Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2"

Transkript

1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 146 Landstinget Dalarna/Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter/ Avdelning 90 : Akut psykosavdelning, 10 vårdplatser. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Kontaktperson: Jonathan Karlsson Ann-Chatrin Dahlberg Sekreterare APK Säter (mätansvarig) Anneli Andersson, Enhetschef 90/Akuten Annika Hallqvist, Skötare 90 Christina Holm, Sjuksköterska 90 Chrysais Kotta, ST-läk Hanna Olofsson, Psykolog, APK Säter Helena Strömvall, Skötare 90 Jonas Vester, Skötare 90 Jonathan Karlsson, Bitr.Enhetschef 90/Akuten (Projektplats ansvarig) Lilian Hanlov, Sjuksköterska 90 Mats Öhman, Skötare 90 Projektets övergripande mål 1. Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder 2. Att förbättra patienternas upplevelse av tvångsåtgärder 3. Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder 4. Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar på tvångsvård. Sammanfattning Under projekttiden har vi arbetat för att minska antal tvångsåtgärder på avdelningen och vårt mål har varit att öka våra patienters upplevelse av delaktighet. Vi har även haft som mål att öka kunskapen och arbetssätt om och kring tvångsåtgärder och avdelningens rutiner kring detta. Vi har arbetat med eftersamtal efter utförd tvångsåtgärd samt försökt öka patienternas delaktighet genom att ordna morgonmöte för information och önskemål om dagen, så att detta tas upp på läkarrond samma dag för bedömning. Personal som har jobbat kvällen innan håller i morgonmötet samt sitter med på ronden för ökad kontinuitet. Vi har även haft utbildningsinsatser för personalen med fokus på våra rutiner för tvångsåtgärder. Teamet har arbetat med att informera övrig personal kring Genombrottet, dels mål samt metod. Resultat har fortlöpande presenterats för personal och teamet.

2 Bakgrund Upptagningsområde: Dalarna Uppdrag: Avdelning 90 tillhör Allmänpsykiatriska Kliniken Falun & Säter som har ett länsövergripande uppdrag att bedriva vuxenpsykiatrisk specialistsjukvård av hög kvalitet. Avdelning 90 har en hög bemanning dygnet runt, då avdelningens huvuduppgift är att behandla patienter som är inlagda under lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller patienter som har allvarliga psykiska symtom där det finns risk för han/hon skadar sig själv eller andra. Patienterna på avdelningen har företrädesvis psykos / schizofrenidiagnos eller ett maniskt skov och är i behov av en mer intensiv omvårdnad och övervakning. Population: invånare Vi på avdelning 90 har valt att vara med för att: Minska antalet tvångsåtgärder över tid. Få patienterna mer delaktiga i vården. Se över och omarbeta alternativt återinföra gamla rutiner som glömts bort. Ge patienterna en mer positiv upplevelse av tvångsvården. Minska väntetiden på avdelningen. Väcka intresset för ett nytt synsätt. Arbeta vidare med att lära oss förbättringsarbete genom PDSA samt att göra fler i arbetsgruppen informerade om hur detta förbättringsarbete går till. Mål Övergripande mål: Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder 1: Minska antal tvångsåtgärder med 25 % under 2013, jämfört med Vi mäter från januari till oktober Övergripande mål: Att förbättra patientens upplevelse av tvångsåtgärder 2: 80 % av patienter som utsatts för tvångsåtgärd ska erbjudas samtal efteråt. Vi mäter från mars till och med oktober : 80 % inneliggande patienter ska känna sig delaktiga i sin vård. Ja eller nej på enkät (bilaga 1) som mäts varje vecka på onsdagar från mars tom oktober 2013 Resultatet sammanställs månadsvis. Övergripande mål: Att utveckla kunskapen och förbättra kvalitén vid användandet av tvångsåtgärder 4: 100 % av avdelningens personal ska känna sig trygga och säkra i användandet av tvångsåtgärder. Vi mäter tre gånger under Mars, maj och oktober. Vi räknar från 4 (på en femgradig skala) som godkänt. Övergripande mål: Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar med tvång. 5: Inget lokal mål upprättat mot detta.

3 Förändringar som testats Test mot mål 1: PDSA 2.0 Veta kontaktperson. Ett litet test riktat mot personalen som i stora drag gick ut på att varje morgonrapport gå igenom vem/vilka som var kontaktperson för vilka patienter. Testet avslutade efter två veckor på grund av dålig följsamhet. PDSA 4.0 Utse kontaktperson/vårdlag. Avslutades ganska omgående och bakades in i nytt test se pdsa 9. PDSA 9.0 Vårdlag. Just nu vill vi att vårt kontaktmannasystem ska fungera bättre än vad det tidigare gjort. Vi har personalen uppdelade i två vårdlag; 1 och 2. Patienter med födelsedag ingår i vårdlag 1 och resterande (16-31) i vårdlag 2. Förändringen som testas är att information om vårdlagen finns uppsatt på anslagstavla för genombrottet. Vårdlagen är dessutom omdöpta i färger: Gul och Blå. Även PDSA 6.0 samt 6.1 Eftersamtal efter utförd tvångsåtgärd (Bilaga 2) har syftat mot att minska antal tvångsåtgärder. Test mot mål 2: PDSA 6.0 samt 6.1 Eftersamtal efter utförd tvångsåtgärd (Bilaga 2). Ett väldigt enkelt intervjuformulär där vi frågar patienten hur den upplevde sin tvångsåtgärd; Dels före åtgärden men även under och efter utförd åtgärd. Patienten tillfrågas även om hen anser att vi hade kunna göra annorlunda för att undvika åtgärden samt hur vi skulle kunna agera om det skulle uppstå liknande situation. Slutligen tillfrågas patienten om han/hon själv hade kunnat agera annorlunda för att tvångsåtgärden inte skulle ha kunnat bli aktuell. Förlängt för att involvera fler ur personalgruppen att kunna hålla i samtalen. Test mot mål 3: PDSA 1.0, 1.1 samt 1.2 Morgonmöte. Personalen har ett möte på morgonen för patienterna där alla patienter som är inskrivna bjuds att delta. Vi går igenom dag, datum, namnsdagar samt presenterar vilka som arbetar på avdelningen under dagen. Därefter försöker personal och patienter tillsammans få fram en lite enkel planering för dagen: om någon behöver tvätta kläder, vill tala med läkaren, vill ha något handlat eller önskar spela något spel eller annan aktivitet. Förlängning av testet har skett två gånger med syfte att fler i personalgruppen ska genomföra möten för patienterna så att det blir bättre implementerat. PDSA 3.0, 3.1 Informationsbroschyr avdelning 90 (Bilaga 3). Ett litet test med informationsbroschyrer om avdelningens bra att veta : beskrivning av hur en dag på avdelningen kan se ut, information om besökstider, mattider och viktiga telefonnummer. Här finns även information om vad man inte får ta med in på avdelningen samt lite information om vårdformer (LPT och HSL). Broschyren finns dels uppsatt på inglasad anslagstavla (3.0) men har även lagts ut på avdelningens dagrum för att patienterna ska kunna ta ett exemplar och läsa i lugn och ro (3.1). PDSA 7.0 samt 7.1 Skötare med på rond. Skötare som jobbat dag/kväll innan håller i morgonmötet för patienterna och är sedan med under ronden och rapporterar patienternas mående under gårdagen och eventuella observationer samt framför eventuella önskemål från morgonmötet. Syftar till att läkare på ronden blir mer välinformerade om patienternas aktuella mående och eventuella observationer kan rapporteras. Patienternas önskemål kommer snabbare fram till läkaren och kan kanske därigenom snabbare beviljas. Även denna PDSA har vi snurrat ett andra varv för att involvera fler ur personalgruppen. PDSA 10 LPT-information. Vid beslut om inläggning enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård informeras patienten muntligen om detta av beslutsfattande läkare. Trots detta visar enkätundersökningar på avdelningen att få patienter upplever att de fått tillräcklig

4 information om sina juridiska rättigheter i samband med tvångsinläggning. Därför skrevs information ut om Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (lättläst form från 1177.se). Denna sitter uppe på anslagstavla och kommer att utvärderas i samband med kommande enkätundersökningar på avdelningen. Test mot mål 4: PDSA 5.0 Information om rutiner för tvångsåtgärder. Punktinsats med utbildning i samband med arbetsplatsträff. Avdelningens rutiner för tvångsåtgärder gicks gemensamt igenom med deltagarna vid arbetsplatsträffen. Även skriftligt utskick av rutiner till samtliga anställda efter utbildningsinsatsen. PDSA 8.0 samt 8.1 Spegling (Bilaga 4). Daglig spegling för personalen med syfte att ge möjlighet till att lyfta oklarheter och insikter som man kommit till under dagen. Förändring har skett av vilka tider speglingen ska ske. Tidigare har det varit 14:30 14:45 men det krockade med rast och uteblev därför många gånger. Ny tid blev 15:00 till 15:15. Mall för ändamålet sitter uppsatt inne på personalens rastrum där speglingen hålls. Test som planerades mot mål 5: PDSA 3.2 Informationsbroschyr akuten anhöriga (Bilaga 3). Ett litet test med informationsbroschyrer om avdelningens bra att veta : beskrivning av hur en dag på avdelningen kan se ut som patient, samt information om besökstider, mattider, viktiga telefonnummer. Information om vad man inte får ta med in på avdelningen samt lite information om vårdformer (LPT och HSL). Denna broschyr delas ut till anhöriga till patienter som läggs in på avdelningen. Tidigare har man på akutmottagningen lämnat ut visitkort med telefonnummer och besökstider till anhöriga. Detta test syftar till informera anhöriga ytterligare. Förbättringar som testats som numera ingår i vårt arbetssätt: Morgonmöte för patienterna Informationsbroschyr om avdelningen inom inglasad anslagstavla Information om avdelningens rutiner för tvångsåtgärder (finns nu med i utskriven version vid introduktion av ny personal) Eftersamtal efter utförd tvångsåtgärd Skötare med på rond Spegling för personalen Information om vårdlag på anslagstavla Mer information om Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård på anslagstavla

5 Antal Resultat (Mätning har skett genom pinnstatistik samt Bilaga 4). Att minska antal tvångsåtgärder med 25% jämfört med år 2012 samma period Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Septem ber Tvångsåtgärder Tvångsåtgärder Oktober Mål ,25 13,5 0,75 5,25 4,5 0,75 0,75 1,5 0,75 0, Mål = 34 st Januari tom oktober 2012 utfördes totalt 45 tvångsåtgärder. Vårt mål blev då att få färre än 34 stycken tvångsåtgärder. Men mellan Januari tom oktober 2013 har vi på avdelningen totalt 83 tvångsåtgärder, vilket ger en ökning med 84% av tvångsåtgärder under 2013 januari tom oktober. Under 2013 års mätperiod noterar vi tre toppar i antal tvångsåtgärder; april, augusti och september. I april stod en patient för åtta tvångsåtgärder vilket var hälften av antal tvångsåtgärder den månaden. I augusti där vi hade som mest tvångsåtgärder utfördes 11 av månadens 22 tvångsåtgärder på en patient. Under september utfördes åtta av fjorton tvångsåtgärderna på två patienter.

6 % % Mål 2: Samtal efter tvångsåtgärd mål 80% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Samtal efter tvångsåtgärd Mål Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Vi startade omgående med att försöka implementera eftersamtal efter utförd tvångsåtgärd. Det bör tilläggas att vi tidigare inte arbetat med eftersamtal på något strukturerat sätt och det har varit svårt att få hela arbetsgruppen att ta ansvar för och hålla i dessa samtal. Till en början hade vi satt 100% som mål men det blev inte realistiskt då en del patienter förflyttades till hemlänslandsting eller till andra avdelningar efter kortare vårdtid på avdelningen, därför ändrades målet till 80% vilket vi fortfarande arbetar mot att nå. Oktober 2013 redovisar vi 11% eftersamtal. Vi har 66% bortfall på grund av utomlänspatienter som erhåller tvångsåtgärder och förflyttas innan eftersamtal är möjliga. Resterande 23% har bedömts behöva ytterliggare någon tid innan eftersamtal är aktuellt. Mål 3: 80% av inneliggande patienter ska känna sig delaktiga i sin vård 100% 80% 60% 40% 20% Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Vi har delat ut en onsdagsenkät där patienterna får svara på frågor om hur delaktiga de upplever att dem är i sin vård. Deltagandet i enkätundersökningen har varit frivilligt och vi har inte mätt hur många som har deltagit. Mätningarna har inte skötts i den utsträckning som varit tänkt, då det vissa onsdagar glömts. Ett visst bortfall har också skett då en del av våra inneliggande patienter inte önskat fylla i enkäten vid flera tillfällen (de med längre vårdtid). Där kan vi inte se om värdet har varierat över tid. I oktober har vi enbart enkätsvar från en patient trots att 10 unika patienter erbjudits delta vid mätning.

7 % Mål 4: 100% trygghet och säkerhet vid användandet av tvångsåtgärder. 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Mars Maj Oktober Tidpunklt för mätning Säkerhet och trygghet i användandet av tvångsåtgärder Mål Vid personalens självskattning har 13, 12 samt 13 självskattningar genomförts (av totalt 25 personal). Oktobermätning pågick från till och med och 13 enkäter lämnades in, av dessa 13 fyllde 12 stycken i 4-5 i trygghet och säkerhet vid användandet av tvångsåtgärder. 1 person fyllde i en 3:a. Diskussion Under januari till och med oktober 2013 hade vi som mål att minska tvångsåtgärder med 25 % jämfört med Vi hade en start på året med en resultatkurva som indikerade en långsam ökning av tvångsåtgärder, men sedan hade vi två toppar i tvångsåtgärder dels på våren men också direkt efter sommaren. Under tiden för dessa toppar i tvångsåtgärder hade vi samtidigt problem att få till eftersamtal efter utförd tvångsåtgärd. Som bäst under topparna nådde vi upp till 53% gjorda eftersamtal. Som lägst 9% vid toppen i april. Vid eftersamtal har vi möjlighet att lyfta tankar och förslag om hur personal och patient kan göra utifall en liknande situation skulle uppstå igen och om dessa samtal uteblir kan det vara en möjlig orsak till hög frekvens av tvångsåtgärder. En annan orsak som vi ser är att under augusti när vi hade en topp i tvångsåtgärder hade vi dessutom lägst resultat i upplevd delaktighet. Från SKL fanns även ett mål: Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar med tvång. Vi hade till en början planer på att ordna med tider varje vecka där vi kunde boka in anhörigsamtal med läkare eller med sjuksköterska. Detta kom aldrig igång utan stannade i idéstadiet. Vi har även arbetat med att ordna tid i handen till Öppenvårds psykiatri vid utskrivning (ett inbokat möte med Öppenvårdspsykiatrin efter utskrivning). Det har dock inte arbetats genom avdelningens projekt utan mer på kliniknivå. Så här involverade vi patienter och deras närstående Vi har haft en inspirationsyta inglasad på avdelningen där inneliggande patienter uppmanas att lämna förbättringsförslag och idéer i en grön postlåda på avdelningen. Patienterna uppmärksammas om att vi är med i Genombrottsprojektet och informeras om vilka tester vi genomför genom skriftlig information på anslagstavla. Inneliggande patienter har också varit delaktiga genom att de har varit med i enkätundersökningar som vi har haft en gång i veckan för att få information om hur vi når våra mål deltog projektledare i psykiatrins brukarråd. Där presenterades projektet samt tillvägagångssättet (i stora drag), dess mål samt vilka tester som genomfördes just då och vilka som planerades fortsätta under sommaren. Känslan som projektledaren fick är att

8 brukarrådet var positivt inställda. De tyckte att det var kul och spännande att psykiatrin arbetar för att förbättra vården för inneliggande patienter. Med på brukarrådet var representanter för tre brukarföreningar. Sammanfattning av projekt tiden så här långt Så här i slutet av projektet ser vi att vi inte har nått våra mål. Våra tvångsåtgärder har tvärtom ökat under 2013 men vi planerar att fortsätta arbeta med syfte att minska antalet tvångsåtgärder på sikt. I år har projekttiden uppfattats som mer positiv än tidigare år främst av våra kollegor, implementering har gått lättare och det har varit bättre följsamhet till testerna. Vi som har deltagit i teamet har sett mer svårigheter i form av lång sommarperiod vilket fick till följd att projektet stannade av en längre tid. Tester pågick visserligen under tiden men få utvärderingar skedde då och inga nya tester planerades eller startades under vår tre månader långa semesterperiod. I nuläget saknas pågående tester då tiden ägnas åt rapport, virtuell presentation samt senare opponering, men idéer finns det fortfarande och vi har även fått in förbättringsförslag från våra patienter. Att arbeta enligt PDSA-metoden har uppfattats som svårt initialt och det tog ett tag innan vi fick snurr på hjulen. Till en början gjordes många förlängningar av tester på ett felaktigt sätt vilket fick justeras i efterhand. Metoden i sig upplevs ha potential för vidare användning. Däremot reflekterar vi kring att antalet hjul kan begränsas för att minska administrativt arbete. Alternativt att man utser olika ansvariga för varje hjul och dokumentationen kring det. Lärandeseminarium 4 I nuläget har vi inget datum men ambitionen är våren Planeringen är endast påbörjad med idéer kring innehåll. Det vi vet att vi vill är att presentera vårt projektdeltagande och våra resultat. Sedan har vi även funderingar kring att bjuda in en föreläsare från Hjärnkoll att delta och föreläsa för oss. Men detta är enbart i idéstadiet ännu.

9 Övriga kommentarer Vi har under projektets gång haft en del svårigheter men vi är trots detta nöjda med vårt deltagande och vårt resultat. Svårigheter vi har stött på under projekttiden är: En lång sommarorganisation på tre månader följt av en utbildningstät höst med Hjärt- och lungräddning, brandutbildningar, nya journalmallar. Dessutom har vi ändrat våra säkerhetsrutiner och har utbildats i RAKEL (ett nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning) och användandet av det. Tisdagar har vi TERMA (terapeutiskt möte med aggressivitet). Vi har även haft omsättning av personal och även en del mer vårdkrävande patienter som har fått till följd att vi inte har kunnat hålla lika mycket möten och träffar för teamet som vi först hade planerat (på grund av att övertalighet har gått åt till övervakning). Styrkor med årets deltagande är att vi har varit fler involverade i teamet samt att vi har haft en tydligare anknytning mot avdelningen. Detta genom att samtliga aktiva deltagare har arbetat på avdelningen och därigenom haft större möjlighet att påverka innehållet. Tidigare år var en del av deltagarna stationerade på akutmottagningen och hade därför svårt att arbeta med förbättringar mot avdelningen. Dessutom har vi i år avsatt mer tid för teamet och projektdeltagandet än tidigare trots att vi haft ambitionen att kunna avsätta ännu mer tid. Vi har även pratat en del i gruppen om förra årets tvångsåtgärder och vi tror att vi hade ett år med ganska litet antal tvångsåtgärder då, vilket gör det svårare att minska antal tvångsåtgärder i år. Vi har även funderingar på om det är så att vi har varit mindre bra på att fylla i KVÅkoder under 2012 och därigenom inte rapporterat rätt antal tvångsåtgärder. Antal tvångsåtgärder som rapporteras in till Socialstyrelsen baseras på statistik som hämtas ut från journalsystemet men som först måste rapporteras in genom KVÅ-koder. Detta skulle också kunna vara en orsak till att vi har fler rapporterade tvångsåtgärder 2013.

10 Bilaga 1 Onsdagsenkät till inneliggande patienter Onsdagsenkät 1) Vet du vem/vilka du ska vända dig till med eventuella frågor under din vårdtid? Motivera gärna ditt svar Ja Nej Kommentar 2) Är du nöjd med den information du fått om dina juridiska rättigheter i samband med din vård? Motivera gärna ditt svar Ja Nej Kommentar 3) Känner du dig delaktig i din vård? Motivera gärna ditt svar. Ja Nej Kommentar 4) Kunde inläggningen med tvångsvård ha förhindrats med annan vårdåtgärd/insats i öppenvården? Motivera gärna ditt svar. Ja Nej Kommentar

11 Bilaga 2 Mall för eftersamtal efter Tvångsåtgärd. A) Vad anser patienten var positivt/negativt innan tvångsvård/tvångsåtgärden genomfördes? B) Vad anser patienten var positivt/negativt under tvångsåtgärden? C) Vad anser patienten var positivt/negativt efter tvångsåtgärden? D) Hur uttrycker sig patienten generellt om att ha erhållit en tvångsåtgärd? E) Hade personalen kunnat agera på ett annat sätt för att förhindra att tvångsåtgärden hade blivit aktuell? (Utifall liknande situation uppstår igen). F) Hade patienten kunnat agera annorlunda för att undvika en situation där tvångsåtgärd blev aktuell?

12 Bilaga 3 Informationsbroschyr avd 90 (Vi har använt oss av den i liggande utskriftsformat med dubbelsida). Viktig information på avdelning 90 Vid intagning går personal igenom tillhörigheterna och låser in värdesaker i ett värdeskåp. Saker man ej får ta med in på avdelningen : Speglar/Tändare/Tändstickor Vassa föremål såsom t.ex. Rakhyvlar, saxar Läkemedel / Alkohol / Droger Välkommen till Allmänpsykiatriska kliniken Avdelning 90 På avdelningen är det inte tillåtet med fotografering. Mobiltelefon med kamera får användas på patientrum alternativt inne i telefonhytt. Mellan användandet bör den förvaras inlåst i värdeskåp. Telefon till sjuksköterskeexpeditionen: Patienttelefon: Besökstider alla dagar: 10:00 11:30, 14:00 16:00. Måltider: Morgonkaffe kl 06:00 Frukost kl 08:00 09:00 Lunch kl 11:45 12:15 Middag kl 15:45 16:15 Fika kl 10:00, kl 14:00 samt kl 19:15 Oasen (Kiosken) finns utanför avdelningen De har öppettider: Måndag - Torsdag kl 09:00 15:00 Fredag kl 09:00 14:00 Lördag kl 10:00 13:00

13 Ett dygn på avdelning 90 Morgon/Förmiddag Från klockan 8 på morgonen finns frukost serverad i matsalen. Personalen håller ett litet morgonmöte för patienterna klockan 08:45 09:00 på vardagarna där du får lite information om dagen och där du har möjlighet att komma med önskemål. Ungefär klockan 9 börjar ronden på vardagar. Då sitter avdelningsläkaren tillsammans med avdelningens sjuksköterska och går igenom hur samtliga patienter har mått och mår just nu. Efter ronden brukar läkaren ha samtal med några patienter, men det är inte säkert att man kan tala med läkaren varje dag. Eftermiddag/Kväll Efter lunchen brukar det vara lite mer personal på plats på avdelningen. Då kan det vara ide att be någon följa med på promenad om man har utgång med personal, eller att personal kan gå och handla åt dig i kiosken om du inte får gå ut. Om du tycker att tiden går långsamt och du har tråkigt så får du säga till personalen så hittar vi på någonting att göra, kanske spelar lite spel eller sätter oss och talar en stund. Natt Av erfarenhet vet vi att det är viktigt med en god natts sömn, därför vill vi att alla ska vara på sitt rum från klockan 00:00 till klockan 06:00 och hålla en låg ljudnivå. Dels för att vi vill att du ska sova på nätterna men även för att ingen annan ska bli störd på natten. Telefon Om du vill kontakta en närstående eller någon myndighet så har vi en telefonhytt på avdelningen med en inkommande telefonlinje. Säg till någon i personalen så hjälper vi dig kontakta den du vill ha tag i så den kan ringa upp dig i telefonhytten. Kontaktperson/Vårdlag Under tiden du är inskriven på avdelningen så finns det ett vårdlag som särskilt ansvarar för dig. Det är till personalen i ditt vårdlag du ska vända dig till om du har några frågor, men det går bra att ställa dem till vilken personal som helst så ger vi svar bäst vi kan. Om du undrar vilket vårdlag du tillhör så är det bara att fråga någon personal. Tvångsvård eller frivillig vård Du som vårdas på avdelningen kan antingen vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller enligt Hälso och sjukvårdslagen (HSL). Om man vårdas enligt LPT så innebär det att flera läkare har gjort bedömningen att du mår för dåligt för att kunna ta ställning till om du behöver vård eller inte, samt att du inte mår tillräckligt bra för att kunna bestämma vilken eller vilka mediciner du mår bra av. Läkaren kan därför i vissa fall bestämma att du ska ha en läkemedelsbehandling, trots att du kanske inte vill det. Vårdas man enligt LPT kan man inte heller skriva ut sig själv. Vårdas du enligt HSL så blir den största skillnaden att du har möjlighet att själv bestämma om du vill ha vård eller inte. Om du vill skriva ut dig vill vi ändå att du inte går hem utan att först ha träffat en läkare.

14 Bilaga 4 Spegling Spegling Varje vardag 15:00 15:15 Vad har vi gjort bra idag? Vad kunde vi ha gjort bättre? Har vi sett några risker i vårt arbete idag för patienter och personal? Hur har vi kommunicerat idag? Vad grundande jag/vi besluten på? Egen reflektion

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Projektrapport Bättre vård mindre tvång Team 176, Allmänpsykiatri Skaraborgs sjukhus i Falköping Syfte med deltagandet Teammedlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjuksköterska, Anna Blücher,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 147 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Halmstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team NYKÖPING Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Team 155 Psykiatrin avdelning 4/TNE Norrlands Universitetssjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 138, Bup vårdavdelning, Umeå Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Vt- 13 Gunnar Berlin, Lärare Anders Hellman, Sjuksköterska Mia Lindstrand,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team: 13 Område psykos, avd. 87 Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 151 Vuxenpsykiatrin Karlskrona östra Blekinge Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning för psykiatrisk heldygnsvård (80,81,82,86) Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 89 Allmänpsykiatri avd 124, Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 178 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Ann-Chatrine

Läs mer

PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016

PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016 PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016 Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX-22111 Mariehamn Telefon: +358-(0)18-5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Psykiatriska avdelningen är en psykiatrisk

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 57, Psykiatriska kliniken, Skellefteå Deltagande team Psykavdelning 3 Psykiatriska kliniken Skellefteå lasarett Berit Backman, avdelningschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 148 Piva Halmstad Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33 Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33, Landstinget Västmanland Avdelning 93 är en PIVA med 10 vårdplatser. Vanligtvis vårdas patienterna enligt LPT men vård enligt HSL

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 38, Länsgemensam Rättspsykiatri, Landstinget i Norrbotten Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Bättre vård mindre tvång del 2

Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 90 RPK Sundsvall Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsykiatriska regionkliniken Sundsvall Avdelning 97A Sarah Moberg (kontaktperson)

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 5 Rättspsykiatriska Regionkliniken Vadstena Avd. 21 Övergripande beskrivning av klinikens avdelningar Rättspsykiatriska regionkliniken

Läs mer

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i projektet. TEAM 12 PIVA HALMSTAD GENOMBROTTSPROJEKTET BÄTTRE VÅRD - MINDRE TVÅNG Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 142 Kalmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Pia Hultgren,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 21 Vuxenpsykiatri, UVA 1 Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 153 Psykiatriska vårdavdelningen, PÄS, Piteå Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: Team 105 : Akutavd BUP, Akademiska sjukhuset Uppsala Deltagande avdelning och teamdeltagare Elizabet Karademir Vårdansvarig 018-6112543

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 83, Psykiatri nordväst, psykossektionen avd 141, Danderyds sjukhus, Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 29 Norra Stockholms Psykiatri Avd 5 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 152, Psykosenheten Team 50 Sundsvalls sjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 184 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Elisabeth Nordqvist

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 08 Deltagande avdelning och teamdeltagare Rättspsyk enheten Ryhov, Jönköping Fredrik Jonsson Vårdenhetschef Niki Dec Sjuksköterska

Läs mer

Psykiatrisk tvångsvård. Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Psykiatrisk tvångsvård. Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Psykiatrisk tvångsvård Information till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. VAD HÄNDER NU? Meningen med tvångsvård är att du ska må bättre så att du slipper vårdas med hjälp av tvång.

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 117 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Enhetschef Hans Ihrfors

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer

avdelning/enhet/mottagning Välkommen till avdelning 3 Information till patient och närstående

avdelning/enhet/mottagning Välkommen till avdelning 3 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset avdelning/enhet/mottagning Välkommen till avdelning 3 Information till patient och närstående Information till patient

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 22 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Avdelningschef

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 136 avd 68, BUP-kliniken Dalarna Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 59 Avdelning 366, Affektiva 1, psykiatriska kliniken Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen Deltagande

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 137, Avd. Kompassen, Haninge Psykiatriska vårdenhet Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Gemensamt inskrivningssamtal

Gemensamt inskrivningssamtal Gemensamt inskrivningssamtal Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 Hp Jessica Wetterberg Christina Wiberg Aronsson 160115 Rapportmall Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 156 Akademiska sjukhuset, Uppsala Syfte med deltagandet i Teammedlemmar Genombrott Ros-Marie Östlund Minska LPT med 15% för personer med BPSD Agneta Bergkvist

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 163 Projekttid: 131001-140512 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder.

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning 1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 139 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Medlemmar i teamet Lennart

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Nr 174 från BUP-kliniken i Stockholm. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084

till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084 till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084 VÄLKOMMEN TILL VÅRDAVDELNING 083-084 Vi är en ortopedkirurgisk avdelning för främst akuta skador och sjukdomar i skelett, muskler, ledband

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 02 Avd.51/PIVA Sundsvall Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 37, psyk avd 2 i Skellefteå Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 11 PIVA Kalmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Camilla

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 169 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Biträdande avdelningschef:

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 42, Division psykiatri, Rättspsykiatriska enheten, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 93 Deltagande avdelning och teamdeltagare Östersunds sjukhus, avd 4a Lars Hansson, skötare Urda Stadig-Lindström, skötare Agneta Åslund,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 98 Gävle Deltagande avdelning och teamdeltagare Allmänpsykiatrisk vårdavdelning 27 Gävle Göran Rosén avdelnings chef Camilla Johansson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 177 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Skötare Erik

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 119 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Psykiatriskötare,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 181 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Peter Lantz,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 113 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar SSK Sandra Hidalgo

Läs mer

avdelning/enhet/mottagning

avdelning/enhet/mottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset avdelning/enhet/mottagning Information Välkommen till patient och närstående till avdelning 54 Information till patient

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 8, BUP avdelning 40 Universitetssjukhuset i Linköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÖDERSJUKHUSETS HJÄRTAVDELNING

VÄLKOMMEN TILL SÖDERSJUKHUSETS HJÄRTAVDELNING VÄLKOMMEN TILL SÖDERSJUKHUSETS HJÄRTAVDELNING Att vårdas på hjärtavdelning Du får gärna använda dig av avdelningens gemensamma utrymmen vilket är TV-rum, samtalsrum samt en patientmatsal. Du får röra dig

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 73 PIVA/Beroende, Nyköpings lasarett, Landstinget Sörmland Deltagande team Max Jakobsen, vårdenhetschef Angelica Skoog, skötare Marjatta

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 140 Team 140 kommer från avdelning 62 på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst neuropsykiatriska diagnoser. Syfte med

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS INTERNMEDICINSKA KLINIKEN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA TILLSAMMANS

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 179 Avdelning 59 Växjö Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Enkät - Vuxenpsykiatrin

Enkät - Vuxenpsykiatrin Nytt avsnitt 1 sidan 1 Enkät - Vuxenpsykiatrin Sveriges kommuner och landsting Dessa uppgifter skrevs ut den : KONTAKTUPPGIFTER till uppgiftslämnaren Landsting/region Klinik Kontaktperson Telefonnummer

Läs mer

Välkommen till avdelning 64

Välkommen till avdelning 64 Välkommen till avdelning 64 Praktisk information Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska (OAS) är: Personalen i ditt team är: Morgonmöte hålls varje vardag kl. 08.30 Frukost serveras kl. 08.00 Mellanmål

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 45 Deltagande team Barn- och ungdomspsykiatrins akutavdelning Vänerviken, Vänersborg Kontaktperson: Lillemor Forsberg, Vårdenhetschef

Läs mer

Välkommen till Transplantationscentrum Information till patient och närstående

Välkommen till Transplantationscentrum Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Transplantationscentrum Information till patient och närstående Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 24, AVDELNING 8 MOTALA Syfte med deltagandet Team medlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjukssköterska Linnéa Samuelsson heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 30, Observationsenheten, högspecialiserad psykiatri, Universitetssjukhuset Örebro Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 75, Avd A och B, Höglandssjukhuset. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Psykiatrin i sydväst svarar!

Psykiatrin i sydväst svarar! Psykiatrin i sydväst svarar! Slutrapport från utvecklingsarbete för ökad telefontillgänglighet maj 27 Team sydväst bestod av: Kontaktperson: Catharina Mattsson, enhetschef Älvsjö, tel: 8/578 38 95 mail:

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 92 Deltagande avdelning och teamdeltagare Peter Andersson avd 8 Sarah Mossfeldt avd 81 Caroline Walter avd 82 Tobias Oskarsson avd

Läs mer

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar.

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om sjukhus vårdavdelningar. För dig som är patient För att din vistelse hos oss ska bli så bra som möjlig, följer här information som kan vara

Läs mer

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar.

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För dig som är patient För att din vistelse hos oss ska bli så bra som möjlig, följer här information som

Läs mer

Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V)

Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V) Ärende 10. Svar på motion: Inför Vårdkontrakt ett sätt att öka patientinflytande inom psykiatrisk tvångsvård (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion:

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 69 Team 69, är avd 45 Sunderby Sjukhus, Norrbottens läns landsting. Vi är en barnpsykiatrisk akutavdelning med heldygnsvård. Vi har 6

Läs mer

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende. Nio råd från Nationella Självskadeprojektet God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende Nio råd från Nationella Självskadeprojektet Det här dokumentet är ett tillägg och en tillämpning av Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende,

Läs mer

Omsorgsförvaltningen / Särskiltboende / Sjögläntan

Omsorgsförvaltningen / Särskiltboende / Sjögläntan FÖRBÄTTRINGSARBETE BPSD SJÖGLÄNTAN VINSLÖV 2015/2016 Enhetschef Sjukgymnast Arbetsterapeut Sjuksköterska Teamledare BPSD Admin Anna-Lena Eriksson Håkan Nilsson Ingrid Nilsson Agneta Levander Jakobsson

Läs mer

Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård. Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård. Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ökad tillgänglighet och kvalitet i psykiatrisk heldygnsvård Bipolär vårdkedja Psykiatri Affektiva I Sahlgrenska Universitetssjukhuset Agenda 1. Bakgrund till patientgruppen 2. Mål med arbetet 3. Tillvägagångssätt

Läs mer

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 Handledare Margareta Öhman Deltagare: Karin Borén arbetsterapeut Kristina Eriksson kurator Carita Jansson mentalskötare

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Ortopedavdelning 6. - med känsla för varje led

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Ortopedavdelning 6. - med känsla för varje led ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Ortopedavdelning 6 - med känsla för varje led Välkommen till ortopedavdelning 6! Avdelning 6 är en ortopedkirurgisk avdelning med 18 vårdplatser. Avdelningen är

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 72 Team 72 kommer från avdelning 66 Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och vårdar patienter med främst psykossjukdom. Deltagande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. psykiatrisk dagavdelning. Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX Mariehamn, Telefon E-post

VÄLKOMMEN TILL. psykiatrisk dagavdelning. Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX Mariehamn, Telefon E-post VÄLKOMMEN TILL psykiatrisk dagavdelning PB 1055, AX-22111 Mariehamn, Telefon +358 18 5355 E-post info@ahs.ax www.ahs.ax Februari 2016 Psykiatriska dagavdelningen vänder sig till patienter som har behov

Läs mer

Välkommen till Infektion vid Östra sjukhuset!

Välkommen till Infektion vid Östra sjukhuset! Välkommen till Infektion vid Östra sjukhuset! Till Dig som är patient eller närstående på Infektion Visitkort Välkommen! Du är inlagd på avdelning: 3 Till dina närstående Meddela dina närstående så fort

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA

Läs mer