Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?"

Transkript

1 Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare?

2 Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL Foto, inlaga: Getty Images Framtagen av HR-avdelningen, kommunledningskontoret Enköpings kommun 2011 Uppdaterad

3 Välkommen till oss! Din anställning bygger på ett ömsesidigt val du valde Enköpings kommun som din arbetsgivare och Enköpings kommun valde dig. Vi är kommunens största arbetsgivare med cirka anställda inom 150 olika yrkeskategorier. De allra flesta av våra medarbetare arbetar med människor och relationer, men det finns även en stor kunskap om teknik, samhällsbyggande och hållbar utveckling hos oss. Vi arbetar alla utifrån en värdegrund som bygger på ansvar, trygghet, service och ambition. Vårt uppdrag är att ge grundtrygghet och välfärd. Vi strävar efter att erbjuda tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare och besökare. Tillsammans bygger, bevarar och förnyar vi Enköping. På följande sidor får du en översikt av vad som normalt gäller för dig som anställd. För vissa grupper kan det finnas speciella överenskommelser, till exempel uppehållsanställda och anställda med ferier, det vill säga en del förskollärare och de flesta lärare i grund- och gymnasieskolan. 3

4 Intranätet - källan till information På kommunens intranät hittar du bland annat aktuell information om vad som händer på din arbetsplats, olika policydokument, värdegrund och riktlinjer, kontaktuppgifter till dina kollegor och övrig information. Glöm inte att du som medarbetare har ett eget ansvar för att både ta in och dela med dig av viktig information. enkoping.se - vårt ansikte utåt Kommunens webbplats innehåller nyttig information såväl för dig som medarbetare som kommuninvånare. Här hittar du bland annat nyheter om Enköpings kommun, evenemang runt om i kommunen, lediga jobb, aktuell information från förvaltningarna, karttjänster och blanketter av olika slag. Webbplatsen hittar du på Din arbetstid Flexibel arbetstid Om du har flextid innebär det att du under vissa perioder kan arbeta mer eller mindre utan att det påverkar din månadslön. Du och din chef följer löpande upp ditt saldo för flextid. När du ska ta ut flextid ska du vara överens med din chef om hur du tar ut tiden. Du kan bara ta ut flextid i ledig tid när verksamheten tillåter det. Du kan aldrig ta ut flextid i lön. Arbetar du som lärare är din arbetstid reglerad i ett särskilt avtal. Rast och paus Matraster som omfattar minst en halvtimme ingår i ditt schema och är inte arbetstid. Om arbetet kräver det kan du i vissa fall få måltidsuppehåll istället 4

5 för rast. Du räknar då in uppehållet i arbetstiden men måste stanna kvar på arbetsplatsen och vid behov bryta rasten för att återgå i arbete. Obekväm arbetstid En del av kommunens medarbetare arbetar hela eller delar av sin arbetstid på kvällar, nätter, lördagar, söndagar och helgdagar. Om detta gäller dig har du rätt till lönetillägg för obekväm arbetstid under den delen av arbetstiden. Övertid Det är din chef som godkänner och beordrar övertid. För övertidsarbete upp till två timmar närmast före eller efter ordinarie arbetstid får du kompensation för varje övertidstimme med en och en halv timmes ledighet eller lön. För övertidsarbete på annan tid får du kompensation för varje övertidstimme med två timmars ledighet eller lön. Ska du vara ledig eller få ut övertiden i lön? Du har rätt till ersättning i pengar om du vill - men det är din chef som avgör om du ska få kompensation i ledighet. Jour och beredskap Jour innebär att du ska vara på plats på arbetsplatsen efter arbetstidens slut för att rycka in när det behövs. Beredskap innebär att du ska kunna gå i tjänst om det behövs, men du behöver inte befinna dig på arbetsplatsen. Arbetstid specifikt för vård- och omsorgsförvaltningen 5

6 Schemaläggning På de flesta av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter arbetar medarbetarna på schema. Schemat utgår från de behov som kunderna och verksamheterna har. Du och dina arbetskamrater kan komma med önskemål om schemalösningar, men det är din chef som bestämmer schemat. I ditt arbete ingår olika möten som arbetsgivaren ordnar. Dessa möten ingår i den ordinarie arbetstiden och ska därför ingå i ditt schema. Schemaläggning gör du i dataprogrammet Medvind. Planering av både utbildningar och möten ska göras i god tid så att varken övertid eller OB-arbetstid uppstår. 6

7 Schemaändring och förskjuten arbetstid Det är arbetsgivaren som beslutar om var du utför din arbetstid. Om det blir någon ändring av din arbetstid ska du få information om detta tio dagar före den avsedda förändringen. I annat fall får du ersättning för förskjuten arbetstid. Rapportering av tid I Medvind fyller du själv i din tidrapport varje månad. Senast mellan den tredje och den femte i månaden efter den aktuella månaden ska det vara klart. Därefter attesterar du och din chef tidrapporten och skickar den vidare till löneavdelningen. Din anställning och lön Lönesättningen är individuell och utgår från prestation och resultat. Det innebär att din lön är baserad på hur du uppfyller lönekriterierna. Naturligtvis behandlar vi kvinnor och män lika. Bilden på nästa sida visar vilka faktorer som bygger upp och påverkar din lön. Varje verksamhet arbetar med att översätta bilden för att beskriva vilka faktorer i ditt jobb som påverkar din lön. Arbetsgivaren ser över samtliga löner en gång varje år. Arbetsgivaren betalar ut din lön den 27:e varje månad. Kom ihåg att lämna in din skattesedel till löneavdelningen och anmäla till Nordea vilken bank och vilket konto du vill ha din lön utbetald till. I samband med din anställning registrerar arbetsgivaren dina person-, anställnings- och skatteuppgifter i lönesystemet. Dessa uppgifter registreras regelbundet, bland annat för att du ska kunna få rätt lön. Du är anställd inom Enköpings kommun med placering på ett visst arbetsställe. Det innebär att du av olika skäl kan få byta arbetsställe inom ramen för din anställning. 7

8 Tjänstepension och TGL I din anställning har du rätt till tjänstepension. Arbetsgivaren betalar in premier till det bolag som du väljer eller har valt för din placering. Det finns också en tjänstegrupplivförsäkring; TGL-KL. Faktorer som bygger upp och påverkar din lön: Eventuell marknad Arbetsinsats och resultat i förhållande till mål Kommunikation med och bemötande av brukare/kunder Samarbetsförmåga och kommunikation med arbetskamrater Prestation Ansvarstagande och engagemang för verksamheten Erfarenhet (max y/år) Relevant utbildning Grundfaktorer Arbete Din lön 8

9 Ledig tid Semester Är du under 40 år har du 25 semesterdagar per år enligt semesterlönelagen. När du fyllt 40 år har du enligt vårt kollektivavtal AB (allmänna bestämmelser) rätt till 31 semesterdagar och är du över 50 får du 32 dagar. Du måste, enligt semesterlönelagen, ta ut minst 20 semesterdagar per år om du är anställd under hela året. Har du rätt till mer än 20 semesterdagar per år har du rätt att spara en eller flera dagar till ett senare semesterår. Antalet sparade semesterdagar får inte vara fler än 40. Du har rätt att omvandla vissa semesterdagar till timmar för att kunna få ledigt del av dag. Denna möjlighet gäller både antal betalda semesterdagar som under innevarande semesterår överstiger 25, och den sparade semestern från tidigare år som överstiger 25. Det är din chef som avgör när du får semester. Du ansöker om semester på en särskild blankett som finns hos din chef och på intranätet. Om du är ansluten till Medvind eller Självservice gör du din ansökan där. Sjukfrånvaro Första sjukdagen ringer du din arbetsledare eller närmaste chef för att sjukanmäla dig. Första sjukdagen, den så kallade karensdagen, får du ingen sjuklön. Därefter får du 80 procent av lönen till och med dag 14. Från dag 15 till dag 90 får du tio procent av lönen. Vid sjukdag är det Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning, förutom de tio procent av lönen arbetsgivaren betalar ut. Det är ditt eget ansvar att ansöka om sjukpenning. Är du sjuk i mer än 90 dagar är du berättigad till en AGS-KL sjukförsäkring. Försäkringen träder in dag 91 och ger tio procent utöver den vanliga sjukpenningen, dock inte 9

10 längre än till dag 360. Vissa avvikelser kan förekomma. För mer information kontakta HR-avdelningen. När du är frisk kontaktar du din arbetsledare eller närmaste chef för att friskanmäla dig. Glömmer du det blir lönen för perioden fel. Läkarintyg Är du sjuk en längre tid ska du lämna ett läkarintyg till din arbetsledare senast den åttonde kalenderdagen. Om du fortsätter att vara sjukskriven måste du lämna ett nytt läkarintyg när det första har gått ut. Om du inte lämnar in ett nytt läkarintyg måste du börja arbeta igen. Tandläkar- och läkarbesök Har du möjlighet ska du gå till tandläkare och läkare när du är ledig. Om du besöker tandläkare eller läkare på arbetstid kan du ta ut semester, flex- eller kompensationsledighet. Gör du inte det, blir det avdrag på din lön. Det finns undantag från löneavdraget. Enköpings kommun beviljar ledighet med lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall. Arbetsgivaren beviljar även ledighet för mammografiundersökning och PSA-provtagning, om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid. Föräldraledighet Som förälder har du rätt att vara föräldraledig från arbetet när du har föräldrapenning från Försäkringskassan. Du får dela upp ledigheten på högst tre perioder per kalenderår. Senast tre månader innan du planerar att vara ledig ska du ansöka om föräldraledighet. Födelsedagar Om din 50- eller 60-årsdag infaller på en arbetsdag får du ledigt utan löneavdrag. Arbetsgivaren uppvaktar vid 40, 50 eller 60 år. 10

11 Studieledighet Du har rätt att ansöka om studieledighet för regelbundna och organiserade studier. Enskilda angelägenheter Du kan få tjänstledigt utan löneavdrag under en begränsad period om en nära anhörig är svårt sjuk eller avlider. En sådan ledighet tar du alltid ut i samråd med din chef. Behöver du vårda en nära anhörig ska du vända dig till Försäkringskassan. Din hälsa Arbetsmiljöresurs/Företagshälsovård Enköpings kommun har ett avtal om företagshälsovård som ger oss kvalificerad kompetens och kunskap inom arbetsmiljö. Företagshälsovården har till uppgift att bidra till att stärka och bevara Enköpings kommun som en hälsosam arbetsplats. Detta sker främst genom förebyggande arbete på både gruppnivå och organisatorisk nivå. Om din sjukdom inte har med arbetet att göra vänder du dig till din husläkarmottagning. Hälsa och friskvård Enköpings kommun arbetar långsiktigt och organiserat med att stärka det friska och förebygga ohälsa hos medarbetarna. Kommunen erbjuder stöd och aktiviteter för bättre hälsa, både mentalt och fysiskt och för balans i tillvaron, såväl på jobbet som på fritiden. Läs på intranätet eller kontakta din chef för att få veta mer. På Idrottshuset erbjuds kommunens medarbetare bad och träning på gym till rabatterat pris. 11

12 På arbetsplatsen Policys och riktlinjer Alla policydokument och riktlinjer finns på intarnätet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om policydokumenten. Policydokumentet Verksamhet, chef och medarbetare visar till exempel synen på chefsrollen och medarbetarrollen i våra verksamheter. Etiska regler När du väljer hur du hanterar olika situationer är du oftast utlämnad till ditt eget omdöme och dina egna beslut. Till stöd finns värdegrund, riktlinjer, politiska beslut, lagar och förordningar samt policydokument. Ledorden i Enköpings kommuns policy om etiska regler för förtroendevalda och anställda är medvetenhet och förtroende. Inköp Det finns regler för hur du ska göra inköp i offentlig sektor. Kommunen är skyldig att följa lagen om offentlig upphandlig, LOU. När du ska göra ett inköp ska du först kontrollera om det redan finns ett avtal för det du ska köpa in. I avtalsdatabasen, som du hittar på intranätet, kan du söka efter samtliga avtal som finns i kommunen. Om det inte finns något avtal för det du behöver köpa in måste du göra en upphandling. Det finns olika typer av upphandlingar beroende på värdet på upphandlingen. När du handlar för kommunens räkning är det viktigt att tänka på att göra en så god affär som möjligt och att bidra till konkurrensen. Behöver du mer information kring upphandling, vänd dig till upphandlingsavdelningen. Inflytande Du har som medarbetare inflytande på din arbetsmiljö och dina arbetsuppgifter genom utvecklingssamtalet med din chef och genom de regelbundna arbetsplatsträffarna. Du har även inflytande genom din fackliga organisation som regelbundet har samverkan med arbetsgivaren. 12

13 Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal är en form av förtroendefullt samtal mellan dig och din chef. Ta då upp frågor som är väsentliga för dig i din arbetssituation, till exempel arbetsuppgifterna, arbetsmiljön, lönen och utvecklingsmöjligheterna. Din chef håller utvecklingssamtal med dig under hösten varje år. Ta vara på tillfället att påverka din arbetssituation! Arbetsmiljö I Arbetsmiljöverkets författningssamling finns regler och anvisningar för hur arbetet ska gå till för att minska risken för skador i arbetet. Författningssamlingen hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida, Det är din chef som informerar dig om arbetsskydd, och du ska naturligtvis följa chefens anvisningar så att ni tillsammans skapar en så säker arbetsmiljö som möjligt. Detta för att minimera risken för skador i arbetet. På intranätet hittar du kommunens egna riktlinjer och rutiner för arbetsmiljöarbetet. Som medarbetare har du ansvar att i RTS Invit Flexite rapportera in alla risker, tillbud (när du varit nära att skada dig) och skador som du uppmärksammar. RTS Invit Flexite är kommunens system för rapportering, uppföljning och analys av risker, tillbud och skador. Så fort en rapport kommit in får din chef e-post från systemet. Skyddsombud Fackens skyddsombud har som uppgift att representera de anställda i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombuden ska också bevaka skyddet mot ohälsa och olycksfall inom sitt område. Personlig skyddsutrustning Arbetsgivaren håller med personlig skyddsutrustning. Din chef avgör med ledning av vad som står i Arbetsmiljöverkets författningssamling vilken skyddsutrustning du ska använda. Har du personlig skyddsutrustning ska du använda och underhålla den. 13

14 Skyddsutrustningen ska vara märkt med Enköpings kommuns logotyp, enligt särskilda regler, och om du själv önskar, med ditt namn. När du arbetar i trafiken ska du ha på dig varselkläder. För dig som arbetar ofta vid dator erbjuder arbetsgivaren synundersökning och terminalglasögon. Prata med din chef för närmare instruktioner innan du går till optikern. Blankett för detta finns på intranätet. Ersättning vid arbetsskada Arbetsgivaren har en trygghetsförsäkring (TFA-KL) som gäller för arbetsskador. Den gäller för skador som sker under arbetstid, men även för personskador vid resa till och från arbetsplatsen. Blir du skadad i arbetet ska du anmäla det till Försäkringskassan. Anmälan fyller du i tillsammans med din chef och ditt skyddsombud. För TFA-anmälan, kontakta HR-avdelningen. Om du råkar ut för sakskada i tjänsten kan arbetsgivaren i vissa fall stå för självrisken. Det kan gälla till exempel skada på glasögon som omfattas av din egen försäkring. Det är din chef som gör bedömningen. Rehabilitering vid sjukskrivning Din arbetsgivare har ansvar för att göra de anpassningar och den rehabilitering som krävs för att du ska kunna vara kvar eller återgå i arbete. Du som medarbetare ska även själv vara aktiv i din rehabiliteringsprocess. Alkohol och droger Det är inte tillåtet att använda alkohol och droger när du arbetar. Om du misstänker att någon arbetskamrat har missbruksproblem är du skyldig att rapportera det till din chef. 14

15 Uppsägning Om du säger upp dig har du en uppsägningstid på en till tre månader enligt vårt kollektivavtal AB (allmänna bestämmelser). Du måste säga upp dig skriftligen. Prata med din chef. Om arbetsgivaren säger upp dig är uppsägningstiden längre. Hur lång den är beror på hur länge du har varit anställd. Disciplinåtgärd Vid allvarlig förseelse kan du få en skriftlig varning. Allvarlig förseelse är bland annat olovlig frånvaro och drog- eller alkoholpåverkan under arbetstid. Allvarliga förseelser kan leda till att du blir avskedad. Specifika förhållningsregler inom vård- och omsorgsförvaltningen Sekretess Alla som arbetar på vård- och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt. I samband med din anställning skriver du på en försäkran och får information om vad detta innebär. Skyldighet att anmäla missförhållanden Lex-Sarah - brister i omsorgen Alla som arbetar inom vård och omsorg har ett ansvar att medverka till att verksamheten och insatserna håller god kvalitet. Det innebär att alla har ett ansvar att se till att kunderna får en god omvårdnad, ett gott stöd, god service och lever under trygga förhållanden. Du som arbetar med att ge service och omvårdnad till äldre och funktionshindrade är också skyldig att rapportera missförhållanden som på ett tydligt sätt har drabbat eller riskerar att drabba 15

16 någon kund. I vård- och omsorgsförvaltningen kallar vi dessa händelser avvikelser. Skyldigheten finns reglerad i både socialtjänstlagen och lagen om stöd och service. Förvaltningen har dessutom riktlinjer för hur rapporteringen av avvikelser praktiskt ska fungera i kommunen. Ett viktigt verktyg är avvikelsesystemet Invit, där du rapporterar in alla avvikelser som du upptäcker. Kontrollera med din chef att du har behörighet till Invit. Exempel på allvarliga missförhållanden kan vara att en kund inte får tillräckligt att äta och dricka eller den tillsyn och hjälp som den behöver. Det kan också handla om hårda tag, bestraffning, hot, kränkningar, sexuella övergrepp, stöld eller utpressning. Du ska även rapportera respektlöst bemötande mot kunder enligt Lex-Sarah. Du kan alltid kontakta din chef för att få mer information. Lex-Maria medicinska avvikelser Om du uppmärksammar medicinska risker eller avvikelser är du skyldig enligt lag att rapportera dessa till sjuksköterskan i området och i avvikelsesystemet Invit. Sjuksköterskan och medicinskt ansvarig sjuksköterska får automatiskt din anmälan och det är de som bedömer om händelsen ska anmälas till Socialstyrelsen. Gåvor från kunder och anhöriga, insamling av pengar Ibland händer det att någon av våra kunder eller deras anhöriga vill ge oss pengar eller andra gåvor. Dessa får vi inte ta emot. Anledningen till detta är att vi vill minimera risken att anhöriga eller andra riktar misstankar om oegentligheter mot någon av våra anställda. Att ta emot en tårta till fikat eller liknande vid enstaka tillfällen är däremot tillåtet. Av samma anledning arrangerar vi inte heller insamlingar åt eller för våra brukare. Enköpings kommun riktlinje mot korruption hittar du på intranätet. 16

17 Kläder och smycken När vi är i tjänst ska vår klädsel inte väcka anstöt. I och med att klädseln i vissa fall även kan provocera våra kunder, handlar lämplig klädsel också om din och dina arbetskamraters säkerhet. Av hygieniska skäl ska du använda kortärmad blus eller tröja och inte bära smycken på händer eller armar. Du ska kunna tvätta och sprita av dina händer och underarmar så att du inte sprider smitta vidare. Många människor är allergiska mot starka dofter. Var därför försiktig om du använder parfym och deodoranter. Är du rökare, visa aktsamhet och hänsyn i samband med rökning. Om du får dina kläder eller andra ägodelar förstörda av våra brukare under arbete har du rätt till viss ersättning från arbetsgivaren. Eftersom beloppet är begränsat är det viktigt att du inte använder dyrbara kläder, smycken eller liknande i ditt arbete. Det är din chef som gör bedömningen. Utanför arbetsplatsen Utbildning Att vidareutbilda sig är en del av de ordinarie arbetsuppgifterna. Du får inte övertid för utbildning. Utbildning som sker utöver din ordinarie arbetstid sätter du upp som plustid på ditt saldo för flextid med en timme för varje utbildningstimme. Bisyssla Bisyssla är varje (tillfällig eller permanent) anställning, uppdrag eller syssla som du ägnar dig åt vid sidan av din anställning och som inte hör till privatlivet. Du ska anmäla din bisyssla om arbetsgivaren begär det. 17

18 Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan: hindra dig i dina arbetsuppgifter påverka hur du handlägger ärenden i ditt arbete konkurrera med arbetsgivarens verksamhet, eller kan skada arbetsgivarens eller ditt anseende Resepolicy Kommunens resepolicy gäller för tjänstebilar. Använder du din privata bil i tjänsten bör den uppfylla vissa av de krav som finns i resepolicyn. Du hittar resepolicyn på intranätet. Tjänstebil Du får inte använda tjänstebil privat. Jourbil får du använda inom kommunen om du har beredskap och om det är uppenbart att det är till fördel för verksamheten. Trafiksäkerhet Som en del i vårt kvalitetsarbete vad gäller trafiksäkerhet, kontrollerar arbetsgivaren att alla som kör och arbetar med våra fordon och maskiner har rätt behörighet. De som arbetsgivaren kontrollerar mot Vägverkets körkortsregister är: alla anställda som kör kommunala fordon eller maskiner alla anställda med bilavtal alla som respektive avdelningschef bedömer kör mycket i tjänsten Information om att arbetsgivaren ska göra kontrollen får du på arbetsplatsträff eller liknande. Denna kontroll genomför arbetsgivaren en gång per år. Bilersättning Använder du privat bil i tjänsten får du ersättning för detta utifrån antalet körda mil. Resorna registrerar du i systemet Självservice. Prata med din chef. Om du behöver använda parkeringsplats där du måste betala för att parkera får du 18

19 tillbaka den avgift du betalt av arbetsgivaren när du visar upp kvitto. Ersättning för färdtid När du reser inrikes i arbetet utanför den vanliga verksamhetssorten och på tid som inte är ordinarie arbetstid får du ersättning för färdtid. Traktamente Vid tjänsteresa får du traktamente och resetillägg om resan är längre än en dag. Arbetsgivaren gör avdrag för måltider som ingått i kursen/konferensen och du får skatta för förmånsvärdet. Fackliga organisationer verksamma inom Enköpings kommun: Kommunal Skolledarna Vision Vårdförbundet Arkitekter Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Naturvetare JUSEK Lärarförbundet Lärarnas riksförbund Ledarna DIK Civilekonomer Sveriges ingenjörer Psykologer Akademikerförbundet SSR 19

20

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen

Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen Arbeta i Enköpings kommun Vad gäller för dig som medarbetare Vård - och omsorgsförvaltningen Välkommen till oss En anställning bygger på ett ömsesidigt val du valde Enköpings kommun som din arbetsgivare

Läs mer

Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun

Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun www.sollentuna.se FOTO: Anders Rolfsson, Michael Folmer, Felix Oppenheim, Matton Images. Välkommen till ditt nya arbete i Sollentuna kommun! I Sollentuna kommun

Läs mer

Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun.

Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun. Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun www.sollentuna.se Välkommen till ditt nya arbete i Sollentuna kommun! I Sollentuna kommun värnar vi om våra medarbetare. Vi tycker att det är viktigt att kommunens

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONALHANDOK 1(10 ) DIN ARETSPLATS Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för dig att känna till om vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd. ANSTÄLLNING De flesta

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS FAGERSTA KOMMUN 1(10) FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS Du som är nyanställd vid Fagersta kommun har kanske frågor rörande Din anställning. Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba Sommarjobba i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Välkommen! Roligt att du ska jobba hos oss på kommunen i sommar! Sommarjobbet är kanske ditt första riktiga jobb. En värdefull erfarenhet inför

Läs mer

Bisyssla riktlinje för SLSO

Bisyssla riktlinje för SLSO 1 (5) Bisyssla riktlinje för SLSO Dokumentnamn Gäller fr.o.m Bisyssla riktlinje för SLSO 2014-10-01 Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Lena Grunditz Annika Blomgren 2013-05-29 2 (5)

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p

Så fungerar S:t Göranmodellen. Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön. 1,0p. 0,6p Så fungerar S:t Göranmodellen Poängen ger dig inflytande över dina arbetstider och din lön 0,5p 1,5p 1,0p 0,6p Vad är S:t Göranmodellen? S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter 1 Heroma självservice Som medarbetare i Trelleborgs kommun använder du Heromas självservice, för att bla ansöka om frånvaro, registrera arbetsförändringar och göra reseräkningar. Via självservice får du

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Tjänstereglemente för personliga assistenter. anställda vid Kooperativet OLJA, Slottsgatan Jönköping

Tjänstereglemente för personliga assistenter. anställda vid Kooperativet OLJA, Slottsgatan Jönköping Tjänstereglemente för personliga assistenter anställda vid Kooperativet OLJA, Slottsgatan 14 553 22 Jönköping Kooperativet OLJA 2012 Anställningsvillkoren för personliga assistenter regleras enligt vid

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Arbetsvillkor och förmåner för medarbetare i Landstinget i Kalmar län

Arbetsvillkor och förmåner för medarbetare i Landstinget i Kalmar län Arbetsvillkor och förmåner för medarbetare i Landstinget i Kalmar län För dig som medarbetare ATT ARBETA I LANDSTINGET I KALMAR LÄN HAR MÅNGA FÖRDELAR. HÄR GER VI EN ÖVERSIKT ÖVER DE ARBETSVILLKOR OCH

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Guide för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Innehåll: FÖRE FERIEARBETET Löntagaruppgifter Har du giltigt ID? Belastningsregister Lön Betala skatt? UNDER FERIEARBETET Sekretess/tystnadsplikt Arbetstid

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Regler för rökfri arbetstid

Regler för rökfri arbetstid Datum 2017-06-19 Ärendenr 2017-000080.02 Regler för rökfri arbetstid Beslutad av kommunfullmäktige 2017-06-19 95 Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel reglemente för flexibel arbetstid program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2017-10-16 139 Ansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför?

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför? för dagbarnvårdare När? Hur? Varför? 1995 45 timmars-avtal 2004 40 timmars-avtal 2008 dagbarnvårdaravtalet sägs upp, AB ska gälla till man skrivit ett nytt. 2009 Biskopsgården diskuterar svårigheten. 2011

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände?

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Lars Johansson, Teknikföretagen Per Helin, Försäkringskassan Dag 180 i sjukperioden Anställd dyker upp på jobbet, berättar att hen inte längre får sjukpenning,

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Beslutad 27 april 2016 WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION. Personalpolicy

Beslutad 27 april 2016 WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION. Personalpolicy Policydokument: Personalpolicy Beslutad 27 april 2016 World s Children s Prize Foundation WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION Personalpolicy Innehåll: Sida: 1. Arbetstider 2 2. Mertid 2 3. Övertid och

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan 1(6) 2015-03-27 Barn- och Utbildning BUF central förvaltning Madelene Rickardsson 044-136426 Madelene.Rickardsson@kristianstad.se Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE

Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Ung Cancer Myndighetsguide: FÖRSÄKRINGS- KASSAN FÖR NÄRSTÅENDE Försäkringskassan för närstående Här hittar du vanliga frågor och svar om försäkringskassan för dig som är närstående till någon som har drabbats

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Personec Självservice

Personec Självservice Personec Självservice Inloggning: Via intranätet: Öppna upp kommunens intranätsida, där hittar du Personec Självservice på höger sida. Via Internet: Adress: http://pss.falkenberg.se First Class (BUF):

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och sociala miljön på arbetet,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer