Lönsam tillväxt ett samtal om att lyckas. Rapport från IBMs rundabordssamtal i Stockholm april 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsam tillväxt ett samtal om att lyckas. Rapport från IBMs rundabordssamtal i Stockholm april 2013"

Transkript

1 Lönsam tillväxt ett samtal om att lyckas Rapport från IBMs rundabordssamtal i Stockholm april 2013

2 Magnus Höij är chefredaktör på tidningen Internetworld och en flitigt anlitad föredragshållare och moderator inom allt som rör modern teknik och affärer. Han har bevakat it-frågor, it-branschen, internet och sociala medier i mer än 15 år. Molnet växer - och branschen med det Intresset för att lägga sina it-tjänster i molnet har aldrig varit större. Utvecklingen drivs av mobilitet, av våra konsumentbeteenden, att vi tar med oss våra privata prylar till jobbet. Och av ren och skär logik: nätet är i nio fall av tio säkrare, stabilare och billigare än att ha systemen i din egen datahall. Denna tillväxt och detta intresse är det många som kan och vill ta del av. De svenska hostingföretagen och webbhotellen är väl positionerade för att ta hand om sin beskärda del av tillväxten. Viljan finns, kunskapen också. Utmaningarna saknas inte. En ligger i att agera stor när det behövs i kombination med det lokala perspektivet. En liten, lokal it-partner kan aldrig möta Amazons globala tjänster rakt av, men med smarta samarbeten kan leverantören i alla fall uppfattas som betydligt mycket mer global. En annan är att hantera lagom mycket: att veta vad man är bra på och avstå från annat. En mindre aktör lär inte vara bra på allt. Affärssystem kräver en speciell kompetens som inte alla besitter. Och kanske inte heller ska besitta. Ytterligare en utmaning är att parera mervärdestjänster, såsom Microsoft Office, så att det blir en bra affär både på kort och lång sikt. Risken i att lämna över delar av affären till en extern part är lurig och kräver eftertanke. Trots dessa utmaningar är känslan ändå att branschen har en ljus framtid framför sig. Den känslan överskuggar tydligt hoten och utmaningarna. Diskussionen och debatten om vilken roll som de lokala aktörerna ska ha på denna marknad är viktig och behöver fortsätta. I takt med att både marknad och teknik utvecklas kommer även rollen för bolagen på marknaden att behöva ändras. Jag är övertygad om att framtiden är ljus - men också att den är ganska annorlunda än idag. 2

3 Innehållsförteckning Molnet växer - och branschen med det 2 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inbjudan 5 Beskrivning av genomförandet 5 Konkurrensen från internationella aktörer 6 Samarbete över gränserna 7 Vad man säljer och till vem 8 Paketera olika för olika kundtyper 9 Juridiken hamnar i skymundan 9 Kunskap i alla länder 9 Köpa på kran åt två håll 10 Grundplåten är fortfarande viktig 11 Ett omoget moln 11 Kunden förstår inte molnet 12 Kunderna efterfrågar tjänsterna 13 Summering 15 3

4 Sammanfattning Tio deltagare samlades i ett konferensrum på Nordic Sea Hotel i Stockholm för att diskutera lönsam tillväxt. Konferensen var ett rundabordssamtal där deltagarna gavs möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Potentialen i branschen är stor. Men de möter ändå hinder. Under förra årets rundabordssamtal var molnet i fokus. Det är det i år också, men Microsoft och Office 365 stjäl en stor del av rampljuset. Många känner en oro inför den roll som Microsoft valt, och fortsatt väljer, att satsa på. Deltagarna känner att de fått kraftigt försämrade villkor, och oron som detta skapar inför framtiden är påtaglig. Ett annat ämne som får stort fokus är de globala jättarna - företag som Amazon och Rackspace som satsar internationellt. Här känner deltagarna att det är svårt att veta hur de ska förhålla sig till dessa nya aktörer. De känner sig trygga som lokala alternativ med god service, men förstår samtidigt att det uppstått en form av rubbad balans på marknaden i och med jättarnas inträde på den. Under konferensen säger de också att det finns utrymme för förbättring. Dels måste de bli bättre på att ta tillvara på internationaliseringen, dels behöver de titta mer på samarbeten för att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar och bli en stark konkurrent till ovan nämnda jättar. Även paketeringen av tjänsterna kan bli bättre. Men här finns hinder i form av den kraftigt varierande kravbilden från köparna - vissa är totalt teknikinriktade medan andra enbart köper på funktion. Att sälja på kran har också kommit att bli en viktig fråga. Men för att sälja på kran vill de även kunna köpa på kran. Diskussionerna gick varma från början till slut. När dagen närmade sig kväll verkade alla deltagarna nöjda, och många uttryckte en önskan om uppföljning. 4

5 Inbjudan Företag kommer att minska sina investeringar i traditionella datacenter och istället köpa IT-infrastruktur av hostingföretag i olika former. Marknadspotentialen lockar nya aktörer. Med ökad konkurrens pressas priserna vilket ställer krav på en diversifierad och mer lönsam produktportfölj. Därtill kommer att köparsidan måste utbildas i detta nya sätt att köpa IT. I inbjudningstexten till årets rundabordssamtal konkretiseras ämnet för konferensen. Hur undviker du att konkurrera med låga priser när det gäller IT-infrastruktur som tjänst? Det är IBM som, i samarbete med Computer Sweden, bjudit in till ett rundabordssamtal på temat. Hur ser lönsam tillväxt ut för ett hostingbolag och var finns tillväxten? Möjligheterna med nya samarbetsformer, allianser och nätverk. Hur hanterar man tillväxtens motkrafter så som kompetensbrist, likviditetsproblem samt omogna kunder? Köpa infrastruktur som en tjänst; när i tiden kommer det att vara standard? Beskrivning av genomförandet Representanter från tio olika företag slöt upp på Nordic Sea Hotel i Stockholm 11 april Engagemanget från deltagarna var stort och det kom fram många intressanta och bra synpunkter under eftermiddagen. Deltagarna representerade både små och medelstora företag. Magnus Höij, chefredaktör för Internetworld, höll i såväl anförande som moderering. På plats fanns även representanter från IBM för att lyssna på deltagarnas reflektioner och försöka finna vägar till hur de som företag kan stötta dem framöver. Vi ser extremt positivt på framtiden. Man kan säga att vi tar de stekta sparvar som kommer flygande. 5

6 Konkurrensen från internationella aktörer Det går bra för hostingbranschen, man har fullt upp att hinna med och deltagarna ser på framtiden med tillförsikt. Det tycks finnas ett grundläggande gott självförtroende som gör att man känner sig trygg trots växande konkurrens från främst globala aktörer. Deras allt starkare närvaro skapar möjligen en viss osäkerhet, men inte direkt oro. En deltagare sade sig uppleva att svenska företag är lite för försiktiga: Jag kan reta mig lite på att vi ska sitta och kämpa mot USA och Danmark - de tar en stor bit av marknaden och tillväxten går då till utlandet. Jag vill ge en känga till oss. Vi är lite för sega ut, vi borde agera mer kraftfullt och våga ta steget. Detta är en synpunkt som många säger sig dela. Samtidigt menade andra att hotet ännu inte är så stort i Sverige som det kan verka. En deltagare sade att det nog är större i andra länder: På WHD säger de att Amazon är det största hotet på hostingmarknaden. Men de är nog inte det i Sverige ännu, kanske är vi en för liten marknad? En annan deltagare påpekade att det lokala fortfarande fungerar väldigt bra när det kommer till mer traditionella företag. Att det framför allt är nystartade företag som söker sig till de globala alternativen. Traditionella företag vill ha närheten vi erbjuder. Medan de som utvecklar hippa, moderna webbtjänster satsar på Amazon. Ytterligare en synpunkt som lyftes upp, och som stod i viss kontrast till den tidigare nämnda, var hur saker och ting förändras. En deltagare sade att även om verkligheten ser ut som föregående två deltagare beskrivit, så är det inte säkert att den gör det om fem år. Hotet måste tas på allvar. Vi måste vara förberedda 6

7 Samarbete över gränserna Intressant nog efterfrågade många ett ökat samarbete sinsemellan för att kunna möta internationella hot så som Rackspace och Amazon. Trots att vissa i rummet ser varandra som ett slags konkurrenter sade flera deltagare att konkurrensen utifrån är större. Konsensus är att de måste gå samman för att stå starka. Detta uttrycktes på flera sätt, en deltagare sade så här: Vi borde inte konkurrera. Vi är väldigt små här men tillsammans utgör vi ett stark konkurrent. Och det behöver inte begränsas till svenska företag, även internationella samarbeten lyftes fram som ett sätt att hantera växande konkurrens. Som en deltagare sa: Vi borde jobba mer internationellt med samarbeten över gränserna. Skapa nätverk runtom i världen. Vi kan som små, lokala företag här i Sverige samarbeta med små, lokala företag i exempelvis England och på så sätt hitta konkurrenskraft och övervinna lokala hinder i respektive land. Det uttrycktes även tankar om möjligheten att hitta nya kunder i den här typen av internationella samarbeten mellan mindre företag. Som ett aktuellt exempel lyftes Island och vulkanutbrott. Skulle ett isländskt företag få möjlighet att deduplicera sin data i en svensk serverhall skulle de ha säkerhetskopior vid ett eventuellt utbrott sade en deltagare. Slutsatsen blev att samarbeten, såväl nationella som internationella, är något som skulle gynna de lokala aktörerna i form av att de kan erbjuda en helhetslösning till kunderna där varje företag är expert på sin del. En deltagare gav exempel på hinder som kan uppstå, men gav även förslag på lösningar på dessa hinder: Jag som liten aktör tror på det här partnerskapet. Att lyckas bli jättebra på SRP är nog kört. Men att gå ihop med en applikationsleverantör och bli trusted partner, det är kärnan till att lyckas. Du får då också fler representanter som säljer dina tjänster. Vill slutkunden ha ett ansikte går det ju att lösa med en frontperson och sedan interna avtal mellan oss. Traditionella företag vill ha närheten vi erbjuder. Medan de som utvecklar hippa, moderna webbtjänster satsar på Amazon. 7

8 Jag har tidigare lätt kunnat se var vi ska ta våra tjänster och paketeringar i framtiden. Men numera känns det som att det är få som har en utstakad väg. Vågar man para ihop sig med Microsoft? Vad ska man satsa på? Hotet mellan oss här är mindre än det vi möter från vår omvärld. Vad man säljer och till vem Rundabordssamtalet kretsade även kring kundernas kravbild och hur tjänsterna ska paketeras på bästa sätt utifrån denna. En deltagare poängterade att det finns stora möjligheter till förbättring när det kommer till paketering. Är man inte för teknikfokuserad istället för att tänka på värdet för kunden? Det ska vara en viss säkerhetsklassning på hallen och så vidare. Sedan glömmer man att för kunden är det som att skruva på kranen och få ut vatten, de vill inte behöva bry sig om hur vattnet kommer dit. Jag kan ofta sakna marknadsspinnen i vår bransch. Flera deltagare höll med men några sade också att det är precis tvärtom, att deras kunder efterfrågar den tekniska biten. Två olika kundtyper utkristalliserar sig och en deltagare sammanfattade dessa så här: Det finns två slags kunder: De tekniska som köper teknik och vill vara involverade, och de som inte vill fundera på tekniken utan bara vill att allt ska fungera. 8

9 Paketera olika för olika kundtyper En deltagare sade att så länge du vet vilken kundtyp du har att göra med så är inte paketeringen ett problem. Det handlar om vilken typ av beställare som kunden är. Bygg koncepten utifrån de två kategorierna kunder. Det kom också ett förslag kring hur paketeringen för funktionskunden kan göras tydligare. Förslaget byggde på att företaget skulle skapa en programbutik där kunden gavs möjlighet beställa tjänster ungefär på samma sätt som du köper en app i App Store idag - med en kort, säljande presentation och ett klick. Juridiken hamnar i skymundan Ett annat ämne som dryftades var juridiken. Det juridiska uppgavs vara något som idag känns diffust och lite bortglömt, men också något som kommer att påverka företagen stort i framtiden. En deltagare sade att det är lätt att blunda för problemet: I internetvärlden kör man så det ryker. Den mentaliteten som finns nu är att juridiken inte är så mycket att fundera kring. Men vad händer när avtalen slår tillbaka? Ska vi bara köra så det ryker så länge det funkar? Kunskap i alla länder En deltagare lyfte kundernas tillit till dem som företag kontra kunskapen om lagar och regler utomlands. I tjänsterna vi levererar har vi tillgång till allt om inte kunden själva krypterar. Men kunderna litar på oss. De förutsätter att vi är trovärdiga, hedervärda och lagliga. Det är inom Sverige. Men hur ser lagstiftningen ut utomlands? Vet vi det? Vi kan paketera hur mycket som helst, men det blir bara vykort. En annan deltagare menade att det går att lösa detta med hjälp av olika avtal och klassificeringar. 9

10 Köpa på kran åt två håll Skalbarhet visade sig vara en viktig fråga både ut mot kund och bak i upphandlingar. Så här sade två deltagare: Vi ser att efterfrågan på on demand-tjänster ökar. Kunden har sin bas som den kör på, men för temporära projekt och tester vill de kunna köpa tjänster på kran. Grundplåten kan vara densamma. Men allt ovanför efterfrågas - server på kran, lagring på kran, nät på kran. Vår interna drift av ett affärssytem kräver ungefär lika mycket hela tiden. Men de som behöver vara dynamiska måste ges utrymme att få vara just det. Många deltagare höll med om att det här behovet ökar, de kände också att deras behov av att kunna köpa på kran växer. En deltagare tyckte att kravet även borde ställas bakåt: Varför inte ställa kravet bakåt? IBM borde också kunna leverera på kran. Vi vill ha kran bakåt för att kunna sälja på kran framåt 10

11 Grundplåten är fortfarande viktig Men även om behovet av att kunna köpa på kran ökar sade de också att grundplåten fortfarande är högst intressant. Och att även om utvecklingen går fort så förändras inte behoven över en natt. Revolutionen med leverans på kran har skett under väldigt lång tid. Men en hel generation ska bort och det kommer att ta tid innan den här utvecklingen tar över. Vi kommer behöva göra förändringar framöver, men grundplåten är fortfarande högaktuell. Ett omoget moln Molntjänster innebär stora möjligheter men det finns också viss problematik i att kunder köper tjänster från olika håll och vill integrera dem som ett system. Molnet är i många delar fortfarande omoget och framför allt mindre och mellanstora företag kommer att efterfråga en partner som sköter all integration, som kan bli kundens rådgivare. Detta kan omvandlas till en fördel för hostingbolag på det lokala planet. En deltagare lyfte både det lokala och integrationen: Vad kostar integrationen av applikationer från olika håll? Det är kanske enklare att välja det lokala alternativet. Eller så kan mäklarrollen spela in, att få molnapparnas världar att gå ihop. Även om vi har lite olika kundsegment så brottas alla fortfarande med att molnet är abstrakt bland våra kunder. 11

12 Kunden förstår inte molnet Ytterligare en aspekt på molnet är bristen på kunskap hos kunderna kring vad molnet egentligen är, och i förlängningen hur företaget ska paketera och sälja det. En deltagare funderade över hur molnet ska säljas: Även om vi har lite olika kundsegment så brottas alla fortfarande med att molnet är abstrakt bland våra kunder. En lösning som en annan deltagare nämnde på detta var att helt enkelt undvika begreppet: Vi kanske inte ens ska nämna det här med moln för kunden? Det är ju bara ett leveranssätt. Vi kanske bara borde se molnet som ett faktum, att det är så IT levereras

13 Kunderna efterfrågar tjänsterna Men samtidigt insåg många att det finns en kundnytta, de måste bara finna vägar att kapitalisera på exempelvis Microsofts produkter. En sådan väg kan vara att skapa mervärde. Så här sade en deltagare: 365 är ett exempel på en företeelse. Det kommer alltid att komma sådana saker, vi kan inte kämpa emot det. Vi måste vara med. Men vi måste tillföra något som kunden behöver - och ofta är det mer än vi tänker på. Vad är det de inte kan leverera? Är det support, integration, förståelse et cetera? Vi måste hitta det och klättra upp i värdekedjan för det är detta vi kan ta betalt för. En annan deltagare berättade att de skapar mervärde genom att erbjuda sharepointappar. Ytterligare en sade att Office 365 i sig inte är särskilt kundnyttigt utan att de skapar denna kundnytta genom att erbjuda en bra kundservice för produkten: Kan vi inte skapa dessa tjänster bättre och billigare ska vi kanske se oss som de som möjliggör istället, de som ger service. Här lyfte dock en deltagare den problematiska vinkeln i detta: Du måste skala det stort för att få lönsamhet i det. Det fungerar inte att göra det för en kund. Du ska hänga med i uppgraderingar och så vidare. Det är i sig kostsamt och skapar svåra vägval. Vad ska vi satsa på? Tre viktigaste utmaningar just nu Att ta tillvara på internationaliseringen och finna samarbeten med andra aktörer i samma bransch för att kunna erbjuda kunderna skräddarsydda helhetslösningar. Lyckas förklara tjänsterna för såväl den tekniska som den funktionsinriktade beslutsfattaren Definiera hur man ska paketera och sälja molntjänster 13

14 14 Vi borde inte konkurrera. Vi är väldigt små här men tillsammans utgör vi en stark konkurrent.

15 Summering Konferensens övergripande ämne var tillväxt, och det var intressant hur fokus ändå hamnade på tekniska aspekter och IT-infrastruktur. Detta säger något viktigt om branschens utmaningar där diskussionen mest handlar om produkten som en förutsättning för tillväxt. Företagen möter nya krav från kunderna, och nya konkurrenter som de måste handskas med. Det som diskussionerna landade mycket i var hur de som små företag skulle förhålla sig till stora, internationella spelare som Amazon och Rackspace. Samt en oro kring vilken roll Microsoft håller på och skaffar sig. Deltagarna verkade överlag mycket nöjda med dagen. Att de trots olika branscher och storlek utsattes för samma hotbild var något som kom som en överraskning för vissa. Men samtidigt öppnade det upp ögonen för parnerskap hos deltagarna. En deltagare sammanfattade det bra på det här viset: Det är lite osvenskt att ringa någon om ett samarbete, men man måste kanske göra det för annars kommer de stora drakarna och piskar oss på fingrarna. En annan deltagare uttryckte det såhär: Det är alltid kul att nätverka och se hur andra tänker inför framtiden. Ensam är inte alltid starkast och det är nog viktigt att inse det. 15

16 Rapport sammansatt av IDG Strategic Marketing Services.

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR

MOLNET REDO FÖR TEMA STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION LÄS MER PÅ WWW.NOLLDISTANS.SE TELEKOM IDAG PRESENTERAR TELEKOM IDAG PRESENTERAR 25 APRIL BONNIER CONFERENCE CENTER I STOCKHOLM STRATEGISK KUNSKAP OM FÖRETAGSKOMMUNIKATION TEMA REDO FÖR MOLNET MOLNTJÄNSTER Vad gömmer sig bakom begreppen? I PRAKTIKEN Ta del

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00

Konferens 27 november 2014, Sheraton Stockholm Hotel, 8.30-17.00 Verksamhetskritiska system i MOLNET Framtida sättet att köpa Affärssystem, EFH och andra verksamhetssystem En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster Cloud Sweden Oberoende kompetensnätverk Analys & Konsultbolag Leverantörer Kunder Dataföreningen Startat i mars 2010 Predrag

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder

Expertpositionering. Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder Expertpositionering Hur vi skapar, utvecklar och vinner tillbaka affärer till våra kunder inom b2b Vi är beroende av ett fåtal personer för att försäljningen och nykundsanskaffning ska fungera. Vi har ingen

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Det handlar inte om rör.

Det handlar inte om rör. Det handlar inte om rör. Det handlar om rätt rör. Rör på rätt sätt. Rör på nya sätt. Rör som förändrar. Rör som berör. Som ger frihet, trygghet och förtroende. Det handlar helt enkelt om Smarta Rör. 2

Läs mer

Enghouse Interactive. Region: Norden

Enghouse Interactive. Region: Norden Enghouse Interactive Region: Norden Enghouse Systems Ltd Noterade på Toronto Stock Exchange Grundades 1984 Omsättning: $160 M (Strax över 1 miljard SEK) > 880 anställda Global täckning Tre affärsområden:

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem.

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem. 1 Jobbet har slutat vara något vi går till och det är numera något vi gör. Våra kollegor är vana att använda ny teknik hemma, de vill nu göra det på jobbet. Helst vill de dessutom jobba från sina enheter

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

Från grunden och uppåt bygget som står stabilt inför framtiden

Från grunden och uppåt bygget som står stabilt inför framtiden Nolldistans april 2013 Från grunden och uppåt bygget som står stabilt inför framtiden Affärsidé Nolldistans Innehåll och agenda En tydlig kravställning är a och o i alla typer av upphandlingar. Görs

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren

Boksammanfattning. NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys. Om författaren Boksammanfattning NO FEAR Ledarskap i en tid av digitala cowboys I den nya tidens digitala och snabbt föränderliga värld har en ny generation medarbetare, blivande chefer och kunder vuxit fram. Dagens

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation Interkulturell kommunikation Kompetensutveckling Föreläsningar som förändrar. Interkulturell kommunikation Gör ni affärer med andra länder? Har ni många olika nationaliteter i ert arbetsteam? Vill ni nå

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Se upp med Oracle och SAP

Se upp med Oracle och SAP Överlever dagens affärssystem en tjänsteorientering i moln? Eskil Swende, seniorkonsult och partner, IRM Se upp med Oracle och SAP Det är inte så lätt att baxa in kolossalprodukter som Oracle databas och

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Universitetet och Datainspektionen i Molnet

Universitetet och Datainspektionen i Molnet 15 och 16 april 2015 Universitetet och Datainspektionen i Molnet reflektioner över en gryende praxis Göteborgs universitet Definition från Wikipedia Datormoln molntjänster - är IT-tjänster som tillhandahålls

Läs mer

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA >> Frisören som vågar anställa Tillväxt verkets gratisfälla CAMILLA Gå inte i Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se Nr 4 2012 79 kr EXTRA bok med 400 RÅD! FÖRETAGARE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

SecurityWorld konferensen och mötesplatsen för affärer och it-säkerhet

SecurityWorld konferensen och mötesplatsen för affärer och it-säkerhet SecurityWorld & TechDemo är två arrangemang inom säkerhetsområdet som den 2 september kraftsamlar till årets största mötesplats för it-säkerhet. Seminariet är ett samarbete mellan som dagligen bevakar

Läs mer

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1 Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? October 1, 2013 Slide 1 Exempel energilagring Potential additional hydro power capacity 2006-2030 300 GW China 50 GW 50 GW India South America 120

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

SNITS-Lunch. Säkerhet & webb 2013-10-08

SNITS-Lunch. Säkerhet & webb 2013-10-08 SNITS-Lunch Säkerhet & webb 2013-10-08 Kort om ÅF ÅF i Karlstad idag! Vi är ca 150 varav 50 inom IT Automation Elkraft Mekanik Industriell IT Process och miljö IT och telekom Energi Industri Automotive

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Bakgrund och Affärsidé

Bakgrund och Affärsidé 1 Bakgrund och Affärsidé För att synas bra i dagens samhälle, krävs det att du är tillgänglig på Internet och kan visa upp vad du har att erbjuda. Vi erbjuder dig en helhetslösning med webbsida, informationsfilm

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer