VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT"

Transkript

1 VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association

2 Disposition 1) Bakgrund 2) Exempel, reflektioner och erfarenheter a) BAS & SkåNet b) SSNf 3) Hur vänder man? 4) Marknadsstrukturer i förändring 5) Strategier och uthållighet

3 Vem är Christer Lannestam? Ericsson/Televerket Telekom. marknadsetablering som konsult 15 års som VD för olika bolag i branschen SSNF styrelse/strategiarbete TietoEnator, konsult Institutet för informationsteknologi - styrelse Regional/kommunala strategier Prägling på samarbetets möjlighet Både personligt & professionellt

4 Disposition 1) Bakgrund 2) Exempel, reflektioner och erfarenheter a) BAS & SkåNet b) SSNf 3) Hur vänder man? 4) Marknadsstrukturer i förändring 5) Strategier och uthållighet

5 BAS-nätet ett samarbetsprojekt En investering på >850 MSEK Öppet, konkurrensneutralt 24 fiberpar och ytterligare tomrör Knyter ihop mer än 300 orter 35 olika aktörer använder nätet 14 stadsnät, Tele2 och SkåNet Finansierat genom stadsbidrag och riktad upphandling >PPP

6 Samhällsnyttan är drivkraften Tillväxt Attraktion Bärkraft Balans Global konkurrens Regeringens mål Kultur Ökande Nedläggning av koppar MOTIV Offentlig Service & tillgänglighet Demografi Äldreomsorg Flexibilitet på arbetsmarknaden Miljö

7 Organisation SkåNet Kommunförbundet Skåne Ägare Etablerat 2003 Region Skåne Strategisk nivå Non-profit bolag Marknadens aktörer SkåNet Huvuduppgift att förverkliga Partner Tele2 BAS-nätet Stadsnät bredband till alla i Skåne Operativ nivå Fysisk nivå

8 Stadsnät i BAS avtal

9 Omfattande samarbete Region Skåne (politiker & tjänstemän) Kommunförbund Skåne (politiker & tjänstemän) 33 kommuner (politiker & tjänstemän) 15 stadsnät Tele2 SSNf Länsstyrelsen, Skåne 35 olika användare (backbone, mobilnät, inkl Telia) PTS Redundans Bredbandsforum

10 Reflektioner Sam- ARBETE består av två delar? Är EN större organisation lösningen? Stora aktörer får skalfördelar men.. Hur bibehåller vi lokal närvaro?

11 SSNf Bakgrund: behov av förändring Strategiresan Beslut 2007 Beslut 2008: Nya stadgar > mandat gå vidare Årsmöte 2009 leverans och turbulens Transparens - diskussion splittring Arbete, arbete, arbete Årsmöte 2012 Beslut. Stark samsyn utv.strategin Verksamhetens ökade behov av regionalisering

12 Tungt?

13 Disposition 1) Bakgrund 2) Exempel, reflektioner och erfarenheter a) BAS & SkåNet b) SSNf 3) Hur vänder man? 4) Marknadsstrukturer i förändring 5) Strategier och uthållighet

14 Utnyttja motvinden!

15 Tungt men inte olösligt Arbetat med politiker! Håll en levande dialog med omvärlden - lokalt & nationellt Nyckelord: trovärdighet (varumärket) Undvik att konkurrera med dina kunder Förstärk ditt regionala kluster/samarbeta Ta/ge stöd till SSNf Leverera Ge aldrig upp! Utnyttja motvinden!

16 Brev om Kommunal bredbandsstrategi... T i l l g å n g t i l l b r e d b a n d ä r b å d e e n p o l i t i s k o c h e n s t r a t e g i s k f r å g a s o m b i d r a r t i l l t i l l v ä x t o c h u t v e c k l i n g. O c h, i n t e m i n s t k a n h j ä l p a o s s a t t m ö t a f r a m t i d a s a m h ä l l s u t m a n i n g a r. V i v i l l d ä r f ö r u p p m a n a e r, s o m l e d a r e i S v e r i g e s k o m m u n e r, a t t s ä t t a b r e d b a n d h ö g t p å d e n s t r a t e g i s k a a g e n d a n o c h t a f r a m e n s t r a t e g i f ö r e n b r a d i g i t a l i n f r a s t r u k t u r p å k o m m u n a l n i v å. T i l l s a m m a n s k a n v i s k a p a b r e d b a n d i v ä r l d s k l a s s. S t o c k h o l m d e n 1 5 j u n i A n n a - K a r i n H a t t it- o c h e n e r g i m i n i s t e r A n d e r s K n a p e o r d f ö r a n d e S K L

17 Ett snabbt bredband är lika viktigt som väg- och elnät för företag och boende. Skåne likasom övriga Sverige bör bli världens mest framgångsrika digitala samhälle. Mål för utvecklingen till 2020 Övergripande målsättning för Skånes Bredbandsinfrastruktur Minst 95 procent av Skånes hushåll respektive arbetsplatser ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s, till en rimlig kostnad för slutkunden 100 procent av alla skolor och offentliga inrättningar ska ha tillgång till 100 Mbit/s All bredbandsutbyggnad ska ske genom öppna och konkurrensneutrala nät Säkerställa redundans och säkerhet

18 Kommunala bredbands strategier Bakgrund Syfte Vision Mål Ekonomi Process & bilagor Ansvar & Beslut Uppföljning Information & kommunikation DOKUMENTATION/Karläggning Nätstruktur av nät i kommun Mobilsiter Nätinfrastrukturer Operatörsförteckning Övrig IT-infrastruktur DOKUMENTION/Kartläggning: Utdrag/Input Underlag från Översiktsplan Detaljplan Planområde Övergripande Strategidokument Bilagor som uppdateras DELSTRATEGI Kommunens bolag DELSTRATEGI; Exploateringsområde DELSTRATEGI; Bef. plan områden DELSTRATEGI; Landsbygd DELSTRATEGI; Kommunens egen IT-kommunikation

19 Disposition 1) Bakgrund 2) Exempel, reflektioner och erfarenheter a) BAS & SkåNet b) SSNf 3) Hur vänder man? 4) Marknadsstrukturer i förändring 5) Strategier och uthållighet

20 Drivkrafter en ny generation

21 Vinst och återinvestering MSEK krävs i enskild kommun Marknaden investerar ca 30 % Landsbygdsprogram/byalag kanske 10% Hur löser vi resten? Stadsnäten står idag för 60 % men framöver Överskotten skall återinvesteras i kommun (inte i Uzbekistan eller liknande)

22 PTS Jordbruksverket Kommun Medfinansiering Medfinansiering Kanalisationsstöd Region Skåne Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen Stöd En renodlad samlad process Råd Stöd Råd Stöd Rapport Rapport Byalag Byalag Byalag Byalag Uppstart Ansökan Pågående Klart

23 Var behövs stadsnäten mest? Innehåll = telefoni, internet, TV mm dvs nytta Tjänst Många aktörer System för transport Utrustningar Flertal Infrastruktur = Kablar Kanalisation, mark, kabel, lokaler, gräv, etc Få Kostnader respektive Antal aktörer

24 Snabb förändringar på marknaden (efter sommaren)

25 Struktur Vilka är våra kunder? Geografisk utbredning Förfrågan Företag-kedjorlandsomfattande behov Förfrågan Operatörer I Operatörer II Operatörer III Förfrågan Förfrågan Användare Stadsnät Stadsnät Stadsnät Stadsnät Stadsnät

26 Struktur Koncentration? Geografisk utbredning Företag-Kedjor-landsomfattande behov Förfrågan Förfrågan Förfrågan Operatörer I Dialog Operatörer II Dialog Operatörer III Förfrågan Stadsnät Stadsnät Stadsnät Stadsnät Stadsnät Kunder

27 Disposition 1) Bakgrund 2) Exempel, reflektioner och erfarenheter a) BAS & SkåNet b) SSNf 3) Hur vänder man? 4) Marknadsstrukturer i förändring 5) Strategier och uthållighet

28 Marknadskrafter bestämmer utbyggnadstakten? Bredband till alla? Marknadens investeringsincitament är kortsiktigt Det offentliga långsiktigt - men saknar resurser/kapacitet Innebär att utvecklingen hämmas och... Lösningen Samarbete mellan offentliga och privata aktörer är en förutsättning för visionen om bredband för alla PPP Public Private Partnership Uttalat ansvar för kommun för infrastruktur (jmfr vatten, avlopp etc) Ökat regional samarbete

29 Länssamverkans rapport Av diagrammet framgår att det inte föreligger några större skillnader i finansieringens sammansättning mellan de olika typerna av operatörer. Den största avvikelsen när det gäller operatörens andel gäller SkåNet/Tele 2, som svarar för 55 procent av finansieringen. Detta förklaras av den OPP-modell som tillämpas där, se sid

30

31 Slut se

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

BREDBANDS STRATEGI 2014-2020

BREDBANDS STRATEGI 2014-2020 BREDBANDS STRATEGI 2014-2020 Framtagen av IT-samordnare Leif Kristensson den 4 juni 2013 Version 1.5 Innehållsförteckning 1. FÖRORD 3 2. HISTORIK OCH BAKGRUND 4 3. SYFTE 5 4. VISION 6 5. MÅL 6 6. EKONOMI

Läs mer

Bredbandstrategi Arvika kommun

Bredbandstrategi Arvika kommun Bredbandstrategi Arvika kommun 1. Förord---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Bakgrund ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass för bredband i världsklass Eslöv 13-05-27 Per Torphammar Eric Åkerlund SkåNet 2.0 KFS BAS från november2012 Huvuduppgift: att förverkliga bredband till alla i Skåne (BAS) Ägare Region Skåne Strategisk

Läs mer

remissversion Bredbandsstrategi för Skåne

remissversion Bredbandsstrategi för Skåne remissversion Bredbandsstrategi för Skåne REMISSVERSION Bredbandsstrategi för Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Kommunikationsavdelningen, Region Skåne Omslagsfoto: Fredrik Nyman och Susanne

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-02-13 2(36) BREDBANDSSTRATEGI 2012-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun

Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Datum 2014-03-26 Bredbandsstrategi för Bromölla kommun Bromölla kommun Postadress Box 18 295 21 Bromölla Besöksadress Storgatan 48 Telefon 0456-82 20 00 vx Fax 0456-82 22 00 E-post kommunstyrelsen@bromolla.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Bredbandsstrategi 2013-04-19

Bredbandsstrategi 2013-04-19 Bredbandsstrategi 2013-04-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Mål... 3 2. Bakgrundsfakta... 3 2.1. Bredbands kapacitet... 4 2.2. Nätägare... 5 3. Stöd för bredbandsutbyggnad...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Strategisk plan 2014 till 2018

Strategisk plan 2014 till 2018 1(13) Strategisk plan 2014 till 2018 Trelleborgs Bredbands AB Visionen för bredbandsstrategin är att såväl boende som företag i hela Trelleborgs kommun skall kunna erbjudas en bredbandsuppkoppling på minst

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Antagen av KF 2013-05-06, 68 Övergripande principer I Högsby kommuns översiktsplan från 2012 framgår bl a att: Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5

Innehåll. Kristianstads kommun Ver 2.0 2015-02-11. 1 Sammanfattning... 2. 2 Inledning... 4. 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Samhällsutvecklingen... 5 2.2 Fakta om bredbandskommunikation... 6 2.3 Plan- och bygglagen... 7 3 Bredbandsutveckling... 7 4 Nyttan med bredband... 10

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds Kommun IT-infrastrukturplan 2012 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare IT-chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid 2015-12-31

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer