Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm"

Transkript

1 Lokal ansökan Vård- och omsorgscollege Södra Skaraborg Falköping-Tidaholm Slutversion certifieringsdatum Kontaktperson för styrgruppen: Lars Åke Gustafsson socialchef Socialförvaltningen Falköpings kommun Falköping ; Fakturaadress: Socialförvaltningen Falköpings kommun Falköping

2 Ledamöter i den lokala styrgruppen Lars Åke Gustafsson, socialchef ordförande Socialförvaltningen Falköpings kommun Falköping ; Anna-Lena Skatt, omvårdnadschef Omvårdnadsförvaltningen Tidaholms kommun Tidaholm , Marie Gustafson, områdeschef Socialförvaltningen Ranliden, Daléngatan Falköping ; Helene Lindkvist,enhetschef Omvårdnadsförvaltningen Tidaholms kommun Tidaholm Gunilla Balutia, bitr. socialchef Socialförvaltningen Falköpings kommun Falköping ; Anita Andersson-Hagsgård, rektor Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Falköpings kommun Falköping ; Harald Lundkvist, utbildningschef Barn- och utbildningsförvaltningen Tidaholms kommun Tidaholm ;

3 Leif Lagergren, bitr. skolchef Barn- och utbildningsförvaltningen Falköpings kommun Falköping , Charlotta Kronberg-Andersson, Kommunal Gärdesvägen Tidaholm ; Lena Lundgren-Karlsson, Vårdförbundet Biblioteksvägen Tidaholm Adjungerad Ann-Charlotte Bäckman, vårdlärare, lokal samordnare VO-College Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Vuxenutbildningen Falköpings kommun Falköping ; Ledamöter i den lokala arbetsgruppen Monica Ohlsson, områdeschef Socialförvaltningen Ranliden, Daléngatan Falköping , Birgit Lagergren, utbildningssamordnare - sammankallande Socialförvaltningen Falköpings kommun Falköping ; Karin Stigner, enhetschef Socialförvaltningen Floby vårdcentrum Floby ,

4 Ann-Charlotte Bäckman, vårdlärare, lokal samordnare VO-College Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Vuxenutbildningen Falköpings kommun Falköping ; Bo Björklund, vårdlärare Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Vuxenutbildningen Falköpings kommun Falköping Åke Högberg, rektor Barn- och utbildningsförvaltningen Ållebergsgymnasiet Falköpings kommun Falköping ; Katarina Lennartsson, enhetschef sammankallande Omvårdnadsförvaltningen Stadshuset Tidaholms kommun Tidaholm Brita Johansson, utbildningssamordnare, vik. Studie- och yrkesvägledare KompetensCentrum Tidaholms kommun Tidaholm ; Helene Svensson, Kommunal Falköping/Tidaholm S:t Olofsgatan Falköping ; Teresa Klasson, arbetsledare Midgårds äldreboende Tidaholms kommun Tidaholm

5 Lena Kindmalm, vårdutvecklare primärvården Falköpings PVO PVO-exp Skara Britt-Marie Olsson, arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen Falköping/Tidaholm Box Falköping Lisbeth Andersson, Vårdförbundet Elvagården, Box Vartofta ; Petra Elwing, Kommunal VG-region/SiF Avd. 7D, SiF Danska vägen Falköping ; Christina Croona, SKTF ordf. Falköping/Tidaholm Stadshuset Falköpings kommun Falköping ;

6 Innehållsförteckning 1. Varför Vård- och omsorgscollege? Syfte/Vision Analys/Bakgrund Befolkningsunderlag Kvalitetsindikatorer Vård- och omsorgsverksamheterna Personalöversikt inom vård och omsorg Utbildningsanordnarna Kompetensutvecklingsbehov i verksamheterna Mål för lokalt Vård- och omsorgscollege Kortsiktiga mål Långsiktiga mål 7 2. Samverkan Organisation Lokal styrgrupp Lokal arbetsgrupp Koppling lokalt/regionalt/nationellt Koppling lokal styrgrupp Programråd 9 3. Lokalt perspektiv Marknadsföring Arbetsgivarna Vad görs för att öka attraktionskraften? Utbildningsanordnarna Vad görs för att öka attraktionskraften? Omvärldsbevakning Genusperspektiv Mångfald Infrastruktur för utbildningen Utbildningsaktörer Utbildningsnivåer/-former Kompetensutveckling för redan anställda Hälsoperspektivet Förståelse och ansvar för den egna hälsan Krav i yrkeslivet Möjlighet till fysisk aktivitet under arbetslivet och i utbildning Förflyttningsteknik och ergonomi Kost Handlingsplan mot rökning, alkohol, droger och mobbning Kreativ och stimulerande arbets-och lärmiljö Socialtjänsten i kommunerna Utbildningarna 16

7 7. Lärformer och arbetssätt Erfarenhetsutbyte mellan arbetsliv och utbildningsanordnare Studerandeinflytande Lagarbete och ämnesintegration Validering Sammanhållna arbetsdagar Distansutbildning Flexibilitet och mångfald i teori och praktik Forskningsanknytning Lärande i arbetet Kvalitetsarbete/Uppföljning Uppföljning av kvalitetskriterier och av uppsatta mål Uppföljning av utbildningarnas kvalitet Delgivning av kvalitetsarbete till regional styrgrupp Avtal och överenskommelser Samarbetsavtal Avtal avseende LIA samt Handledaravtal Avsiktsförklaring Övriga avtal 24 Bilagor: Bilaga 1 Regionalt analysinstrument Bilaga 2 Mål Bilaga 3 Organisationsskiss Bilaga 4 APL-avtal SkaS Bilaga 5 APL-avtal kommunerna i Skaraborg

8 1. Varför Vård- och omsorgscollege? Inledning Gamla Skaraborg är en del av Västra Götalandsregionen (VG-regionen). Delregion Skaraborg certifierades som Vård- och omsorgscollege (VO-College) i mars När Skaraborgs Kommunalförbund fick uppdraget att ansöka om certifiering, bestämde man sig för att organisera Skaraborg utifrån redan befintliga fyra närsjukvårdsområden. Vårt närsjukvårdsområde kallas södra och består av kommunerna Falköping och Tidaholm. Falköpings och Tidaholms kommuner är typiska jordbruksbygder men här finns också en del större industrier. Exempel på industrier och andra företag som sysselsätter ganska många personer i Falköpings kommun är: Kinnarps kontorsmöbler, Volvo Flobyverken, Arkivator, Autokaross i Floby, Falköpings Mejeri, Falbygdens Ost samt en hel del mindre företag. I Tidaholms kommun finns framför allt Swedish Match och Marbodal som stora arbetsgivare. Det finns också en hel del småföretag. I Tidaholm har Kriminalvården en riksanstalt (säkerhetsklass B) med 189 platser. Detta är en av de största arbetsplatserna i Tidaholm. Från båda kommunerna är utpendlingen stor, vilket underlättas med väl utbyggda allmänna kommunikationer. Förutom kommunal vård och omsorg finns statliga och privata hem för vård eller boende för både barn/unga och vuxna missbrukare. Ett flertal privata assistansföretag finns representerade i båda kommunerna. Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är en förvaltning med fyra sjukhus där Sjukhuset i Falköping (SiF) är ett av dem. I Falköpings kommun finns fyra vårdcentraler tillhörande VG-regionens primärvård och två privata. I Tidaholm finns en vårdcentral tillhörande VG-regionens primärvård. I södra närsjukvårdsområdet finns endast kommunala utbildningsanordnare. I Falköping finns Ållebergsgymnasiet, ett ungdomsgymnasium med Omvårdnadsprogrammet och ett Lärcenter där omvårdnadsutbildning för vuxna bedrivs. Tidaholm har ett ungdomsgymnasium men inget Omvårdnadsprogram. I delregion Skaraborg finns ett samverkansavtal kallat Gymnasium Skaraborg, vilket innebär att ungdomar fritt kan välja vilken gymnasieskola man vill söka till. Det vanligaste är att de ungdomar i Tidaholm som söker Omvårdnadsprogrammet väljer Skövde som utbildningsort. Det finns ett samverkansavtal mellan Falköping och Tidaholm, där Tidaholm sedan många år köper omvårdnadsutbildning för vuxna av Vuxenutbildningen i Falköping. 1.1 Syfte/Vision Behovet av personal inom vård och omsorg kommer att öka då vi får allt fler äldre personer i kommunerna. Vi har också ett generationsskifte framför oss bland personal när 40-talisterna går i pension. Den stora utmaningen är att locka både ungdomar och vuxna till omvårdnadsutbildningar och att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Teknik och förbättrade behandlingsmetoder gör att förtidigt födda barn och barn med skador kommer att vårdas i hemmen. Människor lever längre och när de väl får vårdbehov är de både relativt gamla och sjuka. Allt fler önskar vårdas i hemmet vid livets slutskede, vid svåra sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. Morgondagens krav på personalens kompetens kommer därför att se annorlunda ut än idag. Vi ser även att mångkulturell kompetens kommer att vara en viktig fråga. Dagens elever och studerande blir morgondagens personal och för att dessa ska bli anställningsbara, med de krav som morgondagens vård och omsorg ställer, är det en förutsättning att vårdgivare och utbildare utvecklar samverkansformer så som konceptet VO-College avser. Vår avsikt med ett lokalt VO-College är framför allt att öka verksamheternas inflytande över innehållet i utbildningarna. Vi planerar att vårdlärarna ska göra fältstudier i verksamheterna och att personal från verksamheterna kommer in i undervisningen och föreläser om olika specialiteter 1

9 inom sina områden. Vi föreställer oss också att inför arbetet med GY11 och det nya Vård och omsorgsprogrammet ska det bli naturligt att skapa olika referensgrupper med deltagare från olika verksamheter och fackliga företrädare som tillsammans med vårdlärarna tar fram innehåll för framtidens utbildningar. Vi tänker oss också kunna arbeta fram en del gemensamma dokument framför allt när det gäller kopplingen till den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen/lärandet. Kanske ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen kan ha en del gemensamma dokument? Med ökade gemensamma arenor, så ser vi att ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen närmar sig varandra, när vi gemensamt driver utvecklingsarbete. Då vi ser att det finns en viss efterfrågan på den kompetens som elever från Barn- och fritidsprogrammet (BF) har, kommer vi att undersöka möjligheten att involvera detta program i arbetet med VO-College. Det har senare framkommit från Nationella Rådet att BF inte kommer att ingå i certifieringen. 1.2 Analys/Bakgrund Den analys som gjordes i ansökan för VO-College Region Skaraborg ligger till grund även för denna lokala ansökan, därför beskrivs endast det som skiljer sig lokalt och där specifika förutsättningar behöver belysas. Vi använder det analysinstrument som styrgruppen för regionalt VO-College i Skaraborg godkänt. (se bilaga 1) Befolkningsunderlag Falköping Tidaholm Riket Antal invånare Andel med eftergymnasial utbildning 21,8% 17,3% 30,9% Andel med bra självskattat hälsotillstånd 73,7% 68,7% 70,4% Medianinkomst 205,1 206,1 215,3 Flyttningsnetto Andel utrikes födda 8,7% 7,4% 14,3% Källa: SCB Kvalitetsindikatorer Vård-och omsorgsverksamheterna Det är svårt att jämföra interna brukarundersökningar i de båda kommunerna därför att man inte mäter samma sak. Nedan redovisas i stället Sveriges kommuners och landstings (SKL) öppna jämförelser Konsekvensen av detta blir att endast siffror rörande äldreomsorg kan redovisas. Falköping Tidaholm Riket Omdöme om särskilt boende i sin helhet (149) 74(40) 70 Omdöme om ordinärt boende i sin helhet (55) 71(160) 65 Se Öppna jämförelser Siffror inom parentes anger ranking i Sverige. 2

10 Kartläggning/Behovsöversikt, faktorer som påverkar hur stora vård- och omsorgsbehoven troligen kommer att bli: Falköping Tidaholm Antal invånare Antal personer över 75 år Andel av befolkningen över 65 år 21,1% 21,00% Antal personer med demenssjukdom* Antal personer med LSS-insats * siffror från SCB där det framkommer att 1,52% av befolkningen har en demenssjukdom Enligt Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer har 8% av befolkningen över 65 år en demenssjukdom liksom 50% av befolkningen över 90 år Personalöversikt inom vård och omsorg Med personal inom vård- och omsorg menas de som genomgått Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande äldre utbildningar på gymnasial nivå samt outbildad personal. Antal anställda Över 50 år Pensionsavgång Pensionsavgång Falköping 972 varav 74 utan adekvat utbildning Tidaholm 369 varav 30 utan adekvat utbildning SiF-somatik SiF-psykiatri Arbetsgivarnas upplevelse av tillgång på kompetens och anställningsbar personal: Arbetsgivarna upplever att det finns en god tillgång på personal med rätt kompetens och därmed är anställningsbara. Identifiera karriärvägar för omvårdnadspersonal: Under certifieringstiden skall detta arbetas med. Antal aktiviteter med utbildningsaktörer i verksamheten: Under certifieringstiden skall detta arbetas med. Antal utbildade handledare (handledarutbildning): Falköping: ca 100 Tidaholm: ca 40 SiF somatik: 9 undersköterskor har någon form av handledarutbildning. 6 av dem har kurs Handledning 100p SiF psykiatri: 25 skötare har någon form av handledarutbildning. 9 av dem har kurs Handledning 100p. Vid referensgruppsmöte har det framkommit att det är svårigheter att locka skötare att gå handledarutbildning. 3

11 Utbildningsanordnare Personal hos utbildningsanordnare Antal vårdlärare (årsarbetare) Över 50 år Pensionsavgång Pensionsavgång Lärcenter 15 (14,6) Ållebergsgymnasiet * 4 ( 3,5) * På grund av besparingskrav 2010 är endast 2,75 tjänst bemannad. En heltidsanställd vårdlärare går f.n. vårdlärarutbildning samtidigt som hon arbetar vid Vuxenutbildningen. Alla övriga vårdlärare har adekvat utbildning. Det är f.n. brist på vårdlärare i hela landet och speciellt med psykiatrikompetens och inom social omsorg. Antal som fullföljt vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen: Antal studerande inom vuxenutbildningen Falköping och Tidaholm Våren 2008 Totalt Varav kvinnor Varav män Totalt antagna Antal avbrott eller började ej Antal som faktiskt studerade Falköping 67 Tidaholm 25 Totalt 92 Därav studerande inom fristående kurser Hösten 2008 Totalt Varav kvinnor Varav män Totalt antagna Antal avbrott eller började ej Antal som faktiskt studerade Därav studerande inom fristående kurser Våren 2009 Falköping 105 Tidaholm 21 Totalt 126 Totalt Varav kvinnor Varav män Totalt antagna Antal avbrott eller började ej Antal som faktiskt studerade Falköping 115 Tidaholm 24 Totalt Därav studerande inom fristående kurser

12 Hösten 2009 Totalt Varav kvinnor Varav män Totalt antagna Antal avbrott eller började ej Antal som faktiskt studerade Därav studerande inom fristående kurser Falköping 110 Tidaholm 26 Totalt Antal och andel utexaminerade från den gymnasiala omvårdnadsutbildningen i Falköping (antal förstahandsansökande, antagningsstatistik, slutbetyg): Antal elever Ållebergsgymnasiets Omvårdnadsprogram 2008 Totalt Varav kvinnor Andel män Antal antagna elever % Antal förstahandssökande ,5% Andel med slutbetyg ,5% Antal 12 14,3% Antal elever Ållebergsgymnasiets Omvårdnadsprogram 2009 Totalt Varav kvinnor Andel män Antal antagna elever ,4% Antal förstahandssökande ,6% Andel med slutbetyg ,7% Antal 11 26,7% Antal aktiviteter med verksamhetsaktörer i utbildningen: Under hösten 2010 har det vid ett tiotal tillfällen varit föreläsare från verksamheterna som kommit till Lärcenter och föreläst om sina specialiteter. Dessa föreläsningar sker vår och höst. Studerande i Tidaholm är inbjudna och enstaka personal inom Falköpings och Tidaholms kommuner. Antal examinerade från Yh/KY- utbildningar i Falköping/Tidaholm: Tidaholm har inte någon Yh/KY- utbildning. I Falköping har man haft KY-Psykiatri på distans mot Blekinge. Därifrån utexaminerades 2009: 3 studenter Därifrån utexaminerades 2010: 4 studenter Kompetensutvecklingsbehov i verksamheterna Morgondagens krav på personalens kompetens kommer att se annorlunda ut än idag. Dagens elever och studerande blir morgondagens personal. För att dessa ska bli anställningsbara, med de krav som morgondagens vård- och omsorg ställer, är det en förutsättning att vårdgivare och utbildare utvecklar samverkansformer så som konceptet VO-College avser. Slutenvård SiF: På grund av neddragningar finns i SkaS resursteam övertaliga undersköterskor (usk) och skötare som ska placeras på de vakanta fasta tjänster som dyker upp. 5

13 Psykiatri: Falköping är centrum för SkaS psykiatriska verksamhet. Här väntas stora pensionsavgångar bland erfaren skötarpersonal. Hur kunskapsöverföringen och kompetensförsörjningen till psykiatrin ska säkras är i vårt närsjukvårdsområde än så länge en olöst fråga. Detta måste arbetas vidare med. Somatik: Hela SkaS är föremål för betydande omstruktureringar och stora neddragningar vid den somatiska enheten vid SiF är beslutade. Konsekvensen av detta blir att ev. kompetensutvecklingsbehov inte kan förutses idag. Primärvård: Vårdcentraler I arbetet med VO-College har samtliga vårdcentraler, VG-regionens och privata, bjudits in till information och samråd om framtida kompetensutvecklingsbehov och samverkan. Ingen av de inbjudna kom till mötet. Av detta kan slutsatsen dras att dessa arbetsgivare inte har något större behov av personal med utbildning motsvarande Omvårdnadsprogrammet. Rehabilitering: Vid kontakt med primärvårdsrehabiliteringen i Falköping om framtida kompetensutvecklingsbehov, resulterade detta i att ett möte ska äga rum med representant för Vuxenutbildningen för samtal om kompetensutvecklingsmöjligheter. Motsvarande verksamhet i Tidaholm har endast personal med legitimation, varför de inte har kompetensutvecklingsbehov på gymnasial eller Yh-nivå. Privata aktörer: I arbetet med VO-College har samtliga privata vårdgivare bjudits in för diskussion. Flera har hörsammat inbjudningarna men har sedan inte önskat delta i arbetet. Kommunerna: Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättningar Falköping Demensutbildning för kommande demenscentrum, palliativ vård, vidareutveckla arbetet med Genombrottsmetoden och aktiverande förhållningssätt Utveckla arbetet med individuella genomförandeplaner, pedagogiska verktyg för att utveckla kommunikation och målarbete, omsorgspedagogutbildning Tidaholm Upprätthålla och utveckla kompetensen inom demens, nutrition och individuella genomförandeplaner Pedagogikutbildning för att stödja brukarna att upprätthålla förvärvade kunskaper, tekniska hjälpmedel och kommunikationshjälpmedel, teckenkommunikation, att kommunicera genomförandeplaner med brukare och gode män Socialpsykiatri: Kommunernas socialpsykiatri växer eftersom allt färre vårdas i slutenvården. Detta innebär att personalen måste ha en bred och djup kompetens för att kunna arbeta med olika socialpsykiatriska inriktningar och åldrar. En stor utmaning är att arbeta fram ett koncept för att möta detta behov både när det gäller befintlig personal och nyrekryterade. Här har Falköpings och Tidaholms kommuner initierat samrådsmöten med företrädare för slutenvårdspsykiatrin (SkaS), Skaraborgs Kommunalförbund, Högskolan i Skövde tillsammans med utbildningsanordnarna. Två samrådsmöten har hittills ägt rum och dessa samtal kommer att fortsätta. Nytt möte är inplanerat i september

14 Nedanstående kompetensutvecklingsbehov har framkommit i den kartläggning som ingick i den s.k. OCTO-analysen. OCTO är ett verktyg för att inventera organisationens behov och tillgångar. För mer information om OCTO-analys se Socialpsykiatri Falköping och Tidaholm Psykiatriska diagnoser, neuropsykiatriska diagnoser, kognitiva funktionsnedsättningar, evidensbaserade behandlingsmetoder, kunskap om nya droger, lagarna, tecken på missbruk, olika beroendeproblematik ex. droger, spel, sex. Etc.,anhörig till beroende, barn till beroende Kombinationen psykiatri, avvikande beteende, demens och äldreomsorg kommer att innebära nya utmaningar för den kommunala äldreomsorgen. Utvecklingsarbete kommer att vara nödvändigt för att möta dessa nya behov. Båda kommunerna kommer att arbeta med sina kompetensplaner för de närmaste åren. 1.3 Mål för lokalt vård- och omsorgscollege Kortsiktiga mål: (inom 1 år) Att ha en stabil organisation med en samordnande funktion för arbetet i Falköpings och Tidaholms kommuner över hela certifieringsperioden. Att ge riktad information till alla i åk 8 i respektive kommun Att ge riktad information till alla i åk 9 i respektive kommun Att kommunernas befintliga karriärvägar ska synliggöras för all baspersonal Att finna en modell för arbetsrotation i syfte att öka kompetensen. Att utveckla kontakten mellan handledare och utbildningsanordnare Att alla handledare ska ha en handledarutbildning Att alla som vill, ska få möjlighet att validera sina kunskaper. Att ta fram en modell för hur vårdlärarna ska kunna göra fältstudier i vård och omsorg. Att lösa kommunernas behov av kompetensutveckling gällande kombinationen psykiatri, avvikande beteende, demens och äldreomsorg. - se bilaga Långsiktiga mål: (inom 3 år) Att antalet behöriga antagna ungdomar till Vård- och omsorgsprogrammet ökar med 40% från ( 14 antagna 2011) Att kartlägga behov av huvudhandledare som stöd för bashandledare Att utveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet Att öka hälsomedvetenheten bland ungdomar på Vård- och omsorgsprogrammet Att lösa de båda kommunernas behov av kompetensutveckling gällande kombinationen psykiatri, avvikande beteenden, demens och äldreomsorg. Att alla handledare ska ha kurs Handledning 100p eller motsvarande. - se bilaga 2 7

15 2. Samverkan Under arbetet med ansökan har många vinster erhållits. De regelbundna mötena i arbetsgruppen har medfört att arbetsgivarna och utbildningsanordnarna nått samsyn i många frågor. Ett utvecklingsarbete inom olika områden har också skett bl a. en vidareutveckling av handledarutbildningen dvs de som ska handleda omvårdnadselever/studerande i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Ett annat område som utvecklats är kopplingen mellan arbetsliv och utbildning. Omvårdnadspersonal från socialtjänsten, primärvården och SiF kommer till vuxenutbildningen och föreläser om nya arbetsmetoder och annat inom respektive specialitet. Vårdlärare kommer att göra fältstudier inom olika verksamheter för att få en dagsaktuell kunskap om vård- och omsorgsarbetet Organisation Under arbetet med den lokala ansökan har inledningsvis en representant för SkaS medverkat i lokal styr- och arbetsgrupp. Representanten har under arbetets gång avsagt sig uppdraget och någon annan representant har inte utsetts. På grund av att SkaS är en förvaltning har man beslutat att inte någon representant från SiF deltar i lokal styr- eller arbetsgrupp. En SkaS-representant ingår i den regionala styrgruppen Lokal styrgrupp Falköping och Tidaholm har en gemensam styrgrupp och en gemensam arbetsgrupp, där representanter från de båda kommunerna, primärvården samt fackliga representanter från Kommunal, Vårdförbundet och SKTF i de båda kommunerna ingår. Två från den lokala styrgruppen ingår även i den regionala styrgruppen. Arbetsgivarsidan är i majoritet och innehar ordförandeposten i den lokala styrgruppen. Samordnaren från den lokala arbetsgruppen är adjungerad i styrgruppen för att säkra kopplingen mellan styr-och arbetsgrupp. Samordnaren ingår också i den regionala arbetsgruppen. Den lokala styrgruppen har i uppdrag att: Samordna det övergripande arbetet med VO-College i Falköping/Tidaholm. Kommunicera mål och kriterier med alla lokalt berörda aktörer. Ansvara för den årliga insamlingen och delgivningen av data till den regionala styrgruppen. Ge råd och stöd till lokala arbetsgruppen genom ett konsultativt förhållningssätt. Besluta om frågor som gäller VO-College i Falköping/Tidaholm. Arbetsgruppen tar fram frågeställningar och förslag från temporära arbetsgrupper och Programråd. Ansvara för en kontinuerlig nulägesrapport till den regionala styrgruppen. Bevaka omvärlden. Ansvara för uppföljning av kvalitetskriterier för VO-College. Den lokala styrgruppen träffas minst fyra gånger per år och är beslutsför med tre representanter från arbetslivet, en från utbildningsanordnare samt en facklig. Hela den lokala arbetsgruppen deltar vid två av styrgruppens möten för informationsutbyte och diskussion. Organisationsbild se bilaga Lokal arbetsgrupp Falköping och Tidaholm har en gemensam arbetsgrupp, där representanter från de båda kommunernas vård- och omsorgsverksamhet, primärvården, de fackliga organisationerna och utbildningsanordnarna. En person som ingår i den lokala arbetsgruppen ingår också i den regionala arbetsgruppen. Den lokala arbetsgruppen ska i framtiden träffas regelbundet. 8

16 Den lokala arbetsgruppen ansvarar för att: Ta fram underlag för frågor gällande VO-College i Falköping/ Tidaholm vilka styrgruppen ska besluta om. Arbeta med marknadsföring av VO-College. Bevaka omvärlden. Anordna utvecklingsdagar för styr- och arbetsgrupp, chefer, usk/omvårdnadspersonal, elever, studerande, vårdlärare och fackliga företrädare. Utse de arbetsgrupper som behövs för att verkställa de mål som satts upp Koppling lokalt/regionalt/nationellt En representant från den lokala arbetsgruppen finns med i den regionala arbetsgruppen. Två från den lokala styrgruppen finns med i den regionala styrgruppen. En från den lokala arbetsgruppen har under ett par år varit med i ett nationellt informellt nätverk för projektledare inom VO-College. När den regionala projektledaren anställdes gick denna automatiskt in i det formella nationella nätverket som Nationella Rådet nu svarar för. Kopplingen nationellt/regionalt/lokalt tillgodoses enligt ovanstående Koppling lokal styrgrupp Programråd Idag finns ett Programråd för Omvårdnadsprogrammet på Ållebergsgymnasiet med elevrepresentanter, rektor, vårdlärare, utbildningssamordnare och två enhetschefer från socialförvaltningen i Falköping, en enhetschef från Omvårdnadsförvaltningen i Tidaholm, biträdande verksamhetschef SiF:s psykiatri, primärvårdens APU-samordnare, representant från kliniska utbildningsenheten vid SkaS samt fackliga representanter från Kommunal. Representant från Lärcenter har även medverkat. Programrådet har träffats två gånger per år. Arbetet kommer att fortsätta med Programrådets utformning, uppdrag och koppling till vårt lokala VO-College. 9

17 3. Lokalt perspektiv Arbetsgruppen bereder och samverkar kring kursutbud inför kommande läsår och styrgruppen beslutar. Ansvariga rektorer verkställer i fortsatt samverkan. Studerande har möjlighet till sommarjobb när de fyllt 18 år, aktivt söker sommarjobb samt avgörande är i sista hand den intervju som ungdomarna har med chefen. 3.1 Marknadsföring Marknadsföring av yrken inom vård och omsorg sker på olika sätt bl a. genom skolbesök och rekryteringsmässor. Arbetsgivarna ser också behov av att använda sociala medier och där informera och möta människor som kan ha intresse för vårdarbete Arbetsgivarna Vad görs för att öka attraktionskraften? Arbetsgivarna ser VO-College som ett mycket värdefullt arbetssätt att öka både blivande medarbetares, men också de redan anställdas positiva syn på vård- och omsorgsarbetet. Arbetsgivarna har en väl genomtänkt policy för utbildning dvs för att få en fast anställning ska man i första hand ha utbildning motsvarande Omvårdnadsprogrammet, förutom när det gäller personlig assistans. Det är en konkurrensfördel att som arbetsgivare kunna delta i arbetet med att anställda kan få ett diplom som tecken på att de uppnått nivån som beslutats inom VO-College i Falköping/ Tidaholm. Arbetsgivarna ska kunna erbjuda ett intressant och omväxlande arbete. Vård- och omsorgsarbete förknippas ofta med den dagliga omvårdnaden/omsorgen men det finns så mycket mer som handlar om helt nya arbetssätt där man verkligen sätter brukarna/patienterna i fokus. Det pedagogiska synsättet i de olika verksamheterna måste förstärkas. Arbetsgivarna behöver profilera sina verksamhetsområden så att man på ett inbjudande sätt kan kommunicera med blivande medarbetare. Arbetsgivarna har också säkerställt återväxt i yrket genom att ha ett stort antal handledare som regelbundet handleder elever /studerande under utbildning från omvårdnadsutbildningarna. De båda kommunerna har olika karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Falköping har t.ex förflyttningsinstruktörer, handledare, valideringshandledare, ombudsroller i äldreomsorgen, studieledare för kontaktpersonskap, administrativt chefsstöd. Tidaholm har t.ex. väl utvecklade ombudsroller i hela verksamheten, handledare, valideringshandledare och arbetsledare. SkaS har t.ex. möjligheter som patient-anhörigutbildare, handledare, arbetsledare, specialist/konsult inom vissa områden. Falköpings kommun erbjuder all omvårdnadspersonal heltidsanställning men den enskilde kan få arbeta på flera olika arbetsplatser. I Tidaholms kommun inventeras regelbundet önskemål om heltidsarbete. Fast anställd personal som önskar heltid prioriteras alltid vid bemanningsbehov. Tidaholms kommun genomför regelbundet idébytardagar där man bjuder in lokala aktörer samt den egna organisationen för att informera om och marknadsföra omvårdnadsförvaltningens verksamhet. I detta sammanhang erbjuds också riktad information till skolan i åk 8. För övrigt sker också ytterligare en riktad information till åk 8 via kommunambassadörerna. Kommunen erbjuder även PRAO (praktisk arbetslivsorientering) i både åk 8 och 9, samt feriearbetsplats till elever som gått ut åk 9. Falköpings kommun har ett annat upplägg som kallas VISA (vägledning inför studier och arbetsliv).modellen kan visas upp vid certifieringsbesök. 10

18 I Falköpings kommun genomförs varje år en yrkeslivsmässa som riktar sig till högstadiet och åk 3 på gymnasiet. Inför rekrytering av sommarvikarier anordnas årligen en Rekryteringsmässa. Kommunerna har en aktiv marknadsföring på sina hemsidor med beskrivning av verksamheter och yrkesinnehåll. Olika verksamheter samt Kommunal besöker utbildningsanordnarna och berättar om verksamheten och yrket och man lägger även stor vikt vid arbetsmiljöaspekten Utbildningsanordnarna Vad görs för att öka attraktionskraften? Varje höst har Ållebergsgymnasiet Öppet Hus, där främst åk 9 och deras föräldrar/vårdnadshavare får möjlighet att informera sig om programutbudet på gymnasiet. Senare under hösten har man en karaktärsämnesvecka då alla i åk 9 får möjlighet att under en dag besöka två program. Detta är en av Omvårdnadsprogrammets möjligheter att visa upp sin karaktär och marknadsföra sig. Man har också elevambassadörer som besöker åk 9, då marknadsför man hela Ållebergsgymnasiet. Eleverna som studerar inom Omvårdnadsprogrammets ram är intresserade av att marknadsföra utbildningen. Man har planer på att lägga upp ett program för detta. Tidaholms åk 8 och 9 får personliga inbjudningar från Ållebergsgymnasiet i Falköping och Västerhöjdsgymnasiet i Skövde för information om Omvårdnadsprogrammet eftersom Tidaholm inte har något eget Omvårdnadsprogram. Studie- och yrkesvägledarna (SYV) är en viktig personalgrupp när de vägleder ungdomar och vuxna. För att SYV i de båda kommunerna ska vara uppdaterade med det breda arbetsfält som man kan verka inom när man genomgått omvårdnadsutbildning, har ett möte arrangerats med representanter från olika vård- och omsorgsverksamheter som berättat om sina olika yrkesområden. Det påtalades också att det är viktigt att de som väljer omvårdnadsutbildning har de fysiska och psykiska förutsättningarna samt god social kompetens som de olika yrkena kräver. När det gäller vuxenutbildningen annonseras utbildningsmöjligheterna i lokalpressen samt på kommunernas hemsidor. 3.2 Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning är ett viktigt område i samverkan inom VO-College i Falköping/Tidaholm. Arbetsgruppen och styrgruppen ska regelbundet gå igenom de förändringar/trender som finns i omvärlden, både lokalt och nationellt. De områden som på detta sätt kommer att bevakas är förändringar som påverkar och ställer nya krav på verksamheter och utbildningar inom vård och omsorg. Det kan röra sig om förändrade kompetenskrav, konsekvenser av nya forskningsrön, nya lagar och förordningar samt demografiska ändringar. Omställning inom arbetsmarknaden är ett annat viktigt område samt studerandes och allmänhetens attityder och trender. Genom Programrådet för gymnasiets vård- och omsorgsutbildning utbyts information om hela vård- och utbildningsområdet. Arbetsgivarna har kontroll på pensionsavgångar och varje chef har detta med i sin planering inför framtiden. 3.3 Genusperspektiv Av tradition är vårdyrket dominerat av kvinnlig arbetskraft. Det finns ett stort behov av att få in mer män i verksamheterna. En viktig strävan är att öka antalet heltidstjänster så att både kvinnor och män kan försörja sig på sitt arbete. Behovet av en jämn könsfördelning är mycket angelägen, därför att brukarna är av båda könen som behöver kvinnors och mäns vård och omsorg. En jämn könsfördelning är även ur ett arbetsmiljöperspektiv en viktig fråga. Efter att arbetsmarknaden sviktade för ett par år sedan, ser man en tendens till att fler män söker till omvårdnadsutbildning för vuxna i södra närsjukvårdsområdet. 11

19 I Falköpings och Tidaholms kommuner finns lagstadgade jämställdhetsplaner. För övrigt drivs ett aktivt arbete i båda kommunerna för att bereda alla som så önskar heltidstjänster. 3.4 Mångfald Dagens och kanske framför allt morgondagens personal måste ha en mångkulturell kompetens. Detta innebär att det måste finnas kunnig personal inom olika kulturella områden omkring matvanor, vård och olika seder och bruk t ex. vid livets slut. Inom socialtjänsten finns redan idag en del personal med både utomnordiskt och utomeuropeiskt ursprung. Många människor med invandrarbakgrund har haft svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsgivarna måste aktivt tillsammans med utbildningsanordnarna arbeta för att öppna möjligheter till utbildning inom vård och omsorg för dessa grupper. I Falköpings kommun finns en särskild mångfaldsplan som reglerar kommunens arbete med dessa frågor. I Tidaholms kommun har givits ett uppdrag till personalavdelningen att komplettera gällande jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv. Ur arbetsgivarperspektiv bör också beaktas det faktum att de väntade pensionsavgångarna under perioden kommer att dränera verksamheterna på personal och man har då inte råd att låta stora grupper stå utanför arbetslivet. Personer med utländsk bakgrund kommer att bli en betydelsefull arbetskraft inom vård och omsorg. Lärare från ungdomsgymnasiet går under hösten 2010 en 7,5 hp utbildning om kränkande särbehandling för att kunna utveckla Likabehandlingsplanen och att bli bättre rustade att arbeta aktivt med denna. Andelen sökande till omvårdnadsutbildningen för vuxna med annat modersmål än svenska har ökat under flera år. Många lärare kände sig otillräckliga i undervisningen av dessa deltagare. Våren 2009 köpte därför Lärcenter i Falköping en utbildning från Göteborgs universitet med namnet Att undervisa i det flerspråkiga klassrummet 7,5 hp. Efter att denna utbildning var slutförd ville universitetet forska om lärarnas praktiska verksamhet, varför man startade två forskningscirklar. Hösten 2010 pågår fortfarande en sådan. Ett kort exempel på resultat av detta i omvårdnadsutbildningen för vuxna: För andraspråksinlärare som vill söka omvårdnadsutbildningen har man byggt en språktrappa. Det innebär att den studerande får påbörja utbildningen Svenska yrkesspåret omvårdnadsprogrammet (SvYOP) som orienteringskurs. När den studerande klarat SFI med godkända betyg upp till D-nivå samt Svenska som andraspråk grund får man söka omvårdnadsutbildningen. Lärarna ser att förutsättningarna för att klara omvårdnadsstudier på gymnasial nivå har ökat. 12

20 4. Infrastruktur för utbildningen Gymnasieskolans programorganisation i Falköping beslutas årligen av Barn- och utbildningsnämnden. Därefter sker samordning inom Gymnasium Skaraborg. Styrgruppen beslutar sedan om de lokala programfördjupningarna efter samråd med arbetsgruppen och Programrådet. Inför antagningen ht 2011 erbjuds eleverna tre fördjupningspaket. Se bilaga 4. Inför Vux12 kommer de båda kommunernas vuxenutbildningar att arbeta på liknande sätt. Vård- och omsorgsutbildningen inom VUX12 kommer att omfatta 1400p enligt Skolverket/Vårdoch omsorgscollege nationellt. 4.1 Utbildningsaktörer Följande utbildningsaktörer finns med i förberedelserna för VO-College Falköping/Tidaholm Ållebergsgymnasiet i Falköping Vuxenutbildningen vid Lärcenter i Falköping Ungdomar från Tidaholms kommun kan söka gymnasieutbildning var de vill inom Gymnasium Skaraborg. De flesta väljer att gå sitt omvårdnadsprogram vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Genom ett samverkansavtal mellan Vuxenutbildningen i Falköpings och Tidaholms kommuner genomförs omvårdnadsutbildningen på KompetensCentrum i Tidaholm. Det finns idag inga privata utbildningsaktörer i området. 4.2 Utbildningsnivåer/-former I Region Skaraborg finns: Högskolan i Skövde (HiS) med ett flertal utbildningar inom vård- och omsorgsområdet. I VO-Collegeperspektivet är det mest aktuellt med enstaka kurser och uppdragsutbildningar. Utbildningar inom Yh finns det f n Demens, Medicinsk dokumentation och Omsorgspedagog. Falköping har ett samverkansavtal med Eslövs kommuns vuxenutbildning som avser Socialpsykiatri. I Falköpings kommun finns: Hösten 2009 påbörjades lärlingsutbildning för vuxna i mindre omfattning. 4.3 Kompetensutveckling för redan anställda Genom samverkansarbete skapar VO-College förutsättningar för kompetensutveckling för redan anställd personal. Detta sker genom ett ökat samarbete mellan verksamhet och utbildningsanordnare där informationsflödet är en central faktor, vilket redan genererat flera uppdragsutbildningar där arbetsgivarna samverkar kring kompetensutveckling. Anställd vård- och omsorgspersonal kan komplettera sin utbildning med reguljära fristående gymnasiala kurser. 13

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post Lokalt VO-College Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post kerstin.persson@sydgym.se Styrgruppens ordförande Kristina Privér

Läs mer

Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna

Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna Övergripande Den lokala VO- Collegeansökan ska ge en beskrivning av utbildningsanordnarens arbete och samverkan med avnämare och övriga utbildningsanordnare

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styr- och arbetsgruppen för

Minnesanteckningar från möte med styr- och arbetsgruppen för Minnesanteckningar från möte med styr- och arbetsgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg. Tid Torsdag den 13/9 kl. 8.30-15.00 2012. Plats Portalen, Gothia Science Park, lokal: Vänern och Vättern

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg

Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg 1 Omcertifiering VTS 1. Varför Vård och omsorgscollege? Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg Mål Trygga god kvalitet och tillgång på utbildad vård och omsorgspersonal

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG 131127 Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Lisbet Sjödin, Skövde Lars Stäring, Mariestad

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet 1 (5) Handläggare: Datum 2016-09-01 Gunilla Length Persson Diarienummer: RS 2016-04725 Koncernstab HR Koncernkontoret Tel: 0702 371486 gunilla.length-persson@vgregion.se Västra Götalandsregionen Anvisningar

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Västmanland

Vård- och omsorgscollege i Västmanland En snabbguide för alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorgscollege i Västmanland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Vård- och omsorgscollege Anders Björnstig,

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Återcertifiering av lokalt Vård- och omsorgscollege

Återcertifiering av lokalt Vård- och omsorgscollege Återcertifiering av lokalt Vård- och omsorgscollege Utskickad den Lokalt VO-College Vård- och Omsorgscollege Eslöv/Hörby/Höör Kontaktperson för lokal Gunilla Kajrup samordning Telefon 0706-115543 E-post

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Enligt särskild överenskommelse mellan landstinget Sörmland och

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Lokalt college Nordöstra Skåne Inför certifiering Bakgrund Vård- och omsorgscollege, VO-College, är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning, privata vårdgivare,

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg

Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg Minnesanteckningar för möte i den regionala styrgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Jonny Palmkvist, Skövde Jan Fransson,

Läs mer

1. Uppföljning av mål sker kontinuerligt- tillf. arb.grupper bildas efter behov Mätning sker vid halvårsuppföljningar.

1. Uppföljning av mål sker kontinuerligt- tillf. arb.grupper bildas efter behov Mätning sker vid halvårsuppföljningar. Mål ny certifieringsperiod 1 juli 2013-30 juni 2018 - REGIONALA Öka attraktionskraften för vård och omsorgsyrken Att ha en systematiserad omvärldsbevakning och kvalitetsuppföljning 1. Uppföljning av mål,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen

SAMVERKANSAVTAL. VO-College. Göteborgsregionen SAMVERKANSAVTAL VO-College Göteborgsregionen 2013-2017 Samverkansavtal Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen Bakgrund Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege (GR VO-College) Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14 Slutrapport Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Ordförande: Ingvor Bergman Förvaltningschef: Katarina Andersson Verksamheter Utbildning av vuxna Svenskundervisning för invandrare (SFI) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Föreningen VO-College

Föreningen VO-College Föreningen VO-College Vård-och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvalitén på utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

Vård och omsorg 2014-2015

Vård och omsorg 2014-2015 Vård och omsorg 2014-2015 Kursöversikt Vård- och omsorg karaktärsämneskurser 3 terminer heltid Termin 1 start HT 2014 Programgemensamma karaktärsämneskurser Kurskod Poäng Period/tid Termin Termin 1 Hälsopedagogik

Läs mer

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Irene Hansson, Helena Carlsson, Petra Selberg, Ulrika Norman, Ingrid Berglin Eriksson, Christina Hanson,

Läs mer

Vård och omsorgscollege - ett gemensamt projekt för Stockholms läns landsting och Stockholms stad

Vård och omsorgscollege - ett gemensamt projekt för Stockholms läns landsting och Stockholms stad UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILDNINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-19 Handläggare: Kerstin Sjösvärd Telefon: 08 508 33 594 Till Utbildningsnämnden 2009-06-11 Vård och omsorgscollege

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Instruktion Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning Fastighet Läsåret 2015/2016 INLEDNING Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Status. Kvalitet. Matchning

Status. Kvalitet. Matchning = Status Kvalitet Matchning Bakgrund Ökande kompetenskrav på personal inom teknikintensiva branscher Konkurrenskraftiga företag behöver tillgång på välutbildad personal 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs

Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs Lokal styrgrupp Bollnäs/Ovanåker VO- College Tisdag den 26 maj 2015, Komvux Bollnäs Närvarande: Bertil Lundquist (U), Monica Embretsén (A), Anders Danielsson Lans (U), Gunilla Liljendahl (U), Nina Larsson

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Närvarade: Inger Levin Skaraborgs Sjukhus Lena Larsson Skaraborgs Sjukhus Christina Högberg Skaraborgs Sjukhus Lars Stäring Lokalt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2016 Verksamhetsplan 2017 2019 Nämndens ordförande Förvaltningschef Hans Johansson 070-866 01 01 hans.johansson@falkoping.se

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer