Licenshantering i HogiaLön Plus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Licenshantering i HogiaLön Plus"

Transkript

1 Licenshantering i HogiaLön Plus I HogiaLön Plus finns tillägget licens (observera att detta inte är detsamma som den licens du hämtar via ditt sexsiffriga licensnummer) som har arbetats fram för att du skall få en bättre överblick över dina databaser. Licenshanteringen anpassar ditt serviceabonnemang till din aktuella företagssituation. I och med licenshanteringen slipper du också se inaktiva gamla databaser i samband med att du öppnar upp ditt program. Du registrerar endast de företagsdatabaser som du arbetar med aktivt och låter de övriga ligga vilande. I programmet finns en licensfil som skall hålla reda på aktiva databaser och antalet anställda i respektive databas. I korthet innebär detta att första gången du startar HogiaLön Plus måste du skapa en licensfil och sedan registrera de databaser som du kommer att arbeta med. Hur du gör detta beskrivs utförligt i detta material. Om du ändå undrar över något efter att du läst detta är du välkommen att besöka vår websida Där kan du genom att logga in med ditt kundnummer och de tre första bokstäverna I företagsnamnet alltid hitta aktuell information och tydliga guider som underlättar ditt arbete. En datormiljö kan se ut på många olika sätt. Det vanligaste är att man arbetar i något slags nätverk. Det vill säga att du och dina kollegor sitter och arbetar vid era personliga datorer medan själva företaget I HogiaLön Plus, den så kallade databasen, finns på en server någon annanstans i huset. Arbetsstationen (så kallad klient) Server Observera Om du arbetar i nätverk är det viktigt att tänka på att licensfilen måste sparas ned på en plats så att alla HogiaLön Plus-användare kan komma åt den. 1

2 Steg för steg - för dig med HogiaLön Plus - SQL Licenshantering för administratören Observera Den som gör de första två punkterna på denna lista måste ha administratörsrättigheter på datorn och på servern. Uppdatera HogiaLön Plus ( Programmet HogiaLön Plus Licens installeras automatiskt på samma ställe där ditt löneprogram ligger. Skapa en licensfil Skapa en mapp någonstans i nätverket och kontrollera att den är utdelad till alla HogiaLön Plus-användare så att de kommer åt att läsa och ändra i mappen (dela ut en mapp - se avsnittet Vanliga frågor längst bak i materialet). Ge mappen gärna något lämpligt namn så att det är lätt att veta vad den används till till exempel HLP_Licens. Öppna Licenshanteraren (Start Hogia HogiaLön Plus Licens). Skapa ny licensfil skall endast göras en gång. En och samma licensfil används för samtliga databaser för samtliga användare. När du trycker OK får du en kontrollfråga: Svara Ja för att fortsätta skapa licensfilen. 2

3 När du pekat ut sökvägen och trycker OK är licensfilen sparad och licenshanteraren öppnas automatiskt redo för att registrera dina databaser. Registrera databaser Registrera databaser i programmet Licenshanteraren Första gången du går in i Licenshanteraren är fönstret Företagslista tomt. Allt eftersom du registrerar dina databaser så kommer fönstret att fyllas med dina företag. Observera Föregående års databaser behöver du registrera för att kunna ta ut rapporter och dylikt över årsskiftet. 3

4 Gå till menyn Arkiv och välj Registrera SQL databas. Ange vilken server du skall koppla upp dig mot. Windows autentisering: Används om du inte behöver göra någon speciell inloggning mot SQL-servern. Den inloggning du gör för att logga in på företagets nätverk när du startar datorn på morgonen gäller även för SQLservern. SQL Server autentisering: Används om du behöver ange ett specifikt användarnamn och lösenord för SQLservern. Prova gärna din uppkoppling för att se att den finner vad du söker genom att klicka på Testa. Markera de databaser du vill kunna komma åt och arbeta med. Klicka på Registrera. Observera Du kan gå tillbaka hit och registrera /avregistrera företag allt eftersom arbetet förändras. 4

5 Längst ned till vänster i bild står Antal anställda. Detta är ett räkneverk som räknar upp den totala mängden anställda i samtliga registrerade databaser. Övningsföretaget och tidigare år av samma företag påverkar inte antalet. Det är denna siffra som styr vilken licens du behöver av HogiaLön Plus för att kunna arbeta och i slutänden skriva ut Kontrolluppgifter. Övningsföretag: För att programmet skall känna av att den specifika databasen är ett testföretag krävs att företaget har ett namn som börjar med ordet Övningsföretag (ej känsligt för små/stora bokstäver) samt att databasnamnet uppfyller samma krav. Tidigare år: För att programmet skall veta vad som är ett så kallat Tidigare år måste databasen uppfylla något av nedanstående krav: har ett årtal i namnet (exempelvis Lasses Såg AB(20XX) att räkenskapsåret i databasen är äldre än föregående år. Exempel: Om det nuvarande räkenskapsåret är 2019, så räknas 2019 som innevarande år, 2018 är föregående år och alla gamla år fram till och med 2017 räknas som tidigare år och som i och med det ej påverkar räkneverket för Antalet anställda. Nu är exempelföretaget Lasses Såg AB och föregående år av samma företag registrerat och klart. Nu är det bara att gå in och arbeta som vanligt. Tips! Du som har många SQL-databaser som du arbetar med parallellt kan uppleva att det blir väntetider vid inloggningen i HogiaLön Plus. Anledningen till detta är att programmet gör en kontroll mellan ditt användarnamn och behörigheten till var och en av licensfilens alla registrerade SQL-databaser. Behörighetskontrollen är nödvändig för de företag där endast vissa administratörer skall kunna komma in i och arbeta i vissa företag. Om det inte spelar någon roll att alla löneadministratörer kommer åt alla databaser så finns en funktion under menyvalet Avancerat här i Licenshanteraren som heter Lista SQLdatabaser utan behörighetskontroll som kan vara bra att känna till. I och med att du markerar denna funktion så görs ingen behörighetskontroll varje gång du öppnar programmet och väntetiden kortas ned. 5

6 Licenshantering för löneadministratörer När administratören uppdaterat HogiaLön Plus, sparat ned licensfilen och registrerat alla databaser är allt redo för dig som löneadministratör att gå in och arbeta som vanligt i löneprogrammet. Det enda du behöver göra innan du kan arbeta vidare är att peka ut var företagets licensfil finns någonstans. Starta HogiaLön Plus Första gången du öppnar HogiaLön Plus efter uppdatering så får du ett nytt fönster där licensfil efterfrågas. Ange sökväg till licensfil Klicka på knappen Bläddra och sök dig fram till den mapp där licensfilen skall vara sparad. Kontakta din tekniker eller den administratör som sparat ned Licensfilen och ta reda på vad servern och mappen heter (Ex: \\servernamn\hlplicens\) Markera licensfilen och klicka på knappen Öppna. Sökvägen är nu sparad. Nu ser du HogiaLön Plus inloggningsfönster. Här listas alla de databaser som är registrerade i nuläget. Saknar du någon databas kan du via programmet PA Licens registrera dessa i efterhand. För att gå vidare och arbeta i HogiaLön Plus markerar du aktuell databas och klickar Ok för att komma in och arbeta som vanligt med löneberedning och så vidare. 6

7 Steg för steg - för dig med HogiaLön Plus - Access Licenshantering för administratören Observera Den som gör de första två punkterna på denna lista måste ha administratörsrättigheter på datorn och på servern. Uppdatera HogiaLön Plus Versionerna finns på vårt kundtorg på webben; Licenshanteraren installeras automatiskt på samma ställe där ditt löneprogram ligger. Skapa en licensfil Accessanvändare behöver inte skapa någon speciell mapp för licensfilen då den med fördel kan sparas ned direkt i samma mapp där HogiaLön Plus databaser sparats. Då licensfilen fylls med information om registrerade databaser så är det bra om det tas en backup av licensfilen emellanåt. Antingen gör ni detta manuellt genom att helt enkelt kopiera filen, döpa om den och spara ned filen på ett annat ställe än där den skarpa filen ligger. Du kan också välja att spara ned filen på ett ställe där ni i normala fall också tar återkommande backuper (nattbackup och så vidare). Öppna Licenshanteraren (Start Alla program Hogia PA HogiaLön Plus Licens) Skapa ny licensfil Skall endast göras en gång. En och samma licensfil används för samtliga databaser för samtliga användare. När du trycker OK får du en kontrollfråga: Svara Ja för att fortsätta att skapa licensfilen. Klicka dig fram till den plats på nätverket där du vill spara ned filen. 7

8 Du kan med fördel spara ned filen i Datamappen där dina företagsdatabaser ligger. När du pekat ut sökvägen och trycker OK är Licensfilen sparad och det är fritt fram att lägga till databaser. Funktionen att lägga till databaser kan antingen göras av administratören eller av löneadministratörerna själva i programmet Licenshanteraren. Alla som installerat den nya versionen av HogiaLön Plus har också fått programmet Licenshanteraren och kan då gå in och registrera/avregistrera databaser. Registrera databaser Registreringen av databaser sker i programmet Licenshanteraren. Första gången du går in i Licenshanteraren är fönstret Företagslista tomt. Allt eftersom du registrerar dina databaser så kommer fönstret ovan att fyllas med dina företag. Observera Du behöver registrera föregående års databaser för att kunna ta ut rapporter med mera över årsskiftet. 8

9 Gå till menyn Arkiv Registrera Accessdatabas. Klicka dig fram dit där dina företagsdatabaser ligger. Exempel \\servernamn\program\hlplus\data Tryck OK. Kontrollera att sökvägen pekar rätt. (Om du har databaser i undermappar som du vill komma åt så bockar du i rutan Sök i underkataloger). Klicka sedan på Sök. Om din sökväg pekar mot en lokal hårddisk (till exempel C:) reagerar programmet med att be dig kontrollera din sökväg. Då det är vanligast att databaserna finns på en nätverksplats finns denna kontroll för att hjälpa dig rätt om du av misstag angivit fel sökväg. 9

10 Har du angivit fel sökväg svarar du Nej på frågan och går tillbaka till Arkiv - Registrera Accessdatabaser och pekar ut den korrekta sökvägen. Har du däremot en så kallad Enanvändarlicens och databaserna ligger på din lokala dator så svarar du Ja på frågan och går vidare. När programmet sökt färdigt så ser du alla de oregistrerade HogiaLön Plusdatabaser som finns på den angivna platsen. Markera genom att bocka i rutorna framför namnet på de databaser som du vill kunna arbeta med och klicka sedan på Registrera. Observera Du kan gå tillbaka hit och registrera /avregistrera företag allt eftersom arbetet förändras. Längst ned till vänster i bild står Antal anställda. Detta är ett räkneverk som räknar den totala mängden anställda i samtliga registrerade databaser. 10

11 Övningsföretaget och tidigare år av redan uppräknat företag påverkar inte antalet. Antalet anställda styr vilken licens du behöver av HogiaLön Plus för att kunna arbeta och i slutänden skriva ut Kontrolluppgifter. Övningsföretag: För att programmet skall känna av att den specifika databasen är ett testföretag krävs att företaget har ett namn som börjar med ordet Övningsföretag (ej känsligt för små/stora bokstäver) samt att databasnamnet uppfyller samma krav. Tidigare år: För att programmet skall veta vad som är ett så kallat Tidigare år måste databasen uppfylla något av nedanstående krav: har ett årtal i namnet (exempelvis Lasses Såg AB(20XX) ) att räkenskapsåret i databasen är äldre än föregående år. Exempel Om det nuvarande räkenskapsåret är 2019, så räknas 2019 som innevarande år, 2018 är föregående år och alla gamla år fram till och med 2017 räknas som tidigare år och som i och med det inte påverkar räkneverket för Antalet anställda. Nu är exempelföretaget Lasses Såg AB och föregående år av samma företag registrerat och klart. Nu är det bara att gå in och arbeta som vanligt. 11

12 Licenshantering för löneadministratörer När administratören uppdaterat HogiaLön Plus, sparat ned licensfilen samt registrerat alla databaser kan du som löneadministratör att gå in i programmet och börja arbeta som vanligt. Det enda du behöver göra är att peka ut var filen Licensefile.xml finns i nätverket. Följ punkterna nedan. Starta HogiaLön Plus Första gången du öppnar HogiaLön Plus efter uppdateringen så öppnas ett nytt fönster där den efterfrågar en licensfil. Ange sökväg till licensfil Klicka på knappen Bläddra och sök dig fram till den mapp där licensfilen skall vara sparad. Vanligtvis är filen sparad där dina HogiaLön Plus databaser ligger. (Exempel: \\servernamn\program\hlplus\data) men kontakta gärna din tekniker/administratör för att få reda på den exakta sökvägen. Klicka på nedåtpilen i den vita rutan vid Leta i. Klicka dig fram dit där licensfilen är nedsparad. Markera licensfilen och klicka på knappen Öppna. Sökvägen är nu sparad. 12

13 Logga in i HogiaLön Plus För att komma vidare så att du kan arbeta i HogiaLön Plus markerar du aktuell databas och klickar Ok för att komma in och arbeta som vanligt med löneberedning och så vidare. 13

14 Vanliga frågor Varför kan jag inte skapa en mapp i nätverket? Om du inte kommer åt avsedd mapp där licensfilen skall ligga eller om du själv försöker skapa en mapp på nätverket för att spara ned licensfilen och detta inte går har du förmodligen inte tillräckliga rättigheter i nätverket. Kontakta din administratör och kontrollera att du har läs- och skrivrättigheter på angiven plats. Mappen där Licensfilen sparas måste vara utdelad till de personer/den grupp av personer som skall arbeta med HogiaLön Plus. För att se vilka personer som har behörighet till aktuell mapp gör du så här: Markera mappen, högerklicka och välj Egenskaper och gå sedan till fliken Säkerhet, knappen Redigera. 14

15 I bilden ovan är mappen utdelad så att endast Eva och administratörer i nätverket kommer åt att läsa från mappen. För att styra utdelningen så att avsedda personer ska komma åt den så klickar du på knappen Lägg till. Klicka på Avancerat för att gå vidare och söka i nätverket efter dina användare. 15

16 Ange namn (eller grupp) och klicka på Sök nu. Markera personen (gruppen) och klicka OK för att komma tillbaka till första rutan där nu personen (gruppen) skall ligga upplagd. 16

17 Bocka för Ändra, Läsa och köra, Läsa och Skriva i kolumnen Tillåt vilket räcker för den normala användaren. Släpper du på fullständig behörighet finns alltid risken att filen kan tas bort av någon av misstag. Lägg sedan upp en person som ska vara administratör och ge den personen fullständig behörighet. Klicka på knappen Verkställ och stäng med OK. Hur hittar jag en sparad licensfil? Ställ dig i Utforskaren och använd sökfältet. Sök efter Alla filer och mappar. Filen heter: licensefile.xml Sök på den server, eller på din lokala hårddisk, där du tror dig ha lagt den. Finner du en licensfil som ligger på fel ställe har du två alternativ; antingen flyttar du befintlig fil till rätt ställe eller också tar du bort denna och skapar en ny via Licenshanteraren. Fördelen med att flytta filen istället för att ta bort den, är att du då inte riskerar att ta bort en licensfil där någon redan har registrerat databaser. Tar du bort en fil med registrerade databaser så måste dessa databaser registreras på nytt. Om du vill flytta en befintlig Licensfil söker du fram den (till exempel enligt beskrivningen ovan). Markera filen, högerklicka och välj Klipp ut. Klicka dig fram via mappstrukturen till vänster i bilden ovan till rätt ställe där Licensfilen skall sparas ned. Högerklicka och välj Klistra in. 17

18 Varför ser jag inte mappen där licensfilen ligger? Du har antagligen inte läs-/skrivrättigheter till mappen. Kontrollera med administratören att denne har delat ut mappen till de användare som skall komma åt den. För mer information om utdelade mappar se första frågan i avsnittet Vanliga frågor. Vad gör jag om jag råkat radera min licensfil? Har du tidigare tagit en backup på licensfilen så kan du spara ned kopian på korrekt plats i nätverket och kontrollera att namnet är; licensefile.xml Har du ingen kopia på filen så får skapa en ny licensfil och registrera dina företag på nytt. Följ guiden i detta dokument från början. Varför blir mina rapporter i HogiaLön Plus över årsskiftet fel? Öppna licenshanteraren (Start Alla program Hogia PA HogiaLön Plus Licens) och kontrollera att aktuellt företags föregående år är registrerat. Om inte se tidigare beskrivning i detta dokument hur du registrerar databaser. Varför tar det så lång tid för HogiaLön Plus att lista mina företag? När du loggar in i HogiaLön Plus så gör programmet en kontroll mellan ditt användarnamn och behörigheten till var och en av licensfilens registrerade databaser. Behörighetskontrollen är nödvändig för de företag där endast vissa administratörer skall kunna komma in i och arbeta i vissa företag. Om det inte spelar någon roll att alla löneadministratörer kommer in i alla lönedatabaser så kan du i programmet Licenshanteraren (Start Alla program - Hogia PA HogiaLön Plus License) markera Lista SQLdatabaser utan företagskontroll (under menyvalet Avancerat). På detta sätt görs ingen behörighetskontroll varje gång du öppnar programmet och väntetiden kortas ned. Störst skillnad märker du om du har många databaser. Varför säger HogiaLön Plus att min licens är för liten? Licenshanteraren och/eller Hogia Licensing har jämfört storleken på din licens med summan av antalet anställda i dina aktiva/registrerade databaser. HogiaLön Plus har funnit att antalet anställda överskrider licensens storlek. Om du misstänker att detta inte är korrekt till exempel att programmet förutom dina aktiva databaser även tagit med anställda i er Övningsdatabas i summeringen. Läs avsnittet om att registrera databaser i dokumentet och se om ni har ett felaktigt namn på Övningsföretaget. Kontakta din support via mail eller telefon. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har? Du går in I ditt program och går till menyn Hjälp och väljer Om HogiaLön Plus. Där står den mesta information du kan behöva om ditt program. Vid Antal anställda ser du din aktuella licensstorlek utskriven i siffor. 18

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 16

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 16 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Vanliga frågor...

Läs mer

6. Nytt kalenderår. Nytt kalenderår i Access Nytt kalenderår i SQL

6. Nytt kalenderår. Nytt kalenderår i Access Nytt kalenderår i SQL 6. Nytt kalenderår Nytt kalenderår i Access Nytt kalenderår i SQL VIKTIGT! Om du arbetar i vår Cloud-miljö eller en liknande miljö, där flera användare arbetar med samma databaser/företag är det väldigt

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installation/Uppdatering via nedladdning från Kundtorget för Hogia Bokslut, Hogia Bokslut Företag, Hogia Audit med Bokslut och Hogia Audit

Installation/Uppdatering via nedladdning från Kundtorget för Hogia Bokslut, Hogia Bokslut Företag, Hogia Audit med Bokslut och Hogia Audit Installation/Uppdatering via nedladdning från Kundtorget för Hogia Bokslut, Hogia Bokslut Företag, Hogia Audit med Bokslut och Hogia Audit För att hämta den senaste versionen av Programmet kan du antingen

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

HOGIA AUDIT MED BOKSLUT, HOGIA AUDIT och HOGIA BOKSLUT

HOGIA AUDIT MED BOKSLUT, HOGIA AUDIT och HOGIA BOKSLUT installationsanvisning HOGIA AUDIT MED BOKSLUT, HOGIA AUDIT och HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter

Läs mer

Registrering av programlicens

Registrering av programlicens Registrering av programlicens Vid nyinstallation krävs att du registrerar din programlicens. När du startar programmet första gången visas följande registreringsbild: Du gör på följande sätt för att registrera

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

På servern För att registrera och köra en Topocad 17 nätverkslicens krävs att man installerar den senaste Licensservern

På servern För att registrera och köra en Topocad 17 nätverkslicens krävs att man installerar den senaste Licensservern Installationsanvisning Topocad nätverkslicens Denna installationsanvisning gäller för Topocad nätverkslicenser från version 17 och senare och beskriver hur man registrerar en Topocad licens på en server

Läs mer

Hogia skatt. installationsanvisning

Hogia skatt. installationsanvisning installationsanvisning Hogia skatt Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Installation/Uppdatering via nedladdning från Kundtorget för Hogia Bokslut, Hogia Bokslut Företag, Hogia Audit med Bokslut och Hogia Audit

Installation/Uppdatering via nedladdning från Kundtorget för Hogia Bokslut, Hogia Bokslut Företag, Hogia Audit med Bokslut och Hogia Audit Installation/Uppdatering via nedladdning från Kundtorget för Hogia Bokslut, Hogia Bokslut Företag, Hogia Audit med Bokslut och Hogia Audit För att hämta den senaste versionen av Programmet kan du antingen

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Installationsanvisning HogiaFastighet SQL

Installationsanvisning HogiaFastighet SQL Installationsanvisning HogiaFastighet SQL From version 215.1.1. HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där

Läs mer

Installationsanvisning fr o m

Installationsanvisning fr o m 1 Installationsanvisning fr o m 2013.4 Från och med version 2013.4 har registreringen av licens förändrats och du behöver registrera den så snart programmet är installerat på datorn. Läs noga igenom avsnittet

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Manual för Readsoft Online Admin användare

Manual för Readsoft Online Admin användare Hogia Performance Management AB Manual för Readsoft Online Admin användare Användarinstruktion för administratörer i Readsoft Online 0 Innehåll Administratör i Readsoft Online... 2 Välkommen till Readsoft

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2 Fr om version 2013.2 krävs det att du registrerar din programlicens oberoende om du är en helt ny användare eller en befintlig användare av löneprogrammet. Registrering av programlicens via Internet och

Läs mer

Välkommen till Dropbox!

Välkommen till Dropbox! Lär dig hur du kommer igång med Dropbox: 1 2 3 4 Skydda dina filer Ta med dina saker, vart du än ska Skicka stora filer Arbeta med filer tillsammans Välkommen till Dropbox! 1 Håll dina filer säkra Dropbox

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Manager för ett gruppkonto i Widgit Online funktionsverket

Manager för ett gruppkonto i Widgit Online funktionsverket Manager för ett gruppkonto i Widgit Online funktionsverket Gruppkonto i Widgit Online Ett gruppkonto i Widgit Online innebär att flera användare tillsammans ingår i en gemensam grupp där man kan dela material

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem 2012-11-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 4 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM):

UochM Kundsupport 1. Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): UochM Kundsupport 1 Lägg till ett nytt e-postkonto Du har fått ett e-mail från UochM med följande information (har du inte fått det så kontaktar du UochM): E-postkonto (t.ex. demo@uochm.com) Användarnamn

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Installation & konfiguration SQL server

Installation & konfiguration SQL server Installationsanvisning HogiaFastighet - SQL HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas

Läs mer

Backup Premium Snabbguide

Backup Premium Snabbguide Om Memeo Backup Premium är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt av Memeo Backup Premium för att skydda

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Fakturering Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du behöver därför efter installationen är slutförd registrera ditt licensnummer

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster.

Företag När du har loggat in i PA-admin visas nedanstående fönster. Inloggning När du för första gången skall arbeta i PA-admin loggar du in med Användarnamn: Admin och anger admin som Lösenord. Detta lösenord kan du sedan ändra under menyn Behörighet/Ändra lösenord. Företag

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring

Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är slutförd registrera ditt licensnummer under

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Fr om version använder vi HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia einvoice eller Hogia Approval Compact Edition

Fr om version använder vi HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia einvoice eller Hogia Approval Compact Edition Fr om version 2015.3 använder vi HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia einvoice eller Hogia Approval Compact Edition Vad är ett HogiaID? Ett Hogia Identity (HogiaID) är en unik identitet

Läs mer

Manual Jourläkarschema Alingsås - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Alingsås - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Alingsås - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. OBS! För att kunna planera jourpass måste man som

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Första registreringen av licens för en befintlig användare fr om version 13.2

Första registreringen av licens för en befintlig användare fr om version 13.2 Registrera licens Fr om version 13.2 krävs det att du registrerar din programlicens oberoende om du är en helt ny användare eller en befintlig användare av löneprogrammet. Registrering av licens via internet

Läs mer

7. Skapa register och validera kontrolluppgifter

7. Skapa register och validera kontrolluppgifter 7. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2018. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

Kopiera musik och program till hårddisken och skicka sedan skivorna på semester i förrådet. Spara skivorna

Kopiera musik och program till hårddisken och skicka sedan skivorna på semester i förrådet. Spara skivorna ANVÄND DATORN SOM CD-LAGER Kopiera musik och program till hårddisken och skicka sedan skivorna på semester i förrådet. Spara skivorna FAKTA Kopiera cd-biblioteket till image-filer på hårddisken för att

Läs mer

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1

Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Uppdateringsguide 200X.X => 2010.1 Inledning Från och med version 2010.1 finns möjlighet att installera Tidbok på en server och sedan låta alla användare jobba mot denna installation I detta dokument finns

Läs mer

Uppdateringsguide v6.1

Uppdateringsguide v6.1 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v6.1... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Nytt verktyg för att byta lösenord... 7 Konfigurera Reset Password... 7 Lägg till Reset Password i Manager...

Läs mer

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium

Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium Publicerad 2012-05-28 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Förberedelse inför läsårsskifte Gymnasium 1 Inför läsårsskifte

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar.

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar. Gemensam uppsättning för rådgivare I Näsgård Karta Advicer, är det en särskild funktion som gör det möjligt att dela gemensamma uppsättningar mellan alla användare. Du kan t.ex. dela uppsättning för: 1.

Läs mer

Fr om version ser inloggningen med HogiaID lite annorlunda ut i Hogias Ekonomisystem

Fr om version ser inloggningen med HogiaID lite annorlunda ut i Hogias Ekonomisystem Fr om version 2018.2 ser inloggningen med HogiaID lite annorlunda ut i Hogias Ekonomisystem Vad är ett HogiaID? Ett Hogia Identity (HogiaID) är en unik identitet för en användare av ett eller flera Hogia-system.

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Installera nätverksversion av Hogia ART

Installera nätverksversion av Hogia ART Sid 1 av 5 Installera nätverksversion av Hogia ART Administration på server och samtliga arbetsstationer. Installation av programvaror i nätverksmiljö kräver grundkunskaper i gällande nätverksoperativsystem.

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Introduktion till

Läs mer

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet Dashboard - en översikt i ekonomisystemet I version 2017.3 möts du av en dashboard, en översikt som ger dig viktig information om vad som är aktuellt i ditt ekonomisystem. Du kan själv välja om du vill

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Besök 08. Användarmanual. Administration, registrera & inställningar. ANVÄNDARMANUAL Administration, registrera & inställningar

Besök 08. Användarmanual. Administration, registrera & inställningar. ANVÄNDARMANUAL Administration, registrera & inställningar Besök 08 Användarmanual Administration, registrera & inställningar ANVÄNDARMANUAL Administration, registrera & inställningar Innehåll Inställningsguiden, steg för steg... 3 Steg 1 (Licens)... 3 Steg 2

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 7.1 2013-11-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse inför

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer