Har du synpunkter på vården?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har du synpunkter på vården?"

Transkript

1 Har du synpunkter på vården?

2 Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt med utredarna. Nämnden stödjer och hjälper patienter inom: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunernas hälso- och sjukvård samt allmän omvårdnad enligt Socialtjänstlagen Privat vård i avtal med landsting/kommun samt annan privat vård som ersätts av landstinget Vårdgivare verksamma enligt nationella taxan Landstingsfinansierad tandvård Länets kommuner och landstinget har en gemensam patientnämnd. Nämnden är en fristående, opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig. 2

3 Kan jag verkligen få se min journal? Törs jag fråga doktorn om andra undersökningsmetoder? Vad ska jag göra när jag inte är nöjd med hur mamma tas om hand på äldreboendet? Kan jag be om en remiss till det där specialhemmet för astmatiker i Schweiz? Måste verkligen min gamla pappa ha blöjor på sig jämt och ständigt? Hur ska jag gå vidare efter operationen som jag inte är nöjd med? Vad händer om jag säger nej till en behandling? I den här broschyren, som ges ut av patientnämnden, får du information om var du kan vända dig för att få svar på dina frågeställningar samt information om annat som är viktigt att känna till som patient, anhörig och personal. 3

4 4

5 Dina rättigheter som patient Du ska ges vård med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet Du ska få begriplig information om ditt hälsotillstånd Du ska få begriplig information om den undersökning eller behandling som föreslås Du ska få upplysningar om andra undersöknings- eller behandlingsmetoder, valfrihet och vårdgaranti Du ska få samråda så långt det är möjligt om din vård och behandling samt dess genomförande och olika insatser för dig ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt Du ska få se din journal och språket ska vara tydligt och lättförståeligt Du har rätt att säga nej till vård och behandling. Du har själv ansvar för din egen hälsa Om du väljer att avstå från eller bryta en behandling, trots att din läkare försökt övertala dig och berättat om följderna, upphör också sjukvårdens ansvar för dig. 5

6 6

7 Rättigheterna har en gräns Du bestämmer själv över din kropp och din behandling, men inte hur långt som helst. Du kan inte kräva att få en behandling eller undersökning som läkaren inte anser att du behöver eller som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gäller även remiss till en speciell behandling. Här tar läkarens medicinska yrkesansvar över. Dina krav måste också hålla sig inom de resurser som sjukvården och tandvården har. Du har ingen självklar rätt att få en remiss och landstingsbetald behandling till ett sjukhus utanför länet. 7

8 8

9 Problemen ska i första hand lösas mellan dem som berörs Om du inte är nöjd med den vård du fått eller på annat sätt är missbelåten med vårdens agerande, försök då att i första hand vända dig till den personal du haft kontakt med. Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat missnöjet, kan du vända dig till chefen på inrättningen/enheten. Om du fortfarande inte är nöjd kan du kostnadsfritt vända dig till oss på patientnämnden. Adress och telefonnummer hittar du på baksidan. Allra bäst är om du skriver ner vad du vill föra fram. Dina synpunkter kan hjälpa andra patienter. 9

10 10

11 Så här arbetar vi Patientnämndens huvuduppgift är att verka för goda kontakter mellan patienter och personal. Vi informerar och svarar på frågor från allmänhet och personal Vi förmedlar kontakter och vägleder dig Vi återför patienternas samlade synpunkter och förbättringsförslag till vården så att synpunkterna tas tillvara Patientnämnden utser också stödpersoner till patienter i vård förenad med frihetsberövade Rådgivande och tystnadsplikt Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar och kan inte vidta några disciplinära åtgärder utan fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vård. Politiker och tjänstemän som hör till patientnämnden har tystnadsplikt. 11

12 12

13 Om du Fått en behandlingsskada Om du anser att du fått en behandlingsskada kan du inom tre år (i vissa fall längre) göra en anmälan till patientförsäkringen. Försäkringen prövar om du har rätt till ersättning. Adress och telefonnummer hittar du på nästa sida. Mer information och anmälningsblankett får du på avdelningen, tandvårdskliniken, av kuratorn på sjukhuset, den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen eller av patientnämnden. Är missnöjd eller anser att någon gjort fel Om du anser att en anställd gjort ett fel, att det finns brister i din vård eller att du är allmänt missnöjd med vårdens, sjukhusets, vårdcentralens, tandvårdsklinikens, sjukhemmets eller socialtjänstens sätt att arbeta kan du inom två år göra en anmälan till Socialstyrelsen. Adress och telefonnummer finner du på nästa sida. Mer information får du av patientnämnden. 13

14 Patientförsäkringen Adress: Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag Box Stockholm Telefon: Socialstyrelsen Adress: Enskildas klagomål Stockholm Telefon:

15

16 Patientnämnden Adress: Patientnämnden, Landstingshuset Luleå Telefon: (samtalet är kostnadsfritt) Ett samarbete mellan landstinget och kommuner i Norrbotten. 16

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har?

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Dina rättigheter för dig som bor på ett hem för vård eller boende (HVB) Alla barn har lika värde. Du och alla andra barn har rätt att växa

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer