Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt"

Transkript

1 Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

2 Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut. En sammanställning av det är illustrerad i bilden nedan.

3 Beskrivning av förutsättningarna: Vi har LiU, campus Norrköping med forskning och institut inom visualisering, tryckt elektronik samt inom hälsa, Digital Health Lab. Vi har strykbrädan med många samlade aktörer inom det offentliga näringslivssystemet som fysiskt ligger i samma område, Industrilandskapet. Till detta kommer den fysiska närheten för många av de nya bolagen inom styrkeområdena. EU s strukturfond för Östra Mellansverige bygger på samarbeten. Ett mål är att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation där man ska skapa innovationsklimat och stärka processer som leder till att innovationer kommersialiseras, dvs i linje med det vi vill åstadkomma, vilket innebär goda möjligheter att söka strukturfondspengar. Näringslivet är diversifierat i Norrköping med många mindre företag. Världen blir mer och mer digitaliserad. Det är viktigt att vi får företagen att inse betydelsen av omställning. Kommunen har tagit fram riktlinjer, bl a Fler jobb fler i jobb - Kommunstyrelsens verksamheter ska aktivt arbeta med att stärka samarbeten, insatser och processer för att få fler arbetstillfällen till Norrköping och att fler Norrköpingsbor får arbete. Inom riktlinjen ingår följande uppdrag: -Förbättra samverkan mellan utbildningsföreträdare och näringsliv utifrån ett långsiktigt kompetensförsörjningsperspektiv och att främja forskning, utveckling och avknoppning. Näringslivskontoret -Arbeta aktivt med befintliga företag, nya etableringar och nyföretagande, för att förbättra förutsättningarna för ekonomisk utveckling och arbetstillfällen. Näringslivskontoret Regionen har också utsett fem styrkeområden där man ser en framtid för våra företag. *Effektiv logistik, *Affärsmodeller och arenor för hållbara systemlösningar *Smarta, säkra och robusta uppkopplade system, *Simulering och visualisering, *Avancerade material Tittar man på problem som upplevs bland aktörerna och som Nosp skulle kunna avhjälpa: Låg kunskap om varandras verksamheter mellan näringsliv och forskning. Många företag lever i sin branschbubbla och till viss del trångsynta i sina framtidsplaner Svårt att matcha idé/entreprenör/finansiär. Detta kräver nätverkande. Lågt antal nya företag som startas per 100 invånare i Norrköping Svårt för företagarna att veta alla aktörer som kan hjälpa till med tillväxt. ESBR aktörerna har svårt att få ut budskapen. Det finns ingen som har tar ansvar inom hela processen från forskaridé/prototyp till kommersialisering Finansiering hos de offentliga aktörerna

4 Det finns egentligen ingen aktör idag som tar ansvar för hela innovationsprocessen från idé till kommersialisering. Det är många som hänvisar i systemet men det är för liten verkstad. Det måste alltså till en processägare som tar ansvar för processen när idén går framåt till prototyp, finansiering, koppling till näringslivet etc fram till färdig produkt i antingen nytt eller befintligt företag. Det är verkstan, och det är så vi skapar tillväxt i Norrköping. Utifrån det måste vi skapa innovationsprocesser för Norrköping där vi arbetar systematiskt. Utifrån ovan problembeskrivning har vi satt upp nedanstående plan för de områden som NOSP ska jobba med under de närmaste tre åren. Jag ser väldigt positivt på den nya energin som finns inom NOSP och är väldigt spänd på vad vi kommer åstadkomma under de närmaste åren. Som budgeten 2016 visar, ber jag om en finansiering från kommunen för 2016 och framåt på 4,5mkr/år för finansiering för Norrköping Science Park AB. Med vänlig hälsning, Jonas Jalvér t.f. VD Norrköping Science Park AB

5 Budget 2016 & kommunal finansiering BUDGET 2016 (TKR) Simulering TOTAL BUDGET Science Park bas- Komunikatio n & Kluster Start Up & Make It Coffice Projektar ena RÖRELSEINTÄKTER Kommunen basfinansiering Intäkter Klövern Region Östergötland Intäkt uthyrning våning 1 & EU- Finansiering projekt SUMMA RÖRELSEINTÄKTER RÖRELSEKOSTNADER Lokalkostnader Marknad & PR (inkl arrangemang) IT Övriga externa kostnader: Revisor, bank, tele, förbr.varor, försäkring - - Konsulter Personalkostnader VD 60% Kommunikation+ administration Ekonomi 50% Ansvarig startup + Strykbrädan Receptionist Make it & hallarna Innovationsledare- Visualisering 100% Innovationsledare- Visualisering + övriga omr. 50% Avskrivningar SUMMA RÖRELSEKOSTNADER RÖRELSERESULTAT Finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER För att få en långsiktig (3 år framåt) stabilitet enligt det uppdrag som vi ska utföra framåt, ser vi ett behov på en finansiering från kommunen på 4,5mkr per år. Med dessa pengar framöver ser jag att Norrköping Science Park kan bedriva en verksamhet som ger en långsiktig stabilitet. I realiteten sker det ingen jätteökning av anslag från kommunens sida då det historiskt set finansierats med mellan 3,5mkr till 4,4mkr från Kommunens finansiering av Nosp NOSP ex Demola Basfinansiering Varav Twin Parks Utvecklingsstiftelsen (PEA) Utvecklingsstiftelsen (Mediateknik) Projektarena IVM Felfakturering pga Twin Parks Extra (det fanns pengar över 2011) Coffice - Ninas lön från NÄK Bryggfinansiering Hallarna & Make it Summa Demola

6 Till stora delar en ny organisation med nya medarbetare! 6

7 NOSP s Erbjudande Vad Kommunikation av nyheter/ trender Uppdrag: Öka antalet nya företag Affärsuteckling Uppdrag: Stärka nuvarande näringsliv Uppdrag: Utveckla Klusterverksamhet Erbjuda Start Up utbildning Erbjuda bra mötesplatser Tekniköverföring av forskning inom visualisering Stötta kreativa näringar Erbjuda värdeskapande aktiviteter för medlemmar

8 NOSP s Erbjudande Hur Coffice Visual City Arena Make It & Start Up Aktiviteter för kluster företag Kommunikations -plattform

9 NOSP s Erbjudande Hur Coffice Coffice är ett coworking office; en arbetsplats där samverkan mellan företagare ligger i fokus. Vår inspirerande miljö gör det enkelt att trivas, arbeta och träffa andra företagare. Flex-begränsning våning 1. Fix- 5 platser Start Up Office- 11 rum MÅL: Öka antalet Coffiesmedlemmar genom att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö. Coffice ska fungera som Strykbrädans samlingspunkt.

10 NOSP s Erbjudande Hur Start Up Är en utbildning som vänder sig till dig som precis har startat eller funderar på att starta företag och vill komma igång med en rivstart. MÅL: Ständigt utveckla konceptet och sprida entreprenörsanda Make It & Start Up Make It För dig som redan är igång som företagare men som vill bredda dina kunskaper och nå nya insikter för att förbättra dig och ditt företag. Utbildningen riktar sig nu mot kreativa näringar men är öppet för alla som vill utveckla sin affärsmodell. MÅL: Ständigt utveckla konceptet och om behov finns vända sig till andra branscher också, t ex anordna en workshop riktat mot ett specifikt företag.

11 NOSP s Erbjudande Hur Visual City Arena En helt ny projektarena som bygger från tidigare IVM erfarenheter. Visual City Arena skapas för att agera som en extern R&D-enhet. Kompetenser inom Visualiseringsforskning matchas här med SME-bolags behov. NOSP roll är att samordna/leda projekten samt agera matchmaker mellan människor. MÅL: Stärka befintligt näringsliv och eventuellt skapa nya företag från Visualiseringsforskningen ska vi ha mer än 10 projekt igång och börja arbeta med de andra styrkeområdena också ska satsningen vara så intressant så att vi attraherar nya företag till kommunen.

12 NOSP s Erbjudande Hur Ett nytt event som riktar sig mot kluster- och parkmedlemmar. Arrangemanget skall anordnas tre-fyra gånger per år och syftet är att bolag och forskare, tillsammans, skall förstå varandras behov och sedan komma med idéer på hur bolagen skall fördubbla sin omsättning via innovation och nytänkande. MÅL Sprida kunskap om näringslivet och koppla dem närmare forskningen för att fler idéer ska nå marknaden. Tre bolagspitchar/ Event En pitch av forskarteam Aktiviteter för klusterföretag Lunchklubben- Mingel och föredrag Go morron- Mingel och framgångssaga East Sweden Hack MÅL: Skapa intressant innehåll och få människor att mötas. Gemensam problemlösning

13 NOSP s Erbjudande Hur Genom NOSP s kommunikationsvägar sprids nyheter om Norrköping och regionens bolag, innovationer och event. NOSP agerar också som trendspanare för att få ut nyheter och framtidsvisioner till sina intressenter. Alla på NOSP ska vara kommunikatörer! MÅL: Det ska vara intressant att läsa kommunikation från NOSP. Vi ska vara med på alla sociala medier där det ger mening. Kommunikationsplattform

14 NOSP Teknikutveckling -Produkter Match Making Affärsutveckling -Processer Mötesplatser -Människan

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga

Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-11 Blad 23 Ks125 Au 127 Dnr 252/2008-101 Svar på motion, kreativa sektorn utvecklar Arboga Till kommunfullmäktige den 18 december

Läs mer

Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region

Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region 2010-03-25 Sammanställning av enkät och intervjuer med medlemsföretagen i Automation Region Medlemsföretagen i AR är nöjda med nätverkets aktiviteter hittills. Det finns dock en betydande enighet om att

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka?

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Jag befinner mig på resa i Sverige och får då lite tid över att hinna med att skriva lite om innovation och entreprenörskapet i Sverige. De flesta tycker

Läs mer

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN Ideon Innovation: The Creative Plot Projektperiod: 2011-11-01 2013-06-30 Region: Skåne www.ideoninnovation.se www.thecreativeplot.se Ideon Innovation är en av flera inkubatorer

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018 Krinova Incubator & Science Park Affärsplan 2015-2018 Innehåll Uppdrag Vision Historia Innovationsekosystem Möten och kontor InnovationsArena Profilområde Mat/Miljö/Hälsa Kommunikation Kompetens och organisation

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD

Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012. Nils-Olof Forsgren, VD 1 v Västerbo ens län behöver en rik g innova onsstrategi som möjliggör interna onell konkurrenskra 26 november 2012 Nils-Olof Forsgren, VD 2 1. Inledning Uminova Innovation AB (UI) är regionens motor för

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer