Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator"

Transkript

1 Ansökan om förlängning projekt SPH Inkubator Projekt: SPH Inkubator NYPS-id: Projektägare: Science Park Halmstad AB, Org nr Kontaktperson: Ulf Andersson Projektperiod (ursprunglig): Projektperiod förlängning: Ansökt belopp: kr Bakgrund Projektet Science Park Halmstad Inkubator avslutas Under tre år har projektet byggt upp en struktur för att skapa och utveckla nya kunskapsbaserade tillväxtföretag. Strukturen är ett tillväxtprogram i fyra faser, Rekrytera, Paketera, Etablera och Växa. Projektet har utvecklat och implementerat metoder och processer inom fokusområdena rekrytering och aktiv affärsutveckling. En väl fungerande och kvalitetssäkrad arbetsmodell och struktur är nu på plats. SPH har hösten 2012 blivit godkänd för Innovationsbrons Inkubatorprogram, BIG Sweden Summit, och har därigenom säkrat en driftsfinansiering för 2013 om 1 Mkr. Av landets ca 50 inkubatorer har därmed 24 st driftsfinansiering från Innovationsbron. Inför beslutet genomfördes en genomgripande kvalitetsgranskning av vår verksamhet vilken resulterade i en rapport (bilaga 2). Där framgår bl.a att villkoret för att finansieringen skall förlängas 2014 och framåt är en utveckling inom framför att två områden. 1) Lös den totala driftsfinansieringen för 2013 och framåt för att säkra den befintliga verksamheten. 2) Konkretisera intagningskriterierna och öka kvaliteten i dealflow och antagna bolag. Under 2012 har SPH arbetat med att säkra en långsiktig finansiering av verksamheten. Denna ansökan är ett steg i att lösa en bryggfinansiering över 2013 tills en eventuellt ny ägarstruktur inkluderande Region Halland tar vid 2014 då tanken är att vidareutveckla SPH till en mer omfattande regional Science Park. Projektet SPH Inkubator har varit en del av den totala finansieringen Verksamheten som beskrivs i denna ansökan omfattar även de delar som inte finansierats av projektet, därav en större omslutning i budgeten. Vad gäller kvaliteten på dealflow och antagna bolag är detta en längre process eftersom SPH bara delvis kan påverka de faktorer som skapar möjligheter att etablera nya affärsidéer. Vi har dock identifierat ett antal arbetsområden där vi med vår kompetens och resurser kan påverka inflödet av kvalitativa nya affärsidéer. Vi hoppas kunna se resultatet av detta arbete under Projektbeskrivning Verksamheten kommer att drivas vidare med resultaten från projekt SPH Inkubator som grund (Se bilaga 1). Utvecklade metoder och arbetssätt kommer att implementeras och kontinuerligt förbättras. Kriterierna för intagning av nya projekt kommer att utvecklas vidare för att tydligare peka på den typen av företag och företagare vi vill jobba med. Förutom den metodutveckling som redan har skett i projektet kommer fokus att ligga på följande under 2013: Rekrytering i befintligt näringsliv För att säkerställa ett mer kvalitativt och bredare dealflow kommer arbetet att fortsätta med det som under hösten 2012 lanserats som Carve Out-modellen. Carve Out går ut på att hitta affärsidéer i det befintliga näringslivet som företagen av en eller annan anledning inte har kommersialiserat själva. Företaget blir då idégivare till ett nytt bolag som SPH hjälper till att rigga, dvs hitta en entreprenör, skapa incitament för båda parter, förhandla ägarfördelning, skriva avtal med mera. Det nya bolaget får en plats i vårt Tillväxtprogram med den stödstruktur som SPH erbjuder. Idégivaren bistår bland annat med bransch- och marknadskunskap men det är entreprenören som driver företagets utveckling.

2 Internationalisering Det finns mer att göra på internationaliseringsområdet för att få ut fler bolag på internationella marknader tidigare än vad som sker idag. Här finns såväl regionala som nationella projekt att samarbeta med, men det behövs ett mer aktivt utbyte. Exempel är Innovationsbrons program Born Global, US Market Access Centers program Market Access Silicon Valley, SACC Swedish American Chamber of Commerce som har flera aktiviteter och ett projekt vid namn Bridge som drivs av Sahlgrenska Science Park i Göteborg och som vill ha med Science Park Halmstad som projektpartner. Även Invest i Halland borde vi jobba tätare med. Riskkapital och affärsänglar Ett projekt som startades under 2012, Business Angel Academy kommer att fortgå under Det har separat finansiering från de deltagande kommunerna; Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm, Båstad och Region Halland. Resultatet av projektet kommer ge ett ökat antal utbildade affärsänglar vilket gör att vi kan bygga vidare på vårt affärsängelnätverk, Inner Circle och till utvecklingen av såddkapitalbolag kopplade till Högskolan Halmstad och Science Park Halmstad. Projektorganisation Organisationen i verksamheten kommer att vara i stort sett densamma som under 2012, Egen personal Lars-Göran Persson: Hans-Erik Eldemark: Sandra Johannesson: Josefine Nilsson Ulf Andersson: Peter Uppman: Erika Gustafsson: Anders Rosengren: Bo Björkman: Jenny Karlsson: Anette Stenkvist: Extern personal Niklas Eklund: Carl-Johan Berthilsson: Björn Karlberg: Lennart Andrén: Jan Thernström: Högskolan Halmstad, verksamhetsansvarig Högskolans innovationsstödssystem Högskolan Halmstad, innovationsrådgivare forskning, affärscoach Paketera Högskolan Halmstad, affärscoach Paketera, studentinspiratör Högskolan Halmstad, affärscoach Paketera, studentinspiratör SPH, VD, affärsutveckling, affärscoach Etablera, marknad, rekrytering SPH, PL tillväxtprogrammet, coachsamordning, affärscoach Etablera SPH, Kommunikation och eventkoordinator SPH, Carve-Out rekrytering, affärscoach Etablera SPH, Affärsängelnätverk, Business Angel Academy, affärscoach Etablera SPH, Kaffebordsansvarig SPH, Ekonomi och administration Styrgrupp Projektet kommer att ha samma styrgrupp som , vilket med nuvarande styrelse i bolaget innebär följande personer: Suzanne Åkerlund (ordf), Halmstad Kommun Aida Hadzialic, Halmstad Kommun Fredrik Geijer, Halmstad Kommun Mikael Alexandersson, Högskolan Halmstad Carina I Eriksson, Högskolan Halmstad Gerda Böcklinger, My Products AB Cecilia Grahn Nyd, MICS AB Ludvig Granberg, Hemsida 24 Göran Jönsson, Region Halland HNAB HNAB HNAB SPH Entreprenörsförening Region Halland Indikatorer Relevanta indikatorer för 2013

3 Indikator Kvinnor Män Varav med utländsk bakgrund Antal Definition Nya arbetstillfällen Nystartade företag Nya företagare Internationell marknad Antal arbetstillfällen skapade under projekttiden i tillväxtprogrammets bolag.. Antal företag skapade i tillväxtprogrammet under projekttiden Antal företagare i de nystartade bolagen Antal företag i tillväxtprogrammet som tagit sig ut på internationell marknad Carve out projekt 4 Antal riggade Carve-out projekt Patentsökningar 2 Nya produkter 4 Hylte kommun 2 Antal nya patentsökningar som skapats av företag i tillväxtprogrammet Antal nya tekniska fysiska produkter som skapats av företag i Tillväxtprogrammet Insatser för nyföretagande utvecklade och genomförda i samråd med Hylte kommun

4 Projektbudget Budget 2013 Högskolan Halmstad (REKRYTERA, PAKETERA) INTÄKTER Högskolans interna anslag Främja kvinnors företagande Region Halland Summa intäkter Högskolan Halmstad (REKRYTERA, PAKETERA) KOSTNADER Egen Personal Chef / Affärscoach, 80% Affärscoach / Studentinspiration, 100% Affärscoach / Studentinspiration, 100% Forskningsrådgivare, 60% Administration Summa personalkostnader Externa tjänster Affärsutvecklare, föreläsare etc externa Summa externa tjänster Lokaler Lokalkostnader Summa lokalkostnader Övriga kostnader Kostnader Kvinnoprojekt Resor och konferenser Avskrivningar Övriga externa kostnader Övriga interna kostnader Summa övriga kostnader Summa kostnader Högskolan Halmstad (REKRYTERA, PAKETERA )

5 Science Park Halmstad (REKRYTERA, ETABLERA, VÄXA) INTÄKTER Halmstad Kommun Innovationsbron BIB Sweden Summit Hyresintäkter, avgifter Projekt (BAA, Inner cirkel) Region Halland Summa intäkter Science Park Halmstad (REKRYTERA, ETABLERA, VÄXA) KOSTNADER Egen Personal VD, Affärsutveckling, Affärscoach, Marknad, Rekrytering 100% Tillväxtprogram, Affärscoach, Metodutveckling, 100% Finansiering, BAA, Inner cirkel 50% Carve-out, Affärscoach 50% Ekonomi/Reception, 50% Kaffebordet, 50% Kommunikation/Eventkoordinator, 100% Summa personalkostnader Externa tjänster Affärscoacher externa Föreläsare etc Juridisk/ekonomisk expertis (carve-out, affärsutveckling) Ekonomi, Administration Summa externa tjänster Lokaler Lokalkostnader Summa lokalkostnader Investeringar Inventarier Summa investeringar Övriga kostnader Kommunikation, IT, program Konferenser, seminarier, personalutveckling Resekostnader PR/Rekryteringsomkostnader/Marknadsföring Mässor, event Business Angel Academy, Inner cirkel Annonser, trycksaker, hemsida mm Övrigt Summa övriga kostnader Summa kostnader Science Park Halmstad (REKRYTERA, ETABLERA, VÄXA) SUMMA KOSTNADER HH och SPH totalt

6 INTÄKTER HH och SPH totalt Summit Region Halland Halmstad Kommun Högskolan Halmstad Hyra, avgifter Projekt SUMMA INTÄKTER HH och SPH totalt RESULTAT 0 Halmstad Ulf Andersson VD Science Park Halmstad AB Pilefeltsgatan 73, Halmstad Tele: Mejl:

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Viktiga delar på plats

Viktiga delar på plats RESUMÉ 08/09 Viktiga delar på plats Uminova Innovation har under 2008 haft fortsatt bra fart på verksamheten genom att med metodisk affärsutveckling förädla inkomna idéer till nystartade och växande företag,

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer