Att jobba i Alingsås kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att jobba i Alingsås kommun"

Transkript

1 Att jobba i Alingsås kommun

2 Innehållsförteckning Välkommen till Alingsås kommun! 2 Informationskanaler 3 Introduktion 3 Anställning 3 Sekretess 4 Arbetstider 4 Förmåner 4 Pension 5 Omställningsavtal 5 Lön 5 Löneöversyn 6 Kompetensutveckling 6 Arbetsmiljö och hälsa 7 Sjukfrånvaro 7 Vård av sjukt barn 8 Ledighet 8 Semester 8 Uppsägningstid 8 1

3 Välkommen till Alingsås kommun! Alingsås är känd som Kaféstaden och för sin ljusdesign - Lights in Alingsås. Alingsås präglas av stark tillväxt, nyföretagaranda och är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Alingsås kommun som arbetsgivare erbjuder dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Det du utför har en stor påverkan - för grundläggande funktioner i våt samhälle och livskvaliteten för individen. Det är viktigt att du som medarbetare känner dig delaktig i utvecklingen av verksamheten och känner stolthet över den service som erbjuds. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel på arbetsplatsen och ett bättre resultat. 2

4 Informationskanaler Du som anställd har ett stort eget ansvar för att aktivt söka information som du behöver för ditt dagliga arbete. På kommunens intranät, finner du intern information som till exempel policydokument, riktlinjer, genvägar till it-system och intern telefonlista. Här läggs nyheter och viktig information från kommunen ut. Ta gärna del av Alingsås kommuns personalpolicy, policy om rökfri arbetstid och alkohol/droger samt föreskrifter för tjänsteresor. Alingsås kommuns externa hemsida www. alingsas.se är en informationskälla även för dig som är anställd. Introduktion Som nyanställd i Alingsås kommun får du en stegvis introduktion. Introduktion arbetsplatsen Du hälsas välkommen och blir presenterad för dina arbetskamrater. Förutom introduktionen får du information om hur din arbetsplats är organiserad. Övrig information av praktisk karaktär handlar tex om nycklar, telefon, genomgång av aktuella IT-program och andra rutiner. Ansvarig för introduktionen är din chef. En fadder/handledare kan också vara utsedd för att ta hand om dig den första tiden. Tre till fyra månader efter att du har börjat har din chef ett uppföljningssamtal med dig. alla nyanställda. Här får du information från ledande tjänstemän och Alingsås kommuns syn på politisk styrning, organisation, personalpolitik och informationskanaler. Du anmäler dig till introduktionsdagen i kalendern som finns på kommunens intranät. Anställning När du börjar i Alingsås kommun får du ett anställningsavtal. På anställningsavtalet framgår vilka villkor som gäller för anställningen. Din anställning kan antingen vara tillsvidare (en fast anställning) eller tidsbegränsad. Vid en tillsvidareanställning löper anställningen på och upphör först då du eller arbetsgivaren säger upp den. Vid en tidsbegränsad anställning finns ett start och slutdatum och anställningen upphör vid slutdatumet eller då ordinarie befattningsinnehavare kommer tillbaka i tjänst. Introduktion - förvaltningsnivå En tid efter anställningens början får du en introduktion på förvaltningsnivå. Syftet är att öka kunskapen om förvaltningens verksamhet och organisation. På mindre förvaltningar sammanfaller ofta arbetsplatsoch förvaltningsintroduktion. Introduktion övergripande kommunnivå En gång i halvåret genomförs en kommunövergripande introduktion till 3

5 Förmåner Friskvårdspeng Alingsås kommun erbjuder en individuell friskvårdspeng om 500 kr/år. Friskvårdspengen kan användas för t ex gymnastik, styrketräning, qigong och kontorsmassage och gäller inte för t ex utrustning, lokalhyra, startavgift, medlemsavgifter eller aktiviteter såsom golf, segling, ridning och utförsåkning. Kommunen följer skatteverkets regler för bedömning om vad friskvårdspengen kan användas till. Sekretess Du kan i din befattning omfattas av sekretessbestämmelser enligt lag. Hör med din chef vad som gäller för dig. Arbetstider I Alingsås kommun varierar arbetstiderna mellan olika yrkesgrupper. Din chef har uppgifter om vilka arbetstider som gäller på din arbetsplats. Rast Om du arbetar mer än 5 timmar skall du ha en rast på minst 30 minuter. För vissa yrkesgrupper finns avtal om måltidsuppehåll som innebär undantag för rast. Hör med din chef vad som gäller för dig. Företagshälsovård Som anställd i Alingsås kommun har du tillgång till företagshälsovård. Inom företagshälsovården arbetar läkare, beteendevetare, sjuksköterska och sjukgymnast/ergonom. Huvudregeln är att åtgärden och/eller besvären ska vara relaterade till dina arbetsuppgifter eller din arbetsplats. Ta kontakt med din chef om du är i behov av hjälp från företagshälsovården, då det är chefen som bedömer och beställer insatser från företagshälsovården. Personalvårdsstöd Alingsås kommun har ett personalvårdsprogram som avser rådgivning inom exempelvis juridik, ekonomi och sociala situationer både i privatlivet och i arbetslivet. Som anställd har du rätt till fem anonyma telefonsamtal per år. Ta kontakt med din chef för att få uppgift om aktuellt telefonnummer. Terminalglasögon Om du arbetar mycket vid datorn kan du ha rätt till terminalglasögon. Kontakta din chef för mer information. Träna på gym/gruppass eller simma Anställda i kommunen erbjuds möjlighet att gratis eller till subventione- 4

6 rat pris träna gym eller gruppass på olika trimhallar eller få simma kostnadsfritt i Nolhagahallens simhall under sammanlagt 52 gånger per år. Subventionerat kaffe/te Mot ett löneavdrag om 20 kr/anställd i månaden får du tillgång till kaffe/te på arbetet. Ledighet med lön Vid nära anhörigs svårare sjukdom, bortgång, begravning, gravsättning av urna och bouppteckning kan du av chef beviljas ledighet med lön utifrån en individuell bedömning. Vid dödsfall finns en försäkring som ger ersättning till den avlidnes familj. Försäkringen gäller från första dagen som anställd. Beloppet sjunker med åldern. Den gäller som längst till 67 års ålder. Pension Alingsås kommun avsätter tjänstepension för anställda med en årlig avsättning motsvarande 4,5 % av bruttolönen. Du kan som längst kvarstå i tjänst till 67 års ålder. När du vill gå i pension säger du upp dig på egen begäran och ansöker om uttag från din tjänstepension som kan ske först från 61 års ålder. Omställningsavtal I Alingsås kommun finns ett avtal för anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. Du kan genom individuella insatser få vägledning till ett nytt arbete. Avtalet omfattar också ekonomiska förmåner. Lön Löneutbetalningsdatum Lönen betalas ut den 27:e varje månad. Är detta datum en lördag eller söndag betalas pengarna ut före helgen. Lönen i december utbetalas före jul. För dig som är timavlönad betalas lönen ut månaden efter. Lön på ditt konto För att lönen ska sättas in på ditt konto ska du fylla i en kontoblankett som finns på intranätet och skicka till Nordea, som är löneutbetalande bank. Rätt skatteavdrag Skicka in en A-skattsedel, som du kan hämta på Skatteverkets hemsida, till löneenheten så blir skatteavdraget rätt. Om inte A-skattsedel finns dras automatiskt en högre skatt. 5

7 Efter fastställd ingångslön ändras lönen enbart i samband med löneöversyn eller då du får en ny befattning. Löneöversyn I Alingsås kommun tillämpas individuell och differentierad lönesättning. Löneöversyn sker årligen och omfattar de som är anställda tillsvidare. Du får ny lön utifrån din arbetsprestation som bedöms utifrån ett antal lönekriterier. Visstidsanställda lönesätts vid anställningstillfället. Timavlönad personal får en uppräkning efter att löneöversynen för tillsvidareanställda är avslutad. Medarbetarsamtal Det är viktigt att regelbundet stämma av hur du som anställd upplever ditt jobb och din arbetsplats. Därför genomförs årligen medarbetarsamtal som består av ett utvecklingssamtal på hösten och ett lönesamtal som vanligtvis sker på våren. Din chef har medarbetarsamtal med dig Andra löneförmåner Förutom lön kan du ha rätt till olika tillägg såsom jour och beredskap, obekväm arbetstid (arbete på kvällar, nätter eller helger) eller om du arbetar övertid/fyllnadstid. Övertid/fyllnad skall alltid vara beordrad av din chef. Självservice Kommunen tillämpar elektronisk rapportering i verktyget Självservice som finns på kommunens intranät. I självservice anmäler du själv kortare frånvaro, registrerar övertid/fyllnad och ansöker om ledighet. Ingångslön Din individuella heltidslön fastställs av chef vid anställningens början. Arbetstagare med lön per timme får 1/165 av den gällande heltidslönen. Kompetensutveckling Utvecklings- och utbildningsinsatser sker på arbetsplatsen och i din förvaltnings regi. I utvecklingssamtalet diskuteras ditt behov av kompetensutveckling. En plan för kompetensutveckling på förvaltningen görs årligen. Utbildning Det ingår i din anställning att delta på utbildningar och ta ansvar för din kompetensutveckling. Då du deltar på utbildning en ledig dag ersätts du med tid för tid eller motsvarande fyllnadslön. 6

8 Arbetsmiljö och hälsa En positiv arbetsmiljö och trivsel är en förutsättning för god hälsa. Du och din chef har tillsammans ansvar för en god arbetsmiljö. Till din hjälp finns också skyddsombud som du kan kontakta. Du kan påverka din arbetsmiljö genom att årligen besvara en arbetsmiljö/medarbetarundersökning som görs. Utifrån kartläggningen utarbetas handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Alingsås kommun erbjuder kurser i att sluta röka och i viktminskning. Arbetsskada Alingsås kommun arbetar förebyggande för att hindra att olycksfall och skador inträffar i arbetet. Om du skadar dig i arbetet kontaktar du din chef. Arbetsskadan anmäls till Försäkringskassan. Du gör också en anmälan till AFA-försäkring. Mer information finns på se. Din chef ansvarar för att vidta eventuella förebyggande åtgärder. minska din sjukfrånvaro kan du, om du är frånvarande 6 sjuktillfällen eller mer, få besöka företagshälsovården för hälsosamtal och/eller förstadagsintyg. Tillbud Uppstår en situation som kan leda till skada men som inte har gjort det är det viktigt att du informerar din chef och gör en tillbudsanmälan. Du meddelar din arbetsplats och din chef när du är frisk igen. Vid kortare sjukfrånvaro anmäler du din frånvaro i självservice när du är tillbaka igen. Vid sjukfrånvaro längre än 7 dagar anmäler chefen din frånvaro i självservice. Anmälan av tillbud/arbetsskada Anmälan om tillbud och arbetsskada görs i kommunens system för arbetsskador och tillbud LISA som finns på kommunens intranät. Ersättning Första sjukdag Sjukdag 2-14 Sjukdag Sjukdag Sjukfrånvaro Om du blir sjuk gör du en anmälan samma dag till din arbetsplats och till din chef. Från den 8:e sjukfrånvarodagen behöver du uppvisa ett läkarintyg för din chef. Om din chef begär det kan du få uppvisa läkarintyg tidigare, från första dagen. Har du upprepad korttidsfrånvaro har din chef ett samtal med dig med anledning av din frånvaro. I syfte att 7 Ingen ersättning (karensdag) 80 % sjuklön från Alingsås kommun Ev. ersättning från Försäkringskassan samt 10 % från Alingsås kommun Ev. ersättning från Försäkringskassan samt 10 % från AFA (egen ansökan krävs)

9 Vård av sjukt barn Om ditt barn blir sjukt gör du en anmälan samma dag till din arbetsplats, till din chef och till Försäkringskassan. Du anmäler själv din frånvaro i självservice. Du meddelar din arbetsplats och din chef när du är tillbaka igen. Uppsägningstid För att avsluta en anställning skall du skriftligen skicka in en uppsägningsblankett till din chef. Du som arbetar inom Kommunals avtalsområde t.ex. som undersköterska, personlig assistent, parkarbetare eller barnskötare har en månads uppsägningstid. För övriga yrkesgrupper som har en anställningstid om minst 12 månader gäller tre månaders uppsägningstid. Ledighet Önskar du vara föräldraledig, studieledig och ledig för vård av sjukt barn och närstående anmäler du det till din chef i god tid. Vid längre ledighet sker anmälan 2-3 månader innan ledighetens början. På kommunens intranät finns mer information om olika ledighetsformer. Semester Ålder Semesterdagar/år - 39 år 25 dagar år 31 dagar 50 år - 32 dagar Arbetar du måndag-fredag anses varje arbetsdag som en semesterdag. Har du annan arbetstidsförläggning omräknas semestern med faktorer så att alla anställda oavsett sysselsättningsgrad eller arbetstidsförläggning får samma värde. Särskilda regler gäller om du är anställd med ferielön eller uppehållslön. Arbetar du med en sysselsättningsgrad under 40 % av heltid eller är anställd kort tid och har timlön, får du utbetalt en semesterersättning istället. 8

10 Alingsås kommun Personalavdelningen Telefon: Besöksadress: Postadress:

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Att arbeta på Carema Sjukvård

Att arbeta på Carema Sjukvård Att a rbeta på Carema Sjukvård Carema din nya arbetsgivare Att vara ny på ett arbete innebär att du kommer att ställas inför många nya frågor, funderingar och utmaningar. Med den här broschyren vill vi

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

PHR000-2, 2012-06-16

PHR000-2, 2012-06-16 , 2012-06-16 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation... 10 Förmåner... 11 Mobiltelefoner... 12

Läs mer

M E D A R B E T A R H A N D B O K

M E D A R B E T A R H A N D B O K M E D A R B E T A R H A N D B O K Vi håller vad vi lovar Vi når resultat Innehållsförteckning Competens vision och affärsidé 1 Våra medarbetare och chefer 1 Policys och rutiner 2 Rekryteringspolicy 4 Anställning

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Laholms kommuns PA-RIKTLINJER

Laholms kommuns PA-RIKTLINJER Laholms kommuns PA-RIKTLINJER Reviderad april 2014 2 (61) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Anställningsrutiner 5 1.1 Återbesättning 5 1.2 Annonsering/Kungörelse 5 1.2.1 Tjänster under 3 månader 5 1.2.2 Tjänster

Läs mer

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi

Läs mer

Välkommen till Hultsfreds kommun

Välkommen till Hultsfreds kommun Uppdaterat 2015-07-31 Personalkonsult Ove Persson Välkommen till Hultsfreds kommun Information till dig som är nyanställd Hultsfred är en av Sveriges 290 kommuner. Tillsammans med elva andra kommuner bildar

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Att vara personlig assistent Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor. per helgfri vecka är from den 1 januari 2012 40 timmar per vecka för samtliga personalgrupper.

FACKTUELLT. Lönespecifikationens gåtor. per helgfri vecka är from den 1 januari 2012 40 timmar per vecka för samtliga personalgrupper. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda! 2014 Postens Villkorsavtal s gåtor Facktuellt presenterar på denna och följande sidor några ledtrådar som förhoppningsvis kan vara till hjälp

Läs mer

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM

AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM AVTAL FRISTÅENDE SKOLOR, FÖRSKOLOR OCH FRITIDSHEM Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom fristående skolor, förskolor och fritidshem Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer