Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?"

Transkript

1 Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare?

2 Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL Foto, inlaga: Getty Images Framtagen av HR-avdelningen, kommunledningskontoret Enköpings kommun 2011 Uppdaterad

3 Välkommen till oss! Din anställning bygger på ett ömsesidigt val du valde Enköpings kommun som din arbetsgivare och Enköpings kommun valde dig. Vi är kommunens största arbetsgivare med cirka anställda inom 150 olika yrkeskategorier. De allra flesta av våra medarbetare arbetar med människor och relationer, men det finns även en stor kunskap om teknik, samhällsbyggande och hållbar utveckling hos oss. Vi arbetar alla utifrån en värdegrund som bygger på ansvar, trygghet, service och ambition. Vårt uppdrag är att ge grundtrygghet och välfärd. Vi strävar efter att erbjuda tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare och besökare. Tillsammans bygger, bevarar och förnyar vi Enköping. På följande sidor får du en översikt av vad som normalt gäller för dig som anställd. För vissa grupper kan det finnas speciella överenskommelser, till exempel uppehållsanställda och anställda med ferier, det vill säga en del förskollärare och de flesta lärare i grund- och gymnasieskolan. 3

4 Intranätet källan till information På kommunens intranät hittar du bland annat aktuell information om vad som händer på din arbetsplats, olika policydokument, värdegrund och riktlinjer, kontaktuppgifter till dina kollegor och övrig information. Glöm inte att du som medarbetare har ett eget ansvar för att både ta in och dela med dig av viktig information. Webbplatsen enkoping.se vårt ansikte utåt Kommunens webbplats innehåller nyttig information såväl för dig som medarbetare som kommuninvånare. Här hittar du bland annat nyheter om Enköpings kommun, evenemang runt om i kommunen, lediga jobb, aktuell information från förvaltningarna, karttjänster och blanketter av olika slag. Webbplatsen hittar du på Din arbetstid Flexibel arbetstid Om du har flextid innebär det att du under vissa perioder kan arbeta mer eller mindre utan att det påverkar din månadslön. Du och din chef följer löpande upp ditt saldo för flextid. Är du osäker på om du har flextid, prata med din närmaste chef. När du ska ta ut flextid ska du vara överens med din chef om hur du tar ut tiden. Du kan bara ta ut flextid i ledig tid när verksamheten tillåter det. Du kan aldrig ta ut flextid i lön. Arbetar du som lärare är din arbetstid reglerad i ett särskilt avtal. 4

5 Rast och paus Matraster som omfattar minst en halvtimme ingår i ditt schema och är inte arbetstid. Om arbetet kräver det kan du i vissa fall få måltidsuppehåll istället för rast. Du räknar då in uppehållet i arbetstiden men måste stanna kvar på arbetsplatsen och vid behov bryta rasten för att återgå i arbete. Obekväm arbetstid En del av kommunens medarbetare arbetar hela eller delar av sin arbetstid på kvällar, nätter, lördagar, söndagar och helgdagar. Om detta gäller dig har du rätt till lönetillägg för obekväm arbetstid under den delen av arbetstiden. Övertid Det är din chef som godkänner och beordrar övertid. För övertidsarbete upp till två timmar närmast före eller efter ordinarie arbetstid får du kompensation för varje övertidstimme med en och en halv timmes ledighet eller lön. För övertidsarbete på annan tid får du kompensation för varje övertidstimme med två timmars ledighet eller lön. Ska du vara ledig eller få ut övertiden i lön? Du har rätt till ersättning i pengar om du vill, men det är din chef som avgör om du ska få kompensation i ledighet. Jour och beredskap Jour innebär att du ska vara på plats på arbetsplatsen efter arbetstidens slut för att rycka in när det behövs. Beredskap innebär att du ska kunna gå i tjänst om det behövs, men du behöver inte befinna dig på arbetsplatsen. 5

6 Arbetstid specifikt för vård- och omsorgsförvaltningen Schemaläggning På de flesta av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter arbetar medarbetarna på schema. Schemat utgår från de behov som kunderna och verksamheterna har. Du och dina arbetskamrater kan komma med önskemål om schemalösningar, men det är din chef som bestämmer schemat. I ditt arbete ingår olika möten som arbetsgivaren ordnar. Dessa möten ingår i den ordinarie arbetstiden och ska därför ingå i ditt schema. Planering av både utbildningar och möten ska göras i god tid så att varken övertid eller OB-arbetstid uppstår. 6

7 Schemaändring och förskjuten arbetstid Det är arbetsgivaren som beslutar om var du utför din arbetstid. Om det blir någon ändring av din arbetstid ska du få information om detta tio dagar före den avsedda förändringen. I annat fall får du ersättning för förskjuten arbetstid. Rapportering av tid I Medvind fyller du själv i din tidrapport senast den 5:e varje månad. Därefter attesterar din chef eller arbetsledare tidrapporten och skickar den vidare till löneavdelningen. Din anställning och lön Lönesättningen är individuell och utgår från prestation och resultat. Det innebär att din lön är baserad på hur du uppfyller lönekriterierna. Bilden på nästa sida visar vilka faktorer som bygger upp och påverkar din lön. Varje verksamhet arbetar med att översätta bilden för att beskriva vilka faktorer i ditt jobb som påverkar din lön. Arbetsgivaren ser över samtliga löner en gång varje år. Arbetsgivaren betalar ut din lön den 27:e varje månad. Kom ihåg att lämna in din skattesedel till löneavdelningen och anmäla till Nordea vilken bank och vilket konto du vill ha din lön utbetald till. I samband med din anställning registrerar arbetsgivaren dina person-, anställnings- och skatteuppgifter i lönesystemet. Dessa uppgifter registreras regelbundet, bland annat för att du ska kunna få rätt lön. Du är anställd inom Enköpings kommun med placering på ett visst arbetsställe. Det innebär att du av olika skäl kan få byta arbetsställe inom ramen för din anställning. 7

8 Tjänstepension och TGL I din anställning har du rätt till tjänstepension. Arbetsgivaren betalar in premier till det bolag som du väljer eller har valt för din placering. Det finns också en tjänstegrupplivförsäkring; TGL-KL. Faktorer som bygger upp och påverkar din lön: Eventuell marknad Arbetsinsats och resultat i förhållande till mål Kommunikation med och bemötande av brukare/kunder Samarbetsförmåga och kommunikation med arbetskamrater Prestation Ansvarstagande och engagemang för verksamheten Erfarenhet (max y/år) Relevant utbildning Grundfaktorer Arbete Din lön 8

9 Ledig tid Semester Är du under 40 år har du 25 semesterdagar per år enligt semesterlönelagen. När du fyllt 40 år har du enligt vårt kollektivavtal AB (allmänna bestämmelser) rätt till 31 semesterdagar och är du över 50 får du 32 dagar. Du måste, enligt semesterlönelagen, ta ut minst 20 semesterdagar per år om du är anställd under hela året. Har du rätt till mer än 20 semesterdagar per år har du rätt att spara en eller flera dagar till ett senare semesterår. Antalet sparade semesterdagar får inte vara fler än 40. Du har rätt att omvandla vissa semesterdagar till timmar för att kunna få ledigt del av dag. Denna möjlighet gäller både antal betalda semesterdagar som under innevarande semesterår överstiger 25, och den sparade semestern från tidigare år som överstiger 25. Det är din chef som avgör när du får semester. Du ansöker om semester i Självservice, Medvind eller på blanketten Ledighetsansökan som finns på intranätet. Sjukfrånvaro Första sjukdagen ringer du din arbetsledare eller närmaste chef för att sjukanmäla dig. Första sjukdagen, den så kallade karensdagen, får du ingen sjuklön. Därefter får du 80 procent av lönen till och med dag 14. Dag får du tio procent av lönen. Vid sjukdag är det Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning, förutom de tio procent av lönen arbetsgivaren betalar ut. Det är ditt eget ansvar att ansöka om sjukpenning. Är du sjuk i mer än 90 dagar är du berättigad till en AGS-KL sjukförsäkring. Försäkringen träder in dag 91 och ger tio procent utöver den vanliga sjukpenningen, dock inte längre än till 9

10 dag 360. Vissa avvikelser kan förekomma. För mer information, kontakta HRavdelningen. När du är frisk kontaktar du din arbetsledare eller närmaste chef för att friskanmäla dig. Läkarintyg Är du sjuk en längre tid ska du lämna ett läkarintyg till din arbetsledare senast den åttonde kalenderdagen. Om du fortsätter att vara sjukskriven måste du lämna ett nytt läkarintyg när det första har gått ut. Tandläkar- och läkarbesök Har du möjlighet ska du gå till tandläkare och läkare när du är ledig. Om du besöker tandläkare eller läkare på arbetstid kan du ta ut semester, flex- eller kompensationsledighet. Enköpings kommun beviljar ledighet med lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall. Arbetsgivaren beviljar även ledighet för mammografiundersökning och PSA-provtagning, om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid. Föräldraledighet Som förälder har du rätt att vara föräldraledig från arbetet när du har föräldrapenning från Försäkringskassan. Du får dela upp ledigheten på högst tre perioder per kalenderår. Senast tre månader innan du planerar att vara ledig ska du ansöka om föräldraledighet. Födelsedagar Om din 50- eller 60-årsdag infaller på en arbetsdag får du ledigt utan löneavdrag. Arbetsgivaren uppvaktar vid 40, 50 eller 60 år. 10

11 Studieledighet Du har rätt att ansöka om studieledighet för regelbundna och organiserade studier. Enskilda angelägenheter Du kan få ledigt utan löneavdrag under en begränsad period om en nära anhörig är svårt sjuk eller avlider. En sådan ledighet tar du ut i samråd med din chef. Behöver du vårda en nära anhörig ska du vända dig till Försäkringskassan. Din hälsa Arbetsmiljöresurs och företagshälsovård Enköpings kommun har ett avtal om företagshälsovård som ger oss kvalificerad kompetens och kunskap inom arbetsmiljö. Företagshälsovården har till uppgift att bidra till att stärka och bevara Enköpings kommun som en hälsosam arbetsplats. Detta sker främst genom förebyggande arbete på både gruppnivå och organisatorisk nivå. Om din sjukdom inte har med arbetet att göra vänder du dig till din husläkarmottagning. Hälsa och friskvård Enköpings kommun arbetar långsiktigt och organiserat med att stärka det friska och förebygga ohälsa hos medarbetarna. Kommunen erbjuder stöd och aktiviteter för bättre hälsa, både mentalt och fysiskt och för balans i tillvaron, såväl på jobbet som på fritiden. Läs på intranätet eller kontakta din chef för att få veta mer. På Idrottshuset erbjuds kommunens medarbetare bad och träning på gym till rabatterat pris. 11

12 På arbetsplatsen Policys och riktlinjer Alla policydokument och riktlinjer finns på intarnätet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om policydokumenten. Policydokumentet Verksamhet, chef och medarbetare visar till exempel synen på chefsrollen och medarbetarrollen i våra verksamheter. Etiska regler När du väljer hur du hanterar olika situationer är du oftast utlämnad till ditt eget omdöme och dina egna beslut. Till stöd finns värdegrund, riktlinjer, politiska beslut, lagar och förordningar samt policydokument. Ledorden i Enköpings kommuns policy om etiska regler för förtroendevalda och anställda är medvetenhet och förtroende. Inköp Det finns regler för hur du ska göra inköp i offentlig sektor. Kommunen är skyldig att följa lagen om offentlig upphandlig, LOU. När du ska göra ett inköp ska du först kontrollera om det redan finns ett avtal för det du ska köpa in. I avtalsdatabasen, som du hittar på intranätet, kan du söka efter samtliga avtal som finns i kommunen. Om det inte finns något avtal för det du behöver köpa in måste du göra en upphandling. Det finns olika typer av upphandlingar beroende på värdet på upphandlingen. När du handlar för kommunens räkning är det viktigt att tänka på att göra en så god affär som möjligt och att bidra till konkurrensen. Behöver du mer information kring upphandling, vänd dig till upphandlingsavdelningen. Inflytande Du har som medarbetare inflytande på din arbetsmiljö och dina arbetsuppgifter genom utvecklingssamtalet med din chef och genom de regelbundna arbetsplatsträffarna. Du har även inflytande genom din fackliga organisation som regelbundet har samverkan med arbetsgivaren. 12

13 Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal är en form av förtroendefullt samtal mellan dig och din chef. Ta då upp frågor som är väsentliga för dig i din arbetssituation, till exempel arbetsuppgifterna, arbetsmiljön, lönen och utvecklingsmöjligheterna. Din chef håller utvecklingssamtal med dig under hösten varje år. Ta vara på tillfället att påverka din arbetssituation! Arbetsmiljö I Arbetsmiljöverkets författningssamling finns regler och anvisningar för hur arbetet ska gå till för att minska risken för skador i arbetet. Författningssamlingen hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida, Det är din chef som informerar dig om arbetsskydd, och du ska naturligtvis följa chefens anvisningar så att ni tillsammans skapar en så säker arbetsmiljö som möjligt. Detta för att minimera risken för skador i arbetet. På intranätet hittar du kommunens egna riktlinjer och rutiner för arbetsmiljöarbetet. Som medarbetare har du ansvar att rapportera in alla risker, tillbud när du varit nära att skada dig och skador som du uppmärksammar i RTS Invit Flexite. Det är kommunens system för rapportering, uppföljning och analys av risker, tillbud och skador. Så fort en rapport kommit in får din chef e-post från systemet. Skyddsombud Ett skyddsombud representerar anställda i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombuden ska också bevaka skyddet mot ohälsa och olycksfall inom sitt område. Personlig skyddsutrustning Arbetsgivaren håller med personlig skyddsutrustning. Din chef avgör med ledning av vad som står i Arbetsmiljöverkets författningssamling vilken skyddsutrustning du ska använda. Har du personlig skyddsutrustning ska du använda och underhålla den. 13

14 Skyddsutrustningen ska vara märkt med Enköpings kommuns logotyp, enligt särskilda regler, och om du själv önskar, med ditt namn. När du arbetar i trafiken ska du ha på dig varselkläder. För dig som arbetar ofta vid dator erbjuder arbetsgivaren synundersökning och terminalglasögon. Prata med din chef för närmare instruktioner innan du går till optikern. Blankett för detta finns på intranätet. Ersättning vid arbetsskada Arbetsgivaren har en trygghetsförsäkring (TFA-KL) som gäller för arbetsskador. Den gäller för skador som sker under arbetstid, men även för personskador vid resa till och från arbetsplatsen. Blir du skadad i arbetet ska du anmäla det till Försäkringskassan. Anmälan fyller du i tillsammans med din chef och ditt skyddsombud. För TFA-anmälan, kontakta HR-avdelningen. Om du råkar ut för sakskada i tjänsten kan arbetsgivaren i vissa fall stå för självrisken. Det kan gälla till exempel skada på glasögon som omfattas av din egen försäkring. Det är din chef som gör bedömningen. Rehabilitering vid sjukskrivning Din arbetsgivare ska, tillsammans med dig, göra en rehabiliteringsplan och anpassa arbetsmiljön för att du ska kunna återgå i arbete. Du som medarbetare ska vara aktiv i din rehabilitering. Alkohol och droger Det är inte tillåtet att använda alkohol och droger när du arbetar. Kom också ihåg att effekten kan sitta i dagen efter. Om du misstänker att någon arbetskamrat har missbruksproblem är du skyldig att rapportera det till din chef. 14

15 Uppsägning En uppsägning ska vara skriftlig. Uppsägningstiden är 1 3 månader enligt vårt kollektivavtal AB (Allmänna bestämmelser). Om arbetsgivaren säger upp dig är uppsägningstiden längre. Hur lång den är beror på hur länge du har varit anställd och när du anställdes. Disciplinåtgärd Vid allvarlig förseelse kan du få en skriftlig varning. Allvarlig förseelse är bland annat olovlig frånvaro och drog- eller alkoholpåverkan under arbetstid. Allvarliga förseelser kan leda till att du blir avskedad. Specifika förhållningsregler inom vård- och omsorgsförvaltningen Sekretess Alla som arbetar på vård- och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt. I samband med din anställning skriver du på att du har fått information om vad detta innebär. Skyldighet att anmäla missförhållanden Lex-Sarah brister i omsorgen Alla som arbetar inom vård och omsorg ska medverka till att verksamheten och insatserna håller god kvalitet. Det innebär att alla har ett ansvar att se till att kunderna får en god omvårdnad, ett gott stöd, god service och lever under trygga förhållanden. Du som arbetar med att ge service och omvårdnad till äldre och funktionshindrade är också skyldig att rapportera missförhållanden som på ett tydligt sätt har drabbat eller riskerar att drabba någon kund. I vårdoch omsorgsförvaltningen kallar vi dessa händelser avvikelser. Skyldigheten finns reglerad i både socialtjänstlagen och lagen om stöd och service. 15

16 Förvaltningen har dessutom riktlinjer för hur rapporteringen av avvikelser praktiskt ska fungera i kommunen. Ett viktigt verktyg är avvikelsesystemet Invit, där du rapporterar in alla avvikelser som du upptäcker. Kontrollera med din chef att du har behörighet till Invit. Exempel på allvarliga missförhållanden kan vara att en kund inte får tillräckligt att äta och dricka eller den tillsyn och hjälp som den behöver. Det kan också handla om hårda tag, bestraffning, hot, kränkningar, sexuella övergrepp, stöld eller utpressning. Du ska även rapportera respektlöst bemötande mot kunder enligt lex-sarah. Du kan alltid kontakta din chef för att få mer information. Lex-Maria medicinska avvikelser Om du uppmärksammar medicinska risker eller avvikelser är du skyldig enligt lag att rapportera dessa till sjuksköterskan i området och i avvikelsesystemet Invit. Sjuksköterskan och medicinskt ansvarig sjuksköterska får automatiskt din anmälan och det är de som bedömer om händelsen ska anmälas till Socialstyrelsen. Gåvor från kunder och anhöriga, insamling av pengar Vi får inte ta emot pengar eller andra gåvor från kunder eller anhöriga. Att ta emot en tårta till fikat eller liknande vid enstaka tillfällen är däremot tillåtet. Vi arrangerar inte insamlingar åt eller för våra kunder. För mer information, läs Enköpings kommuns riktlinje mot korruption på intranätet. Kläder och smycken När vi är i tjänst ska vår klädsel inte väcka anstöt. Lämplig klädsel kan handla om din och dina arbetskamraters säkerhet. Av hygieniska skäl ska du använda kortärmad blus eller tröja och inte bära smycken på händer eller armar. Du ska kunna tvätta och sprita av dina händer och underarmar så att du inte sprider smitta vidare. 16

17 Många människor är allergiska mot starka dofter. Var därför försiktig om du använder parfym och deodoranter. Är du rökare eller snusare, var försiktig och visa hänsyn till din omgivning. Om du får dina kläder eller andra ägodelar förstörda av våra kunder under arbete har du rätt till viss ersättning från arbetsgivaren. Eftersom beloppet är begränsat är det viktigt att du inte använder dyrbara kläder, smycken eller liknande i ditt arbete. Det är din chef som gör bedömningen. Utanför arbetsplatsen Utbildning Att vidareutbilda sig är en del av de ordinarie arbetsuppgifterna. Du får inte övertid för utbildning. Utbildning som sker utöver din ordinarie arbetstid sätter du upp som plustid på ditt saldo för komptid med en timme för varje utbildningstimme. Bisyssla En bisyssla är varje tillfällig eller permanent anställning, uppdrag eller syssla som du ägnar dig åt vid sidan av din anställning och som inte hör till privatlivet. Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan: hindra dig i dina arbetsuppgifter påverka hur du handlägger ärenden i ditt arbete konkurrera med arbetsgivarens verksamhet, eller kan skada arbetsgivarens eller ditt anseende 17

18 Resepolicy Innan du beställer en resa ska du överväga om du kan ersätta resan med en videokonferens eller ett telefonmöte. Vid kortare resor än fem kilometer tur och retur ska du i första hand promenera eller cykla. Inom Enköpings tätort kan du även resa med buss. Du som behöver använda bil för att utföra ditt arbete, till exempel i hemtjänsten, får naturligtvis göra det. Vid längre tjänsteresor ska du i första hand resa med kollektivtrafik. Läs hela resepolicyn på intranätet. Trafiksäkerhet Som en del i vårt kvalitetsarbete vad gäller trafiksäkerhet, kontrollerar arbetsgivaren att alla som kör och arbetar med våra fordon och maskiner har rätt behörighet. De som arbetsgivaren kontrollerar mot Trafikverkets körkortsregister är: alla anställda som kör kommunala fordon eller maskiner alla anställda med bilavtal alla som respektive avdelningschef bedömer kör mycket i tjänsten Information om att arbetsgivaren ska göra kontrollen får du på arbetsplatsträff eller liknande. Denna kontroll genomför arbetsgivaren en gång per år. Bilersättning Använder du privat bil i tjänsten får du ersättning för detta utifrån antalet körda mil. Resorna registrerar du i systemet Självservice. Prata med din chef. Om du behöver använda parkeringsplats där du måste betala för att parkera får du tillbaka den avgift du betalt av arbetsgivaren när du visar upp kvitto. Ersättning för färdtid När du reser i arbetet utanför den vanliga verksamhetsorten och utanför ordinarie arbetstid får du ersättning för färdtid. 18

19 Traktamente Vid tjänsteresa får du traktamente och resetillägg om resan är längre än en dag. Arbetsgivaren gör avdrag för måltider som ingått i kursen eller konferensen. Du får skatta för förmånsvärdet. Fackliga organisationer verksamma inom Enköpings kommun: Kommunal Skolledarna Vision Vårdförbundet Arkitekter Arbetsterapeuter Sjukgymnaster Naturvetare JUSEK Lärarförbundet Lärarnas riksförbund Ledarna DIK Civilekonomer Sveriges ingenjörer Psykologer Akademikerförbundet SSR 19

20

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden

Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Välkommen till äldreomsorgens Vård- och omsorgsboenden Namn: Enhetschefen är: telefon: Handledare på avd är: Sjuksköterskor är: Arbetsterapeut är: Sjukgymnast är: Vi vill med detta introduktionshäfte ge

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska kyrkan 9 Bilaga

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan 2013 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Lärares arbetstid Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Verksamhetsperioder 6 Reglerad arbetstid

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer