Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem"

Transkript

1 Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem

2 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller på DVD. På följande sidor får du installationsanvisningar för programmet. OBS! Programmet är utvecklat för de operativsystem som specificeras i systemkraven för programmet. I denna installationsanvisning benämner vi alla typer av SQL installationer som SQL eller Databasmotor. I systemkraven kan ni läsa om vilka SQL-versioner programmet kan köras på. Installerar du på annat operativsystem kan Hogia inte garantera att ekonomisystemet kommer att fungera eller att andra program på datorn kommer att fungera efter installation.

3 2 Val av installation Systemkrav för både klient och server måste vara uppfyllda innan installationen påbörjas. Du kan välja mellan olika typer av installationer när du installerar ekonomisystemet. Innan du sätter igång så bör du läsa igenom de olika installationsalternativen. Behörigheter på din dator För att använda programmet måste du ha: 1. Läs- och körbehörighet till den mapp programmet installeras i och System32-mappen 2. I registret: Fullständig behörighet till HKEY_CURRENT_USER\Software\Hogia 3. Skrivrättigheter till x:\documents and Settings\Användare\Local Settings\Application Data\Reports Hogia Ekonomisystem/Affärssystem i Citrix miljö Ett tips om programmet fungerar lokalt men inte via Citrix, är att du lägger upp ett nytt användarkonto på Citrixservern. Fungerar den nya användaren beror problemet på behörigheterna i Citrixserver. Programmappen ligger i C:\Program\Hogia\Ekonomisystem Kan du starta Hogia Ekonomisystem/Affärssystem lokalt på servern och det då fungerar, är det en fråga gällande miljön och inte programmet.

4 3 Installationens olika delar Administratörsprogram Administratörsprogrammet Hogia Admin hjälper administratören på ert företag att bland annat skapa nya företag och räkenskapsår, lägga upp användare och deras behörigheter. Det är också i Admin som du väljer att ta backuper och uppgradera databaserna i samband med att en senare version av programmet har installerats. - Administratörsprogrammet ska installeras hos den/eller de användare som ska fungera som administratör/er. - Vid installation av enanvändararbetsplats ska Administratörsprogrammet installeras på den egna datorn. Detta görs när du väljer Enanvändarinstallation som val i installationen. Ekonomisystemet - Ekonomisystemet ska installeras på klientdatorerna / den egna datorn där det dagliga ekonomiarbetet ska göras. Observera att varken administratörsprogrammet eller ekonomisystemet måste ligga på servern, men att SQL Server 2005 Express inte går att installera på en maskin utan att även administratörsprogrammet eller ekonomisystemet installeras där. Databasmotor SQL Server 2005 Express - Databasmotorn SQL Server 2005 Express ska vid nätverksinstallation installeras på servern om passande SQL inte finns installerat sedan tidigare, eller om Hogias programinställningar skiljer sig från dem som finns i den tidigare installationen. Har du sedan tidigare en passande databasmotor på datorn som andra program använder eller kommer att använda rekommenderar vi att du installerar en ny databasinstans. Instansen som skapas kommer att få namnet HogiaEconomy. - Vid installation av enanvändarinstallation ska databasmotorn SQL Server 2005 Express installeras på den egna datorn om passande SQL inte finns installerat tidigare eller du har ett annat program som kräver andra inställningar än Hogias. Hogia kräver collation (språkhantering) FI/SW, Case insensitive.

5 4 Installation Installation Installerar du från en DVD startar installationsprogrammet automatiskt när du sätter in en DVD i DVD-facket. Sker inte detta kan du klicka på Den här datorn på skrivbordet. Välj att Öppna eller Utforska DVDenheten och dubbelklicka sedan på filen Hogia EconomySetup.exe Installerar du via Internet loggar du in på Hogias kundtorg Gå till nedladdningar och klicka på installationsfilen. Du kan köra installationen direkt eller spara filen på din hårddisk och starta installationen när du sparat ner filen. Om du inte har passande.net Framework installerat på din dator kommer detta först att installeras. Klicka på Nästa för att starta installationen. Detta kan ta en stund.

6 Installation 5 När denna installation är klar kommer installationsprogrammet för ekonomisystemet att starta och du kommer till Fönstret: Välkommen till installation av Hogia Ekonomisystem. Här finns möjlighet att skriva ut installationsdokumentet.

7 6 Installation Klicka på Nästa och du kommer till fönstret nedan: Ange de kunduppgifter du fått från Hogia. Både Företagsnamn och Licensnummer måste anges. OBS! Licensnummer är ett sexsiffrigt nummer som inte detsamma som ditt kundnummer. Innan du trycker på Nästa bör du kontrollera att datorn är ansluten till internet. Information hämtas från Hogia om vilka anpassningar av ekonomisystemet som ska göras. Om anslutningen mot Hogia misslyckas (t ex på grund av att internetuppkoppling saknades) får du ett meddelande om att ingen kontakt med Hogia kunde skapas, och du kan då välja mellan att försöka igen eller att välja branschanpassning i en lista som visas.

8 Installation 7 Är du inte är kund ännu och vill prova på programmet väljer du Installera demolicens och trycker på Nästa. Du kommer nu till fönstret Licens- och systemavtal som du först måste acceptera för att komma vidare. Vill du skriva ut Licens- och systemavtalet trycker du på Skriv ut Avtalet visas då som ett dokument som du har möjlighet att skriva ut.

9 8 Installation Installationstyper När du tryckt Nästa kommer du till fönstret där du väljer installationstyp. Enanvändarinstallation Installerar alla programfunktioner som behövs för att ekonomisystemet ska köras på en dator, inklusive de delar som måste finnas på minst en dator i nätverket. Enanvändarinstallation innebär att Ekonomiprogrammet, Administratörsprogrammet och databasmotorn SQL Server 2005 Express installeras på den dator där du gör installationen. I Ekonomiprogrammet sker det dagliga arbetet. Administratörsprogrammet används för att lägga upp företag, användare, nytt räkenskapsår och ta backuper. Databasmotorn är databasen där all information som verifikationer och fakturor m m sparas. Genom att klicka på Nästa kommer du till installationen av databasmotorn. Har du sedan tidigare en passande databasmotor har du möjlighet att fortsätta använda den.

10 Installation 9 Klientinstallation Endast de programfunktioner som krävs för att ekonomisystemet ska fungera i nätverksmiljö kommer att installeras. Admin eller databasmotor installeras inte utan måste installeras separat. Klientinstallation innebär att endast Ekonomiprogrammet installeras. Detta val är lämpligt att välja när du redan installerat databasmotorn och Administrationsprogrammet på någon dator i nätverket och endast behöver installera Ekonomisystemet hos klienterna. Anpassad installation Anpassad installation rekommenderas för avancerade användare. Här har du full kontroll över vilka programfunktioner som ska installeras. Ska du installera i ett nätverk rekommenderar vi anpassad installation. En normal installation i ett nätverk innebär att du installerar databasmotorn och Administratörsprogrammet på servern samt Ekonomisystemet på klientmaskinerna. Programmet föreslår en mapp för installationen. Normalt finns ingen anledning att ändra detta. Ska installationen läggas i en annan mapp klickar du på Sök och markerar den mapp där installationen ska läggas. Observera att vissa filer alltid måste installeras på den partition av hårddisken där Windows-mappen befinner sig (vanligen C:). Informationen om nödvändigt utrymme är det sammanlagda utrymmeskravet för installationen (databasmotot, Installationsfiler och loggfiler är inte medräknade). Tryck på knappen Detaljer för mer information. Om du inte vill att det skapas genvägar på skrivbordet, tar du bort bocken vid Skapa genvägar till ekonomisystemet på skrivbordet.

11 10 Installation Har du tidigare hämtat installationsfiler från Hogia över internet kan du få ett meddelande som säger Installationsprogrammet har tidigare hämtat installationsfiler från Hogia. Vill du behålla dessa? Svarar du Ja kommer programmet installera från de filer som redan finns på datorn. Svarar du Nej, kommer de att raderas och de senaste versionerna kommer vid behov att hämtas från Hogia.

12 Installation 11 SQL Databasmotor Microsoft SQL Server 2005 Express är en databasmotor som behöver vara installerad på minst en dator i nätverket. Hogia har valt att använda sig av en SQL server för att spara alla information, dvs alla verifikat, fakturor och transaktioner. Kopplingen till Administratörsverktyget och Ekonomisystemet sker sedan i samband med uppstart av programmen. Tips! Har du installerat databasmotorn, admin- och ekonomiprogrammet på din egen dator är det beteckningen på denna dator du ska ange som Servernamn vid inloggning (ex Datornamn\HogiaEconomy). Har du inte tidigare någon passande databasmotor installerad väljer du Installera databasmotor och klickar på Nästa.

13 12 Installation Du måste här ange ett lösenord för databasanvändaren sa och som kontroll bekräfta lösenordet. Detta lösenord kommer att behövas vid start av Hogias programvara. Genom att ta bort bocken vid Dölj lösenordet när du skriver ser du vilket lösenord du skriver in. Lösenordet måste bestå av minst 7 tecken och innehålla både siffror (0-9), gemener och versaler (A-Z). Beroende på vilka policies som är uppsatt i din datormiljö kan kraven på lösenorder vara starkare (fler tecken, något av tecknen! # %&/()=?* och så vidare). I detta fall returneras ett meddelande om detta.

14 Installation 13 Klicka på Nästa för att fortsätta. Du kommer nu till ett fönster där de uppgifter du registrerat visas och du kan välja att göra en utskrift. Denna utskrift ska du sedan spara på en säker plats. OBS! Även om du valt att dölja lösenordet på bildskärmen kommer lösenordet skrivas ut i klartext när du skriver ut på skrivaren. Har du sedan tidigare en passande databasmotor på datorn som andra program använder eller kommer att använda rekommenderar vi att du installerar en ny databasinstans. Ny databasinstans betyder att det skapas en helt ny fristående SQL-server på din dator. Instansen som skapas kommer att få namnet HogiaEconomy. Eftersom en ny databasinstans skapas anger du ett nytt lösenord och behöver inte använda det som den tidigare databasmotorn hade. Väljer du att använda befintlig databasmotor visas aldrig fönstren för lösenord. Du måste då veta lösenordet på den befintliga databasmotorn som du anger när du startar Administratörs och Ekonomiprogrammet.

15 14 Installation Anpassad installation Väljer du Anpassad Installation kommer du till dialogrutan där du själv väljer vilka komponenter som ska installeras. Rekommenderas för avancerade användare. Ekonomiklienten ska installeras på den/de klienter där det dagliga arbetet ska göras. Obs! Om du kör i ett nätverk behöver du inte lägga Ekonomiprogrammet på servern. Administratörsprogrammet bör installeras hos den/de personer som ska lägga upp företag, räkenskapsår, dela ut behörigheter och ta backup. Koppling till Hogia Messenger Service. Hogia Messenger Service (HMS) är en fristående programvara som kan hantera kommunikationen mellan ekonomisystemet och andra programvaror. Exempelvis kan den användas för att synkronisera kundregistret. För att HMS ska kunna kommunicera med ekonomisystemet behöver kopplingen vara installerad på minst en dator i nätverket. Microsoft SQL Server Management Studio är ett verktyg för att underhålla databaser skapade av Hogias ekonomiprogram eller andra program. Nätverksinstallation förenklar installation av ekonomisystemet på flera datorer i ett nätverk. Du anger sökvägen till en utdelad mapp i nätverket där installationsfiler ska läggas. Du måste välja minst en av komponenterna Ekonomiklienten och/eller Administratörsprogrammet tillsammans med nätverksinstallationen. Det är de komponenter du väljer som också läggs i den utdelade mappen för nätverksinstallationen. Installerar du från en DVD-skiva kopieras alltid alla installationsfiler från skivan till den utdelade mappen för nätverksinstallation.

16 Installation 15 OBS! En komponent markerad med denna symbol kommer att installeras på datorn. Om komponenten redan är installerad kommer ingen förändring att ske. En komponent markerad med denna symbol kommer inte att installeras på datorn. OBS! Om komponenten redan är installerad kommer den att avinstalleras. Om du vill minska den mängd som installeras på enhet C: kan du klicka på knappen Detaljer vid fältet Diskutrymme och du får information om vilka komponenter som kommer att installeras på C:. Du kan avbryta installationen och installera tredjepartskomponenterna manuellt på en annan hårddisk och sedan starta denna installation på nytt.

17 16 Installation Genom att bocka i rutan vid Utökad loggning kommer fler loggfiler skapas vid installationen som förenklar felsökning om något går fel under installationen. Detta medför att installationen tar längre tid. När du klickar på Nästa kommer du till fönstret där du väljer att installera databasmotorn. Se tidigare avsnitt. När installationsguiden samlat all nödvändig information och är redo att uppdatera din dator visas fönstret nedan: Vill du göra ett uppehåll efter nedladdning av filer till din dator för att starta installationen av programmet senare sätter du en bock i rutan: Om du gör ett uppehåll efter nedladdning kommer en genväg till installationsprogrammet skapas på skrivbordet. Du väljer Nästa för att starta installationen. Vill du avbryta väljer du Avbryt. För att ändra något i installationen väljer du Föregående.

18 Installation 17 När installationen är klar visas nedanstående fönster. Om någon komponent/komponenter inte installerats korrekt visas det i bilden. Vi rekommenderar då att du försöker installera komponenten på nytt. Om någon komponent som är väsentlig för ekonomisystemets funktion inte kunde installeras korrekt visas det i bilden. Du behöver då korrigera orsakerna till detta och köra installationsprogrammet igen. Vid mindre allvarliga problem (exempelvis att en tillfällig fil inte gick att ta bort) visas dessa som varningar. Varningarna kan skrivas ut med knappen Skriv ut... som då syns. Klicka på Avsluta för att avsluta installationen.

19 18 Arbetsgång för Administratören Arbetsgång för Administratören Hur du ska arbeta med administratörsprogrammet beskrivs i Starthandboken och hjälptexten (tangenten F1) i programmet. Nedanstående punkter är en kortfattad starthjälp. 1. Starta Administratörsprogrammet. Ange ett användarnamn och lösenord. Den användare du anger första gången du loggar in kommer att läggas upp med administratörsbehörighet i Administratörsprogrammet. Detta görs i den övre delen av fönstret. 2. Klicka på knappen Avancerat. Ange den server som databaserna (företag m m) ska läggas på. Ange systemadministratören (sa) och dennes lösenord och klicka på OK. Dessa uppgifter finns på det dokument du skrev ut i samband med installationen av SQL Server 2005 Express.

20 Arbetsgång för Administratören 19 Licensnyckelregistrering När du logga in i Adminprogrammet första gången kommer du till en bild som talar om att du måste registrera din licens. När du kommer till bilden nedan skriver du in ditt 6-siffriga Licensnummer och anger Företagsnamn samt E-post. Kontrollera att datorn är kopplad till Internet. Tryck på knappen Registrera.

21 20 Arbetsgång för Administratören Med Internetanslutning För snabb och enkel registrering av licensnyckeln rekommenderar vi att du har Internetanslutning till datorn under tiden nyckeln registreras. I Administratörsprogrammet ser du information om licensnyckeln. Du kan inte ändra nyckeln, men genom att trycka på Förnya uppdateras nyckeln med moduler och giltighetstid. OBS! Kontrollera att du har Internetuppkoppling innan du trycker på Förnya. Om du saknar Internetanslutning Nedanstående bild visas om du inte har Internetuppkoppling.

22 Arbetsgång för Administratören 21 Klicka på OK och du kommer till bilden nedan. Har du ingen Internetuppkoppling klickar du på knappen E-post. Det e-postmeddelande som skapas kan du skriva ut och skicka till: Hogia Leveransavdelningen Stenungsund Du kan även välja att spara e-postmeddelandet till fil. Denna fil kan skickas från en annan dator till: När vi mottagit e-postmeddelandet från er skickar vi tillbaka en licensfil som du läser in på datorn. För att läsa in filen klickar du på knappen Importera licens i fönstret.

23 22 Starta ekonomisystemet Starta ekonomisystemet Klicka på ikonen på skrivbordet och du kommer till inloggningen. Första gången du startar programmet måste du skriva in namnet på servern du ska arbeta mot (namnet på datorn där företagen är upplagda). Namnet kommer att ligga kvar när du startar programmet nästa gång. Ska du arbeta lokalt på din egen dator är det alltså namnet på denna du ska ange. Dessa uppgifter finns på det dokument du skrev ut i samband med installationen av SQL Server 2005 Express. Under Företagsbyte väljer du vilket företag och räkenskapsår du ska arbeta med. Det är endast de företag du har behörighet till som visas. Företaget du arbetade med senast kommer att visas som förslag. Vill du arbeta med detta kan du klicka OK direkt efter du skrivit in ditt lösenord. Byta Lösenord Vill du byta lösenord går du till menyn Verktyg och väljer Byt lösenord efter att du skrivit in ditt nuvarande lösenord. I bilden du får upp skriver du in det nya lösenordet och bekräftar det genom att skriva in det ytterligare en gång på raden nedanför.

24 Uppgradering 23 Uppgradering Obs! Se till att ta en backup av dina databaser innan du gör en uppgradering! När du ska göra en uppgradering av ditt ekonomisystem/affärssystem och någon användare är inne i systemet får du upp ett fönster där du kan se vilka användare som är inne och kan be dem gå ur programmet innan uppgradering görs. Har du en befintlig installation av ekonomisystemet kommer fönstret nedan att se ut så här: Du kan markera Uppgradera ekonomisystemet med samma inställningar som nuvarande installation som uppdaterar ditt befintliga program eller välja Anpassa och uppgradera ekonomisystemet där du där du kan välja vilka komponenter du vill uppgradera.

25 24 Uppgradering Ange de kunduppgifter du fått från Hogia. Både Företagsnamn och Licensnummer måste anges. OBS! Licensnummer är ett sexsiffrigt nummer som inte detsamma som ditt kundnummer. Innan du trycker på Nästa bör du kontrollera att datorn är ansluten till internet. Information hämtas från Hogia om vilka anpassningar av ekonomisystemet som ska göras. Du kommer nu till fönstret Licens- och systemavtal som du först måste acceptera för att komma vidare. Vill du skriva ut Licens- och systemavtalet trycker du på Skriv ut

26 Avinstallera 25 Avinstallera Om du väljer att avinstallera Ekonomisystemet i kontrollpanelen kommer du till bilden nedan: Väljer du Lägg till eller Ta bort komponenter kommer du till en dialogruta där du väljer komponenter som du vill ta bort. Väljer du Reparera / Ominstallera återinstallerar alla Hogia Ekonomisystems produkters filer och inställningar och kan skriva över egna anpassningar. Väljer du Avinstallera Hogias Ekonomisystem tas Ekonomisystemet och Administratörsprogrammet bort från datorn.

27 26 Supportunderlag Supportunderlag I installationen ingår verktyget vi kallar supportunderlag i menyn under Hogia. Klicka på Start - Alla program - Hogia - Supportunderlag. Verktyget kan användas då supporten behöver information om operativsystem, installerade program, installationslogg, versioner, rättigheter mm.

28 Supportunderlag 27 För att ta fram supportunderlaget klickar du på Förhandsgranska och sedan på Skapa meddelande. Om ni inte har Microsoft Outlook installerat på datorn heter knappen Spara på fil. När du har Microsoft Outlook heter knappen Skicka e-post. Om du har Outlook och klickar på Skapa meddelande öppnas ett e-postmeddelande enligt nedan: Fyll i den e-postadress dit du vill skicka supportunderlaget och fyll i de uppgifter i meddelandet som är markerade med (xxx) med ditt företags Kundnummer och vad det är du behöver hjälp med. Klicka på Skicka för att skicka detta till supporten.

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installation/Uppdatering via nedladdning från Kundtorget för Hogia Bokslut, Hogia Bokslut Företag, Hogia Audit med Bokslut och Hogia Audit

Installation/Uppdatering via nedladdning från Kundtorget för Hogia Bokslut, Hogia Bokslut Företag, Hogia Audit med Bokslut och Hogia Audit Installation/Uppdatering via nedladdning från Kundtorget för Hogia Bokslut, Hogia Bokslut Företag, Hogia Audit med Bokslut och Hogia Audit För att hämta den senaste versionen av Programmet kan du antingen

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Installation/Uppdatering via nedladdning från Kundtorget för Hogia Bokslut, Hogia Bokslut Företag, Hogia Audit med Bokslut och Hogia Audit

Installation/Uppdatering via nedladdning från Kundtorget för Hogia Bokslut, Hogia Bokslut Företag, Hogia Audit med Bokslut och Hogia Audit Installation/Uppdatering via nedladdning från Kundtorget för Hogia Bokslut, Hogia Bokslut Företag, Hogia Audit med Bokslut och Hogia Audit För att hämta den senaste versionen av Programmet kan du antingen

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Installationsanvisning HogiaFastighet SQL

Installationsanvisning HogiaFastighet SQL Installationsanvisning HogiaFastighet SQL From version 215.1.1. HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där

Läs mer

Fr om version använder vi HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia einvoice eller Hogia Approval Compact Edition

Fr om version använder vi HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia einvoice eller Hogia Approval Compact Edition Fr om version 2015.3 använder vi HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia einvoice eller Hogia Approval Compact Edition Vad är ett HogiaID? Ett Hogia Identity (HogiaID) är en unik identitet

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2012.2

Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Installationsanvisning fr o m version 2012.2 Hämta aktuell version från Kundtorget - Gå in på vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se eller logga in via programmet under menyn Kundtorget. Logga in genom att

Läs mer

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2 Fr om version 2013.2 krävs det att du registrerar din programlicens oberoende om du är en helt ny användare eller en befintlig användare av löneprogrammet. Registrering av programlicens via Internet och

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

HOGIA AUDIT MED BOKSLUT, HOGIA AUDIT och HOGIA BOKSLUT

HOGIA AUDIT MED BOKSLUT, HOGIA AUDIT och HOGIA BOKSLUT installationsanvisning HOGIA AUDIT MED BOKSLUT, HOGIA AUDIT och HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter

Läs mer

Installationsanvisning fr o m

Installationsanvisning fr o m 1 Installationsanvisning fr o m 2013.4 Från och med version 2013.4 har registreringen av licens förändrats och du behöver registrera den så snart programmet är installerat på datorn. Läs noga igenom avsnittet

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Registrering av programlicens

Registrering av programlicens Registrering av programlicens Vid nyinstallation krävs att du registrerar din programlicens. När du startar programmet första gången visas följande registreringsbild: Du gör på följande sätt för att registrera

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Licenshantering i HogiaLön Plus

Licenshantering i HogiaLön Plus Licenshantering i HogiaLön Plus I HogiaLön Plus finns tillägget licens (observera att detta inte är detsamma som den licens du hämtar via ditt sexsiffriga licensnummer) som har arbetats fram för att du

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 16

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 16 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Vanliga frågor...

Läs mer

Fr om version ser inloggningen med HogiaID lite annorlunda ut i Hogias Ekonomisystem

Fr om version ser inloggningen med HogiaID lite annorlunda ut i Hogias Ekonomisystem Fr om version 2018.2 ser inloggningen med HogiaID lite annorlunda ut i Hogias Ekonomisystem Vad är ett HogiaID? Ett Hogia Identity (HogiaID) är en unik identitet för en användare av ett eller flera Hogia-system.

Läs mer

Hogia skatt. installationsanvisning

Hogia skatt. installationsanvisning installationsanvisning Hogia skatt Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/9 Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

HOGIA skatteanalys. Installationsguiden startar med en välkomstdialog för produkten. Klicka på Nästa.

HOGIA skatteanalys. Installationsguiden startar med en välkomstdialog för produkten. Klicka på Nästa. installationsanvisning HOGIA skatteanalys Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Mina produkter Hogia Skatt. Här laddar du ner och installerar direkt eller sparar först

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Hogia Transaktionsanalys Proffs

Hogia Transaktionsanalys Proffs installationsanvisning Hogia Transaktionsanalys Proffs Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Hogia Transaktionsanalys Proffs Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011

Installationsanvisning för Capitex Säljstöd. Uppdaterad: våren 2011 för Uppdaterad: våren 2011 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version

Installationsanvisning fr o m version Installationsanvisning fr o m version 2013.1 Ta alltid en säkerhetskopia på ditt/dina företag under menyn Arkiv och Säkerhetskopiering inne i programmet innan du installerar/uppdaterar ditt program. Nedladdning

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Installation av FEBDOK version 6.0 Server (nätverk)

Installation av FEBDOK version 6.0 Server (nätverk) FEBDOK 2016-11-28 Sida 1/9 Installation av FEBDOK version 6.0 Server (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 6.0 server. Denna anvisning har skärmbilder från Windows 7. För andra operativsystem kan

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning

Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Schemalätt 6.0 Installationsanvisning Inledning Här följer en kort instruktion över hur du som ny kund installerar och aktiverar Schemalätt 6.0. Observera att Schemalätt 6.0 är ett Windows program och

Läs mer

Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring

Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du behöver därför efter installationen är slutförd registrera ditt licensnummer

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.4 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Installation & konfiguration SQL server

Installation & konfiguration SQL server Installationsanvisning HogiaFastighet - SQL HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Observera att du måste ha internetuppkoppling första gången du loggar in med HogiaID.

Observera att du måste ha internetuppkoppling första gången du loggar in med HogiaID. Fr om version 2016.3 använder vi HogiaID en ny inloggning för dig som använder Hogia Ekonomi. Du som använder Hogia einvoice, Hogia Approval Compact Edition eller Hogia Approval Manager har sedan tidigare

Läs mer

Installera nätverksversion av Hogia ART

Installera nätverksversion av Hogia ART Sid 1 av 5 Installera nätverksversion av Hogia ART Administration på server och samtliga arbetsstationer. Installation av programvaror i nätverksmiljö kräver grundkunskaper i gällande nätverksoperativsystem.

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Första registreringen av licens för en befintlig användare fr om version 13.2

Första registreringen av licens för en befintlig användare fr om version 13.2 Registrera licens Fr om version 13.2 krävs det att du registrerar din programlicens oberoende om du är en helt ny användare eller en befintlig användare av löneprogrammet. Registrering av licens via internet

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Installation av FEBDOK version 6.0 Singel

Installation av FEBDOK version 6.0 Singel FEBDOK 2016-11-30 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 6.0 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 6.0 singelinstallation (enanvändare). Denna anvisning är gjord på Windows7. För andra operativsystem

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

På servern För att registrera och köra en Topocad 17 nätverkslicens krävs att man installerar den senaste Licensservern

På servern För att registrera och köra en Topocad 17 nätverkslicens krävs att man installerar den senaste Licensservern Installationsanvisning Topocad nätverkslicens Denna installationsanvisning gäller för Topocad nätverkslicenser från version 17 och senare och beskriver hur man registrerar en Topocad licens på en server

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Din guide för installation av Vitec Säljstöd

Din guide för installation av Vitec Säljstöd INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Din guide för installation av Vitec Säljstöd Maj 2015 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL:

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SOLIDWORKS

Hur man skapar en Administrativ Image för SOLIDWORKS Hur man skapar en Administrativ Image för SOLIDWORKS PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Fakturering Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du behöver därför efter installationen är slutförd registrera ditt licensnummer

Läs mer

Innehåll Information om hemkatalog och lagring av filer... 2 PC... 2 GDA-dator, Windows

Innehåll Information om hemkatalog och lagring av filer... 2 PC... 2 GDA-dator, Windows 2019-02-21 IT-ENHETEN Innehåll Information om hemkatalog och lagring av filer... 2 PC... 2 GDA-dator, Windows 10... 2 Öppna hemkatalogen... 2 Kontrollera synkronisering av hemkatalog... 4 Återställning

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Innehåll Information om hemkatalog och lagring av filer... 2 PC... 3 DAFGU-/GDA-dator, Windows

Innehåll Information om hemkatalog och lagring av filer... 2 PC... 3 DAFGU-/GDA-dator, Windows 2018-02-02 IT-ENHETEN Innehåll Information om hemkatalog och lagring av filer... 2 PC... 3 DAFGU-/GDA-dator, Windows 10... 3 Öppna hemkatalogen... 3 Kontrollera synkronisering av hemkatalog... 4 Återställning

Läs mer

Capitex Portfölj (för frånkopplat arbete)

Capitex Portfölj (för frånkopplat arbete) Capitex Portfölj (för frånkopplat arbete) Capitex Portfölj gör det möjligt att arbeta i Capitex Säljstöd hemma eller ute på fältet med t ex en bärbar dator. Information från den gemensamma databasen på

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer