WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä

2 Centralt Q1/215 Orderingång milj. euro, +15% Omsättning 988 milj. euro, -1% Orderingång jmf. med fakturering 1,3 (1,12) Rörelseresultat (EBIT) 1 milj. euro, 1,1% av omsättningen (98 milj. euro och 9,8%) Resultat/aktie,43 euro (,31) Rörelseverksamhetens kassaflöde 37 milj. euro (111) Orderstocken vid slutet av perioden milj. euro, +12% EBIT visas utan poster av engångskaraktär. På grund av att affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter år 214, har första kvartalets jämförelsetal som relaterar till resultaträkningen justerats. 2 Wärtsilä

3 Orderingångens ökning stöddes av Power Plants och Services Första kvartalets utveckling % 3% -24% Services Ship Power Power Plants % Q1/214 Q1/215 Q1 Q2-Q4 3 Wärtsilä

4 Omsättningens utveckling stabil Första kvartalets utveckling % % -14% Services Ship Power Power Plants 5 2-5% Q1/214 Q1/215 Q1 Q2-Q4 4 Wärtsilä

5 Omsättning per affärsområde Net 1-3/215 sales by business 1-3/212 Services 49% (44) Ship Power 32% (37) Power Plants 18% (19) 5 Wärtsilä

6 Orderingång jmf. med fakturering förblev över ett 55 1,3 1, ,7 1,5 1,5 1,6 1,2 4 1, 35 3,8 25,6 2 15,4 1, /215, Orderingång Omsättning Orderingång jmf. med fakturering 6 Wärtsilä

7 Orderstockens fördelning Leverans innevarande år Leverans följande år eller senare 7 Wärtsilä

8 Lönsamheten förbättrades 6 14% 5 11,1% 1,9% 11,2% 11,9% 12% Första kvartalets utveckling 4 1% 8% ,9% 1,1% 12% 1% 3 6% 8 8% 2 4% 6 4 6% 4% 1 2% 2 2% % Q1/214 Q1/215 % Rörelseresultat Rörelseresultat,% Rörelseresultatet visas för engångsposter. Siffrorna för samt Q1/214 inkluderar både avvecklade och fortsatta verksamheter. 8 Wärtsilä

9 Stämningen på kraftförsörjningsmarknaden förbättras 9 Wärtsilä

10 Kraftverksnoteringarna på hög nivå MW 18 Offererade MW:n per bränsle Övriga Naturgas Tjockolja 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Wärtsilä

11 Tillväxt i Power Plants orderingång 18 Rapportperiodens utveckling Totalt 287 milj. euro (165) 16 8% Elverk x% 61% 3% Självständiga kraftproducenter Industriella kunder 8 6 Rapportperiodens orderingång per bränsle i MW 4 2 Olja 64% Gas 36% Q1 Q2-Q4 11 Wärtsilä

12 Power Plants beställningar globalt Europa 433 (9) 4 18 Asien 2 (37) Amerika 75 (67) Afrika och Mellanöstern 175 (22) Elverk Självständiga kraftproducenter Industriella kunder Orderingång 1-3/215: 72 MW (396) 12 Wärtsilä

13 Intresse för gasdrivna kraftverk ökar i USA Beställning erhållen för ett 56 MW kraftverk för toppbelastning och vindkraftsstöd från Coffeyville Municipal Light and Power i Kansas, USA Leveransen innehåller tre gasdrivna Wärtsilä 5SG-motorer Fördelarna med Smart Power Generationkraftverk omfattar snabba starter, flexibilitet och driftspålitlighet Wärtsilä har över 2.5 MW installerad kapacitet i USA 13 Wärtsilä

14 Market Marknaden for gas för and kraftverk liquid som fuel drivs based med power gas plants och flytande 214 bränslen 214 Marknaden totalt 47,8 GW (73) Marknaden <5 MW 23,4 GW (32) 5,2% 4,7%,3% 1,3% 3,8%,4% 8,1% 1,7% 19,% 41,9% 13,2% 5,4% 2,8% 2,1% GE Siemens MHI Alstom Wärtsilä Ansaldo Övriga gasturbiner Marknadsdatan inkluderar alla Wärtsilä kraftverk och övriga tillverkares turbinbaserade gas eller flytande bränsle drivna kraftverk med drivkällor på över 5 MW samt den uppskattade effekten från ångturbiner i kombicyklar. Datan har samlats från McCoy Power-rapporten. Övriga motortillverkare ingår inte i siffrorna, Wärtsilä har en ledande position inom motorteknologi. 14 Wärtsilä

15 Långsam utveckling på marinmarknaderna 15 Wärtsilä

16 Dämpad aktivitet inom fartygsbeställningar Handelsfartyg Offshorefartyg Passagerarfartyg Specialfartyg 3 månaders glidande medeltal CGT* Antal fartyg 15 1 * 3 2 Miljoner CGT Källa: Clarkson Research Services, beställningar som kommit till kännedom efter rapportperioden har uteslutits ur siffrorna * CGT= Bruttotonnage kompenserat med arbetsbelastning 16 Wärtsilä

17 Ship Powers orderingång stöddes av gastankfartyg 18 Rapportperiodens utveckling Totalt 336 milj. euro (44) Gastankfartyg 41% Offshore 11% Specialfartyg 11% 6 Passagerarfartyg 11% Traditionella handelsfartyg 18% Övriga 5% Fartyg för marinen 3% Q1 Q2-Q4 17 Wärtsilä

18 Samföretagens orderaktivitet Q1/215 Q4/214 Q3/214 Q2/214 Q1/214 Q4/213 Q3/213 Q2/213 Q1/213 Q4/212 Q3/212 Q2/212 Q1/212 Q4/211 Q3/211 Q2/211 Q1/211 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Orderingången för samföretagen uppgick till 138 milj. euro (25) under januari-mars 215 Under det första kvartalet fick Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd. en beställning på 3 flerbränslemotorer till isbrytande LNG fartyg för Yamal LNG-projektet i Ryssland Samföretagens orderingång, innehåller siffror från Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd. och Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Ship Powers orderingång Wärtsiläs andel i dessa bolag är 5%, och vinsterna rapporteras i resultatandelen från intresseföretag och samföretag 18 Wärtsilä

19 Miljömässigt hållbara flerbränslemotorer till en ny Östersjöfärja Tallink Grupps nya snabba RoPax-färja utrustas med Wärtsiläs flerbränslemotorer som främst drivs med LNG Leveransens innehåll: tre 12-cylindriga Wärtsilä 5DF- och två 6-cylindriga Wärtsilä 5DF-huvudmotorer, två Wärtsilä propellrar med fasta blad samt propelleraxelsystem Genom att primärt köras på LNG uppfyller färjan de bestämmelser om svavelutsläpp som trädde i kraft i januari Wärtsiläs högeffektiva och tillförlitliga propulsionssystem för huvudmotorer samt ledande position inom gasdrivna lösningar var nyckelfaktorer för erhållandet av kontraktet 19 Wärtsilä

20 Stark ställning på marinmotormarknaden Medelvarviga huvudmotorer Hjälpmotorer Övriga 16% (5) Wärtsilä 4% (3) Caterpillar 13% (17) Wärtsilä 56% (52) Övriga 96% (98) MAN D&T 15% (25) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (4.484) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (6.682) Wärtsiläs marknadsandelar kalkyleras på basen av 12 månaders rullande siffror, siffrorna inom parentes är från slutet av föregående kvartal. Kalkylen baserar sig på företagets egna dataportal. 2 Wärtsilä

21 Ökad underhållsaktivitet gynnade Services orderingång och omsättning 21 Wärtsilä

22 Services omsättning ökade 11% 2 Första kvartalets utveckling % -3% 5% % Q1/214 Q1/215 Q1 Q2-Q4 22 Wärtsilä

23 Services omsättningens fördelning 1-3/215 Fältservice 24%(24) Reservdelar 53%(53) Kontrakt 17%(17) Projekt 6%(6) Totalt 485 milj. euro (435) 23 Wärtsilä

24 Wärtsilä lyfter effektiviteten på och minskar utsläppen från ett kraftverk på Malta Kontrakt undertecknat med Shanghai Electric Power för att konvertera det maltesiska kraftverket Delimara till gasdrift Projektet omfattar konvertering av fyra av kraftverkets åtta motorer till Wärtsilä 5SGmotorer och de återstående fyra till Wärtsilä 5DF-motorer Att operera kraftverket med naturgasdrivna motorer enligt de senaste fabriksspecifikationerna kommer att minska utsläppen och operativa kostnaderna samt öka effektiviteten och effekten 24 Wärtsilä

25 Serviceavtalens utveckling MW 14 3% % 2% 15% 1% 5% Q1 215 % Serviceavtal i MW Power Plants % av Power Plants installerade bestånd Serviceavtal i MW Ship Power % av Ship Powers installerade bestånd 25 Wärtsilä

26 Användning av fartygsbeståndet Utvecklingen av ankrade fartyg & fartygsflottan* Percent Ankrade Anchored fartyg, % 35% 3% 25% 2% 15% Nr Antal of Active aktiva Vessels fartyg Ankrade Anchored Aktiv flotta Active Fleet Fartygsbeståndets genomsnittliga fart**, angiven i knop 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, *Källa: Bloomberg (AISLive). Databasen innehåller mer än 25. fartyg (>299 GT). ** Källa: Bloomberg. 26 Wärtsilä

27 Solid finansiell ställning 27 Wärtsilä

28 Rörelseverksamhetens kassaflöde Rapportperiodens utveckling / / Wärtsilä

29 Nettorörelsekapital 16 25% % Rapportperiodens utveckling % % 2% ,6% 465 9,8% 313 6,8% 251 5,2% 1% 5% ,1%* 6,2%* % 1% 5% % % Nettorörelsekapital Varor i lager Erhållna förskott Nettorörelsekapital / Omsättning * Nettorörelsekapital / 12 månaders rullande omsättning 29 Wärtsilä

30 Nettoskuldsättningsgraden fortsättningsvis på låg nivå,5 Rapportperiodens utveckling,4,5,3,4,3,2,2,1,1, , Wärtsilä

31 Marknadsutsikter Power Plants: På grund av marknadsläget under 214 och BNP-prognoserna för 215, väntas marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli en utmaning. Ship Power: Utsikterna för shipping och varvsindustrin är försiktiga på grund av svagare marknadsförhållanden inom bulklast- och offshorefartyg. Services: De övergripande utsikterna för servicemarknaden är försiktigt positiva, med tillväxtmöjligheter inom valda regioner och segment. 31 Wärtsilä

32 Utsikterna för 215 oförändrade Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med -1% under 215, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,-12,5%. 32 Wärtsilä

33 IR Kontakt: Natalia Valtasaari Direktör, Investerarrelationer Tel () E-post: