Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård"

Transkript

1 PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT En del av Landstinget Gävleborg

2 I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att all vård ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patient och personal. Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Så långt det är möjligt ska vården och behandlingen utformas och genomföras i samråd med patienten. Men ibland kan en person bli tvungen att ta emot vård mot sin vilja med så kallad psykiatrisk tvångsvård. För att någon ska kunna vårdas mot sin vilja krävs att personen lider av en allvarlig psykisk störning och är i behov av heldygnsvård på sjukhus. Avsikten med LPT, Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård är att åtgärderna ska leda till att patienten så snabbt så möjligt ska klara av att frivilligt ta emot vård och behandling.

3 Hur går det till? När en person ska tas in på en sjukvårdsinrättning mot sin vilja krävs att ett vårdintyg skrivs. Detta vårdintyg måste skrivas i samband med en läkarundersökning av en legitimerad läkare. Denna undersökning kan ske i personens hem, på sjukhus eller på annan plats. När ett vårdintyg har skrivits får personen föras till sjukhuset mot sin vilja. När personen har anlänt till sjukhuset, kan denne nu hållas kvar där. Här kan vård och behandling påbörjas. Inom 24 timmar, efter att personen inkommit till sjukhuset måste en specialistläkare besluta om fortsatt vård enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Det får inte vara samma läkare som utfärdade vårdintyget och det får inte ha gått mer än fyra dygn sedan vårdintyget utfärdades. Efter beslut om fortsatt vård kan tvångsvården pågå i högst fyra veckor innan den måste prövas i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan då fatta beslut om att tvångsvården ska upphöra eller att den får fortgå i ytterligare högst fyra månader innan den ska prövas igen. Vid nästa förvaltningsrättsförhandling kan förvaltningsrätten ta beslut om avslutad tvångsvård eller fortsatt vård i högst sex månader i taget. Om specialistläkare anser att tvångsvård ej längre behövs ska denne genast besluta om att tvångsvården ska upphöra. Mer om hur detta fungerar hittar du under rubriken Patientens rättigheter.

4 Vad kan tvångsvård innebära? Att vårdas enligt LPT kan innebära att du som patient inte själv får avgöra om, när och hur du får lämna vårdavdelningen. Det kan till exempel betyda att du inte får gå ut alls, eller att du måste ha sällskap ut. Det kan också innebära att du kommer att behöva ta emot läkemedel du inte vill ha. Tvångsåtgärder får aldrig användas mer än absolut nödvändigt. Konvertering Ibland kan det hända att man som patient blir försämrad och inte kan ta emot den vård som erbjuds under det att man vårdas frivilligt på en psykiatrisk klinik. Då kan läkaren besluta om att omvandla den frivilliga vården till tvångsvård genom ett så kallat konverteringsbeslut. När ett sådant beslut har fattats, måste detta prövas av förvaltningsrätten inom fyra dagar. Öppen tvångsvård I vissa fall kan läkaren ansöka till förvaltningsrätten om att en patient som vårdas i sluten psykiatrisk tvångsvård förs över till vård utanför sjukhuset. Den öppna tvångsvården ska anpassas till den enskilde patientens behov av vård och insatser och förutsätter ofta ett nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och kommunen.

5 Patientens rättigheter Information Som tvångsvårdad patient har man rätt till upprepad information om tvångsvården och vad det kan innebära samt vilka rättigheter man har som patient. Stödperson En patient som vårdas med tvångsvård har rätt att få en stödperson under vårdtiden. Stödpersonen ska kunna bistå patienten i personliga frågor och vara ett stöd och en kontakt utanför vårdinstitutionen i huvudsak under tvångsvårdstiden. Läkare och vårdpersonal kan komma att behöva ge upprepad information om vad en stödperson är och vad denne kan erbjuda. När en patient tackar ja till erbjudandet om en stödperson utses en sådan av patientnämnden. Tolk Om man som patient är hörsel- eller talskadad, eller om man inte behärskar svenska språket tillräckligt bra har man alltid rätt till tolk. Vårdplanering En vårdplanering ska inledas så snart som möjligt i samband med att man som patient kommer under tvångsvård. Denna planering ska om möjligt ske tillsammans med patienten och dennes närstående. Syftet med att inleda vårdplaneringen så snabbt som möjligt är att det är denna planering som ska ligga till

6 grund för hur vård och behandling ska genomföras. Målsättningen är alltid att tvångsvården ska kunna upphöra så snart som möjligt. Rätt att överklaga Som patient har man rätt att närsomhelst överklaga intagningsbeslutet, eller begära att tvångsvården ska upphöra. Det betyder att man som patient inte måste invänta de tidsramar som lagen anger för förvaltningsrättsförhandling. Som patient har man också rätt till ett offentligt biträde. Vanligen är detta en jurist som företräder patienten i förvaltningsrätten. Det kostar ingenting för patienten att ha ett offentligt biträde. Personalen eller läkaren på den avdelning patienten vårdas är skyldiga att bistå med information och praktisk hjälp vid en eventuell överklagan. Utgång, frigång och permissioner Läkaren är ansvarig för beslut om huruvida patienten får lämna avdelningen. Läkaren beslutar också om permissionen får tas på egen hand eller med sällskap av personal eller anhöriga. Dessa beslut är en del i den gemensamma planeringen och ingår i patientens vårdplan.

7 Referenser Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128)

8 PSYKIATRI Så här kommer du i kontakt med patientnämnden: Patientnämnden Landstinget Gävleborg, Gävle Telefon: E-post: Mer att läsa om psykisk hälsa och ohälsa: Har du ytterligare frågor, eller om du vill diskutera innehållet i denna broschyr, vänd dig till: Namn och funktion/vårdenhet: Telefonnr: En del av Landstinget Gävleborg Informationsenheten Landstinget Gävleborg Version 1.

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Vägledning vid psykiatrisk tvångsvård

Vägledning vid psykiatrisk tvångsvård Vägledning vid psykiatrisk tvångsvård Förslag baserat på material framtaget i EU-projektet EUNOMIA 2008-05-28/LK /AW/JB Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro Innehållsförteckning Inledning...3 EUNOMIA-projektet...3

Läs mer

Inget beslut om mig utan mig

Inget beslut om mig utan mig Inget beslut om mig utan mig Vårdplanering ur patientperspektiv Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Vårdplanering

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Det diffusa tvånget Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer