Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering."

Transkript

1 Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014

2 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig till din närmaste chef. Om han/hon inte är anträffbar anmäler du dig till den som utsetts av chefen att ta emot sjukanmälningar. Om chefen inte själv tagit emot sjukanmälan kommer han/hon ta kontakt med dig så snart han/hon fått kännedom om din anmälan. Chefen kommer ha fortlöpande kontakt med dig under den tid du är sjukskriven. Lämna in ett läkarintyg Om du blir sjukskriven längre än sju dagar ska ett läkarintyg omgående och helst personligen lämnas till din chef. Samma villkor gäller om sjukskrivningen blir förlängd. Tänk på att läkarintyget är ett medicinskt underlag för Försäkringskassans och arbetsgivarens bedömning av din rätt till sjuklön. Vid din första kontakt med sjukskrivande läkare ska du uppge arbetsplats, ansvarig chef, dennes telefonnummer och e-postadress. För att få sjuklön under de första fjorton dagarna är du enligt lag om sjuklön skyldig att lämna in en skriftlig sjukförsäkran. Detta förfarande är inom Skellefteå kommun ersatt med att du istället registerar din sjukfrånvaro själv i PS Självservice. 2 3

3 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Delta i planeringen av din rehabilitering Du som har behov av rehabilitering har både skyldighet och rättighet att aktivt delta i planering och genomförande. Du är även ansvarig för att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga ditt behov av rehabilitering. Om du önskar ser vi gärna att din fackliga företrädare deltar när rehabiliteringsutredningen genomförs. Om du själv vill begära en rehabiliteringsutredning måste du påtala detta för din närmaste chef. Rehabiliteringen ska i första hand ske på din sjukskrivna tid. Om du är deltidssjukskriven eller har tidsbegränsad partiell sjukersättning och deltar i till exempel sjukgymnastik eller bassängträning, ska aktiviteterna planeras in under den del av dagen då du uppbär sjukpenning. Håll kontakt med arbetsplatsen Tala om vad du tycker Det är viktigt att du håller regelbunden kontakt med din chef och din arbetsplats under sjukdomstiden. Delta gärna i de möten och aktiviteter som sjukdomen medger, exempelvis i arbetsplatsträffar. Det är viktigt att du själv eller ditt fackliga ombud säger till om du inte är nöjd med rehabiliteringsarbetet. Det finns alltid risk för missförstånd och genom att säga till direkt kan detta undvikas. 4 5

4 Arbetsgivarens ansvar Arbetsgivarens ansvar Arbetsgivarens ansvar Medarbetarsamtal Arbetgivarens ansvar utövas av din närmaste chef. Din chef är enligt lag skyldig att i samråd med dig klargöra eventuella behov av rehabiliteringsåtgärder genom att göra en rehabiliteringsutredning. Utredningen ska göras när du varit sjuk fyra veckor i följd om du på grund av sjukdom har många korta frånvarotillfällen om du själv begär det. Medarbetarsamtalet är ett viktigt verktyg för verksamhetsstyrning och för att få kännedom om vad som fungerar bra och mindre bra i verksamheten. Det är därför viktigt att din chef fångar upp tidiga signaler och är uppmärksam på olika störningar som kan innebära risk för ohälsa. Även under den tid du är sjukskriven har du rätt till medarbetarsamtal. Rehabiliteringsutredning När en rehabiliteringsutredning görs gäller följande: Din närmaste chef tar initiativ till och genomför en rehabiliteringsutredning i samråd med dig. Senast efter fyra veckors sjukfrånvaro ska utredningen göras. Den ska dokumenteras på en särskild blankett som skickas till Försäkringskassan. Utredningen ska vara hos Försäkringskassan senast åtta veckor efter påbörjad sjukdom. De rutiner som gäller vid rehabilitering finns i en särskild broschyr som du får från din närmaste chef och som ni tillsammans går igenom. I samband med din rehabilitering använder kommunen ett IT-stöd som heter Adato. I detta datasystem dokumenteras uppgifterna om din rehabilitering. 6 7

5 Arbetsgivarens ansvar Arbetsgivarens ansvar Anpassning av arbetet Flera kan hjälpa För att du ska kunna komma tillbaka i ordinarie arbete kan det bli aktuellt med anpassning av arbetet. Det kan handla om tekniska hjälpmedel, omfördelning av arbetsuppgifter eller arbetsrutiner och förändring av arbetssätt. Hela arbetslaget kan på så vis bli delaktigt i utredningen om hur din återgång till arbetet ska gå till. Så tidigt som möjlig ska din chef ta kontakt med sjukskrivande läkare för att samråda om i vilken utsträckning och hur snart du åter kan vistas på arbetsplatsen. Vistelse på arbetsplatsen i någon form, till exempel social närvaro, arbetsträning eller deltidssjukskrivning ska alltid eftersträvas. Tystnadsplikt Vid en rehabilitering kan flera av följande aktörer bli inblandade: chefen, specialister på kommunhälsan, annan vårdgivare, Försäkringskassan, HR-specialister och din fackliga företrädare. Ibland kan det finnas behov av att anlita andra personer. Det görs då i samråd mellan dig och din chef. De som är inblandade i din rehabilitering har tystnadsplikt rörande de uppgifter om ditt hälsotillstånd och dina personliga förhållanden i övrigt som framkommer i samband med sjukskrivning och rehabilitering. 8 9

6 Arbetskamraternas ansvar Tips på vägen Arbetskamraterna hjälper dig Tips på vägen Arbetskamraterna har en central betydelse när du ska komma tillbaka till arbetet. De informerar dig om vad som händer på arbetet. De ringer eller besöker dig och bjuder med dig på aktiviteter. De uppmärksammar och välkomnar din återkomst till arbetet. De skuldbelägger inte, utan uppmärksammar din betydelse på arbetetsplatsen. Håll kontakt med dina arbetskamrater! Skellefteå kommun har tecknat olika försäkringar som ibland kan bli aktuella vid ett sjukdomsfall. Om sjukdomen beror på något som hänt på arbetet ska du göra en arbetsskadeanmälan. Är du medlem i en facklig organisation är du ibland försäkrad vid olycksfall och/eller sjukdom. Kontakta ditt fackliga ombud för ytterligare information. Är du sjukskriven längre än 14 dagar och därefter ändrar sjukskrivningsgrad för att vistas mer på arbetet måste du själv anmäla detta till Försäkringskassan. Tala om på din arbetsplats hur du vill ha aktuell information under den tid du är sjukskriven. Lämna gärna din e-postadress. Om du har frågor kan du vända dig till din chef eller den HR-specialist som är ansvarig för att ge stöd till din förvaltning

7 Mer information om kommunens HR-arbete hittar du på Har du frågor är du välkommen att kontakta HR-specialisten på din förvaltning eller vända dig till support och lokaler för råd. Du kan ringa via kommunens kundtjänst på eller kontakta aktuell HR-specialist via e-post:

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer