Lönsam tillväxt ett samtal om att lyckas. Rapport från IBMs rundabordssamtal i Stockholm april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsam tillväxt ett samtal om att lyckas. Rapport från IBMs rundabordssamtal i Stockholm april 2013"

Transkript

1 Lönsam tillväxt ett samtal om att lyckas Rapport från IBMs rundabordssamtal i Stockholm april 2013

2 Magnus Höij är chefredaktör på tidningen Internetworld och en flitigt anlitad föredragshållare och moderator inom allt som rör modern teknik och affärer. Han har bevakat it-frågor, it-branschen, internet och sociala medier i mer än 15 år. Molnet växer - och branschen med det Intresset för att lägga sina it-tjänster i molnet har aldrig varit större. Utvecklingen drivs av mobilitet, av våra konsumentbeteenden, att vi tar med oss våra privata prylar till jobbet. Och av ren och skär logik: nätet är i nio fall av tio säkrare, stabilare och billigare än att ha systemen i din egen datahall. Denna tillväxt och detta intresse är det många som kan och vill ta del av. De svenska hostingföretagen och webbhotellen är väl positionerade för att ta hand om sin beskärda del av tillväxten. Viljan finns, kunskapen också. Utmaningarna saknas inte. En ligger i att agera stor när det behövs i kombination med det lokala perspektivet. En liten, lokal it-partner kan aldrig möta Amazons globala tjänster rakt av, men med smarta samarbeten kan leverantören i alla fall uppfattas som betydligt mycket mer global. En annan är att hantera lagom mycket: att veta vad man är bra på och avstå från annat. En mindre aktör lär inte vara bra på allt. Affärssystem kräver en speciell kompetens som inte alla besitter. Och kanske inte heller ska besitta. Ytterligare en utmaning är att parera mervärdestjänster, såsom Microsoft Office, så att det blir en bra affär både på kort och lång sikt. Risken i att lämna över delar av affären till en extern part är lurig och kräver eftertanke. Trots dessa utmaningar är känslan ändå att branschen har en ljus framtid framför sig. Den känslan överskuggar tydligt hoten och utmaningarna. Diskussionen och debatten om vilken roll som de lokala aktörerna ska ha på denna marknad är viktig och behöver fortsätta. I takt med att både marknad och teknik utvecklas kommer även rollen för bolagen på marknaden att behöva ändras. Jag är övertygad om att framtiden är ljus - men också att den är ganska annorlunda än idag. 2

3 Innehållsförteckning Molnet växer - och branschen med det 2 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inbjudan 5 Beskrivning av genomförandet 5 Konkurrensen från internationella aktörer 6 Samarbete över gränserna 7 Vad man säljer och till vem 8 Paketera olika för olika kundtyper 9 Juridiken hamnar i skymundan 9 Kunskap i alla länder 9 Köpa på kran åt två håll 10 Grundplåten är fortfarande viktig 11 Ett omoget moln 11 Kunden förstår inte molnet 12 Kunderna efterfrågar tjänsterna 13 Summering 15 3

4 Sammanfattning Tio deltagare samlades i ett konferensrum på Nordic Sea Hotel i Stockholm för att diskutera lönsam tillväxt. Konferensen var ett rundabordssamtal där deltagarna gavs möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Potentialen i branschen är stor. Men de möter ändå hinder. Under förra årets rundabordssamtal var molnet i fokus. Det är det i år också, men Microsoft och Office 365 stjäl en stor del av rampljuset. Många känner en oro inför den roll som Microsoft valt, och fortsatt väljer, att satsa på. Deltagarna känner att de fått kraftigt försämrade villkor, och oron som detta skapar inför framtiden är påtaglig. Ett annat ämne som får stort fokus är de globala jättarna - företag som Amazon och Rackspace som satsar internationellt. Här känner deltagarna att det är svårt att veta hur de ska förhålla sig till dessa nya aktörer. De känner sig trygga som lokala alternativ med god service, men förstår samtidigt att det uppstått en form av rubbad balans på marknaden i och med jättarnas inträde på den. Under konferensen säger de också att det finns utrymme för förbättring. Dels måste de bli bättre på att ta tillvara på internationaliseringen, dels behöver de titta mer på samarbeten för att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar och bli en stark konkurrent till ovan nämnda jättar. Även paketeringen av tjänsterna kan bli bättre. Men här finns hinder i form av den kraftigt varierande kravbilden från köparna - vissa är totalt teknikinriktade medan andra enbart köper på funktion. Att sälja på kran har också kommit att bli en viktig fråga. Men för att sälja på kran vill de även kunna köpa på kran. Diskussionerna gick varma från början till slut. När dagen närmade sig kväll verkade alla deltagarna nöjda, och många uttryckte en önskan om uppföljning. 4

5 Inbjudan Företag kommer att minska sina investeringar i traditionella datacenter och istället köpa IT-infrastruktur av hostingföretag i olika former. Marknadspotentialen lockar nya aktörer. Med ökad konkurrens pressas priserna vilket ställer krav på en diversifierad och mer lönsam produktportfölj. Därtill kommer att köparsidan måste utbildas i detta nya sätt att köpa IT. I inbjudningstexten till årets rundabordssamtal konkretiseras ämnet för konferensen. Hur undviker du att konkurrera med låga priser när det gäller IT-infrastruktur som tjänst? Det är IBM som, i samarbete med Computer Sweden, bjudit in till ett rundabordssamtal på temat. Hur ser lönsam tillväxt ut för ett hostingbolag och var finns tillväxten? Möjligheterna med nya samarbetsformer, allianser och nätverk. Hur hanterar man tillväxtens motkrafter så som kompetensbrist, likviditetsproblem samt omogna kunder? Köpa infrastruktur som en tjänst; när i tiden kommer det att vara standard? Beskrivning av genomförandet Representanter från tio olika företag slöt upp på Nordic Sea Hotel i Stockholm 11 april Engagemanget från deltagarna var stort och det kom fram många intressanta och bra synpunkter under eftermiddagen. Deltagarna representerade både små och medelstora företag. Magnus Höij, chefredaktör för Internetworld, höll i såväl anförande som moderering. På plats fanns även representanter från IBM för att lyssna på deltagarnas reflektioner och försöka finna vägar till hur de som företag kan stötta dem framöver. Vi ser extremt positivt på framtiden. Man kan säga att vi tar de stekta sparvar som kommer flygande. 5

6 Konkurrensen från internationella aktörer Det går bra för hostingbranschen, man har fullt upp att hinna med och deltagarna ser på framtiden med tillförsikt. Det tycks finnas ett grundläggande gott självförtroende som gör att man känner sig trygg trots växande konkurrens från främst globala aktörer. Deras allt starkare närvaro skapar möjligen en viss osäkerhet, men inte direkt oro. En deltagare sade sig uppleva att svenska företag är lite för försiktiga: Jag kan reta mig lite på att vi ska sitta och kämpa mot USA och Danmark - de tar en stor bit av marknaden och tillväxten går då till utlandet. Jag vill ge en känga till oss. Vi är lite för sega ut, vi borde agera mer kraftfullt och våga ta steget. Detta är en synpunkt som många säger sig dela. Samtidigt menade andra att hotet ännu inte är så stort i Sverige som det kan verka. En deltagare sade att det nog är större i andra länder: På WHD säger de att Amazon är det största hotet på hostingmarknaden. Men de är nog inte det i Sverige ännu, kanske är vi en för liten marknad? En annan deltagare påpekade att det lokala fortfarande fungerar väldigt bra när det kommer till mer traditionella företag. Att det framför allt är nystartade företag som söker sig till de globala alternativen. Traditionella företag vill ha närheten vi erbjuder. Medan de som utvecklar hippa, moderna webbtjänster satsar på Amazon. Ytterligare en synpunkt som lyftes upp, och som stod i viss kontrast till den tidigare nämnda, var hur saker och ting förändras. En deltagare sade att även om verkligheten ser ut som föregående två deltagare beskrivit, så är det inte säkert att den gör det om fem år. Hotet måste tas på allvar. Vi måste vara förberedda 6

7 Samarbete över gränserna Intressant nog efterfrågade många ett ökat samarbete sinsemellan för att kunna möta internationella hot så som Rackspace och Amazon. Trots att vissa i rummet ser varandra som ett slags konkurrenter sade flera deltagare att konkurrensen utifrån är större. Konsensus är att de måste gå samman för att stå starka. Detta uttrycktes på flera sätt, en deltagare sade så här: Vi borde inte konkurrera. Vi är väldigt små här men tillsammans utgör vi ett stark konkurrent. Och det behöver inte begränsas till svenska företag, även internationella samarbeten lyftes fram som ett sätt att hantera växande konkurrens. Som en deltagare sa: Vi borde jobba mer internationellt med samarbeten över gränserna. Skapa nätverk runtom i världen. Vi kan som små, lokala företag här i Sverige samarbeta med små, lokala företag i exempelvis England och på så sätt hitta konkurrenskraft och övervinna lokala hinder i respektive land. Det uttrycktes även tankar om möjligheten att hitta nya kunder i den här typen av internationella samarbeten mellan mindre företag. Som ett aktuellt exempel lyftes Island och vulkanutbrott. Skulle ett isländskt företag få möjlighet att deduplicera sin data i en svensk serverhall skulle de ha säkerhetskopior vid ett eventuellt utbrott sade en deltagare. Slutsatsen blev att samarbeten, såväl nationella som internationella, är något som skulle gynna de lokala aktörerna i form av att de kan erbjuda en helhetslösning till kunderna där varje företag är expert på sin del. En deltagare gav exempel på hinder som kan uppstå, men gav även förslag på lösningar på dessa hinder: Jag som liten aktör tror på det här partnerskapet. Att lyckas bli jättebra på SRP är nog kört. Men att gå ihop med en applikationsleverantör och bli trusted partner, det är kärnan till att lyckas. Du får då också fler representanter som säljer dina tjänster. Vill slutkunden ha ett ansikte går det ju att lösa med en frontperson och sedan interna avtal mellan oss. Traditionella företag vill ha närheten vi erbjuder. Medan de som utvecklar hippa, moderna webbtjänster satsar på Amazon. 7

8 Jag har tidigare lätt kunnat se var vi ska ta våra tjänster och paketeringar i framtiden. Men numera känns det som att det är få som har en utstakad väg. Vågar man para ihop sig med Microsoft? Vad ska man satsa på? Hotet mellan oss här är mindre än det vi möter från vår omvärld. Vad man säljer och till vem Rundabordssamtalet kretsade även kring kundernas kravbild och hur tjänsterna ska paketeras på bästa sätt utifrån denna. En deltagare poängterade att det finns stora möjligheter till förbättring när det kommer till paketering. Är man inte för teknikfokuserad istället för att tänka på värdet för kunden? Det ska vara en viss säkerhetsklassning på hallen och så vidare. Sedan glömmer man att för kunden är det som att skruva på kranen och få ut vatten, de vill inte behöva bry sig om hur vattnet kommer dit. Jag kan ofta sakna marknadsspinnen i vår bransch. Flera deltagare höll med men några sade också att det är precis tvärtom, att deras kunder efterfrågar den tekniska biten. Två olika kundtyper utkristalliserar sig och en deltagare sammanfattade dessa så här: Det finns två slags kunder: De tekniska som köper teknik och vill vara involverade, och de som inte vill fundera på tekniken utan bara vill att allt ska fungera. 8

9 Paketera olika för olika kundtyper En deltagare sade att så länge du vet vilken kundtyp du har att göra med så är inte paketeringen ett problem. Det handlar om vilken typ av beställare som kunden är. Bygg koncepten utifrån de två kategorierna kunder. Det kom också ett förslag kring hur paketeringen för funktionskunden kan göras tydligare. Förslaget byggde på att företaget skulle skapa en programbutik där kunden gavs möjlighet beställa tjänster ungefär på samma sätt som du köper en app i App Store idag - med en kort, säljande presentation och ett klick. Juridiken hamnar i skymundan Ett annat ämne som dryftades var juridiken. Det juridiska uppgavs vara något som idag känns diffust och lite bortglömt, men också något som kommer att påverka företagen stort i framtiden. En deltagare sade att det är lätt att blunda för problemet: I internetvärlden kör man så det ryker. Den mentaliteten som finns nu är att juridiken inte är så mycket att fundera kring. Men vad händer när avtalen slår tillbaka? Ska vi bara köra så det ryker så länge det funkar? Kunskap i alla länder En deltagare lyfte kundernas tillit till dem som företag kontra kunskapen om lagar och regler utomlands. I tjänsterna vi levererar har vi tillgång till allt om inte kunden själva krypterar. Men kunderna litar på oss. De förutsätter att vi är trovärdiga, hedervärda och lagliga. Det är inom Sverige. Men hur ser lagstiftningen ut utomlands? Vet vi det? Vi kan paketera hur mycket som helst, men det blir bara vykort. En annan deltagare menade att det går att lösa detta med hjälp av olika avtal och klassificeringar. 9

10 Köpa på kran åt två håll Skalbarhet visade sig vara en viktig fråga både ut mot kund och bak i upphandlingar. Så här sade två deltagare: Vi ser att efterfrågan på on demand-tjänster ökar. Kunden har sin bas som den kör på, men för temporära projekt och tester vill de kunna köpa tjänster på kran. Grundplåten kan vara densamma. Men allt ovanför efterfrågas - server på kran, lagring på kran, nät på kran. Vår interna drift av ett affärssytem kräver ungefär lika mycket hela tiden. Men de som behöver vara dynamiska måste ges utrymme att få vara just det. Många deltagare höll med om att det här behovet ökar, de kände också att deras behov av att kunna köpa på kran växer. En deltagare tyckte att kravet även borde ställas bakåt: Varför inte ställa kravet bakåt? IBM borde också kunna leverera på kran. Vi vill ha kran bakåt för att kunna sälja på kran framåt 10

11 Grundplåten är fortfarande viktig Men även om behovet av att kunna köpa på kran ökar sade de också att grundplåten fortfarande är högst intressant. Och att även om utvecklingen går fort så förändras inte behoven över en natt. Revolutionen med leverans på kran har skett under väldigt lång tid. Men en hel generation ska bort och det kommer att ta tid innan den här utvecklingen tar över. Vi kommer behöva göra förändringar framöver, men grundplåten är fortfarande högaktuell. Ett omoget moln Molntjänster innebär stora möjligheter men det finns också viss problematik i att kunder köper tjänster från olika håll och vill integrera dem som ett system. Molnet är i många delar fortfarande omoget och framför allt mindre och mellanstora företag kommer att efterfråga en partner som sköter all integration, som kan bli kundens rådgivare. Detta kan omvandlas till en fördel för hostingbolag på det lokala planet. En deltagare lyfte både det lokala och integrationen: Vad kostar integrationen av applikationer från olika håll? Det är kanske enklare att välja det lokala alternativet. Eller så kan mäklarrollen spela in, att få molnapparnas världar att gå ihop. Även om vi har lite olika kundsegment så brottas alla fortfarande med att molnet är abstrakt bland våra kunder. 11

12 Kunden förstår inte molnet Ytterligare en aspekt på molnet är bristen på kunskap hos kunderna kring vad molnet egentligen är, och i förlängningen hur företaget ska paketera och sälja det. En deltagare funderade över hur molnet ska säljas: Även om vi har lite olika kundsegment så brottas alla fortfarande med att molnet är abstrakt bland våra kunder. En lösning som en annan deltagare nämnde på detta var att helt enkelt undvika begreppet: Vi kanske inte ens ska nämna det här med moln för kunden? Det är ju bara ett leveranssätt. Vi kanske bara borde se molnet som ett faktum, att det är så IT levereras

13 Kunderna efterfrågar tjänsterna Men samtidigt insåg många att det finns en kundnytta, de måste bara finna vägar att kapitalisera på exempelvis Microsofts produkter. En sådan väg kan vara att skapa mervärde. Så här sade en deltagare: 365 är ett exempel på en företeelse. Det kommer alltid att komma sådana saker, vi kan inte kämpa emot det. Vi måste vara med. Men vi måste tillföra något som kunden behöver - och ofta är det mer än vi tänker på. Vad är det de inte kan leverera? Är det support, integration, förståelse et cetera? Vi måste hitta det och klättra upp i värdekedjan för det är detta vi kan ta betalt för. En annan deltagare berättade att de skapar mervärde genom att erbjuda sharepointappar. Ytterligare en sade att Office 365 i sig inte är särskilt kundnyttigt utan att de skapar denna kundnytta genom att erbjuda en bra kundservice för produkten: Kan vi inte skapa dessa tjänster bättre och billigare ska vi kanske se oss som de som möjliggör istället, de som ger service. Här lyfte dock en deltagare den problematiska vinkeln i detta: Du måste skala det stort för att få lönsamhet i det. Det fungerar inte att göra det för en kund. Du ska hänga med i uppgraderingar och så vidare. Det är i sig kostsamt och skapar svåra vägval. Vad ska vi satsa på? Tre viktigaste utmaningar just nu Att ta tillvara på internationaliseringen och finna samarbeten med andra aktörer i samma bransch för att kunna erbjuda kunderna skräddarsydda helhetslösningar. Lyckas förklara tjänsterna för såväl den tekniska som den funktionsinriktade beslutsfattaren Definiera hur man ska paketera och sälja molntjänster 13

14 14 Vi borde inte konkurrera. Vi är väldigt små här men tillsammans utgör vi en stark konkurrent.

15 Summering Konferensens övergripande ämne var tillväxt, och det var intressant hur fokus ändå hamnade på tekniska aspekter och IT-infrastruktur. Detta säger något viktigt om branschens utmaningar där diskussionen mest handlar om produkten som en förutsättning för tillväxt. Företagen möter nya krav från kunderna, och nya konkurrenter som de måste handskas med. Det som diskussionerna landade mycket i var hur de som små företag skulle förhålla sig till stora, internationella spelare som Amazon och Rackspace. Samt en oro kring vilken roll Microsoft håller på och skaffar sig. Deltagarna verkade överlag mycket nöjda med dagen. Att de trots olika branscher och storlek utsattes för samma hotbild var något som kom som en överraskning för vissa. Men samtidigt öppnade det upp ögonen för parnerskap hos deltagarna. En deltagare sammanfattade det bra på det här viset: Det är lite osvenskt att ringa någon om ett samarbete, men man måste kanske göra det för annars kommer de stora drakarna och piskar oss på fingrarna. En annan deltagare uttryckte det såhär: Det är alltid kul att nätverka och se hur andra tänker inför framtiden. Ensam är inte alltid starkast och det är nog viktigt att inse det. 15

16 Rapport sammansatt av IDG Strategic Marketing Services.

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten

Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten Eget val och brukares uppfattningar om kvalitet i hemtjänsten En sammanfattning av utvärderingen av införandet av Eget val ur ett brukarperspektiv Bo Davidson Linköpings universitet och FoU-centrum Under

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Mats Rydin Kommun- och Stadsnätsansvarig, reg sydväst 1 Telia Öppen Fiber- Vår affärsidé Telia Öppen Fiber erbjuder en flexibel plattform för framtidens bredbandstjänster.

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

Enghouse Interactive. Region: Norden

Enghouse Interactive. Region: Norden Enghouse Interactive Region: Norden Enghouse Systems Ltd Noterade på Toronto Stock Exchange Grundades 1984 Omsättning: $160 M (Strax över 1 miljard SEK) > 880 anställda Global täckning Tre affärsområden:

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017 forskning Projektplan för 2017 1 Innehåll Innehållsförteckning forskning 1 Projektplan för 2017 1 Innehåll 2 Introduktion 2 Projektdirektiv: forskning 2 Mål 3 Förväntat resultat: 3 Avgränsningar 4 Projektaktiviteter

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Svar på vår kundenkät

Svar på vår kundenkät Svar på vår kundenkät 1. Våra tjänster: styrkor/svagheter. Är det något ni saknar? 1 ; Hur nöjda är ni med våra tjänster 4 % 3 ; 13 % 3 ; 12 % 17 ; 71 % 70 % Som nyanställd och inkastad i miljöarbetet

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS?

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS? Molntjänster Molntjänster Molntjänster, vad är det egentligen? Molntjänst (Cloud Computing, Cloud Service) Program (PaaS, Software as a Service) Plattform (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktur (IaaS,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem.

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem. 1 Jobbet har slutat vara något vi går till och det är numera något vi gör. Våra kollegor är vana att använda ny teknik hemma, de vill nu göra det på jobbet. Helst vill de dessutom jobba från sina enheter

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Det handlar inte om rör.

Det handlar inte om rör. Det handlar inte om rör. Det handlar om rätt rör. Rör på rätt sätt. Rör på nya sätt. Rör som förändrar. Rör som berör. Som ger frihet, trygghet och förtroende. Det handlar helt enkelt om Smarta Rör. 2

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster Cloud Sweden Oberoende kompetensnätverk Analys & Konsultbolag Leverantörer Kunder Dataföreningen Startat i mars 2010 Predrag

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR TELEKOM IDAG PRESENTERAR 25 APRIL BONNIER CONFERENCE CENTER I STOCKHOLM STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION TEMA REDO FÖR MOLNET MOLNTJÄNSTER Vad gömmer sig bakom begreppen? I PRAKTIKEN Ta del

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

LEDARUTVECKLING GENOM MENTORSKAP

LEDARUTVECKLING GENOM MENTORSKAP LEDARUTVECKLING GENOM MENTORSKAP Halvårsseminarium den 2 september 2016 i Håbo kommun Tema Reflektion om mentordialogen, mål mm samt Attraktiv arbetsgivare Nedan är den summering som gjordes på blädderblock

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer