DOM. ;.u*% TUsi Å *-> edaelaa i Sundsvall. KLAGANDE Said Ali Hassani, Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Box Säter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. ;.u*% TUsi Å *-> 1 11. edaelaa i Sundsvall. KLAGANDE Said Ali Hassani, 930623-3272 Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Box 350 783 27 Säter"

Transkript

1 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM ;.u*% TUsi Å *-> 1 11 edaelaa i Sundsvall Sida l (2) Mål nr KLAGANDE Said Ali Hassani, Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Ombud och offentligt biträde: Advokat Anneli Torpmark Zedendahl Advokatbyrå i Borlänge AB Sveagränd l Borlänge ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Faluns dom den 10 januari 2013 i mål nr 47-13, se bilaga A SAKEN Fortsatt sluten vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) KAMMARRATTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Kammarrätten bestämmer ersättningen till Anneli Torpmark som offentligt biträde till kr, varav kr avser arbete och 543 kr mervärdesskatt. Kammarrätten fastställer vad förvaltningsrätten beslutat om sekretess. Dok.Id Postadress Box Sundsvall Besöksadress Södra Tjärngatan 2 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 2 I SUNDSVALL Mål nr YRKANDEN M.M. Said Ali Hassani yrkar att chefsöverläkarens ansökan om fortsatt vård avslås. Till stöd för sin talan anför han i huvudsak följande. Han lider inte av en allvarlig psykisk störning. Anledningen till att han kom i kontakt med psykiatrin var att han mådde dåligt på grund av de traumatiska händelser som han varit med om i sitt ursprungliga hemland samt att han som ensamkommande flyktingbarn har skiljts från sin familj. Han mår idag relativt bra och känner sig stabil. Chefsöverläkaren avstyrker bifall till överklagandet. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Vad som förekommit i målet föranleder inte kammarrätten till annan bedömning än den förvaltningsrätten gjort. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 2). Torbjörn Eriksson Birgitta Törnered tammarrättsråd kammarrättsråd kammarrättsråd ordförande referent I avgörandet har även deltagit nämndemännen Annelie Leman-Hamrin och Åsa Möller. Hanna Hamrin föredragande

3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I FALUN Meddelad i Förvaltningsrättsnotarien Säter Linda Holmgren Sida l (3) SÖKANDE Chefsöverläkaren, Rättspsykiatriska kliniken Säter MOTPART SAID Ali Hassani, c/o Avd. 31, Rättspsykiatriska kliniken Offentligt biträde: Advokat Anneli Torpmark Zedendahl Advokatbyrå i Borlänge AB Sveagränd l Borlänge SAKEN Fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten medger att den slutna psykiatriska tvångsvården av Said Hassani får fortsätta. Vård med stöd av denna dom får pågå längst till och med den l O juli Förvaltningsrätten bestämmer att ersättning ska betalas till Anneli Torpmark för uppdraget som offentligt biträde med kr, varav kr avser arbete, 855 kr tidsspillan, 46 kr utlägg och 846 kr mervärdesskatt. Förvaltningsrätten förordnar att sekretess enligt 25 kap. l offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) ska vara tillämplig för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som lagts fram vid den muntliga förhandlingen inom stängda dörrar och som inte tagits in i denna dom. Dok.W Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 45 Kullen måndag - fredag S Falun E-post: 08:00-12:00 13:00-16:00

4 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I FALUN BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. Said Hassani vårdas med stöd lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) sedan den 12 september Chefsöverläkaren ansöker om medgivande till fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård av Said Hassani och anför i huvudsak följande. Said Hassani har varit i kontakt med psykiatrin sedan i september 2011 på grund av suicidtankar, misstänkta psykotiska symtom, uppvarvning, aggressivitet, missbruk av narkotika och gränslöst sexuellt beteende. Han vårdades initialt på Akademiska sjukhuset och medicineringen visade sig då ha begränsad effekt och han var i perioder orolig, gränslös och utåtagerande. Den 20 september 2012 flyttades han till Säter. Under vårdtiden har han blivit lugnare till följd av medicinering och en utredning har påbörjats. Said Hassani har uppvisat kognitiva svårigheter, bl.a. har han en begränsad förmåga att förstå social kommunikation. Han har svårt att planera sin tillvaro och han behöver tydliga och förutsägbara instruktioner och rutiner. Han har i perioder varit uppvarvad med nedsatt förmåga att kontrollera sitt beteende. Han har behov av fortsatt medicinering. Vidare har han inget eget boende och han klarar sig inte utan stöd av personal. Said Hassani lider alltjämt av en allvarlig psykisk störning och han har ett oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård som inte kan tillgodoses på annat sätt än inom sluten vård. Said Hassani saknar sjukdomsinsikt och kan inte ta ett grundat ställningstagande till erbjuden vård på grund av sitt psykiska tillstånd. Said Hassani bestrider bifall till ansökan och anför i huvudsak följande. Han kom i kontakt med psykiatrin för att han mådde psykiskt dåligt. Han har ingen allvarlig psykisk störning och idag är han frisk, han mår bra och han är stabil. Han har därför inte behov av vård.

5 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I FALUN Förvaltningsrätten har den 10 januari 2013 hållit muntlig förhandling i målet, varvid rättens sakkunnige läkare tillstyrker bifall till chefsöverläkarens ansökan. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Sluten psykiatrisk tvångsvård får endast ges om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och patienten på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk tvångsvård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetrunrvård. En ytterligare förutsättning för vård enligt LPT är att patienten motsätter sig sådan vård som sägs i första stycket eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans samtycke (3 LPT). Förvaltningsrätten instämmer i chefsöverläkarens och den sakkunnige läkarens bedömning att Said Hassani lider av en allvarlig psykisk störning. Med hänsyn till vad som framkommit om hans psykiska tillstånd och personliga förhållanden i övrigt anser förvaltningsrätten att Said Hassani fortfarande är i behov av psykiatrisk vård som för närvarande endast kan tillgodoses genom att han är intagen på en vårdinrättning för psykiatrisk heldygnsvård. Vidare finns det grundad anledning att anta att vården inte kan ges med Said Hassanis samtycke. Samtliga förutsättningar för fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård är därmed uppfyllda. Ansökan ska således bifallas. HUR MAJNX)VERKLAGAR, se bilaga (DV 3103 C). Onell rådman I avgörandet har även nämndemännen Birgitta Bienitz, Agneta Stjernström och Sven-Erik Emanuelsson deltagit.

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 5 DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1586-13 KLAGANDE Abduqaadir Ahmed Jeelaani, 821201-54 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Björn Eriksson Advokatfirman

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

DOM 2013-03-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-13 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 DOM 2013-03-13 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr 9032-12 KLAGANDE 1. Firas Abboud, 780101-4452 2. Rouayda Younan, 720622-9663 Ombud och offentligt biträde för l och 2: Advokat

Läs mer

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 6 Ingrid Widman DOM 2009-10-07 Meddelad i Malmö KLAGANDE FS, 61xxxx- Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 11 februari 2011 KLAGANDE Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna kommun 195 85 Märsta Ombud: Advokat Susanne Ekberg-Carlsson Celsus

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Jörgen Nilsson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

;;u!' GÖTEBORG Avdelning 2

;;u!' GÖTEBORG Avdelning 2 ' aidf KAMMARRÄTTEN I ;;u!' GÖTEBORG 2012-01- 0 9 Meddelad i Göteborg Mål nr 401 l-l l Sida 1 (4) KLAGANDE Ombud: Ann-Christin Björk ACA Assistans & Livskvalitet Metallvägen 5 435 33 Mölnlycke MOTPART

Läs mer

DOM 2014-01-22 Stockholm

DOM 2014-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-01-22 Stockholm Mål nr F 5277-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-08 i mål nr F 2478-13, se bilaga KLAGANDE Dödsboet efter K M

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8405-10 1 KLAGANDE Nimo Adan Elmi, 830228 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Barbro Sjöqvist Box 4179 102 64 Stockholm MOTPART Migrationsverket

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 2014-10-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6331-13 KLAGANDE Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg

DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 21'2-09- 1 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 3183-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg (._.: MOTPART Ställföreträdare:.

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2011-09- 3 0 Meddelad i Göteborg Mål nr 4710-10 Sida 1 (4) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors MOTPART c ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

DOM. 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm. MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025

DOM. 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm. MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025 KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm Sida l (14) Mål nr UM 5814-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025 Ombud och offentligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer