenser har följaktligen inhämtats från följande anbudsgivare: Anbudsgivare Ord & vetande Rana reportage Global Reporting Sweden IMCG Sweden Vid samtalen ställdes följande frågor och referensen ombeddes ge anbudsgivaren ett betyg mellan 1-4 där 4 är utmärkt. A. Samarbete 1. Hur väl fungerar samarbetet med leverantören? 2. Hur lyhörd är leverantören för förslag från beställaren? 3. Är ni nöjda med det bemötande ni erhållit när problem uppstått i något avseende? B. Effektivitet 1. Hur väl hålls överenskomna leveransplaner? 2. Hur väl hålls indikerade/överenskomna kostnadsramar? 3. I hur hög grad präglas leverantörens arbete av god ordning och reda? 4. Hur väl fungerar den interna samordningen hos leverantörens personal? C. Resultat 1. Har resultatet av det genomförda uppdraget visat sig motsvara förväntningarna? 2. Avser ni att anlita leverantören igen? D. Kreativitet/kompetens 1. Hur väl och snabbt har leverantören förstått uppdragets omfattning och syfte? 2. Hur aktiv är leverantören med att föreslå kreativa lösningar och förbättringar? 3. Kan ni rekommendera leverantören till andra? Därutöver ombeddes referensen att med egna ordalag beskriva anbudsgivaren och ge sitt övergripande omdöme. Anbudsgivare referens Högsta möjliga Sid 7

10 betyg efter steg 5A Ord & vetande 4,0 3,7 Rana reportage 4,0 3,4 Global Reporting Sweden 3,8 3,5 IMCG Sweden 3,7 3,4 A4 text & form 3,2 Capito 3,2 Intellecta corporate 3,1 Rhetikfabriken 3,1 Hallvarsson & Halvarsson 3,1 Magnus Atterfors kommunikation 3,1 Appelberg publishing group 3,1 Goodpoint 3,1 Kvadrat Stockholm 3,0 Trossa 3,0 Grace communication 3,0 Informedia communications 2,9 Geelmuyden.Kiese. 2,8 Frank kommunikation 2,8 Sammanställning efter steg 5 Anbudsgivare Viktat totalbetyg Ord & vetande 3,7 Rana reportage 3,4 Global Reporting Sweden 3,4 IMCG Sweden 3,3 Steg 6 Anbudsutvärdering - intervjuer Ord & vetande, Rana reportage och Global Reporting Sweden kallades till intervjuer som hölls i Mistras lokaler på Gamla Brogatan i Stockholm den 8 samt 10 juni Vid intervjuerna fick leverantörerna en (1) timme på sig att presentera sitt anbud samt svara på eventuella kompletterande frågor. Deltagande från Mistras sida var Fredrik Gunnarsson, Tony Carlsson och Malin Lindgren. STEG 2-6 WEBBREDAKTÖR Steg 2 Anbudsvärdering dokumenterad erfarenhet och kompetens Vid utvärdering av dokumenterad erfarenhet och kompetens har främst bifogade CVn granskats. Både formell erfarenhet i form av utbildning och erfarenhet från tidigare uppdrag har värderats. Sid 8

11 Vikt 25% Steg 3 Anbudsutvärdering - arbetsprover Samtliga inskickade arbetsprover har granskats och värderats. I detta steg har arbetsprovernas kreativitet och kvalitet värderats. Vikt 35% Steg 4 Anbudsutvärdering - pris I steg fyra baserades utvärderingen på det offererade maxpriset för det aktuella området. Anbudet eller anbuden med det lägsta priset ges betyget 4,0. Övriga anbud gavs ett lägre betyg enligt formeln (lägsta pris / aktuellt pris)*4. I de fall anbuden innehållit olika prisuppgifter inom upphandlingens områden har det högsta av de angivna priserna utvärderats. Vikt 20% Anbudsgivare 2 Dokumenterad erfarenhet och kompetens Appelberg publishing 3 Arbetsprover 4 Offererat pris pris kr 2,3 group Capito kr 2,6 Frank kommunikation kr 1,8 Geelmuyden.Kiese kr 4,0 Global Reporting Sweden kr 2,5 Hallvarsson & Halvarsson kr 1,7 Informedia kr 2,4 communications Intellecta corporate kr 2,8 Trossa kr 1,8 Steg 5 Anbudsutvärdering - referenser Referenssamtal har hållits med referenser för de anbudsgivare som efter steg 4 fortfarande har en möjlighet att hamna bland de fyra högst rankade anbuden inför intervjuerna. I tabellen nedan redovisas det högsta totalbetyg anbudsgivaren kan få förutsatt att de får högsta betyg i utvärderingen av steg 5. Vikt 20% Referenser har följaktligen inhämtats från följande anbudsgivare: Sid 9

12 Anbudsgivare Appelberg publishing group Capito Global Reporting Sweden Intellecta corporate Vid samtalen ställdes följande frågor och referensen ombeddes ge anbudsgivaren ett betyg mellan 1-4 där 4 är utmärkt. A. Samarbete 1. Hur väl fungerar samarbetet med leverantören? 2. Hur lyhörd är leverantören för förslag från beställaren? 3. Är ni nöjda med det bemötande ni erhållit när problem uppstått i något avseende? B. Effektivitet 1. Hur väl hålls överenskomna leveransplaner? 2. Hur väl hålls indikerade/överenskomna kostnadsramar? 3. I hur hög grad präglas leverantörens arbete av god ordning och reda? 4. Hur väl fungerar den interna samordningen hos leverantörens personal? C. Resultat 1. Har resultatet av det genomförda uppdraget visat sig motsvara förväntningarna? 2. Avser ni att anlita leverantören igen? D. Kreativitet/kompetens 1. Hur väl och snabbt har leverantören förstått uppdragets omfattning och syfte? 2. Hur aktiv är leverantören med att föreslå kreativa lösningar och förbättringar? 3. Kan ni rekommendera leverantören till andra? Därutöver ombeddes referensen att med egna ordalag beskriva anbudsgivaren och ge sitt övergripande omdöme. Anbudsgivare referens Högsta möjliga betyg efter steg 5A Appelberg publishing group 3,8 3,1 Global Reporting Sweden 3,8 3,1 Intellecta corporate 3,8 3,4 Capito 3,4 3,7 Geelmuyden.Kiese. 2,8 Informedia communications 2,8 Hallvarsson & Halvarsson 2,7 Trossa 2,7 Frank kommunikation 2,4 Sammanställning efter steg 5 Sid 10

13 Anbudsgivare Viktat totalbetyg Capito 3,6 Intellecta corporate 3,4 Global Reporting Sweden 3,1 Appelberg publishing group 3,0 Steg 6 Anbudsutvärdering - intervjuer Capito, Intellecta corporate och Global Reporting Sweden kallades till intervjuer som hölls i Mistras lokaler på Gamla Brogatan i Stockholm den 8 och 10 juni Vid intervjuerna fick leverantörerna en (1) timme på sig att presentera sitt anbud samt svara på eventuella kompletterande frågor. Deltagande från Mistras sida var Fredrik Gunnarsson, Tony Carlsson och Malin Lindgren. RESULTAT Efter summering av de olika utvärderingsstegen och det personliga mötet har Spiut tillsammans med Mistra värderat vilken leverantör samt erbjuden tjänst som passar Mistra som organisation bäst. UTFALL GRAFISK FORM OCH PRODUKTION När resultatet från de olika stegen i utvärderingen summerats rangordnas de två (2) leverantörerna som kallats till intervju enligt nedan. 1. Typoform 2. Grace Communication Spiut rekommenderar således Mistra att teckna avtal med Typoform för grafisk form och produktion. UTFALL - SKRIBENT När resultatet från de olika stegen i utvärderingen summerats rangordnas de tre (3) leverantörerna som kallats till intervju enligt nedan. 1. Rana reportage 2. Global Reporting Sweden 3. Ord & vetande Spiut rekommenderar således Mistra att teckna avtal med Rana reportage gällande skribenttjänster. UTFALL - WEBREDAKTÖR När resultatet från de olika stegen i utvärderingen summerats rangordnas de tre (3) leverantörerna som kallats till intervju enligt nedan. Sid 11

14 1. Intellecta corporate 2. Capito 3. Global Reporting Sweden Spiut rekommenderar således Mistra att teckna avtal med Intellecta corporate gällande webredakörstjänster. Stockholm 16 juni 2011 Tony Carlsson Spiut Sid 12

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT

ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT ANBUDSINBJUDAN EU-KONSULT Dnr 2011/88/12 2011-05-09 Sid. 1 (11) 1 ANBUDSINBJUDAN... 4 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 2.1 OM SMHI... 4 2.2 OM DENNA UPPHANDLING... 4 2.3 OMFATTNING... 4 2.4 DOKUMENTATION... 4

Läs mer

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete

Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Inkomna Frågor och med svar till SMHI upphandling Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete 2011-06-13 Fråga 1 Ska det lämnas in separat anbud för varje kompetensområde, dvs om man vill

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-05 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (värdering av referenser)

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (värdering av referenser) KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-083 PM-2 2001-12-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (värdering av referenser) Stockholms

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

2010-09-22. Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22. Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter för statliga myndigheter 1( Upphandlande myndighet: Riksgälden Norrlandsgatan 15, 103 74 Stockholm Tel. 08-613 45 00 www.riksgalden.se 2(14) Innehåll 1 Allmänt om upphandlingen... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2

Läs mer