Utbildningsmodul , SISU Idrottsutbildarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsmodul. 20100913, SISU Idrottsutbildarna"

Transkript

1 Utbildningsmodul , SISU Idrottsutbildarna

2 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbverktyget EPiServer, ett enkelt och flexibelt verktyg som är marknadsledande i Norden. Utbildningsmodulen Utbildningsmodulen är inte enbart anpassad till SISU Idrottsutbildarna utan hela idrotten. Den första grunden till utbildningsmodulen har tillkommit utifrån synpunkter från SISU Idrottsutbildarna, Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Gymnastikförbundet. Sedan får varje organisation (SF, RF och SISU Riks) göra vissa inställningar om vad som ska visas för respektive organisation. Utbildningsmodulen utvecklas fortlöpande och det är viktigt att distrikten är inne och testar att lägga upp verksamhet nu under hösten så att vi hittar ev felkällor/buggar samt att vi får synpunkter och förslag om nya funktioner som gör Utbildningsmodulen ännu bättre anpassad för oss i SISU Idrottsutbildarna. Förslag och synpunkter kommer att listas och prioriteras, det som kommer att ligga i fokus fram till årsskiftet är att få registreringen av arrangemang att fungera så bra som möjligt. Under 2011 kommer utvecklingen att fortsätta och prioriteringslistan att betas av. Operativsystem och webläsare Administration av IdrottOnline Förbund sker bäst i PC-miljö och med webbläsaren Internet Explorer (IE6 och senare versioner). Det går även att använda webbläsare för visning och redigering, till exempel Firefox och Opera. Dock stöds inte vissa funktioner i dessa miljöer i den version av EpiServer (CMS 5) som används i IdrottOnline. Vi hoppas att dessa kommer att fungera i kommande versioner av EpiServer. Manualer Denna manual, IdrottOnline Förbund Utbildningsmodul SISU, är för dig som arbetar med administration av utbildningar i SISU Idrottsutbildarna. Både för administratörer och konsulenter. Denna manual beskriver utbildningsmodulen utifrån de funktioner som finns i utbildningsmodulen från och med uppdateringen den 30 augusti. Utbildningsmodulen kommer att fortsätta utvecklas under hösten med fler och bättre funktioner och manualen kommer att uppdateras i samband med dessa uppdateringar. Framöver kommer också en förenklad manual för konsulenter samt en för föreningens digitala anmälan av lärgrupper. 2

3 Innehållsförteckning Allmänt 4 Olika flikar 5 Start 5 Arrangemang 6 Organisation 18 Admin 19 Rapporter 20 3

4 Allmänt Kategorier och studieplaner Då vi nu går in i ett nytt redovisningssystem så har en översyn gjorts av både kategorier (tidigare ämnen) och studieplaner. Kategorierna har anpassats utifrån SISU Idrottsutbildarnas och SISU Idrottsböckers kategorisering och sedan har vissa tillägg gjorts för att täcka in fler studiematerial. En översyn har också gjorts av de studiematerial som fanns i det gamla systemet. Båda dessa översyner har lett till en kraftig reducering av såväl kategorier som studiematerial. När du inte hittar ditt studiematerial i listan så väljer du istället studiematerialet som börjar på Eget under den kategori det tillhör. Kategorier och studiematerial bestäms och läggs in i utbildningsmodulen av SISU Idrottsutbildarna centralt. Benämning av utbildningar Då nu studieplanerna är kraftigt reducerade i utbildningsmodulen så ställs istället höga krav på att, i rubriken/namnet på utbildningen, så noga som möjligt beskriva vad utbildningen handlar om. Som exempel så kan det vara en förening som jobbat fram en röd tråd och då ska detta rubriceras som till exempel Framtagande av röd tråd i föreningen och studieplan som kopplas till denna utbildning är Eget Förenings- och förbundsutveckling. Alltså, utgå ifrån att ha med namnet på studiematerialet i rubriceringen av utbildningen då vi nu kraftigt reducerat studieplanerna och koppla det sedan mot Eget i den kategorin det tillhör. Logga in Gå in på ditt SISU-distikts IdrottOnline Förbund sida. Klicka på låset uppe i högra hörnet och använd dina inloggningsuppgifter (personnummer samt lösenord). För att få tillgång till utbildningsmodulen måste personen som grund ha behörighet till hemsidan (sätt lägsta behörigheten, interna sidor, om inte personen har någon annan behörighet) samt rollen Admin utbildning i Administration Förbund. 4

5 Olika flikar Utbildningsmodulen består av ett antal olika flikar som kommer att beskrivas närmare i avsnitten som följer. Start Startfliken möts du av när du loggat in på utbildningsmodulen i IdrottOnline. Under rubriken Välkommen till utbildningsmodulen ser du uppgifter om vilken organisation du är inloggad på och vilken behörighet i utbildningsmodulen du har. Under rubriken Instruktioner kommer det att finnas aktuell information kring utbildningsmodulen. Denna information läggs in av SISU Riks. 5

6 Arrangemang Under arrangemangsfliken administrerar du allt kring arrangemangen. Här ser du alla arrangemang, du kan skapa nya arrangemang, öppna befintliga, exportera till excel, skapa dokument samt skicka e-post till alla deltagare på ett eller flera markerade arrangemang. Registrera lärgrupp/utvecklingsarbete/(kurs) Välj att skapa en lärgrupp under Skapa på Arrangemangsfliken. På lärgrupp/utvecklingsarbete/kurs registrerar du följande: Namn på arrangemanget ta med namn på ev studiematerial Startdatum och slutdatum uppskattade datum, men ska tala om vilken verksamhetsperiod arrangemanget tillhör, därav slutdatum satt till default som talar om att det ska slutrapporteras på Kontaktperson SISU du kan hämta personer med rollen SISU-konsulent alt skriva in Studieplan ange studieplan, finns inte din studieplan så välj Eget under rätt kategori Kategori kommer automatiskt när du valt studiematerial Målgrupp ange vilken målgrupp arrangemanget riktar sig till Organisation SISU Idrottsutbildarna ditt distrikt är förvald Anordnare hämta upp förening eller SDF, börja skriva in första bokstäverna i namnet så får du förslag Statsbidrag och kommunbidrag är förvalt, är det något annat som gäller så får du bocka i/ur. Fritext möjlighet att skriva något sökbart om arrangemanget Beskrivning Fyll i om du vill beskriva arrangemanget ytterligare Spara arrangemanget tryck på Spara alternativt tryck Alt+S. Så här ser det ut när arrangemanget är sparat, när du registrerar en lärgrupp/kurs/utvecklingsarbete behöver du bara använda dig av två alt tre av flikarna, dvs Information, Anmälda och/eller Närvaro. Du kan hoppa mellan flikarna genom att trycka alt+2 för flik 2, alt+3 för flik 3 osv. 6

7 Lägga till deltagare Nu ska du lägga till deltagare på arrangemanget, det finns två sätt att lägga till deltagare: Genom fliken Anmälda där du med hjälp av personnumret söker person i IAS databas. Genom fliken Närvaro där du kan söka person eller grupp direkt från föreningens medlemsregister förutsatt att föreningen lagt in sitt medlemsregister i IdrottOnline. Lägga till deltagare genom Anmälda-fliken Under fliken Anmälda skriver du in deltagarens personnummer, finns personen med i IAS så kommer deltagarens namn och adress upp automatiskt och du trycker bara alt+s för att spara deltagaren. Finns inte personen i IAS så får du upp nedanstående ruta. Här skriver du i personens för- och efternamn samt adress om du har de uppgifterna och trycker OK. Har du inte personens adress kommer den att uppdateras/fyllas i nästa gång IAS körs mot SPAR-registret. Körning mot SPAR-registret sker en gång i månaden och då uppdateras personer som är nytillagda i IAS, personer som anmält adressändring och personer som är avlidna. När du lagt till alla deltagare så markerar du samtliga och trycker på Sätt till antagen för att godkänna dem. 7

8 Lägga till deltagare genom Närvaro-fliken Ett annat sätt att lägga till deltagare är att göra detta under fliken Närvaro, detta förutsätter dock att föreningen har sitt medlemsregister inlagt i sin IdrottOnline Klubb sida. Tryck på Lägg till person, en ny ruta öppnar sig och här kommer du nu åt föreningens medlemsregister och kan välja enskilda personer eller föreningens olika grupper. När du har lagt till personerna välj Spara och ändra Status på arrangemanget till Startad. När du sedan får in en slutrapport från föreningen öppnar du upp arrangemanget, går till närvarofliken och fyller i antal tillfällen och antal timmar längst ner på fliken, därefter ändrar du status på arrangemanget till Slutrapporterad. 8

9 Registrera föreläsning Välj att skapa en Föreläsning under Skapa. Du får då upp följande fönster. På en föreläsning registrerar du följande: Namn på föreläsningen Startdatum och slutdatum Vilken verksamhetsperiod arrangemanget tillhör/ska slutrapporteras inom Kontaktperson skriv in namn på föreningens närvarande SISU-företrädare Kontaktuppgifter skriv in kontaktuppgifter till föreningens närvarande SISU-företrädare Kontaktperson SISU du kan hämta personer med rollen SISU-konsulent alt skriva in namn Kategori ange vilken kategori föreläsningen hör till Målgrupp ange vilken målgrupp arrangemanget riktar sig till Organisation SISU Idrottsutbildarna ditt distrikt är förvald Anordnare hämta upp förening eller SDF, skriv in första bokstäverna i namnet så får du förslag Bocka i de bidragsalternativ som gäller för föreläsningen Föreläsare Skriv in namnet på föreläsaren Beskrivning Fyll i ämne/inriktning/tema för föreläsningen Spara arrangemanget tryck på Spara alternativt tryck Alt+S. Välj därefter att gå vidare till fliken Tillfällen, tryck på fliken alternativt tryck Alt+S Tillfällen Här lägger du till Starttid, Sluttid, Plats och timmar för föreläsningen. När du nu fyllt i fliken Tillfällen är arrangemanget klart för slutrapportering, i dagsläget får du gå tillbaka till Informationsfliken för att slutrapportera/ändra status men ska även gå att göra från denna flik framöver. 9

10 Registrera Kulturarrangemang Välj att skapa Kultur under Skapa. Då får du upp följande fönster. Ett kulturarrangemang registrerar du på motsvarande sätt som för en föreläsning med undantag av: Artist/grupp Fyll i namn på artist/grupp Kulturevenemang Välj form av kulturevenemang Finns Stim avtal bocka i om det är aktuellt Här kommer det att kompletteras med fler fält att fylla i när du kryssat i rutan vid STIM avtal 10

11 Registrera Kurs Under kurs beskrivs hur du lägger upp kurser som du vill ska webbpubliceras och där du ska kunna ta emot webbanmälningar, skicka kallelse med mera. När det gäller den lokala kursen så fyller du bara i samma fält som du fyller i för verksamhetsformerna Lärgrupp och Utvecklingsarbete. För att skapa en kurs väljer du Kurs under Skapa. När du registrerar en kurs har du möjlighet att fylla i: Namn på arrangemanget detta namn visas vid webbpubliceringen Startdatum och slutdatum här anger du vilken verksamhetsperiod som arrangemanget tillhör Kontaktperson SISU du kan hämta personer med rollen SISU-konsulent alt skriva in Studieplan ange studieplan, finns inte din studieplan så välj Eget under rätt kategori Kategori kommer automatiskt när du valt studiematerial Målgrupp ange vilken målgrupp arrangemanget riktar sig till Deltagare ange min och max antal deltagare som arrangemanget kan ta Kostnad ange kostnaden för arrangemanget Kostnadsbeskrivning ange ev kostnadsbeskrivning för arrangemanget Boende ange ev boende som gäller för arrangemanget Förtäring ange ev förtäring som gäller för arrangemanget Organisation SISU Idrottsutbildarna ditt distrikt är förvald Anordnare hämta upp förening/sdf om de är samverkanspart eller låt stå kvar ditt distrikt Förkunskapskrav ange ev förkunskapskrav för att få gå kursen Betala senast ange sista datum för betalning av kursavgift Betalningsmottagare ange betalningsmottagare Betalningssätt ange betalningssätt PG/BG Kontonummer ange kontonummer dit betalningen ska ske Betalningsalternativ ange betalningsalternativ Avbokningsregler ange villkor för avbokning Bidragsrutor bocka i de bidragsrutor som gäller för arrangemanget. Fritext möjlighet att skriva in något sökbart om arrangemanget Beskrivning skriv i ytterligare beskrivning av arrangemanget Spara arrangemanget tryck på Spara alternativt tryck Alt+S och gå vidare till fliken Tillfällen. 11

12 Registrering av kurs fliken Tillfällen På fliken Tillfällen lägger du in datum, tid, plats och timmar för utbildningen, välj Ytterligare beskrivning av Lokalitet för att ange ytterligare information om platsen. När du gjort detta trycker du på Lägg till och tillfället sparas. Genom att dubbelklicka på tillfället så får du upp en ny ruta där du kan ange vilka som var närvarande på träffen, skriva in anteckningar om vad som skedde/ska ske vid denna träff, övrig info samt material som använts/ska användas vid träffen eller kommande träffar. Du kan också i beskrivningen över Lokalen skriva vilken sittning som du vill ha vid den enskilda träffen. Till exempel skolsittning och öar. 12

13 Registrering av kurs fliken Anmälda Under fliken anmälda får du upp personer som har webbanmält sig samt att du kan skriva in deltagare som anmält sig via telefon eller annat sätt. Här finns redan uppgifter från webbanmälda eller möjlighet att skriva in uppgifter, som till exempel fakturaadress om det är annan än deltagarens personliga adress, vem som anmält deltagaren om inte deltagaren anmält sig själv med mera. Här anger du också vem som är ledare för arrangemanget genom att bocka i rutan vid Ledare. Under denna flik ska du också ange om deltagaren är godkänd att få gå denna utbildning genom att bocka i rutan vid Antagen då det finns utbildningar som kräver att deltagaren har vissa förkunskapskrav. I menyn överst på denna flik kan du också välja att skriva ut dokument som behövs, till exempel kallelse, deltagarlista, kvittenslista, intyg med mera. Mallar för dessa håller i skrivande stund på att tas fram centralt. Distrikten kommer dock att ha möjlighet att redigera och anpassa mallarna utefter behov. Registrering av kurs fliken Närvaro Under fliken närvaro registrerar du närvaron på träffen/träffarna efter utbildningen genomförts, denna registrering av närvaro går också att göra under fliken Tillfällen som beskrivits tidigare. När du fyllt i vilka som var närvarande på träffen/träffarna så trycker du på Godkänn närvaro och då står det istället att Närvaron är godkänd. Antal tillfällen och timmar summeras längst ner på sidan, i skrivande stund finns ett summeringsfel men detta kommer att rättas till. När närvaron är ifylld kan du ändra status på arrangemanget till slutrapporterad. 13

14 Registrering av kurs fliken Webb Under fliken Webb anger du det som har med webbpublicering av arrangemanget att göra. Här anger du följande: Om webbanmälan tillåts och i så fall hur länge/till vilket datum. Under vilken tidsperiod arrangemanget ska visas på webben om du vill begränsa publiceringen. Om du vill tillåta webbpublicering för arrangemanget. Bild fungerar ej idag utan behöver utvecklas mer. Beskrivning av arrangemanget, ska utökas med fler fält för bättre utbildningspresentation framöver. Innan vi kan testa webbpublicering med kurspresentation fullt ut krävs en koppling mot SISU:s hemsidor i IdrottOnline, detta arbete är påbörjat och mer information kommer framöver. Registrering av kurs fliken Tilläggsfält Under fliken Tilläggsfält kan du skapa egna fält som du vill att en deltagare, som webbanmäler sig till det aktuella arrangemanget, ska fylla i/uppge. Ett exempel kan vara att en tröja ska ges till deltagarna på utbildningen och då vill du veta vilken tröjstorlek de har. Registrering av kurs fliken Notifieringar Under fliken Notifieringar anger du om notifieringar/automatiska meddelanden ska gå ut till deltagarna vid en speciell händelse kring arrangemanget. Varje distrikt kan själva tala om vilka notifieringar som ska skickas för varje enskilt arrangemang genom att aktivera/bocka i rutan framför notifieringen. Denna funktion ska kompletteras med mallar för notifieringarna som är redigerbara så att varje distrikt kan ange vad som ska stå i notifieringen. Beskrivs ytterligare i kommande manualer. Det finns två notifieringar idag men dessa kommer att utökas med fler efter önskemål. Anmälan mottagen skickas ut som en e-postbekräftelse när deltagaren webbanmäler sig. Anmälan godkänd har tillkommit utifrån utbildningar där det finns förkunskapskrav, det innebär att när man anger att deltagaren är godkänd så går detta meddelande ut via e-post. 14

15 Registrering av kurs fliken Logg Under denna flik loggas händelser i ett arrangemang, här står vem/vilken användare som varit inne och redigerat i arrangemanget och vilket datum det gjordes. Webbanmälan kurs Idag finns ett första förslag på hur en webbanmälan från hemsidan ska se ut. Om du har lagt upp en kurs i utbildningsmodulen och valt att webbpublicera och tillåta webbanmälan på kursen så kan du nu hitta den via en sökfunktion på ert SISU-distrikts hemsida i IdrottOnline. Ta hjälp av er hemsidesansvarig om ni vill testa denna funktion. På strukturen i hemsidan väljer ni att skapa en ny sida Arrangemangslista och döp den förslagsvis till Sök utbildningar. Om ni nu klickar på Sök utbildningar på ert distrikts hemsida så visas följande fönster. På skärmdumpen nedan så heter sidan Utbildningsmodul. Här får du upp de utbildningar som du valt att webbpublicera och kan klicka på utbildningen för att anmäla dig. Layouten på söksidan samt sökfunktionen kommer att förändras och hör ihop med den nya layouten för SISU:s webbsidor som håller på att arbetas fram nu. Här är det mer funktionen att anmäla som finns tillgänglig idag. Klicka på utbildningens namn för att prova att lägga till dig som anmäld till utbildningen. När du fyllt i alla steg i anmälan så kan du gå in i arrangemanget i utbildningsmodulen och där hitta personen som du webbanmälde. 15

16 Sök arrangemang Under Arrangemangsfliken kan du söka arrangemang utifrån olika urval. Välj Avancerad sök för att få tillgång till det avancerade sökfunktionen. Du kan spara dina vanliga återkommande sökningar för att slippa göra samma urval varje gång. Du kan även bocka i en av dina sökningar som default/förvald vilket innebär att det alltid är det sökurvalet du ser när du står på fliken Arrangemang. Sparade sökningar är personliga och visas endast vid din inloggning. 16

17 Flaggor Ett arrangemang får olika flaggor i sökfönstret så att du kan se att det skett någon förändring i arrangemanget. Du kan även göra ett sökurval efter flagga på arrangemanget, till exempel söka efter alla arrangemang som är flaggade Kontrollera webbanmälda för att se alla arrangemang/kurser som fått nya webbanmälda. 17

18 Flaggor Här nedan beskrivs befintliga flaggor som sätts automatiskt i systemet utifrån vissa händelser i ett arrangemang. Spara närvaro är egentligen en flagga som är till för föreningen men visas även hos oss, när ett tillagt tillfälles datum passerats i föreningens anmälan så kommer en flagga upp att det är dags att spara närvaron för passerade tillfällen. Stäm av närvaro är också en flagga som är till för föreningen men visas även hos oss. Denna flagga kommer upp då sista inlagda tillfällets datum har passerats och det är då dags för föreningen att stämma av närvaron/lämna slutrapport och genom att göra detta så får arrangemanget en ny flagga som heter Närvaro avstämd och beskrivs nedan. Lärgrupp anmäld här ser du om det är en nyanmäld lärgrupp som bör öppnas och kontrolleras av ansvarig utbildningskonsulent och få statusen startad. Godkänn närvaro arrangemang som har flaggan Godkänn närvaro motsvarar en inskickad slutrapport från förening. Konsulenten öppnar då detta arrangemang och Godkänner närvaron samt ändras statusen till slutrapporterad. Kontrollera webbanmälda denna flagga visas på arrangemanget om det har kommit in nya webbanmälda till utbildningen. Öppna arrangemanget för att godkänna de webbanmälda deltagarna. Organisation Under fliken organisation söker du upp en förening/organisation för att sedan ta del av och lägga in uppgifter om föreningen/organisationen. Fliken Organisation är skapad utifrån att vara ett arbetsredskap för utbildningskonsulenten i hennes/hans arbete. I dagsläget är det endast organisationens arrangemang eller arrangemang där personer från organisationen deltagit som fungerar. Övriga är under utveckling. 18

19 Admin Endast den/de personer med rollen Superadministratör utbildning i distriktet får tillgång till denna flik, övriga inloggade med behörigheten Admin utbildning ser ej denna flik. Under fliken Admin kommer vi att arbeta med Dokumentmallar, Texter på startsida samt Notifieringar som kommer att beskrivas närmare i avsnitten som följer. Resterande länkrubriker dvs Verksamhetsformer, Studieplaner, Kategorier samt Målgrupper administreras av SISU Riks. Här ska alltså distrikten inte in och lägga till något även om den möjligheten är öppen idag. Dokumentmallar Mallar enligt den grafiska profilen håller på att tas fram i skrivande stund. Här kommer distrikten att kunna spara ner mallarna och göra ändringar för att anpassa till sitt distrikt till exempel eventuell samarbetspartners logo med mera. Ytterligare beskrivning av hur du jobbar i mallarna kommer i nästkommande versioner av denna manual. Texter på startsida Här kan distrikten själva skriva in information som de vill ska visas på föreningarnas utbildningsmodul. Notifieringar Notifieringar använder 19

20 Notifieringar Idag finns två notifieringar som beskrivits i tidigare avsnitt, under Kurs. Här kan du lägga till standardnotifieringar men du kan också välja att redigera notifieringarna för respektive kurs men då gör du detta på det sätt som beskrevs under avsnittet Kurs. Rapporter Här finns än så länge bara sparsamt med rapporter, fler rapporter kommer under hösten. Föreningens digitala anmälan via IdrottOnline Det är idag möjligt för föreningarna att anmäla lärgrupper via föreningens egen sida i IdrottOnline Klubb. De personer som i Medlemsregistret har rollen Utbildningsansvarig får tillgång till utbildningsmodulen. Denna anmälan kommer att justeras en del till nästa uppdatering i oktober. Under rubriken SISU Idrottsutbildarna Västergötland finns den text som beskrevs i ett tidigare avsnitt, fliken Admin, Texter på startsidan. 20

Utbildningsmodul Förening SISU Idrottsutbildarna

Utbildningsmodul Förening SISU Idrottsutbildarna Uppdaterad 2012-10-10 Utbildningsmodul Förening SISU Idrottsutbildarna Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Uppdaterad 2012-10-10. Utbildningsmodul. Superadministratör & Administratör SDF 20120419

Uppdaterad 2012-10-10. Utbildningsmodul. Superadministratör & Administratör SDF 20120419 Uppdaterad 2012-10-10 Utbildningsmodul Superadministratör & Administratör SDF 20120419 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt

Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) Behörighet

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Logga in 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Utbildningsmodulen Administrera för SDF 2013-08-18

Utbildningsmodulen Administrera för SDF 2013-08-18 Utbildningsmodulen Administrera för SDF 2013-08-18 Innehållsförteckning Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Flikar...4 Start...4 Översikt (specifikt SISU)...4 Idrott...4 Konsulent (Specifikt

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund redigera kontaktuppgifter Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund redigera kontaktuppgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund SVEA

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund SVEA Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund SVEA Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida när du behöver

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Ny medlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Ny medlem 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ny layout (fr.o.m 12/3) 4 Medlemmar 5 Ny medlem med fullständigt personnummer 6 Vanliga felmeddelanden 7 Ny medlem med ofullständigt

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Importera medlemmar via Excel

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Importera medlemmar via Excel Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Importera medlemmar via Excel 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

IdrottOnline Förbund Administrera behörighet. Administrera behörighet

IdrottOnline Förbund Administrera behörighet. Administrera behörighet IdrottOnline Förbund Administrera behörighet Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras på webbverktyget EPiServer,

Läs mer

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras

Läs mer

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1

Uppdaterad: 2013-06-20. Lathund app. App-Manual 1 1 Uppdaterad: 2013-06-20 Lathund app App-Manual 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Användningsområde 4 Kom igång 4 Förberedelse 5 Logga in 5 Notiser 5 Välj organisaton 6 Välj grupp 7 Symbolförklaring 7

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund skapa grupper

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund skapa grupper Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund skapa grupper 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

2013-08-18. Utbildningsmodulen Administrera för SISU-distrikt

2013-08-18. Utbildningsmodulen Administrera för SISU-distrikt 2013-08-18 Utbildningsmodulen Administrera för SISU-distrikt Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Flikar...4 Start...4 Översikt (specifikt SISU)...4 Idrott...4 Konsulent (Specifikt SISU)...4

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. E-post - Sms - Brev

Uppdaterad: 2014-03-18. E-post - Sms - Brev Uppdaterad: 2014-03-18 E-post - Sms - Brev 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund skapa grupper

Uppdaterad: 2013-12-03. Lathund skapa grupper Uppdaterad: 2013-12-03 Lathund skapa grupper 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Lathund för IdrottOnline!

Lathund för IdrottOnline! Lathund för IdrottOnline! LOK stöd Mobil Närvaroregistrering: Man kan som ledare välja att registrera sina aktiviteter via mobilen. Detta innebär att man, istället för att logga in på föreningens hemsida

Läs mer

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Licensansökan för handikappidrott

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Licensansökan för handikappidrott Uppdaterad: 2014-02-24 Lathund Licensansökan för handikappidrott Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om licenser 4 Licensmodulen 4 Roller 5 Ansöka om licenser 5 En licens per person 7 Flera licenser

Läs mer

Utbildning Förening. Senast uppdaterad:

Utbildning Förening. Senast uppdaterad: Utbildning Förening För att få upp fliken utbildning krävs det att man har rollen Utbildningsansvarig förening. På denna flik får man en samlad bild över all utbildning som föreningen genomfört. Det går

Läs mer

Administrera behörighet

Administrera behörighet Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet 3.1.1 091116 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-03. E-post - Sms - Brev

Uppdaterad: 2013-12-03. E-post - Sms - Brev Uppdaterad: 2013-12-03 E-post - Sms - Brev 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd

IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd Ansök om LOK-stöd IdrottOnline Klubb Ansök om LOK-stöd 3.1.1 091214 Ansök om LOK-stöd Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Utbildningsmodulen. Manual för att registrera utbildningar

Utbildningsmodulen. Manual för att registrera utbildningar Utbildningsmodulen Manual för att registrera utbildningar Bakgrund Varför? Utbildningsmodulen (UTBM) används för att rapportera utbildningar och utbildningsdeltagare till RF. SF-stödet som Svenska skolidrottsförbundet

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Idro%Online. Svensk idro,s verksamhetssystem. Introduk.on. Azalea BK FOTBOLLSKLUBBEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Idro%Online. Svensk idro,s verksamhetssystem. Introduk.on. Azalea BK FOTBOLLSKLUBBEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR Idro%Online Svensk idro,s verksamhetssystem Introduk.on DAGENS PROGRAM Introduktion till IdrottOnline Administration Gruppadministration Modulen Aktivitet Kalender Närvaroregistrering Modulen Utbildning

Läs mer

Uppdaterad: Lathund app. App-Manual 1 1

Uppdaterad: Lathund app. App-Manual 1 1 Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund app App-Manual 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Användningsområde 4 Kom igång 4 Förberedelse 5 Logga in 5 Notiser 5 Välj organisaton 6 Välj grupp 7 Symbolförklaring 7

Läs mer

Föra över ett befintligt register via importfil

Föra över ett befintligt register via importfil Föra över ett befintligt register via importfil Har ni ett befintligt medlemsregister, som ni kan få ut i Microsoft Excel-format, kan du enkelt föra över hela detta register till IdrottOnline via en importfil.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet Uppdaterad: 2014-02-24 Lathund Strukturträdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hemsida 4 Redigerarläge 5 Vanliga fel 5 Strukturträdet 6 Redigera innehåll på sida 6 Lägg till undersidor 7 Navigera mellan

Läs mer

Uppdaterad: För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2013-10-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning 4 Logga in 5 Gruppadmin fliken 5 Lägg till person/personer i gruppen 7 Lägg till person(er) från

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Uppdaterad: Manual Licensansökan för Parasport

Uppdaterad: Manual Licensansökan för Parasport Uppdaterad: 2015-11-11 Manual Licensansökan för Parasport Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om licenser 4 Licensmodulen 4 Roller 5 Ansökan om licenser Omregistrering 5 Nyregistrering 8 En licens

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen Uppdaterad: 2013-12-12 Lathund Avgifter via E-bokföringen 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Uppdaterad För dig som är Klubbmedlem

Uppdaterad För dig som är Klubbmedlem Uppdaterad 2013-04-15 För dig som är Klubbmedlem 1 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. Inledning...3

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund ImageVault 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Imagevault 4 Ladda upp fil 5 Ladda upp fler än fyra bilder samtidigt 7 Snabbuppladda bildalbum 9 Beskrivning kortkommando via

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Anslagstavlan

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Anslagstavlan Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Anslagstavlan 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Anslagstavlan 4 Sponsorlogga 4 Klickbar logga 5 Youtube film 7 Facebook gilla knapp 9 2 2 Skriv ej ut manualen! För att

Läs mer

IdrottOnline klubb - Sök Idrottslyftet 100708. Sök Idrottslyftet

IdrottOnline klubb - Sök Idrottslyftet 100708. Sök Idrottslyftet Sök Idrottslyftet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras på webbverktyget EPiServer,

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2013-11-04 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Utbildningsmodulen SISU-konsulent

Utbildningsmodulen SISU-konsulent Utbildningsmodulen SISU-konsulent 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Flikar...4 Start...4 Översikt (specifikt SISU)...4 Idrott...4 Konsulent (Specifikt SISU)...4 Arrangemang...4

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Lathund. Tillsätt roller och behörigheter. Uppdaterad: 2014-03-18

Lathund. Tillsätt roller och behörigheter. Uppdaterad: 2014-03-18 Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Tillsätt roller och behörigheter -Lägg in person i grupp/lag/arbetsrum -Rollista -Tillsätt roll -Behörighetslista -Tillsätt behörighet 1 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

Manual. Statistik. Rapporter. Sökfunktionen. Upplägg av Kontaktpersoner. Utskrifter. Skicka mail

Manual. Statistik. Rapporter. Sökfunktionen. Upplägg av Kontaktpersoner. Utskrifter. Skicka mail Manual Statistik Rapporter Sökfunktionen Upplägg av Kontaktpersoner Utskrifter Skicka mail 2 Innehållsförteckning Statistik Utskrift av statistik Urval Gruppering Rapporter Utskrift av rapporter Detaljerad

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-04. Lathund. Avgifter via E-bokföringen

Uppdaterad: 2013-12-04. Lathund. Avgifter via E-bokföringen Uppdaterad: 2013-12-04 Lathund Avgifter via E-bokföringen 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Avgifter Exempelförening

Uppdaterad: 2014-03-18. Avgifter Exempelförening Uppdaterad: 2014-03-18 Avgifter Exempelförening 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Manual för statligt LOK-stöd via mobilen/sms

Manual för statligt LOK-stöd via mobilen/sms Manual för statligt LOK-stöd via mobilen/sms 1. Logga in på ditt lags arbetsrum/lagsida. Se till att du har fått extra behörighet som redaktör på huvudsidan. Välj fliken LOK i den gråa menylistan längst

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

- en ny webblösning för föreningen

- en ny webblösning för föreningen - en ny webblösning för föreningen Broschyren som du håller i din hand ska förhoppningsvis reda ut en del frågetecken kring IdrottOnline Klubb Information från idrotten i Västergötland Detta ingår i IdrottOnline

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan 3.1.1 100126. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan 3.1.1 100126. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbverktyget

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Innehåll Inledning... 2 Vem är medborgare?... 2 Hur får jag mitt konto?... 2 Hur loggar jag in?...

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

TIPS för BOKA ONLINE För medlemmar i SGIF Gymnastik & Fitness

TIPS för BOKA ONLINE För medlemmar i SGIF Gymnastik & Fitness TIPS för BOKA ONLINE För medlemmar i SGIF Gymnastik & Fitness HEMSIDANS ADRESS : http://www.idrottonline.se/orust/svanesundsgif gymnastik eller http://www4.idrottonline.se/default.aspx?id=94244 Administratörer:

Läs mer

Se till att du har inloggning till din lagsida, kontakta kansliet. Gå till din lagsida och logga in via hänglåset uppe i högra hörnet.

Se till att du har inloggning till din lagsida, kontakta kansliet. Gå till din lagsida och logga in via hänglåset uppe i högra hörnet. Lathund LOK-stöd/aktivitetsstöd 1. Skapa aktiviteter i kalendern 2. Registrera närvaro 3. Klart! Vad är LOK-stöd LOK-stöd, eller aktivitetsstöd, är ett ekonomiskt stöd som föreningar får för redovisade

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA

MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA MANUAL TILL KFUM UPPSALA BASKETS HEMSIDA För coacher, lagföräldrar och informationsansvariga Denna manual är väldigt kortfattad och går bara igenom det mest elementära. För mer information hänvisar vi

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

IdrottOnline Klubb Idrottslyftet

IdrottOnline Klubb Idrottslyftet Uppdaterad 2012-10-05 Sök Idrottslyft IdrottOnline Klubb Idrottslyftet 2012-10-05 Sida 1 av 13 Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Specialidrottsförbundens (SF) och distriktsförbundens sidor

Läs mer

Medlemsregistret i IdrottOnline

Medlemsregistret i IdrottOnline Medlemsregistret i IdrottOnline Här följer en beskrivning över hur ni lägger in era medlemmar i IdrottOnline. För att få tillgång till medlemsregistret behöver du ha rollen Huvudadministratör eller Klubbadministratör.

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Användarmanual för nya Röda tråden

Användarmanual för nya Röda tråden Användarmanual för nya Röda tråden - En manual för att ge insikt om att det är enklare att lära sig själv Av: Kristofer Eriksson, Kvalitetsamanuens 11/12 Innehåll 1. Skapa ett konto... 2 2. Ändra kontoinställningar...

Läs mer

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2013-04-15 Lathund Klubbmedlem 1 1 FUNKTIONER Din förenings IdrottOnline sida är portalen för medlemmarna där du kan hitta information om vad som händer i din förening. Med ditt personliga

Läs mer

MANUAL SWE Cycling Online

MANUAL SWE Cycling Online MANUAL SWE Cycling Online SWE Cycling Online ersätter IndTA Nya tävlingsadministrativa systemet SWE Cycling Online lanseras i januari 2016. Det flesta av funktionerna känns igen från det gamla systemet

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Föranmälan av cirklar och kultur digitalt!

Föranmälan av cirklar och kultur digitalt! Föranmälan av cirklar och kultur digitalt! http://webbanmalan.sensus.se/ 1. Här loggar du in med de inloggningsuppgifter du har fått via mail från din kontaktperson på Sensus. 2. Användarnamn är alltid

Läs mer

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation.

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Ansök om LOK-stöd Uppdaterad

Ansök om LOK-stöd Uppdaterad Ansök om LOK-stöd Uppdaterad 2011-12-06 Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Specialidrottsförbundens (SF) och distriktsförbundens sidor (DF) 3 Information 3 Manualer 3 Operativsystem och webbläsare

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Bangolfens manual för IdrottOnline

Bangolfens manual för IdrottOnline Bangolfens manual för IdrottOnline Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium Innehåll Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Innehåll... 1 Dexter elevadministrativt system på Värmdö gymnasium... 2 Om Dexter...

Läs mer

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline 1 Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline För att skicka kommunfil från IdrottOnline behöver föreningen även ha inloggningsuppgifter till kommunens system Aktivitetsstöd. Det är olika inloggningsuppgifter

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Webbanmälan Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Webbanmälan... 1 1.1 Användningsområde... 1 1.2 Inställningar för Webbanmälan... 1 Fliken Anmälan... 1 Fliken Frågor... 2 Fliken E-post...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8 Lathund Länk via www.linkoping.se/foreningskalender eller http://aktlin.argentum.se/login.aspx Föreningsledarens uppgifter Innehåll Sid Logga in 2 Byta lösenord, glömt lösenord, spärrad inloggning 2 Registrera

Läs mer

MANUAL SWE Cycling Online

MANUAL SWE Cycling Online MANUAL SWE Cycling Online SWE Cycling Online ersätter IndTA Nya tävlingsadministrativa systemet SWE Cycling Online lanseras i januari 2016. Det flesta av funktionerna känns igen från det gamla systemet

Läs mer

Svensk idrotts verksamhetssystem. kommunikation & administration mellan medlemmar, föreningar & förbund

Svensk idrotts verksamhetssystem. kommunikation & administration mellan medlemmar, föreningar & förbund Svensk idrotts verksamhetssystem kommunikation & administration mellan medlemmar, föreningar & förbund Vad är IdrottOnline Administrativ & kommunikativ IT-plattform mellan medlemmar, föreningar, förbund

Läs mer