WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF Wärtsilä

2 Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering växte till 1,13 (,99) Rörelseresultat 117 milj. euro, 11,3% av omsättningen Rörelseverksamhetens kassaflöde -49 milj. euro Resultat/aktie,39 (,43) Rörelseresultat och resultat/aktie visas utan engångsposter. Resultat/aktie siffrorna har räknats på basen av det nya aktieantalet. 2 Wärtsilä

3 Omsättningen minskade något Q2 jämfört med Q % -2% % -13% % 4 2-8% 35 23% Q2/21 Q2/ Q2 jämfört med Q1-4% Development 1 83 from Q4/ % % / % Q1/211 Q2/211 Power Plants Ship Power Services 3 Wärtsilä

4 Omsättning per affärsområde 1-6/211 Ship Power 24% (27) Power Plants 34% (31) Services 42% (42) 4 Wärtsilä

5 Stark orderingång Q2 jämfört med Q % % % % 4 Q2/21 Q2/ Q2 jämfört med Q1 2% % 77% / % Q1/211 Q2/211 Power Plants Ship Power Services 5 Wärtsilä

6 Orderingång jämfört med fakturering översteg ett ,5 1,21 1,6 1, ,88 1,1 1,2 1, , /211,8,6,4,2, Orderingång Omsättning Orderingång jämf. med fakturering 6 Wärtsilä

7 Orderstockens utveckling % % % % Power Plants Ship Power Services 7 Wärtsilä

8 Orderstockens fördelning Leverans innevarande år Leverans följande år + 8 Wärtsilä

9 Förbättrad lönsamhet 25 16% 2 1,1% 11,4% 12,1% 1,7% Q2: 11,3% 14% 12% EBIT% mål: 1-14% 15 1% 8% 1 6% 5 4% 2% % Q1 Q2 Q3 Q4 Årlig EBIT% 9 Wärtsilä

10 Ship Power marknaden - fartygsbeställningar fortsatt aktiva Alla fartyg Handelsfartyg Offshorefartyg Passagerarfartyg Specialfartyg 3 månaders glidande medeltal DWT Antal fartyg Miljoner DWT Källa: Clarkson Research Services Limited 1 Wärtsilä

11 Ship Power orderingång per kvartal % Q1 Q2 Q3 Q4 11 Wärtsilä

12 Ship Power orderingång per segment 28 Andra kvartalets utveckling Totalt 36 milj. euro (173) Fartygsdesign 3%(6) Specialfartyg 12%(15) Passagerarfartyg 2%(16) Fartyg för marinen 9%(7) Handelsfartyg 19%(29) Offshore 54% Offshore 54%(27) /211 Beställningar för flerbränslemotorer för LNG-fartyg bokas som samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd :s orderingång. Siffrorna inom parentes är från Q1/ Wärtsilä

13 Ship Power marknaden Marknadsandelar för Wärtsiläs marinmotorer Medelvarviga huvudmotorer Lågvarviga huvudmotorer Mitsubishi 2%(4) Hjälpmotorer Wärtsilä 3%(3) Övriga 17%(16) MAN Diesel 23%(27) Caterpillar (MAK) 16%(15) Wärtsilä 44%(42) MAN Diesel 81%(85) Wärtsilä 17%(11) Övriga 97%(97) Marknaden totalt de senaste 12 mån: 1.44 MW (1.628) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (17.22) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (4.271) Wärtsiläs marknadsandelar kalkyleras på basen av 12 månaders glidande siffror, siffrorna inom parentes är från slutet av föregående kvartal. Wärtsiläs egen kalkyl baserar sig på Marine Market Database. 13 Wärtsilä

14 Ship Power orderstock Alla fartygssegment representerade Bulklastfartyg 1% LNG 4% RoRo 3% Handelsfartyg 42% Containerfartyg 5% Offshore 33% Tankers 1% Fraktfartyg 1% Fartygsdesign 2% Fartyg för marinen 7% Specialfartyg 9% Passagerarfartyg 6% Totalt milj. euro (2.157) 14 Wärtsilä

15 Vi levererar totala lösningar Målsättning att vara den ledande systemintegreraren inom skeppsbyggnadsindustrin Fördelar med leverans från en källa: Kortare byggtider och lägre kostnader Minimerad projektrisk Fartygsdesign möjliggör tidigt inträde i livscykeln Flera betydande beställningar för leveranser av totala lösningar erhållna från Offshore-segmentet under januari-juni 211 Leveranserna innehåller bl.a. fartygsdesign, propulsionsutrustning, automation och övrig utrustning Flera fartyg kommer att drivas med Wärtsiläs flerbränslemotorer 15 Wärtsilä

16 Power Plants - marknaderna fortsatt stabila MW Offererade MW per bränsle Övriga Naturgas Tjockolja Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Andelen naturgas ökar konsekvent 16 Wärtsilä

17 Power Plants orderingång per kvartal % Q1 Q2 Q3 Q4 17 Wärtsilä

18 Power Plants orderingång per tillämpning 2 Andra kvartalets utveckling Totalt 419 milj. euro (253) Olje- och gasindustrin % (6) Tjänster för stabilisering av elnät 31% (12) Flexibel baskraft 33% (55) Industriell självgenerering 37% (28) 6 4 Orderingång per bränsletyp i MW /211 Olja 44% Gas 56% Siffrorna inom parentes är från Q1/ Wärtsilä

19 Power Plants orderingång EMEA-regionerna de starkaste Europa 55 (118) Asien 298 (659) Amerika 199 (499) Afrika och Mellanöstern 44 (216) Flexibel baskraft Industriell självgenerering Olje- och gasindustrin Tjänster för stabilisering av elnät Orderingång 1-6/211: MW (1.492) 19 Wärtsilä

20 Power Plants marknaden Gasturbin- och motortillverkare Övriga motorer 2,2 Övriga turbiner 5,1 Wärtsilä 3,3 Ansaldo 4,2 Alstom 5,3 Övriga motorer,9 Övriga turbiner 3,9 Ansaldo 1,3 MHI 2, Wärtsilä 2, Övriga motorer 1,9 Övriga turbiner 3,2 Ansaldo 1,8 Alstom 1,9 Wärtsilä 3,2 MHI 13,8 Marknaden totalt 92,8 GW GE 39,5 Alstom 2,5 Marknaden totalt 48,5 GW GE 18,7 MHI 3,9 Marknaden totalt 56,6 GW GE 23,7 Siemens 2, Siemens 17,1 Siemens 17, Wärtsiläs marknadsandel 3,6% Wärtsiläs marknadsandel 4,1% Wärtsiläs marknadsandel 5,6% Marknadsdatan inkluderar alla drivkällor över 5 MW samt den uppskattade effekten från ångturbiner i kombicyklar. Datan har samlats från McCoy Power-rapporten och IESG. Wärtsilä har en ledande position inom olje- och gasmotorteknologi. 2 Wärtsilä

21 Smart Power Generation: Elering Målsättning att växa starkt på marknaden för stora kommunala gasdrivna kraftverk Marknaden för gasdrivna kraftverk ökar Nedkörningen av äldre kolkraftverk och osäkerheten vad gäller kärnkraft kommer att öka efterfrågan på gaskraftverk Efterfrågan ökar på tillväxtmarknaderna Variationer i förnybar kraftgenerering och i behovet av kraft kräver dynamisk och flexibel kapacitet Beställning för nyckelfärdigt projekt från Estland Kontrakt tecknad med Elering AS, som ansvarar för transmissionsnätet i Estland Ordervärdet 129 milj. euro, omfattar två kompletta kraftverk med en total effekt på 25 MW Snabb start möjliggör mötandet av plötsliga och oväntade nedgångar i elförsörjningen Innehållet i underhållsavtalet förhandlas 21 Wärtsilä

22 Services - omsättningen stabil 2 18 % % 16 18% Q2 jämfört med Q % Q2/21 Q2/ / Wärtsilä

23 Services - omsättning per kvartal 6 5 3% Q1 Q2 Q3 Q4 23 Wärtsilä

24 Services omsättningens fördelning 1-6/211 Fältservice 23%(24) Reservdelar 54%(54) Kontrakt 15%(13) Projekt 8%(9) Siffrorna inom parentes är från 1-6/21 24 Wärtsilä

25 Utvecklingen av Power Plants servicekontrakt MW 45 57% 6% % 51% 5% 3 4% % 31% 3% 2% /211 1% % O&M- och underhållsavtal Kraftverksleveranser % av levererade MW 25 Wärtsilä

26 Fortsatt intresse för servicekontrakt på marinmarknaden Målsättning att växa genom servicekontrakt Fortsatt intresse för underhållskontrakt inom både marin- och kraftverksmarknaden Minimering av fasta kostnader Ökad prestanda och tillförlitlighet Tekniskt underhållskontrakt tecknat med Ceres LNG Services Ltd Femårigt avtal, baserat på dynamiska servicekoncept Omfattar 24 Wärtsilä 5DF flerbränslemotorer på sex LNG-fartyg Minskade operativa kostnader genom förebyggande underhållsprinciper och optimerad motorprestanda 26 Wärtsilä

27 Rörelseverksamhetens kassaflöde Q2 jämfört med Q Q2/21 Q2/ / Wärtsilä

28 Rörelsekapitalets utveckling 2 25% % % ,% 8,4% ,5% 2,7% 12 5,8% ,2% 17 3,7% 1% 5% ,5%* 276 * Rörelsekapital i förhållande till annualiserad omsättning % Rörelsekapital Varor i lager Förskottsbetalningar Rörelsekapital / Omsättning Siffrorna från 24 är relaterade till Power affärsområden 28 Wärtsilä

29 Bekräftade lån Totalt 67 milj. euro utnyttjat Utnyttjade långfristiga lån Kortfristig andel av långfristiga lån Utnyttjade kortfristiga lån Outnyttjade kreditlimitavtal Utnyttjade kreditlimitavtal var totalt euro i slutet av perioden. Koncernen har även finska kommersiella värdepappersprogram på 7 miljoner euro (obekräftade). 29 Wärtsilä

30 Finansiell ställning Soliditet % Skuldsättningsgrad,7,6,5,4,3,2,1 5, , Wärtsilä

31 Omstruktureringsprogram Målsättning att minska personalen med ca 1.8 personer, mer än 1.7 arbetsplatser minskats hittills. Förväntade årliga inbesparingar på ca 13 milj. euro, varav 6 milj. euro materialiserats vidslutet av 21 och resten materialiseras gradvis under 211. Kostnader av engångskaraktär ca 15 milj. euro, varav 115 milj. euro redovisats i slutet av 21 och 12 milj. euro redovisades i januari-juni Wärtsilä

32 Marknadsutsikter Ship Power: Konkurrensen och pristrycket bland leverantörer inom varvsbranschen förväntas vara fortsatt intensiv. Ship Powers orderingång 211 förväntas vara betydligt bättre än under föregående år. Power Plants: Återhämtningen på kraftverksmarknaden väntas fortsätta under 211. Power Plants orderingången år 211 förväntas öka jämfört med året innan. Services: Medan Wärtsilä förväntar sig en stabil efterfrågan på kraftverkstjänster förväntas den marina servicemarknaden i sin helhet fortfarande lida av överkapacitet och det höga antalet förankrade fartyg under Wärtsilä

33 Utsikterna för 211 reviderats På grund av utvecklingen på den marina servicemarknaden som varit svagare än väntat och timingen av kraftverksinvesteringarna förväntar sig Wärtsilä att omsättningen under 211 kommer att sjunka med -5% jämfört med föregående år. Rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) förväntas fortfarande ligga kring 11%. 33 Wärtsilä

34 Presentation name / Author IR kontakt: Pauliina Tennilä Direktör, Investerarrelationer Tel () E-post:

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants

Läs mer

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä KONCERNPRESENTATION 2012 1 Wärtsilä Våra rötter och vårt arv Passion för motorer. 2 Wärtsilä Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna

Läs mer

Kvartal. Det första kvartalet 2013

Kvartal. Det första kvartalet 2013 Volvokoncernen Det första kvartalet 2013 Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y KCI Konecranes Årsredovisning 2005 2005 Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y Produkter och tjänster MODERNISERINGAR Förbättrar tillgängligheten, prestandan och säkerheten.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS INNEHÅLL 3 4 5 7 8 10 16 18 19 20 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari mars 2010 29 april 2010 Ökat rekryteringsbehov i en förbättrad marknad Första kvartalet Omsättningen uppgick till 198,7 mkr (210) Rörelseresultatet blev

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Delårsrapport januari-mars 2013 Viktiga händelser under första kvartalet Substansvärdet uppgick till 191,0 Mdr kronor (251 kronor per aktie) per den 31 mars 2013, en ökning med 16,3 Mdr kronor (21 kronor

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling

ÅRSREDOVISNING. Rapport om hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING 5 Rapport om hållbar utveckling INNEHÅLL 2 GRI-innehållsindex 4 Översikt över hållbar utveckling 6 Wärtsiläs produkter och miljö 1 Produkter och miljöaspekter 2 Ship Power-lösningar Service

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002

ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 ROTTNEROS-KONCERNEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 KVARTALSRAPPORT OKTOBER DECEMBER 2002 Resultat efter finansnetto jan. dec. 86 MSEK (235) okt. dec. 21 MSEK (4) Resultat efter finansnetto per aktie jan. dec.

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer