Vägtrafikskador 2014 Road traffic injuries 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägtrafikskador 2014 Road traffic injuries 2014"

Transkript

1 Statistik 2015:8 Vägtrafikskador 2014 Road traffic injuries 2014 Publiceringsdatum: Tabellerna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1 och 6.2 korrigerade Kontaktperson: Trafikanalys Maria Melkersson tel: , e-post:

2 Tabellförteckning List of tables Tabell 0.0 Sammanfattning av den officiella statistiken över antal dödade personer i vägtrafiken. Åren Table 0.0: Summary of the number of persons killed in road traffic accidents according to official statistics. Years Tabell 1.1 Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer efter skadeföljd, kön och län. År Table 1.1: Road traffic accidents with fatal and severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured, by severity of injury, sex and county. Year Tabell 1.2 Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer efter skadeföljd, kön och månad respektive veckodag och timme. År Table 1.2: Road traffic accidents with fatal and severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured by severity of injury, sex and month, weakday and hour. Year Tabell 1.3 Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer efter skadeföljd, kön, trafikmiljö, vägtyp, hastighetsbegränsning, väder, väglag och ljusförhållande. År Table 1.3: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured, by severity of injury, sex, traffic environment, road type, speed limit, type of area, weather, road condition and light conditions. Year Tabell 1.4 Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer fördelade efter de inblandade trafikelementen. År Table 1.4: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured, by involved type of traffic elements. Year Tabell 1.5 Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada, och därvid dödade och och svårt skadade personer efter hastighet och vägtyp. År Table 1.5: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed and severely injured, by speed limit and type of road. Year Tabell 2.1 Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter inblandade trafikelement, olyckstyp och län/storstad. År Table 2.1: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by traffic elements involved, type of accident and county/city. Year Tabell 2.2 Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter inblandade trafikelement, olyckstyp och månad, veckodag och tid på dygnet. År Table 2.2: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by traffic elements involved, type of accident and month, day of the week and time of the day. Year Tabell 2.3 Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter inblandade trafikelement, olyckstyp och trafikmiljö, vägtyp, hastighetsbegränsning, område, väder, väglag och ljusförhållande. År Table 2.3: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by traffic elements involved, type of accident and traffic environment, road type, speed limit, type of area, weather, road condition and light conditions. Year Tabell 2.4 Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter inblandade trafikelement, olyckstyp och trafikantgrupp. År Table 2.4: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by traffic elements involved, type of accident and road user. Year Tabell 3.1 Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter trafikantkategori och län/storstad. År Table 3.1: Persons killed in road traffic accidents reported by the police, by group of road users and county/city. Year Tabell 3.2 Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter trafikantkategori och månad, veckodag respektive tid på dygnet. År Table 3.2: Persons killed in road traffic accidents reported by the police, by group of road users and month, day of week and time of day. Year Tabell 3.3 Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter trafikantkategori och trafikmiljö, vägtyp, hastighetsbegränsning, område, väder, väglag och ljusförhållande. År Table 3.3: Persons killed in road traffic accidents reported by the police bygroup of road users and traffic environment, road type, speed limit, type of area, weather, road condition and light conditions. Year

3 Tabellförteckning List of tables Tabell 4.1 Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder och län/storstad. År Table 4.1: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age and county/city. Year Tabell 4.2 Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder, trafikantgrupp och kön. År Table 4.2: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age, group of road users and sex. Year Tabell 5.1 Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter veckodag, månad och klockslag. År Table 5.1: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by day of the week, month and hour. Year Tabell 5.2 Dödade och svårt skadade personer samt antal trafikelement vid polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig eller svår personskada efter trafikmiljö och trafikelement. År Table 5.2: Persons killed and severely injured and number of traffic elements in road traffic accidents reported by the police including fatal or severe personal injury by traffic environment and traffic element. Year Tabell 5.3 Dödade förare av motorfordon vid polisrapporterade olyckor efter promillehalt. År Table 5.3: Drivers of vehicles killed in road traffic accidents reported by the police by blood alocohol concentration. Year Tabell 5.4 Tabell 6.1 Dödade förare av motorfordon vid polisrapporterade olyckor efter promillehalt samt andel med ottillåten mängd alkohol i blodet. Åren samt totalt för perioden. Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång, svår och lindrig personskada och därvid dödade, svårt och lindrigt skadade personer efter skadeföljd. Åren Table 5.4: Table 6.1: Drivers of vehicles killed in road traffic accidents reported by the police by blood alocohol concentration and share with too high alcohol blood concentration. Years and totally for the period. Road traffic accidents with fatal, severe and slight personal injury reported by the police including persons killed, severely and slightly injured, by severity of injury. Years Tabell 6.2 Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor fördelade efter trafikantgrupp. Åren Table 6.2: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police, by groups of road users. Years Tabell 6.3 Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor, per län/storstad. Åren Table 6.3: Persons killed in road traffic accidents reported by the police, by county/city. Years Tabell 6.4 Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor, antal dödade per invånare och per län/storstad. Åren Table 6.4: Persons killed in road traffic accidents reported by the police, persons killed per inhabitants and by county/city. Years Tabell 6.5 Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter kön, årstid, del av vecka och del av dygn. År Table 6.5: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by sex, time of year, time of week and time of day. Years Tabell 6.6 Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter åldersgrupp samt risk uttryckt som antal dödade per invånare i samma grupp. Åren Table 6.6: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by age group and risk expressed as number of killed persons by inhabitants in the same age group. Years Tabell 7.1 Tabell 7.2 Tabell 7.3 Dödade personer i vägtrafikolyckor inom EU. Åren samt utveckling (preliminärt). Dödade personer i vägtrafikolyckor per miljon invånare inom EU. Åren and 2014 (preliminärt). Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor samt antal per invånare, per land i Norden. Åren Table 7.1: Table 7.2: Table 7.3: Persons killed in road traffic accidents in EU. Years and development (provisional). Persons killed in road traffic accidents per million inhabitants in EU. Years and 2014 (provisional). Persons killed in road traffic accidents reported by the police and number per inhabitants, in the Nordic countries. Years

4 Tabell 0.0: Sammanfattning av den officiella statistiken över antal dödade personer i vägtrafiken. Åren Table 0.0: Summary of the number of persons killed in road traffic accidents according to official statistics. Years År Dödade i regelrätta olyckor Sjukdomsfall Självmord Olyckor + självmord Officiell statistik Innehåll i officiell statistik Killed in involuntary accidents Cases of illness Accidents + suicides Year Suicides Official statistics Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Olyckor + sjukdom + självmord Olyckor + sjukdom + självmord Olyckor + sjukdom + självmord Olyckor + sjukdom + självmord Olyckor + sjukdom + självmord Olyckor + sjukdom + självmord Olyckor + sjukdom + självmord Olyckor + sjukdom + självmord Olyckor + sjukdom + självmord Olyckor + självmord Olyckor + självmord Olyckor + självmord Olyckor + självmord Olyckor + självmord Olyckor + självmord Olyckor + självmord Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor k 55 k Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor Dödade i regelrätta olyckor

5 Tabell 1.1: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer efter skadeföljd, kön och län. År Table 1.1: Road traffic accidents with fatal and severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured, by severity of injury, sex and county. Year Län Olyckor Skadade personer County Accidents Injured persons Summa varav med Summa varav Total of which with Total of which dödlig utgång personskada dödade svårt skadade fatalities personal injuries killed severely injured svår Summa Man Kvinna Okänd Summa Man Kvinna Okänd severe Total Man Woman Unknown Total Man Woman Unknown Hela riket Stockholms län varav Stockholms kommun Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län k k 93 k - varav Malmö kommun Hallands län Västra Götalands län k k varav Göteborgs kommun Värmlands län Örebro län k k 18 - Västmanlands län k 48 - Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

6 Tabell 1.2: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer efter skadeföljd, kön och månad respektive veckodag och timme. År Table 1.2: Road traffic accidents with fatal and severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured by severity of injury, sex and month, weakday and hour. Year Månad Olyckor Skadade personer Month Accidents Injured persons Dag Summa varav med Summa varav Day Total of which with Total of which Timme dödlig utgång personskada dödade svårt skadade Hour fatalities personal injuries killed severely injured svår Summa Man Kvinna Okänd Summa Man Kvinna Okänd severe Total Man Woman Unknown Total Man Woman Unknown Samtliga Januari Februari k k 49 - Mars k 55 1 April Maj k k 90 - Juni Juli Augusti September k k - Oktober k k 72 1 November December Samtliga Måndag k k Tisdag k k Onsdag k k Torsdag k k 4 Fredag k Lördag Söndag Samtliga :00-01: :00-03: :00-05: :00-07: k :00-09: :00-11: :00-13: k k :00-15: k k :00-17: k k 185 k 2 18:00-19: :00-21: :00-23: Okänd tid k k 9 1

7 Tabell 1.3: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer efter skadeföljd, kön, trafikmiljö, vägtyp, hastighetsbegränsning, väder, väglag och ljusförhållande. År Table 1.3: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured, by severity of injury, sex, traffic environment, road type, speed limit, type of area, weather, road condition and light conditions. Year Väglag m.m. Olyckor Skadade personer Road condition etc. Accidents Injured persons Summa varav med Summa varav Total of which with Total of which dödlig utgång personskada dödade svårt skadade fatalities personal injuries killed severely injured svår Summa Man Kvinna Okänd Summa Man Kvinna Okänd severe Total Man Woman Unknown Total Man Woman Unknown Samtliga Trafikmiljö Tättbebyggt område k k Ej tättbebyggt område k k 470 k 8 Uppgift saknas k k 46 - Vägtyp Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg k k 501 k 10 Gata k k Enskild väg Övrig väg, torg etc Uppgift saknas k k 53 1 Hastighetsbegränsning 120 km/h km/h km/h km/h k km/h km/h k k 1 60 km/h km/h k k km/h k k km/h Uppgift saknas k k Område Sträcka k k Korsning k k 234 k 6 Trafikplats Rondell k k 32 1 Annat / Uppgift saknas Väder Uppehållsväder k k 714 k 12 Dis/dimma k k 25 1 Regn Snöfall el. snöblandat regn Uppgift saknas Väglag där vägbanan Torr k k 517 k 6 Våt/fuktig k k Is/snö varav tjock is/packad snö varav tunn is (synlig väg) varav lös snö/snömodd Uppgift saknas Ljusförhållande Dagsljus k k 581 k 4 Mörker k k varav tänd belysning k k Gryning/skymning varav tänd belysning Uppgift saknas

8 Tabell 1.4: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer fördelade efter de inblandade trafikelementen. År Table 1.4: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured, by involved type of traffic elements. Year Trafikelement Olyckor Skadade personer Traffic element Accidents Injured persons Summa varav med Summa varav Total of which with Total of which dödlig utgång personskada dödade svårt skadade fatalities personal injuries killed severely injured svår Summa Man Kvinna Okänd Summa Man Kvinna Okänd severe Total Man Woman Unknown Total Man Woman Unknown Samtliga Personbil singel Lastbil singel Buss singel Motorcykel singel Moped singel Cykel singel Traktor singel Övrig singel Personbil personbil k 359 k k 14 k k 253 k 8 Personbil lastbil k 120 k k 15 k k 69 k 1 Personbil buss Personbil motorcykel Personbil moped Personbil cykel k k 66 2 Personbil gående k k 99 1 Personbil djur k k 13 - Personbil traktor Personbil övrigt

9 Tabell 1.4: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer fördelade efter de inblandade trafikelementen. År Table 1.4: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured, by involved type of traffic elements. Year Trafikelement Olyckor Skadade personer Traffic element Accidents Injured persons Summa varav med Summa varav Total of which with Total of which dödlig utgång personskada dödade svårt skadade fatalities personal injuries killed severely injured svår Summa Man Kvinna Okänd Summa Man Kvinna Okänd severe Total Man Woman Unknown Total Man Woman Unknown Lastbil lastbil Lastbil buss Lastbil motorcykel Lastbil moped Lastbil cykel Lastbil gående Lastbil djur Lastbil traktor Lastbil övrigt Buss buss Buss motorcykel Buss moped Buss cykel Buss gående Buss djur Buss traktor Buss övrigt Motorcykel motorcykel Motorcykel moped Motorcykel cykel Motorcykel gående Motorcykel djur Motorcykel traktor Motorcykel övrigt

10 Tabell 1.4: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada och därvid dödade och svårt skadade personer fördelade efter de inblandade trafikelementen. År Table 1.4: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed or severely injured, by involved type of traffic elements. Year Trafikelement Olyckor Skadade personer Traffic element Accidents Injured persons Summa varav med Summa varav Total of which with Total of which dödlig utgång personskada dödade svårt skadade fatalities personal injuries killed severely injured svår Summa Man Kvinna Okänd Summa Man Kvinna Okänd severe Total Man Woman Unknown Total Man Woman Unknown Moped moped Moped cykel Moped gående Moped djur Moped traktor Moped övrigt Cykel cykel Cykel gående Cykel djur Cykel traktor Cykel övrigt Gående traktor k k - - Gående övrigt Traktor traktor Traktor djur Traktor övrigt Övrigt djur Övrigt övrigt

11 Tabell 1.5: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada, och därvid dödade och och svårt skadade personer efter hastighet och vägtyp. År Table 1.5: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed and severely injured, by speed limit and type of road. Year Hastighet Olyckor Skadade personer Kvot per 100 olyckor Speed Accidents Injured persons Rate per 100 accidents Vägtyp Type of road Summa varav med Summa varav Dödade och Dödade Total f which with Total of which skadade Killed dödlig personskada dödade skadade Killed and utgång personal injuries killed injured injured fatalities svår svårt severe severely Samtliga Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg k k Gata k k Enskild väg Övrig väg/torg etc Uppgift saknas k k Samtliga km/h km/h km/h km/h k km/h km/h k k km/h km/h k k km/h k k km/h Uppgift saknas k k km/h Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg Gata Enskild väg Övrig väg/torg etc Uppgift saknas km/h Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg Gata Enskild väg Övrig väg/torg etc Uppgift saknas km/h Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg Gata Enskild väg Övrig väg/torg etc Uppgift saknas km/h Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg k Gata Enskild väg Övrig väg/torg etc Uppgift saknas km/h Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg Gata Enskild väg Övrig väg/torg etc Uppgift saknas km/h Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg Gata Enskild väg Övrig väg/torg etc Uppgift saknas 9-9 k k km/h Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg Gata Enskild väg Övrig väg/torg etc Uppgift saknas km/h Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg k k Gata Enskild väg Övrig väg/torg etc Uppgift saknas 6-6 k 6-6 k km/h Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg Gata k k Enskild väg Övrig väg/torg etc Uppgift saknas

12 Tabell 1.5: Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång eller svår personskada, och därvid dödade och och svårt skadade personer efter hastighet och vägtyp. År Table 1.5: Road traffic accidents with fatal or severe personal injury reported by the police including persons killed and severely injured, by speed limit and type of road. Year Hastighet Olyckor Skadade personer Kvot per 100 olyckor Speed Accidents Injured persons Rate per 100 accidents Vägtyp Type of road Summa varav med Summa varav Dödade och Dödade Total f which with Total of which skadade Killed dödlig personskada dödade skadade Killed and utgång personal injuries killed injured injured fatalities svår svårt severe severely Samtliga km/h Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg Gata Enskild väg Övrig väg/torg etc Uppgift saknas Uppgift saknas Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg Gata k k Enskild väg Övrig väg/torg etc Uppgift saknas Kvot = Antalet dödade och svårt skadade personer/antalet 100 olyckor. Kvoten är beräknad endast då antalet olyckor uppgår till minst 10. Rate = Total number of killed and severely injured persons/number of 100 traffic elements. The rate is calculated only when the number of acidents amounts to a minimum 10.

13 Tabell 2.1: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter inblandade trafikelement, olyckstyp och län/storstad. År Table 2.1: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by traffic elements involved, type of accident and county/city. Year Dödade personer Persons killed Län Summa Motorfordon Motorfordon Motorfordon Motorfordon Övriga County Total singel Motor vehicle Motor vehicle Motor vehicle Other Motorvehicle Omkörning, Upphinnande Möte Avsväng Korsväg Övriga Moped Cykel Gående Vilt single filbyte Rearend Oncoming Turning at Crossroad Other Moped Cycle Pedestrian Game Passing and collision vehicle intersection lane change Hela riket Stockholms län varav Stockholm kommun Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län varav Malmö kommun Hallands län Västra Götalands län varav Göteborg kommun Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

14 Tabell 2.2: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter inblandade trafikelement, olyckstyp och månad, veckodag och tid på dygnet. År Table 2.2: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by traffic elements involved, type of accident and month, day of the week and time of the day. Year Månad Dödade personer Month Persons killed Dag Summa Motorfordon Motorfordon Motorfordon Motorfordon Övriga Day Total singel Motor vehicle Motor vehicle Motor vehicle Other Timme Motorvehicle Omkörning, Upphinnande Möte Avsväng Korsväg Övriga Moped Cykel Gående Vilt Hour single filbyte Rearend Oncoming Turning at Crossroad Other Moped Cycle Pedestrian Game Passing and collision vehicle intersection lane change Samtliga Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Samtliga Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Samtliga :00-01: :00-03: :00-05: :00-07: :00-09: :00-11: :00-13: :00-15: :00-17: :00-19: :00-21: :00-23: Okänd tid

15 Tabell 2.3: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter inblandade trafikelement, olyckstyp och trafikmiljö, vägtyp, hastighetsbegränsning, område, väder, väglag och ljusförhållande. År Table 2.3: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by traffic elements involved, type of accident and traffic environment, road type, speed limit, type of area, weather, road condition and light conditions. Year Dödade personer Persons killed Omständigheter Summa Motorfordon Motorfordon Motorfordon Motorfordon Övriga Circumstances Total singel Motor vehicle Motor vehicle Motor vehicle Other Motorvehicle Omkörning, Upphinnande Möte Avsväng Korsväg Övriga Moped Cykel Gående Vilt single filbyte Rearend Oncoming Turning at Crossroad Other Moped Cycle Pedestrian Game Passing and collision vehicle intersection lane change Samtliga Trafikmiljö Tättbebyggt område Ej tättbebyggt område Uppgift saknas Vägtyp Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg Gata Enskild väg Övrig väg, torg etc Uppgift saknas Hastighetsbegränsning 120 km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h Uppgift saknas Område Sträcka Korsning Trafikplats Rondell Annat / Uppgift saknas Väder Uppehållsväder Dis/dimma Regn Snöfall el. snöblandat regn Uppgift saknas Väglag där vägbanan Torr Våt/fuktig Is/snö varav tjock is/packad snö varav tunn is (synlig väg) varav lös snö/snömodd Uppgift saknas Ljusförhållande Dagsljus Mörker varav tänd belysning Gryning/skymning varav tänd belysning Uppgift saknas

16 Tabell 2.4: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter inblandade trafikelement, olyckstyp och trafikantgrupp. År Table 2.4: Persons killed in road traffic accidents reported by the police by traffic elements involved, type of accident and road user. Year Dödade personer Persons killed Trafikantgrupp Summa Motorfordon Motorfordon Motorfordon Motorfordon Övriga Road user Total singel Motor vehicle Motor vehicle Motor vehicle Other Motorvehicle Omkörning, Upphinnande Möte Avsväng Korsväg Övriga Moped Cykel Gående Vilt single filbyte Rearend Oncoming Turning at Crossroad Other Moped Cycle Pedestrian Game Passing and collision vehicle intersection lane change Samtliga Personbilsförare Personbilspassagerare Annan bilförare Annan bilpassagerare Motorcykelförare Motorcykelpassagerare Mopedister Cyklister Gående Övriga och okända

17 Tabell 3.1: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter trafikantkategori och län/storstad. År Table 3.1: Persons killed in road traffic accidents reported by the police, by group of road users and county/city. Year Län County Dödade personer Killed persons Samtliga trafikanter Personbilsförare Personbils- Annan bilförare Annan bil- Motorcykelförare Motorcykel- Mopedister Cyklister Gående Övriga och okända All road users Passenger passagerare Other car drivers passagerare Motorcycle drivers passagerare Moped riders Cyclists Pedestrians Others and unknown car drivers Passenger car Other car Motorcycle passengers passengers passengers Hela riket Stockholms län varav Stockholms kommun Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län varav Malmö kommun Hallands län Västra Götalands län varav Göteborgs kommun Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

18 Tabell 3.2: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter trafikantkategori och månad, veckodag respektive tid på dygnet. År Table 3.2: Persons killed in road traffic accidents reported by the police, by group of road users and month, day of week and time of day. Year Månad Dödade personer Month Killed persons Dag Samtliga trafikanter Personbilsförare Personbils- Annan bilförare Annan bil- Motorcykelförare Motorcykel- Mopedister Cyklister Gående Övriga och okända Day All road users Passenger passagerare Other car drivers passagerare Motorcycle drivers passagerare Moped riders Cyclists Pedestrians Others and unknown Timme car drivers Passenger car Other car Motorcycle Hour passengers passengers passengers Samtliga Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Samtliga Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Samtliga :00-01: :00-03: :00-05: :00-07: :00-09: :00-11: :00-13: :00-15: :00-17: :00-19: :00-21: :00-23: Okänd tid

19 Tabell 3.3: Dödade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter trafikantkategori och trafikmiljö, vägtyp, hastighetsbegränsning, område, väder, väglag och ljusförhållande. År Table 3.3: Persons killed in road traffic accidents reported by the police bygroup of road users and traffic environment, road type, speed limit, type of area, weather, road condition and light conditions. Year Förhållanden Conditions Dödade personer Killed persons Samtliga trafikanter Personbilsförare Personbils- Annan bilförare Annan bil- Motorcykelförare Motorcykel- Mopedister Cyklister Gående Övriga och okända All road users Passenger passagerare Other car drivers passagerare Motorcycle drivers passagerare Moped riders Cyclists Pedestrians Others and unknown car drivers Passenger car Other car Motorcycle passengers passengers passengers Samtliga Trafikmiljö Tättbebyggt område Ej tättbebyggt område Uppgift saknas Vägtyp Motorväg Motortrafikled Annan allmän väg Gata Enskild väg Övrig väg, torg etc Uppgift saknas Hastighetsbegränsning 120 km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h Uppgift saknas Område Sträcka Korsning Trafikplats Rondell Annat/Uppgift saknas Väder Uppehållsväder Dis/dimma Regn Snöfall el. snöblandat regn Uppgift saknas Väglag där vägbanan Torr Våt/fuktig Is/snö varav tjock is/packad snö varav tunn is (synlig väg) varav lös snö/snömodd Uppgift saknas Ljusförhållande Dagsljus Mörker varav tänd belysning Gryning/skymning varav tänd belysning Uppgift saknas

20 Tabell 4.1: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder och län/storstad. År Table 4.1: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age and county/city. Year Ålder Age Län Summa Okänd County Total Unknown Dödade Stockholms län varav Stockholm kommun Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län varav Malmö kommun Hallands län Västra Götalands län varav Göteborgs kommun Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

21 Tabell 4.1: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder och län/storstad. År Table 4.1: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age and county/city. Year Ålder Age Län Summa Okänd County Total Unknown Svårt skadade Stockholms län varav Stockholm kommun Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län k 33 k k 23 k 2 varav Malmö kommun Hallands län Västra Götalands län k varav Göteborgs kommun Värmlands län Örebro län k - Västmanlands län k Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

22 Tabell 4.1: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder och län/storstad. År Table 4.1: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age and county/city. Year Ålder Age Län Summa Okänd County Total Unknown Lindrigt skadade Stockholms län varav Stockholm kommun Uppsala län k Södermanlands län Östergötlands län k Jönköpings län Kronobergs län k Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län k 137 k 381 k 484 k varav Malmö kommun k k k Hallands län Västra Götalands län k 43 k k k varav Göteborgs kommun k k Värmlands län k Örebro län Västmanlands län Dalarnas län k Gävleborgs län Västernorrlands län k Jämtlands län k k k 13 k 2 Västerbottens län Norrbottens län

23 Tabell 4.1: Dödade, svårt och lindrigt skadade personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor efter ålder och län/storstad. År Table 4.1: Persons killed, severely and slightly injured in road traffic accidents reported by the police by age and county/city. Year Ålder Age Län Summa Okänd County Total Unknown Summa Stockholms län varav Stockholm kommun Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län varav Malmö kommun Hallands län Västra Götalands län varav Göteborgs kommun Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Olycksutveckling Moped

Olycksutveckling Moped Olycksutveckling Moped 2 2010-04-21 Moped - allmänt Försäljning av mopeder 2001-2009 40000 35000 30000 25000 20000 klass 1 klass 2 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * Källa:

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Aborter i Sverige 2011 januari juni

Aborter i Sverige 2011 januari juni HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Aborter i Sverige 2011 januari juni Preliminär sammanställning SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Aborter i Sverige 2011 Januari-juni Preliminär

Läs mer

2005:14. Vägtrafikskador SIKA Statistik. Vägtrafik

2005:14. Vägtrafikskador SIKA Statistik. Vägtrafik SIKA Statistik 2005:14 Vägtrafik Road Traffic Injuries 2004 SIKA Statistik 2005:14 Vägtrafik Road Traffic Injuries 2004 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik är SIKA:s publikationsserie

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015

Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Statistik 2016:10 Körsträckor 2015 Vehicle kilometers 2015 Publiceringsdatum: 2016-04-07 Uppgifter för motorcyklar avseende 2015 publiceras i september Kontaktperson: Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

VÄGTRAFIKSKADOR 1999

VÄGTRAFIKSKADOR 1999 VÄGTRAFIKSKADOR 1999 4 Road Traffic Injuries 1999 Official Statistics of Sweden Swedish Institute for Transport and Communications Analysis Statistics Sweden 2000 Tidigare publicering Previous publication

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Antal omkomna 2000-2014

Antal omkomna 2000-2014 Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Vägtrafikskador 2016 Kvalitets- deklaration

Vägtrafikskador 2016 Kvalitets- deklaration Vägtrafikskador 2016 Kvalitetsdeklaration Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress: www.trafa.se Ansvarig utgivare:

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet Sveriges Lantbruksuniversitet Långsamtgående fordon i trafiken olycksutveckling, trafiksäkerhet och trafikutbildning Peter Lundqvist Stefan Pinzke Anslag från Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond Temagrupp

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013. Statistik 2014:8

Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013. Statistik 2014:8 Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013 Statistik 2014:8 Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013 Statistik 2014:8 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

TRAFIKSÄKERHET TILL HÄST

TRAFIKSÄKERHET TILL HÄST TRAFIKSÄKERHET TILL HÄST Bakgrund Hästhållningen i Sverige är en expanderande näring med stark koppling till lantbruket och landsbygden. Från ca 7 hästar på 196-talet uppskattas antalet hästar idag till

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB Agenda 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB 9:30 10:00 Frågor/diskussion Lars Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 3 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland

Personskador i trafiken STRADA Värmland Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2006 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer