DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE"

Transkript

1 Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGANDE Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd Skärholmen MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 20 setember 2013 i mål nr , se bi laga A SAKEN Assistansersättning KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Box 2302 I Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 5 Telefon Telefax E-ost: wvvw.kammarrattenistockholm.domstol.se Execlitionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 Mål nr YRKANDEN M.M. yrkar att kammarrätten fastslår att han har rätt till ersättning för jour nattetid i hemmet för maj och juni månad Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. Han har i beslutet den 31 mars 20 I 0 beviljats assistansersättning för jourtid. Ersättningen har inte villkorats i beslutet å ett sådant sätt som Försäkringskassan hävdar. Han har alltså rätt till ersättning för nattjour i allmänhet under sex nätter i månaden. Även om assistansersättningen vore att anse som villkorad är det inte utrett att den aktuella nattjouren varit oförenlig med villkoret. Beslutet om assistansersättning har visserligen en beskrivning av ärendet fogad till sig som anger att behovet har identifierats genom iakttagelser i situationen att han ska sova hos sin syster. Det är inte rimligt att läsa detta som att jourtid endast ska utgå för tid hos systern eller att jourtid inte får utföras av modern. Vårdbidrag står inte nödvändigtvis i motsats till ersonlig assistans. Vårdbidrag och ersonlig assistans kan beviljas arallellt. Detta har konstaterats i flera fall i raxis. Det kräver mycket god kännedom om innehållet i vårdbidragsbeslutet för att se huruvida assistansersättningen och vårdbidraget är oförenliga. Försäkringskassan bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Det redovisade antalet timmar för maj och juni 2011 ryms inom det beviljade antalet jourtimmar er månad. Eftersom modern ubär vårdbidrag för detta stödbehov kan någon kostnad för lön emellertid inte ustå för P.. Därför kan kostnaderna för jouren för den tiden inte godtas. Om ingen kostnad finns kan ingen utbetalning göras. SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AV GÖRANDE Assistansersättning utbetalas månadsvis med visst belo för det antal beviljade assistanstimmar som assistans lämnats (I 0 lagen [ 1993:389] om

3 Mål nr assistansersättning, LASS, numera 51 ka. 14 socialförsäkringsbalken, [SFB]). Utbetalning av assistansersättning för en viss månad rar grundas å ett beräknat antal assistanstimmar för den månaden. Avräkning för större avvikelser ska då ske senast andra månaden efter den då den reliminära utbetalningen skett. Slutavräkning ska ske senast två månader efter utgången av varje tidseriod för vilken assistansersättning beviljats (I 0 sista stycket LASS, numera 51 ka. 15 SFB). Av Försäkringskassans beslut den 31 mars 20 I 0 att bevilja P assistansersättning framgår att det i beslutet finns utrymme för jour sex timmar er natt, sex nätter er månad. I beslutet anges att det har framkommit att han är i behov av jour de nätter han vistas hos sin syster. Av motiveringen framgår att beslutet grundas å bedömningen att han behöver ersonlig assistans med i genomsnitt 91 timmar er vecka fördelat å I 0 timmar er dygn vardagar, 18 timmar er dygn helgdagar samt jour 4,5 timmar. Övrig tid tillgodoses genom föräldraansvar. Av utredningen framgår att P vårdnadshavare i beslut den 19 februari 2009 har beviljats en fjärdedels vårdbidrag för honom. I beslutet anges att det hjälbehov som inte tillgodoses via assistansersättning föreligger främst nattetid. Det antal timmar P har redovisat för maj och juni 2011 ryms visserligen inom det antal jourtimmar som beviljats honom. Kammarrätten anser emellertid att det framgår av beslutet om assistansersättning att jour under natten när han vistas i hemmet tillgodoses genom föräldraansvaret. Han har sålunda inte beviljats assistanstimmar för jour i hemmet. Vårdnadshavaren har även beviljats vårdbidrag för att tillgodose detta behov. Assistans kan därför inte anses ha lämnats för jour nattetid i hemmet.

4 Mål nr Försäkringskassan har därmed haft fog för sitt beslut att inte betala ut assistansersättning som avser jour för maj och juni månad Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 4). Jerry Eriksson lagman ordförande Kaj Håkansson kammarrättsråd Fredrik Stenharnmar tf. assessor referent Johan Nykvist föredragande

5 B lag.::: A FÖRVALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen Enhet 10 Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGANDE Ombud: Jonas Fink Öhlmer RTFL - Rätt Till Fullvärdigt Liv AB Oxholmsgränd Skärholmen MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Försäkringskassans beslut , bilaga 1 SAKEN Assistansersättning FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress I Stockholm Besöksadress Tegeluddsvägen I Telefon Telefax I E-ost: Exeditionstid måndag - fredag 09:00-15:00

6 FÖRV ALTNINGSRÄTTEN Allmänna avdelningen YRKANDEN M.M. yrkar att han ska berättigas assistansersättning för jourtid i hemmet för maj och juni 2011 och anför bl.a. följande. Det är inte rimligt att utläsa detta som att jourtid endast ska utgå för tid hos systern eller att jourtid inte får utföras av hans mor. Assistansersättningen, som till skillnad från vårdbidraget, har brukaren som rimär förmånstagare är av överordnad betydelse framför vårdbidraget som riktar sig till brukarens närkrets. Det är inte tillåtet att återkräva assistans som lämnats till brukaren å grundval av att någon i brukarens närhet har uburit annan ersättning. Försäkringskassan bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. P: tillsynsbehov nattetid bedöms kunna tillgodoses av hans mamma. Assistansersättning i form av jour kan därför inte beviljas för de nätter han tillbringar hemma. Detta oavsett att han fritt får förfoga över beviljade timmar. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Förvaltningsrätten finner inte anledning att göra annan bedömning än det Försäkringskassan gjort i det överklagade beslutet. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga 2 (DY 3104/lA). Anna Lönnestav rådman Nämndemännen Helen Frenning, Markus Kyllenbeck och Kerstin Palm har också deltagit i avgörandet. Sanna Ericson har föredragit målet.

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 26 februari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Aller Media AB, 556002-8325 251 85 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 1l\,)] REGERINGSRATTENS DOM r.-,a:-f:--/;-' l (4) Ins-pek-tione-n fo-r-- rbc!!iloshet. fo~altlingen Ink 2010 =11~ 03 Dnro2O/a#JY~-- Målnr / v 44-07 meddelad i Stockholm 2 november 2010 KLAGANDE Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

DOM 2015-05-11 Stockholm

DOM 2015-05-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-05-11 Stockholm Mål nr M 10598-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-30 i mål M 2360-14, se bilaga KLAGANDE R N Ombud: G S

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 december 2013 Ö 822-12 KLAGANDE Dödsboet efter Rolf Nilson, 391007-5716 c/o ÅA MOTPARTER 1. CW 2. MW Ombud för 1 och 2: JE SAKEN Hinder

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 28 september 2012 KLAGANDE Ljusnarsbergs kommun Ombud: AA MOTPART BB God man: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Diligentia AB, 556467-1641 Ombud: Advokat Nils Sköld Kilpatrick Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 2014-09-08 meddelad i Stockholm Mål nr P 11115-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-15 i mål nr P 949-13,

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 13 juni 2014 KLAGANDE AA MOTPART Radiotjänst i Kiruna AB 981 80 Kiruna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 29 oktober

Läs mer