DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 213 BJÖRN ROSENGREN, KONCERNCHEF Wärtsilä

2 Centralt Q3/213 Orderingång 1.97 milj. euro, -14% Omsättning 1.29 milj. euro, +11% Orderingång jmf. med fakturering,91 EBITA 146 milj. euro, 12,1% av omsättningen Rörelseresultat (EBIT) 138 milj. euro, 11,4% av omsättningen Resultat/aktie,48 euro Rörelseverksamhetens kassaflöde 139 milj. euro Omsättningens tillväxtutsikter specifierade till -5% (tidigare -1%) EBITA visas utan engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv EBIT visas utan engångsposter Vissa jämförelsesiffror i denna presentation har justerats på grund av ändringar i redovisningsprinciperna för pensionsförpliktelser

3 Orderingången påverkades av kundernas beslutsfattande MEUR Tredje kvartalets utveckling MEUR % 6% -3% 1.97 Services Ship Power Power Plants % Q3/212 Q3/213 Q1-Q3 Q4 3 Wärtsilä

4 Omsättningen utvecklades Net sales enligt in line förväntningarna with our expectations MEUR % 4-7,6% 12% Tredje kvartalets utveckling MEUR % % % 1.29 Services Ship Power Power Plants Q1-Q3 Q4 2 38% Q3/212 Q3/213 4 Wärtsilä

5 Omsättning per affärsområde 1-9/213 Ship Power 28% (27) Services 41% (43) Power Plants 31% (29) 5 Wärtsilä

6 Orderingång jmf. med fakturering förblev över ett MEUR ,7 1,5 1,9 1, ,88 1,,8 35,63 3,6 25 2,4 15 1, /213, Orderingång Omsättning Orderingång jmf. med fakturering 6 Wärtsilä

7 Orderstockens fördelning MEUR Leverans innevarande år Leverans följande år eller senare 7 Wärtsilä

8 Lönsamhet MEUR 25 16% ,8% 12,1% 11,% 1,7% 11,5% 11,7% 11,1% 1,9% Q3: 12,1% 11,4% 14% 12% 1% EBIT% mål: 1-14% 8% 1 6% 5 4% 2% Q1 Q2 Q3 Q4 % 8 Wärtsilä Årlig EBITA% (rörelseresultat före engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv) Årlig EBIT% (rörelseresultat före engångsposter)

9 Måttlig aktivitet på kraftverksmarknaden

10 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Power Plants - offertaktiviteten förblev stabil MW Övriga Others Naturgas Natural gas Heavy fuel oil Tjockolja Naturgasens andel ökar konstant 1 Wärtsilä

11 Power Plants -orderingång per kvartal MEUR Q1 Q2 Q3 Q4 11 Wärtsilä

12 Power Plants -orderingång per kundsegment MEUR 2 Rapportperiodens utveckling Totalt 884 milj. euro (1.45) % x% 15% 42% Elverk Industriella kunder Självständiga kraftproducenter Rapportperiodens orderingång per bränsle i MW 4 2 Olja 2% Gas 8% Q1-Q3 Q4 12 Wärtsilä

13 Avtal för gasmotorbaserat kraftverk från Indonesien Planering och leverans av utrustning till ett 184 MW gasmotordrivet kraftverk i Indonesien för stabilisering av elnätverk Beställningen gjordes av PT Wijaya Karya, en av Indonesiens största byggnadsentreprenörer Kraft kommer att genereras av 19 Wärtsilä 34SG -motorer och den producerade elektriciteten används för att stabilisera elnätet Wärtsiläs förmåga att leverera högklassiga, extremt effektiva, flexibla kraftverkslösningar med en snabb tidtabell var nyckelfaktorer i erhållandet av beställningen 13 Wärtsilä

14 Power Plants - global orderingång Europa 3 (79) Asien 738 (851) 94 1 Amerika 324 (612) Afrika och Mellanöstern 424 (871) Elverk 268 Självständiga kraftverksproducenter Industriella kunder Orderingång 1-9/213: MW (2.414) Wärtsilä

15 Marknaden för kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen H1 213 Marknaden totalt 18,8 GW (28,8) 8,% 5,9% 5,9% 6,4% 34,6% Siemens GE MHI Alstom 12,8% 26,1% Wärtsilä Ansaldo Övriga gasturbiner Marknadsdatan inkluderar alla Wärtsilä kraftverk och övriga tillverkares kraftverk som går på gas eller flytande bränsle med drivkällor över 5 MW samt den uppskattade effekten från ångturbiner i kombicyklar. Datan har samlats från McCoy Power-rapporten. Övriga motortillverkare ingår inte i siffrorna, Wärtsilä har en ledande position inom motorteknologi. 15 Wärtsilä

16 God aktivitetsnivå i alla betydande fartygssegment

17 Fortsatt god utveckling i fartygsbeställningar * * Källa: Clarkson Research Services *CGT= Bruttotonnage kompenserat med arbetsbelastning 17 Wärtsilä

18 Ship Powers orderingång per segment MEUR 16 Rapportperiodens utveckling Totalt 1.2 milj. euro (1.114) 12 Handelsfartyg 29% Offshore 44% 8 4 Övriga 4% Specialfartyg 7% Passagerarfartyg 1% Fartyg för marinen 6% Q1-Q3 Q4 18 Wärtsilä

19 Fortsatt aktivitet inom offshoresegmentet Leverans av propulsionslösningar för sex nya offshore rörläggningsfartyg som byggs av IHC Merwede för Subsea 7 och Seabras Sapura Varje fartyg utrustas med sex 8-cylindriga Wärtsilä 32-motorer samt styrpropellrar Nyckelfaktorer för erhållandet av kontraktet: förmågan att säkerställa ett lätt och snabbt utbyte av de undervatten monterbara propellrarna förmågan att bemöta den strama leveranstidtabellen och leverera utrustning och maskineri som erbjuder kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet 19 Wärtsilä

20 Samföretagens orderaktivitet MEUR Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, uppgick till 143 miljoner euro (175) under rapportperioden januari-september 213 Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 5%, och vinsterna rapporteras i resultatandelen från intresseföretag och samföretag Q3/213 Q2/213 Q1/213 Q4/212 Q3/212 Q2/212 Q1/212 Q4/211 Q3/211 Q2/211 Q1/211 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Samföretagens orderingång Ship Power-orderingång 2 Wärtsilä

21 Ship Power Market marknaden Market Marknadsandelar position of för Wärtsilä s Wärtsiläs marine marinmotorer engines Medelvarviga huvudmotorer Lågvarviga huvudmotorer Hjälpmotorer Mitsubishi 2%(1) Wärtsilä 5%(4) Caterpillar 12%(1) Övriga 18%(25) Wärtsilä 49%(47) Wärtsilä 1%(14) MAN D&T 21%(18) MAN D&T 88%(85) Övriga 95%(96) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (4.85) Marknaden totalt de senaste 12 mån: 2.54 MW (13.214) Marknaden totalt de senaste 12 mån: 5.24 MW (3.8) Wärtsiläs marknadsandelar kalkyleras på basen av 12 månaders rullande siffror, siffrorna inom parentes är från slutet av föregående kvartal. Kalkylen baserar sig på företagets egna dataportal. 21 Wärtsilä

22 Stabil utveckling på servicemarknaden

23 Services-omsättningens utveckling MEUR % % 5% Tredje kvartalets utveckling MEUR 6 % Q3/212 Q3/213 Q1-Q3 Q4 23 Wärtsilä

24 Services-omsättningen per kvartal MEUR Q1 Q2 Q3 Q4 24 Wärtsilä

25 Services-omsättningens fördelning 1-9/213 Reservdelar 53%(53) Fältservice 23%(23) Kontrakt 17%(16) Projekt 7%(8) Totalt milj. euro (1.377) 25 Wärtsilä

26 Första betydande servicekontraktet undertecknat i Australien 1-årigt serviceavtal undertecknat med Energy Developments Ltd i Australien för underhåll av McArthur River Mine-kraftverket Kraftverket på 53 MW försörjer McArthur River zinkgruvan med kraft. Elektriciteten genereras av sex stycken Wärtsilä 34SG -motorer som använder sig av naturgas som bränsle Underhållsavtalet innehåller en garanti på att kraftverket skall kunna producera kraft baserat på ett i förhand planerat tidsschema på underhållsperioder 26 Wärtsilä

27 Power Plants-serviceavtalens utveckling MW 45 9% 4 8% 35 7% % 57% 58% 57% 49% 6% 5% 2 4% 15 3% 1 2% 5 1% Q3/ mån rullande % O&M- och underhållsavtal Power Plants leveranser % av levererade MW:n 27 Wärtsilä

28 Ankrade fartyg, % Antal aktiva fartyg Användning av fartygsbeståndet Utvecklingen av ankrade fartyg & fartygsflottan* 35% 22 3% % 2% 15% Ankrade Aktiva flottan Fartygsbeståndets genomsnittliga hastighet**, angiven i knop 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, *Källa: Bloomberg (IHS AISLive). Databasen innehåller mer är 25. fartyg (>299 GT). ** Källa: Bloomberg. 28 Wärtsilä

29 Solid finansiell ställning

30 Rörelseverksamhetens kassaflöde MEUR /213 3 Wärtsilä

31 Nettorörelsekapitalets utveckling God utveckling i erhållna förskott MEUR 2 25% % % 1 8 9,2% 9,8% 1,2% * 1% 6 5,8% 486 6,8% ,7% 235 5% % Nettorörelsekapital Varor i lager Erhållna förskott Nettorörelsekapital / Omsättning * Nettorörelsekapital i förhållande till 12 månaders rullande omsättning 31 Wärtsilä

32 Bekräftade lån MEUR Totalt 8 milj. euro utnyttjat Utnyttjade långfristiga lån Kortfristig andel av långfristiga lån Utnyttjade kortfristiga lån Outnyttjade långfrisitiga lån Outnyttjade kreditavtal Utnyttjade kreditlimitavtal totalt euro i slutet av perioden. Utnyttjade kortfristiga lån innehåller 123 milj. euro finska företagscertifikat. Koncernen har finska företagscertifikatsprogram på totalt 7 miljoner euro (obekräftade). 32 Wärtsilä

33 Finansiell ställning Soliditet 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% Nettoskuldsättningsgrad,5,4,3,2,1 1% 5% %, , Wärtsilä

34 Marknadsutsikter NEW PIC Power Plants: På basen av den svagare globala statistiken över orderaktiviteten under första halvåret väntas den totala marknaden för kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen minska under 213. Ship Power: Utsikterna för shipping- och varvsbranschen under 213 har förbättrats. I det stora hela väntas orderfördelningen bli mer balanserad än under 212, med aktivitet i alla betydande fartygssegment. Services: De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. 34 Wärtsilä

35 Utsikterna för 213 har reviderats Omsättningen för 213 väntas öka med -5% (tidigare -1%) och lönsamheten (EBIT% före engångsposter) kommer att vara kring 11%.

36 IR kontaktperson: Natalia Valtasaari Direktör, Investerarrelationer Tfn () E-post:

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.7.211 1 Wärtsilä Centralt Q2/11 Omsättning 1.36 milj. euro, -8% Orderingång 1.17 milj. euro, +5% Orderingång jämfört med fakturering

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP 2009 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 29 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.21 1 Wärtsilä 29 rekordhög omsättning och rörelsevinst, starkt kassaflöde Omsättningen +14%, 5.26 milj. euro Rörelseresultatet (exklusive

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.1.29 1 Wärtsilä Centralt Q3/9 Omsättning ökade till 1.167 milj. euro (+2%) Rörelseresultat 133 milj. euro (+9%), 11,4%

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 WÄRTSILÄ OYJ ABP / DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013 2 Stabil utveckling under första halvåret 2013 Denna delårsrapport är oreviderad. Centralt under andra

Läs mer

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON årsredovisning 2011 styrelsens verksamhetsberättelse WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP årsredovisning 2011 StyrelsENs verksamhetsberättelse WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 03 Centralt under 2011 04 Strategi 06 Marknadsutveckling 08 Orderingång

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet...

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007

Vår omgivning är utmanande. WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Vår omgivning är utmanande WÄRTSILÄ årsredovisning 2007 Innehåll 1 Verksamhetsöversikt 2 Detta är Wärtsilä 4 År 2007 i korthet 6 Koncernchefens hälsning 8 Strategi 12 Ship Power 18 Services 24 Power Plants

Läs mer

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009

WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Affärsverksamhet Bokslut 1 Koncernchefens hälsning 2 Detta är Wärtsilä 7 Strategi 11 Marknadsomgivning 18 Ship Power-översikt 22 Power Plants-översikt 25 Services-översikt

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2

Årsredovisning 2002 V E R K S A M H E T S Ö V E R S I K T 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 VERKSAMHETSÖVERSIKT 2002 Information till aktieägarna Bolagsstämma :s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 12 mars 2003 kl. 16.00 i Helsingfors i Mässcentrums kongressflygel, Mässplatsen

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2004 Fortsatt starkt resultat för Fortum - rörelseresultat 1 350 miljoner euro Sammanfattning av perioden januari

Läs mer

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä KONCERNPRESENTATION 2012 1 Wärtsilä Våra rötter och vårt arv Passion för motorer. 2 Wärtsilä Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Kvartal. Det första kvartalet 2013

Kvartal. Det första kvartalet 2013 Volvokoncernen Det första kvartalet 2013 Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen med 25% till 58,3 miljarder kronor (77,8). Nettoomsättningen minskade med 17% justerat för förändrade valutakurser

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011. Clean Tech East Holding AB (publ)

Delårsrapport januari - juni 2011. Clean Tech East Holding AB (publ) Delårsrapport januari - juni Clean Tech East Holding AB (publ) Sammanfattning för perioden januari juni Orderingången blev 42 627 (28 716) TSEK Nettoomsättningen uppgick till 34 952 (27 959) TSEK EBITDA

Läs mer

Vi har stärkt vår position genom den senaste tidens förvärv, och den annonserade IPbredbandsöverenskommelsen

Vi har stärkt vår position genom den senaste tidens förvärv, och den annonserade IPbredbandsöverenskommelsen Andra kvartalet -07-20 [Informationen är sådan som Ericsson ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen

Läs mer

Vattenfalls finansiella kalender

Vattenfalls finansiella kalender 3/10 delårsrapport för Januari september 2010 Nettoomsättningen minskade för det tredje kvartalet med 16,9% till 37 665 MSEK (45 346) men ökade för niomånadersperioden med 12,9% till 158 035 MSEK (140

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y KCI Konecranes Årsredovisning 2005 2005 Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y Produkter och tjänster MODERNISERINGAR Förbättrar tillgängligheten, prestandan och säkerheten.

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer