Vintermodellen. Anna Arvidsson. NVF Stykkishólmur, Island

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vintermodellen. Anna Arvidsson. NVF Stykkishólmur, Island 2014-06-11"

Transkript

1 Vintermodellen Anna Arvidsson NVF Stykkishólmur, Island

2 Varför startades utvecklingen av Vintermodellen? Det har sen 1970-talet funnits samhällsekonomiska kalkyler för att beräkna kostnaderna om en gammal väg ersätts av en ny. Senare har också kalkylmodeller utvecklats för att beräkna nytta och kostnad för att förbättra en befintlig väg. I slutet av 1990-talet började man diskutera om man inte göra kalkyler för fler områden. Framför allt kände man ett behov av att kalkylerna också borde omfatta beläggningsunderhåll, vinterväghållning och kanske också grusvägsunderhåll. Strax därefter började utvecklingen av Vintermodellen

3 Vad kan den användas till? Vintermodellen är ett verktyg där man kan studera hur den samhällsekonomiska kostnaden ökar eller minskar om man ändrar strategi eller åtgärdstyp inom vinterväghållningen. ex. om man plogar och saltar en väg oftare eller mer sällan än dagens driftregler, eller om man börjar/slutar salta vissa vägar. 1. Man kan studera hur nuvarande driftregler fungerar. Vad händer då med samhällsnyttan om man ökar eller minskar startkriterier eller åtgärdstider? Eller om man övergår från plogning och saltning till plogning, hyvling och sandning. 2. Jämföra nyttan med att investera i en ny väg eller förbättra en gammal genom utföra bättre vinterväghållning.

4 Hur togs den fram? Observationsplats Limskogen X X Spjutmosjön X Brånan X X Stadsberget X X Österböle X Alunda X X Lohällen X X Grinda X X Hägernäs X X Vimmerby X X Eriksmåla X X

5

6

7 Dessutom togs det fram modeller för: Hur bränsleförbrukningen varierar med hastighet och rullmotstånd på olika väglag Hur saltet påverkar kostnaden för korrosionen på bilplåt och elektronik Hur utsläpp av luftföroreningar och klimatgaser påverkas av bränsleförbrukning och körsträcka (ingår i miljöeffekter) Hur vegetationen intill vägen påverkas av att salt lämnar vägen och hamnar i terrängen (ingår i miljöeffekter) Vad olika typer av åtgärder kostar

8 Kostnader och värderingar av: Hur olyckor med olika skadeföljd värderas Hur restid värderas Kostnad för bensin och diesel Bedömning av korrosionskostnaden Värderingar av utsläpp av luftföroreningar och klimatgaser Bedömning av kostnaden för vegetationsskador och åtgärdskostnader och allt är inlagt i Vintermodellen

9 Nya Regler Geografi Vägdata Trafikdata Regelverk Teknik Väder (VViS mm) Klimat Åtgärder Olycksrisk Skadeföljd Väglag Korrosion Miljöeffekter Olyckor Framkomlighet (hastighet, flöde) Restid Bränsleförbrukning Värdering Värdering Värdering Värdering Värdering Restidskostnader Olyckskostnader Fordonskostnader Miljökostnader Väghållarkostnader Trafikantkostnader Total vinterkostnad

10 Allmänt om definitioner Framkomlighet: Medelhastighet per timme (km/h) Flöde: antal fordon per timme Fordon: Personbilar, lastbilar utan släp (inkl. bussar), lastbilar med släp Klimatzoner: Södra Sverige: Mellersta Sverige: Nedre Norra Sverige: Övre Norra Sverige: 15 november 15 mars 15 oktober 15 april 1 oktober 30 april 1 oktober 30 april Regelverk för 5 standardklasser

11 Allmänt om definitioner Väderbeskrivningar från VViS ca 800 stationer i Sverige Temperaturer (luft, yt, daggpunkt), RH, nederbörd typ & mängd, vindhastighet & riktning HR1 - Halka på grund av måttlig rimfrostutfällning HR2 - Halka på grund av kraftig rimfrostutfällning HT - Halka på grund av att fuktiga/våta vägbanor fryser till HN - Halka på grund av regn eller snöblandat regn på kall vägbana HS - Halka på grund av litet snöfall S - Snöfall D - Snödrev

12 Olika typer av väglag 18 olika typer av väglag: Torr barmark (Torr barmark med mittsträng av snö/is) Fuktig barmark (Fuktig barmark med mittsträng av snö/is) Våt barmark (Våt barmark med mittsträng av snö/is) Tillfälliga väglag: Rimfrost eller Tunn is Stabila väglag: Packad snö eller Tjock is Lösa väglag: Lös snö eller Snömodd Spårslitage med barmark i spåren och packad snö/tjock is utanför spåren och lös snö/snömodd utanför spåren och övriga is/snöväglag utanför spåren Spårslitage med tunn is i spåren och packad snö/tjock is utanför spåren och lös snö/snömodd utanför spåren och övriga is/snöväglag utanför spåren

13 Olika typer av väglag Olika modeller använder olika många väglag: Framkomlighetsmodellen och Fordonskostnadsmodellen 8 st Torr barmark Fuktig barmark Våt barmark Tillfälliga väglag: Rimfrost eller Tunn is Stabila väglag: Packad snö eller Tjock is Lösa väglag: Lös snö eller Snömodd Spårslitage med barmark i spåren Spårslitage med tunn is i spåren TB FB VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM S(B) S(TUI)

14 Olika typer av väglag Olycksmodellen 5 st Torr barmark Fuktig barmark Våt barmark Tillfälliga väglag: Rimfrost eller Tunn is Stabila väglag: Packad snö eller Tjock is Lösa väglag: Lös snö eller Snömodd TB FB/VB RIM/TUI PS/TJI LS/SM

15 Olika typer av väglag Miljömodellen är det bara fyra väglagskategorier. Torr barmark Fuktig barmark Våt barmark Övriga väglagen

16 Väglagsmodellen Körfältet uppdelat i fem ytor: 1. Körfältskant 2. Höger hjulspår 3. Mellan hjulspår 4. Vänster hjulspår 5. Vägmitt

17 Väglagsmodellen Beräknar väglaget halvtimme för halvtimme utifrån väderdata, trafik och väghållningsåtgärder Förebyggande halkbekämpning Kombikörning Plogning Sandning Hyvling/isrivning Nedslitning av packad snö/tjock is Kondensering Bortstänkning Upptorkning

18 Väglagsmodellen Snödjup (mm) Vatten (g/m 2 )

19 Relativ olyckskvot Olycksmodellen Beräknar olyckskvoter, olyckstyper och konsekvenser kopplade till olika väglag och dess varaktighet. Utifrån olycksrisker på barmark (olyckor/mfkm) räknas antalet olyckor ut uppdelade på barmark och vid snö/is Olyckskvot relativt torr barmark % 2 dygn Tunn is Lös snö Packad snö Olyckskvoten är 34 gånger högre på tunn is än på torr barmark % 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% Varaktighet (TA/TAtot)

20 Framkomlighetsmodellen Restider och medelhastigheter beroende på väglag

21 Fordonskostnadsmodellen Beräknar bränsleförbrukning beroende av väglaget, men även korrosionen på grund av det salt som används för vinterväghållningsåtgärder. Bränsleförbrukningsmodellen Modellerar hur stor bränsleförbrukningen är för personbilar, lastbilar utan släp och lastbilar med släp beroende av väglag Korrosionsmodellen Korrosionskostnaden uppdelad i två kostnader: Karosseriplåt och elektronik

22 Miljömodellen Beräknar konsekvenserna från saltanvändning på den vägnära vegetationen. Weather Maintenance measures Winter road condition model Output Residual salt model Road surface condition Wind speed & direction Traffic Residual salt amount Traffic Roadside exposure Impact

23 Miljömodellen Miljömodellen beräknar saltexponeringen i vägens omgivning Beroende på miljö-komponentens sårbarhet beräknas omfattningen av skada Skadan värderas utifrån den areal som överskrider en förutbestämd toleransnivå Mer information om Miljömodellen:

24 Mer information om Miljömodellen:

25 Luftföroreningskostnader Utsläpp av CO 2, SO 2, HC och NO x

26 Modellen för väghållarkostnader I modellen för väghållarkostnader beräknas de direkta kostnaderna för vinterväghållningsåtgärderna.

27 Effekter Geografi Vägdata Trafikdata Regelverk Teknik Väder (VViS mm) Klimat Åtgärder Olycksrisk Skadeföljd Väglag Korrosion Miljöeffekter Olyckor Framkomlighet (hastighet, flöde) Restid Bränsleförbrukning

28 Geografi Vägdata Trafikdata Regelverk Teknik Väder (VViS mm) Klimat Åtgärder Olycksrisk Skadeföljd Väglag Korrosion Miljöeffekter Olyckor Framkomlighet (hastighet, flöde) Restid Bränsleförbrukning Värdering Värdering Värdering Värdering Värdering

29 Geografi Vägdata Trafikdata Regelverk Teknik Väder (VViS mm) Klimat Åtgärder Olycksrisk Skadeföljd Väglag Korrosion Miljöeffekter Olyckor Framkomlighet (hastighet, flöde) Restid Bränsleförbrukning Värdering Värdering Värdering Värdering Värdering Restidskostnader Olyckskostnader Fordonskostnader Miljökostnader Väghållarkostnader

30 Geografi Vägdata Trafikdata Regelverk Teknik Väder (VViS mm) Klimat Åtgärder Olycksrisk Skadeföljd Väglag Korrosion Miljöeffekter Olyckor Framkomlighet (hastighet, flöde) Restid Bränsleförbrukning Värdering Värdering Värdering Värdering Värdering Restidskostnader Olyckskostnader Fordonskostnader Miljökostnader Väghållarkostnader Trafikantkostnader

31 Geografi Vägdata Trafikdata Regelverk Teknik Väder (VViS mm) Klimat Åtgärder Olycksrisk Skadeföljd Väglag Korrosion Miljöeffekter Olyckor Framkomlighet (hastighet, flöde) Restid Bränsleförbrukning Värdering Värdering Värdering Värdering Värdering Restidskostnader Olyckskostnader Fordonskostnader Miljökostnader Väghållarkostnader Trafikantkostnader Total vinterkostnad

32 Nya Regler Geografi Vägdata Trafikdata Regelverk Teknik Väder (VViS mm) Klimat Åtgärder Olycksrisk Skadeföljd Väglag Korrosion Miljöeffekter Olyckor Framkomlighet (hastighet, flöde) Restid Bränsleförbrukning Värdering Värdering Värdering Värdering Värdering Restidskostnader Olyckskostnader Fordonskostnader Miljökostnader Väghållarkostnader Trafikantkostnader Total vinterkostnad

33 En modell är alltid en förenkling av verkligheten och Vintermodellen klarar idag inte av att svara på alla frågor.

34 Vintermodellen Kalibrering och vidareutveckling av Vintermodellen Anna Arvidsson NVF Stykkishólmur, Island

35 Syfte Göra vissa förbättringar som att ta hänsyn till snödjupet på vägen i Framkomlighetsmodellen Tillämpa Vintermodellen

36 Förbättringar och delmoment Förbättringar i Framkomlighetsmodellen ta hänsyn till snödjupet på vägen implementera snödjup i modellen

37 Snödjup Anpassat att beakta olika snödjup på de olika körfältsytorna 1 Körfältskant 2 Höger hjulspår 3 Mellan hjulspår 4 Vänster hjulspår 5 Vägmitt Beroende på väglag och klimatzon togs det fram nya korrektionsvärden för hastighetsreduktion beroende av mängden snö på vägen. Hypotes: Snön som påverkar en hastighetssänkning mest är snön mellan hjulspåren och i vägmitten (# 3 resp. # 5).

38 Snödjup Procentuella hastighetsminskningar relativt torr barmark för olika väglagstyper, klimatzoner & fordonstyper Korrektionsfaktorer (a k ) för hastighetsförändringarna Södra och Mellersta Nedre Norra Övre Norra Sverige Sverige Sverige Väglagstyp PB LBU LBS PB LBU LBS PB LBU LBS TB 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 FB 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 VB 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 RIM/TUI 0,91 0,91 0,91 0,93 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 PS/TJI 0,83 0,84 0,85 0,84 0,85 0,86 0,90 0,90 0,90 LS/SM 0,86 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88 0,90 0,90 0,90 S(B) 0,92 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 S(TUI) 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92

39 Snödjup v = v Torr Barmark a k b snödjup 100 där v hastigheten vid väglaget som ska beräknas v Torr Barmark hastigheten vid torr barmark a k korrektionsfaktor för hastighetsförändringen för väglaget b är en konstant för snödjup (2,0) snödjup snödjup är medelvärdet av snödjupet i cm för körfältsytorna mellan hjulspår och vägmitt

40 Snödjup Räkneexempel hastighetsnedsättning pga. snödjup Personbilar i Nedre Norra Sverige Medelhastighet: 96,3 km/h (torr barmark) Väglag: lös snö/snömodd (LS/SM). Medelvärdet av snödjupet för ytorna mellan hjulspåren och i vägmitten är 1,5 cm v LS = 96,3 0,87 2,0 1,5 SM 100 = 80,9 km/h

41 Förbättringar och delmoment Tillämpningskörningar + analyser

42 Tillämpningskörningar Vägen är två-fältig med en vägbredd på mellan 6 och 9 meter Hastighetsgränsen är 90 km/h Väglängden är 100 km Indata till Vintermodellen är: Väderinformation från VViS-station 1921 Urvalla dvs. Klimatzon Mellersta Sverige Övre Norra Sverige Nedre Norra Sverige Mellersta Sverige Södra Sverige

43 Tillämpningskörningar Körning Åtgärd Standardklass Startkriterium Åtgärdstid ÅDT Nr Väg Drift 1 Kombi, saltad väg cm snö 2 timmar Kombi, saltad väg cm snö 3 timmar Kombi, saltad väg cm snö 3 timmar Kombi, saltad väg cm snö 4 timmar Kombi, saltad väg cm snö 4 timmar Plogning, osaltad väg cm snö 5 timmar Kombi, saltad väg cm snö 4 timmar Kombi, saltad väg cm snö 4 timmar Kombi, saltad väg cm snö 5 timmar Plogning, osaltad väg cm snö 5 timmar Kombi, saltad väg cm snö 3 timmar Kombi, saltad väg cm snö 4 timmar Plogning, osaltad väg cm snö 5 timmar Kombi, saltad väg cm snö 4 timmar 8 000

44 Kostnad (Mkr) Kostnad/ÅDT (tkr) Resultat för de totala kostnaderna Åtgärder Miljö, luft Miljö, salt Korrosion Bränsle Restid Olyckor Kostnad/ÅDT (tkr) Plog Plog Tillämpningskörning Plog 14 0

45 Jämförelser Körning Nr 1 & 11 3 & 12 3 & 14 5 & 13 8 & 13 9 & 13 6 & 10 Åtgärd Standardklass Väg Drift Start Tid ÅDT Kombi, saltad väg cm snö 2 tim Kombi, saltad väg cm snö 3 tim Kombi, saltad väg cm snö 3 tim Kombi, saltad väg cm snö 4 tim Kombi, saltad väg cm snö 3 tim Kombi, saltad väg cm snö 4 tim Kombi, saltad väg cm snö 4 tim Plogning, osaltad väg cm snö 5 tim Kombi, saltad väg cm snö 4 tim Plogning, osaltad väg cm snö 5 tim Kombi, saltad väg cm snö 5 tim Plogning, osaltad väg cm snö 5 tim Plogning, osaltad väg cm snö 5 tim Plogning, osaltad väg cm snö 5 tim 2 000

46 Jämförelse mellan 1 & 11 Vägstandardklass 1 Driftstandardklass sänks från 1 till 2 ÅDT Kombikörning på saltad väg Startkriterium 1 cm snö Åtgärdstid 2 timmar resp. 3 timmar

47 Olyckor Restid Bränsle Korrosion Miljö, salt Miljö, luft Åtgärder Summa Förändring % Skillnad i kostnader (tkr) Jämförelse mellan tillämpningskörning 1 & ,5 118, ,9-5,3 0,0-12,7-3,9-58,5 Åtgärdstid 2 till 3 tim ÅDT Kombikörning 1% 0% -1% 0,19% 0,01% -0,01% 0% -0,01% 0,02% -2% -3% -4% -2,75% -5% -6% -4,90%

48 Jämförelse mellan 6 & 10 Vägstandardklass 4 Driftstandardklass 4 sänks till 4- ÅDT 2000 Plogning på osaltad väg Startkriterium 2 resp. 3 cm snö Åtgärdstid 5 timmar

49 Olyckor Restid Bränsle Korrosion Miljö, salt Miljö, luft Åtgärder Summa Förändring % Skillnader i kostnader (tkr) Jämförelse mellan tillämpningskörning 6 & ,9 85, ,8-2,0 0,0 0,0-1,5 Startkriteriet 2 till 3 cm snö ÅDT 2000 Plogad väg ,4 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% 0,42% 0,04% -0,03% 0% 0% -0,02% -4,66% 0,08%

50 Slutsatser Fördelning av de totala kostnaderna (medel 14 körningar) 0,3% Åtgärder 0,1% Salt 8,5% Korrosion 7,9% Luft 13,9% Olyckor 7,7% Bränsle 61,5% Restid

51 Slutsatser Kostnaderna för samhället ökar vid sänkt driftstandard kombi plog kombi till plogning startkriterium (cm) -- startkriterium & åtgärdstid (h)

52 Tak! Tack! Takk! Kiitos!

VTI rapport 529 Utgivningsår 2006. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Väglagsmodellen. Staffan Möller

VTI rapport 529 Utgivningsår 2006. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Väglagsmodellen. Staffan Möller Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Väglagsmodellen Staffan Möller Utgivare: Publikation: Utgivningsår: 2006 Projektnummer: 80470 581 95 Linköping Projektnamn: Väglagsmodellen,

Läs mer

Tema Vintermodell. Val av standardklass på vinterväghållning med hänsyn till energieffektivitet. VTI rapport 858 Utgivningsår Anna K.

Tema Vintermodell. Val av standardklass på vinterväghållning med hänsyn till energieffektivitet. VTI rapport 858 Utgivningsår Anna K. VTI rapport 858 Utgivningsår 215 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell VTI rapport 858 Tema Vintermodell Val av standardklass på vinterväghållning med hänsyn till energieffektivitet Val av standardklass

Läs mer

VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman

VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg Carl-Gustaf Wallman Förord Projektet Mätning av fordonshastighet och flöde

Läs mer

Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon

Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon VTI notat 4-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon Norska mätningar Carl-Gustaf Wallman Förord I samband med utvecklingen

Läs mer

Drift och Underhåll Kapitel 2 Vinterdrift

Drift och Underhåll Kapitel 2 Vinterdrift Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2015-04-01 Steg 2 Drift och Underhåll Kapitel 2 Vinterdrift Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar i kapitel 2 Drift och

Läs mer

Vägverkets ersättningsmodell för vinterväghållning. Allmänt 81 VINTERVÄGHÅLLNING

Vägverkets ersättningsmodell för vinterväghållning. Allmänt 81 VINTERVÄGHÅLLNING 81 VINTERVÄGHÅLLNING Allmänt Vägverkets ersättningsmodell för att reglera kostnader för vinterväghållning mellan beställare och utförare är uppbyggd av två delmodeller. En delmodell som beskriver vädret

Läs mer

Tema Vintermodell: Etapp 1

Tema Vintermodell: Etapp 1 VTI meddelande 958 2005 Tema Vintermodell: Etapp 1 Carl-Gustaf Wallman Staffan Möller Göran Blomqvist Anna Bergström Hanna Gaunt Geografi Vägdata Trafikdata Regelverk Teknik Prognos VViS m.fl. Slitage

Läs mer

Vinterväghållning och miljöeffekter

Vinterväghållning och miljöeffekter Vinterväghållning och miljöeffekter Göran Blomqvist 7 februari, 2008 NVF 41 och 51 Vinterväghållning - saltning Saltning kemisk halkbekämpning: NaCl (Vinter 2003) sockerinblandning CMA, CaCl 2, KCl, MgCl

Läs mer

ALLMÄN TEKNISK BESKRIVNING

ALLMÄN TEKNISK BESKRIVNING ATB VINTER 2003 VV Publ 2002:148 1 ATB VINTER 2003 VV Publ 2002:148 ALLMÄN TEKNISK BESKRIVNING 2 VV Publ 2002:148 ATB VINTER 2003 ATB VINTER 2003 VV Publ 2002:148 3 Innehållsförteckning 1 Definitioner

Läs mer

Väder och vinterväghållning på Trafikverket Pertti Kuusisto Nationell samordnare VViS

Väder och vinterväghållning på Trafikverket Pertti Kuusisto Nationell samordnare VViS TMALL 0141 Presentation v 1.0 Väder och vinterväghållning på Trafikverket Pertti Kuusisto Nationell samordnare VViS Idag startar vintersäsongen! Vädersituationer Mätvärden Prognoser Tjänster Vinterväghållning

Läs mer

Sänkt hastighetsgräns och osaltad E4 i Region Norr. Väglags- och hastighetsdata.

Sänkt hastighetsgräns och osaltad E4 i Region Norr. Väglags- och hastighetsdata. VT1 notat Nr 61-1995 Utgivningsår: 1996 Titel: Osaltat och sänkt hastighetsgräns vintern 1994/95 på E4 i Region Norr. Effekt på väglag och hastighet Författare: Gudrun Öberg Programområde: Vägunderhåll/drift

Läs mer

Bilaga 1 Effekter och samhällsekonomiska kostnader

Bilaga 1 Effekter och samhällsekonomiska kostnader Bilaga 1 Effekter och samhällsekonomiska kostnader Effekter och samhällsekonomiska kostnader behövs för att jämföra och analysera alternativa utformningar. För planeringsbehov redovisas beräkningsmodeller

Läs mer

Per-Olof Sjölander Vägverket Driftledare Dalarna

Per-Olof Sjölander Vägverket Driftledare Dalarna Per-Olof Sjölander Vägverket Driftledare Dalarna Projektidé Projektmålet är att utvärdera om informationsöverföringen från bil kombinerat med väderdata kan utgöra ett underlag för att öka trafiksäkerheten

Läs mer

Tema Vintermodell etapp 3

Tema Vintermodell etapp 3 VTI rapport 834 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell etapp 3 Förbättring, uppdatering och känslighetsanalys Staffan Möller Utgivare: Publikation: VTI rapport 834 Utgivningsår:

Läs mer

Beräkningsmodell i VädErsKombi, version 1.00

Beräkningsmodell i VädErsKombi, version 1.00 VTI notat 38 2003 VTI notat 38-2003 Beräkningsmodell i VädErsKombi, version 1.00 Detaljerad beskrivning med kommentarer Författare FoU-enhet Staffan Möller Drift och underhåll Projektnummer 80558 Projektnamn

Läs mer

Lina Nordin Göteborgs Universitet

Lina Nordin Göteborgs Universitet Lina Nordin Göteborgs Universitet Bakgrund Vad är energi inom ett driftområde System för energikontroll Bränsleförbrukning av snö och halkbekämpningsfordon Potentialer för energieffektivisering Vem är

Läs mer

Effektanalys. EVA Grundrapport Tage Tillander, Scandiaconsult, Karta

Effektanalys. EVA Grundrapport Tage Tillander, Scandiaconsult, Karta EVA Grundrapport Effektanalys Karta EVA Grundrapport 2(13) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. ÖVERSIKT... 3 2. SAMMANFATTNING... 4 3. TRAFIKOMFÖRDELNING... 6 4. EFFEKTREDOVISNING... 7 5.

Läs mer

Ersättningsmodell för vinterväghållning baserad på väderdata från VViS och MESAN, VädErsKombi

Ersättningsmodell för vinterväghållning baserad på väderdata från VViS och MESAN, VädErsKombi VTI notat 39 2003 VTI notat 39-2003 Ersättningsmodell för vinterväghållning baserad på väderdata från VViS och MESAN, VädErsKombi Författare FoU-enhet Staffan Möller Drift och underhåll Projektnummer 80558

Läs mer

Olyckor på olika väglag och med olika däck

Olyckor på olika väglag och med olika däck Olyckor på olika väglag och med olika däck 5 Mellersta Sverige, olyckskvot för olika väglag Gudrun Öberg Olyckor per miljon fkm 4 3 2 1 Saltade vägar Osaltade vägar Torr barmark Våt barmark Packad snö

Läs mer

Trafiksäkerhet landsväg före ändring

Trafiksäkerhet landsväg före ändring Trafiksäkerhetseffekter av nya hastighetsgränser Karl-Lennart Bång, KTH Bakgrund Regeringsuppdrag 2008 till Vägverket att utreda effekter av att ändra hastighetsgränserna från nuvarande 50 70 90 110 km/h

Läs mer

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Drift och underhåll en underskattad del i cykelarbetet Anna Niska. Cykelkonferensen, Gävle 25 maj 2016

Drift och underhåll en underskattad del i cykelarbetet Anna Niska. Cykelkonferensen, Gävle 25 maj 2016 Drift och underhåll en underskattad del i cykelarbetet Anna Niska Cykelkonferensen, Gävle 25 maj 2016 Nollvisionen Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Ansvar på systemutformaren Photo: Hejdlösa

Läs mer

Ersättningsmodell för vinterväghållning

Ersättningsmodell för vinterväghållning VTI notat 30 2002 VTI notat 30-2002 Ersättningsmodell för vinterväghållning baserad på väderdata från VViS Författare FoU-enhet Projektnummer 80537 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Staffan Möller

Läs mer

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag

Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag 2005 Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag Carl-Gustaf Wallman 2005 Mätning av fordonshastighet och flöde vid olika väglag Carl-Gustaf Wallman Foto: Gudrun Öberg, VTI Utgivare: Publikation:

Läs mer

Ersättningsmodell för vinterväghållning

Ersättningsmodell för vinterväghållning VTI särtryck 367 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Staffan Möller Carl-Gustaf Wallman Göran Blomqvist Ersättningsmodell för vinterväghållning Staffan Möller Dokumentation av

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Cykeltrafikprogram för Umeå kommun 2009-03-10

Cykeltrafikprogram för Umeå kommun 2009-03-10 Cykeltrafikprogram för Umeå kommun 2009-03-10 Mål Målet för Umeå kommun är att öka andelen resor med cykel genom att ha ett sammanhängande och säkert gång- och cykelvägnät i en stad där det är nära till

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

Vinterdagene, Lillehammer 2014-02-12. Cykling i Umeå planering och vinterväghållning

Vinterdagene, Lillehammer 2014-02-12. Cykling i Umeå planering och vinterväghållning Cykling i Umeå planering och vinterväghållning Ca 120 000 invånare, varav ca 35 000 studenter Genomsnittsålder 38 år Befolkningstillväxt 1000 per år 430 km gator, 225 km g/c-väg 19 % cykelandel (på vintern)

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut VTInotat Hummer: T 103 Datum: 1991-01-22 Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i Sverige. Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m september 1990. Författare: Göran K Nilsson Avdelning: Trafik

Läs mer

Klimator ett kunskapsföretag vid Göteborgs universitet

Klimator ett kunskapsföretag vid Göteborgs universitet Klimator ett kunskapsföretag vid Göteborgs universitet VÄDERMODELL III- analys av olycksstatistik och halkbekämpning Projekt: SäkerEken 1 Förord Föreliggande arbete utgör en delrapport gällande utvecklande

Läs mer

Trafikverkets beräkningsmodell för ersättning av vinterväghållningsåtgärder, version VädErsKombination, Underlag Väderindex och VädErs 2016

Trafikverkets beräkningsmodell för ersättning av vinterväghållningsåtgärder, version VädErsKombination, Underlag Väderindex och VädErs 2016 VTI notat 26-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Trafikverkets beräkningsmodell för ersättning av vinterväghållningsåtgärder, version VädErsKombination, Underlag Väderindex och VädErs 2016

Läs mer

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

Vinterväghållning på gångoch cykelvägar i Sverige

Vinterväghållning på gångoch cykelvägar i Sverige Vinterväghållning på gångoch cykelvägar i Sverige Anna Niska Teknologidagene, Trondheim, 7 okt. 2014 Cyklister: flest svårt skadade vägtrafikanter 1/3 av alla trafikanter på sjukhus är cyklister Källa:

Läs mer

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon.

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. Vägverket; Ssat 2003-12-09 Östen Johansson Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. 1. Inledning Den 1 januari 1999 trädde Miljöbalken

Läs mer

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Fastsand i Sverige. Anna Niska

Fastsand i Sverige. Anna Niska Fastsand i Sverige Anna Niska Kort historik Vattensandning redan på 50-talet 1995: Trafikverket startar utveckling av fordon som blandar sand och vatten innan spridning 1998: Piarc vinterkongress i Luleå

Läs mer

Nya regler för en effektivare vinterväghållning En förstudie

Nya regler för en effektivare vinterväghållning En förstudie VTI notat 38 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Nya regler för en effektivare vinterväghållning En förstudie Anna K. Arvidsson Torbjörn Gustavsson Jörgen Bogren Förord Detta projekt har varit

Läs mer

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt

Fukt, allmänt. Fukt, allmänt. Fukt, allmänt Fukt, allmänt Fukt finns överallt Luften Marken Material Ledningar 1 Fukt, allmänt Fuktproblem, exempel Mögel, röta, lukt Hälsoproblem i byggnader Korrosion (rost) Kondens Isbildning Fuktrörelser, krympning

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

GC-kalk. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771-921 921 Textelefon: 0243-750 90 www.trafikverket.

GC-kalk. Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771-921 921 Textelefon: 0243-750 90 www.trafikverket. GCkalk Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Rödavägen 1. Telefon: 0771 921 921 Textelefon: 0243 750 90 www.trafikverket.se Version 1,3 Kalkylläge Cykel Tätort Indata nät NULÄGE (JA) Sträcka Rutt

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal för trafiknämnden Handläggare: Telefon nr: Mejladress: Nyckeltal för trafiknämnden Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader totalt samt i förhållande till drift- och underhållsplan mnkr, Total kostnad drift och underhåll

Läs mer

SOPSALTNING AV CYKELSTRÅK - EN BESKRIVNING AV ARBETET

SOPSALTNING AV CYKELSTRÅK - EN BESKRIVNING AV ARBETET SOPSALTNING AV CYKELSTRÅK - EN BESKRIVNING AV ARBETET BETYDELSEN AV DRIFT OCH UNDERHÅLL Standarden i cykelnätet är avgörande för hur cykelresan upplevs. Det är även avgörande för framkomligheten och trafiksäkerheten.

Läs mer

Vägtrafikskador 2014 Road traffic injuries 2014

Vägtrafikskador 2014 Road traffic injuries 2014 Statistik 2015:8 Vägtrafikskador 2014 Road traffic injuries 2014 Publiceringsdatum: 2015-04-09 Tabellerna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1 och 6.2 korrigerade 2016-02-09 Kontaktperson: Trafikanalys

Läs mer

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC

Förkortad restid. Ökad säkerhet Förbättrad miljö. Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO NORDIC Förkortad restid SWARCO NORDIC Ökad säkerhet Förbättrad miljö Ökad framkomlighet SVERIGE BEHÖVER BÄTTRE TRAFIKSIGNALER SWARCO I First in Traffic Solutions. MARGINELLT BÄTTRE SIGNALER GER STORA VINSTER

Läs mer

System för reduktion av bränsle och avgaser. Tester av ICAS bränsle-booster-system.

System för reduktion av bränsle och avgaser. Tester av ICAS bränsle-booster-system. System för reduktion av bränsle och avgaser. 1 Tester av ICAS bränsle-booster-system. Tester av ICAS bränsle-booster-system för reduktion av bränsle och avgaser i förbränningsmotorer. 2 ICAS bränsle-booster-system

Läs mer

Partikelutsläpp och hälsa

Partikelutsläpp och hälsa Partikelutsläpp och hälsa Höga partikelhalter kan påverka hälsan Under perioden 1 oktober 2012 till 15 april 2013, sänker Trafikverket hastigheten på E18 genom Danderyd och Täby. Skälet är att höga partikelhalter

Läs mer

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Dnr Sida 1 (7) 2016-04-27 Handläggare Susanne Pettersson 08-508 262 68 Till Trafiknämnden 2016-05-19 Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Vinterväghållning på cykelvägar i Sverige

Vinterväghållning på cykelvägar i Sverige Vinterväghållning på cykelvägar i Sverige Anna Niska NVF-vinterseminar, Horsens 23 april 2015 förutsättningarna för att välja cykel ska förbättras Många allvarligt skadade cyklister till följd av halka

Läs mer

Vinterväghållningspolicy i Finland

Vinterväghållningspolicy i Finland Vinterväghållningspolicy i Finland Raija Merivirta NVF 41 och 51 / Vinterväghållning och miljö Stockholm 7.2.2008 Vinterväghållningspolicy i Finland 2 Klimat- och trafikförhållanden i Finland Medeltemperaturen

Läs mer

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:77 Hastigheter motorcykeltrafik 2007 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA

ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA Fordonsklass L ANTAL LASTBILAR OCH MEDELHASTIGHETER PER TIMME FÖR VECKA Riktning : Totalt 03-04 0 0 0 0 0 0 0 0 06-07 0 0 0 0 0 0 0 0 07-08 4 18 1 37 1 15 1 18 3 24 10 21 2 2 08-09 4 24 3 18 0 0 0 7 22

Läs mer

Vinterklimatmodell för järnvägssektorn

Vinterklimatmodell för järnvägssektorn VTI notat 17-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Vinterklimatmodell för järnvägssektorn En förstudie Ragnar Hedström Staffan Möller Mats Wiklund Förord I denna rapport diskuteras några tankar

Läs mer

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser)

Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) TMALL 0141 Presentation v 1.0 Justering av hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet (Regionala hastighetsanalyser) Fortsatt anpassning av hastigheterna - Fastställelse av plan 2014 Denna plan ska bidra

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar hastighet 2007 2011 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2011 Skapat av: Liselott Söderström, Trivector Traffic Dokumentdatum:2011-11-30

Läs mer

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006

Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Scenarier. Emissionsberäkning. Tre scenarier Nu-scenarie: 2006 Hur påverkas luften i centrala Göteborg om trängselavgifter införs? Marie Haeger-Eugensson Jenny Westerdahl Karin Sjöberg Lin Tang IVL Svenska Miljöinstitutet Scenarier Tre scenarier Nu-scenarie: 26 Framtidsscenarie

Läs mer

Sopsaltning av cykelvägar. - för bättre framkomlighet och säkerhet för vintercyklister

Sopsaltning av cykelvägar. - för bättre framkomlighet och säkerhet för vintercyklister Sopsaltning av cykelvägar - för bättre framkomlighet och säkerhet för vintercyklister Sopsaltning av cykelvägar kan vara ett sätt att förbättra både framkomligheten och säkerheten för den som vill cykla

Läs mer

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag

Källa: SNA, Klimat, sjöar och vattendrag Varje vinter faller snö över Sverige och bäddar in landet i ett täcke av snö. I södra Sverige omväxlar i regel köldperioder med snö med milda perioder när snön smälter, medan man i norr får ett mer sammanhängande

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

VTI rapport 648 Utgivningsår

VTI rapport 648 Utgivningsår VTI rapport 648 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Hur påverkas trafiksäkerheten om restriktioner av dubbdäcksanvändning införs? Kan en förbättrad vinterväghållning medföra att trafiksäkerhetsnivån

Läs mer

Sopsaltning i Karlstad

Sopsaltning i Karlstad VTI notat 25-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Sopsaltning i Karlstad Utmaningar och möjligheter Anna Niska Göran Blomqvist VTI notat 25-2015 Sopsaltning i Karlstad Utmaningar och möjligheter

Läs mer

Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta.

Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta. Dokument 2 Gunnar Carlsson 1998-4-28 NTF-kansliet Rev 23-9-5 Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta. Hastighetens betydelse för olycksrisken och olyckornas konsekvenser har visats i en stor mängd

Läs mer

Policy för vinterväghållning i Sjöbo kommun där kommunen är väghållare

Policy för vinterväghållning i Sjöbo kommun där kommunen är väghållare Policy för vinterväghållning i Sjöbo kommun där kommunen är väghållare 2006 - Teknik- och fastighetsförvaltning Förord Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt 198/06 att remittera motion om snöröjning

Läs mer

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04

Luftutredning E6 Kållered. Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered Rapport 2005:04 Luftutredning E6 Kållered R 2005:04 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Metoder... 5 Beräkningar... 5 Osäkerhet i beräkningarna... 5 Scenarier... 5 Undersökningsområde...

Läs mer

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen

Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan. Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Stambanan genom övre Norrland och behovet av Norrbotniabanan Kapacitetsbrist på järnvägssystemet kostar arbetstillfällen Järnvägens transportproblem År 2006 mdr tonkm År 2050 Tillgänglig kapacitet 22,3

Läs mer

Nyckeltal för trafiknämnden

Nyckeltal för trafiknämnden Handläggare: Philip Hall Telefon nr: 08-508 263 76 Mejladress: philip.hall@stockholm.se Nyckeltal för trafiknämnden Nyckeltal 109: Drift- och underhållskostnader Förändring mot föregående år (%) mnkr Gator

Läs mer

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012

I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 I Infrastrukturdag Västmanland 30 oktober 2012 Åtgärdsvalsstudier fyrstegsprincipen i praktiken Krav på effektivare planeringsprocesser, enklare, tydligare Krav på väl fungerande transportsystem, multimodalt,

Läs mer

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE

Sanningar & myter om. Snöröjningen TEKNISKSERVICE Sanningar & myter om Snöröjningen TEKNISKSERVICE Vi på Avesta Kommun tycker att det är viktigt att du som bor i kommunen känner till vem som ansvarar för snöröjning och sandning just där du bor. Här nedan

Läs mer

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet

Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet RAPPORT Sammanställning av aktörsmätningar - hastighet 2007-2012 Slutrapport Dokumenttitel: Sammanställning av aktörsmätningar hastighet. 2007-2012 Skapat av: Robin Billsjö, Liselott Söderström och Annika

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

Snö, dess egenskaper och vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat. Nina Lintzén 2015-05-07

Snö, dess egenskaper och vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat. Nina Lintzén 2015-05-07 Snö, dess egenskaper och vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat Nina Lintzén 2015-05-07 Agenda Snöforskning Snö och dess egenskaper Natursnö och konstsnö Vinteraktiviteter i ett föränderligt klimat

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar invid skolor längs med E4/E20 och E18 i Danderyd

Mätningar av luftföroreningar invid skolor längs med E4/E20 och E18 i Danderyd SLB 1:213 Mätningar av luftföroreningar invid skolor längs med E4/E2 och E18 i Danderyd Michael Norman, Christer Johansson, Billy Sjövall, Lars Törnquist, Magnus Brydolf, Börje Norberg, Peter Strömberg,

Läs mer

Vägverkets Fordonsklasser

Vägverkets Fordonsklasser Vägverket 1 Vägverkets Fordonsklasser Vägverkets Trafikmätningsverksamhet på statligt vägnät Fordonsklasser stickprovsmätning ÅDT Fordonsmätning helårsmätning TF Sid 1 Vägverkets mätningsverksamhet på

Läs mer

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn:

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn: VZfnotat Nummer: T 20 Datum: 1987-09-21 Titel: Översiktlig beräkning av antalet omkörningar längs E6. Författare: Arne Carlsson och Gunilla Sörensen Avdelning: Trafik Projektnummer: _75313-7 Projektnamn:

Läs mer

Cykelplanering i Umeå. Bodö 2013-05-29

Cykelplanering i Umeå. Bodö 2013-05-29 Cykelplanering i Umeå Bodö 2013-05-29 Cykeltrafikplanering i Umeå Hållbar utveckling Aalborgåtagandena (aug 2007) Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Umeå (aug 2007)

Läs mer

Tentamensinstruktioner. När Du löser uppgifterna

Tentamensinstruktioner. När Du löser uppgifterna Matematiska institutionen Optimeringslära TENTAMEN TAOP/TEN 1 OPTIMERING FÖR INGENJÖRER för M/EMM Datum: januari 2013 Tid: 14.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Kurslitteratur: Kaj Holmberg: Optimering Anteckningar

Läs mer

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr 70 David Segersson Upplands-Bro kommun Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: 2004/1848/203 2 Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen David Segersson

Läs mer

Harmonisering av hastigheter

Harmonisering av hastigheter VTI notat 42 2004 Harmonisering av hastigheter Effekter av minskad hastighetsspridning Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50440 Projektnamn Harmoniserade

Läs mer

SIK-kompetens Vad gäller? För vem gäller kraven? Tidigare kontrakt och upphandlingar

SIK-kompetens Vad gäller? För vem gäller kraven? Tidigare kontrakt och upphandlingar SIK-kompetens Vad gäller? För att säkerställa kunskap och kompetens i arbetsmiljö och säkerhet hos den personal som ska arbeta i entreprenader eller underentreprenader åt Trafikverket har Trafikverket

Läs mer

Fyrfältiga väglänkar Tillämpning av hastighet flödesmodell för fyrfältig väg

Fyrfältiga väglänkar Tillämpning av hastighet flödesmodell för fyrfältig väg Royal Institute of Technology Rapportkoncept CTR - Centrum för trafikteknik och trafiksimulering 1999-04-07 Partners: VTI och KTH rev 2000-07-11 Värdinstitution: Infrastruktur och Samhällsplanering Fyrfältiga

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

Riktlinjer för vinterväghållning

Riktlinjer för vinterväghållning 2013-09-18 Dnr. KS 2011.625 Serviceförvaltningen-Kommunteknik Riktlinjer för vinterväghållning 2013-09-18 RIKTLINJER FÖR VINTERVÄGHÅLLNING I SKURUPS KOMMUN ALLMÄNT Inom detaljplanlagt område i Skurup,

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Borlänge Energi. Stadsmiljö - trafik. Emma Ohlsson Joakim Gustafsson Marcus Hedlund (NCC)

Borlänge Energi. Stadsmiljö - trafik. Emma Ohlsson Joakim Gustafsson Marcus Hedlund (NCC) Borlänge Energi Stadsmiljö - trafik Emma Ohlsson Joakim Gustafsson Marcus Hedlund (NCC) 2011-11-23 Resvaneundersökning 2001 (2009) i Borlänge MC/Mop 0%(2 %) 45%(52%) 20%(15 %) 13%(6 %) 16%(18 %) 6% (7

Läs mer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer

Handbok för vägtrafikens luftföroreningar Emissionsfaktorer Bilaga 6:1, bränsleförbrukning och trafikarbete för år 2016 Scenariot bygger på HBEFA3.2-modellen, SE_Emission_90_16_35_FEB_2017 na inkluderar körning med varm motor, kallstarter, avdunstning samt försämring

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Effekter av trafikmeddelanden via VMS - några resultat från 1998

Effekter av trafikmeddelanden via VMS - några resultat från 1998 Effekter av trafikmeddelanden via - några resultat från 1998 2-1-31 Allogg AB Telefon: Telefax: e-mail: all@allogg.se Box 43 159-156 159-113 hemsida: www.allogg.se 647 21 MARIEFRED Sammanfattning I detta

Läs mer

Big data inom vinterväghållning

Big data inom vinterväghållning Road Status Information (RSI) Big data inom vinterväghållning Dan Eriksson VO Underhåll Mobil fordonsdata i vinterväghållning Dan Eriksson Analytiker Trafikverket Traditionellt användande av VViS Erfarenheter

Läs mer

Trafikverkets behov av vädertjänster. Jonas Jonsson Nationell samordnare VViS

Trafikverkets behov av vädertjänster. Jonas Jonsson Nationell samordnare VViS Trafikverkets behov av vädertjänster Jonas Jonsson Nationell samordnare VViS Vi bidrar till ett tillgängligt Sverige Vägarna är framkomliga Tågen kommer fram i tid Trafikinformationen är aktuell Resor

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Varför en översyn?

Varför en översyn? 1 2012-04-26 Varför en översyn? Vi har trots allt en positiv utveckling är målet fortfarande en utmaning? Inom EU finns förslag om mål om halvering mellan 2010 och 2020 (högst 133 omkomna 2020) Modellerna

Läs mer

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:76. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:76 Hastigheter motorcykeltrafik 2008 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN

NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN NYA HASTIG- HETER I UPPSALA KOMMUN GENOMFÖRANDEPLAN 1 NYA HASTIGHETER I UPPSALA KOMMUN 2013 beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden att påbörja en översyn av kommunens hastigheter i tättbebyggt område.

Läs mer

Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon inblandade

Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon inblandade 1(5) Bilaga till remissvar TRV 2017/97669, vinterdäckskrav för tunga fordon Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon

Läs mer