WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä

2 Centralt Q1/215 Orderingång milj. euro, +15% Omsättning 988 milj. euro, -1% Orderingång jmf. med fakturering 1,3 (1,12) Rörelseresultat (EBIT) 1 milj. euro, 1,1% av omsättningen (98 milj. euro och 9,8%) Resultat/aktie,43 euro (,31) Rörelseverksamhetens kassaflöde 37 milj. euro (111) Orderstocken vid slutet av perioden milj. euro, +12% EBIT visas utan poster av engångskaraktär. På grund av att affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter år 214, har första kvartalets jämförelsetal som relaterar till resultaträkningen justerats. 2 Wärtsilä

3 Orderingångens ökning stöddes av Power Plants och Services Första kvartalets utveckling % 3% -24% Services Ship Power Power Plants % Q1/214 Q1/215 Q1 Q2-Q4 3 Wärtsilä

4 Omsättningens utveckling stabil Första kvartalets utveckling % % -14% Services Ship Power Power Plants 5 2-5% Q1/214 Q1/215 Q1 Q2-Q4 4 Wärtsilä

5 Omsättning per affärsområde Net 1-3/215 sales by business 1-3/212 Services 49% (44) Ship Power 32% (37) Power Plants 18% (19) 5 Wärtsilä

6 Orderingång jmf. med fakturering förblev över ett 55 1,3 1, ,7 1,5 1,5 1,6 1,2 4 1, 35 3,8 25,6 2 15,4 1, /215, Orderingång Omsättning Orderingång jmf. med fakturering 6 Wärtsilä

7 Orderstockens fördelning Leverans innevarande år Leverans följande år eller senare 7 Wärtsilä

8 Lönsamheten förbättrades 6 14% 5 11,1% 1,9% 11,2% 11,9% 12% Första kvartalets utveckling 4 1% 8% ,9% 1,1% 12% 1% 3 6% 8 8% 2 4% 6 4 6% 4% 1 2% 2 2% % Q1/214 Q1/215 % Rörelseresultat Rörelseresultat,% Rörelseresultatet visas för engångsposter. Siffrorna för samt Q1/214 inkluderar både avvecklade och fortsatta verksamheter. 8 Wärtsilä

9 Stämningen på kraftförsörjningsmarknaden förbättras 9 Wärtsilä

10 Kraftverksnoteringarna på hög nivå MW 18 Offererade MW:n per bränsle Övriga Naturgas Tjockolja 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Wärtsilä

11 Tillväxt i Power Plants orderingång 18 Rapportperiodens utveckling Totalt 287 milj. euro (165) 16 8% Elverk x% 61% 3% Självständiga kraftproducenter Industriella kunder 8 6 Rapportperiodens orderingång per bränsle i MW 4 2 Olja 64% Gas 36% Q1 Q2-Q4 11 Wärtsilä

12 Power Plants beställningar globalt Europa 433 (9) 4 18 Asien 2 (37) Amerika 75 (67) Afrika och Mellanöstern 175 (22) Elverk Självständiga kraftproducenter Industriella kunder Orderingång 1-3/215: 72 MW (396) 12 Wärtsilä

13 Intresse för gasdrivna kraftverk ökar i USA Beställning erhållen för ett 56 MW kraftverk för toppbelastning och vindkraftsstöd från Coffeyville Municipal Light and Power i Kansas, USA Leveransen innehåller tre gasdrivna Wärtsilä 5SG-motorer Fördelarna med Smart Power Generationkraftverk omfattar snabba starter, flexibilitet och driftspålitlighet Wärtsilä har över 2.5 MW installerad kapacitet i USA 13 Wärtsilä

14 Market Marknaden for gas för and kraftverk liquid som fuel drivs based med power gas plants och flytande 214 bränslen 214 Marknaden totalt 47,8 GW (73) Marknaden <5 MW 23,4 GW (32) 5,2% 4,7%,3% 1,3% 3,8%,4% 8,1% 1,7% 19,% 41,9% 13,2% 5,4% 2,8% 2,1% GE Siemens MHI Alstom Wärtsilä Ansaldo Övriga gasturbiner Marknadsdatan inkluderar alla Wärtsilä kraftverk och övriga tillverkares turbinbaserade gas eller flytande bränsle drivna kraftverk med drivkällor på över 5 MW samt den uppskattade effekten från ångturbiner i kombicyklar. Datan har samlats från McCoy Power-rapporten. Övriga motortillverkare ingår inte i siffrorna, Wärtsilä har en ledande position inom motorteknologi. 14 Wärtsilä

15 Långsam utveckling på marinmarknaderna 15 Wärtsilä

16 Dämpad aktivitet inom fartygsbeställningar Handelsfartyg Offshorefartyg Passagerarfartyg Specialfartyg 3 månaders glidande medeltal CGT* Antal fartyg 15 1 * 3 2 Miljoner CGT Källa: Clarkson Research Services, beställningar som kommit till kännedom efter rapportperioden har uteslutits ur siffrorna * CGT= Bruttotonnage kompenserat med arbetsbelastning 16 Wärtsilä

17 Ship Powers orderingång stöddes av gastankfartyg 18 Rapportperiodens utveckling Totalt 336 milj. euro (44) Gastankfartyg 41% Offshore 11% Specialfartyg 11% 6 Passagerarfartyg 11% Traditionella handelsfartyg 18% Övriga 5% Fartyg för marinen 3% Q1 Q2-Q4 17 Wärtsilä

18 Samföretagens orderaktivitet Q1/215 Q4/214 Q3/214 Q2/214 Q1/214 Q4/213 Q3/213 Q2/213 Q1/213 Q4/212 Q3/212 Q2/212 Q1/212 Q4/211 Q3/211 Q2/211 Q1/211 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Orderingången för samföretagen uppgick till 138 milj. euro (25) under januari-mars 215 Under det första kvartalet fick Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd. en beställning på 3 flerbränslemotorer till isbrytande LNG fartyg för Yamal LNG-projektet i Ryssland Samföretagens orderingång, innehåller siffror från Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd. och Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd. Ship Powers orderingång Wärtsiläs andel i dessa bolag är 5%, och vinsterna rapporteras i resultatandelen från intresseföretag och samföretag 18 Wärtsilä

19 Miljömässigt hållbara flerbränslemotorer till en ny Östersjöfärja Tallink Grupps nya snabba RoPax-färja utrustas med Wärtsiläs flerbränslemotorer som främst drivs med LNG Leveransens innehåll: tre 12-cylindriga Wärtsilä 5DF- och två 6-cylindriga Wärtsilä 5DF-huvudmotorer, två Wärtsilä propellrar med fasta blad samt propelleraxelsystem Genom att primärt köras på LNG uppfyller färjan de bestämmelser om svavelutsläpp som trädde i kraft i januari Wärtsiläs högeffektiva och tillförlitliga propulsionssystem för huvudmotorer samt ledande position inom gasdrivna lösningar var nyckelfaktorer för erhållandet av kontraktet 19 Wärtsilä

20 Stark ställning på marinmotormarknaden Medelvarviga huvudmotorer Hjälpmotorer Övriga 16% (5) Wärtsilä 4% (3) Caterpillar 13% (17) Wärtsilä 56% (52) Övriga 96% (98) MAN D&T 15% (25) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (4.484) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (6.682) Wärtsiläs marknadsandelar kalkyleras på basen av 12 månaders rullande siffror, siffrorna inom parentes är från slutet av föregående kvartal. Kalkylen baserar sig på företagets egna dataportal. 2 Wärtsilä

21 Ökad underhållsaktivitet gynnade Services orderingång och omsättning 21 Wärtsilä

22 Services omsättning ökade 11% 2 Första kvartalets utveckling % -3% 5% % Q1/214 Q1/215 Q1 Q2-Q4 22 Wärtsilä

23 Services omsättningens fördelning 1-3/215 Fältservice 24%(24) Reservdelar 53%(53) Kontrakt 17%(17) Projekt 6%(6) Totalt 485 milj. euro (435) 23 Wärtsilä

24 Wärtsilä lyfter effektiviteten på och minskar utsläppen från ett kraftverk på Malta Kontrakt undertecknat med Shanghai Electric Power för att konvertera det maltesiska kraftverket Delimara till gasdrift Projektet omfattar konvertering av fyra av kraftverkets åtta motorer till Wärtsilä 5SGmotorer och de återstående fyra till Wärtsilä 5DF-motorer Att operera kraftverket med naturgasdrivna motorer enligt de senaste fabriksspecifikationerna kommer att minska utsläppen och operativa kostnaderna samt öka effektiviteten och effekten 24 Wärtsilä

25 Serviceavtalens utveckling MW 14 3% % 2% 15% 1% 5% Q1 215 % Serviceavtal i MW Power Plants % av Power Plants installerade bestånd Serviceavtal i MW Ship Power % av Ship Powers installerade bestånd 25 Wärtsilä

26 Användning av fartygsbeståndet Utvecklingen av ankrade fartyg & fartygsflottan* Percent Ankrade Anchored fartyg, % 35% 3% 25% 2% 15% Nr Antal of Active aktiva Vessels fartyg Ankrade Anchored Aktiv flotta Active Fleet Fartygsbeståndets genomsnittliga fart**, angiven i knop 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, *Källa: Bloomberg (AISLive). Databasen innehåller mer än 25. fartyg (>299 GT). ** Källa: Bloomberg. 26 Wärtsilä

27 Solid finansiell ställning 27 Wärtsilä

28 Rörelseverksamhetens kassaflöde Rapportperiodens utveckling / / Wärtsilä

29 Nettorörelsekapital 16 25% % Rapportperiodens utveckling % % 2% ,6% 465 9,8% 313 6,8% 251 5,2% 1% 5% ,1%* 6,2%* % 1% 5% % % Nettorörelsekapital Varor i lager Erhållna förskott Nettorörelsekapital / Omsättning * Nettorörelsekapital / 12 månaders rullande omsättning 29 Wärtsilä

30 Nettoskuldsättningsgraden fortsättningsvis på låg nivå,5 Rapportperiodens utveckling,4,5,3,4,3,2,2,1,1, , Wärtsilä

31 Marknadsutsikter Power Plants: På grund av marknadsläget under 214 och BNP-prognoserna för 215, väntas marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas förbli en utmaning. Ship Power: Utsikterna för shipping och varvsindustrin är försiktiga på grund av svagare marknadsförhållanden inom bulklast- och offshorefartyg. Services: De övergripande utsikterna för servicemarknaden är försiktigt positiva, med tillväxtmöjligheter inom valda regioner och segment. 31 Wärtsilä

32 Utsikterna för 215 oförändrade Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med -1% under 215, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara 12,-12,5%. 32 Wärtsilä

33 IR Kontakt: Natalia Valtasaari Direktör, Investerarrelationer Tel () E-post:

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 215 22.1.215 Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä Centralt Q3/215 Orderingång 1.86 milj. euro, -17% Omsättning 1.222 milj. euro, +9% Orderingång jmf. med

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 214 23.1.214 Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä Centralt Q3/214 NEW PIC Orderingång 1.39 milj. euro, +21% Omsättning 1.117 milj. euro, -7% Orderingång

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 214 18.7.214 Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä Centralt Q2/214 NEW PIC Orderingång 1.163 milj. euro, +9% Omsättning 1.132 milj. euro, -2% Orderingång jmf.

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 214 24.4.214 Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä Centralt Q1/214 NEW PIC Orderingång 1.142 milj. euro, -16% Omsättning 1.12 milj. euro, +15% Orderingång jmf.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 217 2.7.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 2.7.217 Halvårsrapport 217 Centralt Q2/217 Orderingång 1.363 milj. euro, +14% Omsättning 1.292 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 218 23.1.218 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 23.1.218 Delårsrapport januari-september 218 OMSÄTTNINGEN UTVECKLADES POSITIVT 2 Centralt Q3/218

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 Resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 Resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 216 21.4.216 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 21.4.216 Q1 Resultatpresentation Centralt Q1/216 Orderingång 1.271 milj. euro, -1% Omsättning 967 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2018

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2018 WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT 218 19.7.218 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 19.7.218 Halvårsrapport 218 ORDERINGÅNGEN UTVECKLADES POSITIVT 2 Centralt Q2/218 Orderingång 1.553 milj. euro,

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 216 25.1.216 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.216 Q3 resultatpresentation Centralt Q3/216 Orderingång 1.139 milj. euro, +5% Omsättning

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q2 Resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q2 Resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 216 2.7.216 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 2.7.216 Q2 Resultatpresentation Centralt Q2/216 Orderingång 1.194 milj. euro, +3% Omsättning 1.196 milj.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.213 Wärtsilä Centralt Q2/213 Orderingång 1.71 milj. euro, -11% Omsättning 1.152 milj. euro, +5% Orderingång jmf. med fakturering,93 EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Björn Rosengren, Koncernchef. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 2014 29.1.2015 Björn Rosengren, Koncernchef Wärtsilä Centralt 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Orderingång 5.084 milj. euro, +5% Omsättning 4.779 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 216 27.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 27.1.217 Resultatpresentation 216 Centralt 216 Stabil orderingång, 4.927 milj. euro Omsättning 4.81 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 2017 31.1.2018 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 31.1.2018 Resultatpresentation 2017 2017 ETT ÅR AV SOLID OMSÄTTNING OCH STARK ORDERINGÅNG 2 Nyckeltal 2017

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 211 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 19.1.211 1 Wärtsilä Centralt Q3/11 Omsättning 851 milj. euro, -18% Orderingång 1.118 milj. euro, +11% Orderingång i samföretag

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 218 24.4.218 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 24.4.218 Q1 resultatpresentation ORDERINGÅNGEN OCH OMSÄTTNINGEN UTVECKLADES POSITIVT INOM UTRUSTNINGSVERKSAMHETEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.4.213 Wärtsilä Centralt Q1/213 NEW PIC Orderingång 1.352 milj. euro, +22% Omsättning 882 milj. euro, -12% Orderstock 4.998 milj. euro, +13%

Läs mer

RESULTATPRESENTATION 2013

RESULTATPRESENTATION 2013 RESULTATPRESENTATION 2013 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 29.1.2014 Wärtsilä Centralt 2013 Orderingång 4.872 milj. euro, -1% Omsättning 4.654 milj. euro, -1% Orderingång jmf. med fakturering 1,05 EBITA 552

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 2.4.212 1 Centralt Q1/212 Orderingång 1.19 milj. euro, +13% Omsättning 1.5 milj. euro, -7% EBIT 12 milj. euro, 1,1% av omsättningen EBITA 19

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2010 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2010 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.1.21 1 Wärtsilä Centralt Q3/1 Orderingång 1.4 milj. euro (+38%) Omsättning 1.39 milj. euro (-11%) Rörelseresultat* 117 milj.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 17.1.212 Centralt Q3/212 Utsikterna för 212 förbättrade 1-15% tillväxt i omsättningen Lönsamheten kommer att vara 1,5-11% Orderingång 1.275

Läs mer

RESULTATPRESENTATION 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

RESULTATPRESENTATION 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF RESULTATPRESENTATION 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 25.1.213 Omsättningen återvände till tillväxt, lönsamheten stabil Utveckling 212 Orderingång 4.94 milj. euro, +9% Omsättning 4.725 milj. euro, +12%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 24.4.29 1 Wärtsilä Centralt Q1/9 Mycket stark omsättning, 1 241 milj. euro (+46%) Rörelseresultat (EBIT) 13 milj. euro (+6%), 1,5%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2011 RESULTATPRESENTATION BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2011 RESULTATPRESENTATION BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 211 RESULTATPRESENTATION BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 27.1.212 1 Wärtsilä 211 Orderingången ökade, lönsamheten solid Orderingång 4.516 milj. euro, +13% Orderingång i samföretag 394 milj.

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.212 Centralt Q2/212 Orderingång 1.198 milj. euro, +2% Omsättning 1.99 milj. euro, +6% Orderingång jmf. med fakturering 1,9 (1,13) EBIT 113

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019 WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 219 18.7.219 Jaakko Eskola, koncernchef 1 18.7.219 HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 219 Omsättningens utveckling stabil, lönsamheten för utrustning utmanande NYCKELTAL

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2008 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2008 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 28 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 24.1.28 1 Wärtsilä Centralt Q3/8 Orderingång -9% Omsättning +22% Rörelseresultat (EBIT) +28%, 1,8% av omsättningen Resultat/aktie,97

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2008 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2008 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 2008 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 30.1.2009 1 Wärtsilä 2008 - ett rekordår Omsättningen +23%, 4.612 milj. euro Rörelseresultatet förbättrades betydligt, 525 milj. euro,

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2010 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2010 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 23.4.21 1 Wärtsilä Centralt Q1/1 Omsättning 922 milj. euro (-26%) Rörelseresultat* 94 milj. euro (-28%), 1,2% av omsättningen Resultat/aktie,68*

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 28 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 25.4.28 1 Wärtsilä Detta är Wärtsilä SHIP POWER POWER PLANTS SERVICES 2 Wärtsilä Centralt under rapportperioden Efterfrågan fortsatt

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 3.1.27 1 Wärtsilä Centralt Den goda efterfrågan fortsätter på huvudmarkanderna Omsättningen ökade 22% Lönsamheten förbättrades

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 28 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 24.7.28 1 Wärtsilä Ett utmärkt andra kvartal Omsättning +37% Rörelseresultat (EBIT) +67%, 11,2% av omsättningen Livlig aktivitet

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-september 2005 Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-september 2005 Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-september 2005 Koncernchef Ole Johansson 28.10.2005 Mission och Vision Mission Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produkternas hela livscykel.

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä Wärtsilä 2003 Koncernchef Ole Johansson Den 5 februari 2004 Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power Service Kraftverk Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer.

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä Wärtsilä 2004 Koncernchef Ole Johansson 4.2.2005 Wärtsiläs strategi Ship Power och Service tillväxt genom ökat produktsortiment samt företagsförvärv Kraftverk fokus på den växande marknaden för decentraliserad

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2005 Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2005 Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 2005 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2005 Centralt under det första kvartalet Omsättningen steg 9,4% till 570,7 milj. euro (521,7) Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-september 2004 Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-september 2004 Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-september 2004 Koncernchef Ole Johansson 28.10.2004 Centralt under det tredje kvartalet Orderingången ökade med 7,7 %, orderstocken på god nivå Power-affärsområdenas

Läs mer

BOLAGSSTÄMMA 2007 Ole Johansson

BOLAGSSTÄMMA 2007 Ole Johansson BOLAGSSTÄMMA 2007 Ole Johansson 1 Wärtsilä Ship Power Tillväxt genom nya produkter och starkare närvaro i Asien Power Plants Starkare ställning inom decentraliserad energiproduktion 2 Wärtsilä Nyckeltal

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2003 Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2003 Koncernchef Ole Johansson Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 2003 Koncernchef Ole Johansson 29.4.2003 Koncernstruktur Power-divisionerna Motordivisionen Marin Kraftverk Service Innehav Assa Abloy 7,6% 2 Wärtsiläkoncernen

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp 2005

Wärtsilä Oyj Abp 2005 Wärtsilä Oyj Abp 25 Koncernchef Ole Johansson 7.2.26 Mission och Vision Mission Vi levererar lösningar som stöder våra kunders verksamhet under produkternas hela livscykel. Samtidigt skapar vi bättre teknologier,

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q1 delårsrapport. Januari mars 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q1 delårsrapport. Januari mars 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q1 delårsrapport Januari mars 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari-mars 2015 delårsrapport 2 Orderaktiviteten inom Services och Power Plants kompenserar för den svagare marinmarknaden På grund

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 CENTRALT

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 CENTRALT WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 CENTRALT WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 03 Koncernchefens hälsning 06 Detta är Wärtsilä 07 Affärsverksamheten i korthet 08 Verksamhetsomgivning 09 Koncernstrategi

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 2 Stark tillväxt i orderingången Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under rapportperioden januari-mars

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. TREDJE KVARTALET 7-9/2009 I KORTHET MEUR 7-9/2009

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké. Januari-december 2015

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké. Januari-december 2015 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Januari-december 2015 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015 2 Solid utveckling trots utmanande läge på marknaden Centralt under fjärde kvartalet Orderingången minskade

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 2 Omsättningen återvände till tillväxt, lönsamheten stabil Centralt under fjärde kvartalet Orderingången ökade med 9% till

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 1 TILLVÄXT I ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING TROTS TUFFA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN Denna delårsrapport är oreviderad. CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET Utsikterna för 2012 förbättrades Orderingången ökade med 14%

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 2 Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Delårsrapport januari-mars 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIOD

Läs mer

Stabil orderingång och omsättning i svårt marknadsläge

Stabil orderingång och omsättning i svårt marknadsläge Wärtsilä Oyj Abp Januari-mars 2016 delårsrapport 2 Stabil orderingång och omsättning i svårt marknadsläge Centralt under rapportperioden januari-mars 2016 Orderingången minskade med 1% till 1.271 miljoner

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2003

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2003 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2003 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT.-30.9.2003 POWER-DIVISIONERNAS ORDERINGÅNG FÖRBÄTTRADES Orderingången för Power-divisionerna ökade

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2008 I KORTHET MEUR 1-3/2008

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Koncernpresentation Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power och Service tillväxt genom ökat produktsortiment samt företagsförvärv Kraftverk fokus på den växande marknaden för decentraliserad energiproduktion

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 2 Omsättningen och lönsamheten utvecklas planenligt Centralt under tredje kvartalet Orderingången

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 2 Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2004

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2004 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2004 WÄRTSILÄ OYJ ABP Centrala händelser under andra kvartalet 7-9/2004: Orderingången ökade med 7,7% jämfört med motsvarande period

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari-september 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari-september 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari-september 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄS TILLVÄXT FORTSATTE, ORDERSTOCKEN PÅ NY REKORDNIVÅ CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. ANDRA KVARTALET 4-6/2011 I

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R JANUARI-SEPTEMBER TAMMI-JUNI

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R JANUARI-SEPTEMBER TAMMI-JUNI D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R 06 06 TAMMI-JUNI JANUARI-SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2006 Siffrorna i denna delårsrapport

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2012

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2012 1 OFFSHORE- OCH KRAFTVERKSMARKNADEN BIDROG TILL TILLVÄXTEN I ORDERINGÅNGEN Denna delårsrapport är oreviderad. CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2012 - Orderingången ökade med 13% till 1.109 miljoner

Läs mer

Orderingången utvecklades positivt. Wärtsiläs utsikter för Koncernchef Jaakko Eskola. Centralt under rapportperioden januari-mars 2017

Orderingången utvecklades positivt. Wärtsiläs utsikter för Koncernchef Jaakko Eskola. Centralt under rapportperioden januari-mars 2017 Wärtsilä Oyj Abp Januari-mars 2017 delårsrapport 2 Orderingången utvecklades positivt Centralt under rapportperioden januari-mars 2017 Orderingången ökade med 11% till 1.413 miljoner euro (1.271) Omsättningen

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (52,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat Nyckeltal 1 3/2017 1 3/2017 1 3/2017 Orderingång 1 413 1 413 Orderstock i slutet av perioden 5 096 19 5 114 Omsättning 1 007-2 1 005 Rörelseresultat 80-4 76 % av omsättningen 7,9-0,4 7,5 Jämförbart rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 2 Omsättningen och lönsamheten utvecklades positivt i en tuff marknadsomgivning Denna delårsrapport

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA

Läs mer

Orderingången och omsättningen ökade under första halvåret 2017

Orderingången och omsättningen ökade under första halvåret 2017 Wärtsilä Oyj Abp Halvårsrapport 2017 2 Orderingången och omsättningen ökade under första halvåret 2017 Centralt under andra kvartalet Orderingången ökade med 14% till 1.363 miljoner euro (1.194) Omsättningen

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP

WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ CORPORATION KONCERNPRESENTATION 2008 1 Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP Detta är Wärtsilä SHIP POWER POWER PLANTS SERVICES 2 Wärtsilä 28 May 2008 WÄRTSILÄ OYJ ABP Mission och Vision Mission

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011 De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade. FJÄRDE KVARTALET 10-12/2011 I KORTHET MEUR 10-12/2011 10-12/2010 Förändring Orderingång 1 250 1 003 25%

Läs mer

D E LL Å R S R A P P O R T

D E LL Å R S R A P P O R T D E LL Å R S R A P P O R T 06 JANUARI-JUNI TAMMI-JUNI DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2006 WÄRTSILÄ OYJ ABP ORDERINGÅNGEN ÖKADE 41,4% UNDER APRIL-JUNI, LÖN- SAMHETEN FÖRBÄTTRADES PLANENLIGT OCH EFTERFRÅ- GAN

Läs mer

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1)

Resultat före skatter 42,2 40,1 217,3 97,4 1) Wärtsilä Oyj Apb BÖRSMEDDELANDE 4.5.2005 kl. 8.30 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: - Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (521,7) - Rörelseresultatet förbättrades och

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 1 STABIL UTVECKLING UNDER ANDRA KVARTALET Denna delårsrapport är oreviderad. CENTRALT UNDER ANDRA KVARTALET Orderingången ökade med 2% till 1.198 miljoner euro (1.170) Omsättningen ökade med 6% till 1.099

Läs mer

Fiskars Oyj Abp. Ordinarie bolagsstämma

Fiskars Oyj Abp. Ordinarie bolagsstämma Fiskars Oyj Abp Ordinarie bolagsstämma 16.3.2010 Fiskars företagsvärde (EV) MEUR 1600 1400 1200 1000 800 600 Fiskarsverksamhet operations Wärtsiläaktier shares 400 200 0 Företagsvärdet av Fiskars verksamhet

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

Stabil utveckling i volymerna på en utmanande marknad. Wärtsiläs utsikter för 2016 oförändrade

Stabil utveckling i volymerna på en utmanande marknad. Wärtsiläs utsikter för 2016 oförändrade Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2016 delårsrapport 2 Stabil utveckling i volymerna på en utmanande marknad Centralt under andra kvartalet Orderingången ökade med 3% till 1.194 miljoner euro (1.159) Omsättningen

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010 ANDRA KVARTALET 4-6/2010 I KORTHET MEUR 4-6/2010 4-6/2009 Förändring Orderingång 1 117

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-september The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-september The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2007 Delårsrapport januari-september 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade.

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 6.2.2003 kl. 8.30 1(13) WÄRTSILÄS OMSÄTTNING ÖKADE TILL 2.519 MILJONER EURO. STYRELSEN FÖRESLÅR FÖR BOLAGSSTÄMMAN EN DIVIDEND PÅ SAMMANLAGT 1,75 EURO. - Omsättningen

Läs mer

Wärtsiläs bokslutskommuniké januari-december The engine of industry

Wärtsiläs bokslutskommuniké januari-december The engine of industry Wärtsiläs bokslutskommuniké januari-december 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2007 Bokslutskommuniké januari-december 2007 Siffrorna i bokslutskommunikén

Läs mer

Gunnebo delårsrapport Januari-juni 2007

Gunnebo delårsrapport Januari-juni 2007 Gunnebo delårsrapport 27 Göran Gezelius VD och Koncernchef Gunnebo AB 19 juli 27 Det är glädjande att se en stark förbättring av rörelseresultatet under första halvåret, 115 jämfört med 41 föregående år

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA KVARTALET 4-6/2009 I KORTHET MEUR 4-6/2009 4-6/2008

Läs mer

2 Wärtsilä Oyj Abp DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006 WÄRTSILÄ OYJ ABP

2 Wärtsilä Oyj Abp DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅ 06 RSRA JANUAR I-MARS PPOR T DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006 WÄRTSILÄ OYJ ABP ORDERINGÅNGEN ÖKADE MED 51% FRÅN MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR LÖNSAMHETEN PLANENLIG CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2010

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2010 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2010 Siffrorna i delårsrapporten är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI -MARS 2010 I KORTHET MEUR 1-3/2010 1-3/2009 Förändring 2009 Orderingång 881 958-8% 3 291 Orderstock

Läs mer