Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké. Januari-december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké. Januari-december 2015"

Transkript

1 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Januari-december 2015

2 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Solid utveckling trots utmanande läge på marknaden Centralt under fjärde kvartalet Orderingången minskade med 8% till miljoner euro (1.522) Omsättningen ökade med 3% till miljoner euro (1.549) Orderingång jämfört med faktureringen 0,88 (0,98) EBITA 224 miljoner euro, dvs. 14,1% av omsättningen (202 miljoner euro, dvs. 13,1%) Rörelseresultatet före engångsposter 215 miljoner euro, dvs. 13,5% av omsättningen (196 miljoner euro, dvs. 12,7%) Resultat per aktie 0,79 euro (0,60) Kassaflöde från rörelseverksamheten 176 miljoner euro (212) Centralt under rapportperioden januari-december 2015 Orderingången minskade med 3% till miljoner euro (5.084) Omsättningen ökade med 5% till miljoner euro (4.779) Orderingång jämfört med faktureringen 0,98 (1,06) EBITA 643 miljoner euro, dvs. 12,8% av omsättningen (594 miljoner euro, dvs. 12,4%) Rörelseresultatet före engångsposter 612 miljoner euro, dvs. 12,2% av omsättningen (569 miljoner euro, dvs. 11,9%) Resultat per aktie 2,25 euro (1,76) Kassaflöde från rörelseverksamheten 255 miljoner euro (452) Orderstocken ökade med 8% och uppgick till miljoner euro (4.530) i slutet av perioden Dividendförslag 1,20 euro per aktie Wärtsiläs utsikter för 2016 Wärtsilä förväntar sig att omsättningen ökar med 0 5% under 2016, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) förväntas vara 12,5 13,0%. Koncernchef Jaakko Eskola Den solida utvecklingen under fjärde kvartalet och servicevolymernas fortsatta tillväxt hjälpte oss att nå målen för Omsättningen ökade med 5%, och lönsamheten var 12,2%. Dessutom förbättrades orderingången inom utrustningsverksamheten gradvis mot slutet av året. Vi kan vara nöjda över våra prestationer med beaktande av den tuffa operativa miljön. Services var helt klart stjärnan i år, eftersom både orderingången och omsättningen ökade tvåsiffrigt. Vår framgång byggde på vårt fokus på riktad försäljning och ett förbättrat värdeförslag samt på våra kunders ökande efterfrågan på service som optimerar prestandan. Vi kommer att jobba aktivt för att säkerställa att utbudets utveckling fortsätter under Ett annat viktigt fokusområde kommer att vara kassaflödet, som 2015 påverkades negativt av tajmningen av kraftverksleveranserna.

3 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Under 2016 förväntar vi oss inga större förändringar i marknadsläget jämfört med året innan. Den positiva utvecklingen på servicemarknaden väntas fortsätta, medan energimarknaden förblir utmanande och överkapacitet och låga oljepriser fortsätter att begränsa efterfrågan på nya fartyg. Trots våra försiktiga marknadsutsikter har vi en bra position och kan dra nytta av den ökande efterfrågan på effektiva lösningar och förändringar i energibehoven. Digitalisering kommer att driva vår verksamhet allt starkare. Dataanalys gör det möjligt för oss att optimera både våra kunders verksamhet och våra egna interna processer och prestationer. Med beaktande av vår solida orderbok och projektpipeline, tillväxten inom affärsområdet Services och vårt fokus på fortlöpande utveckling förväntar vi oss en svag ökning i omsättningen och de operativa marginalerna under Nyckeltal MEUR 10-12/ /2014 Förändring 1-12/ /2014 Förändring Orderingång % % Orderstock i slutet av perioden % Omsättning % % Rörelseresultat (EBITA) % % % av omsättningen 14,1 13,1 12,8 12,4 Rörelseresultat (EBIT) % % % av omsättningen 13,5 12,7 12,2 11,9 Resultat före skatter Resultat/aktie, EUR 0,79 0,60 2,25 1,76 Rörelseverksamhetens kassaflöde Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden Bruttoinvesteringar Nettoskuldsättningsgrad 0,17 0,05 1 EBITA visas utan engångsposter samt avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden. Wärtsilä redovisade engångsposter till ett belopp av 13 miljoner euro (30) under fjärde kvartalet, av vilka 11 miljoner euro relaterade till omstruktureringsprogrammet som offentliggjordes i juli och 3 miljoner euro till företagsförvärv och övriga kostnader. Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden uppgick till 9 miljoner euro (6). Under rapportperioden januari-december 2015 uppgick engångsposterna till 25 miljoner euro (47), av vilka 19 miljoner euro relaterade till omstruktureringsprogrammet och 6 till företagsförvärv och övriga kostnader. Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden uppgick till 32 miljoner euro (26). 2 EBIT visas utan engångsposter. Marknadsutveckling Energy Solutions Utmaningar på kraftförsörjningsmarknaden Kraftförsörjningsmarknaden var en utmaning under hela 2015 då den globala makroekonomiska osäkerheten begränsade investeringarna i ny kraftverkskapacitet. Marknadsvolymerna förblev relativt låga, trots den svaga ökningen i antalet order på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen. Tillväxten på tillväxtmarknaderna och tillgången till finansiering stödde fortsättningsvis efterfrågan. I västländerna var elförbrukningen låg, och det behövs ekonomisk tillväxt för att investeringarna i kraftverk ska öka. Tillverkningens överkapacitet på grund av den låga efterfrågan marinindustrin har lett till att motortillverkare börjat fokusera mer på kraftverkssektorn, vilket har ökat konkurrensen på flera marknader.

4 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Wärtsiläs noteringarsaktivitet var hög under 2015, och fokus låg fortsättningsvis på flerbränslekraftverk och naturgasdrivna kraftverk. Energy Solutions marknadsandel Under de första nio månaderna 2015 uppgick de globala beställningarna på kraftverk på upp till 500 MW som drivs med naturgas och flytande bränslen till 17,0 GW (16,5), en ökning med 3% från motsvarande period Wärtsiläs marknadsandel uppgick till 9,9% (10,5). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW. Marine Solutions Fortsatt låg beställningsaktivitet Under januari december 2015 registrerades nya fartygskontrakt (1.711), varav 230 under fjärde kvartalet (191). Priserna på nybyggen var utsatta för tryck under hela året på grund av den låga efterfrågan på nya fartyg. Beställningsaktiviteten på marknaden för konventionella handelsfartyg var långsam. De låga fraktpriserna och överkapaciteten hade en negativ inverkan på beställningsaktiviteten för container- och bulklastfartyg, medan det låga oljepriset och de förbättrade intäkterna stödde efterfrågan på tankfartyg. Orderingången för gastankfartyg var fortfarande lägre jämfört med de stora ordervolymerna för Sammanlagt 92 fartygskontrakt registrerades under 2015 (173). Efterfrågan på offshoremarknaden minskade från året innan, då det låga oljepriset fortsatte att begränsa investeringar i prospektering och utveckling. Orderingången för kryssningsfartyg och passagerarfärjor var god. De tre största varvsindustriländerna fortsatte att dominera orderingången enligt kompenserat bruttotonnage. Både Kina och Sydkorea fick 30% av de fastslagna beställningarna. Japans andel av de fastslagna kontrakten ökade till 27% tack vare en ökad inhemsk orderaktivitet. De övriga länderna förbättrade sina marknadsandelar från året innan, eftersom 292 order gick till andra länder än de tre ledande varvsindustriländerna. Marine Solutions marknadsandel Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 59% (63% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer ökade till 12% (9% i slutet av föregående kvartal). Services Stark utveckling på servicemarknaden Aktiviteten på servicemarknaden utvecklades positivt under Volymtillväxten accelererade under första halvåret, och efterfrågan förblev stor under slutet av året. Aktiviteten inom marinindustrin ökade globalt. De lägre operativa kostnaderna till följd av lägre bränslepriser och frigörandet av den uppdämda efterfrågan främjade investeringar i underhåll, speciellt inom handelsfartygssegmentet, medan den ökade efterfrågan på propulsionsuppgraderingar och efterinstallationer av thrusters skapade tillväxt inom serviceprojekt. Serviceaktiviteten på kraftverksmarknaden utvecklades positivt tack vare den ökande användningen av kontraktsbaserad drift och efterfrågan på reservdelar i specifika regioner med gammalt kraftverksbestånd. Kunderna fokuserar allt mer på optimering av underhåll och prestanda, och detta har ökat intresset för långfristiga serviceavtal på bägge slutmarknaderna. I slutet av 2015 uppgick Wärtsiläs installerade bestånd till MW. Fyrtaktsmotorerna stod för ca 60% och tvåtaktsmotorerna för ca 40% av det installerade beståndet.

5 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Orderingång Orderingång under fjärde kvartalet Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet uppgick till miljoner euro (1.522), en minskning med 8% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 29% (1.086 miljoner euro under tredje kvartalet 2015). Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 0,88 (0,98). Energy Solutions orderingång uppgick till 366 miljoner euro (501) under fjärde kvartalet, vilket var 27% lägre än under motsvarande period året innan. Orderingången över fördubblades jämfört med tredje kvartalet (167 miljoner euro under tredje kvartalet). Beställningarna omfattar två kraftverk på ca 50 MW från USA och ett kraftverk på 111 MW från Mexiko. Marine Solutions orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 465 miljoner euro (460). Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 14% (407 miljoner euro under tredje kvartalet 2015). Inom gastankfartyg fick Wärtsilä en order på gashanteringssystem till elva nya gastankfartyg och en order på last- och propulsionssystem till ett nytt LNGtankfartyg för Saga LNG Shipping. Andra viktiga gasrelaterade order bestod av leverans av huvudmotorer, växellådor, propellrar och gashanteringssystem till 15 LNG-drivna insjöpråmar som kommer att chartras av Shell. Wärtsilä fick också en order på thrusters och hjälputrustning till världens största kranfartyg för nederländska Heerema Offshore Services. Orderingången för affärsområdet Services under fjärde kvartalet var 572 miljoner euro (561), en ökning med 2% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 12% (511 miljoner euro för tredje kvartalet 2015) tack vare den säsongsmässiga efterfrågan och den ökade marknadsaktiviteten inom långfristiga kontrakt. Orderingång under rapportperioden Wärtsiläs orderingång under rapportperioden januari december 2015 uppgick till miljoner euro (5.084), en minskning med 3% jämfört med motsvarande period Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 0,98 (1,06). Orderingången för affärsområdet Energy Solutions var miljoner euro (1.293) under rapportperioden, en minskning med 22% jämfört med motsvarande period året innan. De gasbaserade kraftverken stod för 46% av orderingången i MW. Turkiska kunder bidrog till den höga aktiviteten i Europa, medan flera order på kraftverk för toppbelastning och stödkraftverk för förnybar kraftförsörjning kom från USA. Marine Solutions orderingång under rapportperioden minskade med 8% till miljoner euro (1.746). Med tanke på den allmänna nedgången i fartygsbeställningar och på den allt svagare offshoremarknaden var detta ett hyfsat resultat. Orderingången för Marine Systems International, som förvärvades under rapportperioden, utvecklades positivt. Gastankfartygssegmentet stod för 38% av orderingången under rapportperioden, medan de konventionella handelsfartygen stod för 18% samt passagerarfartygen för 15%. Specialfartygen stod för 10%, offshore för 8% och marinen för 4%. Övriga order uppgick till 6%. I linje med Marine Solutions strategi fick Wärtsilä flera order på integrerade lösningar. Exempel på viktiga order var leverans av motorer, propellrar med vridbara blad, transverse thrusters och LNGPac-gassystem till världens första flerbränslemudderverk för DEME Group. Andra strategiskt viktiga order var den första beställningen av den nya generationens Wärtsilä 31-motor som lanserades i juni. Intresset för miljölösningar fortsatte att öka under En viktig order i anslutning till detta var ett kontrakt på att efterinstallera Wärtsiläs Aquarius-

6 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké system för hantering av ballastvatten på elva containerfartyg som ägs av Bernhard Schulte GmbH & Co. KG. Beställningsaktiviteten för avgasreningssystem var stabil. Under 2015 stärkte Wärtsilä 34DF-motorn sin marknadsposition, då tre stora sydkoreanska skeppsvarv valde motorn till hjälpmotor för sina LNG-tankfartyg. Services orderingång under rapportperioden ökade med 14% och uppgick till miljoner euro (2.045). Den ökade efterfrågan på serviceprojekt och långfristiga avtal bidrog till uppgången. De större serviceprojekten omfattade en order av Shanghai Electric Power på en konversion av det maltesiska kraftverket Delimara till drift med naturgas och flera uppgraderingar av propulsionssystem. Kunder med gasdrivna fartyg visade stort intresse för långfristiga avtal. De bekräftade kontrakten omfattar ett femårigt tekniskt serviceavtal med Golar Management Oslo för bolagets LNGtankfartygsflotta och ett underhållsavtal med GasLog LNG Services Limited för att säkerställa en tillförlitlig drift av bolagets sju LNG-tankfartyg. De kraftverksrelaterade serviceavtalen omfattade ett tioårigt drifts- och underhållsavtal för Central Generadora Electrica Huinalas flexicycle-kraftverk nära Monterrey i Mexiko. Orderingång per affärsområde MEUR 10-12/ /2014 Förändring 1-12/ /2014 Förändring Energy Solutions % % Marine Solutions % % Services % % Orderingång totalt % % 1 Marine Systems Internationals bidrag till orderingången var 111 miljoner euro under det fjärde kvartalet 2015 samt 264 miljoner under rapportperioden januari-december. Orderingång Energy Solutions MW 10-12/ /2014 Förändring 1-12/ /2014 Förändring Olja % % Gas % % Orderingång totalt % % Samföretagens orderingång Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea samt de kinesiska samföretagen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd och CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. uppgick till sammanlagt 182 miljoner euro (306) under rapportperioden januari december Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag. Orderstock Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till miljoner euro (4.530), en ökning med 8%. Energy Solutions orderstock minskade med 7% till miljoner euro (1.475). Marine Solutions orderstock ökade med 16% till miljoner euro (2.213). Services orderstock ökade med 14% till 958 miljoner euro (842).

7 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Orderstock per affärsområde MEUR Förändring Energy Solutions % Marine Solutions % Services % Orderstock totalt % 1 Marine Systems Internationals orderstock var 508 miljoner euro vid slutet av december Omsättning Under fjärde kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 3% till miljoner euro (1.549) jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning sjönk med 14% till 374 miljoner euro (433). Marine Solutions omsättning uppgick till 598 miljoner euro (552), vilket var 8% högre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning ökade med 10% till 619 miljoner euro (564), främst till följd av ökade projektleveranser. Omsättningen för januari december 2015 utvecklades enligt prognosen och ökade med 5% till miljoner euro (4.779), främst tack vare de ökade servicevolymerna. Omsättningen för affärsområdena Energy Solutions och Marine Solutions var stabil och uppgick till miljoner euro (1.138) respektive miljoner euro (1.702). Services omsättning ökade med 13% till miljoner euro (1.939) tack vare positiv utveckling på alla områden. Energy Solutions stod för 22%, Marine Solutions för 34% och Services för 43% av den totala omsättningen. Cirka 64% av Wärtsiläs omsättning under januari december 2015 var denominerad i euro, 21% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor. Omsättning per affärsområde MEUR 10-12/ /2014 Förändring 1-12/ /2014 Förändring Energy Solutions % % Marine Solutions % % Services % % Omsättning totalt % % 1 Marine Systems Internationals bidrag till omsättningen var 108 miljoner euro under det fjärde kvartalet 2015 och 263 miljoner under rapportperioden januari-december. Rörelseresultat och lönsamhet Rörelseresultatet för fjärde kvartalet (EBIT) före engångsposter var 215 miljoner euro (196), dvs. 13,5% av omsättningen (12,7). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 202 miljoner euro (166), dvs. 12,7% av omsättningen (10,7). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 224 miljoner euro (202), dvs. 14,1% av omsättningen (13,1). Engångsposterna uppgick till 13 miljoner euro (30) under fjärde kvartalet, av vilka 11 miljoner euro hänförde sig till omstruktureringsprogrammet som offentliggjordes i juni och 3 miljoner euro till

8 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké förvärv och andra kostnader. Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 9 miljoner euro (6). Rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter för rapportperioden januari december 2015 uppgick till 612 miljoner euro (569). Detta är 12,2% av omsättningen (11,9), vilket ligger inom lönsamhetsprognosens intervall på 12,0 12,5%. Ökningen i rörelseresultatet berodde främst på högre servicevolymer, förvärvet av L-3 Marine Systems International och interna kostnadsnedskärningar. Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 587 miljoner euro (522), dvs. 11,7% av omsättningen (10,9). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 643 miljoner euro (594), dvs. 12,8% av omsättningen (12,4). Engångsposterna uppgick till 25 miljoner euro (47) under rapportperioden, av vilka 19 miljoner euro hänförde sig till omstruktureringsprogrammet och 6 miljoner euro till förvärv och andra kostnader. Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 32 miljoner euro (26). De finansiella posterna för rapportperioden januari december 2015 var -34 miljoner euro (-28). Ökningen i de finansiella posterna berodde på ett koncerninternt lån denominerat i brasilianska real, som resulterade i orealiserade valutakursförluster. Nettoräntorna var -12 miljoner euro (-9). Vinsten före skatter var 553 miljoner euro (494). Skatterna uppgick till 124 miljoner euro (106), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 22,5% (21,4). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 451 miljoner euro (351). Resultatet per aktie var 2,25 euro (1,76) och det egna kapitalet per aktie 11,16 euro (9,94). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 21,0% (20,3). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 20,2% (20,0). Balans, finansiering och kassaflöde Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 176 miljoner euro (212). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari december 2015 var 255 miljoner euro (452). Nettorörelsekapitalet var 543 miljoner euro (251) i slutet av rapportperioden. Ökningen berodde främst på affärsområdet Energy Solutions, där tajmningen av leveranserna ledde till lagerökning och ökade kundfordringar. Dessutom minskade förskottsbetalningarna i slutet av perioden till 564 miljoner euro (673) på grund av en lägre orderingång inom utrustningsverksamheterna. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 334 miljoner euro (571) och de icke utnyttjade krediterna till 679 miljoner euro (629). Wärtsiläs räntebärande lån var 724 miljoner euro (666) i slutet av december Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 232 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 492 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 372 miljoner euro (94) och nettoskuldsättningsgraden till 0,17 (0,05). Ökningen i nettoskuldsättningsgraden berodde främst på ackumulerat nettorörelsekapital och förvärvet av L-3 Marine Systems International. Koncernens likvida beredskap MEUR Likvida medel Outnyttjade bekräftade kreditlimiter Likvida beredskap % av omsättningen (rullande 12 månader) Avdragna företagscertifikat Likvida beredskap exklusive företagscertifikat % av omsättningen (rullande 12 månader) var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 35 månader och de långfristiga lånens 43 månader.

9 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Bruttoinvesteringar Investeringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 79 miljoner euro (92) under rapportperioden januari december Jämförelseperiodens siffra innehåller fortsatta verksamheter. Investeringarna i förvärv och värdepapper uppgick till 267 miljoner euro (2). Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 124 miljoner euro (115). År 2016 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna. Forskning och utveckling, lansering av nya produkter Wärtsilä satsade kraftigt på innovationer inom produkter och lösningar under Fokusområdena är förbättring av verkningsgraden, bränsleflexibilitet och minskning av miljökonsekvenser. FoU-utgifterna uppgick till 132 miljoner euro, dvs. 2,6% av omsättningen. Under första halvåret 2015 lanserade Wärtsilä flera nya innovativa fartygsmodeller för ankarhanterande bogserbåtar och plattformstödfartyg, containerfartyg i olika storlek och en ny serie LNG-tankfartyg. Modellerna fäster vikt vid bränsleekonomi och prestanda, och det finns olika versioner av dem för att uppfylla kundernas behov av specifika egenskaper och lösningar. I maj meddelade Wärtsilä att den marknadsledande motorn Wärtsilä 50DF hade testats och certifierats för drift med etan (LEG). Det omfattande testprogrammet genomfördes av Wärtsilä i nära samarbete med Evergas, en globalt känd ägare och operatör av fartyg som transporterar petrokemiska produkter och flytande gas. Wärtsilä 31-motorn lanserades i juni. Den nya motorn minskar i avsevärd grad underhållskraven och ökar samtidigt bränsleeffektiviteten, bränsleflexibiliteten och den operativa optimeringen till aldrig tidigare skådade nivåer. Wärtsilä 31 kom in i Guinness World Records som den mest effektiva 4-taktsdieselmotorn i världen med en bränsleförbrukning på endast 165 g/kwh. I september lanserade Wärtsilä den senaste produkten i sin thruster-portfölj, nämligen den styrbara Wärtsilä WST-14 thrustern som primärt är avsedd för insjölastfartyg. Den kompakta designen sparar utrymme och har en förbättrad tillförlitlighet och effektivitet, och dessutom sänker den kostnaderna. I oktober meddelade Wärtsilä att ett konsortium bestående av Wärtsilä, GoodFuels Marine och Boskalis kommer att starta ett tvåårigt pilotprogram för att påskynda utvecklingen av hållbara, skalbara och förmånliga marina biobränslen. Programmet fokuserar på identifiering av lämpliga marina biobränslen, certifiering och skapande av förutsättningar för storskalig produktion. I oktober lanserade Wärtsilä också ett nytt pråmkoncept för lagring och återförgasning av LNG. Denna innovativa lösning gör det möjligt att uppfylla kraven i liten och medelstor skala då landbaserade LNG-alternativ är begränsade. Wärtsilä Mobile LNG kan lätt kombineras med ett pråmmonterat kraftverk med en kapacitet på upp till 250 MW. Alternativt kan konceptet användas i konventionella landbaserade kraftverk. Med Wärtsilä Mobile LNG-lösningen blir LNG tillgängligt för nya konsumentsegment genom att möjliggöra rena energialternativ i områden med begränsad eller ingen tillgång till nationella elnät.

10 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké I november meddelade Wärtsilä att Smart Power Generation-portföljen kommer att utvidgas genom möjligheten att använda propan som bränsle i kraftförsörjning. Genom att ersätta tjockolja med propan kan man avsevärt minska koldioxidutsläpp och andra utsläpp från kraftverk. Wärtsilä Genius, en ny digital serviceportfölj, lanserades i november. Den nya portföljen gör det möjligt att optimera kundernas anläggningar i realtid, förbättra förutsägbarheten och lösa problem med hjälp av digitala lösningar och dataanalys. Wärtsilä introducerade också en innovativ ny tätning för propellerhylsor och thrusters som till fullo kan underhållas under vatten, vilket ger kunderna en ökad driftstid och livscykeleffektivitet. Strategi Wärtsilä strävar efter lönsam tillväxt genom att tillhandahålla avancerade teknologier och livscykellösningar för sina kunder på sjöfarts- och energimarknaden. Den ökande miljömedvetenheten och förändringarna i behovet av energi påverkar våra kunders verksamhet. Med hjälp av våra integrerade produkter och tjänster har vi en bra position i dag när det gäller att svara på behovet av energieffektiva och flexibla lösningar. Vi kommer att beakta den ökande efterfrågan på gasbaserade tekniker i våra branschledande flerbränsleprodukter och LNG-lösningar. Vi ska utnyttja vår kompetens inom projektstyrning och konstruktion till att uppnå tillväxt genom att erbjuda våra kunder nya och innovativa lösningar. Våra tillväxtambitioner får stöd av vårt överlägsna globala servicenätverk. Genom vår produktions- och leveranskedja strävar vi fortlöpande efter att bevara den höga kvaliteten och kostnadseffektiviteten ofta tillsammans med ledande industriella samarbetspartner på våra viktigaste växande marknader. Våra marknadsinriktade investeringar i FoU samt vårt fokus på digitalisering skapar en stark grund genom vilken vi kan säkerställa och stärka vår position som en föregångare inom teknologiska innovationer. I kombination med vårt fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan vi med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerande medarbetare som gör oss till en högpresterande organisation. Vårt entreprenörskap, vårt fokus på kunderna och vår passion för att agera rätt skapar inte bara nya möjligheter och miljövänliga lösningar utan ger också värde till alla våra intressenter. Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket Avtalet mellan Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation (CSSC) om övertagande av Wärtsiläs tvåtaktsmotorer slutfördes i januari. Winterthur Gas & Diesel Ltd ägs till 70% av CSSC och till 30% av Wärtsilä. Förvärvet av L-3 Marine Systems International (MSI) av L-3 Communications Holdings Inc., som noteras på NYSE, slutfördes, och Wärtsilä övertog kontrollen av företaget Integrationen framskrider planenligt, och MSI:s finansiella utveckling var något bättre än väntat under Ytterligare information om förvärvet finns i bokslutskommunikéns tabeller. I juli etablerade Wärtsilä ett dotterbolag som fokuserar på reservdelar till Wärtsiläs klassiska 4-taktsmotorer. QuantiParts B.V., som i sin helhet ägs av Wärtsilä, har sitt huvudkontor i Nederländerna och betjänar kunder inom marin-, järnvägsoch kraftverkssektorn i hela världen.

11 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké I oktober expanderade Wärtsilä Services till ett nytt marknadssegment genom att lansera ett heltäckande paket med tätningar, lager och relaterade lösningar för vattenkraftverk och industrianläggningar runt om i världen. Byggandet av fabriken CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd i Lingang, Shanghai, framskrider enligt plan. Fabrikens byggstart firades den 28 oktober. De första motorerna väntas vara klara för leverans i slutet av Omstruktureringsprogram Marine Solutions meddelade om omstruktureringar i juli. Omstruktureringen innebär att cirka 600 arbetsplatser kommer att minska runt om i världen. Programmet framskrider planenligt. Genom dessa åtgärder strävar Wärtsilä efter årliga besparingar på cirka 40 miljoner euro, och dessa väntas nå full effekt mot slutet av Engångskostnaderna relaterade till omstruktureringen uppgår till cirka miljoner euro, varav 19 miljoner euro har redovisats för Personal Wärtsilä hade (17.717) anställda i slutet av december Personalen minskade med 381 anställda från slutet av föregående kvartal till följd av de pågående omstruktureringsprogrammen. Antalet anställda i genomsnitt under januari december 2015 var (18.042). Marine Solutions hade (5.603), Energy Solutions 959 (978) och Services (10.692) anställda. Ökningen i antalet anställda inom Marine Solutions beror främst på förvärvet av L-3 Marine Systems International. Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (20) i Finland och 39% (34) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 28% (31) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 10% (10) och personalen i övriga världen för 4% (4). Förändringar i ledningen Wärtsiläs styrelse utnämnde dipl.ing. Jaakko Eskola (57) till ny koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp. Han tillträdde den 1 november 2015 och efterträdde Björn Rosengren som lämnade företaget för att bli vd för Sandvik. Ekon. mag. Roger Holm (43) utnämndes till direktör för Marine Solutions och direktionsmedlem från och med den 1 november Dipl.ing. Pierpaolo Barbone (58) utnämndes till ställföreträdande verkställande direktör från och med den 1 november Han fortsätter även i sin befintliga position som direktör för Services. Tekn. dr. Javier Cavada Camino (40) utnämndes till direktör för Energy Solutions och direktionsmedlem från och med den 4 november Den tidigare direktören för Energy Solutions, Rakesh Sarin (60), gick i pension efter att ha uppnått pensionsåldern under 2015.

12 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Hållbar utveckling Tack vare våra olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex. Aktier och aktieägare Under januari december 2015 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till aktier, vilket motsvarade en omsättning på miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var aktier. Aktierna på Nasdaq Helsinki Antal aktier Aktieomsättning och röster 1-12/2015 WRT1V Högsta Lägsta Medelkurs 1 Aktiekurs 44,97 33,22 39,83 42,15 1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs Sista Marknadsvärde, MEUR Utländska aktieägare, % 51,9 48,1 Flaggningsanmälningar Under rapportperioden januari december 2015 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar: 10.9 ökade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc aktier, vilket motsvarar 5,08% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Beslut av ordinarie bolagsstämman Bolagsstämman den 5 mars 2015 fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,15 euro per aktie i dividend. Dividenden betalades den 16 mars 2015.

13 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto, Gunilla Nordström och Markus Rauramo. Till revisor för 2015 valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten. Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav den 6 mars Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktier i bolaget kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget. Styrelsens konstituerande möte Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Sune Carlsson till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en nominerings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna: Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto Nomineringskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Sune Carlsson, Risto Murto Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone Styrelsens förslag till dividend Styrelsen föreslår att en dividend på 1,20 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till ,14 euro, varav räkenskapsperiodens vinst utgör ,02 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag den 7 mars Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas den 14 mars Årsredovisningen 2015, innehållande bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats och vecka 6. Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten Ett långsamt beslutsfattande i regioner med en begränsad eller ingen ekonomisk tillväxt utgör den främsta riskfaktorn med tanke på utvecklingen på kraftverksmarknaden. Kunder kan också skjuta upp investeringsbeslut i regioner som påverkas av geopolitiska spänningar eller stora valutakursfluktuationer. Det låga oljepriset fortsätter att påverka nationella infrastrukturprojekt i olje- och gasproducerande ekonomier, i synnerhet i Mellanöstern och Ryssland. Även om oljeimporterande länder gynnas av det låga oljepriset främjar inte kortsiktiga prisfluktuationer nya investeringar, eftersom

14 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké kraftverksinvesteringar baserar sig på långsiktiga prisprognoser. Inom industrisegmentet påverkas investeringsbesluten av priser och efterfrågan på råvaror. Konkurrensen från motortillverkare fortsätter att skapa pristryck. Affärsmiljön inom shipping och varvsindustrin är fortsatt tuff. De svaga utsikterna för den globala ekonomin på kort sikt, överkapaciteten och den låga efterfrågan på lasttonnage är de främsta hindren för en återhämtning på den traditionella shippingmarknaden. Det låga oljepriset, överutbudet av olja och gas samt oljebolagens minskande investeringar begränsar offshoreinvesteringarna. Lägre priser på nybyggen kan leda till att skeppsvarven börjar pressa sina leverantörer. Fartygsägare förhandlar om förlängningar av befintliga leveranskontrakt, vilket är en riskfaktor för skeppsvarvens orderstock. Risken för avbeställningar verkar vara mer begränsad. Inom affärsområdet Services är de största riskerna för hur efterfrågan kommer att utvecklas den låga ekonomiska tillväxten och den politiska instabiliteten i vissa regioner. De utmanande förhållandena i specifika marinsegment är också en potentiell riskfaktor. Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras. Årsredovisningen innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering. Marknadsutsikter Marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas förbli utmanande eftersom den ekonomiska osäkerheten fortsätter. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsätter den ökande efterfrågan på el och tillgången till internationell finansiering för infrastrukturprojekt att stöda kraftverksinvesteringar. I OECD-länderna begränsar den låga ekonomiska tillväxten fortfarande efterfrågan på nya kraftverk, och i Europa skjuts investeringar upp på grund av att utformningen av den nya elmarknaden ännu inte är klar. Det låga priset på gas och den positiva utvecklingen i elmarknadens struktur stöder efterfrågan i USA. Megatrenden för decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning växer i världen. Den ökande användningen av intermittent förnybar kraftgenerering, såsom vind- och solkraft, kräver flexibla lösningar för att balansera kraftförsörjningssystemen. Elmarknaderna utvecklas med tanke på den nödvändiga flexibiliteten, vilket möjliggör nya lönsamma investeringar. Wärtsiläs systematiska arbete för att utveckla dessa marknader kommer att fortsätta genom framhävandet av fördelarna med Smart Power Generation. Utsikterna för shipping och varvsindustrin är fortfarande en utmaning. Överkapacitet begränsar efterfrågan på nybyggen och det låga oljepriset fortsätter att påverka investeringar i offshoreprospektering och utveckling. Orderingången för gastankfartyg väntas förbli normal tack vare den fortsatta efterfrågan på LPG i Asien. Utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är positiva till följd av den ekonomiska återhämtningen i Europa och USA samt det ökande intresset för kryssningar i Asien. Bränsleeffektivitet och miljöbestämmelser spelar en viktig roll. Den ökande miljömedvetenheten och regelverken bidrar till att främja gasdrift i större utsträckning på marinmarknaden. Utsikterna för servicemarknaden är positiva på grund av tillväxtmöjligheter inom valda regioner och segment. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning samt övergången till gasbaserad teknik kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. De gynnsamma effekterna av det låga oljepriset på de operativa kostnaderna väntas fortsätta att stöda efterfrågan på service av installationer som drivs med oljebaserade bränslen. Inom offshore väntas ökningen i det installerade beståndet under de senaste åren delvis kompensera för utmaningarna i vissa regioner.

15 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. På både marin- och kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga serviceavtal. Wärtsiläs bokslutskommuniké 2015 Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan. Användning av bedömningar Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena. IFRS-tillägg Inga nya eller uppdaterade IFRS-standarder tillämpas under Wärtsilä Oyj Abp har ännu inte börjat tillämpa följande nya och ändrade standarder och tolkningar som redan utfärdats av IASB. Koncernen kommer att införa dem när de träder i kraft eller, om det sker vid en annan tidpunkt än räkenskapsperiodens första dag, från och med därpå följande räkenskapsperioden. Ändringar till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter: Disclosure Initiative* (tillämpas för räkenskapsperioden som börjar eller därefter). Syftet är att uppmuntra företag att använda omdöme vid avgörandet av vilken information som visas i bokslutet. Ändringarna förtydligar till exempel hur väsentlighetskriterier används vid tillämpning av redovisningsprinciper och vid utformningen av de finansiella rapporterna. Standarden förväntas inte ha en väsentlig inverkan på koncernens bokslut. Ändringar till IFRS 15 Intäkter från kundkontrakt* (tillämpas för räkenskapsperioden som börjar eller därefter): IFRS 15 skapar ett omfattande ramverk för fastställa om, hur mycket och när omsättningen intäktsförs. Den nya standarden ersätter de nuvarande intäktsföringsanvisningarna i IAS 18 Intäkter, IAS 11 Entreprenadavtal och IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram. Enligt IFRS 15 skall omsättningen intäktsföras till en grad som återspeglar den ersättning koncernen förväntar sig vara berättigad att få mot varor och service som den kommer att leverera. För tillfället analyserar koncernen påverkan av IFRS 15. Ändringar till IFRS 9 Finansiella instrument* (tillämpas för räkenskapsperioden som börjar eller därefter): IFRS 9 ersätter de nuvarande anvisningarna i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. IFRS 9 innehåller reviderade anvisningar om klassificering och värdering av finansiella instrument, bland annat en ny kreditförlustmodell för beräkning av nedskrivning av finansiella tillgångar, och de nya allmänna kraven angående säkringsredovisning. IAS 39-standardens bestämmelser gällande redovisning av finansieringsinstrument i balansen eller från balansen är oförändrade. För tillfället analyserar koncernen påverkan av IFRS 9. * Har inte godkänts för tillämpning i EU De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

16 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Koncernens resultaträkning MEUR Fortsatta verksamheter Omsättning Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete Tillverkning för eget bruk 6 14 Övriga intäkter Material och tjänster Kostnader för ersättningar till anställda Avskrivningar och nedskrivningar Övriga kostnader Resultatandel i intresse- och samföretag Rörelseresultat Dividendintäkter 1 Ränteintäkter 2 4 Övriga finansiella intäkter 10 8 Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultat före skatter Inkomstskatter Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter Räkenskapsperiodens nettoresultat Fördelning: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning): Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 2,14 1,95 Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11-0,19 Resultat per aktie, euro 2,25 1,76

17 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Rapport över totalresultat MEUR Räkenskapsperiodens nettoresultat Övriga totalresultat efter skatter: Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder 7-29 Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen -2 4 Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt 5-25 Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser Omräkningsdifferenser för innehav utan bestämmande inflytande 2 4 Kassaflödessäkring värdering till verkligt värde överförts till resultaträkningen Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen Kassaflödessäkring värdering till verkligt värde 4 24 överförts till resultaträkningen -5-4 Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt 21 5 Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter Räkenskapsperiodens totalresultat Fördelning av totalresultat: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Koncernens balansräkning, tillgångar MEUR Anläggningstillgångar Goodwill Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Förvaltningsfastigheter Innehav i intresse- och samföretag Finansiella tillgångar som kan säljas Räntebärande placeringar 17 1 Uppskjuten skattefordran Kundfordringar Övriga fordringar 28 4 Anläggningstillgångar totalt

18 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Omsättningstillgångar Varor i lager Räntebärande fordringar 1 Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Likvida medel Omsättningstillgångar totalt Tillgångar som innehas för försäljning 102 Tillgångar totalt Koncernens balansräkning, eget kapital och skulder MEUR Eget kapital Aktiekapital Överkursfond Omräkningsdifferens Fond för verkligt värde Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder Balanserad vinst Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Skulder Långfristiga skulder Räntebärande skulder Uppskjuten skatteskuld Pensionsförpliktelser Avsättningar Erhållna förskott Övriga skulder 2 2 Långfristiga skulder totalt Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar Erhållna förskott Skulder till leverantörer Skatteskulder Övriga skulder Kortfristiga skulder totalt Skulder totalt Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 55 Eget kapital och skulder totalt

19 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Koncernens kassaflödesanalys MEUR Rörelseverksamhetens kassaflöde: Räkenskapsperiodens nettoresultat Justeringar: Avskrivningar och nedskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter Resultatandel i intresse- och samföretag Inkomstskatter Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital: Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) Förändring av rörelsekapital Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Finansiella poster och skatter: Ränte- och övriga finansiella intäkter Ränte- och övriga finansiella kostnader Betalda skatter Finansiella poster och skatter Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde: Förvärv -258 Investeringar i intresse- och samföretag -9 Investeringar i finansiella tillgångar som kan säljas -1 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar Överlåtelseinkomster från finansiella tillgångar som kan säljas 1 16 Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar -1 Försäljningen av avvecklade verksamheter, netto 44 Erhållna dividender 1 Investeringarnas kassaflöde Kassaflöde efter investeringar Finansieringens kassaflöde: Upptagna långfristiga lån Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) -16 Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) Betalda dividender Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-)

20 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Kursdifferenser 5 12 Nettokassaflöde från avvecklade verksamheter 1 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut Sammanställning över förändring i eget kapital MEUR Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Fond för verkligt värde Aktiekapital Överkursfond Omräkningsdifferens Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder Balanserad vinst Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Eget kapital Omräkningsdifferenser Kassaflödessäkring nettoförändring i verkligt värde efter skatt överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter Förmånsbestämda planer Övriga förändringar Totalresultat Räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens totalresultat Transaktioner med aktieägare Betalda dividender Eget kapital

21 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké MEUR Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Fond för verkligt värde Aktiekapital Överkursfond Omräkningsdifferens Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder Balanserad vinst Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Eget kapital totalt Eget kapital Omräkningsdifferenser Kassaflödessäkring nettoförändring i verkligt värde efter skatt överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter Förmånsbestämda planer Totalresultat Räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens totalresultat Transaktioner med aktieägare Betalda dividender Eget kapital Förvärv L-3 Marine Systems International förvärvade Wärtsilä L-3 Marine Systems International (MSI) av NYSE-noterade L-3 Communications Holdings Inc. Det preliminära vederlaget för transaktionen är 293 miljoner euro. MSI har stor erfarenhet vad gäller att leverera automations-, navigations- och elektriska system, såväl som dynamisk positioneringsteknik samt sonar- och undervattenskommunikationsteknik för en mängd olika fartygstyper och offshoreanläggningar. Wärtsiläs starka position i utvecklingen av tekniker som förbättrar operativ effektivitet stärks ytterligare tack vare MSI:s breda kompetens. Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget betalats för MSI, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten. Preliminär vederlag MEUR Köpeskilling erlagd i pengar 293 Totalt överfört vederlag 293 Preliminära kassaflöde från förvärvet MEUR Köpeskilling erlagd i pengar 293 Likvida medel i de förvärvade företag -36 Totalt kassaflöde från förvärvet 258

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport. Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q3 delårsrapport Januari september 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari september 2015 delårsrapport 2 Omsättningen och lönsamheten utvecklas planenligt Centralt under tredje kvartalet Orderingången

Läs mer

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef

Kansi pitää vielä tehdä nätiksi. Wärtsilä Oyj Abp. Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Kansi pitää vielä tehdä nätiksi Wärtsilä Oyj Abp Resultatpresentation 2015, Jaakko Eskola, koncernchef Centralt 2015 Orderingång 4.932 milj. euro, -3% Omsättning 5.029 milj. euro, +5% Orderingång jmf.

Läs mer

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Denna delårsrapport är oreviderad. Alla aktierelaterade nyckeltal och deras jämförelsesiffror har räknats på basen av det nya aktieantalet. RAPPORTPERIODEN JANUARI-MARS

Läs mer

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland

WÄRTSILÄ UNDER 2010: Omsättning 4,6 miljarder euro Ca 17.500 anställda 160 enheter i 70 länder Aktier noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland DETTA ÄR WÄRTSILÄ ÄR EN VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV KOMPLETTA KRAFTLÖSNINGAR FÖR MARIN- OCH ENERGIMARKNADERNA. LÖSNINGARNA STÖDER KUNDEN UNDER PRODUKTENS HELA LIVSCYKEL. MED BETONING PÅ TEKNISK INNOVATION

Läs mer

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat

Nyckeltal. IFRS 15 -justering. Publicerat Nyckeltal 1 3/2017 1 3/2017 1 3/2017 Orderingång 1 413 1 413 Orderstock i slutet av perioden 5 096 19 5 114 Omsättning 1 007-2 1 005 Rörelseresultat 80-4 76 % av omsättningen 7,9-0,4 7,5 Jämförbart rörelseresultat

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2015

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2015 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2015 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2015 Styrning 2 Styrning Rapport om löner och belöningar 2015 03 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2015 Styrning 3 Rapport om löner och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2006 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 26 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 6.2.27 1 Wärtsilä Centralt 26 Orderingång +32,4% Orderstock +52,8% Omsättning +26,6% Rörelseresultat +29,2% Lönsamhet 8,2% (8,) Resultat/aktie

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 Press release BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 VIKING LINES RESULTAT SVAGT MEN POSITIVT HELA KALENDERÅRET Under hela rapportperioden 1 januari 31 december 2012 ökade koncernens omsättning

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q3 resultatpresentation 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 217 25.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 25.1.217 Q3 resultatpresentation 217 Centralt Q3/217 Orderingång 1.354 milj. euro, +19% Omsättning

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015

Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport. Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Q2 delårsrapport Januari juni 2015 Wärtsilä Oyj Abp Januari juni 2015 delårsrapport 2 Omsättningen ökade trots krävande marknadsförhållanden På grund av att verksamheten med tvåtaktsmotorer

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008

1/8. Itellakoncernen Nyckeltal. Itella Abp Delårsrapport Q1/2008 1/8 Nyckeltal 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Omsättning, mn euro 447,4 431,5 1 688,3 Rörelsevinst, mn euro 33,3 45,9 101,8 Vinst före skatt, mn euro 35,3 48,2 109,5 Rörelsemarginal, % 7,4 10,6 6,0 Avkastning

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Omsättning 243,3 miljoner euro (240,3 milj. euro) och rörelseresultat 3,0 miljoner euro (19,7 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 0,5 miljoner euro (7,8 milj.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Q1 resultatpresentation WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 217 26.4.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 26.4.217 Q1 resultatpresentation Centralt Q1/217 Orderingång 1.413 milj. euro, +11% Omsättning 1.7

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2015

Bokslutskommuniké. januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Orderingången uppgick till 227,0 (211,9) MSEK, varav 79,3 (73,6) under fjärde kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 218,7

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016

WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Resultatpresentation 2016 WÄRTSILÄ OYJ ABP RESULTATPRESENTATION 216 27.1.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 27.1.217 Resultatpresentation 216 Centralt 216 Stabil orderingång, 4.927 milj. euro Omsättning 4.81 milj.

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 27 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 4.5.27 1 Wärtsilä Centralt under det första kvartalet MEUR Q1/7 Q1/6 Förändr. 26 Omsättning 761 592 29 % 3 19 Rörelseresultat 63

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.)

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Delårsrapport för januari september, 2003 Rapport 2003-11-06 1(6) Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari september 2003 Rörelsens nettointäkter blev 12,1 MSEK (11,5) Resultatet efter finansiella

Läs mer

WÄRTSILÄ CORPORATION

WÄRTSILÄ CORPORATION WÄRTSILÄ CORPORATION DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 21 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 21.7.21 1 Wärtsilä Centralt Q2/1 Orderingång 1.117 milj. euro (42%) Omsättning 1.131 milj. euro (-15%) Rörelseresultat* 117

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - mars 2009 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januari - mars SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari - mars Orderingången blev 10 929 (8 469) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 14 123 (6 020) TSEK

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2013 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2013 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 647 (6 127) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké 2009 1 Januari 31 December Omsättning 70 530 Tkr Resultat efter finansiella poster 6 649 Tkr Inneliggande ordervärde 25 Mkr Ny VD Lars Israelsson Trimera AB (publ) Org.nr: 556681-9149

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF 24.1.213 Wärtsilä Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91

Läs mer

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY

Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY Wärtsiläs delårsrapport januari-juni 2008 THE ENGINE OF INDUSTRY 1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008 Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. ANDRA KVARTALET 4-6/2008 I KORTHET MEUR 4-6/2008 4-6/2007

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2017

WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI Jaakko Eskola, koncernchef. Wärtsilä PUBLIC Halvårsrapport 2017 WÄRTSILÄ OYJ ABP HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 217 2.7.217 Jaakko Eskola, koncernchef 1 Wärtsilä PUBLIC 2.7.217 Halvårsrapport 217 Centralt Q2/217 Orderingång 1.363 milj. euro, +14% Omsättning 1.292 milj.

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF För mer information: 1(11) VD Jonas Wiström 070-608 12 20 CFO Jonas Ågrup 070-333 04 95 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 ÅF: Delårsrapport januari-mars 2010 Första

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

VD kommentar. Stockholm i mars 2009

VD kommentar. Stockholm i mars 2009 VD kommentar NGS Group har lagt grunden för framtiden genom de två förvärv som genomförts under 2008. Psykiatrika som förvärvades i april och First Medical som förvärvades i maj 2008. Nu har vi nått en

Läs mer

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten

Femårsöversikt FEMÅRSÖVERSIKT 2003. Koncernen. Kommentarer till femårsöversikten FEMÅRSÖVERSIKT 2003 Femårsöversikt Koncernen MSEK 3) 2001 5) 2000 5) 1999 5) Resultaträkning Nettoomsättning 26 133 27 574 26 720 22 245 19 743 Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS 2016

Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS 2016 Kvartalsrapport Q1 1 JANUARI 31 MARS Första kvartalet i sammandrag Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år. Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 158,0

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa & friskvård. Vi erbjuder moderna och innovativa hälsotjänster, både lokalt och rikstäckande, till företag och organisationer.

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars Delårsrapport januari mars JANUARI MARS I SAMMANDRAG Intäkter 1118 (963) EBITDA 171 (171) EBITDA marginal 15% (18%) Rörelseresultat 75 (67) Rörelsemarginal 7% (7%) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 december 2009 Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under fjärde kvartalet Helåret 2009 Nettoomsättningen ökade under året med 9 procent och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer