Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015"

Transkript

1 Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport Januari september 2015

2 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 2 Omsättningen och lönsamheten utvecklas planenligt Centralt under tredje kvartalet Orderingången minskade med 17% till miljoner euro (1.309) Omsättningen ökade med 9% till miljoner euro (1.117) Orderingång jämfört med faktureringen 0,89 (1,17) EBITA 170 miljoner euro, dvs. 13,9% av omsättningen (149 miljoner euro, dvs. 13,3%) Rörelseresultatet före engångsposter var 160 miljoner euro, dvs. 13,1% av omsättningen (142 miljoner euro, dvs. 12,7%) Resultat per aktie 0,49 euro (0,43) Kassaflöde från rörelseverksamheten -5 miljoner euro (68) Jaakko Eskola utnämnd till koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp från och med Centralt under rapportperioden januari-september 2015 Orderingången var stabil och uppgick till miljoner euro (3.562) Omsättningen ökade med 6% till miljoner euro (3.230) Orderingång jämfört med faktureringen 1,03 (1,10) EBITA 420 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (392 miljoner euro, dvs. 12,1%) Rörelseresultatet före engångsposter var 397 miljoner euro, dvs. 11,5% av omsättningen (373 miljoner euro, dvs. 11,5%) Resultat per aktie 1,46 euro (1,16) Kassaflöde från rörelseverksamheten 78 miljoner euro (240) Orderstocken ökade med 9% och uppgick till miljoner euro (4.674) i slutet av perioden Wärtsiläs utsikter för 2015 oförändrade Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 5-10% under 2015, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 12,0-12,5%. Prognosen beaktar inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI). MSI väntas bidra ca 250 miljoner euro till omsättningen och 9 miljoner euro till rörelseresultatet MSI:s rörelseresultat exklusive avskrivningar på övervärden relaterade till förvärvet väntas uppgå till 16 miljoner euro. Koncernchef Björn Rosengren Omsättningen ökade med 9% till miljoner euro under tredje kvartalet tack vare tillväxten inom aktiviteten på eftermarknaden och bidraget från L-3 Marine Systems International. Den goda utvecklingen inom Services bidrog till lönsamheten som uppgick till 13,1%. Vi är på rätt väg när det gäller omsättnings- och lönsamhetsprognosen för innevarande år. Konkurrensen på kraftförsörjningsmarknaden ökar, och den rådande makroekonomiska osäkerheten skjuter fortfarande upp kundernas beslutsfattandet. Trots det är vår projektpipeline solid, och vi ser fortfarande fram emot en ökande aktivitet under nästa kvartal. För Marine Solutions är marknaden fortfarande en utmaning. De låga kontraktsvolymerna för

3 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 3 fartyg i kombination med det svaga sentimentet inom offshoresegmentet påverkar vår orderingång. Jag är nöjd över att affärsområdet Services kompenserar utmärkt för den lägre efterfrågan på vår utrustning. En förbättrad serviceefterfrågan på marinmarknaden och en stabil efterfrågan på kraftverksservice indikerar att utsikterna är positiva för slutet av året. Wärtsiläs mission är att forma marin- och energimarknaden genom avancerade teknologier och fokus på livscykelprestanda vår ambitionsnivå är hög. När det gäller de pågående fundamentala förändringarna på våra slutmarknader och den ökande efterfrågan på högre effektivitet och mindre utsläpp befinner vi oss i en bra position. Dessutom har vi under de senaste åren vidtagit olika åtgärder för att utveckla vår affärsverksamhets effektivitet och flexibilitet. Jag är övertygad om att Wärtsilä har långsiktiga möjligheter till tillväxt och en förbättrad lönsamhet, och jag tror att Jaakko Eskola med sina starka och välbeprövade meriter kan lotsa företaget mot fortsatta framgångar. Jag vill passa på att tacka våra aktieägare och hela Wärtsiläs organisation för dessa inspirerande fyra år som gått. Nyckeltal MEUR 7-9/ /2014 Förändring 1-9/ /2014 Förändring 2014 Orderingång % % Orderstock i slutet av perioden % Omsättning % % Rörelseresultat (EBITA) % % 594 % av omsättningen 13,9 13,3 12,2 12,1 12,4 Rörelseresultat (EBIT) % % 569 % av omsättningen 13,1 12,7 11,5 11,5 11,9 Resultat före skatter Resultat/aktie, EUR 0,49 0,43 1,46 1,16 1,76 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar Nettoskuldsättningsgrad 0,26 0,14 0,05 1 EBITA visas utan engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder på 11 miljoner euro (17) samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden på 23 miljoner euro (19) under rapportperioden januari-september Under det tredje kvartalet uppgick engångsposter relaterade till omstruktureringsåtgärder till 11 miljoner euro (1) samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden till 9 miljoner euro (6). 2 EBIT visas utan engångsposter. Marknadsutveckling Energy Solutions Ökande konkurrens på energiförsörjningsmarknaden Den makroekonomiska osäkerheten fortsatte att påverka efterfrågan på ny kraftförsörjningskapacitet under tredje kvartalet. Det finns ett stort antal planerade projekt i marknaden, men investeringsbeslut fattas långsamt eller skjuts upp. Den extra kapaciteten i marinindustrin på grund av den låga efterfrågan leder till att motortillverkare i sektorn börjar fokusera på kraftverksmarknaden, vilket ökar konkurrensen och pristrycket. Ur ett geografiskt perspektiv är signalerna

4 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 4 blandade. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna fortsätter att skapa möjligheter, medan det på västmarknaderna behövs en hållbar ekonomisk tillväxt för att investeringarna i kraftverk ska återhämta sig. Wärtsiläs noteringar utvecklades positivt under tredje kvartalet, och fokus låg fortsättningsvis på flerbränslekraftverk och naturgasdrivna kraftverk. Energy Solutions marknadsandel Under första halvåret 2015 uppgick de globala beställningarna på kraftverk på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen till 12,6 GW (10,6), en ökning med 19% från den låga nivån för motsvarande period Wärtsiläs marknadsandel var fortsatt stabil och uppgick till 10% (10). De globala beställningarna omfattar gasturbiner och Wärtsiläs kraftverk på över 5 MW. Marine Solutions Fortsatt låg fartygsbeställningsaktivitet Under januari-september 2015 registrerades 930 nya fartygskontrakt (1.395), varav 319 under tredje kvartalet (272). Den låga efterfrågan på nya fartyg fortsatte att pressa ner priserna på nybyggen. Beställningsaktiviteten för konventionella handelsfartyg var låg och fokuserade på tank- och containerfartyg. Beställningar för gastankfartyg var fortfarande lägre jämfört med de stora ordervolymerna för Sammanlagt 61 kontrakt på LNG- och LPG-tankfartyg har beställts fram till i dag under 2015 (132). Det låga oljepriset fortsatte att dämpa efterfrågan på offshoremarknaden. Beställningsaktiviteten inom kryssningsfartyg och passagerarfartyg var fortsatt god, och 21 fartyg har beställts hittills under innevarande år (25). De tre största varvsindustriländerna fortsatte att dominera orderingången enligt kompenserat bruttotonnage. Sydkorea och Kina fick 35% respektive 26% av alla fastslagna kontrakt. Japans andel av de fastslagna kontrakten ökade till 26% tack vare en ökad inhemsk orderaktivitet. Marine Solutions marknadsandel Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 63% (59% i slutet av föregående kvartal). Inom hjälpmotorer ökade marknadsandelen till 9% (5% i slutet av föregående kvartal) tack vare den ökande användningen av Wärtsilä 34DF-motorer som hjälputrustning inom LNG-tankfartyg. Services Utvecklingen på servicemarknaden var positiv Aktiviteten på servicemarknaden var fortsatt hög under tredje kvartalet, och efterfrågan ökade ytterligare från den goda nivån under föregående år. Aktiviteten på bägge slutmarknaderna fokuserade på investeringar i underhållstjänster. På marinmarknaden var handelsfartygssegmentet starkast. Handelsfartygskundernas efterfrågan utvecklades särskilt positivt i Sydeuropa. Servicemarknaden för kraftverk var stabil, och utvecklingen var positiv i Asien.

5 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 5 Orderingång Wärtsiläs orderingång under tredje kvartalet uppgick till miljoner euro (1.309), en minskning med 17% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal var orderingången stabil (1.159 miljoner euro under andra kvartalet 2015). Orderingången jämfört med faktureringen för tredje kvartalet var 0,89 (1,17). Energy Solutions orderingång uppgick till 167 miljoner euro (383) under tredje kvartalet, vilket var 56% lägre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 11% (188 miljoner euro under andra kvartalet 2015). Beställningarna under tredje kvartalet omfattade ett industriellt kraftverk på 40 MW till Kazakstan. Marine Solutions orderingång under tredje kvartalet uppgick till 407 miljoner euro (463), en minskning med 12% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 4% (392 miljoner euro under andra kvartalet 2015). Orderingången för nyligen förvärvade L-3 Marine Systems International utvecklades positivt. I orderingången för tredje kvartalet ingår den första ordern på Wärtsilä 31-motorer som lanserades i juni. Tre motorer kommer att levereras till en isbrytare för FSUE Atomflot. Inom miljölösningar omfattade orderingången avgasreningssystem till tre passagerarfartyg och system för hantering av ballastvatten till elva containerfartyg. Inom gastankfartyg fick Wärtsilä order på två återförgasningsmoduler till FSRU-fartyg för norska Höegh LNG. Gastankfartygen stod för 37% av orderingången under tredje kvartalet, medan det konventionella handelsfartygssegmentet stod för 21%. Kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 16%, specialfartygen för 9%, marinen för 6% och offshore för 5% av orderingången. Andelen andra order var 7%. Orderingången för affärsområdet Services under tredje kvartalet var 511 miljoner euro (463), en ökning med 10% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 12% på grund av den säsongsrelaterade minskningen i efterfrågan på projekt och långfristiga avtal (579 miljoner euro under andra kvartalet 2015). Beställningarna under tredje kvartalet omfattade ett femårigt underhållsavtal med Teck Alaska Incorporated för företagets kraftverk vid gruvan Red Dog i nordvästra Alaska. Den totala orderingången för rapportperioden januari-september var stabil och uppgick till miljoner euro (3.562). Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,03 (1,10). Energy Solutions orderingång minskade med 19% till 642 miljoner euro (792). Marine Solutions orderingång minskade med 12% till miljoner euro (1.286). Services orderingång ökade med 18% till miljoner euro (1.484). Orderingång per affärsområde MEUR 7-9/ /2014 Förändring 1-9/ /2014 Förändring 2014 Energy Solutions % % Marine Solutions % % Services % % Orderingång totalt % % MSI:s bidrag till orderingången var 113 miljoner euro under det tredje kvartalet 2015 samt 153 miljoner under rapportperioden januariseptember. Orderingång Energy Solutions MW 7-9/ /2014 Förändring 1-9/ /2014 Förändring 2014 Olja % % 980 Gas % % Orderingång totalt % % 2 489

6 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 6 Samföretagens orderingång Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd i Kina uppgick sammanlagt till 163 miljoner euro (126) under rapportperioden januari-september Wärtsiläs innehav i dessa företag är 50%, och resultaten rapporteras bland resultatandelar i intresse- och samföretag. Orderstock Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till miljoner euro (4.674), en ökning med 9%. Energy Solutions orderstock minskade med 3% till miljoner euro (1.426). Marine Solutions orderstock var miljoner euro (2.369), en ökning med 14%. Services orderstock var miljoner euro (879), vilket är 17% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Orderstock per affärsområde MEUR Förändring Energy Solutions % Marine Solutions % Services % 842 Orderstock totalt % MSI:s orderstock var 503 miljoner euro vid slutet av september Omsättning Under tredje kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 9% till miljoner euro (1.117) jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning sjönk med 14% till 243 miljoner euro (282). Marine Solutions omsättning uppgick till 448 miljoner euro (363), vilket var 23% högre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning ökade med 12% till 531 miljoner euro (472) främst tack vare tillväxten i reservdelsorder och fältservice. Wärtsiläs omsättning under januari-september 2015 ökade med 6% och uppgick till miljoner euro (3.230). Energy Solutions omsättning uppgick till 752 miljoner euro (705), en ökning med 7%. Marine Solutions omsättning uppgick till miljoner euro (1.150), en minskning med 2%. Services omsättning ökade med 14% till miljoner euro (1.375). Energy Solutions stod för 22%, Marine Solutions för 33% och Services för 45% av den totala omsättningen. Cirka 63% av Wärtsiläs omsättning under januari-september 2015 var denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

7 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 7 Omsättning per affärsområde MEUR 7-9/ /2014 Förändring 1-9/ /2014 Förändring 2014 Energy Solutions % % Marine Solutions % % Services % % Omsättning totalt % % MSI:s bidrag till omsättningen var 125 miljoner euro under det tredje kvartalet 2015 och 155 miljoner under rapportperioden januariseptember. Rörelseresultat och lönsamhet Rörelseresultatet för tredje kvartalet (EBIT) före engångsposter var 160 miljoner euro (142), dvs. 13,1% av omsättningen (12,7). Ökningen i rörelseresultatet berodde främst på högre servicevolymer, förvärvet av L-3 Marine Systems International och interna kostnadsnedskärningar. Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 149 miljoner euro (141), dvs. 12,2% av omsättningen (12,6). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 170 miljoner euro (149), dvs. 13,9% av omsättningen (13,3). Under tredje kvartalet uppgick engångsposterna relaterade till omstruktureringsåtgärder till 11 miljoner euro (1) och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden till 9 miljoner euro (6). Rörelseresultatet (EBIT) före engångsutgifter för rapportperioden januari-september 2015 uppgick till 397 miljoner euro (373), dvs. 11,5% av omsättningen (11,5). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 386 miljoner euro (356), dvs. 11,2% av omsättningen (11,0). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 420 miljoner euro (392), dvs. 12,2% av omsättningen (12,1). Engångsposterna relaterade till omstruktureringsåtgärder uppgick till 11 miljoner euro (17) och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden till 23 miljoner euro (19) under januari-september De finansiella posterna för rapportperioden januari-september 2015 ökade till -31 miljoner euro (-18), främst på grund av icke-realiserade valutakursförluster. Nettoräntorna var -8 miljoner euro (-6). Vinsten före skatter var 354 miljoner euro (338). Skatterna uppgick till 84 miljoner euro (78), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 23,6%. Resultatet per aktie var 1,46 euro (1,16) och det egna kapitalet per aktie 10,25 euro (9,69). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 20,3% (21,8). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 19,9% (22,3). Balans, finansiering och kassaflöde Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för tredje kvartalet uppgick till -5 miljoner euro (68). Kassaflödet påverkades av ökade kundfordringar. Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari-september 2015 var 78 miljoner euro (240). Rörelsekapitalet var 522 miljoner euro (379) i slutet av rapportperioden. Lagerökningen hade en negativ effekt på rörelsekapitalets utveckling. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 814 miljoner euro (747). De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 250 miljoner euro (400) och de outnyttjade bekräftade krediterna till 679 miljoner euro (599). Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 778 miljoner euro (679) i slutet av september Det totala beloppet av

8 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 8 kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 279 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 499 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 513 miljoner euro (277) och skuldsättningsgraden till 0,26 (0,14). Koncernens likvida beredskap MEUR Likvida medel Outnyttjade bekräftade kreditlimiter Likvida beredskap % av omsättningen (rullande 12 månader) Avdragna företagscertifikat Likvida beredskap exklusive företagscertifikat % av omsättningen (rullande 12 månader) var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 35 månader och de långfristiga lånens 45 månader. Bruttoinvesteringar Investeringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 52 miljoner euro (67) under rapportperioden januari-september Investeringarna i förvärv och värdepapper uppgick till 262 miljoner euro (2). Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 91 miljoner euro (85). År 2015 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna. Forskning och utveckling, lansering av nya produkter I september lanserade Wärtsilä en ny WST-14 thruster avsedd för insjöfartyg. Den kompakta designen sparar utrymme och har en förbättrad tillförlitlighet och effektivitet, och dessutom sänker den kostnaderna. I juni lanserades Wärtsilä 31, en revolutionerande motor med avancerad teknologi. Wärtsilä 31-motorn minskar servicebehovet markant och ökar samtidigt verkningsgraden, bränsleflexibiliteten och driftsoptimeringen till aldrig tidigare skådade nivåer. Motorn kom in i Guinness rekordboken som den mest effektiva 4-taktsdieselmotorn med en dieselbränsleförbrukning på endast 165 g/kwh. Strategi Wärtsilä strävar efter lönsam tillväxt genom att tillhandahålla avancerade teknologier och livscykellösningar för sina kunder på sjöfarts- och energimarknaden. Vårt mål är att forma våra marknader samt främja våra kunders affärsverksamhet och gynna miljön.

9 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 9 Den ökande miljömedvetenheten och förändringarna i behovet av energi påverkar företagens verksamhet. Med hjälp av våra integrerade produkter och tjänster har vi en bra position i dag när det gäller att svara på behovet av energieffektiva och flexibla lösningar. Vi kommer att beakta den ökande efterfrågan på gasbaserade tekniker i våra branschledande flerbränsleprodukter och LNG-lösningar. Vi ska utnyttja vår kompetens inom projektstyrning och konstruktion till att uppnå tillväxt genom att erbjuda våra kunder nya och innovativa lösningar. Våra tillväxtambitioner får stöd av vårt överlägsna globala servicenätverk. Genom vår produktions- och leveranskedja strävar vi fortlöpande efter att bevara den höga kvaliteten och kostnadseffektiviteten ofta tillsammans med ledande industriella samarbetspartner på våra viktigaste växande marknader. Våra marknadsinriktade investeringar i FoU skapar en stark grund genom vilken vi kan säkerställa och stärka vår position som en föregångare inom teknologiska innovationer. I kombination med vårt fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan vi med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerande medarbetare som gör oss till en högpresterande organisation. Vårt entreprenörskap, vårt fokus på kunderna och vår passion för att agera rätt skapar inte bara nya möjligheter och miljövänliga lösningar utan ger också värde till alla våra intressenter. Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket Förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI) av L-3 Communications Holdings Inc., som noteras på NYSE, har slutförts, och Wärtsilä övertog kontrollen av företaget Integrationen framskrider planenligt och MSI:s finansiella utveckling är i linje med förväntningarna. Ytterligare information om förvärvet finns i delårsrapportens tabeller. Byggandet av fabriken CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd i Lingang, Shanghai framskrider enligt plan. Verksamhetstillståndet beviljades i juli De första motorerna väntas vara klara för leverans under Personal Wärtsilä hade (17.817) anställda i slutet av september Personalen minskade med 190 anställda från slutet av föregående kvartal till följd av de pågående effektiviseringsprogrammen. Antalet anställda i genomsnitt under januariseptember 2015 var (17.960). Marine Solutions hade (5.651), Energy Solutions 966 (990) och Services (10.742) anställda. Ökningen i antalet anställda inom Marine Solutions är relaterad till förvärvet av L-3 Marine Systems International. Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (20) i Finland och 39% (35) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 28% (31) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 10% (10) och personalen i övriga världen för 4% (4). Omstruktureringsprogram I juli 2015 offentliggjorde Wärtsilä en plan för att omstrukturera Marine Solutions organisation, verksamhet och resurser på grund av det tröga läget på marinmarknaden. Omstruktureringen framskrider planenligt. Omstruktureringen innebär att ca 600 arbetsplatser, varav ca 160 i Finland, kommer att försvinna. Genom dessa åtgärder strävar Wärtsilä efter årliga

10 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 10 besparingar på cirka 40 miljoner euro, och dessa väntas nå full effekt mot slutet av Engångskostnaderna relaterade till omstruktureringen uppgår till cirka miljoner euro, varav 11 miljoner euro har redovisats för tredje kvartalet Förändringar i ledningen Wärtsiläs styrelse utnämnde dipl. ing. Jaakko Eskola (57) till ny koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp. Han tillträder den 1 november 2015 och efterträder Björn Rosengren som lämnar företaget och blir verkställande direktör för Sandvik. Roger Holm (43), ekon. mag., har utnämnts till direktör för Marine Solutions och direktionsmedlem från och med den 1 november Hållbar utveckling Tack vare våra olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Aktier och aktieägare Under januari-september 2015 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till aktier, vilket motsvarade en omsättning på miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var aktier. Aktierna på Nasdaq Helsinki Antal aktier Aktieomsättning och röster 1-9/2015 WRT1V Högsta Lägsta Medelkurs 1 Aktiekurs 44,97 33,22 39,91 35,47 1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs Sista Marknadsvärde, MEUR Utländska aktieägare, % 51,2 54,0

11 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 11 Flaggningsanmälningar Under rapportperioden januari-september 2015 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar: ökade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc aktier, vilket motsvarar 5,08% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Beslut av ordinarie bolagsstämman Bolagsstämman den 5 mars 2015 fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,15 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades den 16 mars Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström och Markus Rauramo. Till revisor för 2015 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten. Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav den 6 mars Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget. Styrelsens konstituerande möte Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Sune Carlsson till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna: Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto Nomineringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Risto Murto Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone

12 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 12 Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten Osäkerheten på finansmarknaden och tillgången till finansiering påverkar timingen av större kraftverksprojekt på vissa marknader. Låga oljepriser påverkar utvecklingen av nationell infrastruktur i olje- och gasproducerande ekonomier. Detta är uppenbart i Mellanöstern, där nationella budgeter har justerats. Även om länder som importerar olja och gas gynnas av de låga priserna baserar sig investeringar i kraftverk på långsiktiga prisprognoser och inte på kortsiktiga prisfluktuationer. Kunder kan skjuta upp beslut i regioner som påverkas av geopolitiska spänningar eller stora valutakursfluktuationer. Investeringsbesluten i industrisegmentet påverkas av efterfrågan på råvaror, till exempel mineraler och cement. Pristrycket är fortfarande en risk, eftersom konkurrensen ökar. Affärsmiljön inom shipping och varvsindustrin är fortsatt tuff. De svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage är de främsta hindren för en återhämtning på den traditionella shippingmarknaden. Det låga oljepriset, överutbudet av olja och gas samt oljebolagens minskande investeringar begränsar offshoreinvesteringarna. Lägre priser på nybyggen kan leda till att skeppsvarven börjar pressa sina leverantörer. Fartygsägare förhandlar om förlängningar av befintliga leveranskontrakt, vilket är en riskfaktor för skeppsvarvens orderstock. Risken för avbeställningar verkar vara mer begränsad. Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor. Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras. Årsredovisningen 2014 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering. Marknadsutsikter Marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas förbli utmanande eftersom den ekonomiska osäkerheten fortsätter. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna stöder den ökande efterfrågan på el investeringar i kraftverk. I OECD-länderna begränsar den låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya kraftverk. Efterfrågan i USA styrs av låga gaspriser. Megatrenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning växer i världen. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering, såsom vind- och solkraft, kommer att kräva flexibla lösningar för att balansera kraftförsörjningssystemen. Den globala elmarknaden utvecklas för att möjliggöra den flexibilitet som behövs. De övergripande utsikterna för shipping och varvsindustrin är fortfarande utmanande. Överkapaciteten fortsätter att påverka efterfrågan. Det låga oljepriset påverkar investeringar i offshoreprospektering, vilket leder till en svag orderingång för offshoreborrenheter och -stödfartyg. Orderingången för gastankfartyg väntas förbli på en normaliserad nivå. Utsikterna för kryssningsfartyg är fortsatt positiva tack vare den förväntade ökningen i passagerartrafiken i Asien, medan utsikterna för passagerarfärjor får stöd av tecknen på en ekonomisk återhämtning i USA och Europa. Bränsleeffektivitet

13 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 13 och miljöbestämmelser spelar en viktig roll. Regelverket bidrar till att främja gasdrift i större utsträckning på marinmarknaden. De allmänna utsikterna för servicemarknaden är positiva, eftersom valda regioner och segment har tillväxtmöjligheter. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. Efterfrågan på service för installationer som drivs med oljebaserade bränslen väntas öka, eftersom det låga oljepriset har sänkt driftskostnaderna. Även om nedgången i oljepriset har resulterat i utmanande utsikter för offshoreservice i specifika regioner, kompenserar de senaste årens tillväxt i det installerade offshorebeståndet delvis för en potentiell minskning av servicevolymerna. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal. Wärtsiläs delårsrapport januari-september 2015 Denna delårsrapport har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Användning av bedömningar Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena. IFRS-tillägg Inga nya eller uppdaterade IFRS-standarder tillämpas under Denna delårsrapport är oreviderad.

14 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 14 Resultaträkning i sammandrag MEUR 1 9/ / Fortsatta verksamheter Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i intresse- och samföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatter Inkomstskatter Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter Rapporteringsperiodens nettoresultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/efter utspädning): Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 1,35 1,31 1,95 Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11-0,15-0,19 Resultat per aktie, euro 1,46 1,16 1,76 Rapport över totalresultat MEUR 1 9/ / Rapporteringsperiodens nettoresultat Övriga totalresultat efter skatter: Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen: Försäkringsmatematiska vinster (förluster) för förmånsbestämda planer Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 4 Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen: Omräkningsdifferenser Omräkningsdifferenser för innehav utan bestämmande inflytande Kassaflödessäkring Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt Rapporteringsperiodens övriga totalresultat efter skatter Rapporteringsperiodens totalresultat

15 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 15 Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Balansräkning i sammandrag MEUR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Innehav i intresse- och samföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar Omsättningstillgångar Varor i lager Övriga fordringar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Tillgångar totalt Eget kapital Aktiekapital Övrigt eget kapital Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Långfristiga skulder Räntebärande lån Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande lån Övriga skulder Skulder totalt Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning Eget kapital och skulder totalt

16 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 16 Kassaflödesanalys i sammandrag MEUR 1 9/ / Rörelseverksamhetens kassaflöde: Rapporteringsperiodens nettoresultat Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Realisationsvinster och -förluster på anläggningstillgångar och övriga korrektivposter Resultatandel i intresse- och samföretag Inkomstskatter Förändring av rörelsekapital Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Finansiella poster och skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i aktier och förvärv Nettoinvesteringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas och aktier i intresseföretag Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto 44 Kassaflöde från övriga investeringar 1 Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde: Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar Förändring i kortfristiga lån och övriga förändringar Betalda dividender Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) Likvida medel vid rapporteringsperiodens början Kursdifferenser Nettokassaflöde från avvecklade verksamheter 1 Likvida medel vid rapporteringsperiodens slut

17 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 17 Sammanställning över förändring i eget kapital MEUR Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Aktiekapital Överkursfond Omräkningsdifferens Försäkringsmatematiska Fond för verkligt vinster och värde förluster Balanserad vinst Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Eget kapital Betalda dividender Rapporteringsperiodens totalresultat Eget kapital MEUR Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Aktiekapital Överkursfond Omräkningsdifferens Försäkringsmatematiska Fond för verkligt vinster och värde förluster Balanserad vinst Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Eget kapital Betalda dividender Rapporteringsperiodens totalresultat Eget kapital Förvärv L-3 Marine Systems International förvärvade Wärtsilä L-3 Marine Systems International (MSI) av NYSE-noterade L-3 Communications Holdings Inc. Det preliminära vederlaget för transaktionen är 298 miljoner euro. MSI har stor erfarenhet vad gäller att leverera automations-, navigations- och elektriska system, såväl som dynamisk positioneringsteknik samt sonar- och undervattenskommunikationsteknik för en mängd olika fartygstyper och offshoreanläggningar. Wärtsiläs starka position i utvecklingen av tekniker som förbättrar operativ effektivitet stärks ytterligare tack vare MSI:s breda kompetens. Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget betalats för MSI, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten. Preliminär vederlag Köpeskilling erlagd i pengar 298 MEUR Totalt överfört vederlag 298 Preliminära kassaflöde från förvärvet Köpeskilling erlagd i pengar 298 Likvida medel i de förvärvade företag -36 MEUR Totalt kassaflöde från förvärvet 262

18 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 18 Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet Immateriella tillgångar 132 Materiella tillgångar 8 Varor i lager 129 Försäljnings- och andra fordringar 68 Uppskjuten skattefordran 19 Likvida medel 36 MEUR Tillgångar totalt 392 Avsättningar 33 Pensionförpliktelser 58 Leverantörs- och andra skulder 122 Uppskjuten skatteskuld 43 Skulder totalt 255 Totala tillgångar, netto 136 Preliminär goodwill 161 De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 132 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och andra fordringar är ca 68 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker. Det preliminära goodwillvärdet på 161 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom el & automationssystem. Wärtsilä förutser att den nya enheten kommer att ge företaget nya marknadsmöjligheter och förbättra kundernas operativa effektivitet. Den goodwill som redovisats för MSI är inte avdragbar i beskattningen. Under 2015 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 1 miljon euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i resultaträkning i sammandrag. De totala förvärvsrelaterade kostnaderna uppgår till 4 miljoner euro. I juni-september bidrog MSI till orderingången med 153 miljoner euro och till omsättningen med 155 miljoner euro. Inverkan på rörelseresultatet var inte signifikant. Om förvärvet hade verkställts skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat Avyttringar Försäljningen av tvåtaktsaffärsverksamhet till samföretaget Winterthur Gas & Diesel Ltd (WinGD) slutfördes i januari. Wärtsiläs innehav i WinGD är 30% och China State Shipbuilding Corporations (CSSC) 70%. Till följd av försäljningstransaktionen har en vinst på 24 miljoner euro redovisats i rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter. Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter under tredje kvartalet Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och skulder direkt hänförliga till dem visas som egna poster i balansräkning. Jämförelsetalen i resultaträkning och relaterade siffror har justerats så att avvecklade verksamheter visas separat från fortsatta verksamheter. Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter MEUR 1 9/2015 Avvecklade verksamheter Kostnader -2 Realisationsvinster på aktier 24 Rörelseresultat 22 Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11

19 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 19 Kassaflödena från avvecklade verksamheter MEUR 1 9/2015 Investeringarnas kassaflöde 44 Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 44 Omsättning per geografiska områden MEUR 1 9/ / Europa Asien Amerika Övriga Totalt Immateriella och materiella anläggningstillgångar MEUR 1 9/ / Immateriella tillgångar Bokvärde Kursdifferenser Förvärv 293 Ökning Avskrivningar och nedskrivningar Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden Materiella tillgångar Bokvärde Kursdifferenser Förvärv 8 Ökning Avskrivningar och nedskrivningar Minskning och omgrupperingar Omklassificering till tillgångar som innehas för försäljning -9-8 Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden Bruttoinvesteringar Justerad Justerad MEUR 1 9/ / Aktier och förvärv Immateriella och materiella tillgångar Totalt Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter i september Siffrorna i tabellen i jämförelseperioderna 1 9/2014 och 2014 innehåller fortsatta verksamheter.

20 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 20 Räntebärande nettoskulder MEUR 1 9/ / Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Lånefordringar Likvida medel Totalt Nyckeltal 1 9/ / Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 1,46 1,16 1,76 Eget kapital/aktie, euro 10,25 9,69 9,94 Soliditet, % 43,1 45,0 43,5 Nettoskuldsättningsgrad 0,26 0,14 0,05 Avkastning på sysselsatt kapital (ROI), fortsatta verksamhet, % 20,3 21,8 20,3 Avkastning på eget kapital (ROE), fortsatta verksamhet, % 19,9 22,3 20,0 Antal anställda 1 9/ / I medeltal I slutet av rapporteringsperioden Ansvarsförbindelser MEUR 1 9/ / Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser Totalt Borgens- och ansvarsförbindelser för egen del för intressebolag 3 Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal betalas inom ett år betalas mellan under minst ett år och högst fem år betalas senare Totalt

21 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 21 Derivatinstrumentens nominella värden MEUR Totalt varav stängda Ränteswappar 185 Inflationsskydd 3 Valutaterminer Valutaoptioner, köpta 26 Totalt Verkliga värden Värdering till verkligt värde i slutet av rapporteringsperioden: MEUR Finansieringstillgångar Bokvärdet av balansposterna Verkligt värde Finansiella tillgångar som kan säljas (nivå 3) Räntebärande placeringar, långfristiga (nivå 2) Övriga fordringar, långfristiga (nivå 2) 6 6 Övriga fordringar, långfristiga (nivå 3) Derivat (nivå 2) Finansieringsskulder Räntebärande lån, långfristiga (nivå 2) Derivat (nivå 2) Resultaträkning i sammandrag, per kvartal Justerad MEUR 7 9/ / / / / /2014 Fortsatta verksamheter Omsättning Övriga intäkter Kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Resultatandel i intresse- och samföretag Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatter Inkomstskatter Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter Rapporteringsperiodens nettoresultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

22 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 22 Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare(före/ efter utspädning): Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 0,49 0,54 0,32 0,64 0,50 0,46 Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11-0,04-0,07-0,04 Resultat per aktie, euro 0,49 0,54 0,43 0,60 0,43 0,42 Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer klassificerades som avvecklade verksamheter i september Formler för nyckeltal Resultat per aktie (EPS) rapporteringsperiodens nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare justerat antal aktier i medeltal under rapporteringsperioden Eget kapital/aktie eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare justerat antal aktier i slutet av rapporteringsperioden Soliditet eget kapital eget kapital och skulder totalt erhållna förskott x 100 Nettokuldsättningsgrad räntebärande skulder likvida medel eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader eget kapital och skulder räntefria skulder avsättningar, i medeltal under rapporteringsperioden x 100 Avkastning på eget kapital (ROE) rapporteringsperiodens nettoresultat eget kapital, i medeltal under rapporteringsperioden x 100 Nettorörelsekapital (WCAP) (varor i lager + kundfordringar + skattefordringar + övriga räntefria fordringar) (skulder till leverantörer + erhållna förskått + pensionsförpliktelser + avsättningar + skatteskulder + övriga räntefria skulder) EBITA rörelseresultat engångsposter avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden Wärtsilä Oyj Abp Styrelsen

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké. Januari-december 2015

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké. Januari-december 2015 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Januari-december 2015 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké 2015 2 Solid utveckling trots utmanande läge på marknaden Centralt under fjärde kvartalet Orderingången minskade

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS

Läs mer

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat Nyckeltal 1 3/2017 1 3/2017 1 3/2017 Orderingång 1 413 1 413 Orderstock i slutet av perioden 5 096 19 5 114 Omsättning 1 007-2 1 005 Rörelseresultat 80-4 76 % av omsättningen 7,9-0,4 7,5 Jämförbart rörelseresultat

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 2 Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 Press release BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 VIKING LINES RESULTAT SVAGT MEN POSITIVT HELA KALENDERÅRET Under hela rapportperioden 1 januari 31 december 2012 ökade koncernens omsättning

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA KVARTALET 4-6/2008 I KORTHET MEUR 4-6/2008 4-6/2007

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Omsättning 243,3 miljoner euro (240,3 milj. euro) och rörelseresultat 3,0 miljoner euro (19,7 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 0,5 miljoner euro (7,8 milj.

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2015

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2015 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2015 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2015 Styrning 2 Styrning Rapport om löner och belöningar 2015 03 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2015 Styrning 3 Rapport om löner och

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 407 840 tkr (407 517 tkr) under perioden jan-dec inkl avyttrad verksamhet Nettoomsättningen

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY 1 8 februari 2016 nr 01/16 Stark avslutning på året för ASSA ABLOY Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% i kvartalet till 18 301 MSEK (15 847). Organisk tillväxt var 5% (3). Stark tillväxt i

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2013 2 Stark tillväxt i orderingången Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under rapportperioden januari-mars

Läs mer

CONCORDIA BUS KONCERNEN

CONCORDIA BUS KONCERNEN CONCORDIA BUS KONCERNEN Concordia Bus AB, (Publ), 556576-4569 Säte: Stockholm DELÅRSRAPPORT MARS 2008 FEBRUARI 2009 1 av 13 Concordia Bus AB (publ) org.nr 556576-4569 Concordia Bus AB delårsrapport 1 mars

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF För mer information: 1(11) VD Jonas Wiström 070-608 12 20 CFO Jonas Ågrup 070-333 04 95 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 ÅF: Delårsrapport januari-mars 2010 Första

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2015

Bokslutskommuniké. januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Orderingången uppgick till 227,0 (211,9) MSEK, varav 79,3 (73,6) under fjärde kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 218,7

Läs mer

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9.

Biliakoncernen belastades under 2015 med avvecklingskostnader avseende den danska verksamheten, se sidan 9. Nettoomsättningen uppgick till 5 433 Mkr (4 715). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 185 Mkr (153). Periodens resultat för koncernen uppgick till 143 Mkr (23) och resultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2013 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 647 (6 127) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 217 2.7.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 2.7.217 Halvårsrapport 217 Centralt Q2/217 Orderingång 1.363 milj. euro, +14% Omsättning 1.292 milj.

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari september 2015

DELÅRSRAPPORT januari september 2015 DELÅRSRAPPORT januari september 2015 Perioden juli september 2015 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 942 MSEK (1 002). Koncernens rörelseresultat uppgick till 25 MSEK (2). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.)

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Delårsrapport för januari september, 2003 Rapport 2003-11-06 1(6) Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari september 2003 Rörelsens nettointäkter blev 12,1 MSEK (11,5) Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer