WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

2 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Omsättningen återvände till tillväxt, lönsamheten stabil Centralt under fjärde kvartalet Orderingången ökade med 9% till miljoner euro (1.250) Omsättningen ökade med 24% till miljoner euro (1.238) Orderingång jämfört med faktureringen (book-to-bill) 0,89 (1,01) Rörelseresultat (EBIT) 186 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (145 miljoner euro, dvs. 11,7%) EBITA 196 miljoner euro, dvs. 12,8% av omsättningen (149 miljoner euro dvs. 12,1%) Resultatet per aktie uppgick till 0,62 euro (0,45) Kassaflöde från rörelseverksamheten 187 miljoner euro (-71) Centralt under rapportperioden januari-december 2012 Orderingången ökade med 9% till miljoner euro (4.516) Omsättningen ökade med 12% till miljoner euro (4.209) Orderingång jämfört med faktureringen 1,05 (1,07) Rörelseresultatet (EBIT) var 515 miljoner euro, dvs. 10,9% av omsättningen (469 miljoner euro dvs. 11,1%) EBITA var 550 miljoner euro, dvs. 11,6% av omsättningen (485 miljoner euro dvs. 11,5%) I slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till miljoner euro (4.007), en ökning med 12% Resultat per aktie 1,72 euro (1,44) Kassaflöde från rörelseverksamheten 153 miljoner euro (232) Dividendförslag 1,00 euro/aktie Koncernchef Björn Rosengren Jag är nöjd över resultatet för 2012, som präglades av svåra förhållanden i den globala ekonomin. Tack vare ett mycket starkt fjärde kvartal ökade Wärtsiläs omsättning för hela året med 12%, och lönsamheten var 10,9%. Orderingången steg med 9%, med en stark utveckling i Ship Powers beställningar, i synnerhet från offshoresektorn. År 2012 gjorde vi vårt största förvärv genom tiderna i och med köpet av Hamworthy. Affären stöder vår tillväxtstrategi inom marina gasapplikationer samt offshore- och miljölösningar. Intresset för marina gasapplikationer var fortsatt starkt, och orderingången återspeglar vår ledande position på marknaden för flerbränsleapplikationer. Inom miljlösningar var marknadsaktiviteten i en stigande trend. Vår position på den växande offshoremarknaden är god, inte minst i Brasilien därifrån vi fick flera viktiga beställningar. Affärsområdet Power Plants mottog två av sina största beställningar någonsin, och i dag betraktas Wärtsilä som en seriös aktör på marknaden för kraftverk med en kapacitet på över 500 MW. Jag är också mycket nöjd över att affärsområdet Services omsättning återigen ökar och att viktiga långfristiga servicekontrakt har ingåtts trots de tuffa marknadsförhållandena. Under 2013 kommer det ekonomiska läget fortfarande att vara osäkert, men våra marknadsutsikter förblir stabila. Tack vare vår solida orderbok kommer omsättningen att öka något under 2013, och vi tror att vi kan bevara vår lönsamhet på ungefär samma nivå som år 2012.

3 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Wärtsiläs utsikter för år 2013 Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%. Nyckeltal MEUR 10-12/ /2011 Förändring 1-12/ /2011 Förändring Orderingång % % Orderstock i slutet av perioden % Omsättning % % Rörelseresultat (EBITA) % % % av omsättningen 12,8% 12,1% 11,6% 11,5% Rörelseresultat (EBIT) % % % av omsättningen 12,2% 11,7% 10,9% 11,1% Resultat före skatter Resultat/aktie, EUR 0,62 0,45 1,72 1,44 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,04 1 EBITA visas utan engångsposter på 34 miljoner euro (24) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 35 miljoner euro (16) under rapportperioden januari december Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 17 miljoner euro (7) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 10 miljoner euro (4). 2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär. Marknadsutveckling Power Plants God aktivitet på den gasdrivna kraftverksmarknaden Aktiviteten på kraftverksmarknaden var god under fjärde kvartalet 2012, och nivån på offererade MW var högre än under tredje kvartalet. Antalet offerter ökade också jämfört med de tidigare kvartalen Aktiviteten riktar sig fortfarande till naturgasbaserad generering. Under rapportperioden fortsatte tillväxtmarknaderna att investera i ny kraftgenereringskapacitet med stöd av den ekonomiska tillväxten. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen leder emellertid till att investeringsbeslut skjuts upp i hela kraftförsörjningssektorn. Aktiviteten var störst i segmentet för flexibel basbelastning.

4 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Power Plants marknadsandel Under det första halvåret 2012 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen (inklusive alla drivkällor på över fem MW) till 28,8 GW, en minskning med 39%. Wärtsiläs marknadsandel var 4,9% (3,3% för 2011). Ship Power Ett år av hög aktivitet inom offshore och specialfartyg Under fjärde kvartalet 2012 registrerades 199 kontrakt på nya fartyg. Totalt registrerades nya kontrakt på fartyg under 2012, vilket var 35% mindre än året innan. Överlag var 2012 ett svårt år för det traditionella handelsfartygssegmentet som fortsatte att kämpa med överkapaciteten. Orderingången varierade en hel del mellan segmenten under Efterfrågan på offshore- och specialfartyg var överlägset störst. Marknaden för LNG- och LPG-tankfartyg var också aktiv under året, och 35 kontrakt på LNG-tankfartyg slöts. Under 2012 påverkades shippingbranschen allt mer av utmaningarna med att minska på utsläppen och andra frågor gällande miljöansvar. Kina och Sydkorea var fortfarande de dominerande länderna inom skeppsbyggnad och de fick 35% respektive 34% av de fastslagna kontrakten under 2012 enligt kompenserat bruttotonnage (CGT). Bland de små skeppsbyggnadsnationerna var det framför allt Brasilien, Norge och USA som fick kontrakt på nybyggen under Ship Powers marknadsandelar Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var fortsatt hög och uppgick till 47% (48% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer var stabil och uppgick till 18% (18). Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer var 4% (5). Services Stabil utveckling tack vare kraftverks- och offshoresektorn Utvecklingen på servicemarknaden var stabil i alla nischer under Inom kraftverk och offshore var utvecklingen fortsatt stark. Regionalt sett var marknaden fortfarande aktivast i Mellanöstern och Asien. I slutet av 2012 uppgick Wärtsiläs installerade motorbestånd till MW, en ökning med 1% jämfört med året innan. Det installerade kraftverksbeståndet fortsatte att öka under 2012, medan det installerade marina beståndet minskade något. Minskningen berodde på skrotning av äldre handelsfartyg med stora tvåtaktsmotorer. Orderingång Orderingång för fjärde kvartalet Wärtsiläs orderingång för fjärde kvartalet ökade med 9% till miljoner euro (1.250). Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 6% (1.275 miljoner euro under tredje kvartalet 2012). Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 0,89 (1,01).

5 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Power Plants orderingång för fjärde kvartalet uppgick till 471 miljoner euro (464), vilket var i linje med motsvarande period året innan och 4% högre än för föregående kvartal (453 miljoner euro för tredje kvartalet 2012). Under fjärde kvartalet fick Wärtsilä betydande kraftverksorder från Brasilien, Mauretanien, Moçambique och USA. Wärtsiläs förmåga att leverera kraftverk i ett stort antal storleksklasser för många slags applikationer är ett bevis på styrkan hos Wärtsiläs Smart Power Generation-koncept. Ship Powers orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 339 miljoner euro (324), en ökning med 5% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 13% (391 miljoner euro under tredje kvartalet 2012). Under fjärde kvartalet var orderaktiviteten starkast inom offshoresegmentet. Wärtsiläs största offshorerelaterade order omfattade kompletta mekaniska paket till tre nya borrfartyg som byggs av ett brasilienskt varv, en integrerad lösning till ett LNG-drivet offshorestödartyg som byggs i Norge och återigen ett komplett LNG-paket till ett offshorestödfartyg som kommer att operera i Mexikanska golfen. Wärtsilä vann också ett kontrakt på integrerade kraft- och automationssystem till två nya ryska isbrytare och ett kontrakt på propulsionsmaskineri samt system för gaslagring och -hantering till den första kanadensiska passagerarfärjan som kommer att drivas med LNG. Under kvartalet fick Wärtsilä dessutom en order på ett komplett propulsionspaket baserat på flerbränsleteknik till två nya gastankfartyg som byggs för en holländsk kund. Offshoresegmentet stod för 44% av orderingången under fjärde kvartalet, medan handelsfartygen stod för 28% och specialfartygen för 15%. Passagerarfartyg stod för 11% och fartyg för marinen för 1% av orderingången. Affärsområdet Services orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 543 miljoner euro (459), vilket var 18% högre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 27% (428 miljoner euro under tredje kvartalet 2012). Under fjärde kvartalet ingick Wärtsilä ett 15-årigt avtal om leverans av reservdelar och ett 5-årigt avtal om teknisk service med KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd, som omfattar Amman Asia Electric Powers kraftverk på 573 MW som byggs i Jordanien. Wärtsilä ingick också ett underhållsavtal med South Texas Electric Cooperative i USA samt förlängde sitt drifts- och underhållsavtal med Guyana Power & Light, Inc. med fyra år och ett annat drifts- och underhållsavtal med United Cement Company of Nigeria Ltd med tre år. Orderingång för rapportperioden Wärtsiläs orderingång under rapportperioden januari-december 2012 uppgick till miljoner euro (4.516), en ökning med 9%. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,05 (1,07). Power Plants orderingång under rapportperioden januari-december 2012 uppgick till miljoner euro (1.602). Jämfört med året innan minskade orderingången med 5%, medan hela marknaden uppskattas ha minskat med 30-40%. Omkring 74% av beställningarna, mätt i MW, kom från gasbaserade marknader. År 2012 fick Wärtsiläs sin största kraftverksorder någonsin, nämligen på ett flerbränslekraftverk på 573 MW som byggs i Jordanien. En annan stor order kom från Azerbajdzjan och gällde ett gasdrivet kraftverk på 384 MW. Utöver dessa order fick Wärtsilä andra viktiga beställningar från Indonesien, Australien och USA under Under rapportperioden januari-december 2012 var Wärtsilä Ship Powers orderingång miljoner euro (1.000), en ökning med 45% jämfört med motsvarande period året innan. Under hela 2012 var orderaktiviteten god inom offshore- och specialfartygssegmentet. I linje med Ship Powers strategi fick Wärtsilä flera viktiga order på övergripande lösningar som omfattade fartygsdesign, propulsionsmaskineri, automation och annan utrustning samt flera order på miljölösningar, såsom

6 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ avgasreningssystem för minskning av SO x -utsläpp och även de första beställningarna på system för hantering av ballastvatten. Viktiga order inom offshoresegmentet omfattade bland annat nio borrfartyg och sex rörläggningsfartyg i anslutning till det pågående offshoreprogrammet i Brasilien och flera offshorestödfartyg. Wärtsilä fick många order på flerbränslemotorer, vilket befäste företagets position som föregångare inom gasapplikationer. Flerbränsleutrustning kommer att levereras till bland annat en kanadensisk passagerarfärja, två gastankfartyg för ett holländskt shippingföretag, två kinesiska bogserbåtar, ett insjöfartyg som ska frakta torrlast i Europa, ett lotsfartyg för den sydkoreanska hamnmyndigheten samt tre offshorestödfartyg som kommer att operera i Mexikanska golfen. Offshoresegmentet stod för 46% av den totala orderingången, medan handelsfartygen stod för 28% och specialfartygen för 12%. Passagerarfartyg stod för 6% och fartyg för marinen för 7% av orderingången. Övriga order stod för 1%. Services orderingång under rapportperioden januari-december 2012 uppgick till miljoner euro (1.909). Under rapportperioden ingick Wärtsilä stora drifts- och underhållsavtal för kraftverk i Kenya, Östtimor, Sydafrika och Brasilien. Wärtsilä ingick också serviceavtal med Princess Cruise Lines Ltd och med Prestige Cruise Holdings Inc. Orderingång MEUR 10-12/ /2011 Förändring 1-12/ /2011 Förändring Power Plants % % Ship Power % % Services % % Orderingång totalt % % MW 10-12/ /2011 Förändring 1-12/ /2011 Förändring Olja % % Gas % % Förnybara bränslen 27 Orderingång totalt % % Samföretagens orderingång Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 242 miljoner euro (394) under rapportperioden januari-december Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland resultatandelen i intresseföretag och samföretag. Orderstock I slutet av rapportperioden uppgick Wärtsiläs totala orderstock till miljoner euro (4.007), en ökning med 12%. Jämfört med föregående kvartal minskade Wärtsiläs orderstock med 5% (4.724 miljoner euro i slutet av tredje kvartalet 2012). I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till miljoner euro (1.536), vilket var 2% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

7 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Ship Powers orderstock var miljoner euro (1.684), en ökning med 26%. Services orderstock uppgick till 804 miljoner euro (786) i slutet av rapportperioden, en ökning med 2%. Orderstock per affärsområde MEUR Förändring Power Plants % Ship Power % Services % Orderstock totalt % Omsättning Wärtsiläs omsättning ökade under fjärde kvartalet med 24% till miljoner euro (1.238). Power Plants omsättning uppgick under fjärde kvartalet till 568 miljoner euro (413), en ökning med 38% jämfört med motsvarande kvartal året innan. Ship Powers omsättning uppgick till 426 miljoner euro (309), en ökning med 38%. Services omsättning under fjärde kvartalet var 531 miljoner euro (513), en ökning med 4%. Wärtsiläs omsättning under januari-december 2012 ökade med 12% och uppgick till miljoner euro (4.209). Power Plants stod för 32%, Ship Power för 28% och Services för 40% av den totala omsättningen. Power Plants omsättning uppgick till miljoner euro (1.365), en ökning med 10%. Ship Powers omsättning ökade med 27% och uppgick till miljoner euro (1.022). Affärsområdet Services omsättning för rapportperioden uppgick till miljoner (1.816) och slog alla tiders rekord. Från året innan ökade omsättningen med 5%. Ökningen beror på tillväxten i det installerade motorbeståndet och på det breda utbudet av tjänster som siktar på att sänka våra kunders driftskostnader och att göra deras utrustning mer tillgänglig. De motorrelaterade tjänsterna stod för över tre fjärdelar av Services omsättning, och tillväxten var främst relaterad till service av fyrtaktsmotorer. Cirka 59% av Wärtsiläs omsättning under januari-december 2012 var denominerad i euro, 21% i USdollar och resten fördelad mellan flera valutor. Omsättning per affärsområde MEUR 10-12/ /2011 Förändring 1-12/ /2011 Förändring Power Plants % % Ship Power % % Services % % Övrig % % Omsättning totalt % %

8 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Rörelseresultat och lönsamhet Rörelseresultatet för fjärde kvartalet (EBIT) före engångsposter var 186 miljoner euro (145), dvs. 12,2% av omsättningen (11,7). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 169 miljoner euro (138), dvs. 11,0% av omsättningen (11,1). Rörelseresultatet (EBITA), exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv, var 196 miljoner euro (149), dvs. 12,8% av omsättningen (12,1). Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 17 miljoner euro (7) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 10 miljoner euro (4). För rapportperioden januari-december 2012 var rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter 515 miljoner euro (469), dvs. 10,9% av omsättningen (11,1). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 481 miljoner euro (445), dvs. 10,2% av omsättningen (10,6). Rörelseresultatet (EBITA), exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv, var 550 miljoner euro (485), dvs. 11,6% av omsättningen (11,5). Under rapportperioden januari-december 2012 redovisade Wärtsilä engångsposter till ett belopp av 34 miljoner euro (24). Engångsposterna bestod av omstruktureringsutgifter och pensionsförpliktelser relaterade till avbrutna verksamheter och förvärvskostnader. Wärtsilä redovisade också avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv till ett belopp av 35 miljoner euro (16) under rapportperioden januari-december De finansiella posterna uppgick till -30 miljoner euro (-16). Nettoräntorna var -18 miljoner euro (-5). De erhållna dividenderna uppgick till 2 miljoner euro (3). Vinsten före skatter uppgick till 452 miljoner euro (429). Rapportperiodens skatter var 109 miljoner euro (136), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24%. Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 344 miljoner euro (293). Resultatet per aktie var 1,72 euro (1,44) och det egna kapitalet per aktie 9,12 euro (8,30). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 20,1% (20,4). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 20,0% (17,5). Balans, finansiering och kassaflöde Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 187 miljoner euro (-71). För januari-december 2012 var kassaflödet från rörelseverksamheten 153 miljoner euro (232). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden var 509 miljoner euro (235). Ökningen i nettorörelsekapitalet beror främst på timingen av projekt. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden uppgick till 695 miljoner euro (563). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 225 miljoner euro (592). Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 794 miljoner euro (652) i slutet av december Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 249 miljoner euro inklusive finska företagscertifikatsprogram på 141 miljoner euro. Nettobeloppet av räntebärande skulder var 567 miljoner euro (58). Finansieringsprogrammen i slutet av december 2012 inkluderade långfristiga lån på 545 miljoner euro och icke utnyttjade bekräftade krediter på 554 miljoner euro. Finansieringsprogrammen omfattade även finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro. Soliditeten var 42,0% (41,3) och nettoskuldsättningsgraden 0,31 (0,04). Ökningen i skuldsättningsgraden beror främst på förvärvet av Hamworthy.

9 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bruttoinvesteringar Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 513 miljoner euro (187). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 402 miljoner euro (97) och 111 miljoner euro (90) i immateriella och materiella tillgångar. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 139 miljoner euro (113). Underhållsinvesteringarna 2012 var mindre än avskrivningarna. År 2013 kommer underhållsinvesteringarna att vara ungefär lika stora som avskrivningarna. Antal anställda Wärtsilä hade (17.913) anställda i slutet av december Antalet anställda i genomsnitt under januari-december 2012 var (17.708). Power Plants hade 932 (855) anställda. Ship Power hade (999) anställda, Services (11.168) anställda, medan PowerTech hade (4.091) anställda. Ökningen i Ship Powers personal beror främst på förvärvet av Hamworthy. Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (20) i Finland och 36% (35) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 32% (33) av de anställda och resten av världen för 13% (12). Strategi Wärtsiläs mål är att vara den ledande leverantören av kompletta livscykelbaserade kraftlösningar på den globala marinmarknaden och valda energimarknader i hela världen. Vi ser tillväxtmöjligheter inom gasdrivna kraftverk i anslutning till vårt koncept Smart Power Generation samt också inom gasdrivna motorer och relaterade lösningar för marinmarknaden. Vi strävar också efter tillväxt inom miljölösningar, inklusive skrubbrar och system för hantering av ballastvatten. Våra styrkor består av vårt teknologiska ledarskap, vårt integrerade produkt- och serviceutbud, våra nära och långvariga kundrelationer och vår överlägsna globala närvaro. Genom vår produktions- och leveranskedja strävar vi fortlöpande efter att bevara kostnadseffektiviteten och en hög kvalitet - ofta tillsammans med ledande industriella samarbetspartner på våra viktigaste växande marknader. Vårt starka fokus på FoU gör det möjligt för oss att vara en föregångare inom teknologi och innovationer i branschen. Vi har som avsikt att utnyttja tillväxtmöjligheterna på våra slutmarknader och samtidigt bevara vår solida lönsamhet. Strategiska projekt, förvärv och samföretag I början av 2012 slutförde Wärtsilä förvärvet av Hamworthy. Förvärvet ger Wärtsilä viktiga tillväxtsynergier inom offshore, marina gasapplikationer och miljölösningar. Hamworthy har indelats i två affärsenheter: Pump- och gaslösningar samt Miljölösningar. Integrationen av bolaget i Wärtsiläs affärsområde Ship Power framskrider planenligt. Wärtsilä har som mål att fördubbla omsättningen för pump- och gaslösningar samt miljölösningar under de följande fem åren. Den totala köpeskillingen för

10 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ bolaget var 456 miljoner euro, medan kassaflödet från förvärvet uppgick till 389 miljoner euro på grund av Hamworthys kassabehållning vid slutförande av köpet. I mars 2012 slöt Wärtsilä ett kontrakt om att förvärva MMI Boiler Management Pte Ltd:s tillgångar och affärsverksamhet. Det Singaporebaserade bolaget fokuserar på service och underhåll av pannor i marina och industriella applikationer. Köpeskillingen är ca 3 miljoner euro. I december 2012 ingick Wärtsilä och Yuchai Marine Power Co. Ltd. ett avtal i Zhuhai i Kina om att bilda ett 50/50-samföretag som tillverkar medelvarviga marinmotorer i Zhuhai City i provinsen Guangdong. Samföretaget kommer att betjäna den allt mer dominerande kinesiska varvsindustrin och fokusera på tillverkning och testning av Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 motorer. Verksamheten planeras komma igång Wärtsilä Qiyao Diesel Company, ett samföretag som tillverkar Wärtsilä 20 hjälpmotorer, planerar att expandera sin produktionskapacitet. Planerna på att etablera ett samföretag med Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd. har avvecklats. Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC, som är ett samföretag (50/50) mellan Wärtsilä och Transmashholding, inledde byggandet av en modern fabrik i Penza i Ryssland. I den nya fabriken väntas tillverkningen av motorerna börja under andra halvåret Samföretaget kommer att ge Wärtsilä ett starkare industriellt fotfäste i Ryssland. Forskning och utveckling, lansering av nya produkter Under 2012 fokuserade Wärtsiläs FoU-verksamhet starkt på utvecklingen av teknologier och produkter som uppfyller kraven i den allt strängare miljölagstiftningen samt också på produkter och lösningar som säkerställer en lönsam drift. De FoU-relaterade kostnaderna var på en hög nivå och uppgick till 188 miljoner euro, dvs. 4% av omsättningen. Typgodkännanden av systemen för hantering av ballastvatten har framskridit. Alla tester av AQUARIUS UV-systemet är klara och typgodkännande beviljades i december De första beställningarna på UV-baserade system erhölls och levererades IMO beviljade AQUARIUS EC-baserade (elektroklorering) system preliminärt godkännande och typgodkännande inväntas under andra kvartalet Wärtsilä har den mest omfattande portföljen av avgasreningsreningssystem för reducering av svavelutsläpp och den längsta referenslistan på marknaden. Portföljen omfattar avgasreningssystem med öppen eller sluten cirkulation och hybridversioner. Hittills har Wärtsilä levererat eller fått beställningar på sammanlagt 47 avgasskrubbrar till 24 fartyg. I höstas meddelade Wärtsilä Finland Oy att dess produktutvecklingsstrategi hade ändrats och att bränslecellenheten därför skulle omorganiseras. Nyckelpersoner inom Wärtsiläs bränslecellenhet har nu bildat ett nytt företag som kommer att fokusera på utvecklingen av bränslecellteknologin. Wärtsiläs minoritetsintresse i det nya företaget Convion Oy kommer att vara 19,9%, och nio före detta Wärtsiläanställda kommer att börja arbeta i företaget. Utvecklingen av Wärtsiläs lågvarviga flerbränslemotorer framskrider i testlaboratoriet i Italien. De tester som genomfördes 2012 visade att den nya teknologin kommer att uppfylla utsläppskraven i IMO:s Tier III utan avgasreningssystem. De lågvarviga flerbränslemotorerna kommer att testas fullt ut i motortester under Den första fartygsinstallationen väntas vara klar 2014.

11 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Tillverkning På grund av den tillfälliga minskningen i produktionsvolymer på leveranscentret i Vasa inledde Wärtsilä permitteringsförhandlingar Minskningen i volymerna beror på att orderingången för vissa produkter som tillverkas i Vasa var lägre än väntat i början av året och på förändringar i timingen av projekt. Förhandlingarna har slutförts, och permitteringarna omfattar över 700 personer. På individnivå pågår permitteringarna i ca 40 dagar offentliggjorde Wärtsilä sina planer att flytta tillverkningen och testningen av propellrar med vridbara blad från Norge till Kina samt tillverkningen och testningen av växellådor från Norge till Italien. Ett antal representanter för den lokala ledningen och Wärtsilä har ingått avtal om försäljning av komponenttillverkningen till den lokala ledningen. Wärtsilä och det nybildade företaget Olvondo Industries har nu slutfört de detaljerade förhandlingarna och slutit avtal om försäljningen av maskinerna och utrustningen samt ett långfristigt hyresavtal för kontoret och ett långfristigt leveransramavtal. Affären omfattar 88 Wärtsiläanställda i Norge inom tillverkning av växellådor och propellrar, och kostnaderna relaterade till transaktionen har upptagits bland engångsposter för fjärde kvartalet. Förändringar i organisationsstrukturen För att stärka konkurrenskraften ytterligare och betjäna kunderna mer effektivt har Wärtsilä ändrat organisationsstrukturen för Ship Power och Wärtsilä Industrial Operations. Genom denna förändring strävar Wärtsilä efter att öka flexibiliteten i verksamheten ytterligare och att främja ett snabbare beslutsfattande. All produktutveckling och tillverkning av andra motorer än fyrtaktsmotorer har flyttats till Ship Power från Power Tech, tidigare WIO. Den nya organisationsstrukturen trädde i kraft Hållbar utveckling Wärtsilä har en bra position i minskningen av utsläpp och användningen av naturresurser tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Förändringar i ledningen Följande personer har utnämnts till medlemmar av Wärtsilä Oyj Abp:s direktion från : Jur.kand. Kari Hietanen (48) utnämndes till direktör för företagsrelationer och juridiska ärenden. Pol.mag. Päivi Castrén (53) utnämndes till direktör för HR och till direktionsmedlem.

12 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Aktier och aktieägare Under 2012 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq OMX till aktier, vilket motsvarade en omsättning på miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa börser var aktier. Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs Antal aktier och röster Aktieomsättning 1-12/2012 WRT1V Högsta Lägsta Medelkurs 1 Aktiekurs 33,11 22,30 27,31 32,72 1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs Sista Marknadsvärde MEUR Utländska aktieägare % 51,0 47,0 Flaggningsanmälningar Under rapportperioden januari-december 2012 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar: underrättades Wärtsilä om avtalet mellan Fiskars Oyj Abp och Investor AB om att bilda ett samföretag för bolagens ägarintressen. Genom sitt dotterbolag Avlis AB hade Fiskars Oyj Abp sålt aktier i Wärtsilä och ägde mindre än 3/20 (15%) av rösterna i bolaget. Efter transaktionen ägde Avlis AB aktier, vilket motsvarar 13% av Wärtsiläs aktier och röster. Genom sitt dotterbolag Aktiebolaget Navigare hade Investor AB köpt aktier i Wärtsilä och ägde mer än 1/20 (5%) av rösterna i bolaget. Efter transaktionen ägde Aktiebolaget Navigare aktier, vilket motsvarar 6,44% av Wärtsiläs aktier och röster. Fiskars Oyj Abp:s och Investor AB:s gemensamma innehav översteg 3/20 (15%) och uppgick till aktier, vilket motsvarar 19,44% av Wärtsiläs aktier och röster ökade Investor AB sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen var Fiskars Oyj Abp:s och Investor AB:s gemensamma innehav aktier, vilket motsvarar 20,44% av Wärtsiläs aktier och röster ökade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc aktier, dvs. 5,04% av aktierna och rösterna i Wärtsilä överförde Investor AB:s dotterbolag Aktiebolaget Navigare alla sina Wärtsiläaktier till Instoria Aktiebolaget, sammanlagt aktier, dvs. 8,77% av aktierna och rösterna i Wärtsilä.

13 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Instoria Aktiebolaget är Investor AB:s helägda dotterbolag. Fiskars Groups och Investor AB:s gemensamma innehav i Wärtsilä Oyj Abp föranledde inga flaggningsanmälningar. Beslut av ordinarie bolagsstämman Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 0,90 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni- Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Lars Josefsson, Mikael Lilius, Gunilla Nordström, Markus Rauramo och Matti Vuoria. Till revisor för året 2012 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten. Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst egna aktier i bolaget. Fullmakten gäller i tre år från beviljandet av fullmakten. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget. Styrelsens konstituerande möte Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna: Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Lars Josefsson Nomineringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Matti Vuoria Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria Styrelsens förslag till dividend Styrelsen föreslår en dividend på 1,00 euro per aktie för räkenskapsåret Wärtsiläs utdelningsbara medel i slutet av perioden uppgick till ,15 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör ,88 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas Årsredovisningen 2012, inklusive bokslutet och

14 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats samt på vecka 6. Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten Inom affärsområdet Power Plant kan osäkerheten på finansmarknaden inverka på timingen av större projekt. Affärsmiljön inom sjöfart och varvsindustri är utmanande och oron för den globala ekonomin fortsätter att skapa osäkerhet. De traditionella handelsfartygssegmenten är fortfarande utsatta för press, eftersom branschen avvaktar hur villkoren på marknaden kommer att utvecklas under Ökande risker på finansmarknaden kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena på handelsfartygsmarknaden är också en potentiell riskfaktor. Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering. Marknadsutsikter Den allmänna ekonomiska osäkerheten och den långsamma förväntade globala tillväxten kommer troligtvis att påverka kraftförsörjningsmarknaden. Den totala marknaden för kraftförsörjning baserad på naturgas och flytande bränslen kommer under 2013 sannolikt att fortsätta i samma spår som under År 2013 väntas orderaktiviteten fortfarande vara störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftgenereringskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO 2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk. Våra utsikter för shipping och varvsindustrin för 2013 är försiktiga men något bättre än för På grund av överkapaciteten är utsikterna för orderingången en utmaning för vissa typer av fartyg, såsom bulklastfartyg. I det stora hela väntas fördelningen av orderingången 2013 likna läget 2012, som gynnade offshore- och specialfartyg. Intressanta möjligheter finns inom miljölösningar och bränsleeffektiv design. De övergripande utsikterna för servicemarknaden är alltjämt stabila. Utsikterna i Mellanöstern och Asien är fortfarande lite ljusare, medan Sydeuropa sannolikt står inför större utmaningar på grund av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det installerade kraftverksbeståndet, som väntas öka mer än de marina installationerna, ger Services bättre utsikter inom kraftverkssegmentet. Utsikterna för marin service är dock stabila och stöds av de fortsatt positiva utsikterna för offshoresektorn. Wärtsiläs utsikter för år 2013 Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

15 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Wärtsiläs bokslutskommuniké 2012 Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade totalsumman. Användning av bedömningar Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen samt för annan information som för rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena. IFRS-tillägg Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar som trädde i kraft påverkas koncernens rapportering av följande: - Tillägg till IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten. De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

16 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Koncernens resultaträkning MEUR Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete Tillverkning för eget bruk 15 1 Övriga intäkter Material och tjänster Kostnader för ersättningar till anställda Avskrivningar och nedskrivningar Övriga kostnader Resultatandel i intresse- och samföretag 9 8 Rörelseresultat Dividendintäkter 2 3 Ränteintäkter 4 13 Övriga finansiella intäkter 9 10 Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Nettovinst från finansiella tillgångar som kan säljas 1 Resultat före skatter Inkomstskatter Räkenskapsperiodens resultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande 5 10 Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat per aktie (före/efter utspädning), euro 1,72 1,44

17 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Rapport över totalresultat MEUR Räkenskapsperiodens resultat Övriga totalresultat efter skatter: Omräkningsdifferenser Finansiella tillgångar som kan säljas värdering till verkligt värde 2 16 överförts till resultaträkningen -1 Kassaflödessäkring Övrigt totalresultat 1-12 Räkenskapsperiodens totalresultat Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Koncernens balansräkning, tillgångar MEUR Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Förvaltningsfastigheter 14 9 Innehav i intresse- och samföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Räntebärande placeringar 1 1 Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar

18 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Omsättningstillgångar Varor i lager Räntebärande fordringar 1 1 Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar totalt Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder MEUR Eget kapital Aktiekapital Överkursfond Omräkningsdifferens Fond för verkligt värde 21 5 Balanserad vinst Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Skulder Långfristiga skulder Räntebärande lån Uppskjuten skatteskuld Pensionsförpliktelser Avsättningar Erhållna förskott Övriga skulder

19 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Kortfristiga skulder Räntebärande lån Avsättningar Erhållna förskott Skulder till leverantörer Skatteskulder Övriga skulder Skulder totalt Eget kapital och skulder totalt Koncernens kassaflödesanalys MEUR Rörelseverksamhetens kassaflöde: Räkenskapsperiodens resultat Justeringar: Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter Resultatandel i intresse- och samföretag -9-8 Inkomstskatter Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital: Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) Förändring av rörelsekapital Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Finansiella poster och skatter: Ränte- och finansiella intäkter Ränte- och finansiella kostnader Betalda skatter Finansiella poster och skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde

20 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Investeringarnas kassaflöde: Förvärv Investeringar i intresse- och samföretag Investeringar i finansiella tillgångar som kan säljas -3 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 12 9 Överlåtelseinkomster från aktier i intresse- och samföretag 23 Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas 3 3 Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar 2 Erhållna dividender 2 3 Investeringarnas kassaflöde Kassaflöde efter investeringar Finansieringens kassaflöde: Upptagna långfristiga lån 158 Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 4 2 Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) Betalda dividender Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Kursdifferenser -2-3 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

21 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Sammanställning över förändring i eget kapital MEUR Aktie- kapital Överkurs- fond Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Om- räknings- differens Fond för verkligt värde Balanse- rad vinst Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital Eget kapital Omräkningsdifferenser Finansiella tillgångar som kan säljas nettoförändring i verkligt värde efter skatt Kassaflödessäkring nettoförändring i verkligt värde efter skatt överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter Totalresultat Räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens totalresultat Betalda dividender Eget kapital totalt

22 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEUR Aktie- kapital Överkurs- fond Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Om- räknings- differens Fond för verkligt värde Balanse- rad vinst Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital Eget kapital Omräkningsdifferenser Övriga förändringar Finansiella tillgångar som kan säljas nettoförändring i verkligt värde efter skatt överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter Kassaflödessäkring nettoförändring i verkligt värde efter skatt överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter Totalresultat Räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens totalresultat Betalda dividender Eget kapital totalt Omsättning per geografiska områden MEUR Europa Asien Amerika Övriga Totalt

23 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Immateriella och materiella anläggningstillgångar MEUR Immateriella tillgångar Bokvärde Kursdifferenser 24 5 Företagsförvärv Ökning Avskrivningar och nedskrivningar Minskning och omgrupperingar 5-1 Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden Materiella tillgångar Bokvärde Kursdifferenser 1 4 Företagsförvärv Ökning Avskrivningar och nedskrivningar Minskning och omgrupperingar Bokvärde i slutet av räkenskapsperioden Bruttoinvesteringar MEUR Aktier och företagsförvärv Immateriella och materiella tillgångar Totalt Förvärv 2012 Hamworthy plc förvärvade Wärtsilä samtliga aktier i och tog kontrollen över Hamworthy plc, noterat på Londonbörsens AIM-lista (Alternative Investment Market), genom en rekommenderad kontantoffert. Den totala köpeskillingen för transaktionen var 456 miljoner euro, 825 pence kontant per varje aktie i Hamworthy. Hamworthy är en global leverantör av specialutrustning och -tjänster till marin-, olje- och gas- samt industrisektorn. Förvärvet av Hamworthy gör det möjligt för Wärtsilä att stärka sin position som en leverantör av totala lösningar och den mest uppskattade partnern för sina kunder genom ett komplett utbud av produkter, integrerade lösningar och tjänster för marin- och offshoreindustrin. Kombinationen av Wärtsiläs och Hamworthys styrkor gör att kunderna snabbare och lättare kan sänka driftskostnaderna och uppfylla miljölagstiftningens krav.

24 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Tabellerna nedan sammanfattar vederlagen som betalats för Hamworthy, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten. Totalt vederlag Köpeskilling erlagd i pengar 456 MEUR Totalt överfört vederlag 456 Kassaflöde från förvärvet Köpeskilling erlagd i pengar 456 Likvida medel i de förvärvade företag -67 MEUR Totalt kassaflöde från förvärvet 389 Tillgångar och skulder till följd av förvärvet Immateriella tillgångar 118 Materiella tillgångar 19 Varor i lager 91 Kundfordningar och övriga fordringar 81 Likvida medel 67 MEUR Tillgångar totalt 376 Avsättningar 33 Skulder till leverantörer och övriga skulder 156 Uppskjuten skatteskuld 35 Skulder totalt 221 Totala tillgångar, netto 152 Goodwill 304 De verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 116 miljoner euro. Det verkliga värdet på kundfordringar och övriga fordringar är ca 81 miljoner euro och omfattar kundfordringar och övriga fordningar till ett verkligt värde på ca 49 miljoner euro. Det verkliga värdet på kundfordringarna innehåller inte några signifikanta risker. Det goodwillvärdet på 304 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom marin-, olje- och gas- samt industrisektorn. Den kombinerade resurs- och kompetensbasen skapar en intressant plattform för tillväxt på lång sikt på marknaden för offshore-, maringas- och miljölösningar som gynnar både aktieägarna, kunderna och medarbetarna. Den goodwill som redovisats för Hamworthy är inte avdragbar i beskattningen. Under 2012 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 3 miljoner euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i den koncernens resultaträkningen. De totala förvärvsrelaterade kostnaderna uppgick till 3 miljoner euro. Under elva månader fram till bidrog Hamworthy till omsättningen med 331 miljoner euro och till rörelseresultatet med 38 miljoner euro av koncernens rörelseresultat. Om förvärvet hade verkställts skulle koncernens omsättning enligt ledningens uppskattning ha uppgått till miljoner euro och koncernens rörelseresultat för perioden till 482 miljoner euro. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat

25 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Övriga förvärv förvärvade Wärtsilä affärsverksamheten i MMI Boiler Management Pte Ltd., ett Singaporebaserat företag som specialiserat sig på service och underhåll av pannor för marina och industriella applikationer. Köpesumman är ca 3 miljoner euro och goodwillvärdet ca 1 miljon euro. Räntebärande främmande kapital MEUR Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Lånefordringar -2-2 Likvida medel Netto Nyckeltal Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 1,72 1,44 Eget kapital/aktie, euro 9,12 8,30 Soliditet, % 42,0 41,3 Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,04 Antal anställda I medeltal I slutet av räkenskapsperioden Ansvarsförbindelser MEUR Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser Totalt

26 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Borgens- och ansvarsförbindelser för egen del för intressebolag 9 10 Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal betalas inom ett år betalas mellan under minst ett år och högst fem år betalas senare Totalt Derivatinstrumentens nominella värden MEUR Totalt Ränteswappar 20 varav stängda Valutaterminer Valutaoptioner, köpta 223 Valutaoptioner, utfärdade 82 Totalt Resultaträkning i sammandrag, per kvartal MEUR 10 12/ / / / / /2011 Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i intresse- och samföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas 1 Resultat före skatter Inkomstskatter Räkenskapsperiodens resultat

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 2 Stark tillväxt i orderingången Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under rapportperioden januari-mars

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 1 TILLVÄXT I ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING TROTS TUFFA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN Denna delårsrapport är oreviderad. CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET Utsikterna för 2012 förbättrades Orderingången ökade med 14%

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 2 Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 2 Omsättningen och lönsamheten utvecklas planenligt Centralt under tredje kvartalet Orderingången

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 2.4.212 1 Centralt Q1/212 Orderingång 1.19 milj. euro, +13% Omsättning 1.5 milj. euro, -7% EBIT 12 milj. euro, 1,1% av omsättningen EBITA 19

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.4.213 Wärtsilä Centralt Q1/213 NEW PIC Orderingång 1.352 milj. euro, +22% Omsättning 882 milj. euro, -12% Orderstock 4.998 milj. euro, +13%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.213 Wärtsilä Centralt Q2/213 Orderingång 1.71 milj. euro, -11% Omsättning 1.152 milj. euro, +5% Orderingång jmf. med fakturering,93 EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 2 Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2008 I KORTHET MEUR 1-3/2008

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2012

Rapport om löner och belöningar 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 28 Rapport om löner och belöningar 2012 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA KVARTALET 4-6/2008 I KORTHET MEUR 4-6/2008 4-6/2007

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2011 Period 1 april - 30 juni 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 36 429 (33 191) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Den organiska

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Läs hela rapporten på www.wartsilareports.com/sv-se/2014/ar/ Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer