WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF"

Transkript

1 WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF Wärtsilä

2 Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj. euro, 1,4% av omsättningen Rörelseverksamhetens kassaflöde 133 milj. euro Resultat/aktie,38 euro (,34) Rörelseresultat och resultat/aktie visas utan engångsposter. Resultat/aktie siffrorna har räknats på basen av det nya aktieantalet. 2 Wärtsilä

3 Omsättningen ökade Q1 jämfört med Q % % 45 14% -13% 6 4 6% % 35 23% Q1/21 Q1/ Q1 jämfört med Q % Development from Q4/1-15% % / % Q4/21 Q1/211 Power Plants Ship Power Services 3 Wärtsilä

4 Omsättning per affärsområde 1-3/211 Ship Power 27% (3) Power Plants 32% (26) Services 41% (44) 4 Wärtsilä

5 Tillväxtmarknader ca. 54% av omsättningen 21 Utvecklade marknader 46% Tillväxtmarknader 54% 5 Wärtsilä

6 Orderingången på god nivå Q1 jämfört med Q1 11% % 92% -5% Q1/21 Q1/211 Q1 jämfört med Q % 979 8% / % -2% Q4/21 Q1/211 Power Plants Ship Power Services 6 Wärtsilä

7 Orderingången jämfört med faktureringen ,5 1,21 1,6 1,4 45 1,2 4 35,88,9 1, , /211,8,6,4,2, Orderingång Omsättning Orderingång jämf. med fakturering 7 Wärtsilä

8 Orderstock book % % % % Power Plants Ship Power Services 8 Wärtsilä

9 Orderstockens fördelning Leverans innevarande år Leverans följande år + 9 Wärtsilä

10 Stabil lönsamhet 25 16% 2 1,1% 11,4% 12,1% 1,7% 1,4% 14% 12% EBIT% mål: 1-14% 15 1% 8% 1 6% 5 4% 2% % Q1 Q2 Q3 Q4 Årlig EBIT% 1 Wärtsilä

11 Antal fartyg Miljoner DWT Ship Power marknaden - utveckling av fartygsorder Alla fartyg Handelsfartyg Offshorefartyg Passagerarfartyg Specialfartyg 3 månaders glidande medeltal DWT Källa: Clarkson Research Services Limited 11 Wärtsilä

12 Ship Power orderingång per segment Q1 jämfört med Q % 25% 333% % -27% -22% 39% Q4/21 Q1/ /211 Handelsfartyg Offshore Passagerarfartyg Specialfartyg Fartyg för marinen Ship Design 12 Wärtsilä

13 Ship Power orderingång per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 13 Wärtsilä

14 Ship Power marknaden Marknadsandelar för Wärtsiläs marinmotorer Medelvarviga huvudmotorer Lågvarviga huvudmotorer Hjälpmotorer Mitsubishi 4%(3) Wärtsilä 3%(4) Övriga 16%(18) Wärtsilä 42%(42) Wärtsilä 11%(13) MAN Diesel 27%(25) Caterpillar (MAK) 15%(15) MAN Diesel 85%(84) Övriga 97%(96) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (1.639) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (15.681) Marknaden totalt de senaste 12 mån: MW (3.88) Wärtsiläs marknadsandelar kalkyleras på basen av 12 månaders glidande siffror, siffrorna inom parentes är från slutet av föregående kvartal. Wärtsiläs egen kalkyl baserar sig på Marine Market Database. 14 Wärtsilä

15 Ship Power orderstock Alla fartygssegment representerade LNG 5% RoRo 4% Handelsfartyg 49% Bulklastfartyg 13% Offshore 26% Containerfartyg 6% Tankers 9% Fraktfartyg 12% Specialfartyg 1% Passagerarfartyg 7% Fartyg för marinen 6% Ship Design 2% Totalt milj. euro (2.242) 15 Wärtsilä

16 Wärtsilä är en pionjär inom LNG-fartyg Målsättningen är att stärka den ledande positionen inom gasmotorteknologi Ökat intresse för naturgas som marinbränsle Miljömässiga orsaker och konkurrenskraftiga priser driver efterfrågan Wärtsiläs flerbränsleteknologi i över 6 LNG-fartyg Kontrakt med STX Finland Oy Leverans av gasmotorer och utrustning till Viking Lines nya miljöanpassade passagerarfartyg Det största passagerarfartyget som drivs med flytande naturgas Integrerad leverans: Fyra Wärtsilä 8L5DF flerbränslemotorer Wärtsilä LNGPac och Compact Silencer -system 16 Wärtsilä

17 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 MW Power Plants - efterfrågan på marknaden fortsatt stark Offererade MWn per bränsle Övriga Naturgas Tjockolja Andelen naturgas ökar konsekvent 17 Wärtsilä

18 Power Plants orderingång per tillämpning Q1 jämfört med Q % -51% % 22% Q4/21 Q1/211 2 Orderingång per bränsletyp Q1/211 imw /211 Olje 38% Gas 62% Industriell självgenerering Flexibel baskraft Tjänster för stabilisering av elnät Olje- och gasindustrin 18 Wärtsilä

19 Power Plants orderingång per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 19 Wärtsilä

20 Power Plants orderingång Europa starkaste regionen Asien 13 (52) 86 Europa 37 (64) 57 4 Amerika 152 (46) Afrika och Mellanöstern 12 (295) 34 Flexibel baskraft Industriell självgenerering Olje-och gasindustrin Tjänster för stabilisering av elnät Orderingång 1-3/211: 682 MW (457) 2 Wärtsilä

21 Power Plants-marknaden Gasturbin- och motortillverkare Övriga motortillverkare 2,2 vriga gasturbiner 5,1 Wärtsilä 3,3 Ansaldo 4,2 Övriga motortillverkare,9 Övriga gasturbiner 3,9 Ansaldo 1,3 MHI 2, Övriga motortillverkare 1,9 Övriga gasturbiner 3,2 Ansaldo 1,8 Alstom 1,9 Alstom 5,3 Wärtsilä 2, Wärtsilä 3,2 MHI 13,8 GE 39,5 Alstom 2,5 GE 18,7 MHI 3,9 GE 23,7 Siemens 2, Siemens 17,1 Siemens 17, Marknaden totalt 92,8 GW Wärtsiläs marknadandel 3,6% Marknaden totalt 48,5 GW Wärtsiläs marknadandel 4,1% Marknaden totalt 56,6 GW Wärtsiläs marknadsandel 5,6% Marknadsdatan inkluderar alla drivkällor över 5 MW samt den uppskattad effekten från ångturbiner i kombicyklar. Datan har samlats från McCoy Power-rapporten och IESG. Wärtsilä har en ledande position inom olje- och gasmotorteknologi. 21 Wärtsilä

22 Services - omsättningen visade tillväxt % % % 5 4 Q1 jämfört med Q % Q1/21 Q1/ / Wärtsilä

23 Services - omsättning per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 23 Wärtsilä

24 Services - omsättningens fördelning 1-3/211 Reservdelar 55%(55) Fältservice 22%(23) Kontrakt 15%(13) Projekt 8%(9) Siffrorna inom parentes är från Q1/21 24 Wärtsilä

25 Betydande kontrakt för marinservice Målsättning att växa genom servicekontrakt Fortsatt intresse för underhållskontrakt inom både marin- och kraftverksmarknaden Minimering av fasta kostnader Ökad prestanda och tillförlitlighet Avtal om underhållstöd tecknat med Royal Caribbean Cruises Ltd 5-årigt kontrakt 29 fartyg med total effekt på 1.4 MW Wärtsiläs största avtal om underhållsstöd för marinmotorer Optimerad planering av underhåll och reservdelslogistik Optimerad bränsleförbrukning och förutsägbarhet av operativa kostnader 25 Wärtsilä

26 Rörelseverksamhetens kassaflöde Q1 jämfört med Q Q1/21 Q1/ / Wärtsilä

27 Rörelsekapitalets utveckling 2 25% % % ,% 8,4% ,5% 2,7% 12 5,8% ,2% 17 3,7% 1% 5% 4 2 3,3%* 142 * Rörelsekapital i förhållande till annualiserad omsättning % Rörelsekapital Varor i lager Förskottsbetalningar Rörelsekapital / Omsättning Alla siffror är relaterade till Power affärsområden 27 Wärtsilä

28 Bekräftade lån Totalt 618 milj. euro utnyttjat Utnyttjade långfristiga lån Kortfristig andel av långfristiga lån Utnyttjade kortfristiga lån Outnyttjade kreditlimitavtal Utnyttjade kreditlimitavtal var totalt euro i slutet av perioden. Koncernen har även finska kommersiella värdepappersprogram på 7 miljoner euro (obekräftade). 28 Wärtsilä

29 Finansiell ställning Soliditet % Skuldsättningsgrad,7,6,5,4,3,2,1 5, /211 -, / Wärtsilä

30 Omstruktureringsprogram Målsättning att minska personalen med ca 1.8 personer, 1.5 arbetsplatser minskats hittills. Förväntade årliga inbesparingar på ca 13 milj. euro, varav 6 milj. euro materialiserats till slutet av 21 och resten materialiseras gradvis under 211. Kostnader av engångskaraktär ca 15 milj. euro, varav 115 milj. euro redovisats i slutet av 21 och 2 milj. euro redovisades i Q1/ Wärtsilä

31 Marknadsutsikter Ship Power: Pristrycket på marknaderna fortsätter. Orderingången kommer att vara måttligt bättre under 211 jämfört med året innan. Power Plants: Återhämtningen på kraftförsörjningsmarknaden väntas fortsätta under 211. Orderingången förväntas hållas på en god nivå under 211. Services: En hållbar återhämtning på marknaden för marinservice förväntas under 211. Efterfrågan stabil hos Power Plants kunder. 31 Wärtsilä

32 Utsikter för 211 oförändrade Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 211 ökar med 3-5% medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före poster av engångskaraktär) kommer att ligga kring 11% 32 Wärtsilä

33 Presentation name / Author IR Kontakt: Pauliina Tennilä Direktör, Investerarrelationer Tel () E-post:

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä

KONCERNPRESENTATION 2012. 1 Wärtsilä KONCERNPRESENTATION 2012 1 Wärtsilä Våra rötter och vårt arv Passion för motorer. 2 Wärtsilä Idag är vi mycket mera än en motorproducent Passion för optimerandet av våra kunders livscykelvärde med moderna

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010

Sanomas resultat 1 3/2010. Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.2010 Sanomas resultat 1 3/21 Finansdirektör Kim Ignatius Nordea, 1.6.21 1 Sanoma-koncernen Omsättning 2 768 miljoner euro Rörelsevinst 23 miljoner euro* Personal 16,723** Tidskrifter Nättjänster Tidningar Nättjänster

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Delårsrapport januari september Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 193 Mkr (841). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 264

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer