WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF Wärtsilä

2 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive engångsposter) på rekordhög nivå, 638 milj. euro, 12,1% av omsättningen Orderingång milj. euro (-41%). Åtgärder att minska kapaciteten påbörjats. Resultat/aktie 4,3* euro (3,88) Dividendförslag 1,75 euro per aktie (1,5) * Resultat/aktie exklusive engångsposter (EPS inklusive engångsposter 3,94 euro) 2 Wärtsilä

3 Omsättningen ökade kraftigt MEUR % 14% MEUR Fjärde kvartalets utveckling % % 18% % -7% % 15 1 Q4/28 Q4/ Omsättning Power Plants Ship Power Services 3 Wärtsilä

4 Omsättning per affärsområde 29 Ship Power 34% (33) Power Plants 31% (27) Services 35% (4) 4 Wärtsilä

5 Omsättning per marknadsområde MEUR 6 Stark närvaro i Asien Asien Europa Amerika Övriga 5 Wärtsilä

6 Rekordhögt operativt resultat MEUR 22 14,4% Q1 Q2 *) Q3 Q4 **) *) Rörelseresultat före 6 milj. euro omstruktureringsposter av engångskaraktär **) Rörelseresultat före 4 milj. euro engångsposter 6 Wärtsilä

7 Orderingång MEUR 6 55 Fjärde kvartalets utveckling % 15% % % Q4/28 Q4/ Orderingång Power Plants Ship Power Services 7 Wärtsilä

8 Orderstocken MEUR % 6 29% % 3 2-3% *) Orderstock Power Plants Ship Power Services *) Avbeställningar på 41 miljoner euro har eliminerats från orderstocken. Wärtsilä ser en avbeställningsrisk på ca 5 milj. euro. 8 Wärtsilä

9 Orderstockens fördelning MEUR Lev. följande år Lev. följande år + 9 Wärtsilä

10 Ship Power marknaden fartygsorder fortfarande på låg nivå Alla fartyg Handelsfartyg Offshorefartyg Antal fartyg Passagerarfartyg Specialfartyg 3 månaders glidande medeltal DWT Miljoner DWT Antal fartyg Källa: Clarkson Research Services 1 Wärtsilä

11 Ship Powers kortsiktiga utsikter per fartygssegment Handelsfartyg: Flerfunktionsfartyg Gastankers Tankfartyg och produkt-fartyg Offshore: Borrnings- och produktionstillämpningar oljeborrningsriggar och -fartyg samt flytande produktionsenheter (FPSO) Passagerarfartyg: Flera kryssningsfartygsprojekt samt passagerar- och lastfärjor Fartyg för marinen: Stadigt flöde av mindre beställningar Specialfartyg: Isbrytare Forskningsfartyg Ankarhanterings -fartyg 11 Wärtsilä

12 Ship Power orderingång per kvartal MEUR Q1 Q2 Q3 Q4 12 Wärtsilä

13 Ship Power marknaden Marknadsandelar för Wärtsiläs marinmotorer 29 Medelvarviga huvudmotorer Lågvarviga huvudmotorer Hjälpmotorer Mitsubishi 6%(5) Wärtsilä 2%(4) Övriga 28%(17) Wärtsilä 36%(31) Wärtsilä 12%(13) MAN Diesel 27%(45) MAN Diesel 82%(82) Övriga 98%(96) Caterpillar (MAK) 9%(7) Wärtsiläs egen kalkyl baserar sig på Marine Market Database. Wärtsiläs marknadsandelar kalkyleras 12 månader glidande, siffrorna inom parentes är från slutet av föregående kvartal. 13 Wärtsilä

14 Ship Power orderstock Alla fartygssegment representerade LNG 8% RoRo 5% Handelsfartyg 54% Bulkfartyg 11% Offshore 26% Containerfartyg 7% Tankers 9% Torrlastfartyg 14% Specialfartyg 7% Passagerarfartyg 6% Fartyg för marinen 5% Ship Design 1% Totalt milj. euro (4.486) 14 Wärtsilä

15 Power Plants marknaden Marknadsutveckling och marknadsandelar Målmarknader per bränsle M W % (8) 3% (2) Wärtsiläs marknadsandelar LFO HFO GAS juni 28-maj 29 46% (49) 15 Wärtsilä OBS I: Wärtsiläs målmarknader för gaskraftverk har ändrats sedan rapportperioden 25, då Wärtsilä avslutat sin produktion och försäljning av snabbgående motorer (effektområde < 3,5 MW) OBS II: LFO-siffrorna från år 26 framåt innehåller flytande biobränslen Källa: Diesel & Gas Turbine Worldwide, juni 28-maj 29

16 Power Plants orderingång per kvartal MEUR *) Q1 Q2 Q3 Q4 *) 24 Irak-order 16 Wärtsilä

17 Power Plants orderingång per tillämpning 29 MEUR Industriell självgenerering Olja & 24% Gas 1% Flexibel baskraft 52% Förnybara 2% T st Gas 4% Olja 58% 17 Wärtsilä

18 Power Plants orderingång Afrika och Mellanöstern fortsättningvis starkaste regionen Orderingång 29: 2.7 MW (3.349) 525 Europa 649 (483) 18 Asien 148 (27) Amerika 441 (1,693) Afrika och Mellanöstern 768 (965) Flexibel baskraft Industriell självgenerering Olje- och gasindustrin Tjänster för stabilisering av elnät 18 Wärtsilä

19 Power Plants orderstock Olje- & gasindustrin 1% Tjänster för stabilisering av elnät 35% Industriell självgenerering 18% Flexibel baskraft 46% 19 Wärtsilä

20 Services omsättningen stabil på en hög nivå MEUR % 18% % MEUR 6 5 Fjärde kvartalets utveckling 495 2% % Q4/28 Q4/ Wärtsilä

21 Services omsättning per kvartal Rekordhögt kvartal MEUR Q1 Q2 Q3 Q4 21 Wärtsilä

22 Services Omsättningens fördelning Fältservice 27% Resevdelar 54% Kontrakt 12% Projekt 7% 22 Wärtsilä

23 Services motorbestånd Totalt MW Ship Power Power Plants Utöver motortjänster täcker Wärtsilä s serviceportfölj: El- och automationstjänster, propulsionstjänster, panntjänster, drifts- och underhållstjänster samt utbildningstjänster 23 Wärtsilä

24 Services Antalet uppläggningarna har stabiliserats 18% 16% % av fartygsflottan 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% Dec.9 Oct.9 Aug.9 Jun.9 Apr.9 Feb.9 Dec.8 Oct.8 Aug.8 Jun.8 Anchored* Idle** * Anchored (fartyg som ligger för ankar). Källa: Bloomberg (AISLive). Databasen innehåller mer är 25 fartyg (>299 GT). ** Idle (container-fartyg, ingen rörelse under 19 dagar; övriga, 35 dagar). Källa: Lloyd s MIU. Databasen innehåller ca 15 fartyg (>299 GT). 24 Wärtsilä

25 Starkt kassaflöde MEUR 1-12/9 1-12/8 1-12/9 1-12/8 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital & finansiella poster och skatter Förändring av rörelsekapital Finansiella poster och skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut Wärtsilä

26 Rörelsekapitalets utveckling MEUR 2 25% % % 1 8 9,5% 7,% 8,4% 9,2% 1% 6 5,5% 5,8% % ,7% % Rörelsekapital Varor i lager Förskottsbetalningar Rörelsekapital / Omsättning Alla siffror är relaterade till Power affärsområdet 26 Wärtsilä

27 Bekräftade lån MEUR Totalt 664 miljoner euro utnyttjat Utnyttjade långfristiga lån Kortfristig andel av långfristiga lån Utnyttjade kortfristiga lån Outnyttjade kreditlimitavtal Inga kreditlimitavtal var utnyttjade i slutet av perioden. Koncernen har även finska kommersiella värdepappersprogram på 7 miljoner euro (obekräftade). 27 Wärtsilä

28 Personalutveckling Services Ship Power Power Plants Industrial Operations Administation 28 Wärtsilä

29 Finansiell ställning Soliditet % Nettoskuldsättningsgrad,5,4,3,2, , -, Wärtsilä

30 Resultat/aktie och dividend/aktie EUR 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 25 26² Resultat/aktie Resultat/aktie exklusive engångsposter Dividend Extradividend 1 Dividend för år 29 - Styrelsens förslag 2 Innehåller vinster av engångskaraktär; Assa Abloy & Ovako 3 Wärtsilä

31 Marknadsutsikter Ship Power: Orderingången år 21 förväntas att vara något bättre än år 29. Överkapaciteten och de rådande förhållandena kommer att leda till en hårdare konkurrens och hårdare pristryck. Power Plants: Förbättring i orderingången förväntas år 21 förutsatt att finanssektorns återhämtning fortsätter. Services: Den stabila utvecklingen fortsätter 31 Wärtsilä

32 Affärsverksamhetens risker Ship Power Förlängning av skeppsvarvens leveranstidtabeller Avbeställningsrisk ca 5 milj. euro (65 milj. euro i slutet av Q3/9) Power Plants Finanskrisens inverkan syns främst i timingen av större projekt Services Uppläggningar av fartyg i större skala kan minska efterfrågan på underhåll och service 32 Wärtsilä

33 Anpassning av tillverkningskapaciteten Planer att anpassa verksamheten till de fundamentala förändringarna på marknaden genom nedskärningar i tillverkningskapaciteten Planer att flytta största delen av tillverkningen av propellrar och W2-generatoraggregat till Kina där de huvudsakliga marknaderna ligger Målet är att minska ca 1.4 arbetsplatser globalt Genom att vidta dessa åtgärder, förväntas årliga kostnadsinbesparingar på ca 8-9 miljoner euro. Effekterna av kostnadsnedskärningarna börjar materialiseras gradvis under 21 och uppnår full effekt under första hälften av Wärtsilä

34 Utsikter för 21 På grund av den svaga skeppsbyggnadssektorn förväntar vi oss att omsättningen kommer att minska med 1 2 procent under 21. Tack vare den stabila serviceverksamheten, den goda efterfrågan på kraftverk och anpassningen av kapaciteten förväntas lönsamheten (EBIT% före kostnader av engångskaraktär) vara ca 9-1%, vilket ligger vid övre gränsen av vår långsiktiga lönsamhetsmålsättning. 34 Wärtsilä

35 Wärtsiläs elektroniska årsredovisning 29 publiceras vecka 6, 21 på vår webbsida. Ytterligare information finns i IR kalendern på adressen Presentation name / Author IR kontaktinformation: Joséphine Mickwitz Direktör, Investerarrelationer Tel () E-post:

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä KONCERNPRESENTATION 2012 1 Wärtsilä Våra rötter och vårt arv Passion för motorer. 2 Wärtsilä Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Stockholm, 23 april 2015 FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Läs mer (sida) > > Försäljningen i kvartalet ökade med 13% och nådde SEK 53,5 (47,5) miljarder. Stora valutakursförändringar påverkade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer