Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:"

Transkript

1 Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort den 20 september. Det påminner oss om vad vi har gjort, vad vi gör just nu och vad vi vill göra i framtiden! Sammanfattning Söderort och Huddinge har tillsammans en brist på flera tusen företag om man jämför befolkningen i länet med andelen företag. Statistiken visar enligt Företagarnas siffror att vi idag har ca företag i området söder om Södermalm och Huddinge tillsammans, ca 15 % av länets företag. Området har 20, 5 % av befolkningen i länet. Skulle vi ha 20,5 % av länets företag så skulle vi ha ca företag till, totalt ! Min slutsats är att vi har en stor brist på företag. Det är med andra ord viktigt att se till att näringslivsklimatet söder om stan ligger ordentligt i fokus framöver och att samla krafterna. Vad kan vi göra för att främja näringslivet i Söderort? Det kom många förslag från deltagarna. Några av dem är att se till att inventera lokaler och vilka behov som finns. Det är brist på kreativa miljöer och kontorshotell. Bra lokaler skapar bra kommunikation. Vi har ett gott självförtroende som företagare, men behöver skapa nätverk och samarbeten med andra verksamheter. Vi behöver ha fokus på att se och höras. Kan vi samla företagare söder om stan i ett stormöte, kanske skapa ett näringslivsråd i Söderort? Det behövs även många små företagarnätverk. Titta på förebilder och på goda exempel. Även norr om stan. Bland hindren nämndes dåliga kommunikationer, att Huddingevägen är för smal, en propp söderut och att vi har brist på närhet till flygplatser. Möjligheterna var att vi är en stor befolkning och kan dra nytta av varandra. Det finns förtrupper inom olika näringar som börjar samlas söder om stan, t. ex vid Telefonplan inom media och kultur och vi kan dra fördel av såna kluster och aktivt skapa fler. Vi visade exempel på företag som samarbetar i Söderort, Fri och Stark och Trygg Jurist, samt möjligheter att fortbilda sig och nätverka i Söderort via Arena Huddinge. Vi avslutade kvällen med möjlighet att sluta nya kontakter samtidigt som vi åt en god buffé på Enskede värdshus. Jag ser fram mot att fortsätta denna verksamhet och återkommer till er som deltog eller har visat intresse inom kort. Nästa tema är vad som faktiskt görs idag i Söderort för att främja näringsliv och hur vi kan påverka det. Tack alla som bidrog, mer kommer ni framöver att kunna läsa på min blogg: Hälsar Eva. Nedan följer en mer detaljerad genomgång av kvällen.

2 Presentation av företagsfakta från Företagarna Stockholms Stad Nilla Tjälldén, verksamhetschef för Företagarna i Stockholms stad presenterade färska fakta om hur företagandet fördelar sig och ser ut i Stockholm. Material - Företagarna Stockholm (Finns även i bifogad pdf): Några av de fakta som går att utläsa i Företagarnas presentation om området Söderort (Stockholm söder om Södermalm) och Huddinge tillsammans: - Det finns ca företag i området, drygt 4 % av Sveriges företag % av alla företag i har 0-9 anställda. Av dem har 69 % 0, 21 % 1-4, och 5 % 5-9 anställda. Det är ungefär som det Sveriges genomsnitt % av företagen i Sverige har 0-9 anställda % av Sveriges företag ligger i Stockholms län. Det är ca Alla företag med 0 anställda är inte aktiva företag. Jag har inga siffror på graden av aktivitet. Några korta reflektioner efter Företagarnas presentation. - Har vi dåligt självförtroende i Söderort? o Nej, möjligen lite. Däremot tror vi kanske att andra ser så på oss. - Norrort kontra Söderort Förutsättningar? o Södra Stockholm är mer tättbebyggt när vi tar oss söderut än norr ort är. Ta tillvara att göra affärer längre söderut och vidga den geografiska målgruppen - Hinder och möjligheter i Söderort? o Företag i söderort behöver jobba mer på att skapa samarbeten. Blir man för diversifierad är det oftare svårare att klara sig i en lågkonjunktur. - Små företag kontar stora företag o Försök att samarbeta med företag som har en tydlig framgång. - Förra lågkonjunkturen Framgångsfaktorer, Goda exempel o Under den förra lågkonjunkturen klarade sig Stockholm förhållandevis bra. Företag som var inriktade på att hålla sig till sin kärnverksamhet och specialiseras sig på den klarade sig bäst.

3 Några slutsatser som jag, Eva, har dragit efter mötet efter att analyserat materialer om antalet företag i södra Stockholm i förhållande till befolkningsmängd. Bakgrund utöver presentationen - I Stockholms län bor 22 % av Sveriges invånare ca 2,1 miljoner personer. I Söderort (Söder om Södermalm) bor 15,7 % ( ) och Huddinge 4,8 % ( ). Totalt i dessa områden bor 20,5 % av Stockholms läns befolkning, personer. - I Stockholms kommun totalt bor ca 40 % av Stockholms invånare. - Observera att antalet företag i mina slutsatser inte säger något exakt om andelen anställda, men fördelningen på antalet anställda på de företag som ligger i området ser ut som riksgenomsnittet. - Det finns andra faktorer som jag inte har tagit hänsyn till, jag visar enbart hur det ser ut i andel av befolkning kontra andel företag. Slutsats om företag i Söderort och Huddinge - 26 % av Sveriges företag ligger i Stockholms län. Länets befolkning utgör 22 % av landets befolkning. Länet har alltså en högre andel av landets företag än andel av befolkningen % av företagen i Stockholms län ligger i Söderort och Huddinge. Befolkningen utgör ca 20 % av Stockholms befolkning. I söderort och Huddinge har vi med andra ord en lägre andel företag än andelen befolkning i länet. (12 % av dessa företag ligger i Söderort som har 15,7 % av Stockholms befolkning. 3 % av företagen ligger i Huddinge som har 4,7 % av Stockholms befolkning. ) - Söderort har idag företag och Huddinge har Totalt företag. - Om Stockholm söderort och Huddinge skulle ha 20,5 % (som befolkningsandelen) av andelen företag i Stockholms län ( idag) skulle området ha ca företag nästan fler än idag, i det perspektivet ett underskott med 25 % av företag i Söderort. (Givet att den totala siffran för länet inte förändrades). - Gör man samma jämförelse för Stockholms kommun (inkl. Söderort som drar ner snittet) så finns där ca jobb i överskott i förhållande till befolkningsmängd och totalt antal företag i länet. Det är färre jobb än underskottet söderut. - Stockholms län har i snitt har en högre andel företag än resten av landet i förhållande till befolkning, men Söderort och Huddinge har en lägre andel företag i förhållande till Stockholms län.

4 Hur vi kan samarbeta i Söderort för att förbättra förutsättningarna för framförallt ägarledda företag? (Workshop) Huvudfråga: Vad är bra med Söderort för företagare? Vad skulle kunna bli bättre, något du saknar? Tre delfrågor med svar från grupperna. Har vi dåligt självförtroende i näringslivet i Söderort? - Ett rungande nej! - Vi har gott självförtroende! Vi trodde inte att man funderade över självförtroendet. - Kista är känt för stort nätverkande, kan vara värt att se hur man gör norrut. - En liten brasklapp ev. Citykomplex. Vi antar att kunderna finns i city. Är det så? - Ekonomiska villkor är olika på olika platser. - Nej, om du startar företag är självförtroendet på topp. - Varför finns arbetstillfällen norr om stan? För att det finns mer mark norr om stan? - När det gäller småföretagare har självförtroendet inte att göra med om det är söder eller norr. - Generationsföretagare - går i samma spår. Kanske finns det vissa traditioner söder om stan. - Nej! Sluta jämföra, ha fokus på att synas och höras, mycket bra med Gilla Söderort. Hinder och möjligheter för näringslivet i Söderort, - Etablering, lokaler, mark och läge Hinder för företagare: - Brist på lokaler och kreativa miljöer. - Brist på kontorshotell. Fler Hotspot Farsta. - Brist på flygplatser. De finns på andra sidan. - För mycket skog söder om stan. Frigör mer mark för verksamhet. - Huddingevägen är för smal. Bort med rödljusen. Skapar ett hinder att vilja jobba söderut. Möjligheter för företagare: - Finns, stor befolkning. Många företag. Dra nytta av varandra. - Snart bättre tågförbindelser till Arlanda. Bra. - Älvsjö är en central plats, använd den som ett nytt Kista. - Media och reklam börjar flytta söder om söder t.ex. Telefonplan. Kreativa och konstnärliga bildar förtrupper Avantgarde och Hippfaktor. Förtrupper har låg status. - Det skulle vara bra med samarbetsintresselistor. - Uppvakta kommuner att öppna upp för samarbete.

5 - Gemensamma mötesplatser som kontorshotell och morgonfik. - Fräscha lokaler i bra lägen. Det är svårt med lokaler vi behöver små företagscenter och mötesplatser. - Många små företag/nätverk. - Näringslivsråd i Söderort. - Inventera befintliga lokaler och behov av lokaler. Hur kan jag vara delaktig i att påverka och utveckla kommunikation mellan företagare, små och stora, offentlig sektor? Vill jag det? - Nätverka. Ligg på. - Alla nätverk i Söderort samlas tillsammans i Söderort och bjuder in politiker för att få lite tryck. - Vi kan vara delaktiga som i detta möte. - Att möjliggöra att vi träffas. - Frukostmöten - Internet, Söderortssida, FB - Informera - Utställningsplatser - Recept för att norrföretag ska hitta söderföretag - Kommuner kan gynna upphandlingar. Miljömässigt, nära - Genom att arbeta med punkt 1 och 2. Kommunicera och utveckla det med företagare, stora och små och inte minst med offentlig sektor. - Ta kontakt med Stockholms stad och Stockholm business region. Söderortsvisionen. - Bra lokaler är en viktig ingrediens för bra kommunikation. - Det finns behov kreativa miljöer. - Var finns förebilderna? - Vad säger fastighetsägarna? - Företagare borde nätverka mycket mer. - Samla alla företagare i Söderort. Hur kan vi skapa samarbete mellan småföretagare i Söderort? 1, Praktiskt exempel från dagen exempel på samarbete - Trygg Jurist & Fri och Stark. Lena Kjellström och Margaretha Forssell på Trygg Jurist har inlett ett samarbete med mig, Eva Swede, Fri och Stark. Vi träffades första gången under frukostmöten som Huddinge kommun höll. Sedan sågs vi igen på Älvsjömässan i februari på ett möte som Stockholm Bussiness region höll berättar Margaretha och Lena. Vi kom överens om att vi ville lära känna varandra och veta mer om varandras affärsidéer och åt då en lunch på Zetas trädgårdcafé fortsätter Eva.

6 Efter det fortsatte vi att träffades vid ett antal tillfällen under vintern, och såg att vi hade kompletterande kompetenser. Vi började titta på vilka målgrupper och kunder vi har och hur vi kan göra nytta tillsammans utifrån kundens behov. Det vi såg är att många små och medelstora företag inte har resurser att ha egna jurister och HR-kompetens. Därför har vårt samarbete nu resulterat i att vi erbjuder vårt företagspaket Trygg, Fri och Stark. Vi analyserar företaget för att skydda idéer, förvalta resurser och ta tillvara företagets kompetens. Vi jobbar ur tre aspekter för verksamhetsutveckling HR, juridik och ekonomistyrning. Analysen innehåller en åtgärdsplan och det finns möjligheter att köpa till tjänster inom våra kompetensområden. Vi arbetar primär i Södra Storstockholmsregionen med detta koncept för att ha närhet till våra kunder. Våra tre viktiga erfarenheter: - Genom nätverk kan du skapa kontakter. Förtroende skapas över tiden. Tiden är alltså av vikt för att skapa bra samarbeten. - Vi kan skapa mervärde på flera sätt. Vår affärsidé bygger på hur vi ska skapa ett mervärde för kunden genom en synergieffekt av våra kompletterande kompetenser. - Det går att växa på flera olika sätt. Samarbeten är ett alternativ till att anställa. För mer information: och 2, Att växa som småföretagare i Söderort Edward Howard, Vd för Arena Huddinge berättade om möjligeten för småföretagare i Söderort att fortbilda sig och utvecklas genom en sammanhållen utbildning i Arena Huddinges regi under vintern. Anmäl dig senast den 15 oktober. Se följande länk eller bilagan i mailet. Nätverk och buffé Den andra delen av kvällen åt vi en god buffé på Enskede Värdshus och deltagarna skapade nya kontakter och möjligheter att se nya möjligheter. Ljudnivån och energin var hög vilket jag ser som ett gott tecken! Mötersdeltagare Huddinge kommun, Företagarna Stockholm, Arena Huddinge samt företagare från Stockholm, Huddinge och Nacka. Ca 25 personer. Framtiden Jag ser fram mot att detta projekt ska kunna fortsätta i framtiden då jag fått bekräftat att det finns ett stort behov av mötesplatser i Söderort.