OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF Wärtsilä

2 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning milj. euro, -13% Rörelseresultat 487 milj. euro, 1,7% av omsättningen Rekordhögt kassaflöde 663 milj. euro (349) Resultat/aktie 3,35 euro (4,3) Dividendförslag 1,75 euro/aktie och extradividend 1, euro/aktie, totalt 2,75 euro/aktie Siffrorna ovan visas utan engångsposter och försäljningsvinster 2 Wärtsilä

3 Orderingången ökade 6 55 Fjärde kvartalets utveckling % % % % Q4/29 Q4/ Orderingång Power Plants Ship Power Services 3 Wärtsilä

4 Orderstock % % % 2 1-5% Orderstock Power Plants Ship Power Services 4 Wärtsilä

5 Orderstockens fördelning Leverans följande år Leverans följande år+ 5 Wärtsilä

6 Omsättningen utvecklades enligt förväntningarna % -13% Fjärde kvartalets utveckling % 3 18% 23% -4% -31% % Q4/29 Q4/ Omsättning Power Plants Ship Power Services 6 Wärtsilä

7 Omsättning per affärsområde 21 Ship Power Power Plants 26% (34) 34% (31) Services 4% (35) 7 Wärtsilä

8 Omsättning per marknadsområde Stark närvaro i Asien Asien Europa Amerika Övriga 8 Wärtsilä

9 Stabil lönsamhet ,9% Q1 Q2 Q3 Q Rörelseresultat före engångsposter relaterade till restrukturerings-åtgärder 9 Wärtsilä

10 Ship Power marknaden utveckling av fartygsorder Högre orderaktivitet än väntat under 21 Alla fartyg Handelsfartyg Offshorefartyg Passagerarfartyg Specialfartyg 3 månaders glidande medeltal DWT Antal fartyg Miljoner DWT Källa: Clarkson Research Services 1 Wärtsilä

11 Ship Power orderingång per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 11 Wärtsilä

12 Ship Power orderingång per segment Q4/21 Offshore starkaste segmentet Passagerarfartyg 21% Fartyg för marinen 2% Ship Design 4% Offshore 34% Specialfartyg 19% Handelsfartyg 2% Totalt 178 milj. euro (54) 12 Wärtsilä

13 Ship Power-marknaden Marknadsandelar för Wärtsiläs marinmotorer Medelvarviga huvudmotorer Lågvarviga huvudmotorer Hjälpmotorer Mitsubishi 3%(3) Wärtsilä 4%(3) Övriga 18%(29) Wärtsilä 42%(32) Wärtsilä 13%(12) MAN Diesel 25%(31) Caterpillar (MAK) 15%(8) MAN Diesel Övriga 84%(85) 96%(97) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (914) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (6.752) Marknaden totalt de senaste 12 mån: 3.88 MW (2.775) Wärtsiläs marknadsandelar kalkyleras på basen av 12 månaders glidande siffror, siffrorna inom parentes är från slutet av föregående kvartal. Wärtsiläs egen kalkyl baserar sig på Marine Market Database. 13 Wärtsilä

14 Ship Power orderstock Alla fartygssegment representerade Bulklastfartyg 11% LNG 5% RoRo 3% Handelsfartyg Offshore 45% 31% Containerfartyg 6% Tankers 8% Fraktfartyg 12% Ship Design Fartyg 2% för marinen 5% Specialfartyg 9% Passagerarfartyg 8% Totalt milj. euro (2.553) 14 Wärtsilä

15 Power Plants - marknadsaktiviteten fortsatt stark MW Offererade MW per bränsle Övriga Naturgas Tjockolja Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Andelen naturgas ökar konsekvent 15 Wärtsilä

16 Power Plants orderingång per tillämpning 2 Fjärde kvartalets utveckling % 948% % -6% Q4/29 Q4/21 Inga orders från tjänster för stabilisering av elnät under Q4/21 Orderingång per bränsletyp Q4/ Olja 41% Gas 59% Orderingång Industriell Flexibel l Tjänster för självgenerering baskraft stabilisering av elnät Olje- och gasindustrin 16 Wärtsilä

17 Power Plants orderingång per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 17 Wärtsilä

18 Power Plants orderingång Asien starkaste regionen Orderingång 21: MW (2.7) 689 Europa 762 (649) 15 Asien (148) 26 Amerika 745 (441) Afrika och Mellanöstern 321 (768) Flexibel baskraft Industriell självgenerering Olje- och gasindustrin Tjänster för stabilisering av elnät 18 Wärtsilä 81

19 Power Plants orderstock Tjänster för stabilisering av elnät 19% Flexibel baskraft 61% Olje- & gasindustrin 9% Industriell självgenerering 11% Totalt milj. euro (1.362) 19 Wärtsilä

20 Services omsättningen stabil % 18% % % Fjärde kvartalets utveckling % Q4/29 Q4/ Wärtsilä

21 Services omsättning per kvartal Q4/21 rekordhög Q1 Q2 Q3 Q4 21 Wärtsilä

22 Utveckling av servicekontrakt MW Omsättning Totala MW (O&M och underhåll) 22 Wärtsilä

23 Services omsättningens fördelning 21 Reservdelar 53% Fältservice 24% Kontrakt 14% Projekt 9% 23 Wärtsilä

24 Services motorbestånd Totalt MW Ship Power Power Plants Utöver motortjänster täcker Wärtsiläs serviceportfölj el- och automationstjänster, propulsionstjänster, panntjänster, miljötjänster drifts- och underhållstjänster samt utbildningstjänster 24 Wärtsilä

25 Services Uppläggningen av fartyg minskat från början av 21 % av flotta an 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% Nov.1 Sep.1 Jul.1 May.1 Mar.1 Jan.1 Nov.9 Sep.9 Jul.9 May.9 Anchored * Idle ** * Anchored (fartyg som ligger för ankar). Källa: Bloomberg (AISLive). Databasen innehåller mer är 25 fartyg (>299 GT). ** Idle (container-fartyg, ingen rörelse under 19 dagar; övriga, 35 dagar). Källa: Lloyd s MIU. Databasen innehåller ca 15 fartyg (>299 GT). 25 Wärtsilä

26 Rörelseverksamhetens kassaflöde rekordhögt 7 Fjärde kvartalets utveckling Q4/29 Q4/

27 Rörelsekapitalets utveckling 2 25% % % 1 8 9,5% 9,2% 1% ,% 5,5% ,7% 12 5,8% ,7% 17 5% % Rörelsekapital Varor i lager Förskottsbetalningar Rörelsekapital / Omsättning Alla siffror är relaterade till Power affärsområdet 27 Wärtsilä

28 Bekräftade lån Totalt 628 milj. euro utnyttjat Utnyttjade långfristiga lån Kortfristig andel av långfristiga lån Utnyttjade kortfristiga lån Outnyttjade kreditlimitavtal Utnyttjade kreditlimitavtal var totalt euro i slutet av perioden. Koncernen har även finska kommersiella värdepappersprogram på 7 miljoner euro (obekräftade).

29 Finansiell ställning Soliditet 5 % Skuldsättningsgrad,7,6 5,5,4,3,2,1 5, , Wärtsilä

30 Resultat/aktie och dividend/aktie EUR 4,5 4 4, 3,5 3 3, 2,5 2 2, 1,5 1 1,,5, Resultat/aktie Dividend Extradividend 1 Dividend för år 21 - Styrelsens förslag Resultat/aktie innehåller engångsposter och försäljningsvinster 3 Wärtsilä

31 Omstruktureringsåtgärder Omstruktureringsåtgärder Maj 29: anpassningsprogram i Ship Power Januari 21: anpassning av tillverkningskapaciteten initierad Oktober 21: processer initierade för att minska 4 arbetsplatser inom stödfunktionerna Alla omstruktureringsåtgärdernas följder Minskning av totalt ca 1.8 arbetsplatser Totala kostnadsinbesparningar ca 13 milj. euro, varav 6 milj. euro materialiserats under 21 och resten materialiseras gradvis under 211. Totala kostnader av engångskaraktär 15 milj. euro, varav 4 milj. euro redovisades 29. I januari-december 21 redovisades engångskostnader till ett belopp på 75 milj. euro relaterade till omstruktureringsåtgärderna. 35 milj. euro, varav 1 milj. euro nedskrivningar, kommer att redovisas under första hälften av Wärtsilä

32 Personalen minskat Services Ship Power Power Plants Industrial Operations Administration 32 Wärtsilä

33 Marknadsutsikter Ship Power: Konkurrensen och pristrycket bland leverantörer inom skeppsbyggnad fortsätter. Orderingången kommer att vara något bättre under 211 än under 21. Power Plants: Återhämtningen på kraftförsörjningsmarknaden väntas fortsätta under 211. Orderingången förväntas hållas på en god nivå under 211. Services: En hållbar återhämtning på den marina servicemarknaden förväntas börja under 211. Kraftverksinstallationer drivs fortfarande på höga operativa nivåer. 33 Wärtsilä

34 Långsiktig tillväxt och lönsamhet 6 16% ,2% 1,1% 11,4% 12,1% 1,7% 14% 12% 1% 8% 2 6% 4% 1 2% Omsättning Rörelsevinst, % %

35 Utsikter för 211 Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 211 ökar med 3-5% medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att ligga kring 11%. 35 Wärtsilä

36 Långsiktiga finansiella målsättningar omdefinierade Målsättning att växa snabbare än den globala BNP-tillväxten Målet för rörelsevinstmarginalen (EBIT%): 14% på toppen av konjunkturcykeln kt k över 1% i konjunkturdalarna Skuldsättningsgrad under 5% Vårt mål är att betala en dividend på 5% av resultatet per aktie

37 Wärtsiläs elektroniska årsredovisning 21 publiceras vecka 6, 211 på vår webbsida. Ytterligare information finns i IR kalendern på adressen Presentation name IR kontaktinformation: Joséphine Mickwitz Direktör, Investerarrelationer Tel () E-post:

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR

SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR SOM TÄCKER LO GLOKALA BALA BEHOV LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 21 WÄRTSILÄs årsredovisning 21 Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Centralt under 21 Stabil utveckling på

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet...

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 2 Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader Centralt under fjärde kvartalet Orderingången var stabil

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 2 Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer

Läs mer

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Affärsverksamhet Bokslut 1 Koncernchefens hälsning 2 Detta är Wärtsilä 7 Strategi 11 Marknadsomgivning 18 Ship Power-översikt 22 Power Plants-översikt 25 Services-översikt

Läs mer

The engine of industry

The engine of industry The engine of industry Wärtsilä Årsredovisning 2006 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / WÄRTSILÄ I KORTHET 1 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt

Läs mer

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä KONCERNPRESENTATION 2012 1 Wärtsilä Våra rötter och vårt arv Passion för motorer. 2 Wärtsilä Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna

Läs mer

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2002 Information till aktieägarna Bolagsstämma :s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 mars 2003 kl. 16.00 i Helsingfors i Mässcentrums kongressflygel, Mässplatsen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Q3 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA RÖRELSEVINST OCH KASSAFLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015 Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars Januari mars Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8

Läs mer

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) 27 april 2004 ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Kraftfull order- och vinsttillväxt Ordervolymerna steg 11%, negativ valutaomräkningseffekt på 8%. Faktureringen

Läs mer

Atlas Copco Oktober december, 2001

Atlas Copco Oktober december, 2001 Atlas Copco Oktober december, 21 4 Faktureringen ökade med 2% till 13,117. Rörelsemarginalen var 1.3% (14.2). Vinst per aktie minskade till SEK 3.36, jämfört med SEK 4.12 föregående år. Resultaträkning

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2005 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt under

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003

Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Fortum Abp Delårsrapport 1 januari 31 mars 2003 Starkt ekonomiskt resultat för Fortum under första kvartalet - vinsterna ökade över 50 % Första kvartalet

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer