1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011"

Transkript

1

2 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. ANDRA KVARTALET 4-6/2011 I KORTHET MEUR 4-6/ /2010 Förändring Orderingång % Omsättning % Rörelseresultat % % av omsättningen 11,3% 10,4% Vinst före skatter Resultat/aktie, EUR 0,39 0,43 RAPPORTPERIODEN JANUARI-JUNI 2011 I KORTHET MEUR 1-6/ /2010 Förändring 2010 Orderingång % Orderstock i slutet av perioden % Omsättning % Rörelseresultat % 487 % av omsättningen 10,9% 10,3% 10,7% Vinst före skatter Resultat/aktie, EUR 0,78 0,77 1,68 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande nettoskulder vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar Rörelseresultatet och resultatet per aktie visas utan poster av engångskaraktär. Wärtsiläs redovisade poster av engångskaraktär relaterade till omstruktureringsåtgärder var 9 miljoner euro (12) under andra kvartalet och 12 miljoner euro (56) under rapportperioden januari-juni MARKNADSUTVECKLING SHIP POWER Förändringar i sammansättningen av fartygsbeställningar Under andra kvartalet 2011 var fartygsbeställningarna fortsättningsvis på en stabil nivå, och cirka 100 fartyg i månaden beställdes. Orderaktiviteten för vissa typer av handelsfartyg, såsom bulklastfartyg och tankfartyg, avtog medan efterfrågan på containerfartyg och gastransportfartyg var livlig. Denna utveckling på marknaden för handelsfartyg i kombination med en stark orderaktivitet på offshoremarknaden och den höga aktiviteten inom specialfartyg innebär att sammansättningen av fartygsbeställningar helt tydligt har inriktats på specialiserat tonnage. Läget förväntas vara oförändrat under resten av året.

3 2 De asiatiska skeppsvarven fortsätter att dominera varvsindustrin med 89% av antalet globala order som ingåtts under Kina och Korea fick cirka 40% var av alla globala order. Beaktansvärt är att de kinesiska varven fick viktiga order på containerfartyg, som är ett segment som traditionellt dominerats av koreanska varv. Ship Powers marknadsandelar Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer ökade till 44% (42% vid slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom lågvarviga motorer ökade till 17% (11). Ökningen återspeglar den goda orderingången under 2011, i synnerhet i Kina. Wärtsiläs marknadsandel inom hjälpmotorer uppgick till 3% (3). POWER PLANTS Kraftverksmarknaderna var fortsatt stabila Aktiviteten på marknaden var fortsatt god under andra kvartalet Ökningen i industriproduktionen på de flesta tillväxtmarknader ökade efterfrågan från självständiga kraftproducenter (IPP), elverk och industrikunder. Finanskrisen ledde till uppskjutna investeringar i kraftförsörjning 2009 och 2010, och detta skapar nu efterfrågan på flera marknader. Power Plants marknadsställning År 2010 uppgick den totala marknaden för kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen till cirka MW. Siffran omfattar alla drivkällor på över 5 MW. Wärtsiläs andel av marknaden var 5,6%. Wärtsilä är således den fjärde största leverantören av kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen. Med sitt unika värdeförslag siktar Wärtsilä på att fortlöpande stärka sin ställning på marknaden för gasdrivna kraftverk genom att erövra marknadsandelar från andra teknologier. SERVICES Servicemarknaden var stabil Servicemarknaden var stabil under andra kvartalet Aktiviteten var hög på offshoremarknaden och god på containerfartygsmarknaden. Däremot var aktiviteten på tankfartygsmarknaden och i synnerhet på bulklastfartygsmarknaden rätt låg. Intresset för olika slags avtal om drift, underhåll och teknisk service ökar då kunderna i allt högre grad fokuserar på en kostnads- och energieffektiv drift samt hög tillförlitlighet. ORDERINGÅNG Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet uppgick till miljoner euro (1.117), en ökning med 5%. Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 20% (979 miljoner euro under första kvartalet 2011). Orderingången jämfört med faktureringen för andra kvartalet var 1,13 (0,99). Ship Powers orderingång under andra kvartalet var sammanlagt 306 miljoner euro (213), en ökning med 44%. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 77% (173 miljoner euro under första kvartalet 2011). Under rapportperioden fick Wärtsilä flera viktiga order på totala lösningar som omfattade fartygsdesign, propulsionsutrustning, automation och annan utrustning. Flera av dessa fartyg kommer att utrustas med Wärtsiläs flerbränslemotorer, vilket framhäver bolagets position som föregångare inom gasbaserade applikationer. Offshoresegmentet var fortsatt aktivt med en andel på 54% av det totala antalet order under andra kvartalet, åtföljt av handelsfartygssegmentet med 19% av alla order. Specialfartygen och

4 3 marinen stod för 12% respektive 9% av alla order. Fartygsdesign hade en andel på 3% och passagerarfartygen en andel på 2%. Power Plants orderingång under andra kvartalet uppgick till 419 miljoner euro (437), vilket var 4% mindre än under motsvarande period året innan. I jämförelse med föregående kvartal ökade affärsområdet Power Plants orderingång med 66% (253 miljoner euro under första kvartalet 2011). Under andra kvartalet fick Wärtsilä en order på ett nyckelfärdigt projekt på 250 MW från Estland och en order på 180 MW från Sydafrika. Bägge bygger på karakteristiska drag hos konceptet Wärtsilä Smart Power Generation. Andra viktiga order kom från Östtimor och Saudiarabien. Orderingången för affärsområdet Services uppgick till 444 miljoner euro (465) under andra kvartalet, en minskning med 5% från motsvarande period Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 20% (551 miljoner euro under första kvartalet 2011). Under andra kvartalet ingick Wärtsilä ett femårigt kontrakt om tekniskt underhåll, som baserar sig på dynamisk underhållsplanering och omfattar 24 Wärtsilä 50DF flerbränslemotorer på sex LNG-fartyg. Kontraktet slöts med Ceres LNG Services Ltd, som är ett grekiskt bolag som specialiserat sig på fartygsdrift och en viktig leverantör av marin service inom LNGshipping. Orderingången under rapportperioden januari-juni uppgick till miljoner euro (1.998), en ökning med 8% jämfört med motsvarande period Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,01 (0,97). Ship Powers orderingång var 479 miljoner euro (303), en ökning med 58% från motsvarande period året innan. Power Plants orderingång var 672 miljoner euro (704), 4% lägre än Services orderingång under rapportperioden uppgick till 995 miljoner euro (988), en ökning med 1% jämfört med motsvarande period Orderingång per affärsområde MEUR 4-6/ /2010 Förändring Ship Power % Power Plants % Services % Orderingång totalt % MEUR 1-6/ /2010 Förändring 2010 Ship Power % 657 Power Plants % Services % Orderingång totalt % Orderingång Power Plants MW 4-6/ /2010 Förändring Olja % Gas % MW 1-6/ /2010 Förändring 2010 Olja % Gas % Förnybara bränslen % 1

5 4 ORDERSTOCK Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till miljoner euro (4.315), en minskning med 12%. Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 3% (3.669 miljoner euro under första kvartalet 2011). Ship Powers orderstock uppgick till miljoner euro (2.157), vilket var 19% lägre än vid samma tidpunkt året innan. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till miljoner euro (1.438), en minskning med 12%. Services orderstock uppgick till 761 miljoner euro (720) i slutet av rapportperioden, en ökning med 6%. Orderstock per affärsområde MEUR Förändring Ship Power % Power Plants % Services % 671 Orderstock totalt % OMSÄTTNING Under andra kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 8% till miljoner euro (1.131) jämfört med motsvarande period året innan. Ship Powers omsättning uppgick till 223 miljoner euro (276), en minskning med 19%. Power Plants omsättning uppgick under andra kvartalet till 360 miljoner euro (390), dvs. 8% lägre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning under andra kvartalet var 452 miljoner euro (463), minskade något med 2%. Wärtsiläs omsättning under januari-juni 2011 ökade med 3% och uppgick till miljoner euro (2.052). Ship Powers omsättning minskade med 7% och uppgick till 517 miljoner euro (554). Power Plants omsättning uppgick till 710 miljoner euro (627), en ökning med 13%. Affärsområdet Services omsättning ökade med 2% från fjolåret och uppgick till 890 miljoner euro (872). Ship Power stod för 24%, Power Plants för 34% och Services för 42% av den totala omsättningen. Cirka 71% av Wärtsiläs omsättning under januari-juni 2011 var denominerad i euro, 12% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor. Omsättning per affärsområde MEUR 4-6/ /2010 Förändring Ship Power % Power Plants % Services % Omsättning totalt % MEUR 1-6/ /2010 Förändring 2010 Ship Power % Power Plants % Services % Omsättning totalt % 4 553

6 5 FINANSIELLA RESULTAT Rörelseresultatet för andra kvartalet före utgifter av engångskaraktär uppgick till 117 miljoner euro (117), 11,3% av omsättningen (10,4). Under rapportperioden januari-juni 2011 ökade rörelseresultatet före utgifter av engångskaraktär till 230 miljoner euro (211), dvs. 10,9% av omsättningen (10,3). Inklusive utgifter av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till 219 miljoner euro, 10,3% av omsättningen. Wärtsilä redovisade utgifter av engångskaraktär till ett belopp av 12 miljoner euro (56) relaterade till omstruktureringsåtgärderna under rapportperioden januari-juni De finansiella posterna uppgick till -4 miljoner euro (3). Nettoräntorna var -2 miljoner euro (-5). De erhållna dividenderna uppgick till 2 miljoner euro (7). Vinsten före skatter uppgick till 215 miljoner euro (158). Rapportperiodens skatter var 66 miljoner euro (45). Resultatet per aktie efter utgifter av engångskaraktär var 0,73 euro (0,55) och eget kapital per aktie 7,66 euro (7,37). BALANS, FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-juni 2011 uppgick till 84 miljoner euro (270). Nettorörelsekapitalet i slutet av perioden uppgick till 276 miljoner euro (314). De erhållna förskotten uppgick i slutet av perioden till 603 miljoner euro (620 miljoner euro i slutet av föregående kvartal). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 541 miljoner euro (331). Nettobeloppet av räntebärande skulder var 64 miljoner euro (328). Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 607 miljoner euro (678) i slutet av juni De existerande finansieringsprogrammen omfattar beviljade långfristiga lån på 523 miljoner euro, icke utnyttjade bekräftade kreditlimiter på 520 miljoner euro och finska kommersiella värdepappersprogram på 700 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna är 84 miljoner euro. Soliditeten var 40,4% (38,1) och skuldsättningsgraden 0,04 (0,24). INVESTERINGAR Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 44 miljoner euro (36). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 16 miljoner euro (4), och 28 miljoner euro (32) i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning. Avskrivningarna uppgick till 57 miljoner euro (58). Underhållsinvesteringarna kommer år 2011 att vara på samma nivå som eller något högre än avskrivningarna. Eventuella företagsförvärv kan inverka på investeringsutgifterna under året. STRATEGISKA STEG, FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH EXPANSION AV NÄTVERK I juli, efter rapportperioden, förvärvade Wärtsilä Cedervall, en ledande tillverkare av axeltätnings- och lagersystem för marinindustrin. Cedervall har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige, och dotterbolag i Spanien, Kina och Singapore samt produktionsenheter i Sverige, Kina och Spanien. Förvärvet stärker Wärtsiläs ledande position på den globala servicemarknaden och är i linje med bolagets strategi. Kombinationen av Wärtsiläs och Cedervalls affärsverksamheter kommer att resultera i en marknadsledande position inom olje- och vattensmorda tätningar och lager samt propellerhylsor. År 2010 var bolagets omsättning 344 miljoner svenska kronor (39 miljoner euro). Bolaget har 211 anställda. Förvärvet kräver godkännande från berörda myndigheter, vilka väntas erhållas under tredje kvartalet 2011.

7 6 Wärtsilä Oyj Abp och Metso Abp har ingått samarbetsavtal om att utveckla och leverera skrubbersystem för marinapplikationer. Enligt avtalsvillkoren ska Metso leverera skrubberenheten, medan Wärtsilä ansvarar för den globala försäljningen och integrationen av kompletta, certifierade och dokumenterade marina skrubbersystem, inklusive automation, vattenhantering och stödutrustning. Genom samarbetsavtalet kan Wärtsilä öka produktionen för att möta den framtida efterfrågan till följd av de allt strängare utsläppsbestämmelserna. Den 29 juni 2011 slöt Wärtsilä och Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd. avtal om att etablera ett samföretag för tillverkning av Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 medelvarviga marinmotorer i Kina. Värdet på Wärtsiläs investering i samföretaget är 16 miljoner euro. Wärtsiläs andel av samföretaget är 49% och Jiangsu CuiXings andel 51%. Samföretagets produktionsanläggning i staden Rugao, Nantong, i Jiangsuprovinsen i östra Kina kommer att fokusera på montering och testning av motorer. Verksamheten planeras komma igång i början av Avtalet kräver godkännande från berörda myndigheter, vilka väntas erhållas under tredje kvartalet Under andra kvartalet öppnade Wärtsilä en ny verkstad i Gdansk, Polen. Utöver avancerad service erbjuder den nya verkstaden grundliga inspektioner av bränslesystem och styrpropellerenheter. Eftersom verkstaden är belägen i närheten av de polska skeppsvarven och hamnarna stärker den ytterligare Wärtsiläs närvaro i Östersjöregionen och Wärtsiläs position som den ledande serviceleverantören för shippingkunder som besöker Polen. OMSTRUKTURERINGSPROGRAM Under 2009 började Wärtsilä anpassa sin verksamhet till den lägre efterfrågan genom olika omstruktureringsåtgärder. Syftet var att reducera personalen med cirka personer. Fram till i dag har personalen minskat med mer än personer. När omstruktureringarna har genomförts i sin helhet väntas nedskärningarna minska på kostnaderna med cirka 130 miljoner euro. Av dessa kostnadsbesparingar hade omkring 60 miljoner euro realiserats vid slutet av Resten av besparingarna kommer att realiseras gradvis under Wärtsilä förväntar sig att största delen av dessa kostnadsbesparingar kommer att vara permanenta. De totala kostnaderna av engångskaraktär i anslutning till omstruktureringen uppgår till cirka 150 miljoner euro, varav 115 miljoner euro redan har redovisats i slutet av Under rapportperioden januari-juni 2011 redovisade Wärtsilä utgifter av engångskaraktär till ett belopp på 12 miljoner euro (56) relaterade till omstruktureringsåtgärderna. De återstående kostnaderna redovisas under PERSONAL Wärtsilä hade (17.905) anställda i slutet av juni Antalet anställda i genomsnitt under januari juni 2011 var (18.295). Ship Power hade 961 (1.010) anställda. Power Plants hade 811 (851) anställda, Services (11.318) anställda medan Wärtsilä Industrial Operations hade (4.328) anställda. Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (18) i Finland, 6% (8) i Nederländerna och 29% (31) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 33% (30), varav 7% (6) fanns i Kina, 7% (6) i Indien, 4% (5) i Singapore och 15% (12) i övriga Asien.

8 7 TILLVERKNING I juni 2011 invigdes den nya fabriken som ägs av Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd., ett samföretag mellan Wärtsilä och Zhenjiang CME Ltd. Fabriken kommer att tillverka propellrar med vridbara blad i Zhenjiang, Kina. Största delen av tillverkningsutrustningen i den nya fabriken flyttades från Wärtsiläs fabrik i Drunen, Nederländerna, där tillverkningen lades ner De första leveranserna från den nya fabriken kommer att ske senare under innevarande år. Verksamheten i Wärtsiläs och Transmashholdings samföretag i Ryssland utvecklas planenligt. Samföretaget förbereder tillverkning av moderna mångsyftes dieselmotorer, inklusive en ny och tekniskt avancerad version av Wärtsilä 20 motorn, som kommer att användas i rangerlok och olika marin- och kraftapplikationer. FORSKNING OCH UTVECKLING Wärtsilä och Versa Power Systems, en ledande utvecklare av miljövänliga, högeffektiva fastoxidbränsleceller (SOFC), offentliggjorde ett samarbetsavtal för att utveckla och integrera Versa Powers SOFC-teknologi med Wärtsiläs produkter. Ett centralt mål med avtalet är att utveckla kommersiella Wärtsilä-bränslecellprodukter som genererar kraft och värme för olika applikationer på marknaden för decentraliserad energi och sjöfart. Wärtsilä har stärkt sitt utbud inom medelstora lågvarviga motorer med de nya lågvarviga motorerna med en cylinderdiameter på 62 respektive 72 cm. Dessa standardiserade motorer har en hög propulsiv verkningsgrad, tillförlitlighet och optimerade totala kostnader för kunder på marknaden för bulklastfartyg, tankfartyg och matarcontainerfartyg. Den första motorn med en cylinderdiameter på 62 cm levereras i september 2013 och den första motorn med en cylinderdiameter på 72 cm levereras uppskattningsvis ett år senare. Alla Wärtsiläs licenstillverkare har rätt att konstruera de nya motorerna. Vid lanseringen är de nya motorerna kompatibla med IMO Tier II och tillgängliga med lösningar som uppfyller IMO Tier III. Wärtsilä har startat ett stort projekt för att ytterligare utveckla utbudet av lågvarviga motorer till att även omfatta gasmotorer. För detta ändamål har en ny testmotor installerats i motorlaboratoriet i Trieste, Italien. Motortestningen inleddes under andra kvartalet. HÅLLBAR UTVECKLING Wärtsilä har en bra position i minskningen av användningen av naturresurser och utsläpp tack vare bolagets olika tekniker och specialiserade tjänster. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. I april inledde Wärtsilä samarbete med Crisis Management Initiative, en finländsk oberoende ickevinstsyftande organisation som leds av mottagaren av Nobels fredspris Martti Ahtisaari. Genom att stöda CMI:s verksamhet för att lösa konflikter och skapa en hållbar fred genom partnerskapsprogram på valda områden i hela världen främjar Wärtsilä skapandet av en stabil affärsomgivning globalt. FÖRÄNDRINGAR I LEDNINGEN Wärtsiläs styrelse utnämnde diplomingenjör Björn Rosengren, född 1959, till ny koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp från den 1 september Rosengren efterträder Ole Johansson som går i pension i enlighet med sin avtalade pensionsålder på 60 år.

9 8 AKTIER OCH AKTIEÄGARE Siffrorna i tabellen nedan har justerats till det ökade antalet aktier till följd av den vederlagsfria emissionen som Wärtsiläs bolagsstämma godkände Aktierna vid Helsingfors börs Antal Antal Aktieomsättning aktier röster 1-6/2011 WRT1V Högsta Lägsta Medelkurs 1) Sista Aktiekurs 29,55 21,12 26,26 23,29 1) Enligt handelsvolym vägd medelkurs Marknadsvärde, MEUR Utländska aktieägare 50,0% 48,2% Flaggningsanmälningar Under rapportperioden januari-juni 2011 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar: ökade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä Oyj Abp. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc aktier, vilket motsvarar 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster. BESLUT AV ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend på 1,75 euro och en extra dividend på 1,00 euro per aktie, sammanlagt 2,75 euro per aktie. Dividenden betalades Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till nio. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Lars Josefsson, Bertel Langenskiöld, Mikael Lilius, Markus Rauramo och Matti Vuoria. Till revisor för året 2011 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Vederlagsfri emission Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till en vederlagsfri emission. Den vederlagsfria emissionen verkställdes genom aktieägarnas teckningsrätt så att en ny aktie emitterades för varje existerande aktie. Därigenom emitterades totalt nya aktier. De nya aktierna infördes i handelsregistret Styrelsens konstituerande möte Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Matti Vuoria till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna: Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth, Bertel Langenskiöld

10 9 Nomineringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Lars Josefsson, Matti Vuoria Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Matti Vuoria RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I AFFÄRSVERKSAMHETEN Risken för en avtagande global ekonomisk utveckling är fortfarande ett hot mot sjöfarten och varvsindustrin. För Ship Power är den största risken förseningar i skeppsvarvens leveranstider. Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden inverka på timingen av större projekt. Den återvändande osäkerheten på finansmarknaden samt oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika kan resultera i negativa effekter på Services orderingången, i synnerhet vad gäller större projekt för konvertering av kraftverk. Årsredovisningen för år 2010 innehåller en omfattande beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering. MARKNADSUTSIKTER Ship Power Orderaktiviteten inom fartyg väntas förbli på en lägre nivå än under föregående år. Detta beror främst på den lägre aktiviteten på marknaden för bulklastfartyg. Övergången till en starkare orderaktivitet inom specialiserad tonnage gynnar Wärtsilä Ship Power till följd av den starka närvaron på dessa marknader. Efterfrågan på LNG-drivna fartyg fortsätter att öka inom flera segment. Wärtsilä är överlägsen på denna marknad tack vare det största utbudet av motorer som tillförlitligt kan drivas med LNG och den kompletta portföljen av produkter och lösningar. Inom Ship Power har beställningarna på LNG-fartyg återhämtat sig och ett betydande antal nya order på motorer väntas bli realiserade under återstoden av året. Beställningar för flerbränslemotorer för LNG-fartyg bokas som samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:s orderingång. Konkurrensen och pristrycket bland leverantörer inom varvsbranschen förväntas vara fortsatt intensiv. Wärtsilä förväntar sig att Ship Powers orderingång 2011 kommer att vara betydligt bättre än under föregående år. Power Plants Återhämtningen på kraftverksmarknaden väntas fortsätta under De växande tillväxtmarknaderna fortsätter att investera i ny kraftverkskapacitet, vilket ökar efterfrågan i synnerhet inom segmentet för flexibel basbelastning. Nedkörningen av äldre kolkraftverk och osäkerheten vad gäller kärnkraft kommer att öka efterfrågan på gaskraftverk på medellång och lång sikt. Denna utveckling stöds av produktionen av skiffergas i USA, samt av förväntningen att priset på naturgas väntas förbli konkurrenskraftigt. Wärtsilä förväntar sig att Power Plants orderingång 2011 ökar jämfört med året innan.

11 10 Services Osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen har ökat i synnerhet i Europa. Utsikterna för servicemarknaden är starkast i Mellanöstern, Asien samt Nord- och Sydamerika, vilket är i linje med den ekonomiska tillväxten i dessa regioner. Utsikterna för offshore- och containermarknaden är goda, men på kort sikt är utsikterna för tank- och bulklastfartygsmarknaden anspråkslösa. Medan Wärtsilä förväntar sig en stabil efterfrågan på kraftverkstjänster förväntas den marina servicemarknaden i sin helhet fortfarande lida av överkapacitet och det höga antalet förankrade fartyg under WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2011 HAR REVIDERATS På grund av utvecklingen på den marina servicemarknaden som varit svagare än väntat och timingen av kraftverksinvesteringarna förväntar sig Wärtsilä att omsättningen under 2011 kommer att sjunka med 0-5% jämfört med föregående år. Rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) förväntas fortfarande ligga kring 11%. WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Användning av bedömningar Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena. IFRS-tillägg Av de ändrade IFRS standarder och tillämpningar, som trädde i kraft , påverkas koncernens rapportering av följande: - Tillägg till IAS 32 Finansiella instrument: Presentation Klassificering av teckningsrätter - Reviderad IAS 24 Upplysningar om närstående De ändrade och förnyade standarderna och tolkningarna har ingen väsentlig inverkan på delårsrapporten. Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet.

12 11 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MEUR 1-6/ / Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i intresse- och samföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas 149 Resultat före skatter Inkomstskatter Räkenskapsperiodens resultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat per aktie, euro (före och efter utspädning) 0,73 0,55 1,96 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Räkenskapsperiodens resultat Periodens övriga totalresultat efter skatter Omräkningsdifferens Finansiella tillgångar som kan säljas 17 värdering till verkligt värde 6 30 överförts till resultaträkningen -110 Kassaflödessäkring Andel av övrigt totalresultat i intresse- och samföretag 1 Periodens övriga totalresultat Räkenskapsperiodens totalresultat Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

13 12 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG MEUR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Innehav i intresse- och samföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar Omsättningstillgångar Varor i lager Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar totalt Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Långfristiga skulder Räntebärande lån Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande lån Övriga skulder Skulder totalt Eget kapital och skulder totalt

14 13 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG MEUR 1-6/ / Rörelseverksamhetens kassaflöde: Räkenskapsperiodens resultat Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter Resultatandel i intresse- och samföretag Inkomstskatter Förändring av rörelsekapital Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Finansiella poster och betalda skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i aktier och företagsförvärv Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar Kassaflöde från övriga investeringar Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde: Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar Betalda dividender Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Kursdifferenser Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

15 14 SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MEUR Till moderbolagets aktieägare Mino- Eget ritets- kapital intressen totalt Fond Över- Omräk- för Balan- Aktie- kurs- nings- verkligt serad kapital fond differens värde vinst Eget kapital Dividender Räkenskapsperiodens totalresultat Eget kapital Eget kapital Dividender Räkenskapsperiodens totalresultat Eget kapital GEOGRAFISKA OMRÅDEN MEUR Europa Asien Amerika Övriga Totalt Omsättning 1-6/ Omsättning 1-6/ IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MEUR 1-6/ / Immateriella tillgångar Bokvärde Kursdifferenser Ökning Avskrivningar och nedskrivningar Minskning och omklassificeringar 1 6 Bokvärde i slutet av perioden Materiella tillgångar Bokvärde Kursdifferenser Ökning Avskrivningar och nedskrivningar Minskning och omklassificeringar Bokvärde i slutet av perioden BRUTTOINVESTERINGAR MEUR 1-6/ / Aktier och företagsförvärv Immateriella och materiella tillgångar Totalt

16 15 RÄNTEBÄRANDE FRÄMMANDE KAPITAL MEUR 1-6/ / Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Lånefordringar Likvida medel Netto NYCKELTAL 1-6/ / Resultat per aktie, euro (före och efter utspädning) 0,73 0,55 1,96 Eget kapital/aktie, euro 7,66 7,37 8,30 Soliditet, % 40,4 38,1 40,8 Skuldsättningsgrad 0,04 0,24-0,09 ANTAL ANSTÄLLDA 1-6/ / I medeltal I slutet av perioden ANSVARSFÖRBINDELSER MEUR 1-6/ / Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Totalt Borgens- och ansvarsförbindelser för egen del för intressebolag enligt leasingavtal Totalt DERIVATINSTRUMENTENS NOMINELLA VÄRDEN MEUR Totalt varav stängda Ränteswappar 20 Valutaterminer Valutaoptioner, köpta 57

17 16 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, PER KVARTAL MEUR 4-6/ / / / / /2010 Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i intresse- och samföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Nettovinst på finansiella tillgångar som kan säljas Resultat före skatter Inkomstskatter Räkenskapsperiodens resultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare: Resultat per aktie, euro 0,35 0,38 0,89 0,51 0,39 0,16 FORMLER FÖR NYCKELTAL Resultat per aktie (EPS) periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare justerat antal aktier i medeltal under perioden Eget kapital/aktie eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare justerat antal aktier i slutet av perioden Soliditet eget kapital eget kapital och skulder totalt - erhållna förskott x 100 Skuldsättningsgrad räntebärande skulder - likvida medel eget kapital Wärtsilä Oyj Abp Styrelsen

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat Nyckeltal 1 3/2017 1 3/2017 1 3/2017 Orderingång 1 413 1 413 Orderstock i slutet av perioden 5 096 19 5 114 Omsättning 1 007-2 1 005 Rörelseresultat 80-4 76 % av omsättningen 7,9-0,4 7,5 Jämförbart rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS 2008 I KORTHET MEUR 1-3/2008

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2012 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 212 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 2.4.212 1 Centralt Q1/212 Orderingång 1.19 milj. euro, +13% Omsättning 1.5 milj. euro, -7% EBIT 12 milj. euro, 1,1% av omsättningen EBITA 19

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 2 Stark tillväxt i orderingången Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under rapportperioden januari-mars

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA KVARTALET 4-6/2008 I KORTHET MEUR 4-6/2008 4-6/2007

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.7.213 Wärtsilä Centralt Q2/213 Orderingång 1.71 milj. euro, -11% Omsättning 1.152 milj. euro, +5% Orderingång jmf. med fakturering,93 EBITA

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007. The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 Delårsrapport januari-juni 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 18.4.213 Wärtsilä Centralt Q1/213 NEW PIC Orderingång 1.352 milj. euro, +22% Omsättning 882 milj. euro, -12% Orderstock 4.998 milj. euro, +13%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 1 TILLVÄXT I ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING TROTS TUFFA MARKNADSFÖRHÅLLANDEN Denna delårsrapport är oreviderad. CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET Utsikterna för 2012 förbättrades Orderingången ökade med 14%

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars The engine of industry

Wärtsiläs delårsrapport januari-mars The engine of industry Wärtsiläs delårsrapport januari-mars 2007 The engine of industry 2 WÄRTSILÄ OYJ ABP - DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Delårsrapport januari-mars 2007 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. RAPPORTPERIOD

Läs mer

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 21 WÄRTSILÄs årsredovisning 21 Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Centralt under 21 Stabil utveckling på

Läs mer

RESULTATPRESENTATION 2013

RESULTATPRESENTATION 2013 RESULTATPRESENTATION 2013 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 29.1.2014 Wärtsilä Centralt 2013 Orderingång 4.872 milj. euro, -1% Omsättning 4.654 milj. euro, -1% Orderingång jmf. med fakturering 1,05 EBITA 552

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP/BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 2 Omsättningen återvände till tillväxt, lönsamheten stabil Centralt under fjärde kvartalet Orderingången ökade med 9% till

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 216 27.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 27.1.217 Resultatpresentation 216 Centralt 216 Stabil orderingång, 4.927 milj. euro Omsättning 4.81 milj.

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 2 Omsättningen och lönsamheten utvecklas planenligt Centralt under tredje kvartalet Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä

Wärtsilä Koncernchef Ole Johansson. Den 5 februari Wärtsilä Wärtsilä 2003 Koncernchef Ole Johansson Den 5 februari 2004 Wärtsilä opererar på två marknader Ship Power Service Kraftverk Wärtsilä är en ledande leverantör av kompletta drivsystem för fartyg och offshore-installationer.

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2011 De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade. FJÄRDE KVARTALET 10-12/2011 I KORTHET MEUR 10-12/2011 10-12/2010 Förändring Orderingång 1 250 1 003 25%

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 2 Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 217 2.7.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 2.7.217 Halvårsrapport 217 Centralt Q2/217 Orderingång 1.363 milj. euro, +14% Omsättning 1.292 milj.

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 2 Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA KVARTALET 4-6/2009 I KORTHET MEUR 4-6/2009 4-6/2008

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T

EDITA-KONCERNENS NYCKELTAL 1 6/ / /2008. Rörelsevinst/-förlust T 1 (9) Delårsrapport 2.9.2009 EDITA-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2009 Omsättningen och rörelseresultatet ökade Under perioden januari juni ökade omsättningen för Edita-koncernens fortgående verksamheter

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. TREDJE KVARTALET 7-9/2008 I KORTHET MEUR 7-9/2008

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010

Delårsrapport januari-mars 2010 PRESSMEDDELANDE 27 april Delårsrapport januari-mars Rörelseresultatet uppgick till 30,9 (79,6) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 28,0 (60,4) miljoner kronor. Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2012

Rapport om löner och belöningar 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 28 Rapport om löner och belöningar 2012 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008

Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2008 Spendrups Bryggeri AB Bokslutskommuniké för såret 2008 Resultat före skatt 94 (105) MSEK Stor förlust i nyförvärvade dotterbolaget Hellefors Bryggeri AB Omsättningen steg 4 procent på jämförbara enheter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 2 Omsättningen och lönsamheten utvecklades positivt i en tuff marknadsomgivning Denna delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005

Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 Lifetime Performance DELÅRSRAPPORT Januari - Mars 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2005 WÄRTSILÄ OYJ ABP CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN: Omsättningen steg till 570,7 milj. euro (52,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal)

Emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt under perioden Balansomslutning räntefria skulder (medeltal) FINNAIR-KONCERNENS DELÅRSRAPPORT 1.1.2007 31.3.2007 Delårsrapporten är upprättad enligt redovisnings- och ringsprinciper som följer IFRS standarder, men vid upprättandet har inte alla de krav som upptas

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer