Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 Arbeta i Enköpings kommun Vad gäller för dig som medarbetare Vård - och omsorgsförvaltningen

2 Välkommen till oss En anställning bygger på ett ömsesidigt val du valde Enköpings kommun som din arbetsgivare och Enköpings kommun valde dig. Vi är kommunens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda inom 150 olika yrkeskategorier. Yrken som kännetecknas av mänskliga relationer dominerar men kunskap om teknik och samhällsbyggande finns också hos oss. Vårt uppdrag är att ge grundtrygghet och välfärd. Vi strävar efter att producera tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare och besökare. Tillsammans bygger, bevarar och förnyar vi Enköping. Insidan - källan till information Insidan är Enköpings kommuns intranät. Här hittar du bland mycket annat aktuell information om vad som händer på din arbetsplats, olika policydokument, telefonnummer till dina kollegor och information från personalföreningen. Insidan hittar du på: se/in. Glöm inte att du som medarbetare har ett eget ansvar för att både ta in och dela med dig av viktig information. Vill du bidra med texter, bilder, ris och ros eller goda idéer, kontakta redaktionen på epost: enkoping.se. enkoping.se - vårt ansikte utåt Kommunens webbplats innehåller nyttig information såväl för dig som anställd som kommuninvånare. Här publiceras bland annat nyheter, 2

3 evenemang runt om i kommunen, lediga jobb, förvaltningarnas aktuella information, blanketter med mera. Webbplatsen hittar du på Din arbetstid Flexibel arbetstid Om du har flextid innebär det att du under vissa perioder kan arbeta mer eller mindre, utan att det påverkar din månadslön. Du och din chef följer löpande upp ditt flextidssaldo. När du skall ta ut flextid skall du vara överens med din chef om hur tiden ska tas ut. Flextid tas ut i ledig tid, timme mot timme när verksamheten så tillåter. Den kan aldrig tas ut i pengar. Schemaläggning På de flesta av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter arbetar medarbetarna på schema. Schemat ska utgå från kundernas och verksamheternas behov. Du och dina arbetskamrater kan komma med önskemål om schemalösningar. Det är din chef som fastställer schemat. I ditt arbete ingår olika möten anordnade av arbetsgivaren. Dessa räknas som ordinarie arbetstid och bör schemaläggas. Schemaläggning görs i dataprogrammet Medvind. Med god framförhållning kan både utbildningar och möten planeras och schemaläggas så att varken övertid eller OB-arbetstid uppstår. Schemaändring, förskjuten arbetstid Arbetsgivaren beslutar om arbetstidens förläggning. Ändring av arbetstid ska ske 10 dagar för den avsedda förändringen. I annat fall utgår ersättning för förskjuten arbetstid. Tidrapportering I Medvind fyller du själv i din tidrapport varje månad. Senast mellan den tredje och den femte i månaden efter den aktuella månaden ska det vara klart. Därefter attesterar du och din närmaste chef tidrapporten och skickar den vidare till lönekontoret. 3

4 Obekväm arbetstid En del av oss har hela eller delar av sin arbetstid förlagt till kvällar, nätter, lördagar, söndagar och helgdagar. Om detta gäller dig har du rätt till lönetillägg för obekväm arbetstid under den delen av arbetstiden. Övertid För att det ska räknas som övertid måste det godkännas av din chef. För övertidsarbete upp till två timmar närmast före eller efter ordinarie arbetstid får du kompensation för varje övertidstimme med 1 1/2 timmes ledighet eller pengar. För övertidsarbete på annan tid får du kompensation för varje övertidstimme med två timmars ledighet eller pengar. Ska det vara ledighet eller pengar? Vem bestämmer? Du har rätt till ersättning i pengar om du vill - men det är din chef som avgör om du ska få kompensation i ledighet. Jour och beredskap Jour innebär att du ska finnas på arbetsplatsen efter arbetstidens slut för att rycka in när det behövs. Beredskap innebär att du ska kunna gå i tjänst om det behövs, men du behöver inte befinna dig på arbetsplatsen. Förhållningsregler Sekretess Alla som arbetar på vård och omsorgsförvaltningen har tystnadsplikt. I samband med anställningen skriver du på en försäkran och får information om vad detta innebär. Lex-Sara brister i omsorgen Alla som arbetar inom vård och omsorg har ett ansvar att medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitét. Det innebär att alla har ett ansvar att se till att kunderna får en god omvårdnad, ett gott stöd och och god service samt lever under trygga förhållanden. Du som arbetar med att ge service och omvårdnad till äldre och funktionshindrade har också en skyldighet att rapportera missförhållanden som 4

5 har eller påtagligt riskerar att drabba någon kund. I vård- och omsorgsförvaltningen benämner vi dessa händelser som avvikelser. Skyldigheten finns reglerad i både Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service. Förvaltningen har dessutom riktlinjer för hur rapporteringen av avvikelser ska fungera praktiskt i kommunen. Ett viktigt verktyg är programmet Invit, där alla avvikelser som du upptäcker ska rapporteras. Kontrollera med din närmaste chef att du har behörighet till Invit. Exempel på allvarliga missförhållanden kan vara att en brukare inte får tillräckligt att äta och dricka eller den tillsyn och hjälp som de behöver. Det kan också handla om hårda tag, bestraffning, hot, kränkningar, sexuella övergrepp, stöld eller utpressning. Även respektlöst bemötande gentemot brukare ska anmälas enligt Lex- Sara. Du kan alltid fråga din närmaste chef för att få mer information. Lex-Maria medicinska avvikelser Om du uppmärksammar medicinska risker eller avvikelser är du skyldig enligt lag att rapportera dessa till sjuksköterskan i området och i avvikelsesystemet INVIT. Anmälan skickas automatiskt till sjuksköterskan och till medicinskt ansvarig sjuksköterska som bedömer om händelsen ska anmälas till socialstyrelsen. Inköp För kommuner gäller lagen om offentlig upphandling (LoU). Inköp görs normalt från de leverantörer som vi kommunen har avtal med. Avtalen finns tillgängliga i kommunens avtalsdatabas. Mer information kan erhållas av administrativ chef inom Vård och omsorg eller kommunens upphandlingsenhet. Du får inte använda privata bonuskort i samband med inköp på jobbet. Gåvor och insamling av pengar Ibland händer det att någon av våra 5

6 brukare eller deras anhöriga vill ge oss pengar eller andra gåvor. Dessa får vi inte ta emot, utan vänligt och bestämt avböja. Anledningen till detta är att vi vill minimera risken att anhöriga eller andra riktar misstankar om oegentligheter mot någon av våra anställda. Att ta emot en tårta till fikat eller liknande vid enstaka tillfällen är dock tillåtet. Av samma anledning som ovan skall vi heller inte arrangera penninginsamlingar åt/för våra brukare. Klädsel och smycken När vi är i tjänst ska vår klädsel inte väcka anstöt. I och med att klädseln i vissa fall även kan provocera våra brukare, handlar lämplig klädsel också om din och dina arbetskamraters säkerhet. Många människor är allergiska mot starka dofter. Var därför försiktig om du använder parfym och deodoranter. Är du rökare gäller samma aktsamhet och hänsyn i samband med rökning. Det är viktigt att dessa frågor diskuteras och att de regler som finns på arbetsplatsen respekteras. Om du får dina kläder eller andra ägodelar förstörda av våra brukare under arbete, har du rätt till viss ersättning från arbetsgivaren. Eftersom beloppet är begränsat är det viktigt att du inte använder dyrbara kläder, smycken eller liknande i ditt arbete. Av hygieniska skäl ska du använda kortärmad blus/tröja, inte bära smycken på händer eller armar. Du ska kunna tvätta och sprita av dina händer och underarmar så att inte smitta sprids vidare. Lönesättningen är individuell och fokuserad på prestation och resultat. Det innebär att lön sätts med hänsyn till hur du uppfyller lönekriterierna. Kvinnor och män behandlas naturligtvis lika. Bilden nedan beskriver vilka faktorer som bygger upp och påverkar din lön. Varje verksamhet arbetar med 6

7 att översätta bilden för att beskriva vilka faktorer i ditt jobb som påverkar din lön. För tillsvidareanställda ses lönen över varje år genom traditionell förhandling eller genom lönesättande samtal med din närmaste chef. Din anställning och lön Lönen betalas ut den 27:e varje månad. Kom ihåg att lämna in din skattsedel till löneavdelningen och anmäla till Nordea vilken bank och vilket konto du vill ha din lön utbetald till. I samband med anställningen registreras person och anställningsuppgifter, skatteuppgifter och så vidare i arbetsgivarens lönesystem. Dessa uppgifter registreras löpande bland annat för att du ska kunna få rätt lön. Du är anställd inom Enköpings kommun med placering på ett visst 7

8 arbetsställe. Det innebär att du av olika skäl kan få byta arbetsställe inom ramen för din anställning. Ledighet Semester Är du under 40 år har du 25 semesterdagar/år enligt semesterlönelagen. När du fyllt 40 år har du enligt vårt kollektivavtal AB rätt till 31 semesterdagar och är du över 50 får du 32 dagar. Minst 20 semesterdagar per år måste, enligt semesterlönelagen, tas ut om du är anställd under hela året. Har du rätt till mer än 20 semesterdagar per år har du rätt att spara en eller flera dagar till ett senare semesterår. Antalet sparade semesterdagar får inte överstiga 40. Du har rätt att omvandla vissa semesterdagar till timmar för att kunna få ledigt del av dag. Denna möjlighet gäller både betalda semesterdagar som under innevarande semesterår överstiger 25, och den sparade semestern från tidigare år som överstiger 25. Din närmaste chef avgör när du får semester. Semesteransökan görs på en särskild blankett som finns hos din chef och på Insidan. Om du är ansluten till Medvind eller Självservice görs din ansökan där. Sjukfrånvaro Första sjukdagen ringer du din arbetsledare för att sjukanmäla dig. Första sjukdagen, den så kallade karensdagen, får du ingen ersättningslön. Därefter får du 80 procent av lönen till och med dag 14. Från dag 15 till dag 90 får du 10 procent av lönen. Är du sjuk i mer än 90 dagar är du berättigad till en AGS-KL sjukförsäkring. Försäkringen träder in dag 91 och ger 10 procent utöver den vanliga sjukpenningen, dock inte längre än till dag 360. Vissa avvikelser kan förekomma. För mer information kontakta personalavdelningen. När du är frisk kontaktar du din arbetsledare för att friskanmäla dig. Glömmer du det blir lönen för perioden fel. 8

9 Läkarintyg Vid längre sjukfrånvaro ska läkarintyg lämnas senast 8:e kalenderdagen till din arbetsledare. När det gått ut måste nytt läkarintyg lämnas om du är fortsatt sjukskriven. Uteblir läkarintyg måste du återgå till arbetet. Tandläkar/läkarbesök Du bör om möjligt förlägga tandläkar/läkarbesök till ledig tid. Om besöket sker på arbetstid kan du ta ut semester, flex- eller kompensationsledighet, annars görs löneavdrag. Undantaget från löneavdrag är förstagångsbesök hos tandläkare vid akut behandling, vid skärmbildsundersökning samt vid efterbehandling. Stäm alltid av med din chef innan du tar ledigt för att gå till läkaren. Föräldraledighet Som förälder har du rätt att vara föräldraledig från arbetet när du har föräldrapenning från försäkringskassan. Ledigheten får delas upp på högst tre perioder/kalenderår. Ansökan om föräldraledighet skall göras senast två månader innan den planerade ledigheten. Födelsedagar Om din 50- eller 60-årsdag infaller på en arbetsdag får du ledigt utan löneavdrag. Arbetsgivaren uppvaktar vid 30, 40, 50 och 60 år. Studieledighet Du har rätt att ansöka om studieledighet för regelbundna och planmässiga studier. Enskilda angelägenheter Du kan få tjänstledigt utan löneavdrag under en begränsad period om en nära anhörig är svårt sjuk eller avlider. Sådan ledighet tas alltid ut i samråd med din chef. Vid behov av vård av anhörig ska du vända dig till försäkringskassan. Din hälsa Arbetsmiljöresurs/ Företagshälsovård Enköpings kommun har ett avtal om företagshälsovård med Previa. Previa förser oss med kvalificerad kompetens inom arbetsmiljö. De är också väl insatta i vår arbetsgivarpolitik 9

10 samt de lagar och avtal som styr verksamheten. De bidrar till att stärka och bevara Enköpings kommun som en hälsosam arbetsplats, främst genom förebyggande arbete, på grupp- och organisatorisk nivå. Om din sjukdom inte har med arbetet att göra vänder du dig till din husläkarmottagning. Personalföreningen Personalföreningen bidrar till att skapa förutsättningar för alla medarbetare att ta ansvar för sin livsstil och hälsa genom att erbjuda trivsel, sport, kultur- och motionsaktiviteter. Medlemskap inträder vid anställningen och kostar ingenting. Du som slutat din anställning med pension behåller ditt medlemskap och ingår som kommunsenior. Hälsa och friskvård Personalföreningen erbjuder i samarbete med Idrottshuset bad och träning i motionsgym till ett rabatterat pris. Dessutom erbjuder Enköpings kommun ett friskvårdsbidrag i samband med friskvård. Läs mer på Insidan eller kontakta din chef för att få reda på vad som gäller på din arbetsplats. På arbetsplatsen Policys och riktlinjer Alla policydokument och riktlinjer finns i sin helhet på Insidan. Policydokumenten beslutas av kommunfullmäktige. I policydokumentet Verksamhet, chef och medarbetare uttrycks synen på chefsrollen och människan i våra verksamheter. Etiska regler I Enköpings kommuns policy om etiska regler för förtroendevalda och anställda i Enköpings kommun är ledorden medvetenhet och förtroende. När du väljer hur du hanterar olika situationer är du oftast utlämnad till ditt eget omdöme och dina egna beslut. Till stöd finns riktlinjer, politiska beslut, lagar och förordningar och policydokument. 10

11 Samverkan - tre vägar till inflytande Inflytande har du som medarbetare genom medarbetarsamtal med din närmaste chef och de regelbundna arbetsplatsträffarna där arbetsmiljö och andra frågor som handlar om ditt jobb diskuteras. Du har även inflytande genom din fackliga organisation som regelbundet har samverkan med arbetsgivaren. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal är en form av förtroendefullt samtal mellan dig och din chef. Ta då upp frågor som är väsentliga för dig i din arbetssituation, till exempel dina arbetsuppgifter, arbetsmiljön, arbetsledningen, arbetskamraterna, lönen, utvecklingsmöjligheter, utbildning, friskvård med mera. Utvecklingssamtal genomförs under hösten varje år. Ta vara på tillfället att kunna påverka din arbetssituation! Arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling innehåller regler och anvisningar för hur arbetet ska bedrivas för att minska risken för skador i arbetet. Författningssamlingen finns på Arbetsmiljöverkets hemsida, Det är din närmaste chef som informerar dig om arbetsskydd och du ska naturligtvis följa chefens anvisningar så att ni tillsammans skapar en så säker arbetsmiljö som möjligt så att du inte ska drabbas av skador. För att göra din arbetsmiljö säkrare ska alla olyckor och tillbud rapporteras till arbetsledaren och i RTS Invit Flexite- ett rapportsystem för Risk Tillbud Skada. Detta gäller även de gånger när du varit nära att skada dig, så kallade tillbud. Rehabilitering vid sjukskrivning Din arbetsgivare är ansvarig för att genomföra anpassning och rehabilitering så att du ska kunna vara kvar eller återgå i avtalat arbete. Som medarbetare förutsätts du vara aktiv i din rehabiliteringsprocess. 11

12 Skyddsombud Fackens skyddsombud har som uppgift att företräda de anställda i arbetsmiljöfrågor och ska vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall inom sitt område. Personlig skyddsutrustning Arbetsgivaren håller med personlig skyddsutrustning. Din chef avgör med ledning av vad som står i Arbetsmiljöverkets författningssamling vilken skyddsutrustning du ska använda. Personlig skyddsutrustning ska användas och underhållas. Den ska märkas med Enköpings kommuns logo, enligt särskilda regler, samt om du själv önskar, med ditt namn. När du arbetar i trafiken är du skyldig att bära varselkläder. För dig som arbetar ofta vid dator erbjuder arbetsgivaren synundersökning och terminalglasögon. Prata med din chef för närmare instruktioner innan du går till optikern. Rekvisitionsblankett finns på Insidan. Ersättning vid arbetsskada Arbetsgivaren har en trygghetsförsäkring (TFA-KL) som gäller för arbetsskador. Den gäller för skador som sker under arbetstid, men även för personskador vid resa till och från arbetsplatsen. Anmälan om arbetsskada ska göras till försäkringskassan. Anmälan fyller du i tillsammans med din närmaste chef och ditt skyddsombud. För TFAanmälan, kontakta personalkontoret. När arbetstagaren råkar ut för sakskada i tjänsten står arbetsgivaren för självrisken. Det kan gälla till exempel skada på glasögon som omfattas av ägarens försäkring. Alkohol och droger Användande av alkohol och droger i samband med arbete är inte tillåtet. Om du misstänker att någon arbetskamrat har missbruksproblem har du skyldighet att rapportera det till din närmaste chef. Uppsägning Om du säger upp dig har du en till 12

13 tre månaders uppsägningstid enligt vårt kollektivavtal AB (allmänna bestämmelser). Uppsägning måste ske skriftligen. Prata med din arbetsledare. Om arbetsgivaren säger upp dig är uppsägningstiden längre. Hur lång beror på hur länge du har varit anställd. Disciplinåtgärd Vid allvarlig förseelse kan du få en skriftlig varning. Allvarlig förseelse är bland annat olovlig frånvaro och drog/alkoholpåverkan under arbetstid. Allvarliga förseelser kan leda till avsked. Utanför arbetsplatsen Utbildning Att fortbilda sig är en del av de ordinarie arbetsuppgifterna. Du får inte övertid för utbildning. Utbildningstid utöver ordinarie arbetstid sätts upp som plustid med en timme för varje utbildningstimme. Bisyssla Bisyssla är varje anställning, uppdrag, syssla, tillfällig eller permanent som du utövar vid sidan om din anställning och som inte hör till privatlivet. Du ska på begäran anmäla bisyssla till arbetsgivaren. Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan kan: Inverka hindrande på dina arbetsuppgifter Påverka din handläggning av ärenden i ditt arbete i anställningen, eller Innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens Kan skada arbetsgivarens eller den anställdes anseende Resepolicy Kommunens resepolicy gäller för tjänstebilar. Privata bilar som används i arbetet bör uppfylla vissa av resepolicyns krav. Resepolicyn finns att hämta på Insidan. Tjänstebil Tjänstebil får inte användas för 13

14 privat bruk. Jourbil får användas inom kommunen av den som har beredskap om det är uppenbart att det är till fördel för verksamheten. Trafiksäkerhet Som en del i vårt kvalitetsarbete avseende trafiksäkerhet, kontrolleras att alla som framför och arbetar med våra fordon och maskiner har rätt behörighet. De som ska kontrolleras gentemot Vägverkets körkortsregister är: Alla anställda som kör kommunala fordon eller maskiner Alla anställda med bilavtal Alla som respektive avdelningschef bedömer kör mycket i tjänsten Information om att kontrollen ska genomföras meddelas på arbetsplatsträff eller liknande. Kontrollen genomförs en gång per år av din chef eller arbetsledare. Bilersättning Bilavtal tecknas med dig som behöver bil i ditt dagliga arbete. Du får då en högre ersättning men du är skyldig att ha bilen tillgänglig på arbetsplatsen varje arbetsdag. Om du inte har avtal kan du ändå få ersättning om du använder din bil i tjänsten. Prata med din chef. Om du måste använda avgiftsbelagd parkeringsplats får du tillbaka den avgift du betalt av arbetsgivaren. Färdtidsersättning När du reser inrikes i arbetet utanför den vanliga verksamhetssorten och på tid som inte är ordinarie arbetstid får du färdtidsersättning. Traktamente Vid tjänsteresa får du traktamentsersättning och resetillägg om resan omfattar mer än en dag. Från traktamentet görs avdrag för måltider som ingått i kursen konferensen och du får skatta för förmånsvärdet. 14

15 Fackliga organisationer verksamma inom Enköpings kommun Kommunal Lärarförbundet Lärarnas riksförbund Skolledarna SKTF Ledarna Vårdförbundet DIK Arkitekter Civilekonomer Arbetsterapeuter Sveriges ingenjörer Sjukgymnaster Psykologer Naturvetare Akademikerförbundet SSR JUSEK 15

16 Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. Foto omslag IBL

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun

Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun www.sollentuna.se FOTO: Anders Rolfsson, Michael Folmer, Felix Oppenheim, Matton Images. Välkommen till ditt nya arbete i Sollentuna kommun! I Sollentuna kommun

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun.

Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun. Välkommen att arbeta i Sollentuna kommun www.sollentuna.se Välkommen till ditt nya arbete i Sollentuna kommun! I Sollentuna kommun värnar vi om våra medarbetare. Vi tycker att det är viktigt att kommunens

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONALHANDOK 1(10 ) DIN ARETSPLATS Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för dig att känna till om vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd. ANSTÄLLNING De flesta

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Att jobba i Alingsås kommun

Att jobba i Alingsås kommun Att jobba i Alingsås kommun Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS FAGERSTA KOMMUN 1(10) FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS Du som är nyanställd vid Fagersta kommun har kanske frågor rörande Din anställning. Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan

ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Skolförvaltningen Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen Sala kommun ALKOHOL-DROGER Policy/handlingsplan Nov 2006 Allmänt Nittio (90) procent av den vuxna befolkningen i Sverige konsumerar alkohol.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Regler för rökfri arbetstid

Regler för rökfri arbetstid Datum 2017-06-19 Ärendenr 2017-000080.02 Regler för rökfri arbetstid Beslutad av kommunfullmäktige 2017-06-19 95 Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter

Heroma självservice. E-learning. Kontaktuppgifter 1 Heroma självservice Som medarbetare i Trelleborgs kommun använder du Heromas självservice, för att bla ansöka om frånvaro, registrera arbetsförändringar och göra reseräkningar. Via självservice får du

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Arbetsvillkor och förmåner för medarbetare i Landstinget i Kalmar län

Arbetsvillkor och förmåner för medarbetare i Landstinget i Kalmar län Arbetsvillkor och förmåner för medarbetare i Landstinget i Kalmar län För dig som medarbetare ATT ARBETA I LANDSTINGET I KALMAR LÄN HAR MÅNGA FÖRDELAR. HÄR GER VI EN ÖVERSIKT ÖVER DE ARBETSVILLKOR OCH

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun Dokumenttyp Riktlinjer Version 1 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad - Fastställd KF 160620 126 Diarienummer 2014/119 041 Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun 1 Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Guide för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Innehåll: FÖRE FERIEARBETET Löntagaruppgifter Har du giltigt ID? Belastningsregister Lön Betala skatt? UNDER FERIEARBETET Sekretess/tystnadsplikt Arbetstid

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Handbok för introduktion av chefer

Handbok för introduktion av chefer Handbok för introduktion av chefer Värdefullt med en bra start Den första kontakten är avgörande för den nyanställdes inställning till sitt arbete och sin arbetsplats. En väl genomförd introduktion påverkar

Läs mer

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER

POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Fastställd av kommunstyrelsen 2013-04-09 POLICY FÖR RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE DROGER Laholms kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av en god arbetsmiljö och engagerade medarbetare.

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba

Sommarjobba i botkyrka. Guide för dig som ska sommarjobba Sommarjobba i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Välkommen! Roligt att du ska jobba hos oss på kommunen i sommar! Sommarjobbet är kanske ditt första riktiga jobb. En värdefull erfarenhet inför

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Tjänstereglemente För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Inledning s 1-2 Pension och försäkring Kontor

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personalkontoret vid Fagersta kommun

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personalkontoret vid Fagersta kommun PERSONALHANDOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRUND (0) AVTALSINFORMATION NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRUND - NVK DIN ARETSPLATS Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden

1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1:2 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Utbildnings och fritidsnämndens verksamhetsområden 1. INLEDNING Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande Datum 2012-05-23 Riktlinjer för bisysslor i Tyresö kommun Beslutad av kommundirektören 2012-05-16. 1. Inledning Det är viktigt för Tyresö Kommun att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan 1(6) 2015-03-27 Barn- och Utbildning BUF central förvaltning Madelene Rickardsson 044-136426 Madelene.Rickardsson@kristianstad.se Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Tjänstereglemente för personliga assistenter. anställda vid Kooperativet OLJA, Slottsgatan Jönköping

Tjänstereglemente för personliga assistenter. anställda vid Kooperativet OLJA, Slottsgatan Jönköping Tjänstereglemente för personliga assistenter anställda vid Kooperativet OLJA, Slottsgatan 14 553 22 Jönköping Kooperativet OLJA 2012 Anställningsvillkoren för personliga assistenter regleras enligt vid

Läs mer

Bisyssla riktlinje för SLSO

Bisyssla riktlinje för SLSO 1 (5) Bisyssla riktlinje för SLSO Dokumentnamn Gäller fr.o.m Bisyssla riktlinje för SLSO 2014-10-01 Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Lena Grunditz Annika Blomgren 2013-05-29 2 (5)

Läs mer

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst

Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Jennie Karlsson arbetsmiljöinspektör Arbetsmiljöverket, region öst Arbetsmiljön Arbetsmiljölagen Föreskrifter (AFS) Alla förhållanden: fysiska, organisation At:s företrädare: Skyddsombud Drivs av: Arbetsmiljöverket

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN INLEDNING Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol- eller drogmissbruk hos en medarbetare skapar

Läs mer

Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.)

Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) CHECKLISTA FÖR RISKBEDÖMNING Arbetsplats: Datum: Gäller för brukare: Deltagare: (arbetsledare, skyddsombud, berörd arbetstagare etc.) Viktigt När ni gått igenom frågorna, diskutera de punkter där ni inte

Läs mer