Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2"

Transkript

1 Team NYKÖPING Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare Gustaf Nälser: , Teddy Rylander: , Linn Österberg: , Projektets övergripande mål 1. Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder 2. Att förbättra patienternas upplevelse av tvångsåtgärder 3. Att utveckla kunskapen och förbättra kvaliteten vid användandet av tvångsåtgärder 4. Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar på tvångsvård. Sammanfattning Under de månader som projektet har pågått har teamets mål varit att motivera våra medarbetare till att tillsammans med oss i Theta jobba med förbättringar. Vi har precis innan varit med i ett genombrottsprojekt kallat Gamma Delta. Det har varit en tung sommar för avdelningen vilket har minskat motivation och engagemanget för förbättringsarbete. Vi har haft en hel del mål för avdelningen som vi ville nå genom Theta. I efterhand borde teamet ha suttit ned med arbetsgruppen på LS1 för att tillsammans kunna jobba fram målen och redan då öka medarbetarmas känsla av delaktighet i projektet. Vi har engagerat fast personal, men även avdelningens vikarier för att lära ut genombrottsmetodiken till alla på avdelningen. Ett par förkortningar som kan förekomma: LPT = Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård HSL = Hälso och Sjukvårdslagen PDSA = Plan, Do, Study, Act (Planera, Gör, Studera, Agera = PGSA) LS = Lärandeseminarium Bakgrund Vi har tidigare varit med i Genombrottsprojektet Gamma Delta innan vi gick med i Projekt Theta. Bägge projekten ingår i Bättre Vård - Mindre Tvång 2. Vi jobbar i detta nu med hur vi skall kunna implementera metoden för förbättringsarbete på enhetsnivå efter projekt tiden. Vi ville involvera hela avdelningen i förbättringsarbetet och därför valde vi att ansöka till Projekt 1

2 Theta då arbetssättet är utformat på just detta sätt. Upptagningsområdet för Allvårdsenhetens är 7 kommuner (Nyköping, Trosa, Gnesta, Katrineholm, Flen, Vingåker och Oxelösund), ca invånare. Allvårdsenheten är en akut-psykiatriskt heldygns - vårdavdelning med 20 vårdplatser (med möjlighet till överbeläggningar) Inriktningen är allmänpsykiatri. Idag arbetar ca 40 medarbetare i patientarbete på enheten; arbetsterapeut, bemanningsassistent, 1 kökspersonal, 1 expeditionstjänst som sköter all kontakt med kommun och öppenvård, skötare, sjuksköterskor samt läkare. Vi har 20 vårdplatser fördelat på olika typer av patientgrupper. Vi har en ECT-enhet knuten till enheten och således patienter inneliggandes som får ECT. Utöver det har vi huvudsakligen affektiva patienter samt patienter med självskadebeteende. Vi har även periodvis patienter med beroendeproblematik samt patienter med psykos-sjukdomar och geriatriska sjukdomar så som Demens. För vår del skulle deltagande i projekt Theta vara helt i linje med vad vi som enhet vill åstadkomma framöver i form av kontinuerligt utvecklingsarbete där målsättningen är både upplevd bättre vård men även ökad upplevelse av inflytande och delaktighet i information och beslut som rör vården. Vi jobbar i detta nu med våra måttdatabaser för att kunna få ut statistik över antal avdelningsbyten för våra patienter, för att månadsvis kunna analysera och jobba med förbättringar inom detta område. Mål Alla Målen ska vara uppnådda 30 Oktober. 1. Att minska behovet och därmed användandet av tvångsåtgärder % av patienterna ska skatta 7 > beträffande bra bemötande % av patienterna ska skatta 7 > beträffande delaktighet i vård och behandling. 1.4 Minska antalet avdelningsbytet från Allvårdsenheten med 50 % jämfört med baslinjemätning. 2. Att förbättra patienternas upplevelser av tvångsåtgärder % av patienterna skall efter en tvångsåtgärd ha ett eftersamtal. 3. Att utveckla kunskapen och förbättra kvalitén vid användning av tvångsåtgärder % av personalen ska mäta 8 > beträffande delaktighet i utvecklingsarbetet % av personalen ska mäta 8 > beträffande upplevd ökad kunskap beträffande tvångslagar och tvångsåtgärder % av personalen ska uppleva ökad kunskap beträffande självskadebeteende % av personalen ska ha uppleva ökad kunskap inom ångesthantering för att minska på tvångsåtgärder. 4. Att utveckla samverkan mellan olika aktörer i patientens liv/värld för att minska andelen inläggningar med tvång % färre avvikelser från andra vårdaktörer beträffande samverkan jämfört med baslinjemätning. 2

3 Förändringar som testats Vi har testat och håller på att testat 10 förbättringsidéer. 4 st idéer har införts på avdelningen EQ5D Vi har testat EQ5D där målet var att vi skulle få bättre kunskap om patientens mående och ADL resurser. Vi har en patientbunden mapp där vi lade in EQ5D som vi sedan gick igenom med patienten. Tanken var att vi skulle genomföra den vid inskrivning samt utskrivning för att se ifall deras mående förbättrats. Vi skulle även använda den vid vårdplaneringsmöten för att lättare kunna visa vad patienterna kan tänkas behöva hjälp med. Vi hann inte alltid med att göra den vid utskrivning och hittade inget sätt som hjälpte till och ökade genomförandet vid utskrivning, likaså glömdes den vid Vårdplaneringsmöten. Teamet frågade patienterna om dem tyckte att EQ5D var till fördel för dem. Majoriteten tyckte att den var onödig eftersom dem tillsammans med personal redan har ett ankomstsamtal och gör en omvårdnadsplan där mående och ADL ingår. Vi frågade även personalen vad dem tyckte om EQ5D som ett redskap. 90 % av tillfrågad personal tyckte att den var helt onödig. Dels på grund utav att vi använder omvårdnadsplan och ankomstsamtal men även för att den glömdes bort allt för ofta och därför inte användes optimalt. Vi beslutade oss därför för att ta bort EQ5D från patientbundna mappen och den implementerades därefter inte på avdelningen Läsrapport Någonting som vi testade var läsrapport. Efter att ha samlat in olika idéer så testade vi att ha läsrapport på morgonen, istället för muntlig rapport ska vi då sitta i två vårdlag (rött och blått) för att gå igenom vardera vårdlags patienter. Detta skulle öka vår tillgänglighet för patienterna genom att snabbare vara ute på avdelningen. Vad som hände var att personalen blev avbruten då nattpersonalen gått hem och patienterna ville ha sina morgonmediciner. Vi lade ner läsrapport då man konstaterade att rapporten inte blev fullständig och tog längre tid än muntlig. Vi kom på avdelningen tillsammans överens om att inte överge idén direkt utan jobba aktivt med att förbättra dokumentationen för att lättare kunna ta upp läsrapport igen. Detta håller vi på med just nu och har därför skruvat den till Läsrapport En kollega ringde runt till Sveriges psykiatriska avdelningar som använder sig utav läsrapport för att höra efter hur man använder sig utav det där. Vi hade en aktivitet där vi dokumenterade på varje patient efter varje dag och kvällspass i 2 veckor. Vi flyttade därefter läsrapporten från morgonen till eftermiddagen. Genom att ändra tid för läsrapporten har kvällspersonalen tid att sitta ner i lugn och ro för att läsa på sina patienter medan dagpersonalen är kvar ute på avdelningen och jobbar. Vi är ute tidigare på avdelningen och är snabbare tillgängliga för patienterna. Detta är fortfarande ett test som pågår på avdelningen men förhoppningen är att den kommer att implementeras Kaffe varje måltid Vi har infört kaffe vid varje måltid. För ett par år sedan togs kaffet bort på kvällen. Diskussionen var att patienterna sov för dåligt och kliniken ville att patienterna skulle sova bättre. Vi fick ett patient förslag i förslagslådan om att det skulle vara kaffe på varje måltid igen. Därefter gjorde vi en testcykel och det visade sig att 90 % av patienterna upplevde ingen skillnad i sömnförändring då man infört kaffe vid varje måltid. 10 % patienter upplevde att dem sov bättre efter att ha fått kaffe till kvällsfikat. Vi bestämde därför att införa kaffe på frukost, lunch, fika, middag samt kvällsfika. 3

4 Resultat Delaktighet & Bemötande Vi hade som mål att patienterna ska känna ökad delaktighet och ett bättre bemötande i vård och från personalen. Vi har inte kunnat hålla oss över vårar målvärde. Mål Mål 3.2 LPT KUNSKAP Hur många gjorde testet & 80 % rätt eller högre. Som diagrammen visar så har vi inte nått vårt målvärde. Vi ville att 100 % av personalen skulle göra testet och 51 % av personalen svarade. Vårt mål var att 80 % av personalen skulle ha 10 p eller högre på testet. Resultatet var att 65 % av personalen hade 10 p rätt eller högre på testet 50 % Färre avvikelser från andra vårdaktörer. Mål 4.1. Vi har minskat avvikelserna från andra vårdaktörer med 80 % under Avvikelser mot 11 st,

5 Från Medarbetarenkäten 90 % av personalen ska mäta 8 > beträffande delaktighet i utvecklingsarbetet Mål 3.1 Våra medarbetare känner sig något mer involverade i projekt Theta och likväl tycker de att samarbetet har ökat efter sommaren. Vi har inte nått upp till vårt mål men vi ser en konstant ökning mellan månad 9 och 11. Redovisning av tvångsåtgärder Under Augusti månad 2014 hade allvårdsenheten 25 incidenter på avdelningen då man tyvärr fick utnyttja tvångsåtgärder på en förvirrad äldre patient flera gånger under ett par dagar. Detta för att hindra fortsatt självskadebeteende samt hindra personskador på personalen. Det fokus personalen fick lägga ner på nämnd patient orsakade oroligheter bland övriga patienter vilket ökade självskador även hos riskpatienter med självskadeproblematik. Nedan är resultatet på självskador/tvångsåtgärder under Augusti månad. På avdelningen har vi haft 8 st fastspänningar i bältessäng, 5 st självskador genom att skära sig, likväl har vi haft 5 st tvångsinjektioner, 3 övriga självskador som innefattat att riva sig själv, sparka in i väggen och sängen samt riva sig i öronen. 1 person har bränt sig 2 gånger och man har haft 1 avskiljning och 1 intox. Vi valde att ta med denna tabell för att visa hur det sett ut under den månad då vi haft flest incidenter. Det har varit ihållande få tvångsåtgärder på Allvårdsenheten under de övriga månaderna sedan Theta började. Det varierar mellan 2-6 tvångsåtgärder och då övervägande tvångsinjektioner. Självskador är inräknade i detta antal då patienter skurit sig på avdelningen. 5

6 Diskussion Som det går att se så har vi inte lyckats nå våra målvärden. Dels beror det på att vi; 1. Satte väldigt många mål för vår avdelning. 2. Vi involverade medarbetarna för lite i målsättningen samt arbetet runt omkring. 3. Vi hade kunnat be om hjälp tidigare med mätningar. 4. Samarbetet mellan medarbetare, teamet och ledarskapet har inte varit framgångsrikt. 5. Lidande motivation då vi haft problem med vidmakthållandet utav införda förbättringar sedan tidigare genombrottsprojekt. Det vi har diskuterat på avdelningen likväl i teamet är att vårt mål inte har varit att få fram den bästa statistiken. Vi ville att våra medarbetare skulle känna att dem förstår förbättringsmetodiken samt att vi tillsammans, även efter projektets slut, kan fortsätta att jobba för en bättre vård och mindre tvång. Detta har vi uppnått då våra medarbetare känner att dem vet hur man fyller i en PDSA cykel och vilka steg som krävs för att testa en förbättring. Vi har haft väldigt få tvångsåtgärder på vår avdelning över lag. Under sommaren hade vi en väldigt tight planering då det kom till fördelning utav fast anställd personal. Detta resulterade i ökad stress hos våra medarbetare och även minskad motivation för förbättringsarbetet. Detta har förbättrats efter sommaren och man har fått ny energi vilket kan ses i att mätningarna i medarbetarenkäten stiger då det kommer till samarbete och engagemang. Så här har chefer och ledare arbetat för att stödja projektet Under projekttiden har det varit onormalt turbulent på enheten. Vi har haft onormalt hög vårdtyngd med mycket extravak vilket i sin tur inneburit mycket övertidsarbete för ordinarie personal. Vi har därmed haft svårt att låta projektgruppen få den tid avsatt som vi kommit överens om. Utöver det har det varit stressigt för team-medlemmarna att genomföra sitt uppdrag då motståndet har varit stort från avdelningen. 2 personer har visat sig vara för få för vår avdelning då förutsättningarna varit sämre när en av teammedlemmarna varit sjuk. Undertecknad har inte heller lagt ned den tid som behövts för att driva detta projekt framåt. Detta med anledning av den särskilda vårdtyngden och avsaknad av bemanningsassistent inledningsvis, vilket gjort att fokus har legat på dagliga driften. Vi har inte haft samma förutsättningar i detta projekt som vi haft vid tidigare projekt. Undertecknad har inte heller varit lika engagerad som tidigare, dels beroende på den egna enhetens belastning och dels på grund av andra uppdrag jag har blivit tilldelad som chef. Det framkommer med all tydlighet att personalgruppen hade önskat en paus mellan de två projekten vi deltagit i. Som medarbetare har man inte riktigt orkat gå in i detta projekt med samma energi som tidigare projekt. Dessa samtliga faktorer har tillsammans lett till att produktiviteten inte varit som högst. Lyckligtvis kan vi konstatera att trots ovan beskrivna hinder har vi under denna projekttid arbetat fram många bra förbättringsområden som vi tillsammans kommer arbeta med framöver. Vi har gemensamt hittat en strategi för vardagligt förbättringsarbete vilket känns stimulerande. Allvårdsenheten kommer framöver arbeta strategiskt med förbättringsarbete i vardagen vilket var det viktigaste målet med deltagandet i detta projekt. Avslutningsvis vill undertecknad med anledning av ovan text sammanfatta projektet som lyckat, trots uteblivit spektakulärt resultat. Framtiden är ljus! // Gustaf Nälser, Avdelningschef 6

7 Så här involverade vi patienter och deras närstående Vi försöker involvera patienter och närstående i vården mer, vilket vi vill jobba vidare med även i framtiden. Vi försöker även öka samverkan med andra aktörer för att säkerställa att patienten inte hamnar mellan två huvudmän. För att lyckas med detta har vi på avdelningen: En förslagslåda på avdelningen där patienter samt anhöriga och personal alla kan lägga sina idéer och tankar kring förändringarna som sker på avdelningen. En person-bunden mapp som patienterna får vid inläggning på avdelningen. I den har vi ett veckoschema som personal och patient fyller i tillsammans. I mappen finns även ett ankomstsamtal och omvårdnadsplan som man gör tillsammans, personal och patient. Det finns ett välkomstbrev där det står att vi är med i ett projekt samt en broschyr om vad man inte får ha på avdelningen (Stora vassa saker och mediciner), sedan ett papper som dem kan fylla i vid utskrivning hur dem har uppfattat sin tid på Allvårdsenheten. Vi kommer även få en stolpe med positiva och negativa smiley gubbar där vi kommer att fråga patienter om bemötande och delaktighet vid utskrivning. Det kommer även finnas frågor om gott bemötande kring för anhöriga. Allvårdsenheten har en Inspirationsyta som finns på en allmän plats, den är uppdaterad med information angående förändringsarbetet samt resultat. En strategisk plats då den är tillgänglig för alla, personal samt Patienter. Den uppdateras kontinuerligt med pågående PDSA. Förslagslådan finns på samma plats. Sammanfattning av projekttiden så här långt Under projekttiden har teamet bistått med utbildning i självskade-problematik, utbildning i HSL och LPT lagar samt i hur man vidmakthåller förbättringar efter projektslut. Vi har i teamet stöttat och hjälpt våra medarbetare i att genomföra förändringar. Det har varit få förändringar som gjorts men vi har hittat drivande personer på avdelningen som visat stort intresse av att jobba med förändringar. I teamet har vi stöttat och visat hur man genomför förbättringar och hur man skriver PDSA. Vårt arbete är inte färdigt ännu, vi har fortfarande en väldigt lång väg att vandra. Vi tror starkt på att nästa år vid den här tiden så kommer avdelningen att se väldigt annorlunda ut. Vi har många som går i pension och nya medarbetare kommer att börja. Vi har på avdelningen avsatt tid två dagar i månaden för fortsatta mätningar. Likväl ska vi utse en grupp som ska hjälpa till med vidare mätningar. Vi har nu separerat utvecklingspunkten från våra APT och har skapat egna mötesforum med fokus på kvalitet. Vi kommer där följa upp införda förbättringar och därigenom säkerställa att de förbättringar som genomförts fortfarande gäller. Vi kommer även att införa nya test och nya förbättringsåtgärder som gynnar våra patienter och närstående. Förslagslådan är utgångspunkten för det. Vi kommer under dessa möten följa de övergripande mätningarna som vi infört och kommer lägga till fler mätpunkter. Vi kommer att införa ett patientråd 1 gång/månad bestående av inneliggande patienter. 7

8 Övriga kommentarer Vi har mycket kvar att jobba med på avdelningen. Vi har genom genombrottsprojekten fått många tips och idéer på hur vi kan komma vidare i utvecklingsfrågor samt hur vi kan mäta. Vi ser fram emot att fortsätta med förbättringsarbete och tack vare att vi varit med i Theta så har hela avdelningen nu kunskap i hur man tar fram och jobbar med genombrottsmetodiken. Vi har inte nått de uppsatta målen men vi ska tillsammans på avdelningen jobba fram nya mål att jobba mot. Detta hoppas vi i teamet kommer att styrka personalen i känslan av delaktighet och engagemang. På LS 3 hade vi PIVA Halland hos oss som föreläste om vidmakthållande vilket inspirerade hela vår personalgrupp. Vi ska på avdelningen återigen gå igenom materialet vi fick från den föreläsningen för att se vad vi kan implementera hos oss. Det har varit jobbigt men vi ser en ljus framtid och vi anser att motgångar behövs för att kunna se framgångar. 8

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Halmstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 148 Piva Halmstad Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team: 13 Område psykos, avd. 87 Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 02 Avd.51/PIVA Sundsvall Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 76, avdelning 21, Västervik Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 21 Vuxenpsykiatri, UVA 1 Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i projektet. TEAM 12 PIVA HALMSTAD GENOMBROTTSPROJEKTET BÄTTRE VÅRD - MINDRE TVÅNG Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 106 Deltagande avdelning och teamdeltagare BUP slutenvård Kalmar Tomas Kristiansson enhetschef 072-540 0371 tomaskr@ltkalmar.se Camilla

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 38, Länsgemensam Rättspsykiatri, Landstinget i Norrbotten Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 136 avd 68, BUP-kliniken Dalarna Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 181 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Peter Lantz,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 149 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Chef,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 161, Avdelning 19, Halmstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång. Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 62 Avdelning 94, rättspsykiatri Brinkåsen, NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Carl-Gustav Eriksson, chefsöverläkare

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 24, AVDELNING 8 MOTALA Syfte med deltagandet Team medlemmar i Genombrott Förbättra den psykiatriska Sjukssköterska Linnéa Samuelsson heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 29 Norra Stockholms Psykiatri Avd 5 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 7, avd 51 Norra Stockholms Psykiatri Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 154 Intagningsavdelning 7 A, Beroendecentrum Stockholm, S:t Göran Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 37, psyk avd 2 i Skellefteå Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

2013-05-20. GENOMBROTTSPROJEKTET Bättre vård Mindre tvång PIVA - Halmstad

2013-05-20. GENOMBROTTSPROJEKTET Bättre vård Mindre tvång PIVA - Halmstad GENOMBROTTSPROJEKTET Bättre vård Mindre tvång PIVA - Halmstad 2013 1 Verksamhetens innehåll: Upptagningsområde. Södra Halland. Vuxna från 18 år, män och kvinnor 10 Vårdplatser Olika diagnoser HSL LPT VARFÖR

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: Team 105 : Akutavd BUP, Akademiska sjukhuset Uppsala Deltagande avdelning och teamdeltagare Elizabet Karademir Vårdansvarig 018-6112543

Läs mer

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 Handledare Margareta Öhman Deltagare: Karin Borén arbetsterapeut Kristina Eriksson kurator Carita Jansson mentalskötare

Läs mer

Team 4 Team 5 Team 6

Team 4 Team 5 Team 6 Bilaga 4. Presentation av teamens utvecklingsarbete under lärandeseminarium A. Identifierade förbättringsområden B. Vad ville teamen uppnå? C. Vad gjordes samt fortsättning Team 1 A. Det finns ett glapp

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Sunderby sjukhus Avd 41 PAVA Syfte med deltagandet i Genombrott Att varje enskild palliativ patient är välinformerad och har så optimal näringstillförsel och måltidsmiljö som möjligt med hänsyn

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 9, Genombrottsprogram 1, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 147 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Sjuksköterska,

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 53 Deltagande team Rättspsykiatriska kliniken avd 30/31 Säter Marianne Hedman Leg specialist sjuksköterska psykiatri Peter Karlsson

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 14, avdelning 64 och 67, Norra Älvsborgs Länssjukhus. Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

BRA MOTTAGNING. Nulägesrapport

BRA MOTTAGNING. Nulägesrapport BRA MOTTAGNING Nulägesrapport Arbetsgruppen, Bra Mottagning Februari 2004 Bra mottagning inom Landstinget i Kalmar län Bra mottagning inom Landstinget i Kalmar län startade på allvar i samband med att

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 183 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Enhetschef,

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Vesna Brljevic (teamledare), doktor Per Rosenqvist, ssk Mi-Young Kim, kurator Eva Strömberg och psykolog Eva Pyykkö

Vesna Brljevic (teamledare), doktor Per Rosenqvist, ssk Mi-Young Kim, kurator Eva Strömberg och psykolog Eva Pyykkö Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 107 Deltagande avdelning och teamdeltagare BUP Malmö, Beh.avdelning, Regional slutenvård Skåne Vesna Brljevic (teamledare), doktor

Läs mer

Vad ska en coach kunna?

Vad ska en coach kunna? Vad ska en coach kunna? Coacherna ska skapa förutsättningar för: ett kund- och patientorienterat arbetssätt ett livslångt lärande en hållbar utveckling delaktighet och samverkan ständiga förbättringar

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 81, Landstinget i Värmland, Division psykiatri, allmänpsykiatriska slutenvården Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

PROGRAMRAPPORT. Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement)

PROGRAMRAPPORT. Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement) Förbättringsprogram PROGRAMRAPPORT Förbättringsarbete i vårdprocesser HDMI projektet (Hip Dementia Macula Improvement) Teammedlemmar/deltagare Enhetschef: Mia Löfgren, mia.lofgren@gotland.se Omvårdnadsansvarig

Läs mer

Projektrapport. Team:87. Teammedlemmar: Tidsperiod: september 2011-april 2012. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm

Projektrapport. Team:87. Teammedlemmar: Tidsperiod: september 2011-april 2012. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm Tidsperiod: september 2011-april 2012 Projektrapport Team:87 Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Stockholm Teammedlemmar: Martin Nilsson (Skötare) Jenny Palm (Socionom) Mari Kampf-Westerberg (Sjuksköterska,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång

Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Projektrapport Bättre vård - mindre tvång Team 155 Psykiatrin avdelning 4/TNE Norrlands Universitetssjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 65 Avdelning 95, Psykiatricentrum, Västmanlands Sjukhus, Västerås Avd 95 är en avdelning med 16 vårdplatser. Patienterna som vårdas har

Läs mer

Team: Neuropsykiatriska kliniken Malmö

Team: Neuropsykiatriska kliniken Malmö Team: Neuropsykiatriska kliniken Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott: Vårt syfte är att förbättra livskvaliteten och bidraga till ett socialt sammanhang för yngre med demenssjukdom och deras anhöriga.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet Idealt Genombrott i Örebro läns landsting I Örebro läns landsting har vi jobbat med Idealt Genombrott

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team :Västberga Syfte med deltagandet i Genombrott God symtomlindring och god livskvalitet tills man dör. Ökad trygghet inför livets slut för de boende och deras närstående. Teammedlemmar Kristina Morin,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism.

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism. Kalle växer upp med mor, far och en yngre broder. Tidigt märker man att Kalle inte är som alla andra, han är överaktiv, har svårt i kontakten med andra barn, lyssnar inte på föräldrarna, rymmer och försvinner.

Läs mer

BPSD VARDAGA, GABRIELS GÅRD

BPSD VARDAGA, GABRIELS GÅRD BPSD VARDAGA, GABRIELS GÅRD Målsättning Det är viktigt för oss att ha en tydlig målsättning, eftersom att det kan vara svårt att få ihop till när hela gruppen är närvarande. Vi känner att vi ville börja

Läs mer

Äldreomsorg och skola, Nybro kommun. Gemensam sak i Småland.

Äldreomsorg och skola, Nybro kommun. Gemensam sak i Småland. Äldreomsorg och skola, Nybro kommun Gemensam sak i Småland. 2 Äldreomsorg och skola AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och våld 2009 2012. Syftet var att utveckla olika metoder och arbetssätt

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2. Team 139. Projektets övergripande mål. Sammanfattning 1 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 139 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Medlemmar i teamet Lennart

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 189 Avd. 52 Beroendecentrum St Görans sjukhus Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård

Läs mer

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Slutrapport Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Bakgrund: Felanvändningen av läkemedel är ett problem i Sverige. Den grupp av befolkningen som drabbas värst av detta problem är de som

Läs mer

Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 63 Avdelning 92 Brinkåsen, Psykiatriska kliniken NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen Deltagande team Cymone Jägerev kurator Pekka

Läs mer

Analys av utgångsläget

Analys av utgångsläget Analys av utgångsläget Nu har ni mätt nattfastan på era kunder och det är dags att analysera och reflektera över resultatet. Vi rekommenderar att ni gör en handlingsplan för er enhet och vid behov även

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Brunna förskolor Rapport Mars - 2014 2 (8) Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Individuell uppgift 2

Individuell uppgift 2 Individuell uppgift 2 Som grund för uppgiften är caset som behandlades på första träffen, och resultaten från mätningen av den fysikaliska/tekniska miljön, se bilaga 1, 2 och 3. Nu ska du analysera följande

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor

Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor Inledning Inför sommaren 2013 beslutade sjukhusledningen och verksamhetscheferna om införande av ett arbetssätt med pulsmöten/pulstavlor på samtliga vårdavdelningar

Läs mer

Yttrande över promemorian Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28), diarienummer S2014/6136/FS

Yttrande över promemorian Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28), diarienummer S2014/6136/FS YTTRANDE 2014-11-20 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Yttrande över promemorian Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28), diarienummer

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 178 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Ann-Chatrine

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning 2008. Slättens förskola

FALKENBERGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning 2008. Slättens förskola FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsredovisning 2008 Slättens förskola 1 1.1.1.1 Innehållsförteckning 1. Inledni ng.... 3 2. Vår arbetsorganisation... 3 3. Vårt kvalitetsarbete... 3 4. Kunskap och lärande prioriterade

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 138, Bup vårdavdelning, Umeå Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Vt- 13 Gunnar Berlin, Lärare Anders Hellman, Sjuksköterska Mia Lindstrand,

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 22 PIVA Malmö Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Avdelningschef

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III.

Sammanfattning. Bättre vård mindre tvång. Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III. Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 49 Visby Psykiatriska heldygnsvården, region Gotland Ann-Sofie Eriksson, sjuksköterska Josephine Rehnberg, psykiatrisjuksköterska

Läs mer

Bättre vård mindre tvång del 2

Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team Stockholm Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Beskrivning av arbetsätt och upplevd erfarenhet från ett demensboende som infört arbetsmetoden praktisk professionell planering (PPP)

Beskrivning av arbetsätt och upplevd erfarenhet från ett demensboende som infört arbetsmetoden praktisk professionell planering (PPP) Beskrivning av arbetsätt och upplevd erfarenhet från ett demensboende som infört arbetsmetoden praktisk professionell planering (PPP) Praktisk professionell planering (PPP) Bakgrundsfakta: Erfarenheterna

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 166 Allvårdsenheten Nyköping Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

KVALITETSSA KRING AV REGISTRERING I PAR Tvångsvård

KVALITETSSA KRING AV REGISTRERING I PAR Tvångsvård KVALITETSSA KRING AV REGISTRERING I PAR Tvångsvård Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tel 0155-24 50 00 E-mail landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 J:\Prestationsmål

Läs mer

Presentation av Björkängens förskola

Presentation av Björkängens förskola Presentation av Björkängens förskola Vår förskola startade 1 oktober 1990 och tillhör Närlunda rektorsområde. Vi är en förskola i utveckling som har inspirerats av Reggio Emilias filosofi och tankar om

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Enkät vad vet du om tvångsvård LPT och LRV?

Enkät vad vet du om tvångsvård LPT och LRV? bilaga 2 Enkät vad vet du om tvångsvård LPT och LRV? Den här enkäten genomförs som ett led i Genombrottsprojekt, Sveriges Kommuner och Landsting och vänder sig till personalen inom den psykiatriska slutenvården

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Falkenbergs kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för 2012 Datum:2013-03-01 Sophia Lehnberg, MAS Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur

Läs mer

Att leva med Parkinsons sjukdom

Att leva med Parkinsons sjukdom SE_My Life my PD_Booklet_2april2010:A5 Hur kan jag förbättra min sömn? Hur får jag bästa möjliga effekt av min Parkinsonmedicin? 05.04.2010 15:45 Hur kan jag göra det lättare för människor att förstå vad

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 11 PIVA Kalmar Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Camilla

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Kristallen

Kvalitetsrapport för förskolan Kristallen Kvalitetsrapport för förskolan Kristallen Läsåret 2014-2015 LÄSÅRET 2014-2015... 1 GRUNDFAKTA... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 Arbetsmiljö... 4 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Hösten 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Hösten 2014 Programkatalog Värdeforum Hösten 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av

Läs mer

Föreningen. Ansökan om HEDERSUTMÄRKELSE

Föreningen. Ansökan om HEDERSUTMÄRKELSE Föreningen Ansökan om HEDERSUTMÄRKELSE Ansökan om BraVås Hedersutmärkelse Hedersutmärkelsen tilldelas en verksamhet som bedriver arbete i överensstämmelse med BraVås krav på god vård och omsorg för äldre.

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland

Team 33. Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33 Ulrica Nordström Vuxenpsykiatrin Landstinget Västmanland Team 33, Landstinget Västmanland Avdelning 93 är en PIVA med 10 vårdplatser. Vanligtvis vårdas patienterna enligt LPT men vård enligt HSL

Läs mer

Välkommen till Lärandeseminarium 1

Välkommen till Lärandeseminarium 1 Välkommen till Lärandeseminarium 1 Jämlik strokevård! Sammanhållen vård, rehabilitering, stöd och information Patient/brukare/närstående är en viktig resurs! JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd,

Läs mer

Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål)

Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål) FoU Fyrbodal Utvecklingsarbete inom Socialpsykiatrins Personalgrupp (Lotsen i Åmål) FoU Fyrbodal 2013:4 Matilda Pettersson, gruppledare Christina Johansson, socialsekreterare Åmåls kommun Innehåll 1.Sammanfattning

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 52 Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att

Läs mer

Sammanfattning av Nationella provens genomförande och resultat våren 2014 Sjöängsskolan 6-9, Askersund

Sammanfattning av Nationella provens genomförande och resultat våren 2014 Sjöängsskolan 6-9, Askersund Sammanfattning av Nationella provens genomförande och resultat våren 2014 Sjöängsskolan 6-9, Askersund 2014-06-26 Sammanställning utförd av Anneli Jöesaar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och bakgrund...

Läs mer

Utökad direktaccess till sjukgymnast HC Tre Älvar (Vindeln, Vännäs och Bjurholms HC)

Utökad direktaccess till sjukgymnast HC Tre Älvar (Vindeln, Vännäs och Bjurholms HC) Utvecklingsarbete 2013-14 Landstingets Primärvård Västerbotten Projektledare: Mikael Fredlander Projektgrupp: Eva Ludvigsson Lisa Norrman Birgith Holmberg Anders Holmström Utökad direktaccess till sjukgymnast

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 119 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Psykiatriskötare,

Läs mer

Äldrenämnden. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.

Äldrenämnden. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. få Uppsala ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Mia Gustafsson 2016-01-20 ALN-2015-0311 Äldrenämnden Slutrapport Palliativa Förstärkningsteamet Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att

Läs mer